Försäkringsbolagen i Finland 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 2010"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt händelser under året... 3 Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 5 Försäkringsföreningarna... 8 Livförsäkring... 9 Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Bilagor

4

5 I korthet Placeringarna gav en avkastning på över 9 procent, beräknat enligt gängse värden. Bolagens solvens var alltjämt stabil. Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst ökade med 15 procent och uppgick till totalt 19 miljarder euro. Ersättningarna ökade med 14 procent. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent steg till 102,1 procent. Skadekostnadsprocenten var 81,2 procent, driftskostnadsprocenten 20,9 procent. Premieinkomsten i livförsäkring ökade med 56 procent. Ökningen var störst inom kategorierna gruppensionsförsäkring och kapitaliseringsavtal. Premieinkomstens fördelning mrd Livförsäkring Lagstadgad pensionsförsäkring 19, mrd Skadeförsäkring 12,9 12,9 12,0 3,3 2,9 3,2 13,3 2,9 14,4 3,2 15,1 15,2 3,1 2,8 16,1 16,5 2,6 3,1 4, ,2 6,9 7,1 7,5 8,0 8,7 9,1 10,1 10,0 10, ,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,

6 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling Under år 2010 var den ekonomiska recessionen i Finland passerad. En ekonomisk kris inom euroområdet kunde åtminstone tillsvidare förhindras. För försäkringsbolagen innebar detta framför allt att avkastningen av placeringarna låg kvar på en rimligt tillfredsställande nivå, på över 9 procent. Sysselsättningen förbättrades, vilket gav ett positivt utslag också på premieinkomsten. År 2010 ökade försäkrings bolagens totala premieinkomst med 15 procent till 19 miljarder euro. Livförsäkringsbolagen stod för den största ökningen med hela 56 procent. Inom skadeförsäkringen uppgick premieinkomst ökningen till 3 procent. Sedan recessionen lättat gick det uppåt också inom arbetspensionsförsäkringen där premieinkomsten ökade med 6,5 procent. I ersättningar och pensioner betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 16,8 miljarder euro, vilket var 14 procent mera än året innan. Speciellt skadeförsäkringen drabbades av många och omfattande skador under året. Rörelsevinsterna och totalresultaten låg dock kvar på en tillfredsställande nivå tack vare det positiva utfallet av placeringsrörelsen. Likaså var bolagens solvens alltjämt stabil. Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom 63 procent av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafik försäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för över 83 procent. Ersättningar utbetalda av försäkringsbolagen mrd Livbolagen Pensionsbolagen Skadebolagen 10,5 10,1 9,7 8,6 2,0 1,8 1,7 1,6 6,0 6,2 6,5 5,0 11,2 2,2 6,9 12,4 2,9 7,4 13,1 3,0 8,0 14,5 14,7 2,9 3,5 9,7 8,8 16,8 3,9 10, mrd ,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,

7 Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2010 hade 39 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 21 var skadeoch återförsäkringsbolag, 11 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Antalet försäkrings föreningar uppgick vid årets slut till 63. Sammanlagt hade bolagen i genomsnitt anställda, vilket var knappt 100 färre än året innan. Vid utgången av 2010 hade 24 utländska försäkringsbolag egna representationskontor i Finland. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av året inlämnats till Finansinspektionen av över 600 bolag. Vid utgången av 2010 upptog Finans inspektionens mäklarregister 65 mäklarföretag. Den mäklade andelen av branschens sammanlagda premieinkomst var ca 8 procent. Antalet försäkringsbolag i Finland Utländska bolag Skadebolag Livbolag Pensionsbolag

8 Premieinkomst* i Finland 2010, milj. samt skadeprocent och utbetalda ersättningar Premie- Skade- Utbetalda inkomst Förändring procent ersättningar Förändring milj. % % 1) milj. 2) % Pensionsförsäkring - lagstadgad pensionsförsäkring , ,9 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring ,9 - kapitaliseringsavtal ,6 - annan livförsäkring ,0 - grupplivförsäkring för arbetstagare 37-10,4 - annan grupplivförsäkring 104 8,4 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 480-3,4 - annan individuell pensionsförsäkring ,8 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 61 23,2 - annan gruppensionsförsäkring ,9 - återförsäkring 4-7,4 Livförsäkring sammanlagt , ,2 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 532-3,2 102, ,0 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 329 8,9 79, ,3 - landfordon 631 3,9 70, ,6 - fartyg, luftfartyg, transport 110 6,1 60,7 61 8,5 - brand och annan skada på egendom 786 3,8 87, ,3 - motorfordonsansvar 712 2,7 79, ,3 - ansvar 174 5,1 72, ,5 - kredit och borgen 41 11,9 17,2 7-52,1 - rättsskydd 65 10,6 74,9 40 6,6 - annan direktförsäkring 55-0,3 96,8 35 5,7 Direkt skadeförsäkring ,2 82, ,0 - inhemsk återförsäkring 63-1,1 80, ,9 - utländsk återförsäkring 62-4,1 21, ,6 Skadeförsäkring sammanlagt ,0 81, ,0 SAMMANLAGT , ,8 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 2) utbetalda ersättningar, inhemska bolag 4

9 Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkring ökade med 3 procent till 3,6 miljarder euro. I ersättningar betalade bolagen 2,4 miljarder euro, vilket är 9 procent mera än året innan. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna avdras ersättnings kostnaderna och driftskostnaderna) var negativt till ett belopp av 15 miljoner euro. Skadeförsäkrings bolagens totalkostnads procent, som innehåller såväl skadekostnadsprocenten som driftskostnadsprocenten, steg med över 5 procentenheter till 102,1 procent, den högsta siffran sedan år Skade kostnads procenten (ersättningskostnader/premie intäkter) försämrades från 75,9 procent till 81,2 procent. De främsta orsakerna till detta var de svåra snöförhållandena i början och slutet av året samt de många stormarna och storbränderna under sommaren. Driftskostnads procenten (driftskostnader/premieintäkter) förbättrades däremot något, till 20,9 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 77,1 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 98,0 procent. Skadeförsäkringens kostnadsprocenter % % ,4 111,2 88,2 87,3 114,0 92,4 102,0 102,0 101,6 81,4 82,9 81,9 98,4 99,7 78,0 78,8 97,0 75,9 102,1 81, ,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19,7 20,4 20,9 21,1 20, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Nettointäkterna av skadeförsäkringsbolagens placeringsverksamhet, beräknade enligt gängse värden, minskade med 35 procent, men uppgick trots det till 630 miljoner euro. Placeringsavkastningen på det bundna kapitalet var 5,4 procent, beräknad enligt gängse värden. Bolagens sammanlagda rörelsevinst uppgick till 488 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, landade på 608 miljoner euro. 5

10 Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital steg till 4,7 miljarder euro. Detta innebar att bolagens risktäcknings kapacitet också förbättrades, till 149 procent. Skadeförsäkringsbolagen hade ett 3,9-faldigt verksamhetskapital i förhållande till den nivå som krävs enligt lagen om försäkringsbolag. Solvenskapitalets utveckling i skadebolagen mrd. 6 * Solvensprocent = solvenskapital / premieintäkter *190% 1,4 *134% 1,4 *130% *131% 1,3 1,5 *137% *132% 1,6 1,8 *145% 1,9 *126% 2,0 *144% 2,2 *149% 2,2 Utjämningsbelopp 2 1,5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4 0,6 0,7 Värderingsdifferenser och övriga poster Eget kapital och kapitallån 1 1,4 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1, Klassen brand och annan skada på egendom är alltjämt den största gruppen i skade försäkring. Premieinkomsten i denna klass ökade med 3 procent till 768 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten i klassen, som omfattar försäkring av såväl företags som privatpersoners egendom, steg mycket kraftigt, till 87,5 procent. Premieinkomsten i trafikförsäkring ökade med 3 procent till 712 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten steg något, till 79,4 procent. Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, vilket var 14,2 procent mera än året innan. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade. Enligt Statistikcentralen omkom 270 personer i trafiken. Antalet skadade, personer, var också lägre än året innan. 6

11 Recessionen i den finländska ekonomin återspeglades alltjämt i premieinkomsten i lagstadgad olycksfallsförsäkring. Den minskade med över 3 procent, till 532 miljoner euro. I ersättningar utbetalades endast något mera än året innan, men på grund av premieinkomstminskningen steg skadekostnadsprocenten klart och låg nu på 102,7 procent. I den frivilliga klassen bilförsäkring steg premieinkomsten till 631 miljoner euro, en ökning med 4 procent. Skadekvoten försämrades något, till 70,9 procent. Antalet bilar ökade år 2010 med ca 1,5 procent. Antalet bilskador var 15 procent högre än året innan, totalt anmäldes skador. De svåra snöförhållandena under början och slutet av året var den huvudsakliga orsaken till den kraftiga skadeökningen. Premieinkomsten i annan olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 329 miljoner euro. Ökningen från året innan var knappt 9 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring minskade med 3 procent till 125 miljoner euro, varav 62 miljoner euro kom från utländsk och 63 miljoner euro från inhemsk återförsäkring. Fördelningen av premieinkomsten i skadeförsäkring 2010 Sammanlagt milj. milj Brand och annan skada på egendom Motorfordonsansvar Landfordon Lagstadgad olycksfallsförsäkring Annan olycksfalls- och sjukförsäkring Ansvar Fartyg, luftfartyg, transport Rättsskydd Inhemsk återförsäkring Utländsk återförsäkring Annan direktförsäkring Kredit och borgen ,9% 110 3,1% 65 1,8% 63 1,8% 62 1,7% 55 1,5% 41 1,1% 9,2% 22,1% 20,0% 17,7% 15,0% 7

12 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 3 procent till 3,4 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. OP-Pohjola-gruppens marknadsandel ökade till 28,3 procent, med vilken gruppen försvarade sin position som marknadsledare. If:s andel gick ned till 24,8 procent. Tapiola låg kvar på 18,9 procent. Fennia backade till 9,7 procent. Lokalförsäkrings gruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade till 9,5 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent. Skadeförsäkringens marknadsandelar 2010 Inhemsk direktförsäkring, premieinkomsten sammanlagt milj. milj OP-Pohjola-gruppen ,3% If ,8% Tapiola-gruppen ,9% Fennia Lokalförsäkringsgruppen ,7% 9,5% Pohjantähti Turva Aktia Skadeförsäkring ,5% 2,3% 1,9% Alandia-bolagen 35 1,0% Övriga 36 1,1% Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid beskrivit en lätt fallande trend. År 2010 var 63 försäkringsföreningar verksamma i Finland. Största delen av föreningarna hör till Lokalförsäkringsgruppen. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 194 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 5 procent. Marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var knappt 6 procent. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 78 procent. Siffran är dock inte direkt jämförbar med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. Föreningarnas rörelsevinst var 3 miljoner euro, vilket utgör 2 procent av omsättningen. 8

13 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring ökade med över 56 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden var 4,8 miljarder euro. Ökningen var störst i kategorierna gruppensionsförsäkring och kapitaliseringsavtal. Inom nyteckningen minskade antalet avtal på grund av att försäljningen av individuella pensionsförsäkringar stannade av. Däremot såldes andra livförsäkringsprodukter också antalsmässigt klart mera än året innan. Nedanstående stapeldiagram visar att de fortlöpande premieinbetalningarna under hela den studerade perioden ökat i jämn takt medan däremot engångspremiebetalningarna varierat kraftigt. Livförsäkringens premieinkomst mrd. mrd. 5,0 4,8 5,0 Fortlöpande premier Engångspremier 4,0 4,0 3,0 3,1 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 2,8 2,6 3,1 3,0 3,0 2,0 1,9 2,0 1,5 1,5 1,7 1,5 1,2 1,0 1,3 2,0 1,0 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,0 0, ,0 Livförsäkringsersättningarna ökade med 37 procent till 3,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick 1,6 miljarder till återköp, 1,1 miljarder till återbetalningar av sparsummor, 0,9 miljarder till pensioner och 0,3 miljarder euro till utbetalning av andra ersättningar. Pensionerna ökade med 12 procent sedan året innan. Återköpen ökade med 103 procent och återbetalningarna av sparsummor med 15 procent. För återköpens del bör noteras, att en del av dem uppkom av under år 2010 tecknade kapitaliseringsavtal som återbetalades redan under samma år. 9

14 Försäkringsbesparingarna ökade med 9,5 procent och uppgick till 33,2 miljarder euro. Uppgången hänförde sig främst till fondanknutna försäkringar, vilkas värde ökade med 32,6 procent till 12,8 miljarder euro. Besparingarna i produkterna med beräkningsränta uppgick till 20,3 miljarder euro. mrd. Livförsäkringssparandet Fondanknutna försäkringar 35 Traditionella försäkringar 33, ,2 30,3 29,2 27,2 27, ,8 24,2 8,0 8,9 9,7 22,3 6,2 6,6 20,2 4,3 3,2 18,5 2, , mrd ,1 17,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20,6 20, Nya kapitaliserings avtal tecknades i livlig takt, antalsmässigt 62 procent mera än året innan. Premieinkomsten inom denna grupp ökade med 130 procent, till 1,6 miljarder euro. De fondanknutna avtalen uppvisade en fortsatt kraftig ökning och premieinkomsten från denna kategori fördubblades. Under året ingicks också några exceptionellt stora avtal med beräkningsränta, vilket ledde till att premieinkomsten från dessa avtal sexfaldigades sedan året innan. De fondanknutna produkternas kraftiga ökning kom också till synes i premieinkomsten inom annan individuell livförsäkring. Premieinkomsten från fondanknutna livförsäkringar ökade med över 50 procent och uppgick till över en miljard euro. Inom riskförsäkringar ökade premieinkomsten med 5 procent till 302 miljoner euro och inom grupplivförsäkringar med 8 procent till 104 miljoner euro. Däremot minskade premieinkomsten från andra individuella livförsäkringar med beräknings ränta med 53 procent till 97 miljoner euro. Den nya lagen om långtidssparande (LS) hade en mycket negativ effekt på försäljningen av individuella pensionsförsäkringar: försäljningen stannade nästan helt av. Totalt tecknades inte fler än nya individuella pensionsförsäkringar, mot året innan. Den genomsnittliga månatliga fortlöpande premien i nya pensionsförsäkringar var 189 euro. Premieinkomsten i individuell pensionsförsäkring minskade med 8 procent, till 685 miljoner euro. 10

15 Premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring ökade med 190 procent. Premie inkomsten i denna klass uppgick till totalt 911 miljoner euro, varav 61 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2010 för rekordartade 623 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på 42 miljoner euro. Trots att premieinkomst ökningen till största delen förklaras av exceptionella premieinbetalningar ökade också de fortlöpande premierna från nya avtal med 7 procent. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 37 miljoner euro, en minskning med 10 procent. Livförsäkring enligt olika klasser 2010 Premieinkomsten sammanlagt milj. milj Kapitaliseringsavtal ,4% Fondanknuten livförsäkring ,1% Gruppensionsförsäkring ,0% Individuell pensionsförsäkring ,3% Annan livförsäkring 395 8,3% Annan grupplivförsäkring 104 2,2% Grupplivförsäkring för arbetstagare 37 0,8% Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknade enligt gängse värden, en avkastning på 7,6 procent och totalt 2,0 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 11 procent till 255 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelseresultat var positivt med en vinst på 856 miljoner euro. Värderingsdifferenserna ökade med knappt 600 miljoner euro, vilket innebär att totalresultatet uppgick till 1,4 miljarder euro. I kund återbäringar betalades totalt 252 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens solvens steg till 21 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 21 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. Dessa tillgångar fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade med 20 procent till 5,3 miljarder euro. Verksamhetskapitalet var 4,6-faldigt i jämförelse med vad lagen om försäkringsbolag kräver. 11

16 OP-Livförsäkring stärkte klart sin position som marknadsledare, till 38,6 procent. Nordea Livförsäkring (22,5 %) passerade Mandatum Life (22,0 %), alla de andra bolagen gick bakåt. Mätt med försäkringsbesparingarna visar marknadsandelarna en annorlunda och jämnare fördelning. Störst var Nordea Livförsäkring (24,7 %) med Mandatum Life (21,5 %) och OP- Livförsäkring (21,3 %) som de därpå följande. Det sistnämnda bolaget ökade sin andel kraftigt. Livförsäkringens marknadsandelar 2010 OP-Livförsäkring 21,3 % 38,6 % Nordea Livförsäkring 22,5 % 24,7 % Mandatum Life 22,0 % 21,5 % Av premieinkomsten Av försäkringsbesparingarna Övriga 16,8 % 32,4 % Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomsten i lagstadgad pensionsförsäkring är starkt beroende av den totala lönesumman. Ännu i början av 2010 minskade lönesummorna, men allt sedan mars ökade de kraftigt, vilket ledde till att arbetspensionsbolagens premieinkomst på nytt vände uppåt. Premieinkomsten ökade med 6,5 procent och uppgick till 10,7 miljarder euro. I pensioner utbetalades totalt 10,4 miljarder euro. De placeringar som utgör täckning för pensionsutbetalningarna ökade, beräknade enligt gängse värden, med 11 procent till 76 miljarder euro. Arbetspensionsbolagens resultat uppkommer i huvudsak via placeringsverksamheten. Den största tillgångsposten i bolagens placeringsbestånd utgjordes av aktier. Deras värde fluktuerade under året, men räknat över hela året var värdeutvecklingen markant positiv. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar, beräknade enligt gängse värden, var 10,6 procent, i nettobelopp 4,6 miljarder euro. Försäkringsrörelsens resultat var 343 miljoner euro och administrations kostnadsresultatet 95 miljoner euro. Sålunda blev totalresultatet 5,0 miljarder euro. Av resultatet användes 217 miljoner euro för kundåter bäringar medan återstoden på 4,8 miljarder euro avsattes för ett stärkande av verksamhetskapitalet. 12

17 Pensionsbolagens solvens stärktes ytterligare och utgjorde 28 procent av den vid beräkningen av solvensgränsen använda ansvarsskulden. Verksamhetskapitalet ökade med 32 procent till 19,4 miljarder euro. Giltighetstiden för den temporära lag som lindrade pensionsbolagens solvenskrav förlängdes med två år till utgången av år Detta gjordes för att bolagen ska kunna fortsätta sin långsiktiga placeringspolitik tills de nya permanenta solvensreglerna blir klara. Verksamhetskapitalets utveckling i pensionsbolagen mrd * Verksamhetskapitalet i % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna *31% *30% *28% 16 *28% *22% *21% 2,1 4,9 *16% 2,1 3,8 *20% 2,4 6,0 *23% 3,8 6,6 6,8 7,7 7,9 8,9 7,8 9,5 *15% 5,2 3,4 14,0 9,2 5,1 5,1 Värderingsdifferenser och övriga poster Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Eget kapital 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Arbetspensionsbolagens marknadsandelar undergick endast smärre förändringar och bolagens relativa positioner var oförändrade. Varma stärkte sin position som marknadsledare med 35,1 procent. Därnäst kom Ilmarinen med en oförändrad andel på 31,8 procent. Pensions-Tapiola minskade till 13,4 procent, Pensions-Fennia likaså 10,6 procent. Etera gick endast obetydligt tillbaka till 5,3 procent. Pensions-Verdandi minskade till 3,6 procent och det minsta bolaget Pensions-Alandia noterade oförändrade 0,3 procent. Försäkringsbolagens placeringar Placeringsmiljön var mångfasetterad under år Osäkerheten om hur världsekonomin skulle utveckla sig och i synnerhet rädslan för en eventuell finanskris i Europa var de mest karakteristiska dragen. Aktiernas marknadsvärden var under året inne i en kraftig turbulens men den branta kursstegringen mot årets slut gav till sist en utmärkt aktieavkastning. 13

18 Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 124 miljarder euro, en ökning med 9 procent. Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen med 85 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till 27 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 12 miljarder euro. Försäkringsbolagens placeringar till gängse värden mrd mrd. Finansmarknadsinstrument Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån Övriga placeringar Placeringsbeståndets sammansättning undergick en påtaglig förändring i och med att aktierna steg fram som den största kategorin. Aktiernas marknadsvärde ökade med 31 procent i förhållande till året innan och uppgick till 59 miljarder euro. Deras andel av placeringarna steg till 48 procent, mot 40 procent år Aktiernas avkastning, beräknad enligt gängse värden, var 19,5 procent Värdet av finansmarknads instrumenten, av vilka den största delen är masskuldebrevslån, uppgick i slutet av året till totalt 43 miljarder euro. Värdet av dessa placeringar minskade med 11 procent och deras andel av samtliga placeringar sjönk till 34 procent. De gav en avkastning på 4,5 procent. Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 10 procent och deras värde ökade med 7 procent till 12 miljarder euro. Fastigheterna avkastade 5 procent. Värdet av de av försäkringsbolagen beviljade lånen var oförändrat. Lånen uppgick nu till knappt 9 miljarder euro, varav återlån till ett värde av drygt 5 miljarder euro. Lånens relativa andel av placeringsbeståndet minskade; denna andel låg nu på 7 procent mot 8 procent året innan. Lånens avkastning var 2,4 procent. 14

19

20 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst enligt grupper av försäkringsklasser 2010 (1000 ) Marknads Inhemsk Premie Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor Annan Inhemsk Utländsk andel direkt inkomsten olycksf. olycksf. Land luftfartyg, annan skada fordons Kredit och Rätts direkt åter åter % försäkring totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkringsbolag Ab 24, Pohjola Försäkring Ab 23, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola 18, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia 9, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag 3, A Försäkring Ab 2, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget 2, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva 2, Aktia Skadeförsäkring Ab 1, Försäkringsaktiebolaget Europeiska 1, Försäkringsaktiebolaget Alandia 0, Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Försäkringsaktiebolaget Garantia 0, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 0, Spruce Vakuutus Oy 0, Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 0, Försäkringsaktiebolaget IngoNord 0, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara 0, Alma Försäkrings Ab 0, Försäkringsaktiebolaget Bothnia International 0, Bolagen sammanlagt , Bolagen sammanlagt , Förändring, % 2,5 2,4 3,2 8,9 3,4 2,2 3,0 2,7 3,9 11,9 9,7 1,8 2,6 4,1 Försäkringföreningarna 5, If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 0, Sammanlagt , Sammanlagt , Förändring, % 2,7 2,5 3,2 8,9 3,9 1,9 3,1 2,7 4,3 11,9 9,6 1,6 1,1 4,1

21 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 Skadeförsäkringsbolagens nyckeltal 2010 Driftskost Totalkost Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om 1000 % % % 1000 sättningen If Skadeförsäkringsbolag Ab ,6 16,4 96, ,3 Pohjola Försäkring Ab ,2 20,4 97, ,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola ,8 26,2 115, ,9 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia ,0 23,2 110, ,8 Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag ,0 17,2 98, ,5 A Försäkring Ab ,5 15,6 104, ,7 Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget ,5 23,3 94, ,2 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva ,6 23,8 101, ,4 Aktia Skadeförsäkring Ab ,6 24,7 107, ,6 Försäkringsaktiebolaget Europeiska ,5 19,7 85, ,8 Försäkringsaktiebolaget Alandia ,4 20,5 93, ,3 Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ,9 24,3 118, ,5 Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,7 22,9 44, ,7 Försäkringsaktiebolaget Garantia ,7 27,8 46, ,3 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,8 1,9 131, ,4 Spruce Vakuutus Oy ,5 37,6 76, ,1 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,7 41,5 124, ,4 Försäkringsaktiebolaget IngoNord ,0 181,0 252, ,3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara ,2 11,2 85, ,9 Alma Försäkrings Ab ,2 256,8 773,0 12 3,8 Försäkringsaktiebolaget Bothnia International ,5 Bolagen sammanlagt ,2 20,9 102, ,6 Försäkringföreningarna ,6 29,6 107, ,6 If Skadeförsäkring Ab (publ.), fif 76,2 15,0 91,2 Sammanlagt ,0 21,3 102, ,0

22 Bilaga 3 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagen, resultaträkning 2010 (1000 ) Övriga försäkrings Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps Premie Ersättnings tekniska intäkter Drifts i utjämnings av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader och kostnader kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkringsbolag Ab Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag A Försäkring Ab Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Försäkringsaktiebolaget Europeiska Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Försäkringsaktiebolaget IngoNord Spruce Vakuutus Oy Alma Försäkrings Ab Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Sammanlagt

23 Bilaga 4 FC Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2010 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkringsbolag Ab Pohjola Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag A Försäkring Ab Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring Ab Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Garantia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Europeiska Försäkringsaktiebolaget Bothnia International Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Spruce Vakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget IngoNord Alma Försäkrings Ab Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara Sammanlagt

24 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 5 Livförsäkringsbolagens premieinkomster i Finland 2010 (1000 ) Marknadsandel, Kapitali Grupp Annan Fondanknuten Annan Fondanknuten Annan Direkt Premie direkt Fondanknuten serings Annan livf. för grupp individuell individuell grupp grupp försäkring Åter inkomsten försäkring livförsäkring avtal livförsäkring arbetstagare livförsäkring pensionsf. pensionsf. pensionsf. pensionsf. sammanlagt försäkring sammanlagt % OP Livförsäkrings Ab ,6 Nordea Livförsäkring Finland Ab ,5 Mandatum Livförsäkringsaktiebolag ,0 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola ,3 Aktia Livförsäkrings Ab ,1 Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi ,3 Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ,3 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva ,2 Försäkringsaktiebolaget Duo ,1 Försäkringsaktiebolaget Liv Alandia ,1 Livförsäkringsaktiebolaget Retro ,0 Inhemska bolag sammanlagt ,5 Inhemska bolag sammanlagt Förändring, % 57,6 130,6 20,0 10,4 8,4 1,8 16,8 23,2 220,8 60,5 7,4 60,4 Skandia Life Assurance Co Ltd, fif ,9 SHB Liv Forsikringsaktieselskab, fif ,7 Alla bolag sammanlagt ,0 Alla bolag sammanlagt Förändring, % 52,9 130,6 20,0 10,4 8,4 3,4 16,8 23,2 220,9 56,3 7,4 56,2

25 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 6 Livförsäkringsbolagen, resultaträkning 2010 (1000 ) Intäkter Uppskrivn. av Förändring Kostnader Övriga Förändring i Räkenskaps Premie av placerings placeringar och Ersättnings i premie Driftskost av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens inkomst verksamheten korrig. av dem kostnader ansvaret nader verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust OP Livförsäkrings Ab Nordea Livförsäkring Finland Ab Mandatum Livförsäkringsaktiebolag Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola Aktia Livförsäkrings Ab Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva Försäkringsaktiebolaget Duo Försäkringsaktiebolaget Liv Alandia Livförsäkringsaktiebolaget Retro Inhemska bolag sammanlagt Livförsäkringsbolagens balansuppgifter 2010 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Placeringar som Reserve Ansvarsskuld Immateriella täckning av Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Kapital Ansvars avseende Skulder Förskott, Passiva tillgångar Placeringar fondförsäkringar Fordringar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld fondförsäkringar sammanlagt res.reg. sammanlagt Nordea Livförsäkring Finland Ab Mandatum Livförsäkringsaktiebolag OP Livförsäkrings Ab Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva Aktia Livförsäkrings Ab Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv Försäkringsaktiebolaget Duo Försäkringsaktiebolaget Liv Alandia Livförsäkringsaktiebolaget Retro Inhemska bolag sammanlagt

26 FC Finansbranschens Centralförbund Bilaga 7 Arbetspensionsbolagens premieinkomster i Finland 2010 (1000 ) Direkt Premie Marknadsförsäkring Åter inkomsten andel 2010 ArPL FöPL sammanlagt försäkring sammanlagt % Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma ,1 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen ,8 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola ,4 Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions Fennia ,6 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera ,3 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas ,6 Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia ,3 Sammanlagt ,0 Pensionsbolagen Förändring, % 6,5 5,5 6,5 81,8 6,5 Arbetspensionsbolagen, resultaträkning 2009 (1000 ) Intäkter Förändring Driftskost Kostnader Övriga Förändring i Räkenskaps Premie av placerings Ersättnings i premie nader, lagst. av placerings intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens inkomst verksamheten kostnader ansvaret avgifter verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions Fennia Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia Sammanlagt Arbetspensionsbolagens balansuppgifter 2009 (1000 ) AKTIVA PASSIVA Reserve Immateriella Övriga Resultat Aktiva Eget ringar Ansvars Skulder Förskott, Passiva tillgångar Placeringar Fordringar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions Fennia Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions Alandia Sammanlagt

27

28 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringsbolagen 2010

Försäkringsbolagen 2010 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Merja Stenberg Tel. 010 831 5537 merja.stenberg@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2010 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 PRESSMEDDELANDE 2/2008 13.3.2008 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 Utvecklingen av försäkringsanstalternas relativa solvens var oenhetlig mellan

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2007 Försäkringsbolagens solvens utvecklades gynnsamt under årets första kvartal. Skadeförsäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 1/2007 7.3.2007 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2006 Försäkringsanstalternas solvens utvecklades gynnsamt under året. De beslut om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik olycksfallsförsäkring 22 211, statistik 19.11.212 Sidan 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Genom VH-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens utländska kassaflöden. Uppgifterna

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Täckning av ansvarsskuld

Täckning av ansvarsskuld Anvisning 1 (18) (Senaste ändringen 31.12.2014) VF Täckning av ansvarsskuld Genom VF-rapporteringen insamlas kvartalsuppgifter om försäkringsanstalternas täckning för ansvarsskuld. Uppgifterna används

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under åren 2008 och 2009 1 (24) I undersökningen behandlas följande: Utredningens centrala innehåll 1 Bakgrund 2 Skälighetsprincipen 3 försäkringsbolagens överskott och dess användning 6 Målsättningarna för utbetalningen av tilläggsförmåner

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PUBLIKATION 1(22) 16.10.2006 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsinspektionen publicerar en årlig statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring. Uppgifterna

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer