AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo"

Transkript

1 NR AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION Vad händer med djurskyddet? Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN AGRIFACK NR

2 På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen många fler, allt från råvaror till färdig elkraft eller värme. Oavsett vilken väg du väljer har vi bra finansieringsalternativ och juridiskt kunnande för att hjälpa dig och ditt företag. Prata med någon av våra lantbruksansvariga eller besök oss på vår hemsida. Välkommen in.

3 Innehåll NR 3 MARS LEDARE Vi kan klimatfrågorna! KOLLEKTIVAVTAL I SKOTTGLUGGEN Agrifack ställer sig inte bakom LO:s metoder att ta till blockader mot företag som vägrar teckna kollektivavtal. Jobben är viktigare än kollektivavtalet. AGRIFACK OCH NATURVETAREFÖRBUNDET FLYTTAR IHOP Agrifacks delföreningar ger tummen upp för det nya samboförhållandet med Naturvetareförbundet. AGRONOMDAG LADDAD MED ENERGI Succé direkt blev det för Agronomdagen som arrangerades för första gången. IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN Det var optimistiska tongångar på Lantmästardagen. Framtiden för svenskt lantbruk ser ljusare ut än på länge. LANDSKAPSINGENJÖRER FÅNGAR TRENDER VAD HÄNDER MED DJURSKYDDET? Det råder delade meningar om effekterna av nedläggningen av djurskyddsmyndigheten. Hur personalen påverkas är ännu inte klart. METANOL ÄR FRAMTIDEN! Björn Gillberg menar att ett skogsland som Sverige bör satsa på metanol och inte etanol. GENOMBROTT FÖR DIETISTERNA I KOMMUNERNA Tack vare miljardregn över äldrevården öppnas en ny arbetsmarknad för dietister. Akademiker inom jord, skog, trädgård, miljö och nutrition POSTADRESS: Box 2062, STOCKHOLM. BESÖKSADRESS: Lilla Nygatan 14, Tel: Fax: ORDFÖRANDE: Göran Bäckstrand, TIDNINGENS ANSVARIGE UTGIVARE: Lars-Erik Liljebäck. REDAKTÖR: Lars-Erik Liljebäck (Se kansli!). KOMMANDE NUMMER: 11 april, 9 maj, 13 juni (manusstopp 12 dagar innan) PRENUMERATION: 300 kr/år (exkl. moms). ANNONSER: UH Marketing, Urban Hedborg, LAYOUT: Ramquist&Co. TRYCK: Danagårds AB. KANSLI FÖRBUNDSDIREKTÖR: Ulf Bergius, , , INFORMATIONSCHEF: Lars-Erik Liljebäck, , , EGENFÖRETAGARSERVICE: Urban Åhgren, , OMBUDSMÄN: Privat sektor: Maria Andrén Bergström, , , Anna-Lena Nordén, , Kommunal sektor: Monika Elowson, , , Statlig sektor: Tommy Bergström, , , STUDERANDEANSVARIG: Vincent Lundvall, , , Organisationssekreterare: Anna Ogenstad, , MEDLEMSREGISTER Mari Lewis, , Tomas Berggren, , AGRIFACK NR

4 ledare Göran Bäckstrand, ordförande för Agrifack. HAR DU SYNPUNKTER PÅ LEDAREN ELLER PÅ TIDNINGEN, SKICKA ETT MAIL TILL REDAKTÖREN: 6 Vi kan klimatfrågorna! Äntligen är det vinter med snö och minusgrader nu i februari. Förutom glädjen att åka skidor och skridskor känner jag en lättnad över att vädret är normalt. Man kan koppla av en aning och släppa oron över klimatförändringarna för en stund efter en rekordvarm inledning av vintern med stormar och översvämningar. Klimatfrågorna är i fokus som aldrig förr. Energikriser har vi haft tidigare. Men nu har en viktig dimension kommit till som gör det livsviktigt att hushålla med energin. Regeringarna inom EU är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Men det räcker inte att EU tar sitt ansvar i denna globala fråga som spänner över nationsgränserna. För att världen verkligen ska uppnå konkreta resultat krävs det att även USA och tillväxtländerna Kina och Indien är med på klimattåget. På samma sätt som vi ställer om till hållbara energisystem måste hela världen göra det. Sverige ligger långt framme när det gäller miljöteknik och bioenergi. Den kompetens vi har byggt upp kan med fördel exporteras till andra länder och hjälpa dem att ställa om till hållbara system. Men det finns mer att göra även på hemmaplan. Vi har bara sett början på det jordbruk som producerar energi vid sidan av livsmedel. Ännu så länge utnyttjas bara två procent av åkermarken till produktion av bioenergi. Potentialen är tio gånger större utan att behöva konkurrera med livsmedel enligt experter på Lantmännen Energi. Utmaningarna och forskningsuppgifterna är många. Det handlar om att utveckla grödor som är skräddarsydda för energiodling. Kanske vi får se jordbruksmark som bara används till energibruk med användning av till exempel slam, rötrester och aska som inte passar där livsmedel produceras. Att utveckla odlingssystem där marken inte ligger naken stora delar av året är ännu en utmaning. Perenna grödor kräver minimal jordbearbetning och förbrukar mindre diesel. Växtnäringen läcker inte ut i haven och kolet blir kvar i jorden som fungerar som kolsänka. Något som egentligen jordbruket borde ha betalt för i handeln med utsläppsrätter. Frågor om klimat och hållbar utveckling har även nått övriga näringslivet. Att satsa på det ger inte längre något mervärde, utan är nödvändigt för att vara kvar på marknaden. Medvetna konsumenter stället krav på att varorna är producerade på ett bra sätt. Vem vill ha möbler hemma som kommer från skövlad regnskog. Och vem köper tomater som har körts runt halva jordklotet? Mjölken smakar godare om man vet att djuren har betat på svenska ängar och ätit foder som vuxit på svenska åkrar. Agrifacks medlemmar har unik kompetens i dessa frågor. Vi har en nyckelroll i omställningen till uthålliga system i balans med naturen. Redan i dag jobbar Agrifack för att synliggöra den kompetensen. Med ännu större kraft kan vi göra det i samarbete med Naturvetareförbundet, som Agrifack kommer att dela kansli med från och med augusti i år. GÖRAN BÄCKSTRAND ORDFÖRANDE FÖR AGRIFACK 4 AGRIFACK NR

5 Helhetslösningar Att äga jord eller skog är att äga möjligheter. Och som alla möjligheter innebär de samtidigt ett visst mått av risk. Två sidor av samma mynt. Landshypotek finns till för att öka dina möjligheter och minska riskerna. Vi erbjuder ekonomiska helhetslösningar som ska passa dig idag och för lång tid framåt

6 Kollektivavtal för d - Självklart försöker vi få arbetsgivarna att teckna kollektivavtal, men jobben är viktigare, säger Anna- Lena Nordin, ombuds man vid Agrifack. Kollektivavtalet har varit i skottgluggen på senare tid, bland annat efter blockaden mot en salladsbar i Göteborg. Det är en metod som inte Agrifack ställer sig bakom, men kollektivavtalet är lika viktigt för våra medlemmar som för LO:s. Lars-Erik Liljebäck Blockader är inget som Agrifack och Saco-förbunden ägnar sig åt. - Vi gör inte som LO och saboterar för företag som inte vill teckna kollektivavtal. Anna-Lena Nordén, ombudsman vid Agrifack, menar att jobben är viktigare än kollektivavtalet. - Självklart försöker vi få arbetsgivarna att teckna kollektivavtal. Men vi kan inte tvinga dem. I stället talar vi om nyttan med tydliga spelregler på arbetsmarknaden. Att skapa konflikt genom en blockad eller liknande vinner ingen på i längden. Det skapar dåliga relationer med arbetsgivaren och ger medlemmen ett sämre läge. - Utan kollektivavtal blir det mer omständligt för båda parter. Arbetsgivaren måste teckna individuella avtal med varje anställd och själv snickra ihop villkor som motsvarar de som finns i kollektivavtalen. I de fallen hjälper vi medlemmen att få ett heltäckande anställningsavtal som ger trygghet. 6 AGRIFACK NR

7 in trygghet i jobbet Vilka är riskerna för de anställda? - Här finns fällor att gå i. Så det gäller att vara observant för den som söker jobb på ett företag som saknar kollektivavtal. Vad kan hända? - Man kan missa både försäkringar och pensioner, semester, löneutveckling och annat som finns reglerat i kollektivavtalen. Rätt ofta kommer hon i kontakt med medlemmar som jobbar på mindre företag där det inte finns kollektivavtal. - I ett fall var det en kvinna vars arbetsgivare inte hade betalt in pensionspremien för tjänstepensionen på många år. Eftersom det inte fanns kollektivavtal så var inte arbetsgivaren tvungen att betala in premien i efterhand, utöver den lagstadgade delen. Anna-Lena påminner om att den svenska modellen har en stark tradition i Sverige. Den har sina rötter i den så kallade Saltsjöbadsandan där arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Är inte den föråldrad? - Nej absolut inte även om spelreglerna har förändrats genom åren. Grundidén är att arbetsmarknadens parter träffar avtal om löner och villkor. I de flesta andra länder är det lagar som styr på arbetsmarknaden. Trygghet för de anställda alltså? - Ja verkligen, man behöver inte bekymra sig över om företaget är oseriöst. Med kollektivavtal vet man att arbetsgivaren är seriös och ser de anställda som en resurs. är det upp till medlemmen att fatta beslutet. Vi hjälper förstås till att få med alla delar i det individuella anställningsavtalet om medlemmen väljer att ta jobbet. En annan väg att gå för företag som inte är med i en arbetsgivareorganisation är att teckna hängavtal. Då utgår man från ett kollektivavtal som finns på något område och följer det regelverket. - Det är fullt acceptabelt och ger medlemmen trygghet. Men även i det fallet kan det vara idé att prata med oss på Agrifack och få det individuella anställningsavtalet kollat. Därmed inte sagt att blockader eller motsvarande aldrig ska användas. - Det är en sista utväg. Saco och Agrifack har som princip att aldrig gå in och sätta ett företag i blockad om vi inte har medlemmar där. Här Utan försäkringar på jobbet får man lita till samhällets skydd som bara ger grundtrygghet. För att kompensera det bortfallet blev kvinnan tvungen att höja inbetalningen till sin privata pensionsförsäkring med flera tusenlappar per månad. - Lika illa kan det gå om man drabbas av en arbetsskada eller sjukdom. Utan försäkringar på jobbet får man lita till samhällets skydd som bara ger grundtrygghet. Men om det inte finns kollektivavtal? - Kontakta Agrifack så granskar vi anställningsavtalet och ser till att alla villkor är reglerade. Ibland är villkoren så usla att Agrifack råder medlemmen att tänka efter både en och två gånger innan man tackar ja till jobbet. - Vi kan tala om vilka problem det finns hos olika arbetsgivare. Sedan skiljer vi oss från andra fackförbund. Hon påpekar att det inte är av feghet. - Viktigare är att ha en bra relation med arbetsgivarna, vilket gynnar våra medlemmar i ett längre perspektiv när det gäller löneutveckling, kompetensutveckling och liknande. DETTA MISSAR DU UTAN KOLLEKTIVAVTAL: Löneutveckling och förhandlingar om löner. Rätten till lönesamtal och kompetensutveckling. Tjänstepension; ITP och ITPK. Försäkring vid arbetsskada och längre tids sjukdom. Ordning och reda på jobbet. Kompletterande semester, bilersättning, övertids ersättning med mer. AGRIFACK NR

8 Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo I augusti flyttar Agrifack och Naturvetareförbundet ihop och bosätter sig i Nacka. Tanken är att i framtiden bilda ett gemensamt förbund. Agrifack har frågat delföreningarnas ordföranden hur de ser på det. Anders Hägg, ordförande Naturbrukslärarförbundet - Jag är positiv. Allt fler naturvetare, främst biologer, är lärare på naturbruksgymnasierna. Det skulle underlätta löneförhandlingarna om alla är med i samma förbund. I dag förhandlar Anders för medlemmarna i Agrifack och LR på Säbyholms naturbruksgymnasium där han som agronom är lärare i smådjur. Även om risken finns att den agrara profilen blir svagare tror han att möjligheterna blir större i det nya förbundet. - Ett större och effektivare kansli skapar utrymme för spetskompetens, som inte Agrifack har i dag. Elisabet Rothenberg, ordförande Dietisternas Riksförbund, DRF - Det är naturligt med omstruktureringar även i den fackliga världen. Agrifack har mycket att vinna på att gå ihop med Naturvetareförbundet. Men för DRFs del känns inte detta lika rätt. - Vi dietister har alltid känt oss lite avvikande i Agrifack. Det handlar om vår yrkesidentitet som har en annan inriktning än övriga grupper i Agrifack. Vi vill hellre vara med i samma förbund som andra hälsoakademiker. En diskussion om närmande har redan inletts med Sjukgymnastförbundet. - Det gynnar oss både yrkesmässigt och fackligt. Vi har en samsyn i många frågor och blir starkare i opinionsbildningen och i lobbyarbetet. Sjukgymnasterna med fler karriärvägar kan inspirera oss, vilket är positivt för vår löneutveckling. Att sjukhusfysiker och cytodiagnostiker har sin hemvist i Naturvetareförbundet menar hon inte spelar någon roll. - Det är små grupper som inte vi har så mycket med att göra. På DRF:s årsmöte 15 april fortsätter diskussionen om dietisternas fackliga tillhörighet. 8 AGRIFACK NR

9 Andreas Englund, ordförande Ekoingenjörsförbundet - Vi ser positivt på detta och för oss är det en fördel att vara med i ett förbund som inte är så förknippat med den agrara näringen. Det är lättare att identifiera sig med naturvetarna. Det var på vippen att ekoingenjörerna hamnade i Naturvetareförbundet redan för tio år sedan. - Men då blev det nobben, de menade att vi inte var tillräckligt naturvetenskapliga. Vi är mer tvärvetenskapliga med fokus på entreprenörskap och produktutveckling. Hos Agrifack fick vi däremot god respons. I det nya förbundet ser han det som viktigt att slå vakt om yrkesidentiteten. - Kom ihåg att vi har lättare att få jobb än andra miljöutbildade. Dessutom har vi ett högre löneläge. Helena Börjesson, ordförande Agronomförbundet - Både för och nackdelar. Det finns många likheter mellan förbundens medlemmar och vi jobbar ofta på samma arbetsplatser. Ett större förbund menar hon blir en starkare aktör med större möjligheter att driva opinionsbildning och marknadsföring av naturvetenskaplig kompetens. - Nackdelen kan möjligen vara att vi blir mer splittrade där agronomernas ställning försvagas. Å andra sidan kan Agronomförbundet bli större eftersom en del agronomer redan är med i Naturvetareförbundet. Helena ser en liten risk i att biologernas löner är lägre än agronomernas, vilket skulle kunna bromsa agronomernas löneutveckling. - Sammantaget är jag ändå positiv och kanske kan fackavgiften sänkas. Roland Byfalk, ordförande Agrifack Skog - Äntligen samlar vi alla skogsakademiker i samma förbund. Vi jobbar tillsammans ute på arbetsplatserna och då är det naturligt att vara med i samma förbund. Gemensamma fackklubbar menar han underlättar rekryteringen, både när det gäller studenter och yrkesverksamma. Det nya förbundet blir också starkare i opinionsbildning och marknadsföring av skogsakademiker. - Nu kan vi tillsammans jobba för att alla skogstekniker, skogsmästare och jägmästare kommer till Naturvetareförbundet. Några nackdelar kan inte Roland komma på mer än att det tar en kvart längre tid att nå kansliet i Nacka än i Gamla stan. - Det kan man leva med. AGRIFACK NR

10 Klara Rapp, dietist i Agrifack Studentråd - Vi är positiva och ser stora möjligheter med ett samarbete och i förlängningen samgående med Naturvetareförbundet. Hennes vision är att alla kostvetare ska utveckla ett tätare samarbete och även inkludera nutritionisterna i Naturvetarförbundet. Tillsammans har de större möjligheter att påverka och marknadsföra yrkena. Detta gäller även för Agrifacks andra yrkesgrupper. Samarbete istället för konkurrens har alla att vinna på, inte minst i rekryteringen. - Men det gäller att slå vakt om delföreningarna så att alla känner att de har en naturlig hemvist och yrkesgemenskap. DRF:s vilja att söka sig till sjukgymnasterna är i dagsläget inget som Klara vill ta ställning till eftersom hon inte känner till argumenten. Däremot ser hon inte kansliflytten till Nacka som en rimlig anledning för DRF att byta fackförbund. - Vi har en stark roll i Agrifack. Samarbete med andra är alltid av godo. Men det finns inget som säger att ett samgående med sjukgymnasterna skulle ge några fackliga fördelar medlemmar. YRKESGRUPPER: JORD: Agronomer, lantmästare, hippologer, bioteknologer SKOG: Jägmästare, skogsmästare, skogstekniker TRÄDGÅRD: Hortonomer, trädgårdsingenjörer, landskapsingenjörer, arborister MILJÖ: Ekoingenjörer, ekologiska ekonomer, miljövetare, naturresursare, ekologiska naturresursare NUTRITION: Dietister, kostekonomer, livsmedelsingenjörer 49% jobbar inom privat sektor (inkl egna företagare) 24% kommunal sektor 27% statlig sektor medlemmar. YRKESGRUPPER MED EGNA SEKTIONER: Arbetsmiljöingenjörer, Biologer, Data och matematiker, Fysiker Fiskeritjänstemän, Geologer, Kemister, Metereologer och hydrologer Miljö- och hälsoskydd, Natur och miljö, Läkemedels- och biotekniker, Sjukhusfysiker, Yrkeshygieniker DELFÖRBUND: Skogsakademikerna ANDRA YRKESGRUPPER ÄR TILL EXEMPEL: Nutritionister och cytodiagnostiker. 45% jobbar inom den privata sektorn (inkl egna företagare) 17% kommunal sektor 38% statlig sektor Här några synpunkter som kommit in genom vår hemsida: Mycket bra! Äntligen, inte en dag för sent att Agrifack och Naturvetareförbundet går samman! Hoppas sammanslagningen sker snarast! Jag är själv biolog och hör för närvarande till NF men är mkt frustrerad över att man klassas in i olika fack när vi borde gå samman för att bli starkare och mer attraktiva på arbetsmarknaden. Tack för ordet. ANNA ANSEBO Bara positivt! Vill bara uttrycka min positiva inställning till ett utökat samarbete med Naturvetareförbundet! Min sambo, som är medlem i Skogsakademikerna, har enbart gott att säga efter sammanslagningen med Naturvetarförbundet. Genom honom har jag tagit del av tidning mm och har fått ett mycket positivt intryck. För medlemmar i Agrifack som funderar på alternativa karriärvägar, som inte är i klassiska "agrifack-yrken" så är det välkommet med ett utökat samarbete med större möjlighet till hjälp i olika situationer. MALIN THORS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR, RONNEBY KOMMUN Jag är inte så säker Rent spontant är jag inte så positivt inställd till det här med sammanslagningen. Jag är en optimist och har aldrig brytt mig om att göra min röst hörd och i synnerhet inte i en situation som denna. Men nu kände jag att jag var tvungen att säga ifrån. Jag har aldrig varit en förespråkare för fackförbund men när Ni kom till Alnarp en gång hösten 2003 blev jag såld. Jag gick med och har haft stor hjälp av er i viktiga frågor både under studietiden och även nu efteråt. Jag har känt att ni har brytt om mig; jag har inte bara varit ett medlemsnummer i er server. Är inte Agrifacks litenhet unik och borde man inte vara rädd om den? Jag är rädd för att den går förlorad om ni blir större oavsett vilka fördelar som väger för en sammanslagning med Naturvetarna. (Jag har inget emot dem, tvärtom) Bättre service, synergieffekter och gemensamt kansli mm, visst, men jag är inte så säker. Medlemsavgiften... den höjs ytterligare eller? Visa att jag har fel! JOHAN STÅHL LANDSKAPSINGENJÖR I BORÅS 10 AGRIFACK NR

11 Stoppa avfolkningen på landsbygden! student krönika Många säger att det var bättre förr. Jag skulle vilja påstå, trots mina arma 20 år, att det på många sätt inte var det. Däremot är jag benägen att hålla med när det gäller en sak. Förr om åren bestod Sverige av många, små mjölkgårdar. Tillsammans hjälptes de åt att hålla landskapet öppet och att göra Sverige självförsörjande inom många områden. När jag åker hem till min lilla by i norra Jämtland möts jag av en annan bild. Det som tidigare varit en levande landsbygd med många människor, djur och odlingar har förändrats. Byarna består nu till stor del istället av igenväxta åkrar, förfallna hus och tomma ladugårdar. Jag läste i Land Lantbruk nr 3 att det i framtiden spås att det inte kommer att finnas mjölkgårdar norr om Skåne. I vilken position befinner vi oss då? Naturlandskapet kommer att förändras och vår landsbygd kommer att avfolkas i rask takt. Vi kommer då att gå miste om en stor del av Sverige som vi tidigare varit stolta över. Här har vi med utbildning inom sektorn en viktig uppgift att fylla. Vi har den kunskap som krävs för att påverka. Vi kan få Sveriges ekonomi och landsbygd att utvecklas i rätt riktning. Vi måste göra en kraftsamling för att undvika att människor i framtiden ska säga; det var bättre förr. Marie Sjölin, ledamot i Agrifack Studentråd, husdjursagronomstudent AGRIFACK NR

12 Peter Sylvan tog med oss på en resa från molekylärnivå till Harry Potter. AGRONOMDAG LA Premiären för Agronomdagen gick i energins tecken. Succén var given på förhand. Men fler än 120 personer kunde inte Syltans loft vid Ultuna ta emot. En spännande mix av föreläsare höll publiken i ett järngrepp. Flera var tankeväckande, några var inspirerande och en rörde om ordentligt i grytan. Lars-Erik Liljebäck Råvarupriserna stiger Först ut var agronom Håkan Walldén från Lantmännen Energi. Han påminner om att dagens diskussion om energi har likheter med den på 70-talet. Då var det oljekris med hotbilder om sinande olja och kraftigt höjda priser. Men så har det inte blivit. - Klimateffekterna har tillkommit som en pusselbit med Kyotoprotokollet som en viktig drivkraft. År 2010 ska 5,75% av fordonsbränslet vara förnyelsebart enligt ett EU-direktiv. Stor efterfrågan av raps för tillverkning av RME, rapsmetylester, har gjort att priserna skjutit i höjden. Tyskarna ligger långt framme och driver på den utvecklingen. I dag används bara två procent av Sveriges åkermark till produktion av bioenergi. Den arealen kan bli betydligt större utan att konkurrera med livsmedel. - I dagsläget ligger brytpunkten runt 20% av åkerarealen. I det ligger den areal som producerar överskott, uppodling av trädor, marginella jordar och beten. Men fullt så optimistiska är inte 12 AGRIFACK NR

13 Efter en mycket lyckad premiär tar Agronomförbundet sats för nästa års Agronomdag. Bakre raden fv: Jonathan Sohl, Maria Carlsson, Robert Wedmo. Främre raden fv: Helena Börjesson, Emma Gratte, Emil Åkesson. Anna Mårtensson saknas på bilden. Med åkern bar hamnar resurser på fel plats och orsakar miljöproblem. DDAD MED ENERGI hans prognoser. Han räknar med att arealen energigrödor kommer att uppgå till hektar om fem år. Det är två och en halv gånger mer än i dag. Hur går det med priserna? - Rapspriset fortsätter uppåt. Den fyrdubblade kapaciteten i Norrköping kommer att dammsuga Axel pressar raps hemma Nästa man på scen var agronom Axel Lagerfeldt som driver Tolefors Gård. I dag används bara två procent av Sveriges åkermark till produktion av bioenergi. den svenska marknaden på spannmål, vilket kan komma att innebära höjda spannmålspriser. Men det är fortfarande överskott i EU. Biprodukten drank kan lika gärna bli foder som att den eldas upp. Håkan ser stora möjligheter för salix. Värmekraftverken vill ha nära till råvaran och då är salix ett alternativ. Det nya energibruket menar han gör att två skilda odlingssystem växer fram, ett för livsmedel och ett för energi. I energibruket kan slam, aska och rötrester användas och kanske även GMO-grödor. Han producerar RME hemma på gården. Än så länge är inte volymerna så stora att det lönar sig att sälja, utan oljan används i gårdens värmepannor. - Med den nyinköpta pressen från Moldavien ökar vi produktionskapaciteten från en kubikmeter i veckan till två kubik per dygn. När vi blir varma i kläderna kommer vi att sälja direkt till slutanvändarna. AGRIFACK NR

14 Bönder går samman och gör biogas Teknikläraren och egenföretagaren Peter Karlsson tror på storskaliga lösningar för att få lönsamhet. I ett fall har 25 lantbrukare med tillsammans 2000 mjölkkor gått samman. De kan producera biogas motsvarande 1,3 miljoner liter bensin per år. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 4000 ton per år. - Den positiva klimateffekten gör att vi kan få statligt stöd genom de så kallade Klimp-pengarna. Med den volymen kan det bli lönsamt att uppgradera rågasen till biogas, vilket sker i en större anläggning. - Transporterna är så billiga i dag att det är mer lönsamt att köra gödseln till en större anläggning, både för rötning och uppgradering. Det är en dyr teknik med höga säkerhetskrav på grund av explosionsrisken. Vilka lantbrukare nappar på detta? - Några vill bli av med gödseln, andra vill tjäna pengar, men de blir besvikna. En stark drivkraft är att skapa något nytt. - Den positiva klimateffekten gör att vi kan få statligt stöd genom de så kallade Klimp-pengarna. Se upp för fleromättat fett! Göran Petersson, professor i kemisk miljövetenskap vid Chalmers rörde om i hälsogrytan. Begreppet GI som det används i dag skapar mest förvirring och är missvisande. Det mäter mängden glukos, som snabbt tas upp av blodet, i förhållande till det totala innehållet av upptagbara kolhydrater. Ett mer rättvisande namn än glykemiskt index menar Göran Petersson är glukosindex. äter så stora mängder. Om hans syn på GI är lätt att smälta är hans tes om fetter desto svårare. Han går emot etablerade sanningar och hävdar att mycket av det fleromättade fettet är farligt och orsakar åderförfettning. - Kom ihåg att vi till 50% är uppbyggda av mättat fett och att både bröstmjölk och komjölk mest - Kom ihåg att vi till 50% är uppbyggda av mättat fett och att både bröstmjölk och komjölk mest består av mättade fettsyror. Lär dig konsten att övertyga Retoriker Peter Lindh gav handfasta råd om att nå fram med ett budskap. - Ett tips är att spara det bästa till sist för att undvika antiklimax. Struktur och avgränsning är a och o, liksom att använda sig av ett gripbart och tydligt språk. Tala med känsla och entusiasm för att få med fler sinnen. Viktigt är att skapa förtroende för publiken. Berätta vem du är och vilka intressen du representerar. - Man måste jämföra samma mängd av födoämnet gram. Gör man det så hamnar både äpple och morot lågt. Vetebröd får ett värde på 35, medan glukos sätts till 100. Vetebröd ska man ändå vara försiktig med eftersom man består av mättade fettsyror. De motstår oxidation bättre, vilket även kolesterol gör. Hans förklaring är att när det fleromättade fettet oxiderar så fastnar det i kärlväggarna. Tala med känsla och entusiasm för att få med fler sinnen. 14 AGRIFACK NR

15 Vid JTI pågår forskning om bioenergi, både om hur bonden kan producera energi och spara energi på gården. JTI forskar om bioenergi Efter den lekamliga utflykten ledde Åke Nordberg in oss i bioenergifåran igen. Agronom Åke Nordberg vid JTI berättade om aktuell forskning. I samarbete med Stiftelsen lantbruksforskning driver de ett fyraårigt program. Det handlar både om produktion och förädling av energigrödor, liksom om hur enskilda gårdar kan spara energi. Det planerade värmekraftverket i Värtan som ska drivas med biobränsle ger nya möjligheter. 90% av råvaran kommer att utgöras av skogsbränsle. Men resten ska komma från åkern. - Detta motsvarar halm från cirka hektar spannmåls- eller oljeväxtgrödor, alternativt knappt hektar salix, säger Åke. Han förklarade att det är elcertifikaten som gör det lönsamt för värmekraftverken att elda med bioenergi. Avgiften på fossil energi subventionerar på så sätt förnyelsebar energi. Vetenskapen räddar oss Visionären Peter Sylvan avrundade dagen med en resa från molekylärnivå till Harry Potter. Trollkarlen symboliserar den avmaterialiserade världen där film och annan information numera laddas ner från nätet. Mer resurssnålt än så kan det inte bli. - Vi får ut mer spännande saker med allt mindre resurser, sa agronomen som numera är gästprofessor i kommunikation vid Lunds universitet. Han menar att kommunikation är strategiskt att behärska, men det handlar mer om att lyssna in och känna empati än att själv kunna hålla låda. - Livet är en resa där det gäller att hitta en mening. Var är jag ifrån och vart är jag på väg är frågor man bör ställa sig i en tid där vetenskapen är en våldsam kraft. Därifrån kan steget till den nakna jorden på åkern kännas lång. Men inte för Peter. - Den plöjda jorden läcker näring, en resurs som hamnar på fel ställe. Att plöja är ett gigantiskt ingrepp i ekosystemet. Men det finns lösningar. - Gentekniken kan ge oss perenna grödor där vi slipper det mesta av jordbearbetningen, hjälpa oss att förbättra kväveupptaget, öka biomassan och få rätt fettsyror och andra ämnen vi behöver i en uthållig användning av våra resurser. Han påminde om att det inte är ekologiska kor som ger mjölk med hög halt av omega-3-fettsyror. Utan det är grovfodret som ger en annorlunda fettsyrasammansättning. - Området kost och hälsa blir större, liksom närproducerat och säkra naturliga produkter. Ett utmärkt exempel är en grisbesättning utanför Tvååker där grisarna lever naturligt i halmen och får böka, bygga bo och annat. - Grisarna sköter sig själva utan veterinärhjälp. Låga byggkostnader gör också att lönsamheten är god. Hemligheten är att den senaste kunskapen om grisars etologi och fysiologi har utnyttjats. - Man har tagit kunskapen på allvar och lekt Harry Potter. På så sätt har de fått ut nya spännande saker med lite resurser. AGRIFACK NR

16 Några av studenterna bakom Lantmästardagen; Fv Anna Karlsson, Magnus Nilsson, Anna Hansson, Jakob Hernell, David Mårtensson. Från Lantmästardagen IKEA BANAR VÄG FÖR SVE Lantmästardagen behåller greppet om sin publik även om inte den stora aulan i Alnarp var fylld till sista plats. Dagen präglades av en sällan skådad optimism i lantbruket. Ett spännande inslag var Ikeas betydelse för den svenska exporten av livsmedel, som numera är så mycket mer än Absolut. Lars-Erik Liljebäck Åsa Odell, ordförande LRF Skåne, tror på höjda råvarupriser. Det var muntra tongångar på årets Lantmästardag. - Så bra som det ser ut nu har det aldrig gjort i lantbruket, inledde moderator Bo Stark. Det intrycket förstärktes under dagen där föreläsarna trumfade över varandra i positiva omdömen. - Vi är stolta över det vi gör, sa Åsa Odell, ordförande LRF Skåne. Guten, som fastnade för Skåne efter lantmästarexamen 1991, bygger ut den integrerade svinproduktionen och fördubblar antalet suggor till 400 hemma på gården. Omsättningen hamnar på 10 miljoner kronor. Det kan behövas efter dippen med 8% i den svenska produktionen sedan mitten av 90-talet. Konsumtionen av nöt har ökat rejält under samma tid, men importen har tagit allt. Så där finns ett utrymme för svenska uppfödare. Hon påminde om den gröna sektorns betydelse med dess 10% av BNP. Bilindustrin, som det så ofta ömmas för, når bara fyra procent. - Gnället var en framgångsfaktor i det gamla systemet, men knappast nu. Från LRF:s sida satsar vi 250 miljoner kronor på företagsutveckling genom bland annat rådgivning. I motsats till många prognosmakare tror Åsa Odell på höjda råvarupriser. Kanske rapsen visar vägen. Åtminstone om man ska lita på entusiasten Johan Biärsjö från Svensk Raps. Han har alltid raps i tankarna och Johan Biärsjö påminde om rapsoljans goda hälsoegenskaper. 16 AGRIFACK NR

17 Omsättningen för Ikea Food Services ökar med 20% per år. Exotisk mat på Ikea i Shanghai. NSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN slår på trumman för grödan i alla dess former. Men odlingen både i Sverige och EU:s 27 länder slår snabbt i taket. Om all diesel inom unionen får en inblandning med 5% så skulle det behövas sju miljoner hektar, precis så mycket som kan odlas. Motsvarande hektar behöver odlas i Sverige för att täcka vårt Hur RME påverkar växthuseffekten tvistas det om. Energibalansen ligger på mellan 30 och 60% beroende på hur biprodukterna används. Raps är också världens bästa matolja med stort innehåll av de essentiella fettsyrorna linol och linolen, populärt uttryckt omega-6 respektive omega-3. Med olivolja som förebild ska rapsoljan marknadsföras som en delikatess och hälsobringare. Inte nog med det. Biprodukten rapskaka kan byta ut en del av det importerade sojamjölet. Att odla raps blir en allt bättre affär för bonden. Priset är på väg upp Som lök på laxen kan kunden sedan köpa maten på Ikea-shoppen och ta med sig hem. Gravad lax, sill och köttbullar, liksom brännvin, är de populäraste varorna, sa Anders Lennartsson vid Ikea. Det mesta produceras i Sverige. Men råvaran är inte alltid svensk. Köttfärsen kan lika gärna komma från Irland som från Sverige där Nästa steg kan bli att svensk rapsolja når konsumenter över hela världen. behov. Men mer än hektar är inte möjligt. Så resten får importeras. Sverige är med på tåget. Anläggningar för RME byggs på flera håll i landet. Den totala kapaciteten uppgår till raps från motsvarande hektar. och beräknas nå 2.50:- per kilo i år. Nästa steg kan bli att svensk rapsolja når konsumenter över hela världen. Ikeas 222 varuhus i 24 länder är det perfekta skyltfönstret för svensk mat i världen. Omsättningen för Ikea Food Services ökar med 20% per år. Men avsikten är inte i första hand att tjäna pengar på livsmedel. Uppdraget är i stället att skapa trafik till varuhusen för att sälja så mycket möbler och heminredning som möjligt. - En kund som besöker restaurangen handlar mer heminredning. lantbrukens struktur fortsätter att förändras i rasande takt. Det kunde Hans Wennberg vid Swedbank visa med siffror. Gårdarna blir större och effektivare. Priserna på jordbruks- och skogfastigheter fortsätter att stiga. Men det mesta talar för att stöden till lantbruket kommer att fortsätta minska som en följd av frihandelsavtalen inom WTO. Den svenska ärtan står pall för fri handel. Det kunde de omkring 250 gästerna vid kvällens traditionella ärtsoppa enas om. AGRIFACK NR

18 LINGDAGEN FÅNGA Den 1 februari i år gick Lingdagen av stapeln för femte året i rad. Mässan som samlar branschfolk och företag inom den gröna sektorn var som vanligt välbesökt. I år liksom föregående år har arrangörerna lyckats få spännande föreläsare på plats. Solveig Åkerhielm Berätta om årets mässa? - I år har vi satsat på bredd. Vi ville belysa alla de olika saker som en landskapsingenjör kan arbeta med. Vi har märkt ett ökat intresse från branschfolk och det är jättekul. Utställarna har visat ett stort intresse och återkommer år från år eftersom det är en dag där branschfolk är samlade på ett ställe. En mötesplats för leverantörer, arbetsgivare, beställare och anställda, säger Ulrika Bohman samordnare för Lingdagen. Är ni nöjda med årets mässa? - Visst finns det saker som kan förbättras men i det stora hela är vi nöjda med årets insats. Mässan växer lite från år till år och vi hoppas på lika bra uppslutning inför kommande mässa den 7 februari 2008, Trender Vi gick en runda bland utställarna för att höra vad som var nytt och trendigt i branschen. Utemiljöns betydelse för hälsa och rekreation är en trend som offentliga samlingsplatser för aktivitet och fitness för alla åldrar. Annat som lyftes fram var utomhusbelysning, designad bevattning och hushållsnära tjänster. En stark trend är också att trädgården skall vara färdig på en gång, säkert som en följd av alla de tv-program som görs om trädgårdsdesign. Det satsas också mer pengar än någonsin, framförallt av privatpersoner, på trädgården och den gröna utemiljön. Även kyrkogårdssektorn genomgår en förvandling där intresset för att göra kyrkogården mer park- 18 AGRIFACK NR

19 R TRENDER Heta Trender 2007 Aktivitet & rörelse Utomhusbelysning Hushållsnära tjänster Designad bevattning Blomsterlök Färdiga trädgårdar Takträdgårdar Parklika kyrkogårdar Inbjudan till KSLA:s konferenser 22 mars Ekologiskt Forums hearing: Aktionsplan för ekologisk produktion och konsumtion 27 mars Seminarium: Den trämekaniska industrin. Strategiska framtidsfrågor liknande är stort. I framtiden får vi nog se en helt annan form av kyrkogårdar än idag. En för året alldeles ny aktör på mässan var LIR, Landskapsingenjörernas Riksorganisation. De var på plats tillsammans med Agrifack för att informera om organisationen och rekrytera medlemmar. - Berätta om LIR LIR är en ny branschorganisation som har till syfte att främja och tillvarata landskapsingenjörernas och trädgårdsteknikernas intressen. Vi har märkt ett stort behov och en stor efterfrågan på ett forum för både yrkesverksamma och studenter. Meningen är att vi ska arbeta för nätverk, opinionsbildning och kunskapsutbyte. Tillsammans med Agrifack, SLU och blivande medlemsföretag ska vi bli den självklara aktören inom den gröna sektorn. I april har vi vårt första årsmöte dit alla är välökomna, säger Anne Heino samordnare för LIR. Det satsas också mer pengar än någonsin, framförallt av privatpersoner, på trädgården och den gröna utemiljön. Vill du veta mer om LIR eller Lingdagen: skicka ett mejl till så skickar vi mer information eller gå in på 18 april Konferens i Riksdagshuset i samarrangemang med FAO: Klimat och miljö i förändring varifrån kommer maten? 26 april Seminarium: Tilting Forestry Industries from North to South Mer information fiinns på akademiens hemsida: AGRIFACK NR

20 fråga Agrifacks experter Chef i Agrifack? Jag har precis blivit chef och undrar om det är idé att vara kvar i Agrifack. Bland annat innebär den nya tjänsten att jag kommer att förhandla om lön med mina kolleger som är med i Agrifack. HÄLSNINGAR CARINA WOLLERT Svar: Grattis till ditt nya jobb som chef. Vi ser alltför ofta medlemmar som hoppat på chefsjobb och accepterat dåliga villkor. Ett genomtänkt anställningsavtal är A och O för en chef. Detta är speciellt viktigt för högre chefer som saknar anställningsskydd. Ett avtal med reglerat avgångsvederlag kan vara skillnaden mellan mjuklandning och en påtaglig standardsänkning. Dessutom har du som medlem i Agrifack en inkomstförsäkring som gäller under ett halvår där du behåller 80 % av den gamla lönen upp till kronor per månad. Att du blir chef för ett antal andra medlemmar inom samma förbund är inget hinder för att stanna kvar som medlem. Du får stöd från Agrifack i allt som rör dina egna anställningsförhållanden och din egen lön. Däremot kan det hända att du har Agrifack som motpart i en förhand- ling. Men inte heller detta är något problem, det gäller bara att hålla isär rollerna. Som chef har man en utsatt position. Att då avstå från det skydd ett fackligt medlemskap innebär är att ta en stor risk. ULF BERGIUS Lönar det sig med tjänstebil och miljöbil? Jag har precis bytt jobb och blivit erbjuden tjänstebil. Men vete katten om det är till fördel i jämförelse med att använda egen bil i tjänsten. Jag kör ungefär 1500 bil per år privat - miljöbil förstås. Vad är rimlig bilersättning om jag skulle välja att köra egen bil? PER I SKUTTUNGE Svar: Det är precis som du misstänker inte alltid säkert att tjänstebil är någon bra affär för dig privat - även om arbetsgivaren gärna framställer det så. Fördelen med tjänstebil, för både dig och arbetsgivaren, är att du får en driftssäker och representativ bil. För arbetsgivaren kan även tjänstebilen vara ett sätt att visa upp företaget. Men om du redan har en hyfsat bra bil och dessutom inte kör så mycket privat kan en bättre lösning för dig vara att få tjänstebilens förmånsvärde omvandlat till lön. Förmånsvärdet bestäms av bilens pris men också räntan och det allmänna kostnadsläget. På Riksskatteverkets hemsida kan du själv via en räknekalkyl räkna på ifall du tjänar på att ha tjänstebil eller inte. (www.rsv.se). Nivåerna för milersättning skiljer sig beroende på vilken arbetsgivare du har. Det har på senare år blivit vanligare att företag premierar dem som har miljöbilar med en högre milersättning. Förhoppningsvis gäller detta även för din arbetsgivare. Milersättning ligger oftast mellan 28 och 36 kronor per mil. Ju mer du kommer att använda egen bil i tjänsten desto viktigare att ersättningen ligger på en hög nivå. MARIA ANDRÉN BERGSTRÖM 20 AGRIFACK NR

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv.

Är eko reko? Boken behandlar för- och nackdelar med ekologiskt och konventionellt lantbruk, i huvudsak i ett svenskt perspektiv. Är eko reko? Forskarna är inte överens om vilken odlingsform som är bäst för hälsa och miljö konventionell eller ekologisk odling. Vad vet de egentligen om skillnaderna? Den frågan vill den här boken ge

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

8 Goda skäl att välja svenskt griskött

8 Goda skäl att välja svenskt griskött 8 Goda skäl att välja svenskt griskött Du väljer Visst känner du igen uttrycket Man blir vad man äter. Men har du också tänkt på, att du vid ditt val av mat inte bara påverkar dig själv och din kropp?

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer