RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring"

Transkript

1 RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring

2 SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst 256,5 milj. Placeringarna avkastade totalt 5,8 procent. Bäst avkastade aktieplaceringarna, 12,3 procent. Inom aktieplaceringarna avkastade kapitalplaceringarna 20,9 procent. Solvenskapitalet var 616,6 miljoner euro, vilket är 28,1 procent av ansvarsskulden. Förhållandet till solvensgränsen är 2,2. ArPL-lönesumman steg med 1,9 procent till 1 627,7 miljoner euro och FöPL-arbetsinkomsten med 0,6 procent till 256,5 miljoner euro. 2

3 FÖRSÄKRINGSRÖRELSENS NYCKELTAL % Premieinkomst, milj. 489,5 470,2 4,1 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj. 1) 463,8 454,8 2,0 ArPL-lönesumma, milj , ,3 1,9 FöPL-arbetsinkomst, milj. 256,5 255,1 0,6 Antal ArPL-försäkringar ,6 Antal ArPL-arbetsförhållanden ,6 Antal FöPL-försäkringar ,0 Antal pensionstagare ,1 Pensionsmedel 2), milj , ,1 5,9 1) Ansvarsskuld + värderingsskillnader. Överföring till kundåterbäringar, milj. 6,1 6,1-0,3 % av ArPL-lönesumman 3) 0,34 0,35 1) Utbetalda ersättningar i resultaträkningen utan kostnader för handläggning av ersättningar och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan. 2) Ansvarsskuld + värderingsskillnader. 3) Inklusive andel av koassurans. 3

4 PREMIEINKOMSTEN STEG MED 4,1 PROCENT Premieinkomst, m Antalet försäkrade , ,6 458,2 452,8 470, Antalet pensionstagare Antalet FöPLförsäkringar Antalet ArPLarbetsförhållanden

5 BÅDE ARPL-LÖNESUMMAN OCH ANTALET ARPL-FÖRSÄKRINGAR ÖKADE ArPL-lönesumma, m Antal ArPL-försäkringar ,5 1601,1 1597,3 1627, ,

6 FÖPL-ARBETSINKOMSTEN STEG NÅGOT, ANTALET FÖPL-FÖRSÄKRINGAR OFÖRÄNDRAT FöPL-arbetsinkomst, m Antal FöPL-försäkringar ,4 255,1 256, , ,

7 ANTALET PENSIONSTAGARE STEG TILL NÄSTAN ,0 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, m Antalet pensionstagare 480, ,0 440,0 420,0 432,0 454,8 463, ,0 380,0 360,0 370,5 402, , , ,

8 ÖVERFÖRINGEN TILL KUNDÅTERBÄRINGAR PÅ SAMMA NIVÅ SOM ,0 Överföring till kundåterbäringar, m 0,40% Överföring till kundåterbäringar, % av ArPL-lönesumman 6,0 5,0 5,6 6,1 6,1 0,35% 0,30% 0,32% 0,35% 0,34% 4,0 4,8 0,25% 0,27% 3,0 3,4 0,20% 0,15% 0,20% 2,0 0,10% 1,0 0,05% 0, ,00%

9 PLACERINGAR 9

10 PLACERINGARNA AVKASTADE 5,8 PROCENT Ränteplaceringar 0,4 % Aktier 12,3 % Fastigheter 10, 3% Övriga placeringar 3,1 % Totalavkastning 5,8% Placeringarna avkastade totalt 5,8 procent Bäst avkastade aktieplaceringarna, 12,3 procent Sedan 1997 är bolagets årliga nominella avkastning 6,0 procent 6,0% nominell årlig avk. sedan

11 PLACERINGAR OCH PLACERINGSAVKASTNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN Grundfördelning ¹ Inklusive upplupna räntor. ² Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. ³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder. ⁴ Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. ⁵ Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. ⁶ Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. ⁷ Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen ⁸ Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor. Tabellen är uppgjord enligt rekommendationerna från Arbetspensionsförsäkrarna Tela Volatilitet (24 mån) milj. % milj. % milj. %⁸ milj. euro %⁸ % % % Ränteplaceringar 1 287,8 46, ,4 43, ,9 46, ,4 43,1 0,4 5,3 Lånefordringar¹ 40,8 1,5 15,9 0,6 40,8 1,5 15,9 0,6-0,6 3,3 Masskuldebrevslån 1 062,2 38, ,5 39, ,3 38, ,5 39,9 0,5 5,9 2,9 Massk uldebrev emitterade av offentliga samfund 318,7 11,6 264,8 10,2 304,8 11,1 264,8 10,2 1,0 6,2 Massk uldebrev emitterade av andra samfund 743,5 27,0 772,8 29,7 743,5 27,0 772,8 29,7 0,3 5,8 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner¹² 184,7 6,7 66,0 2,5 184,7 6,7 66,0 2,5 0,1 0,2 Aktieplaceringar 964,6 35,0 893,9 34,4 974,4 35,4 893,9 34,4 12,3 9,1 Noterade aktier 793,6 28,8 726,7 28,0 803,4 29,2 726,7 28,0 10,8 9,0 11,9 Kapitalplaceringar³ 112,8 4,1 107,3 4,1 112,8 4,1 107,3 4,1 20,9 9,1 Onoterade aktier⁴ 58,2 2,1 59,9 2,3 58,2 2,1 59,9 2,3 16,1 9,9 Fastighetsplaceringar 304,3 11,0 418,4 16,1 304,3 11,0 418,4 16,1 10,3 5,7 Direkta fastighetsplaceringar 198,6 7,2 365,9 14,1 198,6 7,2 365,9 14,1 7,8 5,5 Fastighetsplaceringsfonder 105,6 3,8 52,5 2,0 105,6 3,8 52,5 2,0 25,6 6,7 Övriga placeringar 199,1 7,2 168,0 6,5 199,1 7,2 168,0 6,5 3,1 3,2 3,8 Placeringar i hedgefonder⁵ 135,8 4,9 112,1 4,3 135,8 4,9 112,1 4,3 1,5 0,5 Övriga placeringar⁶ 63,4 2,3 55,9 2,1 63,4 2,3 55,9 2,1 7,0 4,9 Placeringar sammanlagt 2 755,8 100, ,7 100, ,7 99, ,7 100,0 5,8 6,5 4,3 Effekt av derivat⁷ 4,1 0,1 0,0 0,0 Placeringar till verkligt värde sammanlagt 2 755,8 100, ,7 100,0 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 4,2 Riskfördelning Avkastning

12 PLACERINGSVERKSAMHETENS NETTOINTÄKTER OCH AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Placeringsv. nettointäkter gängse värden⁷ Sysselsatt kapital⁸ ¹ Inklusive upplupna räntor. ² Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. ³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder. ⁴ Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. ⁵ Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. ⁶ Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. ⁷ Förändring av gängse värden vid slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader. ⁸ Sysselsatt kapital = gängse värde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidavvägts per dag eller månad. Avkastnings-% på sysselsatt kapital Avkastnings-% på sysselsatt kapital milj. milj. % % Ränteplaceringar 4, ,1 0,4 % 5,3 % Lånefordringar¹ -0,2 36,5-0,6 % 3,3 % Masskuldebrevslån 4, ,6 0,5 % 5,9 % Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner¹ ² 0,1 122,1 0,1 % 0,2 % Aktieplaceringar 106,3 869,7 12,3 % 9,1 % Noterade aktier 77,0 717,0 10,8 % 9,0 % Kapitalplaceringar³ 20,5 97,8 20,9 % 9,1 % Onoterade aktier⁴ 8,8 54,9 16,1 % 9,9 % Fastighetsplaceringar 38,3 372,4 10,3 % 5,7 % Direkta fastighetsplaceringar 24,8 318,9 7,8 % 5,5 % Fastighetsplaceringsfonder 13,5 53,5 25,6 % 6,7 % Övriga placeringar 6,0 195,9 3,1 % 3,2 % Placeringar i hedgefonder⁵ 2,1 138,6 1,5 % 0,5 % Övriga placeringar⁶ 4,0 57,3 7,0 % 4,9 % Placeringar sammanlagt 155, ,1 5,9 % 6,6 % Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag -4,2-0,2 % -0,1 % Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde 151,2 5,8 % 6,5 %

13 PLACERINGSFÖRDELNING, milj. 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 49,2 358,1 528,0 1076,6 59,9 367,0 678,2 1169,8 48,4 168,0 426,9 418,4 886,3 893,9 1085,1 1119,4 199,1 304,3 964,6 1287,8 Övriga placeringar Fastighetsplaceringar Aktieplaceringar Ränteplaceringar 500,0 0,

14 PLACERINGSFÖRDELNING, % 100 % 90 % 80 % 2,4 % 2,6 % 2,0 % 17,8 % 16,1 % 17,4 % 6,5 % 7,2 % 16,1 % 11,0 % 70 % 60 % 26,2 % 29,8 % 36,2 % 34,4 % 35,0 % Övriga placeringar 50 % Fastighetsplaceringar 40 % 30 % 20 % 53,5 % 51,4 % 44,3 % 43,1 % 46,7 % Aktieplaceringar Ränteplaceringar 10 % 0 %

15 GOD GENOMSNITTLIG AVKASTNING ÖVER TID Årlig placeringsavkastning (%) ,6 8,8 12,3 8,6 11,4 10,7 10,8 7,3 10,8 11,5 11,3 7,4 6,5 5,8 6,0 5 2,3 4,4 4,3 0-0,9 19 år = Årlig medelavkastning , ,

16 MEDELAVKASTNINGEN SEDAN 1997 ÖVERSTIGER PSC:S REALAVKASTNINGSANTAGANDE OM 3,5 PROCENT Nominell avkastning ,0 % 10 år 4,7 % 5 år 5,1% Realavkastning ,3 % 10 år 2,9 % 5 år 3,6 % 16

17 RESULTAT OCH SOLVENS 17

18 RESULTAT Uppkomst av resultatet, milj Resultat av försäkringsrörelsen 8,3 8,8 Resultat av placeringsverksamheten enligt gängse värden 19,7 51,2 + Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt gängse värden 151,4 159,4 - Ansvarsskuldens krav på avkastning -131,7-108,2 Resultat av omkostnadsrörelsen 1,4 1,7 Totalresultat 29,3 61,7 Driftskostnader som täcks med premiens omkostnadsandelar, milj. 17,8 16,7 i % av premiens omkostnadsandelar 92,9 90,6 Antalet anställda i medeltal

19 RESULTAT AV OMKOSTNADRÖRELSEN 2015 M 2014 M Omkostnadsdelar i försäkringspremien 18,3 17,6 Premieandelar för täckande av driftskostnader som orsakas av ersättningsbeslut 0,7 0,7 Övriga intäkter 0,2 0,2 Omkostnadsinkomst totalt 19,2 18,5 Driftskostnader enligt funktion ¹ -17,8-16,7 Övriga kostnader 0,0 0,0 Driftskostnader totalt -17,8-16,7 Resultat av omkostnadsrörelsen 1,4 1,7 Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten totalt 92,9 % 90,6 % ¹ Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter 19

20 SOLVENSUTVECKLING 60% 50% 40% 30% Solvenskapital 1) Övre gräns Solvensgräns 20% 10% 0%

21 SOLVENSEN % Ansvarsskuld, milj , ,2 8,8 Solvenskapital, milj. 1) 616,6 595,9 3,5 % av ansvarsskulden 2) 28,1 28,9 i förhållande till solvensgränsen 2,2 2,2 Solvensgräns (% av ansvarsskulden) 2) 12,6 13,0 Solvenskapitalets övre gräns (% av ansvarsskulden) 2) 50,3 52,0 Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet, milj. 487,5 471,7 3,3 Utjämningsbelopp, milj. 129,0 124,2 3,9 1) Inkluderar utjämningsbeloppet. 2) Relationstalet uträknat som % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna. 21

22 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN 22

23 RESULTATRÄKNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN Milj. Försäkringsrörelsen Placeringsverksamheten Omkostnadsrörelsen Sammanlagt Premieinkomst 470,3 19,2 489,5 Nettointäkter av placeringsverksamheten (enligt gängse värden) 157,7 157,7 Utbetalda ersättningar -463,8-463,8 Förändring i ansvarsskuld 1) 3,5-131,7-128,2 Totala driftskostnader -1,8-6,3-17,8-25,9 Resultat enligt gängse värden 8,3 19,7 1,4 29,3 1) Före överföringar till utjämningsbeloppet samt de fördelade och ofördelade tilläggsförsäkringsansvaren 23

24 BALANSRÄKNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN Aktiva, milj. Passiva, milj. Lånefordringar 40,8 Eget kapital 18,3 Masskuldebrevslån 1 062,2 Avskrivningsdifferens 1,8 Övriga finansmarknadsinstrument 184,7 Värderingsdifferenser 409,3 Aktieplaceringar 964,6 Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 61,9 Fastighetsplaceringar 304,3 Övriga poster i solvenskapitalet -3,7 Övriga placeringar 199,1 Solvenskapital före utjämningsbelopp 487,5 Placeringar totalt 2 755,8 Utjämningsbelopp 129,0 Solvenskapital 616,6 Fordringar 59,2 Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 6,1 Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Övriga tillgångar 29,9 Faktisk ansvarskuld 1) 2 096,7 95,2 Övriga skulder 2) 30,4 Aktiva sammanlagt 2 844,9 Passiva sammanlagt 2 844,9 1) Ansvarsskulden exklusive tilläggsförsäkringsansvar och utjämningsbelopp. 2) Innehåller från solvenskapitalet avdragna övriga poster och förslaget till vinstutdelning om sammanlagt 4,7 milj.. 24

25 VERITAS DET BÄSTA ALTERNATIVET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAMT FÖRETAGARE MED ÖVER 110 ÅRS ERFARENHET! 25

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning -1,5 % Bäst avkastade fastighetsplaceringarna 5,7 % Solvensnivå 126,2 % Premieinkomst 540,5 milj. Kundåterbäringar

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG Avkastning 8,0% Bäst avkastade aktieplaceringarna 14,9 % Solvensnivå 131,6 % Premieinkomst 520,9 milj. Kundåterbäringar 8,6 milj. Placeringarna

Läs mer

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRESULTAT 1-6/2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER HALVÅRSRAPPORTEN Avkastning 0,3% Bäst avkastade kapital placeringarna 8,1 % Nominell årlig avkastning sedan 1997 6,0 % Premieinkomst 267,2

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen nyckeltal 2012 2011 % Premieinkomst, milj. 458,2 423,6 8,2 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 6/2017. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRAPPORT 1 6/2017. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRAPPORT 1 6/2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG AV RESULTATET Avkastning 4,2% Bäst avkastade aktieplaceringarna 8,3 % Solvensnivå 130,9 % ArPL-lönesumma 1 692 milj. FöPL-arbetsinkomst 241

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2009 2008 % Premieinkomst, milj. 371,6 335,4 10,8 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2010 2009 % Premieinkomst, milj. 380,4 371,6 2,4 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen nyckeltal 2011 2010 % Premieinkomst, milj. 423,6 380,4 11,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj.

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-6/2011 1-6/2010 2010 Premieinkomst, milj. 207,4 187,5 380,4 ArPL-lönesumma, milj.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2018 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Proforma-siffrorna är Pensions-Fennias och LokalTapiola Pensionsbolags sammanräknade siffror. POSITIV AVKASTNING GENOM FRAMGÅNGSRIK

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI

ILMARINEN JANUARI JUNI ILMARINEN JANUARI JUNI 2017 28.7.2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna var 3,8 % under början av året Kundanskaffningen var framgågsrik Wauhdittamo tar fram nya idéer till kundtjänster Partiell

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Delårsrapport

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 Stark början av året för Elo 1.1 30.6.2015 Totalintäkterna av placeringsverksamheten var 4,9 %. Placeringarnas marknadsvärde

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2018

ILMARINEN JANUARI JUNI 2018 ILMARINEN JANUARI JUNI 2018 Delårsrapport 1.1 30.6.2018 Jämförelsetalen för år 2017 i rapporten är siffrorna innan Etera fusionerades med Ilmarinen. 1 ILMARINENS FÖRSTA HALVÅR Placeringsintäkterna vände

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / 2014 Presskonferens 25.4.2014 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2014 Placeringsintäkterna i januari-mars 1,3 % Avkastningen

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER Delårsrapport

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER Delårsrapport ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2018 Delårsrapport 1.1 30.9.2018 AKTUELLT I ILMARINEN Vi bygger Ilmarinen till att bli ett allt mer kundorienterat, effektivt och lockande arbetspensionsbolag Hantering av risken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

7,2% 4,7. 131,2% Solvensen ILMARINEN ÅR 2017 NYCKELTAL. md euro. mn euro. Starkt placeringsresultat. stärktes. tack vare god aktieavkastning

7,2% 4,7. 131,2% Solvensen ILMARINEN ÅR 2017 NYCKELTAL. md euro. mn euro. Starkt placeringsresultat. stärktes. tack vare god aktieavkastning ILMARINENS ÅR 2017 ILMARINENS ÅR 2017 Vi förberedde fusionen med Etera, vilken genomfördes 1.1.2018 Pensionsreformen verkställdes smidigt Kundanskaffningen var utmärkt, arbetsmiljöledningstjänsterna intresserar

Läs mer

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / 2013 Presskonferens 23.4.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I BÖRJAN AV 2013 Placeringsintäkterna i januari-mars var 2,0 procent Bäst

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut

Varmas bokslut Bokslut Varmas bokslut 2018 15.2.2019 Ett bra år för Varmas försäkringsverksamhet Pensionstjänsternas kvalitet Effektivitet Premieinkomst Handläggningstid för pensionsansökningar Av omkostnadsdelen använde vi

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2017 1 Starkt resultat tack vare ekonomisk återhämtning Solvenskapital, 11,2 md Placeringarnas marknadsvärde, 45,0 md Avkastning på placeringarna 4,7 % 2 Avkastningen på placeringarna

Läs mer

Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Delårsrapport 1.1 30.6.2016 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Stark årsstart för Elo 1.1 30.6.2016 Totalavkastningen på placeringsverksamheten i januari juni var 1,0 procent. Avkastningen

Läs mer

DELÅRSÖVERSIKT

DELÅRSÖVERSIKT DELÅRSÖVERSIKT 1.1 31.3.2017 AKTUELLT I ILMARINEN Kundanskaffningen växte kraftigt i början av året Köerna inom pensionshandläggningen har åtgärdats, klart flera beslut än för ett år sedan Pensionsreformen

Läs mer

Varmas bokslut Varmas bokslut 2016

Varmas bokslut Varmas bokslut 2016 Varmas bokslut 2016 15.2.2017 2016 var ett balanserat och starkt år Solvenskapital, 10,2 md Placeringarnas marknadsvärde, 42,9 md Placeringarnas avkastning 4,7 % Finländares arbetspensionsskydd 870 000

Läs mer

Pensions-Fennias delårsrapport

Pensions-Fennias delårsrapport 1(6) Pensions-Fennias delårsrapport 1.1 30.6.2012 Intäkterna av placeringsverksamheten var 3,6 procent Solvensen är på betryggande nivå; solvensnivån var 18,6 procent av ansvarsskulden och verksamhetskapitalet

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.6.2016 15.8.2016 1 Spridningen av placeringsportföljen dämpade riskerna Solvenskapital, Placeringarnas marknadsvärde, Placeringarnas avkastning 9,1 md 41,2 md -0,3 % 2 God avkastning

Läs mer

ILMARINEN ÅR Bokslut

ILMARINEN ÅR Bokslut ILMARINEN ÅR 2018 Bokslut 15.2.2019 Fusionen mellan Ilmarinen och Etera inverkar på jämförbarheten mellan siffrorna för olika år. I materialet har enbart Ilmarinens siffror använts som jämförelsesiffror,

Läs mer

BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER. Presskonferens Verkställande direktör Harri Sailas

BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER. Presskonferens Verkställande direktör Harri Sailas BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER Presskonferens 30.1.2015 Verkställande direktör Harri Sailas 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 31.3.2016 26.4.2016 Varmas starka solvens skyddade mot fluktuationerna på marknaden 9,1 md Solvenskapital, 41,1 md Placeringarnas marknadsvärde, -1,4 % Placeringarnas avkastning, % 860

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2018 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2017, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -186 (1 051) miljoner euro. Placeringarna avkastade 1,7

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

Varmas delårsrapport Delårsrapport

Varmas delårsrapport Delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 Dämpat resultat efter ett svårt kvartal riskbufferten alltjämt stark 1,1 Placeringarnas avkastning, % 40,4 md Placeringarnas marknadsvärde, 9,5 md Solvenskapital, 860

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2017 Varmas mål läget 9/2017 Solvenskapital, 11,4 md Premieinkomst, 3,7 md Pensionstjänsternas kvalitet 38,5 dagar Vi handlägger pensionsärendena cirka 5 dagar snabbare än

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.9.2016 Varma uppvisade ett starkt positivt placeringsresultat 1 Varma uppvisade ett starkt positivt placeringsresultat Bra resultat enligt centrala indikatorer Solvenskapital, Placeringarnas

Läs mer

Varmas delårsrapport :

Varmas delårsrapport : 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2017: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2016, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 051 (-733) miljoner euro. Placeringarna avkastade 4,7

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2019 PLACERINGSINTÄKTERNA 4,6 %, ENLIGT BOLAGETS UPPDATERADE STRATEGI ÄR MÅLET ATT VARA DEN MEST TILLTALANDE SAMARBETS- PARTNERN I ARBETSLIVET UTVECKLINGEN I JANUARI MARS

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport Elos delårsrapport 1.1 31.3.2019 1.1. 31.3.2019 1.1. 31.3.2018 1.1. 31.12.2018 Premieinkomst, mn euro 956,3 893,6 3 639,8 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde, mn euro 1 160,4-88,7-331,9

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2018 PLACERINGSINTÄKTER 1,1 %, INTEGRATIONEN FORTLÖPTE SOM PLANERAT UTVECKLINGEN I JANUARI JUNI I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari juni en avkastning

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Varma's bokslut Varma's bokslut 2017

Varma's bokslut Varma's bokslut 2017 Varma's bokslut 2017 1 16.2.2018 Varma's bokslut 2017 Varmas strategi och mål Strategiska teman Ett Varma för kunden Mod att pröva Uppmuntrar entreprenörskap Ansvarsfulla Varma Värden Med glädje och passion

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2018 Värdet på Varmas placeringar rekordhögt, avkastningen 1,7 % under årets första hälft Solvenskapital, Placeringarnas marknadsvärde, Avkastning på placeringarna 11,4 md

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport Elos delårsrapport 1.1 30.9.2018 Siffrorna inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2017. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 2,2 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 23,7 miljarder

Läs mer

Varmas delårsrapport April 2019 Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport April 2019 Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2019 1 Stark inledning på året för Varma placeringarna avkastade 5,1 procent Avkastning på placeringar 5,1 % Placeringarnas marknadsvärde, 45,8 md Solvenskapital, 10,6 md

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 2 1.1 RESULTAT 2 1.2 FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 2 1.3 PLACERINGSVERKSAMHET 3 1.4 HÄNDELSER

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Telas rapporteringsgrupp för placeringar: Anvisningar för arbetspensionsanstalter för upprättande av avkastning-risktabell 3.4.

Telas rapporteringsgrupp för placeringar: Anvisningar för arbetspensionsanstalter för upprättande av avkastning-risktabell 3.4. Telas rapporteringsgrupp för placeringar: Anvisningar för arbetspensionsanstalter för upprättande av avkastning-risktabell Avkastning-risktabell Pensionsanstalt nn dd.mm.åååå mm-mm / åååå 24 månader Avkastning-risktabell

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1.-30.9.2018 1 Varmas placeringar avkastade 3,5 % solvensen stärktes Solvenskapital, 11,6 md Placeringarnas marknadsvärde, 46,9 md Avkastning på placeringarna 3,5 % 2 Placeringarnas

Läs mer

Riskhantering ÅRSBERÄTTELSE Allmänt. Riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring

Riskhantering ÅRSBERÄTTELSE Allmänt. Riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring Riskhantering Allmänt Ett försäkringsbolag skall ha ett system för intern kontroll och riskhantering som är tillräckligt täckande med hänsyn till bolagets verksamhet. Intern kontroll är en process, som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2015

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2015 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2017 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2016, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 262 (234) miljoner euro. Placeringarna avkastade 6,2 (3,1)

Läs mer

Varmas delårsrapport April 2018 Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport April 2018 Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1. 31.3.2018 1 Stark solvens och spridning skyddade i turbulenta marknadsförhållanden Solvenskapital, 11,1 md Placeringarnas marknadsvärde, 45,7 md Avkastning på placeringar -0,4

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2013. Arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2013. Arbetspension Bilaga Arbetspension 1:2013 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror Ett utmärkt avkastningsår i utmanande förhållanden

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bilaga 1

RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Nr 203 623 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner Överföringar

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2017 FORTSATT GOD STÄMNING PÅ AKTIEMARKNADEN, STARK BÖRJAN PÅ ÅRET FÖR ILMARINEN UTVECKLINGEN I JANUARI JUNI I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari juni

Läs mer

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014 Riskhantering Ett försäkringsbolag skall ha ett system för intern kontroll och riskhantering som är tillräckligt täckande med hänsyn till bolagets verksamhet. Intern kontroll är en process, som inbegriper

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17

De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17 bilaga De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17 Solvenslagstiftningen ändrades Vesa Hänninen 18 Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl 4038 Nr 1413 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner

Läs mer

bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas s arbetspension bilaga s s s. 20

bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas s arbetspension bilaga s s s. 20 arbetspension 1 2011 bilaga Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA s. 14 15 Ekonomin, aktiekurserna och konsumentpriserna på väg upp Sju magra och sju feta

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2018 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2017, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 108 (1 262) miljoner euro. Placeringarna avkastade 3,5 (6,2)

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

190 md. 200 md. 14 md. 21 md. -27 md. Arbetspensionsanstalternas. bokslutsuppgifter. Penningflödet inom arbetspensionssystemet 1: 2018 ARBETSPENSION

190 md. 200 md. 14 md. 21 md. -27 md. Arbetspensionsanstalternas. bokslutsuppgifter. Penningflödet inom arbetspensionssystemet 1: 2018 ARBETSPENSION ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 1: 2018 Arbetspensionsanstalternas 2017 bokslutsuppgifter Statens andelar 3,6 md Arbets lös hetsförsäkringsfondens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

bilaga bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas arbetspension s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin

bilaga bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas arbetspension s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin bilaga arbetspension 1 2012 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin s. 15 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18. För några få procentenheter mer 19. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år

Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18. För några få procentenheter mer 19. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år b i l a g a Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18 För några få procentenheter mer 19 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2009 22 Ansvaret betonas i arbetspensionssystemets

Läs mer