SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG. Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es Tel."

Transkript

1 SEEMORE ÅTGÄRDSKATALOG Resultatdokument nr. 3.6 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spain Mr. Lluis da Victoria Tel Dokumentets författare: Företag: Horários do Funchal, Transportes Públicos S.A. Författarnas namn: Claudio Mantero, André Freitas, Andreia Quintal E-postadress: Tel: Projektets webbplats:

2 Juridisk ansvarsfriskrivning: Författarna är ensamt ansvariga för innehållet i detta dokument. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för hur informationen används. SEEMORE delfinansieras av Europakommissionens program Intelligent energi för Europa och drivs mellan april 2012 och april 2015.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OM SEEMORE-PROJEKTET Projektsammanfattning SEEMORE-konsortiet INLEDNING ÄNDRINGAR OCH GRANSKNINGSHISTORIA ORDLISTA ÖVERSIKT ÖVER AKTIVITETER OCH FALLSTUDIER SEEMORE-ÅTGÄRDER, FALLSTUDIER SLUTSATSER BILDER TABELLER...56 D3.6 SEEMORE measures catalogue page 3 / 56

4 1. OM SEEMORE-PROJEKTET 1.1. Projektsammanfattning SEEMORE visar hur regionala aktörer i åtta kustnära turistregioner i Europa kan förändra resebeteendet hos besökare så att hållbara transportmedel används i större utsträckning. De huvudsakliga syftena med projektet är att: Öka besökarnas kännedom om hållbart resande; Stärka samarbetet mellan transport- och turistnäringarna; Förändra turisters resebeteende emot hållbara transportmedel; och Kommunicera och överföra erfarenheter till andra turistområden. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 4 / 56

5 1.2. SEEMORE-konsortiet Projektpartner Land Kontaktperson CINESI Transport Consultancy (Coordinator) Spanien Maarten van Bemmelen Mallorcas transportkonsortium Spanien Antoni Bosch Trivector Traffic AB Sverige Caroline Mattsson Fyrbodals kommunalförbund Sverige Louise Robertsson FGM-AMOR Österrikisk mobilitetsforskning Österrike Doris Wiederwald Common Europe Pomeranian Association Polen Andrzej B. Piotrowicz Choczewo kommun Polen Andrzej B. Piotrowicz Sustainable Development of Civil Society Club Bulgarien Lucia Ilieva Forlì-Cesenaprovinsen Italien Elisa Cangini Centraleuropeiska initiativet Italien Sara Baronio Limassol Tourist Development and Promotion Co Ltd Cypern Maria Stylianou Stratagem Energy Ltd Cypern Panos Antoniades Horários do Funchal kollektivtrafik Portugal Claudio Mantero Local Councils Association Malta Lili Vasileva Tabell 1: SEEMORE-konsortiet D3.6 SEEMORE measures catalogue page 5 / 56

6 2. INLEDNING Avsikten med SEEMORE:s åtgärdskatalog, tidigare tänkt som en implementeringshandbok, är att beskriva ett antal lyckade lokala åtgärder och därmed inspirera andra turistområden att arbeta med främjande av hållbart resande bland turister. SEEMORE:s partners har valt ut de åtgärder som ska ingå i katalogen baserat på deras potential att införas även på andra turistdestinationer. Katalogen ger därför en detaljerad beskrivning av 16 regionala fallstudier som visar hur åtgärder som rör turisters resande kan fungera i verkligheten. De exempel som presenteras i det här dokumentet beskriver enskilda regioners erfarenheter av individuella åtgärder eller teman och representerar det breda utbud av olika aktiviteter som har ingått i projektet. Hur man gick till väga vid genomförandet av de olika åtgärderna beskrivs i detalj, liksom vunna insikter, rekommendationer, problem som projektgrupperna har stött på och faktorer som underlättat genomförandet. För att arbetet med hållbart resande på turistdestinationer ska vara effektivt krävs ett nära samarbete mellan lokala transportföretag och den lokala turismnäringen. Efter att ha läst detta dokument kommer alla berörda aktörer inklusive lokala och regionala myndigheter, transportföretag, hotell och besöksattraktioner att inse varför SEEMORE:s strategi baserar sig på att skapa förutsättningar för lokala samarbetsforum, som sedan fungerar som arbetsgrupper vid införandet av praktiska åtgärder. Rekommendationer för hur den här typen av samarbete kan byggas upp och bibehållas genom definition av strategiska målsättningar som delas av turismnäringen och transportbranschen, beskrivs i ett separat resultatdokument kallat SEEMORE:s strategiska handbok. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 6 / 56

7 3. ÄNDRINGAR OCH GRANSKNINGSHISTORIA Versionsnummer Datum Kommentarer Granskad av (namn, organisation) Första förslaget skickat för granskning LCA Andra förslaget HF Tabell 2: Ändringar och granskningshistoria för dokumentet D3.6 SEEMORE measures catalogue page 7 / 56

8 4. ORDLISTA Förkortningar som används i denna rapport Förkortning Fullständigt namn HF CSDCS LCA CTM CSDCS PT IMIP LWG MRATT Apps. EU CTO EAL ltd IEE SUMP CINESI PSWE ECF ADFC Horários do Funchal Sustainable Development of Civil Society Local Councils' Association of Malta Consorci de Transports de Mallorca Sustainable Development of Civil Society Kollektivtrafik Integrerat reseinformationspaket Lokal arbetsgrupp Madeiras regionala myndighet för turism och transport Mobilapplikationer Europeiska Unionen Cyperns Turistorganisation Limassol Airport Express Intelligent Energy Europe Planer för hållbar rörlighet i städer Consultoria de Transport Pommerska föreningen Common Europe Den europeiska cyklistfederationen EuroVelo Den tyska cyklistföreningen Tabell 3: Använda förkortningar D3.6 SEEMORE measures catalogue page 8 / 56

9 5. ÖVERSIKT ÖVER AKTIVITETER OCH FALLSTUDIER Aktivitetsområden Fallstudier Utbildning av receptionister Malta, Utbildning om kollektivtrafikutbudet för personal inom turistbranschen Nå turister före ankomst Samla information om resande och turism i informationspaket Information på vägen Tjänster och evenemang för cyklister Kombinationserbjudanden/ informationsstrategier Mobility management Mallorca, Förbättrad webbplats för kollektivtrafiken Malta, Kampanj med flygbolag och resebyråer Dobrich, Tillhandahållande av reseinformation på hotell Forlì, Regional besöksguide Madeira, Turistguider om hållbart resande resguider för turister Madeira, Ljudguide-app Pommern, Kartställ Forlì, Erbjuda cykeluthyrning på alla hotell/cykelkartor Pommern, Miljöcertifiering för hotell och andra anläggningar/cykel & Säng certifieringsinitiativ Bohuslän, Kombinerade biljetter för kollektivtrafikresor och inträde på turistattraktioner Limassol, Samla information om turistattraktioner och årliga evenemang i informationspaketet om hållbart resande Limassol, Hållbara transportmedel vid större evenemang Bohuslän, Bättre infrastruktur för cykling och vandring Dobrich, Nya kollektivtrafikförbindelser på fritids-/turistdestinationer Mallorca, Handlingsplan för parkering i Park Mondragó Tabell 4: Översikt över aktiviteter och fallstudier D3.6 SEEMORE measures catalogue page 9 / 56

10 6. SEEMORE-ÅTGÄRDER, FALLSTUDIER MALTA Utbildning om kollektivtrafik för anställda inom turism- och transportnäringarna Det lokala kommunförbundet (LCA) har genomfört flera utbildningstillfällen riktade till såväl anställda inom de lokala rese- och turistnäringarna som till planerare. Åtgärden välkomnades varmt av turistdepartementet och andra intressenter. Aktiviteten Som resultat av SEEMORE-projektet gavs aktörer från besöksoch transportsektorn möjlighet att träffas och diskutera frågor som var viktiga för dem båda. Det var tydligt för båda parter att samarbete krävs. Det lokala kommunförbundet höll två utbildningstillfällen i samband med SEEMORE-seminarier. Dessutom besökte en representant från förbundet ett antal olika hotell och gav en kort lektion, under personliga möten med ledningen. Bild 1: Första lektionen om kollektivtrafiktjänster Det första utbildningstillfället hölls som ett eftermiddagsmöte vid ett av de nationella seminarierna för kunskapsutbyte den 15 oktober 2013, och riktade sig till lokala myndigheter och intressenter från de två branscherna. Totalt 16 personer deltog. Ämnen som diskuterades var bland annat turistinformation om hållbart resande och behovet av bättre infrastruktur för cykling. Det andra utbildningstillfället arrangerades den 11 november 2014, återigen som en del av ett nationellt seminarium för kunskapsutbyte, och hölls av representanter från Transport Malta och departementet för transport och infrastruktur som pratade om hållbart resande och uppmuntrade deltagarna att utnyttja de bidrag som erbjuds av regeringen för miljövänliga initiativ inom transport. Personliga utbildningstillfällen hölls under sommaren 2014 på tre olika hotell. Under dessa möten uppmanade teamet från det lokala kommunförbundet hotellpersonalen att förmedla mer information om hållbart resande till sina gäster och att uppmuntra gästerna att välja kollektivtrafiken istället för taxi eller hyrbil. De personliga mötena hölls i detta format på grund av det låga deltagandet bland hotellpersonal vid det första utbildningstillfället. Hotellen var inte villiga att utse en person att delta i utbildningen och kommunförbundet beslutade sig därför för att istället själva genomföra några besök. Åtgärden ovan har genomförts till en låg kostnad. De utbildningstillfällen som hölls den 15 oktober 2013 och den 11 november 2014 erbjöds som del av nationella seminarier för kunskapsutbyte, vilket betydde att man inte drog på sig några ytterligare kostnader för lokal eller mat. De kostnader som fanns gällde personalkostnader för ca 50 timmar, inklusive tid för planering, samordning och förberedelse. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 10 / 56

11 Genomförande Åtgärden har genomförts i flera olika faser, enligt följande: 15 oktober 2013 Första utbildningstillfället med 16 deltagare. Utbildningen bestod av en eftermiddagslektion, efter det nationella seminariet för kunskapsutbyte. Det hölls på Hotell Corinthia St. George i St Julians den 15 oktober Deltagarna var intressenter från transport- och turismnäringarna, samt representanter för lokala myndigheter. Sommaren 2014 Ett antal personliga möten med hotell bokades in. På mötena presenterades kollektivtrafikutbudet och hotellpersonalen uppmuntrades att erbjuda sina gäster mer information om kollektivtrafik och hållbart resande i Malta. Sammanlagt sex anställda från tre olika hotell informerades. 11 november 2014 Det utbildningstillfälle som hölls den 11 november 2014 ingick som en del i det andra nationella seminariet för kunskapsutbyte eftersom det var vettigt att utnyttja det faktum att ett intressenterna redan var närvarande vid seminariet. Ny information om hållbart resande presenterades för åhörarna. Evenemanget hölls på Palace hotell i Sliema och 28 personer från turism- och transportnäringarna och lokala myndigheter deltog. Vid införandet av den här processen stötte det lokala kommunförbundet på ett flertal svårigheter. Den besvärligaste motgången var att väldigt få hotell var villiga att skicka sina anställda till utbildningstillfällen. Orsaken skulle kunna vara att Malta är litet och att de flesta som bor här känner till kollektivtrafikutbudet. En annan möjlig orsak är att hotellen har otillräcklig mängd personal att tillgå, eftersom de är upptagna med in- och utcheckning och andra ordinarie arbetsuppgifter. För att överbrygga detta hinder försökte kommunförbundet att hitta andra personer som var intresserade av att öka sin kunskap om hållbara transportmedel. Man bjöd därför in företrädare för turismnäringen till utbildningarna, särskilt representanter från Turismdepartementet, Maltas turistråd och de olika turistinformationerna. Dessutom, och för att hantera svårigheterna med att nå hotellpersonal, besökte personal från kommunförbundet själva hotellen, där man höll korta utbildningsmöten för receptionister och hotellchefer, för att övertala dem att ge sina kunder information om hållbart resande. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar I utvärderingen som gjordes 2013 sa 15 kursdeltagare att deras kunskapsnivå hade ökat till bra/utmärkt, medan 1 deltagare angav att hans/hennes kunskapsnivå hade ökat tillräckligt. Informationen samlades in via en enkät som delades ut under seminariet. Positiv feedback lämnades om de personliga mötena som hölls under sommaren 2014, samt efter utbildningen i november När man sammanfattar de viktigaste resultaten av den här åtgärden är det viktigt att nämna att även om många av Maltas invånare anser sig ha god kännedom om kollektivtrafiken i Malta, så är det alltid möjligt att lära sig mer om de hållbara transportmedel som finns tillgängliga på ön. Det viktigaste resultatet av utbildningen var att den gjorde det möjligt att uppmuntra olika aktörer att förmedla mer och bättre information om hållbart resande till besökare. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 11 / 56

12 MALLORCA Ett elektroniskt paket skapat för turister Webbplatsen för Mallorcas kollektivtrafik, har gjorts om fullständigt och anpassats till turisternas särskilda behov. Aldrig tidigare har Mallorcas kollektivtrafik varit så synlig som den är i dag, tack vare den här åtgärden. Webbplatsen har gått från att fokusera enbart på lokalbefolkningen till att bli en plats som välkomnar såväl turister som Mallorcabor. Bild 2: Turistresor med kollektivtrafik Aktiviteten Mallorcas interurbana transportmyndighet, Consorci de Transports de Mallorca (CTM), har arbetat med att omorganisera webbplatsen Följande aktiviteter genomfördes: Översättning av webbplatsen till ytterligare två språk (franska och ryska), vilket gör det möjligt för fler turister att läsa information om tidtabeller och annan information som rör kollektivtrafiken på sitt modersmål. Inrättandet av ett särskilt avsnitt inom webbplatsen kallat Turism med kollektivtrafik. Detta var en viktig del av webbplatsens nya uppbyggnad, eftersom det ökar värdet av kollektivtrafiken genom att informera om platser som är av intresse för turister. Dessa platser kan nås via 50 linjer och är indelade i 3 kategorier (vandring, historia och stränder). De finns tillgängliga online på: Inrättande av ett särskilt avsnitt som förklarar hur man tar sig från flygplatsen till sin slutdestination. Nätverkskartor finns tillgängliga på webbplatsen och från särskilda försäljningsställen. Andra SEEMORE-aktiviteter, som utsläppsberäkningsverktyget, SEEMORE:s reklamvideo och reseplaneringsverktyget är väl synliga på den nya webbplatsen, som nu erbjuder kombinerad information om turism, transport och miljö på ett enkelt och tilltalande sätt. Fokus för alla dessa åtgärder var att åstadkomma en förändring som motsvarar vad besökarna efterfrågar, någonting som under det senaste årtiondet har gått från paketresor och hotellrum till mer individuellt organiserade resor, där man föredrar att bo i hyrda villor eller lägenheter och helst sätter ihop sina resor själva. Detta faktum understryker vikten av att erbjuda turister ett användbart informationsverktyg, inte bara på destinationen utan även före resan, när de fattar beslut om sin semester (till Mallorca eller någon annan destination). Det övergripande målet med den här åtgärden är helt enkelt att förbättra kvaliteten på den information som ges om kollektivtrafikresor, samtidigt som man höjer kvaliteten på Mallorca som besöksmål. Genomförandet av åtgärden bestod av att definiera vilka rutter som skulle ingå på webbplatsen, att designa avsnittet Mallorca med kollektivtrafik, samt översättning av webbplatsen till ytterligare två språk. Den sammanlagda kostnaden för allt detta var euro (större delen för att täcka uppdrag till underleverantörer). D3.6 SEEMORE measures catalogue page 12 / 56

13 Genomförande Arbetet inleddes i maj 2013 och innefattade ett möte med hotellförbundet i november Efter denna inledande fas utvecklades åtgärden på följande sätt: Februari 2014 Översättning av webbplatsen till ytterligare två språk: franska och ryska. Valet av dessa två extra språk grundades på den ökande andelen turister av dessa nationaliteter bland Mallorcas besökare. Juli 2014 Lansering av Turism med kollektivtrafiken -avsnittet på webbplatsen. 38 linjer togs med och delades in i tre grupper: vandring, historia och stränder. Juli 2014 Introduktion av nätverkskartor över interurbana rutter på informationsställen på olika stationer och fyra turistinformationer i Palma stad. Juli 2014 Utbildning för personal på turistbyråer i större hotellområden. Avsikten var att visa upp den nya webbplatsen och avsnittet om Turism med kollektivtrafiken för anställda på turistbyråerna. Resultatet av detta är att fullständig information om turism och kollektivtrafik ges till målgruppen på destinationen. Februari 2015 Ytterligare 12 turistrutter lades till de befintliga 38 i avsnittet Turism med kollektivtrafiken. Endast ett fåtal svårigheter uppstod när åtgärden infördes. Alla orsakades av bristande tillgång på personal inom CTM, vilket förklarar varför vissa av de 50 rutterna blev försenade (12 publicerades i ett senare skede). Avsaknaden av större problem vid införandet av denna åtgärd hör till stor del samman med den höga operationella kapaciteten hos CTM, som har full tillgång till all relevant information om kollektivtrafiken och därmed om alla aktiviteter som rör webbplatsen En extern pådrivande faktor för det här projektet var behovet av att förbättra den information om kollektivtrafiken som erbjöds av turistbyråerna. De viktigaste innovativa aspekterna av åtgärden var: Inklusion av turistrutter för att göra sajten mer attraktiv Det elektroniska paketet för turister betraktas av CTM som en investering för framtiden och en del i deras affärsstrategi. Bättre internettjänster gör det möjligt att locka till sig turister som annars inte skulle ha tagit bussen när de utforskar ön. Dessutom har de turistrutter som visas på webbplatsen valts ut för att ge besökarna en representativ bild av hela ön, snarare än bara fokusera på redan välkända besöksmål. Länkar till hotellbranschen Ett viktigt genombrott var när en länk till kollektivtrafikens hemsida togs med på webbplatsen för en mycket viktig hotellkedja med namnet Hipotels. Separata utbildningstillfällen för hotellanställda Eftersom det är nödvändigt att upplysa hotellpersonal om hur man använder de förbättrade funktionerna på kollektivtrafikföretagets webbplats så att de kan ge korrekt information till besökare hölls utbildningstillfällen för anställda på 11 informationspunkter över hela ön. Google transit-appen Google Transit-appen gör det också möjligt för turister att planera sina resor med kollektivtrafiken på Mallorca. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Genomförandet av de åtgärder som beskrivs ovan representerar det första steget i Mallorcas kollektivtrafikföretags intention att upprätta en varaktig kanal för samarbete med turismnäringen. Detta kan skapa långsiktiga effekter som inte enbart handlar om att förbättra den information som erbjuds turister, utan även om att förbättra tjänsteutbudet i sin helhet. Som exempel innebär införandet av en direkt kommunikationskanal mellan D3.6 SEEMORE measures catalogue page 13 / 56

14 kollektivtrafikföretaget och personalen på turistinformationerna inte bara att man får en ökad kvalitet på den information som ges, utan även att man får insikt om vad turisterna tycker om kvaliteten på kollektivtrafikutbudet. Denna information kommer att vara användbar när man planerar nya kollektivtrafiklinjer. När det gäller webbplatsen så har den blivit en referenspunkt för turister som vill ha information om interurban kollektivtrafik på ön. Det växande antalet inloggningar på webbplatsen visar att så är fallet. Faktum är att antalet besök ökade med 10,7% mellan 2013 och Denna stadiga ökning innebär att har blivit en välkänd informationskälla, vilket gör den mer intressant som annonsplats bland privata aktörer. Detta kommer att möjliggöra framtida samarbeten med den privata sektorn i samband med turism. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 14 / 56

15 MALTA Samarbete med flygbolag och resebyråer Malta har legat i framkant bland SEEMORE-regionerna när det gäller kontakter med internationella aktörer. Det lokala kommunförbundet (LCA) har upprättat ett gott samarbete med intressenter från både transport- och turismnäringen, inklusive Air Malta (det nationella flygbolaget) och Virtu Ferries (som förbinder Malta och Sicilien). Detta resulterade i att LCA kunde publicera artiklar om projektet i Air Maltas ombordtidning och dela ut material på Virtu Ferries färjor. Aktiviteten LCA har ingen beslutsfattande makt över rese- och transportsektorn och det var därför nödvändigt att skapa flera olika partnerskap för att komma åt de stora internationella aktörerna. Samarbetet med flygbolag är ett bra exempel på en aktivitet som krävde starka band till stödpartners, som turismdepartementet. Företag som erbjuder långväga transporter, som Air Malta och Virtu Ferries, är den viktigaste kontaktpunkten för turister som bestämmer sig för att semestra på Malta. Varje år besöker över 1,3 miljoner turister Malta och antalet ökar i stort sett varje år. Besökarna bestämmer ofta hur de ska ta sig fram när de väl har anlänt på ön och om de inte får rätt information direkt kan det hända att de väljer taxi eller hyrbil snarare än kollektivtrafiken och därmed ökar trafiken på vägarna. Det är därför en smart idé att försöka påverka deras resebeteende innan de anländer, genom att informera dem om hållbart resande. År 2014 reste 2,8 % av de turister som anlände till Malta med färjan som förbinder Malta och Sicilien. LCA:s team kontaktade företaget som driver färjelinjen (Virtu Ferries) och föreslog att man skulle förse dem med material att dela ut. Virtu Ferries välkomnade förslaget och gick med på att tillhandahålla materialet om hållbart resande till sina passagerare, både ombord på färjorna och på biljettkontoret. Det nationella flygbolaget, Air Malta, fraktar dessutom över 1,7 miljoner passagerare om året. Det rapporterades att 1,76 miljoner passagerare flög med bolaget under Air Malta gick med på att publicera ett antal artiklar om SEEMORE som trycktes i ombordtidningen il-bizilla. Genom de mjuka åtgärder som beskrivs ovan lyckades LCA nå inte bara turister, som var den huvudsakliga målgruppen, utan även lokalinvånare som också reser med Air Malta och Virtu Ferries. Åtgärderna ovan infördes utan kostnad. LCA har inte betalat Air Malta för att publicera artiklarna, och inte heller ersatt Virtu Ferries för att man tillhandahåller material ombord och på biljettkontoret. Kostnaderna för åtgärderna innefattade: Bild 3: Air Maltas ombordtidning Kostnaden för att trycka de material som tillhandahölls på färjorna; Personalkostnad för en person som är kontaktperson för företagen, levererar materialen och skriver artiklarna. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 15 / 56

16 Genomförande Eftersom man insåg nyttan med att etablera ett varaktigt samarbete med viktiga internationella aktörer skapade Maltas lokala kommunförbund (LCA) kontakter med Air Malta och Virtu Ferries. Turister bestämmer ofta inte hur de ska ta sig fram förrän de anländer på sin destination. För att påverka dem att välja hållbara transportsätt publicerades en artikel i Air Maltas ombordtidning under hela augusti månad Air Maltas tidning, Il-Bizilla, tillhandahålls vid varje säte och ca passagerare hade möjlighet att läsa SEEMORE:s artikel. En annan artikel som beskrev 5 populära besöksmål och hur de kan nås med kollektivtrafiken publicerades och fanns tillgänglig för allmänheten under hela september månad 2014, även denna gång i Il-Bizilla, Air Maltas ombordtidning. Virtu Ferries, å andra sidan, fördelade ett stort antal vykort mellan sina färjor och tillhandahöll även kopior av turistinformationspaketet om hållbart resande. Materialen fanns tillgängliga under somrarna 2013 och LCA har dessutom distribuerat ett paket med användbar information om cykling på Malta ombord på färjorna. Tidslinjen för aktiviteten ser ut som följer: Januari maj 2013: etablering av kontakter med företag som erbjuder långväga transporter: Air Malta och Virtu Ferries Maj juni 2013: artikel skrevs för il-bizilla och marknadsföringsmaterial producerades och trycktes Juli september 2013: distribution av material ombord Virtu Ferries färjor och på deras biljettkontor Augusti 2013: artikel publicerad i Air Maltas ombordtidning Maj - juni 2014: nya kontakter med reseföretagen, förberedelse av material, ny artikel skriven Juli september 2014: distribution av material ombord på Virtu Ferries färjor och på deras biljettkontor September 2014: artikel publicerad i Air Maltas ombordtidning. Under förberedelse- och implementeringsfaserna stötte åtgärden inte på några särskilda svårigheter, förutom det faktum att vissa av materialen behövde uppdateras under I synnerhet turistinformationspaketet om hållbart resande behövde uppdateras eftersom kollektivtrafikföretaget hade förändrats. Vad gäller pådrivande faktorer så samarbetade den lokala arbetsgruppen väldigt gärna med sina kollegor från Air Malta och Virtu Ferries eftersom dessa var mycket positiva till miljövänliga initiativ och stödde våra idéer. Distributionen av material på Virtu Ferries färjor är även kopplad till en annan SEEMOREaktivitet som infördes av LCA:s team på Malta nämligen sammansättningen och distributionen av ett turistinformationspaket om hållbart resande och distributionen av anslag och vykort om fototävlingen. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 16 / 56

17 De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Under sommaren 2013 och sommaren 2014 delades turistinformationspaket om hållbart resande ut ombord på Virtu Ferries färjor, tillsammans med vykort och 10 anslag som gjorde reklam för de fototävlingar som arrangerades båda somrarna. Under samma period nådde artiklarna som publicerades under högsäsong av över passagerare. Sammanfattningsvis skulle LCA:s team vilja uppmana alla inblandade intressenter i att försöka etablera kontakter med transportföretag som erbjuder långväga resor och som är verksamma i deras regioner/länder eftersom detta inte är så svårt som det kanske kan verka. Att publicera artiklar i ombordtidningar och distribuera relevanta material har visat sig vara ömsesidigt fördelaktigt transportföretaget ökar sin effektivitet genom att erbjuda sina passagerare fler tjänster och turisterna blir glada över att finna användbar information ombord. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 17 / 56

18 DOBRICH Tillhandahållande av reseinformation på hotell På grund av den bristande tillgången på information om hållbara färdmedel påbörjade organisationen Sustainable Development of Civil Society (CSDCS) ett initiativ med målsättningen att distribuera reseinformation via hotell för att underlätta receptionisternas arbete och öka användningen av hållbara transportmedel bland turister. Paketet finns också tillgängligt på kommunens och distriktets webbplatser och var det första någonsin att erbjuda information om besöksmål och hur man når dem med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Aktiviteten Före SEEMORE-projektet var ett stort problem för turismoch transportnäringarna att knappast några material fanns tillgängliga varken i Dobrich eller i hela Bulgarien. CSDCS påbörjade ett djärvt projekt där man sammanställde och förmedlade information som kan användas av besökare som vill ta sig runt i regionen på ett hållbart sätt. Bild 4: Distribution av paket på Albena Hotell Den sammanlagda kostnaden för produktion och genomförande låg på ca euro, fördelat enligt följande: informationspaketen kostade euro, de två utbildningstillfällena för personal inom transport och turism uppgick till euro (2x600) och kostnaden för expertkompetens var ca euro. Genomförande Sedan sommaren 2013 kan turister som besöker Dobrich-regionen planera sina resor med hållbara färdmedel med hjälp av det integrerade reseinformationspaketet (IMIP). Paketet utvecklades av SEEMORE-teamet i samarbete med lokala myndigheter och transportföretag. Det distribuerades till de 50 största hotellen i målområdet och kan även laddas ner från distriktets officiella webbplats och kommunernas lokala webbplatser. Paketet består av två olika trycksaker: ett häfte och en broschyr. Häftet innehåller en detaljerad beskrivning av lokala attraktioner, med många bilder och information om hur man når dem via hållbara transportmedel. Broschyren utgör en reseguide för besökare till regionen och innehåller fullständig information om, och tidtabeller för, både lokala kommunikationer och långfärdsbussar. Informationen är tillgänglig på bulgariska, ryska, engelska och rumänska. Eftersom budgeten för tryckt material var begränsad till projektets budget (2 000 kopior trycktes) gick distriktets guvernör och borgmästare med på att publicera en utskriftsbar version av paketet på sina officiella webbplatser. Åtgärden hade förmånen att ha stort stöd från lokala intressenter (kommuner, hotell, restauranger, reseföretag) som såg fram emot att få tillgång till kommunikationsmaterial som kunde marknadsföra regionen och hjälpa turister att välja mer hållbara färdsätt. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 18 / 56

19 Den här åtgärden ingår i en övergripande regional strategi för att hantera informationsluckor i distriktet. Detta har möjliggjort översättning av materialet och all information finns nu tillgänglig på fyra olika språk, vilket gör det möjligt att nå ett större antal turister på deras modersmål. Detta har stor betydelse för turisternas upplevelse, eftersom de föredrar att få information på sitt eget språk. Det finns även kopplingar mellan den här aktiviteten och regionens utbildningsaktivitet: för att de skulle få ut så mycket som möjligt av informationspaketet erbjöds hotellpersonal gratis utbildning om hållbart resande och hur det kan marknadsföras bättre till turister. Vi fann att hela hållbarhetskonceptet fortfarande var okänt i Dobrich, och att detta var första gången som det togs upp inom turistbranschen. Före SEEMORE-projektet likställde hotellen hållbarhet med återanvändning av använda handdukar eller installation av LED-lampor, så detta nya tankesätt kan ses som en viktig framgång för projektet och någonting som kommer att finnas kvar i framtiden. Utbildningarna för hotell, med avsikt att marknadsföra informationspaketet, genomfördes enligt följande: Den första workshopen för 20 anställda inom turistnäringen som arbetar direkt med besökare hölls på Hotell Mistral **** i Balchik den 7 mars Det huvudsakliga diskussionsämnet var: Hållbart resande introduktion och bästa praxis i Europa. Under workshopen förklarade projektledaren vilken roll informationspaketet har och vikten av att distribuera det till besökare. Alla deltagarna höll med om att det var nödvändigt att införa hållbart resande på turistorter och delade med sig av idéer för transportåtgärder. Under början av säsongen 2014 distribuerade CSDCS-personal som arbetade i turistorten Albena resten av informationsmaterialen (häften, broschyrer och planscher). En del fördelades mellan 5 hotell i Balchik och resten mellan 3 hotell i Kavarna. Det fanns inte tillräckligt många kopior men CSDCS förlitade sig på möjligheten för turisterna att ladda ner informationspaketet från Internet. Dessutom, för att utvidga målgruppen för paketet, publicerade CSDCS en annons i Bulgaria Airs ombordtidning. Informationspaketet har spelat en viktig roll i Dobrich. Bland de viktigaste erfarenheterna kan nämnas: Informationspaketen fyller en mycket viktig roll i hotellreceptionisternas dagliga arbete. Hotellreceptionerna rapporterar att paketen underlättar deras arbete. De behöver inte längre ringa bussbolagen för att få mer information, istället kan de helt enkelt ge gästerna ett informationspaket. Informationspaketet var mycket uppskattat bland besökarna. En guide för en rumänsk grupp som anlände med buss berättade för den lokala styrgruppen att man hade placerat några av de tryckta originalmaterialen på biblioteket i sin stad, så att alla som planerade ett besök i Bulgarien skulle kunna planera sina utflykter under vistelsen i förväg. De viktigaste resultaten av åtgärden och dragna lärdomar Sammanfattningsvis kan man konstatera att den här åtgärden har varit väldigt kostnadseffektiv; trots den låga budgeten på ca euro lyckades man åstadkomma bra resultat. För att undersöka effekterna av den här åtgärden har CSDCS periodvis genomfört intervjuer med besökare och 100 % av de tillfrågade sa att de var fullt informerade om de färdsätt som finns att D3.6 SEEMORE measures catalogue page 19 / 56

20 tillgå i regionen. Bland andra meningsfulla resultat som återfinns i de säsongsmässiga undersökningarna den senaste av dessa gjordes i augusti 2014, då 128 personer deltog kan poängteras en ökning i antalet personer som reser med kollektivtrafiken (med 9 procentenheter, från 29 till 38 %) och att fler turister även väljer att cykla eller gå. Bilanvändningen har minskat till hälften (från 56 % till 26 %, enligt mätningar i augusti 2012 och augusti 2014). Avgörande för genomförandet av den här åtgärden var stödet från kommunerna och kollektivtrafikföretagen. Vi har funnit att både lokala beslutsfattare (inklusive både kommunerna och kollektivtrafikföretagen) är relativt samarbetsvilliga så länge de inte behöver investera några pengar. Slutligen är det viktigt att berätta att reseinformationen har utökats till alla turistområden vid Svarta havet och att denna aktivitet enkelt skulle kunna kopieras i flera regioner i detta vidsträckta område. Efter presentation av åtgärden vid seminarier för kunskapsutbyte var övriga balkanländer också väldigt intresserade av Dobrich erfarenheter. D3.6 SEEMORE measures catalogue page 20 / 56

SEEMORE STRATEGIHANDBOK. Projektkoordinator: Dokumentets författare:

SEEMORE STRATEGIHANDBOK. Projektkoordinator: Dokumentets författare: SEEMORE STRATEGIHANDBOK Resultatdokument nr. D3.5 för SEEMORE-projektet Dokumentet producerat den: 2015-03-02 Projektkoordinator: CINESI Transport Consultants, Spanien Mr. Lluis da Victoria lvictoria@cinesi.es

Läs mer

Turism och resande. Innehållsförteckning. Gemensamt nyhetsbrev för SEEMORE och STARTER. Nyhetsbrev om turism och resande.

Turism och resande. Innehållsförteckning. Gemensamt nyhetsbrev för SEEMORE och STARTER. Nyhetsbrev om turism och resande. Nr 2 maj 2013 Nyhetsbrev om turism och resande SEEMORE och STARTER ger tillsammans ut nyhetsbrevet två gånger per år. Alla artiklar är skrivna av projektpartners. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? besök

Läs mer

Turism och resande. Innehållförteckning Jämförelse av resultaten av delutvärderingsrapporterna Sida 2 och 3

Turism och resande. Innehållförteckning Jämförelse av resultaten av delutvärderingsrapporterna Sida 2 och 3 Nr 4 april 2014 Nyhetsbrev om turism och resande Det här nyhetsbrevet publiceras två gånger om året i samarbete mellan projekten SEEMORE och STARTER. Maarten van Bemmelen, Son Real (Mallorca) För att prenumerera

Läs mer

Turism and resande. Innehållsförteckning. Nyhetsbrev om turism och resande. Käre läsare,

Turism and resande. Innehållsförteckning. Nyhetsbrev om turism och resande. Käre läsare, Nr. 3 November 2013 Turism and resande Foto: Maarten van Bemmelen Promenad mot stranden på Menorca Nyhetsbrev om turism och resande SEEMORE och STARTER ger tillsammans ut nyhetsbrevet två gånger per år.

Läs mer

Turism och Resande. Kära läsare, I detta nummer

Turism och Resande. Kära läsare, I detta nummer Nr. 1 november 2012 Nyhetsbrev om turism och resande SEEMORE och STARTER ger tillsammans ut nyhetsbrevet två gånger per år. Alla artiklar är skrivna av projektpartners. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?

Läs mer

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå.

Rekommendation /kommentar. Detta krav gäller endast delårsöppen turistbyrå och behöver inte signeras av helårsöppen turistbyrå. Sammanställning av auktorisationskrav och rekommendationer auktorisation 2015 1. MEDARBETARE 1.1 Utbildning Tillsvidareanställda (fast anställda) medarbetare på turistbyrån har en utbildning som minst

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla!

Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Tillgänglighet och hållbar mobilitet för alla! Hur tillgänglig är din kommun eller region? Mobilitet är en viktig komponent i våra liv vi är i regel rörliga varje dag. Vi går i skolan, besöker läkaren

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNINGEN AV EMAS-LOGOTYPEN 1. PRINCIPER Referensförordning Denna riktlinje påverkar inte tillämpningen av gemenskapslagstiftningen, eller nationell lagstiftning eller tekniska standarder

Läs mer

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016

TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 TURISTINFORMATIONS- AUKTORISATION 2016 Auktorisationshandling Turistinformationsauktorisation (f d grön/vit turistbyråauktorisation): - Auktorisationsavtal - Kontaktuppgifter - Grunduppgifter - Krav och

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder.

I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. I projektet CHAMP samlas framstående europeiska cykelstäder. Genom att lära sig av varandra vill städerna hitta sätt att bli ännu bättre och få nya idéer för att göra cyklingen ännu säkrare och mer attraktiv.

Läs mer

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se

RAPPORT FRÅN ETT: www.upplandsvasby.se RAPPORT FRÅN ETT: Dialog Trafikdialogen var höstens första dialogmöte av totalt tre. Dialogen berörde den kommande trafikplanen och lanserades som startskottet för arbetet med denna. Sammanlagt besökte

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning www.cbjobferry.eu Översikt: Plattformen Centralbaltic Job Ferry är ett gränsöverskridande utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt utformat i samarbete mellan partners

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Checklista för insamling av bakgrundsinformation och relevanta dokument

Checklista för insamling av bakgrundsinformation och relevanta dokument Checklista för insamling av bakgrundsinformation och relevanta dokument Annex 4 till ISEMOA:s tillgänglighetsrevision stegvis guide för revisorn November 2012 Project Coordinator: Michaela Kargl Austrian

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden

Hosting, drift, administration och tillgänglighet under projekttiden Version 2017-09-08 BUILD UP Skills SWEBUILD Agreement number IEE/13/BWI/708/SI2.680176 Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i detta dokument. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd

Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Att samarbeta med kinesiska researrangörer tips och råd Consultants for Strategic Futures. REKOMMENDATIONER Nio kinesiska researrangörer intervjuades under vintern 2014 för att ta fram information och

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities

LET S ACT FOR BETTER CITIES. Driving change for better cities LET S ACT FOR BETTER CITIES Som en stad visste vi att vi måste möta utmaningen med att inkludera romer på ett integrerat sätt. Nätverket Roma Net gav oss en struktur för att göra detta genom att skapa

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning

Ansvarsfull Design. Inledning. Målgrupp. Bakgrundsstudie. Appen. Idéutformning Ansvarsfull Design Inledning I detta projektarbete tillämpades så kallad Ansvarsfull Design som framförallt går ut på att, precis som namnet antyder, skapa något ansvarsfullt. Därtill fick vi i uppgift

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Nokia Kartor Användarhandbok

Nokia Kartor Användarhandbok Nokia Kartor Användarhandbok Utgåva 1 2 Innehåll Innehåll Om Nokia Kartor 3 Se din plats och bläddra på kartan 3 Hitta en plats 4 Upptäcka platser i närheten 4 Lägga till ett foto till en plats 5 Spara

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport. Foto: Märta Gustavsson. Foto: Maria Thorell. Rapport 2012:1

FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport. Foto: Märta Gustavsson. Foto: Maria Thorell. Rapport 2012:1 FORTBILDNING OM KOLLEKTIVTRAFIK OCH TURISM Rapport Foto: Märta Gustavsson Foto: Maria Thorell Rapport 2012:1 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Maria Thorell, Calluna och David Backelin, Koucky

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.

SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project. SMARTSET BIDRAR TILL RENARE, SÄKRARE OCH MER EFFEKTIVA FRAMTIDA GODSTRANSPORTER, SAMT TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING AV STÄDER. www.smartset-project.eu SMARTSET, SOM ÄR ETT EU-PROJEKT, HJÄLPER TILL ATT ÖKA

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige. Zagreb, 11 mars 2013. Christel Liljegren, Energikontor Sydost

Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige. Zagreb, 11 mars 2013. Christel Liljegren, Energikontor Sydost Buy Smart+ Nationella erfarenheter: Sverige Zagreb, 11 mars 2013 Christel Liljegren, Energikontor Sydost Upphandlingslagstiftning Svensk upphandlingslagstiftning omfattar huvudsakligen tre lagar. Lag (2007:1091)

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Enkätundersökning arrangörer 2014

Enkätundersökning arrangörer 2014 Enkätundersökning arrangörer 2014 Sammanfattning Arrangörerna är fortsatt mycket nöjda med Almedalsveckan som evenemang. Man är även nöjd med bemötande och kompetens vid kontakt med Almedalskansliet, där

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN

Handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN HANDLINGSPLAN FÖR BESÖKSNÄRINGEN I BOHUSLÄN november 2014 1 INNEHÅLL Inledning 3 Principerna för handlingsplanen Målsättningar Rapportens disposition Turistrådets ansvar och åtaganden 5 Processleda hållbar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer