Goes for the money. Nr Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes for the money Antalet ekonomiska brott ökar i Sverige och blir allt grövre. Konsulten fick en pratstund med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eve Fröjelin. Nr Pris 56 kr

2 BL ADMINISTRATION det kompletta ekonomisystemet! 2010 Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Vinnare av SRF:s årliga användarenkät för leverantör av bästa redovisningsprogram Fyra (4!) år i rad med nöjdaste användarna! Varje år gör SRF en användarenkät om ekonomisystem bland sina medlemmar. Nu är det fjärde året i följd som BL Administration har de klart nöjdaste användarna bland redovisningsbyråerna. Programmet är det mest uppskattade både när det gäller funktion, användarvänlighet och programsupport. Det känns extra bra eftersom det är just program användarna som tyckt till i enkäten. Men vi slår oss inte till ro med detta utan fortsätter lyssna på våra byråkunders krav och förväntningar på ett ännu bättre ekonomisystem. Du kan också bli en av våra nöjda byråanvändare. Börja med att beställa en demo på Björn Lundén Information Box Näsviken Tel: Fax: BL Administration är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i tjugo år genom bl a handböcker och program försett företag och deras rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.

3 INNEHÅLL NUMMER Nyttan med revision 18 Goes for the money 22 Av det befarade felet blev ingenting De flesta verkar använda sig av kvalificerad hjälp i form av en redovisningskonsult vilket gjort att det befarade skattefelet på 1,3 miljarder uteblivit. 30 Är alla REDO och REKO nu? 34 Skatteverkets kontroller under 2012 Skatteverkets granskningsinsatser kommer i år att bland annat omfatta företag inom kontantbranschen. Men även ett förebyggande arbete riktat mot nystartade företag kommer genomföras. Allt är möjligt om du vill och vågar Utbildningschef hos en av landets största redovisningsföretag, Visma Services. Lärare vid både interna som externa utbildningar. Auktoriserad Redovisningskonsult. Intensiva arbetsdagar med andra ord. Möt energiknippet Roland Persson. Sida Byrån med havsutsikt 38 Kvalitetssäkra med elektronisk fakturahantering 44 Personalhandlingar kan behöva sparas längre än räkenskapsmaterial 32 Inspirerande Kontaktdagar i Uppsala Redaktionen har ordet... Mitt under brinnande deklarationssäsong får du här ett lysande tillfälle att koppla av med lite intressant läsning. Att artiklarna är starkt kopplade till redovisningsbranschen gör att du kan läsa med gott samvete. Vem vet, kanske får du till och med några nya idéer till ditt eget arbete I flera artiklar på senare tid har vi kunna läsa om hur den ekonomiska brottsligheten i Sverige ökar och blir grövre. För att få lite klarhet i vilket arbete som görs för att komma till rätta med problemen fick vi en intressant pratstund med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Fröjelin. Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Mats Åsman Våren är också högsäsong för universitetens och högskolornas marknadsdagar. Naturligtvis har SRF varit på plats vid ett flertal universitet för att marknadsföra yrkesrollen redovisningskonsult för ekonomistudenter med mycket lyckat resultat. Trevlig läsning!

4 Dags att beställa SRF-böckerna för 2012! SRF-boken sidor med aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. I boken hittar du även SRF:s mall för upprättande av årsredovisning, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen. Nu även med sökordsregister. SRF-boken innehåller bland annat följande: Bokföringslagen Årsredovisningslagen Bokföringsnämnden Ekonomistyrning och nyckeltal SRF:s handledning för upprättande av årsredovisning med mallar Redovisningsrådet Baskontoplanen 2012 Sökordsregister SRF-skatt och associationsrätt sidor med en praktisk deklarationshandledning, inkomstskattelagen, mervärdesskattelagen samt associationsrättsliga lagar i en och samma bok. En användbar hjälpreda för alla som vill hålla sig uppdaterade på skatteområdet. Med fördjupad information om lantbruks- och skogsbruksbeskattning. Boken har praktiska sökordsregister till deklarationshandledningen, så du snabbt hittar det du söker. SRF-skatt och associationsrätt innehåller bland annat följande: Inkomst av näringsverksamhet Inkomst av lantbruk och skogsbruk Beskattning av fåmansföretag Inkomst av tjänst och kapital Nyheter i skattelagstiftningen Inkomstskattelagen Mervärdesskattelagen Associationsrättslagar SRF-skatt och associationsrätt 2012 SRF-boken 2012 Beställ Böckerna ingår i medlemsavgiften för dig som är auktoriserad eller serviceabonnent. De kommer att skickas till dig automatiskt utan kostnad. Önskar du fler exemplar till byrån, beställ på srfkonsult.se

5 Nyttan med revision Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Det har skrivits några artiklar på sista tiden om vad som har hänt i Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten. Jämfört med våra grannländer framgår det att det är färre företag i Sverige som väljer bort revision. Anledningen, enligt artiklarna, är att revisionstjänsten har en etablerad och uppskattad ställning i Sverige. Om vi jämför med Norge så har 50 procent av de företag som haft möjlighet att välja bort revision gjort det redan första halvåret efter att revisionsplikten avskaffats i Norge. I Sverige är motsvarande siffra bara 15 procent. Men är anledningen till det att revisionstjänsten efterfrågas mer för sitt innehåll i Sverige? Jag tror inte det. I Norge är uppdelningen mellan revisionstjänsten och redovisningstjänsten tydligare sedan länge. Det har medfört att det är lättare för Norska företag att särskilja revisionstjänsten och därmed bedöma nyttan med den. I Sverige arbetar många revisorer med mer än revision och det är svårt för företagen att veta när revisorn utför revision eller när revisorn agerar redovisningskonsult och upprättar underlagen eller utför en rådgivande tjänst. Företagen har svårt att skilja på person kontra arbetsuppgift vilket i sin tur medför att det är svårare för Svenska företag att särskilja revisionstjänsten och sedan välja bort den efter behov. Revisorn i Sverige kan ha både upprättat och utfört rådgivning till sina kunder som också köper revision. Därför sker en förväxling mellan yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult. Revision är en tjänst som är viktig för vissa delar av näringslivet. Dock inte för ägarledda företag där ägare, styrelse och företagsledning är samma person eller ingår i samma familj. Däremot finns tydliga fördelar för ägarna i företag med externt ägarskap, eller med komplicerad verksamhet som berör många intressenter, att en utomstående och oberoende granskning av företagsledningen sker. Där är nyttan av revision tydlig och där bör företaget ha revision. Det är därför det också är av största vikt att revisorn är oberoende eftersom det är själva grunden till förtroendet och behovet av tjänsten. Men för ägarledda företag, där ägare och företagsledning är samma personer, står varken behovet eller nyttan med revisionstjänsten i nivå med kostnaden och just därför har Sverige och övriga Europa avskaffat revisionsplikten för dessa mindre företag. För de här företagen är det större nytta med att köpa tjänster som är kopplade till rådgivning och utveckling av företaget. Rådgivning av en Auktoriserad Redovisningskonsult, vilken i motsats till revisorn är fri att vara just rådgivare utan de begränsningar som en revisor har i rådgivning till klienter. I England har cirka 90 procent av de små och medelstora företagen valt bort revision. Det innebär att det är tio procent som har valt att ha kvar revision. Dessa tio procent av företagen väljer revision för att de har behov av tjänsten. England har levt utan revisionsplikt i över 17 år och företagen har sedan länge haft goda möjligheter att analysera skillnaden och nyttan med de olika tjänsterna och upphandlar numera den tjänst som företaget verkligen har behov av. Jag tror personligen att behovet av revisionstjänsten för små och medelstora företag generellt ligger på de nivåer som England har. Därför är jag övertygad om att vi kommer att landa på liknande andelar även i Sverige, men på en mycket kortare tid eftersom branschen redan är väl förberedd genom Auktorisationen av Redovisningskonsulter och vår nya nationella standard för redovisningstjänster, Reko. Har du beställt årets Rätt-böcker ännu? Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Begreppet näringsverksamhet är inte alltid så lätt att få grepp på. Ibland kommer gränsdragningsfrågorna upp även på den politiska dagordningen. Nyligen såg vi att det fanns en majoritet i Skatteutskottet som kunde tänka sig att ändra reglerna om att få F-skatt så att det skulle krävas, som det skrevs, två uppdragsgivare för att få F-skatt. Nytt näringsbegrepp Näringsbegreppet ändrades den 1 januari Ändringen innebär att vid bedömningen av om en verksamhet bedrivs självständigt särskilt ska beaktas vad parterna har avtalat, samt i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och inordnad i dennes verksamhet. Antal uppdragsgivare Omständigheter som att sökanden bara har en eller ett fåtal uppdragsgivare eller att ekonomiska investeringar helt saknas har inte längre en avgörande betydelse för att avgöra om näringsverksamhet bedrivs. Skatteverket påtalar dock att en verksamhet som bygger på att man hyr ut sig själv för längre uppdrag i syfte att ersätta ordinarie anställda kan normalt inte anses uppfylla kraven för näringsverksamhet även om parterna kommit överens om att uppdragstagaren ska utföra arbetet som näringsidkare. En verksamhet som bygger på att man hyr ut sig själv för kortare uppdrag räknas inte som näringsverksamhet om det sker till endast enstaka uppdragsgivare. Det tycks som om Skatteverket i sin normgivande verksamhet redan beaktat det Skatteutskottet vill komma åt. Praktisk verklighet Sedan är det en annan sak om det i den praktiska verkligheten blivit så att F-skatt tilldelas utan närmare utredning. En känsla man får är att så länge som skatten sköts utan anmärkning så finner Skatteverket ingen anledning att ifrågasätta F-skatten. I politikernas värld är det kanske inte det som är problemet utan mer att de fackliga organisationerna anar att arbetsgivare missbrukar F-skattsedeln för att kringgå anställningstryggheten och i vissa fall även för att pressa ned lönerna. Återstår då att se om näringsbegreppet ändras eller utreds på nytt. Näringsverkamhet och värdepappershandel Näringsverksamhetsbegreppet har nyligen också prövats i ett fall som rörde värdepappershandel. Frågan var om en privatpersons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning kunde bli föremål för beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet. Frågeställaren var osäker på om den praxis som utbildades på 1980-talet fortfarande gällde och pekade bland annat på ändrade marknadsförutsättningar som numera råder för enskilda personer att bedriva köp och försäljning av aktier för egen räkning och den betydelse som omsättningshastigheten har tillmätts i senare praxis samt förändringar av regelsystemet (1990 års skattereform och ny inkomstskattelag). Skatterättsnämnden, SRN, pekade dock på att näringsverksamhetsbegreppet i det här avseendet varit samma sedan tidigare praxis avgjordes. En enskild persons verksamhet som består av köp och försäljning av värdepapper för egen räkning och som saknar inslag av att tillhandahålla investeringsobjekt till andra personer, har i praxis inte hänförts till rörelse även om den haft stor omfattning. SRN ansåg inte att det fanns skäl att hänföra den verksamheten till inkomstslaget näringsverksamhet. Företagsformen får här en avgörande betydelse för om en verksamhet ska hänföras till näringsverksamhet eller inte. Inte särskilt neutralt kan man tycka. TEXT: BERTIL BÅVALL Snabbavveckling LAGERBOLAG LIKVIDATION SNABBAVVECKLING FUSION & FISSION BOLAGSJURIDIK SKATTEJURIDIK Vi förvärvar bolaget och Ni erhåller likvid omgående! Säljaren får köpeskillingen direkt, utan att behöva vänta på en fullbordad likvidation. Vi köper ditt bolag Du slipper vänta på pengarna Styrelsen byts ut Prisexempel Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Värde: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi betalar: kr. Vi avvecklar bolaget Forma Bolagstjänster AB Box 1030, Sundsvall. Tel: , Fax: Redovisningskonsulten nr

7 När? Var? Hur? Det bestämmer du! Att läsa in en kurs på distans ger dig möjlighet att studera i din egen takt och du väljer också själv tid och plats för dina studier. Våra kurser är internetbaserade vilket innebär att så snart du bokat dig så får du dina inloggningsuppgifter till kursen och du loggar in via Internet. E-kurserna kan delas upp som du själv vill, det vill säga du kan pausa kursen, backa, avbryta för att sedan logga in eller repetera vid ett annat tillfälle. Du kan också fortsätta kursen från en annan dator om du vill, bara du har din inloggning till hands. Det enda du behöver är tillgång till Internet. Våra e-kurser SRF-boken modul Årsredovisningslagen SRF-boken modul Bokföringslagen SRF-boken modul Företagsanalys SRF-boken modul Redovisningsrådet SRF-boken modul Associationsrätt SRF-boken modul Bokföringsnämnden SRF-boken modul SRF-mallar årsredovisning SRF-boken en översikt Reko introduktion För mer information se srfekonomiutbildning.se

8 I korthet Uthyres: Allting Hyr- och bytesmarknaden växer ett tecken på en ny syn på konsumtion, kritik mot slitoch-släng och ökad vurm för återanvändning. I dag kan vi lätt leasa allt från grävmaskiner till lyxväskor. I dag är många översvämmade av saker och har insett att det är jobbigt att äga prylar. Numera försöker vi i stället skala bort och då kan det vara bekvämt att hyra i stället för att köpa. Det säger Pernilla Jonsson som är doktor i företagsekonomi med inriktning mot konsumtionsvetenskap och ansvarig för affärsområdet Konsument, marknad och innovation på analysföretaget Kairos Future. Det exklusiva i att själv äga har falnat. Många har till exempel insett hur mycket arbete en sommarstuga innebär med takomläggningar och strejkande vattenledningar och hur bekvämt det är att i stället hyra ett fritidshus under några sommarveckor. Hon menar att köp- och säljsajten Blockets stora framgångar också är ett tecken på vår strävan att slippa krångel: Där kan vi som säljare snabbt bli av med till exempel våra barnvagnar medan vi som köpare slipper leveranstider på mellan sex och åtta veckor. Dessutom känns det bra att inte slänga bort grejerna, utan i stället låta dem gå vidare till nästa användare. Källa: dn.se Dubbelt så många småföretag på 20 år På 20 år har antalet småföretag, alltså de med färre än 50 anställda, nästan fördubblats. Idag har Sverige företag inom den privata sektorn exklusive jordbruk, varav var småföretag. 99,2 procent av Sveriges privata företag är alltså småföretag. Både antalet och andelen sysselsatta i småföretag har också ökat betydligt under den senaste 20-årsperioden. År 1990 sysselsatte småföretagen nära 1,1 miljoner människor, vilket motsvarade 47 procent av de verksamma i näringslivet. År 2010 sysselsatta småföretagen omkring 1,6 miljoner människor vilket är hela 53 procent av den privata sysselsättning och en dryg tredjedel av Sveriges totala sysselsättning. Totalt har nästan nio av tio nya jobb sedan 1990 skapats i småföretag. Förutom den stora ökningen av antalet nya företag är en tydlig trend att tjänstesektorn blir allt viktigare för svensk ekonomi, och den domineras av de små företagen, Det fanns totalt privata tjänsteföretag vid årsskiftet , varav 99 procent var små. Källa: Nya Affärer Apple nu värt 500 miljarder dollar Beskedet att Apple släpper nya modeller av ipad fick företagets aktie att ta ett skutt på den amerikanska Nasdaq-börsen. Vid stängning stod aktien i 535,41 dollar, vilket är nytt alltime-high. Under den så kallade efterhandeln fortsatte uppgången, något som innebar att Apple för första gången var värderat till mer än 500 miljarder dollar (motsvarande 3 276,6 miljarder svenska kronor) när börsen öppnade följande dag. Analytiker håller nu för troligt att det bara är en tidsfråga innan Apples börsvärde kommer att sätta ett nytt världsrekord. Den nuvarande toppnoteringen lyder på 583 miljarder dollar och sattes av Microsoft år USA:s högst värderade företag (börsvärde inom parentes): 1 Apple (499,2 miljarder dollar) 2 Exxon Mobil (410,7 miljarder dollar) 3 Microsoft (267,4 miljarder dollar) 4 IBM (229,7 miljarder dollar) 5 Wal-Mart (201,9 miljarder dollar) 6 Google (201,1 miljarder dollar) Källa: Computer Sweden Allt färre tar studielån 1988 tog 90 procent av Sveriges studenter studielån. I dag är den siffran nere på 66,9 procent, skriver Borås Tidning, som har tagit del av en rapport från CSN. Vid årsskiftet höjdes studiemedlet för tredje året i rad. Trots det anser sju av tio av de tillfrågade studenterna att ekonomin inte går ihop. CSN tror att det minskade lånandet har att göra med de nya bestämmelser kring lånen som infördes 2001, där återbetalningsreglerna ändrades. Källa: di.se Svenska företag generösa med löner Sverige är bland de mest generösa länderna i världen när det gäller löneökningar. Det visar en internationell undersökning från Grant Thornton, där drygt privatägda företag i 40 länder har intervjuats. 95 procent av svenska företag tänker höja sina medarbetares löner under Bara 1,3 procent av de tillfrågade företagen avser att sänka lönerna. Enbart företagare i Argentina och Mexiko är mer generösa i sin lönesättning. I Grekland planerar en fjärdedel att sänka lönerna för sina anställda under Sverige har under 2010 och 2011 haft en stark konjunktur och ett positivt näringslivsklimat. En stark arbetsmarknad har gett mer i lönekuverten, säger Peter Bodin, VD på Grant Thornton. Tyskland har liksom Sverige haft en stark ekonomi de senaste åren och ser positivt på ekonomin under Men till skillnad från Sverige håller tyskarna hårdare i plånboken. 26 procent av de tyska arbetsgivarna erbjuder ingen löneförhöjning under 2012 och en procent planerar att sänka lönerna. Vi måste värna om den svenska konkurrenskraften. Helt tydligt är att andra länder är betydligt mer återhållsamma, säger Peter Bodin. Källa: Entreprenör 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 2-12 Sverige bäst på innovation Nästan alla EU-länder har förbättrat sin innovationsförmåga visar en färsk rapport, den så kallade resultattavlan för innovation Takten på innovationsökningen saktar däremot ner, och EU har inte lyckats minska avståndet till globala innovationsledare som USA, Japan och Sydkorea. Störst är avståndet när det gäller innovation inom den privata sektorn. EU har däremot fortfarande ett klart försprång framför tillväxtekonomier som Kina, Brasilien, Indien, Ryssland och Sydafrika. Inom EU ligger Sverige fortfarande i topp, tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland. Företagens satsning på innovation har visat sig vara en viktig faktor för att hamna i toppen, både inom EU och internationellt. Sverige har det bästa resultatet i tre av åtta innovationsaspekter: mänskliga resurser, finansiering och stöd samt företagsinvesteringar. Årets resultat ger en tydlig fingervisning om att det krävs en större satsning på innovation. Om EU vill hinna ifatt de viktigaste ekonomiska parterna och övervinna den nuvarande krisen måste all uppmärksamhet riktas mot innovation. Detta är särskilt viktigt i företagen som har visat sig vara nyckeln till framgång. Men framgångsrika nystartade företag i andra delar av världen visar att EU fortfarande har en del att lära, säger Antonio Tajani, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande. EU behöver väl avvägda nationella strukturer för forskning och innovation som skapar en innovationsvänlig miljö för företag. Resultattavlan visar också att EU ligger efter USA i fråga om spetsforskning. Därför är det viktigt att snabbt skapa ett europeiskt forskningsområde för att öka konkurrensen och få högsta möjliga kvalitet, och för att locka och behålla den bästa kompetensen i världen, säger Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning, innovation och vetenskap. De länder som ligger högst i rangordningen gör mycket bra ifrån sig i fråga om forskning och utveckling, samt har ett bra samarbete mellan privat och offentlig verksamhet. Källa: EU-kommissionen SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Skattekonto Från och med den 15 maj ska du använda Skatteverkets bankgirokonto, , när du betalar in din skatt till skattekontot. Skatteverket avslutar från detta datum skattekontots plusgirokonto, Det beror på att Riksgälden har upphandlat ett nytt ramavtal för myndigheters betalningstjänster. För det stora flertalet innebär de nya betalningsrutinerna ingen förändring eftersom de redan idag använder bankgirot för sina inbetalningar till skattekontot. Om du är en av dem som under 2011 har använt Skatteverkets plusgirokonto för skattekontoinbetalningar kommer du i fortsättningen att få inbetalningskort till skattekontots bankgirokonto istället. För dig som använder Internetbank är det viktigt att du ändrar till bankgirokontot bland dina betalningsmottagare. Källa: Skatteverket Låntagande mattas av Hushållens låntagande i bank och bostadsinstitut dämpades betydligt under Fjärde kvartalet ökade nytagna lån med 30 miljarder, vilket är 8 miljarder lägre än samma kvartal året innan. Hushållen fortsätter att öka sina lån, nytagna minus amortering, i bank och bostadslån. Även om hushållens lån fortfarande ökar, så har ökningstakten mattats av det senaste året. För helåret 2011 var hushållens nytagna lån 24 procent mindre än året innan. Framförallt är det nytagna lån i bostadsinstitut som blivit lägre. Under fjärde kvartalet ökade nytagna lån med 14 miljarder, vilket är den lägsta noteringen sedan första kvartalet Bidragande faktorer kan vara omvärldsoro, stigande marknadsräntor, samt åtgärder såsom införandet av bolånetaket Källa: SCB Skatteverket föreslår kassaregister för torghandlarna Skatteverket har lämnat ett förslag till finansdepartementet om att även torg- och marknadshandeln ska använda kassaregister. Syftet med förslaget är att skydda seriösa företag mot osund konkurrens och främja rättvisa spelregler inom handeln. Vi har lyssnat på branschföretagen som har uppmärksammat oss på den snedvridning av konkurrensen som dagens regler fört med sig genom att vissa inom kontanthandeln är undantagna från kravet att ha kassaregister, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. Förslaget grundar sig på att alla företagare ska konkurrera på lika villkor. Eftersom blomsterbutiken vid torget måste ha ett kassaregister så bör även blomsterbutiken på torget ha det, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. Lagen om kassaregister började gälla Den omfattar stora delar av kontanthandeln, men inte torg- och marknadshandeln. Lagen innebär att företagen ska ha kassaregister och ta fram och erbjuda alla sina kunder kvitto. Tydligare mobilpriser efter 1 mars Totalkostnaden för mobiltelefon med abonnemang måste vara lätt att hitta och förstå. Det anser Konsumentverket som nu inför nya föreskrifter om prisinformation. De nya föreskrifterna innebär att alla företag som säljer mobiltelefoner med tillhörande abonnemang klart och tydligt måste redovisa den Skatteverket föreslår nu att undantaget för torg- och marknadshandeln tas bort. Det innebär att all försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler ska omfattas av kravet på kassaregister. Även utländska företag ska omfattas av lagen. Idag måste den som har en omsättning på minst fyra basbelopp, för närvarande kronor, använda sig av ett kassaregister. Skatteverket föreslår att omsättningsgränsen sänks till två basbelopp, för närvarande kronor. Samma villkor ska gälla för alla företag. Med kassaregister blir det dessutom betydligt enklare för företagen att sköta sin bokföring och göra rätt från början, säger Ingemar Hansson. Källa: Skatteverket Från och med 1 mars måste butikerna tydligt redovisa den lägsta totalkostnaden när du köper mobiltelefon med abonnemang. Det räcker inte med att bara ange månadskostnaden. lägsta totalkostnaden för erbjudandet. Det vill säga priset för telefon och abonnemang under hela abonnemangsperioden. De nya föreskrifterna som träder i kraft från 1 mars underlättar för konsumenterna att göra prisjämförelser mellan olika erbjudanden. Källa: Konsumentverket 10 Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Skatt från privatpersoner ökade med 9 miljarder Vid 2011 års taxering av 2010 års inkomster ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 35 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 2,2 procent till totalt miljarder kronor. Debiteringen av skatter och avgifter ökade totalt sett samtidigt med 9 miljarder kronor eller 1,7 procent till 554 miljarder kronor. Detta förklaras bland annat av en ökning av den kommunala inkomstskatten och den statliga skatten på kapitalinkomster. Skattereduktionen för arbets- inkomster, det så kallade jobbskatteavdraget, verkade däremot åt motsatt håll efter en ökning med närmare 12 miljarder kronor till cirka 77 miljarder kronor. Källa: SCB Ägarskifte i företag , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok om att överlåta företaget, antingen till ett eller flera barn, eller till någon utomstående. Det kan vara för att du känner att ork eller inspiration tryter och att någon annan skulle kunna driva företaget bättre. Boken behandlar alla aspekter på ett ägarskifte; skattemässiga, avtalsmässiga, familjejuridiska och inte minst mentala. Boken innehåller många exempel och aktuella rättsfall. Ideella föreningar , Björn Lundén Information, 237 kr En handbok för dig som är engagerad i en ideell förening. Boken är idealisk om du exempelvis sitter i föreningens styrelse, är verksam i någon sektion, är föreningsrevisor eller helt enkelt är en intresserad medlem. Boken är heltäckande när det gäller juridik, skatt, ekonomi och den praktiska skötseln av en ideell förening. Företagsjuridisk uppslagsbok , Björn Lundén Information, 390 kr Ett omfattande juridiskt uppslagsverk med tyngdpunkten på affärsjuridiken. Juridiska regler och begrepp förklaras på begriplig svenska och med många exempel. Boken ger svar på allt från när man har rätt att ta ut dröjsmålsränta till i vilka situationer man har rätt att häva ett köp. Turiståret 2011: Fler långväga besökare och ökade logiintäkter Sverige tog emot 18,5 procent fler långväga besökare i fjol. Men en vikande konjunktur i Europa bidrog till att den totala ökningen från utlandet inte blev mer än en procent. De regioner som fick flest nya besökare från utlandet var Stockholm och Norrbotten. Vardagsjuridik: praktisk handbok för privatlivet , Björn Lundén Information, 297 kr En praktisk handbok som behandlar de viktigaste juridiska frågorna som en privatperson ställs inför från vaggan till graven. Det är en bok för dig som vill veta hur privatjuridiken fungerar för att bl a kunna fatta välgrundade beslut i frågor som rör ditt och dina närståendes liv. Totalt genomfördes 52,9 miljoner övernattningar i Sverige under 2011, som var en ökning med en halv miljon från Det främsta skälet till att ökningen inte blev större var en vikande konjunktur i Europa och att antalet besökare från våra nordiska grannländer minskade med nästan fem procent. För andra året i rad blev de långväga besökarna fler. Från Kina ökade övernattningarna med 32 procent och från Indien med nästan 35 procent. Även USA ökade med fyra procent, medan Japan minskade med 2,4 procent. Totalt ökade övernattningarna från de långväga marknaderna med 18,5 procent. Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,2 miljarder kronor eller med 7,4 procent under Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna ökade med 570 miljoner kronor, följt av Västra Götaland som ökade med 129 miljoner kronor. Procentuellt var det Södermanland som ökade mest, plus 15,4 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med nästan fyra procent och logiintäkten per disponibelt rum med 5,1 procent. Turismen bidrar med drygt jobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. Källa: Tillväxtverket Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida under litteratur. Lösenord krävs för åtkomst. Redovisningskonsulten nr

12 NYHETER & NOTISER Utrikeshandeln ökade sju procent förra året Under 2011 ökade såväl den svenska exporten som importen med sju procent. Exporten av vägfordon och importen av råolja steg kraftigt. Domännamn De flesta nya företagare vill registrera ett domännamn. Och här kan det vara bra att vara snabb. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) har uppmärksammat ett nytt fenomen som kan orsaka problem för nyblivna företagare. Nu i början av 2012 har.se uppmärksammat ett helt nytt fenomen där nya företagsnamn som registrerats och kungjorts bara några dagar tidigare, systematiskt registreras som domäner. Det innebär att du som innehavare av företagsnamnet inte har möjlighet att registrera motsvarande domännamn eftersom det redan är upptaget..se uppmanar därför alla företagare som registrerar nya företagsnamn, och som vill ha ett domännamn, att skydda domännamnet så fort som möjligt. Källa: Bolagsverket Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2011 till miljarder kronor. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade varuimporten med sju procent till miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 72 miljarder. År 2010 var handelsnettot 69 miljarder kronor. Efter en ökning med 10 procent under de tre första kvartalen 2011 minskade Sveriges export med en procent under det fjärde kvartalet. Im- porten ökade med två procent under det fjärde kvartalet efter en ökningstakt på åtta procent under årets tre första kvartal. Exportminskningen beror till viss del på en mindre export inom varugruppen elektrovaror, telekom. En annan förklaring till minskningen är att man jämför med ett mycket starkt fjärde kvartal 2010 Källa: SCB Skatteåterbäring Från och med i år måste du anmäla ditt konto till Skattverket för att automatiskt få tillbaka på skatten om beloppet understiger kronor. Konto kan du anmäla via e-tjänsten Skattekonto genom att logga in med din e-legitimation. Om du inte anmäler konto står beloppet kvar på skattekontot. Om beloppet överstiger kronor betalas det ut automatiskt även om du inte har anmält konto. Du som har anmält konto och deklarerat via Internet, mobil, sms eller telefon senast den 2 maj kan få ditt slutskattebesked och pengar tillbaka före midsommar. Annars dröjer det för de allra flesta till slutet av augusti. Källa: Skatteverket Fortsatt minskning av mobiltelefoniskulder Antalet personer som har obetalda mobiltelefoniräkningar som går vidare till Kronofogden fortsätter att minska. Under 2011 minskade antalet med 20 procent jämfört med föregående år. Antalet ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden på grund av obetalda mobilräkningar minskade under Antalet ärenden minskade med nästan , vilket motsvarar 20 procent, jämfört med Bland ungdomar, så har antalet ärenden minskat med nästan 40 procent de senaste två åren. Statistiken bygger på uppgifter om de fyra största operatörerna: Telia, Tele2, Telenor och Hi3G. Den positiva utvecklingen har gått överraskande fort. Vår utgångspunkt har varit att det går att motverka onödig skuldsättning genom information, bättre kravrutiner och hårdare kreditprövning, säger Jan Åkerlund, förebyggare på Kronofogden. En aktiv samverkan har de senaste åren ägt rum mellan Kronofogden, Telekområdgivarna och de fyra största mobiloperatörerna för att motverka onödig skuldsättning på grund av obetalda mobiltelefonräkningar. Källa: Kronofogden 12 Redovisningskonsulten nr

13 Seger för KO och alla skuldsatta barn 2009 ändrades lagen så att det blev förbjudet för företag att sätta barn i skuld. Men en dom från Stockholms tingsrätt går ett steg längre. Enligt domen var detta förbjudet även under den gamla lagstiftningen. Domen blir vägledande för alla barn som skuldsatts före 2009 och riskerat ett inkassokrav som 18-årspresent. Konsumentverket har arbetat med problematiken kring skuldsättning av barn i flera års tid. Arbetet har skett i nära samarbete med andra myndigheter och organisationer och har varit framgångsrikt. Det har bland annat lett till flera lagändringar. Sedan 1 januari 2009 får inte barn sättas i skuld av företag. Och från 1 juni 2010 ändrades även lagen för offentliga skulder som rör läkar- och tandläkarvård. Lagstiftningen är i dag mycket tydlig barn ska inte kunna skuldsättas. Men lagändringarna gäller inte retroaktivt. Barn som skuldsattes före 2009 fortsätter att få krav från företag och inkassobolag. Av denna anledning har Konsumentombudsmannen företrätt en flicka i domstol som krävts på pengar för skolfoton som togs 2002 då hon var 11 år. Foton som beställdes av hennes mamma. I dag är flickan myndig och inkassobolaget Alektum har krävt att flickan ska betala den gamla skulden, plus ränta och avgifter. KO menar dock att även den tidigare lagen förhindrade föräldrar att skuldsätta sina barn och anser därför att flickan inte är betalningsskyldig. Därför har KO valt att företräda flickan som ett så kallat KO-biträde. I domen som nyligen meddelades går tingsrätten på KO:s linje. Avtalet om skolfotografierna är inte giltigt. För att det skulle blivit giltigt hade mamman, enligt föräldrabalken, varit tvungen att få överförmyndarens samtycke. Tingsrätten anser inte heller att Alektum bevisat att skolfotona varit till flickans nytta och därför behöver hon heller inte betala något för dem. Domen är principiellt mycket viktig. Det är inte rätt att ungdomar på sin 18-årsdag får krav från inkassobolag för gamla skulder som deras föräldrar inte har betalat. Jag förutsätter nu att Alektum och andra borgenärer omedelbart upphör med att driva in dessa ogiltiga fordringar, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman. Källa: Konsumentverket Krav på lokalkännedom för taxiförare försvinner Transportstyrelsen har beslutat att kravet på lokalkännedom för taxiförare som tar köruppdrag i Stockholms län upphör den 1 april Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om lokalkännedom för taxiförare kommer att finnas på webbplatsen under Regler från den 5 mars Förändringen innebär att Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:337) om lokalkännedom för taxiförare verksamma inom Stockholms län och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:34) om prov i lokalkännedom för taxiförare upphör att gälla den 1 april Teknisk utveckling en av orsakerna Beslutet om att slopa kravet på lokalkännedom grundar sig på att föreskrifterna innehåller kon- kurrensbegränsningar och att de inte har varit effektiva i att höja förarnas lokalkännedom eller att minska deras behov av att använda kartor och andra hjälpmedel. Samtidigt har den tekniska utvecklingen av hjälpmedel till exempel elektroniska kartor blivit lättare att använda inför en körning. Källa: Transportstyrelsen Redovisningskonsulten nr

14 k v a l i t e t s s ä k r i n g Många Bokslutsrapporter i vår Under den här våren kommer många Bokslutsrapporter att skrivas. Det har gått över ett år sedan Reko blev obligatoriskt och de minsta aktiebolagen med bokslut per 31 december har inte längre skyldighet att ha revision. Därtill har vi den stora gruppen med enskilda firmor och handelsbolag ägda av fysiska personer. Checka av att du har följt Reko Det är många företag som under vissa förutsättningar har möjlighet att få en Bokslutsrapport. Men när är det möjligt? Jo när kraven i Reko har följts, är dörren öppen. Har du följt skallkraven för byråns rutiner och det utförda arbetet? För att dokumentera att du har checkat av det som presenteras i årsredovisningen, årsbokslutet eller att det förenklade årsbokslutet följer lagar och regler samt att lämpliga kontroller och rimlighetsanalyser av detta har gjorts, kan du använda SRF:s checklista. Den finns på SRF:s hemsida bland dokumentmallar. Om du har deltagit på SRF:s kurs Reko fördjupning eller SRF:s Nyhetsdag i Redovisning och Reko, har du även fått kursmaterial gällande förutsättningar för att avge en Bokslutsrapport. Kontroller och rimlighetsanalyser Vad är lämpliga kontroller och rimlighetsanalyser? Det varierar beroende på bransch, antal anställda, likviditet och eget kapital. Det är också beroende på vem som har skött redovisningen. Förutom du själv, kan det vara kunden, annan medarbetare på byrån, eller en extern konsult. Målsättningen med kontrollerna och analyserna är att se till att allt i väsentligt är fullständigt och korrekt behandlat och inte innehåller några väsentliga fel. Ett hjälpmedel för att göra effektiva efterkontroller är att använda Excel. Men vill du vara ännu mer effektiv kan du använda analysprogram. Flerårsanalyser i diagram ger information om företagets normala variationer i bruttovinster, likviditet med mera. Transaktionsanalyser kan bland annat ge information om fel i transaktionsserier samt möjlighet till testning av att moms och andra skatter har bokförts korrekt. Följa lagar och regler Har du varit observant på att lagar och regler har följts? Om du har frågor kan du ställa din fråga till vår Frågeservice på hemsidan. Du kan ställa frågor om redovisning, skatt, Reko och juridik, till exempel förbjudna lån, kontrollbalansräkningar och utdelningar. Om du behöver en introduktion till associationsrätt kan SRF:s e-kurs Associationsrätt vara lämplig att studera. Har du fler funderingar kring SRF:s kvalitetssäkring? Skicka ett mail till srfkonsult.se Eva Sandström, kvalitetschef SRF. Eva Sandström, kvalitetschef SRF Premiär 22 maj! Nya vägar till Auktorisation Vi har skapat nya, flexibla vägar till din branschauktorisation. Du väljer den väg som passar dig bäst. Teori i praktiken. Distansutbildning på högskolenivå med praktiskt lärande. Våra nya auktorisationsutbildningar på distans bygger på dina egna förutsättningar. Tillsammans skapar vi den utbildningsväg som passar dig bäst. Avklarad utbildning tillsammans med din praktiska erfarenhet ger dig möjlighet att erhålla redovisningsbranschens starkaste titel Auktoriserad Redovisningskonsult. Med den i bagaget har du goda förutsättningar att utvecklas som redovisningskonsult och stärka din konkurrenskraft. Vi hjälper dig vidare i karriären. Välkommen! srfekonomiutbildning.se 14 Redovisningskonsulten nr

15 Kongressen 2012 under planering Även årets kongress kommer att genomföras i samband med Ekonomimässan, något som många av våra deltagare uppskattar. Nytt för i år är att programmet komprimeras och blir en dag kortare. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Redan nu kan du boka in september i din kalender. Det är nämligen datumet för årets kongress som för andra året i rad genomförs på Kistamässan strax utanför Stockholm city. I samband med kongressen genomförs även i år Ekonomimässan under två dagar. Den största skillnaden mot föregående år är att kongressen komprimeras något och genomförs under två dagar istället för tre. Många av våra deltagare har uttryckt en önskan om ett något kortare program, säger SRF:s VD Fredrik Lantz. Kortare frånvaro från jobbet och färre nätter på hotell gör att kostnaden för deltagande blir lägre, något som vi hoppas ska locka ännu fler deltagare. Förutom att kongressen är en mycket uppskattad träffpunkt för branschfolk ger många av seminarierna och utbildningarna vi anordnar aktualitetstimmar. Programmet i korthet Kongressen tjuvstartar tisdagen den 18 september med golftävling på eftermiddagen för den som är intresserad. På kvällen blir det en enklare mingelmiddag för golfare och de gäster som anländer tidigt. På förmiddagen onsdagen den 19 september är det kongressförhandlingar och under eftermiddagen erbjuds seminarier och utbildningar. Kongressmiddagen på kvällen kommer att hållas på vackra Vinterviken där vi var vid kongressen Torsdagen den 20 september är det seminarier och utbildningar. Ekonomimässan genomförs onsdag och torsdag, en mässa där du kan göra bra affärer och träffa leverantörer. Mer information och utförligt program kommer att presenteras i kommande nummer av Konsulten och på Fredrik Lantz Det är många bokföringstransaktioner som ska göras för att beräkna utgående moms på begagnade varor. Om du inte använder Briljant. I vårt system särredovisas varje inköp med hjälp av underkonton. Kontering skapas automatiskt och varukostnaden avräknas med automatik från lagret. Varför krångla till det? Gå in på och läs mer om detaljerna. Redovisningskonsulten nr

16 Projekt löpande bokföring Sedan 2010 arbetar Bokföringsnämnden med ett projekt som ska ta fram ett samlat regelverk om löpande bokföring, verifikationer och arkivering. Syftet är att samla allt på ett och samma ställe. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Bokföringsnämnden har till uppgift att förenkla regelverken för företagare och därmed minska den administrativa bördan. Som bekant har man en längre tid jobbat med de för myndigheten gigantiska K-reglerna och som ett led till att ta fram samlade regelverk tittar man nu över bokföringslagens regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Vägledningen för löpande bokföring får samma struktur som K-regelverken med lagregler, allmänna råd, kommentarer och exempel. Samla och uppdatera Det ena syftet med projektet är att samla all normgivning till ett och samma ställe. Idag finns normgivningen utspridd på runt 15 olika allmänna råd, rekommendationer och uttalanden. Det andra är att uppdatera normerna till de lagändringar som gjorts. Sedan bokföringslagen (BFL) infördes har flera lagändringar gjorts men de allmänna råden har inte uppdaterats. Även den tekniska utvecklingen med användning av till exempel e-fakturor och molntjänster har medfört att normgivningen måste ses över. Utgångspunkten i arbetet är att den nuvarande normgivningen inte ska ändras om det inte behövs på grund av lagändringar. Däremot kan det finnas behov av att normge tidigare oreglerade områden eller förtydliga nuvarande skrivningar. Planen är att vi ska komma med en remiss under 2012, dock inte före sommaren, säger Anna Ersson som jobbar i projektet. Vi har identifierat ett antal frågor som vi nu diskuterar. Än så länge har ett av totalt nio kapitel varit uppe i nämnden där beslutet formellt fattas. Till projektet har även en arbetsgrupp med representanter från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, SRF, FAR, SIE-gruppen och LRF knutits. Planen är att vi ska komma med en remiss under 2012, dock inte före sommaren. Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna* en sammanvägning av funktion och support ger fördel WinSkatt. WinSkatt är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med Skatteverkets blanketter, egna beräknings bilagor, preliminär deklaration, skatteberäkning, skatte analys, automatisk deklarations kontroll, klienthantering, mm. Programmets unika funktioner för skatte beräkning gör att du enkelt, snabbt och effektivt kan simulera och skatteplanera Skatteprogrammet med de nöjdaste användarna! Ladda ner en demo av WinSkatt * Enligt SRF:s stora enkätundersökning Nöjd kund 2008, 2009 och 2010 Kontakt: Tel: Fax: E-post: 16 Redovisningskonsulten nr

17 Entrepreneur Of the Year Varje år arrangerar Ernst & Young tävlingen Entrepreneur Of the Year. Syftet med tävlingen är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Årets vinnare är Anders Lönner, Meda AB som därmed får representera Sverige när VM i entreprenörskap avgörs i Monte Carlo i början av sommaren. TEXT: TINA SJÖSTRÖM Till årets tävling var över 400 entreprenörer nominerade till de olika klasserna. Förutom Entrepreneur Of the Year utses även Årets kvinnliga stjärnskott samt Årets manliga stjärnskott. Bland de åtta finalisterna i huvudklassen fanns både unga företagsgenier och mer erfarna företagsledare. Anders Lönner med företaget Meda AB stod till slut som segrare i den hårda konkurrensen. Meda är ett svenskt läkemedelsföretag med ett unikt koncept som till stor del bygger på förvärv och inlicensiering. I stället för att börja i labbet och ta fram egna produkter, vilket är det vanliga i läkemedelsbranschen, satsar Meda på att ta in produkter utifrån. I dag säljs Medas produkter i 120 länder. Juryns motivering löd: Anders Lönner har hittat nya möjligheter i en traditionell bransch. Grunden i hans fantastiska företagsbygge är den unika affärsmodellen. En väl avvägd blandning av förvärv, säljfokus och Anders Lönner har hittat nya möjligheter i en traditionell bransch. produktutveckling är Anders Lönners framgångsrecept för en tillväxt i världsklass. Anastasia Georgiadou, Svensk Personlig Assistans AB, utsågs till Årets kvinnliga stjärnskott och Henrik Blycker och Andreas Martsman, Oxeon AB, blev Årets manliga stjärnskott. Olle Larsson, Fiskarhedens Trävaru AB, fick ta emot priset för Bästa internationella tillväxt. Ernst & Young startade Entrepreneur Of The Year i USA I Sverige började utmärkelsen delas ut 1995 under namnet Årets Entreprenör och sedan 2001 heter utmärkelsen Entrepreneur Of The Year även här. Entrepreneur Of the Year är världens största entreprenörtävling. Den genomförs på regional, nationell och internationell nivå i cirka 50 länder och 140 städer. Vinnaren utses av en extern jury utifrån kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, innovation samt personlig integritet och inflytande. Den internationella finalen avgörs i Monte Carlo i juni Vårens kurser! Ekonomistyrning i AB april 2012, Stockholm Lön I april 2012, Stockholm Lön II 7-8 maj 2012, Stockholm Redovisning I maj 2012, Stockholm Redovisning II april 2012, Stockholm Redovisning II påbyggnad april 2012, Stockholm Praktisk kreditbedömning 14 juni 2012, Stockholm Nyhet! srfekonomiutbildning.se Redovisningskonsulten nr

18 p r o f i l e n 18 Redovisningskonsulten nr

19 Goes for the money Antalet ekonomiska brott ökar i Sverige och blir allt grövre. Brottslingarna hittar nya kryphål och blir mer och mer raffinerade i sitt agerande. Men det blir även de som jagar. Konsulten fick en pratstund med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eve Fröjelin. TEXT: TINA SJÖSTRÖM FOTO: MATS ÅSMAN Ekobrottsmyndigheten har sin verksamhet i landets tre storstadsregioner. Vid myndigheten jobbar omkring 430 personer och ungefär hälften av dem är poliser. Dessutom finns där åklagare, ekorevisorer, analytiker, statistiker, experter och administrativ personal. Myndigheten har på senare år blivit bättre på att lokalisera och störa brottslig verksamhet men brotten blir ändå fler, grövre och mer komplexa. Antal anmälda brott ökar, ökar de i antal eller har ni helt enkelt blivit bättre på att hitta dem? Både och. Vi får in fler anmälningar samtidigt som vårt eget spaningsarbete blivit bättre. Andra myndigheters uppmärksamhet, till exempel Skatteverket och olika konkursförvaltare, och den samordning vi nu har gör att vi upptäcker fler brott än tidigare. Vårt jobb har på senaste tiden blivit väldigt framgångsrikt och faktiskt banbrytande. Det mest dramatiska är nog att det är de grövre brotten som ökar. På vilket sätt är brotten grövre? I varje ärende är det fler misstänkta och fler aktiviteter. Brotten är också mer avancerade, mer komplexa. De har blivit globala och drivs ofta i nätverk. Dessutom har många en egen stödmarknad. Vi kan ta det här med bluffakturor som exempel. De som bedriver sådan verksamhet har ofta även sin egen inkassoverksamhet som tar vid när den lurade företagaren inte vill betala. Ofta är så kallade hjälpare inblandade. Det är personer som inte är kopplade till företaget men hjälper till med brottsupplägg och förmedlar kontakter. Tidigare var de ekonomiska brottslingarna oftast ensamma småfifflare som tog ut svängarna lite extra. Nu drivs de i projektform och har kopplingar till organiserad brottslighet. Hur upptäcker ni de här brotten? Genom tips och egen spaning. De brott vi får in är övervägande skattebrott och bokföringsbrott. Anmälningar får vi från Skatteverket och konkursförvaltare men också till viss del tips från allmänheten. Jag vill dock betona att vi inte Redovisningskonsulten nr uppmanar människor att generellt agera angivare men vi är förstås tacksamma att man anmäler när man kommer i kontakt med eller drabbas av brottslighet. Vi har också vår egen underrättelsetjänst som lokaliserar brottslig verksamhet. På vilket sätt har ni blivit bättre? Vi avbryter brott när de pågår. Har det förflutit några år från brottstillfället är det svårare att få en fällande dom. Det gäller att avbryta när det pågår, till exempel när någon överlämnar svarta pengar. Vår strävan är förstås att komma så högt upp i den brottsliga hierarkin som möjligt. Det är mer effektivt att satsa på att nå ledarna än de underhuggare som ändå är utbytbara. Ju mer vi stör desto mer tränger vi tillbaka brottslingarna. Vi jobbar för att återvinna brottsvinster, något vi kallar Go for the money. Vi tar helt enkelt deras brottsligt förvärvade tillgångar. Vi har också fin statistik när det gäller att fånga busarna. En viktig roll för oss är att visa att brott inte lönar sig. Det har en allmänpreventiv effekt när det syns vilka domar som fallit. Vi kan så klart göra ännu mer men vi har förbättrat oss avsevärt. Det gäller också de andra myndigheterna som vi har ett nära samarbete med. Finns det några branscher som är överrepresenterade? Det är de sedan gammalt klassiska branscherna bygg, restaurang, städ och övrig kontanthandelsverksamhet. Även om flera åtgärder med personalliggare och kassaregister försvårat så upptäcker vi många brott. Något vi märkt på senare år är bemanningsföretagens medverkan i byggbranschen. Det är ofta svårt att härleda om en person är anställd eller inhyrd, eller vilket land personen ska betala skatt i. Den ökade rörligheten är inte bara positiv. Vi försöker hela tiden hitta nya metoder för att skydda en sund konkurrens och marknad. fortsättning på nästa sida 19

20 Eve Fröjelin Hur kan en redovisningskonsult medverka till att förhindra brott? Ett i grunden bra förhållningssätt är att lita på folk men att också vara medveten när vissa varningstecken börjar dyka upp. Det kan vara bristande underlag och stora differenser mellan bokföring och verklighet. Sen bör man vara extra vaksam på företag inom utsatta branscher. Jag vill betona att man absolut inte ska utgå från de som fuskar, det är relativt få av alla företag som gör det, men man ska ha en hög medvetenhet. Många redovisningskonsulter tycker att anmälningsplikten vid brottsmisstanke är obehaglig. Vad vill du säga till dem? Man ska absolut inte vara rädd att anmäla om man misstänker brottslig verksamhet. Det hör till hög professionalism att faktiskt reagera och något som krävs enligt god redovisningssed. Kunderna ska veta att den redovisningskonsult de anlitar inte ser mellan fingrarna om något verkar fel. Var inte rädd att ställa frågor, kräva underlag när sådana saknas och rätta till felaktigheter i bokföringen. Det är viktigt att redovisningskonsulten inte används som ett verktyg och heller inte får en roll som medhjälpare till brottslig verksamhet. Redovisningskonsulter har också en lagfäst skyldighet att anmäla misstanke om penningtvätt. Vilka utmaningar står ni inför? Vi måste hänga med i utvecklingen och ligga i framkant, speciellt när det gäller teknik. Den delen vi kallar cybercrime förändras snabbt. Vi vet att pengarna från brottsliga handlingar inte stannar vid landsgränsen och det finns fler och fler sätt att sprida dem. När vi pratar om bevissäkring räckte det förr med att vi tog en dator i beslag. Nu sker alltmer av transaktioner och trafik i det så kallade molnet vad ska vi ta i beslag då? Gränsen mellan en smart och kreativ affärsman och en kriminell kan ibland vara hårfin och svår att se. Ju mer komplexa brotten blir desto svårare är det för oss att på ett pedagogiskt sätt förklara händelseförloppen vid en bevisning. Vår roll är i slutändan att skydda en sund och förtroendefull marknad där alla kan konkurrera på lika villkor. Eve Fröjelin Bor: I Stockholm och Göteborg Familj: Gift, fyra vuxna barn Ålder: 60 Fritidsintressen: Löpning, har avverkat både Berlin och New York City Marathon på senare år. Kultur, främst opera och konst. Oanad talang: Klippa hår Gör jag helst en ledig dag: Åker med min man till vår brygga på Orust och tar lilla ribbåten till havs. 20 Redovisningskonsulten nr

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen SVAR 2012-05-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan:

Uppdragsavtal. Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsavtal Uppdragsavtal enligt nedan har tecknats mellan: Uppdragsgivare Uppdragstagare (nedan kallad byrån ) Namn: Namn/Byrå: Adress: Adress: Hammarby fabriksväg 25 Postadress: Postadress: 120 33

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Kursöversikt hösten 2013

Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Kursöversikt hösten 2013 Bokslutsredovisning Ort Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete Göteborg 14 16 Bokslutsredovisning I förberedande bokslutsarbete

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 maj 2015 Skriven av: Marzena Blomqvist Välkommen till Maroni Redovisningsbyrå

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

Remissvar över delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) Remissvar Sida 1 (6) 2008-07-02 Ert EBM A-2008/0123 Er beteckning Chefsjuristen Monica Rodrigo 2008-04-04 Ju2008/3029/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning. Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Redovisning Revision Skatt Moms Controlling Ekonomistyrning Kursöversikt hösten 2014 Höstens nyheter Byråledarutbildning för framtidens ledare (2+1 dag) Stockholm 14 15 okt

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige

FAR Akademi utbildningar hösten 2012. KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige FAR Akademi utbildningar hösten 2012 KURSÖVERSIKT hösten 2012 Aktuella utbildningar för hela Ekonomisverige Kursöversikt hösten 2012 Bokslutsredovisning Ort Maj Aug Sep Okt Nov Dec Bokslutsredovisning

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015 Skatteverkets större insatser 2015 17 februari 2015 Nya regler för rot- och rutarbete Pia Blank Thörnroos, rättslig expert Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare Nya regler för rot och rut Lagen infördes

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30

Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Bokföringsnämnden Stockholm 2012-10-22 Box 7849 103 99 STOCKHOLM Svar på remiss avseende kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3) Dnr 07-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF,

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer