ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016"

Transkript

1 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som ska lämnas i anbudet. Andbudsformuläret underlättar också Länsstyrelsens utvärdering av inkomna anbud. I anbudsformuläret ska vita fält och kryssrutor fyllas i med uppgifter om inte annat anges. Kryssrutor i anbudsformuläret ska markeras med kryss (X) för att markera att anbudsgivaren accepterar ställda villkor. Observera att samtliga ska-krav ska uppfyllas för att Länsstyrelsen ska utvärdera anbudet vidare. Uppgifter om företag och kontaktperson Uppgifter om anbudslämnande företag och kontaktperson anges nedan. Företagsnamn: Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Telefonnummer: e-postadress (frivilligt men önskvärt): Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan (växel) KARLSTAD (direkt)

2 2(9) Formella krav på anbudet Ange med kryss (X) i rutorna att följande ska-krav är uppfyllda: Anbudet är undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren:... Anbudet innehåller uppgifter om företagsnamn, adress och organisationsnummer samt kontaktperson för anbudet med telefonnummer (e-postadress frivilligt men önskvärt):... Anbudet är skrivet på svenska:... Anbudet är inlämnat i tid, d.v.s. senast Anbudet är bindande till och med Anbudet är paketerat i slutet kuvert/paket:... Anbudet är paketerat i dubbla kuvert:... Anbudet är tydligt märkt med Anbud upphandling Slåtter och diarienummer Dnr Observera att anbud som lämnas via bud kan behöva märkas på budförsändelsen:... Kvalificering av anbudsgivare För att säkerställa att anbudsgivaren kvalificerar sig som leverantör ska nedanstående krav uppfyllas. Juridisk ställning Anbudsgivaren intygar på heder och samvete att samtliga krav enligt avsnittet 2.1 i förfrågningsunderlaget är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt dessa ej föreligger:...

3 3(9) Gällande utländska anbudsgivare: Utdrag ur officiellt register eller annan likvärdig handling från behörig myndighet i det egna landet bifogas:... Utdraget ska minst omfatta följande uppgifter: Att LOU 11 kap. 6 enligt ovan föreligger Att registrering i yrkes eller handelsregister föreligger Att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter Teknisk förmåga, erfarenhet och kompetens Leveranskapacitet Anbudsgivarens kontaktperson talar och förstår svenska språket. Minst en av personerna på plats som genomför fältuppdragen talar och förstår svenska språket för att kunna svara på ev. frågor från besökare under pågående arbete:... För deluppdrag Z (våtmarksslåtter/putsning vid Brosjön) avser anbudsgivaren att nyttja alla eller delar av tillgänglig utrustning, och följa de anvisningar för lånad utrustning som framgår i beskrivningen av deluppdraget (kryssas om aktuellt):... Alla anbudsgivare ger kort beskrivning (eller hänvisning till bilaga) av personalstyrka samt maskiner och redskap som ska nyttjas för aktuella deluppdrag fördelat per deluppdrag:

4 4(9) Kompetens Anbudsgivaren, eller utföraren om inte anbudsgivaren själv avser genomföra arbetet, har den erfarenhet och/eller kompetens som krävs för att utföra de deluppdrag som anbudsgivaren lämnar anbud på:... Kortfattad beskrivning (eller hänvisning till bilaga) av kompetens och/eller tidigare erfarenhet av de arbetsmoment som ingår i deluppdrag som anbudsgivaren lämnar anbud på : Anbudsgivaren har lämnat minst ett referensuppdrag för manuell slåtter/lieslåtter, restaureringsslåtter och/eller våtmarksslåtter i bilaga 1 (sist i anbudsformuläret) beroende på vilka deluppdrag som anbudsgivaren väljer att lägga anbud på.... De angivna referenterna är tillgängliga för att svara på frågor mellan 3 mars-11 mars Anpassningar för miljön Vid användning av motormanuella redskap används miljövänliga bränslen, lägst i nivå med alkylatbensin eller liknande.... Anbudsgivaren har nedan eller i bilaga beskrivit på vilket sätt miljöbelastningen kommer att minimeras inom de deluppdrag som anbudet avser, t.ex. transporter, val av redskap/maskin, arbetsupplägg/planering, etc....

5 5(9) Beskriv kortfattat (eller hänvisning till bilaga) hur miljöbelastningen kommer att minimeras inom uppdraget: Underleverantörer Anbudsgivaren har för avsikt att anlita underentreprenörer för uppdraget:... (Om X anges ska även nedanstående fält fyllas i) Uppgifter om vilka underleverantörer som kommer att nyttjas av anbudsgivaren inom uppdraget anges nedan Företagsnamn underleverantör 1: Organisationsnummer: Del av uppdraget som underleverantören kommer att nyttjas för: Företagsnamn underleverantör 2: Organisationsnummer: Del av uppdraget som underleverantören kommer att nyttjas för: Företagsnamn underleverantör 3: Organisationsnummer: Del av uppdraget som underleverantören kommer att nyttjas för:

6 6(9) Ytterligare underleverantörer är inlämnade som bilaga på separat papper där samma uppgifter som ovan finns beskrivna (kryssas om aktuellt).... Samtliga underleverantörer som ska nyttjas inom uppdraget uppfyller kraven om juridisk ställning enligt kapitel i förfrågningsunderlaget:... Försäkring Anbudsgivaren kommer att inneha giltig ansvarsförsäkring som är anpassad för verksamheten, under hela avtalstiden :... Krav på utförandet För att säkerställa att anbudsgivaren kvalificerar sig som leverantör ska nedanstående krav uppfyllas. Anbudsgivaren kommer att utföra uppdraget i enlighet med kravspecifikationer i bilaga 1A-Z för de deluppdrag som anbudet avser:...

7 7(9) Pris Ska-krav enligt avsnitt 3.4 i förfrågningsunderlaget accepteras i sin helhet:... Anbudspriser för respektive deluppdrag anges i tabellen nedan som ett totalpris per år exklusive moms, undantaget deluppdrag Z där pris anges som ett totalpris per ha exklusive moms för slåtter och putsning:... Deluppdrag Objekt Typ av uppdrag Anbud (SEK) A Stömne Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) B Guldplatshagen Manuell slåtter klippande/ skärande C Tibergs udde Manuell slåtter klippande/ skärande D Tibergs udde Traktorslåtter klippande/ skärande E Yttre Hedane Samtliga uppdrag, dock ej våtmarksslåtter F Abborrtjärnsberg Manuell slåtter klippande/ skärande G Abborrtjärnsberg Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) H Ritamäki Manuell slåtter klippande/ skärande I Ritamäki Manuell slåtter klippande/ skärande J Ritamäki Manuell slåtter klippande/ skärande K Ritamäki Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) L Ritamäki Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) M Ritamäki Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) N Ritamäki Mekanisk bekämpning O Ritamäki Mekanisk bekämpning P Ritamäki Mekanisk bekämpning Q Ritamäki Mekanisk bekämpning R Tegen Manuell slåtter klippande/ skärande S Tegen Traktorslåtter klippande/ skärande T Tegen Mekanisk bekämpning U Erola Manuell slåtter klippande/ skärande V Erola Traktorslåtter klippande/ skärande X Erola Restaureringsslåtter (röjsnöre ok) Y Erola Mekanisk bekämpning Z Brosjön Våtmarksslåtter (Slåtter) kr/ha Våtmarksslåtter (Putsning) kr/ha

8 8(9) Kommersiella villkor Anbudsgivaren accepterar bifogat avtalsutkast i sin helhet:... Undertecknande av anbud Anbudsgivaren bekräftar på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Titel och företag

9 9(9) Bilaga 1. Nedan anges referenter (kontaktpersoner) för upp till tre (3) referensuppdrag för respektive slåtteråtgärd (manuell slåtter, restaureringsslåtter och våtmarksslåtter). Syftet är att anbudsgivaren ska styrka utförarens erfarenhet/kompetens inom aktuella slåtteråtgärder relevanta för de deluppdrag som anbudsgivaren väljer att lägga anbud på. Länsstyrelsen kommer att kontakta dessa för utvärdering av anbudsgivarens kvalitet. Referensuppdrag manuell slåtter/lieslåtter: Uppdragets namn/plats Referent (kontaktperson) inkl telefonnummer Referensuppdrag restaureringsslåtter: Uppdragets namn/plats Referent (kontaktperson) inkl telefonnummer Referensuppdrag våtmarksslåtter (Brosjön): Uppdragets namn/plats Referent (kontaktperson) inkl telefonnummer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Diarienr: XXXXXX Sida: 1 (33) Datum 2013-03-25 Sista anbudsdag 2013-04-25 Diarienummer 2013/64 Anbudets giltighet 2013-09-30 Upphandling förenklat förfarande FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Tredje AP-fonden (AP3)

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-12-21 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer