Varmas bokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmas bokslut 2014 12.2.2015"

Transkript

1 Varmas bokslut

2 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

3 Placeringar och solvens

4 Placeringstillgångarna översteg 40 miljarder

5 Goda placeringsintäkter Placeringsintäkterna under en tioårsperiod i genomsnitt 5,5 %

6 Utvecklingen av Varmas placeringsintäkter 2014

7 Andelen hedgeplaceringar ökade

8 Placeringar grupperade enligt risk 12/ / / / mån Marknadsvärde Marknadsvärde Avkastn. Avkastn. Riskfördelning Riskfördelning MWR MWR Volamn % mn % % % tilitet Ränteplaceringar 1) ,5 1,2 Lånefordringar ,6 3,3 Masskuldebrevslån ,8 0,8 2,1 Statsobligationer ,7-1,8 Företagsobligationer ,9 3,0 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ,5-0,4 Aktieplaceringar ,1 21,8 Noterade aktier ,4 23,7 9,3 Kapitalplaceringar ,5 12,1 Onoterade aktier ,7 26,7 Fastighetsplaceringar ,8 3,1 Direkta fastighetsplaceringar ,2 2,0 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,0 11,6 Övriga placeringar ,7 4,5 Hedgefonder ,8 8,8 2,0 Råvarufonder Övriga placeringar ,9-6,3 Placeringar sammanlagt ,1 9,0 2,9 Effekt av derivat Placeringar till verkligt värde sammanlagt Den modifierade durationen för alla obligationer är 4,3. 1) Inklusive upplupna räntor

9 Varmas och marknadens placeringsintäkter Finländska aktier Europeiska aktier Euro statslån Euro företagslån % Varma US aktier ,1 10,6 7,2 13,7 13,1 8, ,0 31,6 20,8 32,4 2,2 2,2 Genomsnittlig nominell avkastning 5 år 6,4 10,4 9,3 15,5 6,0 6,0 10 år 5,5 8,9 6,2 7,7 5,0 4,5 Sedan 1999 * 5,7 7,8 3,9 5,2 5,1 4,8 Genomsnittlig realavkastning 5 år 4,3 8,2 7,1 13,1 3,9 3,9 10 år 3,5 6,9 4,2 5,7 3,1 2,6 Sedan 1999 * 3,8 5,9 2,1 3,4 3,3 3,0 * Varma etablerades i sin nuvarande form under år Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index Euro aktier = Stoxx 600 Total Return Index EUR US aktier = S&P500 Total Return Index Euro statslåns = IBOXX Eurozone EUR (Total Return) Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return)

10 Solvensen stärktes betydligt

11 Starkaste solvensen i branschen

12 Försäkring och pensioner

13 Premieinkomsten 4,3 miljarder euro Den totala lönesumman för alla försäkrade i Varma var 17,8 (17,8) miljarder euro. Vid årets slut var personer försäkrade i Varma. Varma klarade sig bra i kundöverföringarna: nettoresultatet för ArPLförsäkringar för hela året var 55 miljoner euro Bokslut 2014

14 Solvensen och effektiviteten möjliggjorde goda kundåterbäringar Bokslut 2014

15 Beloppet av utbetalda pensioner stiger alltjämt Pensioner utbetalades för 5,0 (4,8) miljarder euro. Vid årets slut hade Varma pensionstagare. Antalet pensionsbeslut minskade med 5 % Totalt 72 % av alla rehabiliteringsklienter återgick till arbetslivet Bokslut 2014

16 Invaliditetsförmåner sjönk 6,5 % Första beslut Förändring, % Invaliditetsförmåner ,5 Rehabiliteringsstöd ,4 Partiellt rehabiliteringsstöd ,7 Invalidpension ,8 Delinvalidpension ,7 Deltidspension ,5 Familjepension ,7 Ålderspension ,6 Förtida ålderspension ,4 Sammanlagt ,8 Under året utfärdades sammanlagt pensionsbeslut, vilket är 5 % mindre än året innan.

17 Rehabilitering blir allt populärare, invalidpensionerna minskar Rehabiliteringsansökningarna har ökat med 87 % från år 2007.

18 Omkostnadsresultatet på god nivå

19 Utsikter för framtiden

20 Den svaga tillväxten och de historiskt låga räntorna är en utmaning Positivt Pensionsreformen gör finansieringen av arbetspensionerna hållbarare och förbättrar pensionsbolagens möjligheter att sträva efter goda intäkter. Stark solvens skyddar mot placeringsrisker. Företagen intresserar sig allt mer för arbetshälsofrågor. Utmaningar Tillväxten inom den privata sektorn är svag. Den låga produktivitetsutvecklingen tär på tillväxtpotentialen. Räntenivån är dramatiskt låg.

21 Kriser förr och nu Förr Nu Höga räntor Låga räntor För hög inflation Marknadskrafterna viktiga För låg inflation Marknadskrafterna står vid sidan om

22 Nyckeltal Premieinkomst, mn Utbetalda pensioner, mn 1) ArPL-försäkrade FöPL-försäkringar Pensionstagare Placeringar, mn Placeringsintäkter, mn Avkastning på investerat kapital, % 7,1 9,0 Totalresultat, mn Omkostnadsresultat, mn Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, % Överföringar till kundåterbäringar, mn % av ArPL-lönesumman 0,7 0,6 Ansvarsskuld, mn Solvenskapital, mn Solvenskapital/ansvarsskuld 2) 34,0 31,6 Solvenskapital/solvensgräns 2,2 2,2 Moderbolagets personal ) Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar 2) Relationstalet har räknats ut i procent av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensgränsen

23 Varmas penningflöden 2014 Försäkringsavgifter 4,3 md Placeringsintäkter 2,7 md 3,6 md 0,1 md 0,6 md 1,6 md 1,1 md Medel som fonderats för framtida pensioner (ansvarsskuld) 30,0 md Solvenskapital 10,3 md 1,0 md 0,1 md Utbetalda pensioner 4,7 md * efter erhållna ansvarsfördelningsersättningar Driftskostnader och lagstadgade avgifter 0,1 md Kundåterbäringar 0,1 md

24

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 Förkortad version Innehåll: - verksamhetsberättelse - nyckeltal Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4

Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 1:2013 Avgifter och förmåner höja eller sänka? s. 4 Pensionssystemet i Finland är inte perfekt, men bra s. 24 Lögn, förb lögn, statistik? Redaktion Ledare Chefredaktör Kati Kalliomäki Redaktionssekreterare

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer