SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria Tel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel."

Transkript

1 SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria Tel Dokumentets författare: Företag: Horários do Funchal, Transportes Públicos S.A. Författarnas namn: Claudio Mantero, André Freitas, Andreia Quintal E-postadress: Tel: Projektets webbplats:

2 Juridisk ansvarsfriskrivning: Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i detta dokument. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för hur informationen används. SEEMORE delfinansieras av Europakommissionens program Intelligent energi för Europa och drivs mellan april 2012 och april 2015.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM SEEMORE-PROJEKTET Projektsammanfattning SEEMORE-konsortiet INLEDNING ÄNDRINGAR OCH GRANSKNINGSHISTORIA ORDLISTA ÖVERSIKT ÖVER AKTIVITETER OCH FALLSTUDIER SEEMORE-ÅTGÄRDER, FALLSTUDIER SLUTSATSER BILDER TABELLER...56 D3.6 SEEMORE measures catalogue page 3 / 56

4 1. OM SEEMORE-PROJEKTET 1.1. Projektsammanfattning SEEMORE visar hur regionala aktörer i åtta kustnära turistregioner i Europa kan förändra resebeteendet hos besökare så att hållbara transportmedel används i större utsträckning. De huvudsakliga syftena med projektet är att: Öka besökarnas kännedom om hållbart resande; Stärka samarbetet mellan transport- och turistnäringarna; Förändra turisters resebeteende emot hållbara transportmedel; och Kommunicera och överföra erfarenheter till andra turistområden. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 4 / 56

5 1.2. SEEMORE-konsortiet Projektpartner Land Kontaktperson CINESI Transport Consultancy (Coordinator) Spanien Maarten van Bemmelen Mallorcas transportkonsortium Spanien Antoni Bosch Trivector Traffic AB Sverige Caroline Mattsson Fyrbodals kommunalförbund Sverige Louise Robertsson FGM-AMOR Österrikisk mobilitetsforskning Österrike Doris Wiederwald Common Europe Pomeranian Association Polen Andrzej B. Piotrowicz Choczewo kommun Polen Andrzej B. Piotrowicz Sustainable Development of Civil Society Club Bulgarien Lucia Ilieva Forlì-Cesenaprovinsen Italien Elisa Cangini Centraleuropeiska initiativet Italien Sara Baronio Limassol Tourist Development and Promotion Co Ltd Cypern Maria Stylianou Stratagem Energy Ltd Cypern Panos Antoniades Horários do Funchal kollektivtrafik Portugal Claudio Mantero Local Councils Association Malta Lili Vasileva Tabell 1: SEEMORE-konsortiet D3.6 SEEMORE measures catalogue page 5 / 56

6 2. INLEDNING Avsikten med SEEMORE:s åtgärdskatalog, tidigare tänkt som en implementeringshandbok, är att beskriva ett antal lyckade lokala åtgärder och därmed inspirera andra turistområden att arbeta med främjande av hållbart resande bland turister. SEEMORE:s partners har valt ut de åtgärder som ska ingå i katalogen baserat på deras potential att införas även på andra turistdestinationer. Katalogen ger därför en detaljerad beskrivning av 16 regionala fallstudier som visar hur åtgärder som rör turisters resande kan fungera i verkligheten. De exempel som presenteras i det här dokumentet beskriver enskilda regioners erfarenheter av individuella åtgärder eller teman och representerar det breda utbud av olika aktiviteter som har ingått i projektet. Hur man gick till väga vid genomförandet av de olika åtgärderna beskrivs i detalj, liksom vunna insikter, rekommendationer, problem som projektgrupperna har stött på och faktorer som underlättat genomförandet. För att arbetet med hållbart resande på turistdestinationer ska vara effektivt krävs ett nära samarbete mellan lokala transportföretag och den lokala turismnäringen. Efter att ha läst detta dokument kommer alla berörda aktörer inklusive lokala och regionala myndigheter, transportföretag, hotell och besöksattraktioner att inse varför SEEMORE:s strategi baserar sig på att skapa förutsättningar för lokala samarbetsforum, som sedan fungerar som arbetsgrupper vid införandet av praktiska åtgärder. Rekommendationer för hur den här typen av samarbete kan byggas upp och bibehållas genom definition av strategiska målsättningar som delas av turismnäringen och transportbranschen, beskrivs i ett separat resultatdokument kallat SEEMORE:s strategiska handbok. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 6 / 56

7 3. ÄNDRINGAR OCH GRANSKNINGSHISTORIA Versionsnummer Datum Kommentarer Granskad av (namn, organisation) Första förslaget skickat för granskning LCA Andra förslaget HF Tabell 2: Ändringar och granskningshistoria för dokumentet D3.6 SEEMORE measures catalogue page 7 / 56

8 4. ORDLISTA Förkortningar som används i denna rapport Förkortning Fullständigt namn HF CSDCS LCA CTM CSDCS PT IMIP LWG MRATT Apps. EU CTO EAL ltd IEE SUMP CINESI PSWE ECF ADFC Horários do Funchal Sustainable Development of Civil Society Local Councils' Association of Malta Consorci de Transports de Mallorca Sustainable Development of Civil Society Kollektivtrafik Integrerat reseinformationspaket Lokal arbetsgrupp Madeiras regionala myndighet för turism och transport Mobilapplikationer Europeiska Unionen Cyperns Turistorganisation Limassol Airport Express Intelligent Energy Europe Planer för hållbar rörlighet i städer Consultoria de Transport Pommerska föreningen Common Europe Den europeiska cyklistfederationen EuroVelo Den tyska cyklistföreningen Tabell 3: Använda förkortningar D3.6 SEEMORE measures catalogue page 8 / 56

9 5. ÖVERSIKT ÖVER AKTIVITETER OCH FALLSTUDIER Aktivitetsområden Fallstudier Utbildning av receptionister Malta, Utbildning om kollektivtrafikutbudet för personal inom turistbranschen Nå turister före ankomst Samla information om resande och turism i informationspaket Information på vägen Tjänster och evenemang för cyklister Kombinationserbjudanden/ informationsstrategier Mobility management Mallorca, Förbättrad webbplats för kollektivtrafiken Malta, Kampanj med flygbolag och resebyråer Dobrich, Tillhandahållande av reseinformation på hotell Forlì, Regional besöksguide Madeira, Turistguider om hållbart resande resguider för turister Madeira, Ljudguide-app Pommern, Kartställ Forlì, Erbjuda cykeluthyrning på alla hotell/cykelkartor Pommern, Miljöcertifiering för hotell och andra anläggningar/cykel & Säng certifieringsinitiativ Bohuslän, Kombinerade biljetter för kollektivtrafikresor och inträde på turistattraktioner Limassol, Samla information om turistattraktioner och årliga evenemang i informationspaketet om hållbart resande Limassol, Hållbara transportmedel vid större evenemang Bohuslän, Bättre infrastruktur för cykling och vandring Dobrich, Nya kollektivtrafikförbindelser på fritids-/turistdestinationer Mallorca, Handlingsplan för parkering i Park Mondragó Tabell 4: Översikt över aktiviteter och fallstudier D3.6 SEEMORE measures catalogue page 9 / 56

10 6. SEEMORE-ÅTGÄRDER, FALLSTUDIER MALTA Utbildning om kollektivtrafik för anställda inom turism- och transportnäringarna Det lokala kommunförbundet (LCA) har genomfört flera utbildningstillfällen riktade till såväl anställda inom de lokala rese- och turistnäringarna som till planerare. Åtgärden välkomnades varmt av turistdepartementet och andra intressenter. Aktiviteten Som resultat av SEEMORE-projektet gavs aktörer från besöksoch transportsektorn möjlighet att träffas och diskutera frågor som var viktiga för dem båda. Det var tydligt för båda parter att samarbete krävs. Det lokala kommunförbundet höll två utbildningstillfällen i samband med SEEMORE-seminarier. Dessutom besökte en representant från förbundet ett antal olika hotell och gav en kort lektion, under personliga möten med ledningen. Bild 1: Första lektionen om kollektivtrafiktjänster Det första utbildningstillfället hölls som ett eftermiddagsmöte vid ett av de nationella seminarierna för kunskapsutbyte den 15 oktober 2013, och riktade sig till lokala myndigheter och intressenter från de två branscherna. Totalt 16 personer deltog. Ämnen som diskuterades var bland annat turistinformation om hållbart resande och behovet av bättre infrastruktur för cykling. Det andra utbildningstillfället arrangerades den 11 november 2014, återigen som en del av ett nationellt seminarium för kunskapsutbyte, och hölls av representanter från Transport Malta och departementet för transport och infrastruktur som pratade om hållbart resande och uppmuntrade deltagarna att utnyttja de bidrag som erbjuds av regeringen för miljövänliga initiativ inom transport. Personliga utbildningstillfällen hölls under sommaren 2014 på tre olika hotell. Under dessa möten uppmanade teamet från det lokala kommunförbundet hotellpersonalen att förmedla mer information om hållbart resande till sina gäster och att uppmuntra gästerna att välja kollektivtrafiken istället för taxi eller hyrbil. De personliga mötena hölls i detta format på grund av det låga deltagandet bland hotellpersonal vid det första utbildningstillfället. Hotellen var inte villiga att utse en person att delta i utbildningen och kommunförbundet beslutade sig därför för att istället själva genomföra några besök. Åtgärden ovan har genomförts till en låg kostnad. De utbildningstillfällen som hölls den 15 oktober 2013 och den 11 november 2014 erbjöds som del av nationella seminarier för kunskapsutbyte, vilket betydde att man inte drog på sig några ytterligare kostnader för lokal eller mat. De kostnader som fanns gällde personalkostnader för ca 50 timmar, inklusive tid för planering, samordning och förberedelse. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 10 / 56

11 Genomförande Åtgärden har genomförts i flera olika faser, enligt följande: 15 oktober 2013 Första utbildningstillfället med 16 deltagare. Utbildningen bestod av en eftermiddagslektion, efter det nationella seminariet för kunskapsutbyte. Det hölls på Hotell Corinthia St. George i St Julians den 15 oktober Deltagarna var intressenter från transport- och turismnäringarna, samt representanter för lokala myndigheter. Sommaren 2014 Ett antal personliga möten med hotell bokades in. På mötena presenterades kollektivtrafikutbudet och hotellpersonalen uppmuntrades att erbjuda sina gäster mer information om kollektivtrafik och hållbart resande i Malta. Sammanlagt sex anställda från tre olika hotell informerades. 11 november 2014 Det utbildningstillfälle som hölls den 11 november 2014 ingick som en del i det andra nationella seminariet för kunskapsutbyte eftersom det var vettigt att utnyttja det faktum att ett intressenterna redan var närvarande vid seminariet. Ny information om hållbart resande presenterades för åhörarna. Evenemanget hölls på Palace hotell i Sliema och 28 personer från turism- och transportnäringarna och lokala myndigheter deltog. Vid införandet av den här processen stötte det lokala kommunförbundet på ett flertal svårigheter. Den besvärligaste motgången var att väldigt få hotell var villiga att skicka sina anställda till utbildningstillfällen. Orsaken skulle kunna vara att Malta är litet och att de flesta som bor här känner till kollektivtrafikutbudet. En annan möjlig orsak är att hotellen har otillräcklig mängd personal att tillgå, eftersom de är upptagna med in- och utcheckning och andra ordinarie arbetsuppgifter. För att överbrygga detta hinder försökte kommunförbundet att hitta andra personer som var intresserade av att öka sin kunskap om hållbara transportmedel. Man bjöd därför in företrädare för turismnäringen till utbildningarna, särskilt representanter från Turismdepartementet, Maltas turistråd och de olika turistinformationerna. Dessutom, och för att hantera svårigheterna med att nå hotellpersonal, besökte personal från kommunförbundet själva hotellen, där man höll korta utbildningsmöten för receptionister och hotellchefer, för att övertala dem att ge sina kunder information om hållbart resande. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar I utvärderingen som gjordes 2013 sa 15 kursdeltagare att deras kunskapsnivå hade ökat till bra/utmärkt, medan 1 deltagare angav att hans/hennes kunskapsnivå hade ökat tillräckligt. Informationen samlades in via en enkät som delades ut under seminariet. Positiv feedback lämnades om de personliga mötena som hölls under sommaren 2014, samt efter utbildningen i november När man sammanfattar de viktigaste resultaten av den här åtgärden är det viktigt att nämna att även om många av Maltas invånare anser sig ha god kännedom om kollektivtrafiken i Malta, så är det alltid möjligt att lära sig mer om de hållbara transportmedel som finns tillgängliga på ön. Det viktigaste resultatet av utbildningen var att den gjorde det möjligt att uppmuntra olika aktörer att förmedla mer och bättre information om hållbart resande till besökare. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 11 / 56

12 MALLORCA Ett elektroniskt paket skapat för turister Webbplatsen för Mallorcas kollektivtrafik, har gjorts om fullständigt och anpassats till turisternas särskilda behov. Aldrig tidigare har Mallorcas kollektivtrafik varit så synlig som den är i dag, tack vare den här åtgärden. Webbplatsen har gått från att fokusera enbart på lokalbefolkningen till att bli en plats som välkomnar såväl turister som Mallorcabor. Bild 2: Turistresor med kollektivtrafik Aktiviteten Mallorcas interurbana transportmyndighet, Consorci de Transports de Mallorca (CTM), har arbetat med att omorganisera webbplatsen Följande aktiviteter genomfördes: Översättning av webbplatsen till ytterligare två språk (franska och ryska), vilket gör det möjligt för fler turister att läsa information om tidtabeller och annan information som rör kollektivtrafiken på sitt modersmål. Inrättandet av ett särskilt avsnitt inom webbplatsen kallat Turism med kollektivtrafik. Detta var en viktig del av webbplatsens nya uppbyggnad, eftersom det ökar värdet av kollektivtrafiken genom att informera om platser som är av intresse för turister. Dessa platser kan nås via 50 linjer och är indelade i 3 kategorier (vandring, historia och stränder). De finns tillgängliga online på: Inrättande av ett särskilt avsnitt som förklarar hur man tar sig från flygplatsen till sin slutdestination. Nätverkskartor finns tillgängliga på webbplatsen och från särskilda försäljningsställen. Andra SEEMORE-aktiviteter, som utsläppsberäkningsverktyget, SEEMORE:s reklamvideo och reseplaneringsverktyget är väl synliga på den nya webbplatsen, som nu erbjuder kombinerad information om turism, transport och miljö på ett enkelt och tilltalande sätt. Fokus för alla dessa åtgärder var att åstadkomma en förändring som motsvarar vad besökarna efterfrågar, någonting som under det senaste årtiondet har gått från paketresor och hotellrum till mer individuellt organiserade resor, där man föredrar att bo i hyrda villor eller lägenheter och helst sätter ihop sina resor själva. Detta faktum understryker vikten av att erbjuda turister ett användbart informationsverktyg, inte bara på destinationen utan även före resan, när de fattar beslut om sin semester (till Mallorca eller någon annan destination). Det övergripande målet med den här åtgärden är helt enkelt att förbättra kvaliteten på den information som ges om kollektivtrafikresor, samtidigt som man höjer kvaliteten på Mallorca som besöksmål. Genomförandet av åtgärden bestod av att definiera vilka rutter som skulle ingå på webbplatsen, att designa avsnittet Mallorca med kollektivtrafik, samt översättning av webbplatsen till ytterligare två språk. Den sammanlagda kostnaden för allt detta var euro (större delen för att täcka uppdrag till underleverantörer). D3.6 SEEMORE measures catalogue page 12 / 56

13 Genomförande Arbetet inleddes i maj 2013 och innefattade ett möte med hotellförbundet i november Efter denna inledande fas utvecklades åtgärden på följande sätt: Februari 2014 Översättning av webbplatsen till ytterligare två språk: franska och ryska. Valet av dessa två extra språk grundades på den ökande andelen turister av dessa nationaliteter bland Mallorcas besökare. Juli 2014 Lansering av Turism med kollektivtrafiken -avsnittet på webbplatsen. 38 linjer togs med och delades in i tre grupper: vandring, historia och stränder. Juli 2014 Introduktion av nätverkskartor över interurbana rutter på informationsställen på olika stationer och fyra turistinformationer i Palma stad. Juli 2014 Utbildning för personal på turistbyråer i större hotellområden. Avsikten var att visa upp den nya webbplatsen och avsnittet om Turism med kollektivtrafiken för anställda på turistbyråerna. Resultatet av detta är att fullständig information om turism och kollektivtrafik ges till målgruppen på destinationen. Februari 2015 Ytterligare 12 turistrutter lades till de befintliga 38 i avsnittet Turism med kollektivtrafiken. Endast ett fåtal svårigheter uppstod när åtgärden infördes. Alla orsakades av bristande tillgång på personal inom CTM, vilket förklarar varför vissa av de 50 rutterna blev försenade (12 publicerades i ett senare skede). Avsaknaden av större problem vid införandet av denna åtgärd hör till stor del samman med den höga operationella kapaciteten hos CTM, som har full tillgång till all relevant information om kollektivtrafiken och därmed om alla aktiviteter som rör webbplatsen En extern pådrivande faktor för det här projektet var behovet av att förbättra den information om kollektivtrafiken som erbjöds av turistbyråerna. De viktigaste innovativa aspekterna av åtgärden var: Inklusion av turistrutter för att göra sajten mer attraktiv Det elektroniska paketet för turister betraktas av CTM som en investering för framtiden och en del i deras affärsstrategi. Bättre internettjänster gör det möjligt att locka till sig turister som annars inte skulle ha tagit bussen när de utforskar ön. Dessutom har de turistrutter som visas på webbplatsen valts ut för att ge besökarna en representativ bild av hela ön, snarare än bara fokusera på redan välkända besöksmål. Länkar till hotellbranschen Ett viktigt genombrott var när en länk till kollektivtrafikens hemsida togs med på webbplatsen för en mycket viktig hotellkedja med namnet Hipotels. Separata utbildningstillfällen för hotellanställda Eftersom det är nödvändigt att upplysa hotellpersonal om hur man använder de förbättrade funktionerna på kollektivtrafikföretagets webbplats så att de kan ge korrekt information till besökare hölls utbildningstillfällen för anställda på 11 informationspunkter över hela ön. Google transit-appen Google Transit-appen gör det också möjligt för turister att planera sina resor med kollektivtrafiken på Mallorca. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan representerar det första steget i Mallorcas kollektivtrafikföretags intention att upprätta en varaktig kanal för samarbete med turismnäringen. Detta kan skapa långsiktiga effekter som inte enbart handlar om att förbättra den information som erbjuds turister, utan även om att förbättra tjänsteutbudet i sin helhet. Som exempel innebär införandet av en direkt kommunikationskanal mellan D3.6 SEEMORE measures catalogue page 13 / 56

14 kollektivtrafikföretaget och personalen på turistinformationerna inte bara att man får en ökad kvalitet på den information som ges, utan även att man får insikt om vad turisterna tycker om kvaliteten på kollektivtrafikutbudet. Denna information kommer att vara användbar när man planerar nya kollektivtrafiklinjer. När det gäller webbplatsen så har den blivit en referenspunkt för turister som vill ha information om interurban kollektivtrafik på ön. Det växande antalet inloggningar på webbplatsen visar att så är fallet. Faktum är att antalet besök ökade med 10,7% mellan 2013 och Denna stadiga ökning innebär att har blivit en välkänd informationskälla, vilket gör den mer intressant som annonsplats bland privata aktörer. Detta kommer att möjliggöra framtida samarbeten med den privata sektorn i samband med turism. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 14 / 56

15 MALTA Samarbete med flygbolag och resebyråer Malta har legat i framkant bland SEEMORE-regionerna när det gäller kontakter med internationella aktörer. Det lokala kommunförbundet (LCA) har upprättat ett gott samarbete med intressenter från både transport- och turismnäringen, inklusive Air Malta (det nationella flygbolaget) och Virtu Ferries (som förbinder Malta och Sicilien). Detta resulterade i att LCA kunde publicera artiklar om projektet i Air Maltas ombordtidning och dela ut material på Virtu Ferries färjor. Aktiviteten LCA har ingen beslutsfattande makt över rese- och transportsektorn och det var därför nödvändigt att skapa flera olika partnerskap för att komma åt de stora internationella aktörerna. Samarbetet med flygbolag är ett bra exempel på en aktivitet som krävde starka band till stödpartners, som turismdepartementet. Företag som erbjuder långväga transporter, som Air Malta och Virtu Ferries, är den viktigaste kontaktpunkten för turister som bestämmer sig för att semestra på Malta. Varje år besöker över 1,3 miljoner turister Malta och antalet ökar i stort sett varje år. Besökarna bestämmer ofta hur de ska ta sig fram när de väl har anlänt på ön och om de inte får rätt information direkt kan det hända att de väljer taxi eller hyrbil snarare än kollektivtrafiken och därmed ökar trafiken på vägarna. Det är därför en smart idé att försöka påverka deras resebeteende innan de anländer, genom att informera dem om hållbart resande. År 2014 reste 2,8 % av de turister som anlände till Malta med färjan som förbinder Malta och Sicilien. LCA:s team kontaktade företaget som driver färjelinjen (Virtu Ferries) och föreslog att man skulle förse dem med material att dela ut. Virtu Ferries välkomnade förslaget och gick med på att tillhandahålla materialet om hållbart resande till sina passagerare, både ombord på färjorna och på biljettkontoret. Det nationella flygbolaget, Air Malta, fraktar dessutom över 1,7 miljoner passagerare om året. Det rapporterades att 1,76 miljoner passagerare flög med bolaget under Air Malta gick med på att publicera ett antal artiklar om SEEMORE som trycktes i ombordtidningen il-bizilla. Genom de mjuka åtgärder som beskrivs ovan lyckades LCA nå inte bara turister, som var den huvudsakliga målgruppen, utan även lokalinvånare som också reser med Air Malta och Virtu Ferries. Åtgärderna ovan infördes utan kostnad. LCA har inte betalat Air Malta för att publicera artiklarna, och inte heller ersatt Virtu Ferries för att man tillhandahåller material ombord och på biljettkontoret. Kostnaderna för åtgärderna innefattade: Bild 3: Air Maltas ombordtidning Kostnaden för att trycka de material som tillhandahölls på färjorna; Personalkostnad för en person som är kontaktperson för företagen, levererar materialen och skriver artiklarna. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 15 / 56

16 Genomförande Eftersom man insåg nyttan med att etablera ett varaktigt samarbete med viktiga internationella aktörer skapade Maltas lokala kommunförbund (LCA) kontakter med Air Malta och Virtu Ferries. Turister bestämmer ofta inte hur de ska ta sig fram förrän de anländer på sin destination. För att påverka dem att välja hållbara transportsätt publicerades en artikel i Air Maltas ombordtidning under hela augusti månad Air Maltas tidning, Il-Bizilla, tillhandahålls vid varje säte och ca passagerare hade möjlighet att läsa SEEMORE:s artikel. En annan artikel som beskrev 5 populära besöksmål och hur de kan nås med kollektivtrafiken publicerades och fanns tillgänglig för allmänheten under hela september månad 2014, även denna gång i Il-Bizilla, Air Maltas ombordtidning. Virtu Ferries, å andra sidan, fördelade ett stort antal vykort mellan sina färjor och tillhandahöll även kopior av turistinformationspaketet om hållbart resande. Materialen fanns tillgängliga under somrarna 2013 och LCA har dessutom distribuerat ett paket med användbar information om cykling på Malta ombord på färjorna. Tidslinjen för aktiviteten ser ut som följer: Januari maj 2013: etablering av kontakter med företag som erbjuder långväga transporter: Air Malta och Virtu Ferries Maj juni 2013: artikel skrevs för il-bizilla och marknadsföringsmaterial producerades och trycktes Juli september 2013: distribution av material ombord Virtu Ferries färjor och på deras biljettkontor Augusti 2013: artikel publicerad i Air Maltas ombordtidning Maj - juni 2014: nya kontakter med reseföretagen, förberedelse av material, ny artikel skriven Juli september 2014: distribution av material ombord på Virtu Ferries färjor och på deras biljettkontor September 2014: artikel publicerad i Air Maltas ombordtidning. Under förberedelse- och implementeringsfaserna stötte åtgärden inte på några särskilda svårigheter, förutom det faktum att vissa av materialen behövde uppdateras under I synnerhet turistinformationspaketet om hållbart resande behövde uppdateras eftersom kollektivtrafikföretaget hade förändrats. Vad gäller pådrivande faktorer så samarbetade den lokala arbetsgruppen väldigt gärna med sina kollegor från Air Malta och Virtu Ferries eftersom dessa var mycket positiva till miljövänliga initiativ och stödde våra idéer. Distributionen av material på Virtu Ferries färjor är även kopplad till en annan SEEMOREaktivitet som infördes av LCA:s team på Malta nämligen sammansättningen och distributionen av ett turistinformationspaket om hållbart resande och distributionen av anslag och vykort om fototävlingen. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 16 / 56

17 De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Under sommaren 2013 och sommaren 2014 delades turistinformationspaket om hållbart resande ut ombord på Virtu Ferries färjor, tillsammans med vykort och 10 anslag som gjorde reklam för de fototävlingar som arrangerades båda somrarna. Under samma period nådde artiklarna som publicerades under högsäsong av över passagerare. Sammanfattningsvis skulle LCA:s team vilja uppmana alla inblandade intressenter i att försöka etablera kontakter med transportföretag som erbjuder långväga resor och som är verksamma i deras regioner/länder eftersom detta inte är så svårt som det kanske kan verka. Att publicera artiklar i ombordtidningar och distribuera relevanta material har visat sig vara ömsesidigt fördelaktigt transportföretaget ökar sin effektivitet genom att erbjuda sina passagerare fler tjänster och turisterna blir glada över att finna användbar information ombord. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 17 / 56

18 DOBRICH Tillhandahållande av reseinformation på hotell På grund av den bristande tillgången på information om hållbara färdmedel påbörjade organisationen Sustainable Development of Civil Society (CSDCS) ett initiativ med målsättningen att distribuera reseinformation via hotell för att underlätta receptionisternas arbete och öka användningen av hållbara transportmedel bland turister. Paketet finns också tillgängligt på kommunens och distriktets webbplatser och var det första någonsin att erbjuda information om besöksmål och hur man når dem med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Aktiviteten Före SEEMORE-projektet var ett stort problem för turismoch transportnäringarna att knappast några material fanns tillgängliga varken i Dobrich eller i hela Bulgarien. CSDCS påbörjade ett djärvt projekt där man sammanställde och förmedlade information som kan användas av besökare som vill ta sig runt i regionen på ett hållbart sätt. Bild 4: Distribution av paket på Albena Hotell Den sammanlagda kostnaden för produktion och genomförande låg på ca euro, fördelat enligt följande: informationspaketen kostade euro, de två utbildningstillfällena för personal inom transport och turism uppgick till euro (2x600) och kostnaden för expertkompetens var ca euro. Genomförande Sedan sommaren 2013 kan turister som besöker Dobrich-regionen planera sina resor med hållbara färdmedel med hjälp av det integrerade reseinformationspaketet (IMIP). Paketet utvecklades av SEEMORE-teamet i samarbete med lokala myndigheter och transportföretag. Det distribuerades till de 50 största hotellen i målområdet och kan även laddas ner från distriktets officiella webbplats och kommunernas lokala webbplatser. Paketet består av två olika trycksaker: ett häfte och en broschyr. Häftet innehåller en detaljerad beskrivning av lokala attraktioner, med många bilder och information om hur man når dem via hållbara transportmedel. Broschyren utgör en reseguide för besökare till regionen och innehåller fullständig information om, och tidtabeller för, både lokala kommunikationer och långfärdsbussar. Informationen är tillgänglig på bulgariska, ryska, engelska och rumänska. Eftersom budgeten för tryckt material var begränsad till projektets budget (2 000 kopior trycktes) gick distriktets guvernör och borgmästare med på att publicera en utskriftsbar version av paketet på sina officiella webbplatser. Åtgärden hade förmånen att ha stort stöd från lokala intressenter (kommuner, hotell, restauranger, reseföretag) som såg fram emot att få tillgång till kommunikationsmaterial som kunde marknadsföra regionen och hjälpa turister att välja mer hållbara färdsätt. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 18 / 56

19 Den här åtgärden ingår i en övergripande regional strategi för att hantera informationsluckor i distriktet. Detta har möjliggjort översättning av materialet och all information finns nu tillgänglig på fyra olika språk, vilket gör det möjligt att nå ett större antal turister på deras modersmål. Detta har stor betydelse för turisternas upplevelse, eftersom de föredrar att få information på sitt eget språk. Det finns även kopplingar mellan den här aktiviteten och regionens utbildningsaktivitet: för att de skulle få ut så mycket som möjligt av informationspaketet erbjöds hotellpersonal gratis utbildning om hållbart resande och hur det kan marknadsföras bättre till turister. Vi fann att hela hållbarhetskonceptet fortfarande var okänt i Dobrich, och att detta var första gången som det togs upp inom turistbranschen. Före SEEMORE-projektet likställde hotellen hållbarhet med återanvändning av använda handdukar eller installation av LED-lampor, så detta nya tankesätt kan ses som en viktig framgång för projektet och någonting som kommer att finnas kvar i framtiden. Utbildningarna för hotell, med avsikt att marknadsföra informationspaketet, genomfördes enligt följande: Den första workshopen för 20 anställda inom turistnäringen som arbetar direkt med besökare hölls på Hotell Mistral **** i Balchik den 7 mars Det huvudsakliga diskussionsämnet var: Hållbart resande introduktion och bästa praxis i Europa. Under workshopen förklarade projektledaren vilken roll informationspaketet har och vikten av att distribuera det till besökare. Alla deltagarna höll med om att det var nödvändigt att införa hållbart resande på turistorter och delade med sig av idéer för transportåtgärder. Under början av säsongen 2014 distribuerade CSDCS-personal som arbetade i turistorten Albena resten av informationsmaterialen (häften, broschyrer och planscher). En del fördelades mellan 5 hotell i Balchik och resten mellan 3 hotell i Kavarna. Det fanns inte tillräckligt många kopior men CSDCS förlitade sig på möjligheten för turisterna att ladda ner informationspaketet från Internet. Dessutom, för att utvidga målgruppen för paketet, publicerade CSDCS en annons i Bulgaria Airs ombordtidning. Informationspaketet har spelat en viktig roll i Dobrich. Bland de viktigaste erfarenheterna kan nämnas: Informationspaketen fyller en mycket viktig roll i hotellreceptionisternas dagliga arbete. Hotellreceptionerna rapporterar att paketen underlättar deras arbete. De behöver inte längre ringa bussbolagen för att få mer information, istället kan de helt enkelt ge gästerna ett informationspaket. Informationspaketet var mycket uppskattat bland besökarna. En guide för en rumänsk grupp som anlände med buss berättade för den lokala styrgruppen att man hade placerat några av de tryckta originalmaterialen på biblioteket i sin stad, så att alla som planerade ett besök i Bulgarien skulle kunna planera sina utflykter under vistelsen i förväg. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Sammanfattningsvis kan man konstatera att den här åtgärden har varit väldigt kostnadseffektiv; trots den låga budgeten på ca euro lyckades man åstadkomma bra resultat. För att undersöka effekterna av den här åtgärden har CSDCS periodvis genomfört intervjuer med besökare och 100 % av de tillfrågade sa att de var fullt informerade om de färdsätt som finns att D3.6 SEEMORE measures catalogue page 19 / 56

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Handbok LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer