DRIFT AV PERSONALRESTAURANG FÖR RIKSPOLISTYRELSEN, KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM SAMT POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA (4 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRIFT AV PERSONALRESTAURANG FÖR RIKSPOLISTYRELSEN, KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM SAMT POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA (4 bilagor)"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani E-post Saknr och diarienummer 914-A /2013 ANBUDSSINBJUDAN DRIFT AV PERSONALRESTAURANG FÖR RIKSPOLISTYRELSEN, KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM SAMT POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA (4 bilagor) 1 INLEDNING 1.1 UPPHANDLANDE MYNDIGHET Upphandlande myndighet är Rikspolisstyrelsen som är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. Rikspolisstyrelsen genomför rubricerad upphandling och inbjuder Er att ansöka om att få lämna anbud. Riksdagen har beslutat att en ny myndighet, Polismyndigheten, ska inrättas per den 1 januari Polismyndigheten övertar verksamheter från Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium samt de 21 polismyndigheterna, vilka upphör från samma tidpunkt. Polismyndighetens organisationsnummer är Detta avtal kommer att, på oförändrade villkor, övertas av Polismyndigheten från och med ovan angiven tidpunkt. Fakturor ska till dess annat meddelas ställas till Rikspolisstyrelsen. 1.2 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Vid denna upphandling tillämpas ett urvalsförfarande i enlighet med 15 kap. 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Det innebär att alla intresserade leverantörer kan ansöka om att få lämna anbud på upphandlingen. Rikspolisstyrelsen kommer sedan att genomföra en kvalificering av de inkomna ansökningarna i enlighet med de krav som framgår av anbudsinbjudan. Alla anbudssökande som uppfyller kraven i Anbudsinbjudan kommer erhålla en inbjudan att få lämna anbud. Postadress Box Stockholm Besöksadress Polhemsgatan 30 Stockholm Telefon E-post

2 1.3 ANNONSERING Annonsering sker i databasen TED samt i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 1.4 ANBUDSINBJUDAN Upphandlingens omfattning och de krav som ställs på anbudssökanden framgår av denna Anbudsinbjudan jämte bilagor ( Anbudsinbjudan ). Anbudsinbjudan är publicerad på Polisens upphandlarprofil; Anbudssökanden bär själv ansvar för att tillägna sig fullständig Anbudsinbjudan. 1.5 FRÅGOR OCH SVAR Frågor kan ställas skriftligen på svenska eller engelska och skickas till upphandlaren på följande e-postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till upphandlaren senast den 23 maj Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med den 26 maj Endast den information som publiceras på Polisens upphandlarprofil ska anses utgöra del av Anbudsinbjudan. Anbudssökanden bär själv ansvar för att tillägna sig frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil. 2 KARAKTÄR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Restaurangverksamheten bedrivs idag på två områden inom Rikspolisstyrelsen, kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i Stockholm samt på Polishögskolan i Sörentorp, Solna. Rikspolisstyrelsen har för avsikt att tilldela kontraktet till en (1) leverantör som ska bedriva restaurangverksamhet på båda dessa områden. Idag serveras frukostmåltid och lunchmåltid vid båda restaurangerna. Rikspolisstyrelsen vill genom ett urvalsförfarande få fram anbudssökande som kan påvisa att de har den kapacitet som krävs för att delta i upphandlingen. Restaurangverksamheten på kvarteret Kronoberg i Stockholm och på Polishögskolan i Solna bedrivs så att antagen leverantör betalar hyra till Rikspolisstyrelsen och får intäkter för sina restaurang- och kioskprodukter. Nuvarande hyresnivå för verksamheten i kvarteret Kronoberg är kronor per år. Nuvarande hyresnivå för verksamheten vid Polishögskolan är kronor per år. Totalt blir det således kr per år. Nuvarande årsomsättning för restaurangen på kvarteret Kronoberg i Stockholm, beräknas till cirka 16 miljoner kronor exklusive moms. Nuvarande årsomsättning för restaurangen på ANBUDSINBJUDAN sid 2 (12)

3 Polishögskolan i Solna, beräknas till cirka 5,3 miljoner kronor exklusive moms. Totalt blir det således cirka 21,3 miljoner per år. Möjlighet finns att besöka restaurangen och köket på kvarteret Kronoberg i Stockholm och på Polishögskolan i Sörentorp, Solna. Rikspolisstyrelsen ersätter inte eventuella kostnader i samband med besöket. Vid ett eventuellt tidsbokad besök besvaras inga frågor om upphandlingen eller ansökningsprocessen. Anmälan om intresse för besök sker till ansvarig upphandlare på Rikspolisstyrelsen, till följande e-postadress: 2.1 RESTAURANGEN PÅ KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM Restaurangen drivs som en intern restaurang för anställda samt inbjudna gäster på kvarteret Kronoberg. År 2014 beräknas antalet anställda uppgå till cirka 4000 personer, varav cirka 65 % antas befinna sig i fastigheten på vardagar under lunchtid, dvs. nästan 2700 personer. Matsalens placering i fastigheten och säkerhetsskäl medför att restaurangen inte är tillgänglig för externa gäster. Cirka gäster per dag beräknas äta i restaurangen, vilket inkluderar lunch i restaurangen och take away. Ett stort antal personer kommer att inta sin lunch på närliggande restauranger i kvarterets omgivningar eller använda sig av personalkantinerna (pentryn) på våningsplanen i fastigheten för att äta medhavd mat. Förutom lunchservering, finns en marknad i försäljning av take away och kioskprodukter. All försäljning av take away och kioskprodukterna sker från restaurangen. Intern catering till mötesrum på våningsplanen bedöms bli begränsad eftersom kaffemaskiner, med fri tillgång till kaffe, finns utplacerade på alla våningsplan och i anslutning till personal- och mötesrum. Däremot är leveranser till det centrala konferens- och utbildningscentret relativt omfattande. I konferenscentret ingår även två hörsalar med en sammanlagd kapacitet på 350 personer. Dessa två lokaler hyrs även ut till externa myndigheter. Beställning av festarrangemang förekommer men några volymer garanteras inte. Vidare anordnas även pubkvällar, för närvarande fem gånger per år. Det är upp till antagen leverantör att finna lämplig prisnivå och frekvens på antalet pubkvällar. Köket är dimensionerat för att klara maximalt cirka luncher per dag men logistiken i köket begränsar antalet till cirka l 000 luncher per dag. Serveringsformen sker i huvudsak via självtag (buffé). Matsalen beräknas rymma totalt cirka 275 sittplatser. Matsalen är åtskild från kök/tagningstorg av passagen till huset på Kungsholmsgatan 37. Det innebär att det går att hålla dessa bägge delar stängda, oberoende av varandra. Matsalen är utrustad med en scen med tanken att den ska kunna nyttjas som festvåning (för interna evenemang). Förutom ett antal platser på gården (utomhus) är restaurangens gäster hänvisade till matsalen. ANBUDSINBJUDAN sid 3 (12)

4 Restaurangverksamheten är idag öppen samtliga vardagar klockan inklusive semesterperioden. Restauratören har idag fullständiga rättigheter men servering av alkoholhaltiga drycker under lunchtid är normalt ej tillåtet. 2.2 RESTAURANGEN PÅ POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA Restaurangen drivs som en intern restaurang för anställda, studerande och inbjudna gäster till Polishögskolans olika verksamheter. Restaurangen är belägen i Solna mitt i området Sörentorp och har totalt cirka 400 matplatser fördelade på 300 matplatser i huvudrestaurangen, 70 matplatser i separerad avdelning i huvudrestaurangen och 32 matplatser i en särskild gästmatsal. Matsalarna tillåter upp till cirka 800 lunchgäster per dag. På Polishögskolans område vistas dagligen cirka 950 anställda och kursdeltagare varav cirka 30 % beräknas äta sin lunch i restaurangen. Antalet kursdeltagare beräknas dock halveras succesivt fram till år Polishögskolan är belägen i ett större område med flera byggnader belägna skilt från varandra. Det förekommer konferenser och utbildningar, ibland på kvällstid. Vid dessa tillfällen serveras maten endera i restaurangen eller i gästmatsalen alternativt i olika hus på området. Leverantören kan därför behöva tillgång till fordon för att transportera maten till de olika husen på området. Kiosksortiment finns för närvarande i restaurangen. Kioskverksamheten står för en relativt stor andel i omsättningen. Intäkterna från kiosksortimentet ingår i den totala omsättningen (omsättningen framgår av punkten 2). Konferensservice förekommer i viss omfattning och transporteras idag med bil till de hus på området där konferens eller utbildning bedrivs. Köket är dimensionerat för att klara maximalt cirka luncher per dag. Serveringsformen sker i huvudsak via självtag (buffé). Restaurangverksamheten är idag öppen samtliga vardagar klockan med undantag för sommarledighet (Midsommar till sista juli) och julhelger då Polishögskolan har stängt. Restauratören har idag fullständiga rättigheter men servering av alkoholhaltiga drycker under lunchtid är normalt ej tillåtet. 2.3 PERSONAL OCH SÄKERHET Antagen leverantör har ansvar för att säkerställa att den anlitade personalen (i alla led) ur ett säkerhetsperspektiv är lämplig för att utföra tjänsten. Rikspolisstyrelsen kommer att genomföra en säkerhetsprövning av all personal som ska arbeta för antagen leverantör. 2.4 UTRUSTNING All befintlig utrustning som tillhandahålls av Rikspolisstyrelsen är införskaffad och anpassad till restaurangens behov och omfattning. Önskar antagen leverantör komplettera med ANBUDSINBJUDAN sid 4 (12)

5 ytterligare maskiner eller utrustning bekostas detta av leverantören, alternativt av Rikspolisstyrelsen om kompletteringen är nödvändig för uppdragets genomförande. 2.5 BETALSYSTEM För antagen leverantör gäller det att kunna hantera kontanter, Rikskuponger samt på marknaden vanligt förekommande betal-och kreditkort. Leverantören tillhandahåller och bekostar själv de antal kassapparater som krävs för verksamheten och ansvarar för att de är anpassade enligt Skatteverkets krav på redovisning. 2.6 SUBVENTIONER OCH PRISER Inga subventioner är aktuella. För närvarande gäller följande priser på restaurangen vid kvarteret Kronoberg och Polishögskolan i Sörentorp: Kvarteret Kronoberg: Lunchbuffé: Take away : 70 kr (63 kr med stamgästkort) 55 kr (53 kr med stamgästkort) Polishögskolan: Lunchbuffé: Take away : 70 kr (65 kr med stamgästkort) 59 kr (55 kr med stamgästkort) 2.7 INTÄKTFÖRDELNING Antagen leverantörs möjlighet till intäkter fördelar sig huvudsakligen över följande: Frukost Lunch Representation Intern catering Representationsmatsal Take away Kiosksortiment 2.8 ÅTAGANDEN Rikspolisstyrelsens åtagande omfattar bland annat att: tillhandahålla och betala vatten, elkraft, värme, kylanordningar och ventilationsanläggning bekosta reparation och underhåll av lokaler, inredning och utrustning tillhandahålla erforderliga soprum och sopkärl bekosta sotning och rensning av avlopp inkl. fettavskiljare enligt myndighetskrav ANBUDSINBJUDAN sid 5 (12)

6 svara för och bekosta städning av matsal, fönsterputsning, tvätt av möbler, mattor och gardiner samt nödvändigt underhåll av golv i matsal. tillhandahålla data-/telefonlinjer Svara för och bekosta sophämtning Antagen leverantörs åtagande omfattar bland annat att: svara för driften av restaurangverksamheten med egen personal i enlighet med Förfrågningsunderlaget samt överenskomna krav och utfästelser i lämnat anbud anskaffa erforderliga tillstånd för restaurangverksamhetens utövande svara för att personalrestaurangen leds av en utbildad och kvalificerad person svara för och betala personalens arbetskläder enligt branschpraxis svara för renhållning och städning av tagningstorg, kök och tillhörande utrymmen, omklädningsrum och kontor svara för daglig avtorkning och återställning av bord och stolar i matsal aktsamt handha upplåtna lokaler, inredning, utrustning och övriga inventarier samt ersätta skador som av uppsåt, vårdslöshet eller försummelse har vållats av egen anställd personal eller som inhyrts av leverantör, varmed följer skyldighet att omedelbart underrätta Rikspolisstyrelsen då skada eller brist upptäcks återanskaffa, samt svara för eventuell komplettering av utensilier erlägga månatlig hyra enligt hyreskontrakt parternas åtaganden regleras i separata affärs-, säkerhetsskydds- och hyresavtal 2.9 AVTALSFORM Antagen leverantör äger verksamhetens kostnader och intäkter och betalar hyra till Rikspolisstyrelsen för köks- och serveringsdel. Matsalsdelen disponeras enligt överenskomna tider. En förutsättning för affärs- och hyresavtalets tecknande är beroende av att hyresnämnden godkänt avstående från besittningsrätten samt att säkerhetsskyddsavtalet är giltigt AVTALSTID Avtalet med Rikspolisstyrelsen träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter och gäller i två (2) år. Rikspolisstyrelsen äger rätt, men har ej skyldighet att förlänga avtalet med ett (1) + ett (1) år. ANBUDSINBJUDAN sid 6 (12)

7 3 AMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 3.1 ANBUDSANSÖKANS FORM OCH STRUKTUR Anbudsansökan skall upprättas skriftligen och av anbudsansökan skall all information av betydelse för prövningen framgå på svenska eller engelska. Detta innebär att alla handlingar som är av betydelse för prövningen och som är författade på annat språk än svenska eller engelska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Anbudsansökan struktureras på så vis att information framgår i den ordning som de efterfrågas i denna Anbudsinbjudan med undantag för information som anbudssökanden anser vara hemlig. Sådan information placeras sist i anbudsansökan tillsammans med en motivering till varför informationen anses vara hemlig, jämför med punkten 3.5 Offentlighetsprincipen. Använd hålat A4-papper och undvik pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande. Anbudsansökan lämnas i en sluten neutral försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller en anbudsansökan. ANBUDSANSÖKAN 914-A / ANBUDSANSÖKANS UNDERTECKNANDE Anbudsansökan skall vara undertecknad av behörig företrädare för anbudssökanden. 3.3 ANBUDSANSÖKANS AVLÄMNANDE Anbudsansökan skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den 4 juni Anbudsansökan som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00. Anbudsansökan som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudssökande svarar för att anbudsansökan ankommer i rätt tid. Anbudsansökan som ankommer efter sista dag för att lämna anbudsansökan eller som lämnas via telefax eller e- post kommer inte att beaktas. 3.4 ANSÖKNINGSKOSTNADER Anbudssökanden äger inte rätt till ersättning för anbudsansökan eller för kostnader i samband med anbudsansökningsprocessen. ANBUDSINBJUDAN sid 7 (12)

8 3.5 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen, vilket innebär att Rikspolisstyrelsen är skyldig att lämna ut information som inte är hemlig. Rikspolisstyrelsen genomför en prövning om information är hemlig eller inte endast i samband med att en begäran om att få ta del av informationen inkommer till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens beslut om att hemlighålla information kan överklagas och prövas i domstol. För att underlätta Rikspolisstyrelsens prövning ombeds anbudssökanden att i anbudsansökan precisera vilken information som anbudssökanden anser vara hemlig samt vilken skada anbudssökanden skulle lida om informationen röjdes. 3.6 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL NIVÅ 3 Anbudssökande skall acceptera samtliga villkor i bilagt Säkerhetsskyddsavtal Nivå 3 utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudssökande godtas som accept av villkoren i bilagt Säkerhetsskyddsavtal. 4 KRAV PÅ ANBUDSSÖKANDEN De krav som ställs på anbudssökande och underleverantörer samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Med underleverantör avses företag som anbudssökande anlitar för att genomföra hela eller vissa delar av kontraktet. 4.1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudssökanden lämnar sina egna och underleverantörers företagsuppgifter förslagsvis i bilaga 1 Formulär för anbudssökande och i förekommande fall i bilaga 2 Formulär för underleverantör samt fogar dem till anbudsansökan. 4.2 UTESLUTNINGSGRUNDER Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudssökanden och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudssökanden och underleverantörer skall skriftligen intyga på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger. Behörigen undertecknade Formulär för anbudssökanden och Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg. 4.3 SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER Anbudssökande och underleverantörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudssökande och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. ANBUDSINBJUDAN sid 8 (12)

9 Anbudssökande och underleverantörer som inte är skattskyldiga i Sverige skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilaga 3 Blankett från Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet kan dessa ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandes respektive underleverantörs verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 4.4 REGISTRERING Anbudssökande och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudssökande och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudssökande och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudssökande och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbudsansökan, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudssökandes respektive underleverantörs verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 4.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudssökande skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan upprätthålla avtalet som den upphandlande myndigheten avser sluta i den här upphandlingen under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningar. Rikspolisstyrelsen kommer att göra en bedömning av anbudssökandes ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB:s (UC) riskklassificering. Anbudssökande som är placerade i riskklass 3-5 baserat på ekonomiska värden kommer att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. Anbudssökande, som av UC a) inte har placerats i någon riskklass eller b) har placerats i riskklass 1-2 eller c) har placerats i riskklass 3 och där riskklassen inte är baserad på ekonomiska värden, kan komma att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning under förutsättning att anbudssökande fogar sådana handlingar till anbudsansökan som gör att det kan anses klarlagt att anbudssökanden har motsvarande ekonomiska ställning. Sådana handlingar kan exempelvis utgöras av följande: a) kreditupplysning från ett annat kreditupplysningsföretag som visar på en ekonomisk stabilitet/kreditvärdighet eller ANBUDSINBJUDAN sid 9 (12)

10 b) en moderbolagsgaranti eller likvärdig garanti, utfärdad av anbudsökandens moderbolag eller annan garant som har erhållit riskklass 3, i vilken anbudsökandens åtaganden enligt avtalet garanteras som för eget åtagande. Moderbolagsgarantin skall vara undertecknad av en firmatecknare. Inlämnade handlingar för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från sista dagen att inkomma med anbudsansökan. Detta skall framgå i dokumentationen. Årsredovisningar kan dock vara äldre men den måste avse den senaste årsredovisningen. Rikspolisstyrelsen förbehåller sig rätten att: - anlita externa kreditvärderingsinstitut eller annan expertis för att bedöma Anbudssökandens finansiella och ekonomiska ställning och/eller - ta kreditupplysning på Anbudssökande 4.6 UNDERLEVERANTÖR Anbudssökanden har möjlighet att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av tjänsten under förutsättning att de redovisas i anbudsansökan. Anbudssökanden skall uppge samtliga underleverantörer som Anbudssökanden kommer att anlita för att utföra tjänsterna samt en specificering vilken del av tjänsterna som underleverantören kommer utföra, förslagsvis i bilaga 2 Formulär för underleverantör. Med underleverantör avses företag som Anbudssökande anlitar för att genomföra hela eller vissa delar av tjänsterna. Avser Anbudssökanden att anlita fler än en underleverantör får bilagt Formulär för underleverantör mångfaldigas. Anbudssökande har, inom den egna organisationen, tillräcklig kompetens och kunskap avseende de tjänster för vilka underleverantör avses att användas för att kunna bedöma och säkerställa underleverantörers kompetens och kunskap inom det aktuella området. Anbudssökanden ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete och för att underleverantören följer tecknat avtal. De krav som ställs på underleverantören vid ansökningsprövningen framgår av följande punkter: 4.1 FÖRETAGSUPPGIFTER 4.2 UTESLUTNINGSGRUNDER 4.3 SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER 4.4 REGISTRERING 4.6 UNDERLEVERANTÖR (dvs denna punkt) ANBUDSINBJUDAN sid 10 (12)

11 4.7 TEKNISK OCH YRKESMÄSSIG KAPACITET TIDIGARE ÅTAGANDEN Anbudssökande skall ha kapacitet av att tillhandahålla tjänster av liknande karaktär som avses i den här upphandlingen. Se punkten 2 och dess underpunkter för att ta del av karaktär och förutsättningar för den här upphandlingen. För att betraktas som liknande tjänst som nu upphandlas skall Anbudssökande bedrivit tidigare åtagandena som, avseende kapacitet, i stort sett motsvarar det tjänsteutbud som den här upphandlingen omfattar. Anbudssökanden skall som bevis för detta styrka sin kapacitet genom en förteckning över de viktigaste tjänsterna. Förteckningen skall innehålla minst ett åtagande som är pågående, har påbörjats eller har avslutats under de tre senaste åren räknat från sista dagen att lämna anbudsansökan. Denna förteckning skall innehålla uppgift om tidpunkt, värde samt uppgift om huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. Om en mottagare av tjänster enligt förteckningen är en upphandlande myndighet, skall också intyg ges in som utfärdats eller attesterats av denna myndighet. Om mottagaren inte är en upphandlande myndighet, skall intyg från köparen lämnas in eller, om detta inte är möjligt en försäkran från anbudsökande lämnas in. Anbudssökande kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 formulär för anbudssökande ARBETSLEDARE Anbudssökande skall ha kapacitet av att tillhandahålla en arbetsledare som kan leda tjänster av liknande karaktär som avses i den här upphandlingen. Se punkten 2 och dess underpunkter för att ta del av karaktär och förutsättningar för den här upphandlingen. För att betraktas ha kapacitet att ha lett liknande tjänster som nu upphandlas skall arbetsledaren tidigare arbetslett åtaganden som i stort sett motsvarar det tjänsteutbud som den här upphandlingen omfattar. Som bevis för detta skall till anbudsansökan bifogas uppgifter om arbetsledarens utbildningsoch yrkeskvalifikationer. Anbudssökande skall uppge minst en (1) tilltänkt arbetsledare som ansvarar för tillhandahållandet av tjänsterna. Anbudssökande kan förslagsvis lämna uppgifter enligt denna punkt i bilaga 1 formulär för anbudssökande. 5 PRÖVNING AV ANBUDSANSÖKAN Anbudsinbjudan innehåller ett antal skall-krav, se punkterna 3 Administrativa bestämmelser och 4 Krav på anbudssökande. En förutsättning för att ta sig vidare att lämna anbud är att samtliga skall-krav i Anbudsinbjudan är uppfyllda. OBSERVERA Inför ansökningsinlämningen uppmanas anbudssökanden ha tagit del av alla skall-krav som framgår av Anbudsinbjudan i följande punkter (inklusive alla dess underpunkter): Punkten 3. Administrativa krav och bestämmelser Punkten 4. Krav på Anbudsgivaren ANBUDSINBJUDAN sid 11 (12)

12 5.1 URVAL Samtliga anbudssökande som uppfyller kraven i Anbudsinbjudan kommer att få lämna anbud och få ta del av hela Förfrågningsunderlaget. 5.2 KVALIFICERING OCH FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT LÄMNA ANBUD Vid kvalificeringen sker en prövning om anbudssökande uppfyller de ställda kraven i punkterna 3 Administrativa krav och bestämmelser och 4 Krav på anbudssökanden. Endast de anbudssökande som uppfyller kraven, där grund för uteslutning inte föreligger samt vars anbudsansökan är korrekt inlämnade har kvalificerat sig till att senare få lämna anbud och få ta del av hela Förfrågningsunderlaget. Bilagor 1 Formulär för anbudssökande 2 Formulär för underleverantör 3 Blankett från Skatteverket (information för utländska anbudssökande) 4 Säkerhetsskyddsavtal Nivå 3 ANBUDSINBJUDAN sid 12 (12)

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Arash Jahani 2014-02-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och Diarienummer 931-A137.934/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor)

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor) 1 (9) Datum 2015-03-27 Diarienr (åberopas) A509.532/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Upphandling av obemannade

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post philip.rasch@polisen.se Datum 2013-11-06 Diarienr (åberopas

Läs mer

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor)

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-03-13 Saknr och diarienummer 959-A390.502/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor)

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Datum Michal Kasina 2014-09-08 E-post michal.kasina@polisen.se Saknr och diarienummer Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands

Läs mer

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering 1 (11) Datum 04.00 2016-12-12 Diarienr (åberopas) 939-A242.907/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Bjarne Norrgård E-post bjarne.norrgard@polisen.se Upphandling av värdetransporter

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor)

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani 2014-03-25 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och diarienr 253-A134.164/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV ARRESTANT-

Läs mer

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor)

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor) Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Datum Ingrid Hammarstrand 2015-03-26 E-post Ingrid.hammarstrand@polisen.se Saknr och diarienummer 929-A248.797/2014 Upphandling av tjänster

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2015-05-12 Datum Diarienr (åberopas) Saknr A426.878/2014 918 1 (15) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2015-05-12 Upphandling av lokalvårds-

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm Anbudsförfrågan 1 (9) Datum 2016-12-22 Diarienr (åberopas) Saknr A872.589/2016 938 Polismyndigheten Ansvarig upphandlare: Niklas Johansson Tel: 010-5634747 E-post: niklas-i.johansson@polisen.se Anbudförfrågan

Läs mer

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

2011-04-28 Anbudsansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Michael Erilane E-post michael.erilane@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN

Läs mer

Upphandling av persondokument och passystem (3 bilagor)

Upphandling av persondokument och passystem (3 bilagor) 1 (14) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) A364.925/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Maria Edbom Sara Kinnander E-post maria.edbom@polisen.se sara.kinnander@polisen.se Upphandling

Läs mer

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-18 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 653-A115.319/2013 UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH

Läs mer

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928.

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928. Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Michal Kasina E-post michal.kasina@polisen.se Datum Diarienr (åberopas vid korresp) A194..707/2013 Saknr 928 Sista anbudsdag: 2014-06-09

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) 951-A409.485/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av Flygbränsle, JET A1 (5

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Annica Östlund E-post annica.ostlund@polisen.se Beställare Polismyndigheten

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten 02.01 UPPHANDLINGS- FÖRESKRIFTER 2014-11-21 Diarienr (åberopas) Saknr A140.363/2014 918 1 (14) 02.01 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 2014-11-21 Upphandling

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor)

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Daniel Gottberg 2014-04-01 E-post daniel.gottberg@polisen.se Saknr och diarienummer 714-A169.218/2013 Upphandling

Läs mer

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits.

Datum 2012-06-29. Anbudssökanden är själv skyldig att kontrollera att fullständig Ansökningsinbjudan enligt bilageförteckning erhållits. Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2012-06-29 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (13) Datum 04.00 2017-07-07 Diarienr (åberopas) A298.146/2017 930 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av dokumentförstörare

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm

PVS-912-6745/12 Upphandlingssektionen. Anbud lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-30 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Skåne Ansvarig upphandlare Annica Östlund Telefon

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015

Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1 (11) A /2015 1 (11) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) A250.268/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara Kinnander E-post sara.kinnander@polisen.se Upphandling av rättsdatabas (Tre bilagor)

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1.

Huvudbehovet består i att renovera samt anpassa lokalerna på fastigheten i Solna Karlsro 1. 1 (10) Datum 2015-07-10 Diarienr (åberopas) Saknr A283.369/2015 913 Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Naida Culum Ansökningsinbjudan: Ombyggnation av lokalerna i fastigheten Solna Karlsro 1, Solna (Ombyggnation

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektion 1 Ansvarig upphandlare Anna Sivert Datum 2014-09-15 Diarienr (åberopas vid korresp) A375.370/2014 Saknr 910

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet.

Datum Upphandlande myndighet Polismyndigheten ( Polisen ) är upphandlande myndighet. 1 (10) Datum 04.00 2016-12-21 Diarienr (åberopas) 409-A208.003/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Kristina Rosén E-post kristina.rosen@polisen.se Upphandling av Polititransporter

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade

Ansökningsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade Ansökningsinbjudan Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade 2012/390-ÄN-061 2012/270-NF-061 2012-10-08 INNEHÅLL 1 INBJUDAN... 2 2

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. UPPHANDLING AV STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER (11 bilagor) 1 (31) 2015-03-09 714-A532.676/2014

ANBUDSFÖRFRÅGAN. UPPHANDLING AV STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER (11 bilagor) 1 (31) 2015-03-09 714-A532.676/2014 1 (31) Datum 04.00 2015-03-09 Diarienr (åberopas) 714-A532.676/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande enligt 15 kap lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-34/12 2013-01-25 Ärendebeteckning Upphandlande myndigheter Polismyndigheten

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Affärsenheten. .se. verktyg som samt Statens. verktyget. webb-tv. till artiklar. forum. inställd frekvens. - Nyttjare: nivå. Rikspolisstyrelsen

Affärsenheten. .se. verktyg som samt Statens. verktyget. webb-tv. till artiklar. forum. inställd frekvens. - Nyttjare: nivå. Rikspolisstyrelsen Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionenn Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post Philip.Rasch@polisen..se Datum Diarienr (åberopas

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Sveriges Radio AB Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Diarie SR1340 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer