Checklista för internrevision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för internrevision"

Transkript

1 Bilaga 1 Checklista för internrevision

2 Innehåll 1. För märkesanvändare som anlitar legoproducenter 2. För märkesanvändare med egen tillverkning / hantering av produkter med Märket eller anläggning som är legotillverkare på uppdrag av Märkesanvändare 3. För märkesanvändare som marknadsför Märket i kedjeanslutna restauranger

3 Frivillig ursprungsmärkning Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som underlättar för konsumenter att välja livsmedel och växter med svenskt ursprung, och på så sätt bidra till en levande landsbygd och en ökad produktion av livsmedel i Sverige. Märkningen omfattar tre märken; Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige (i fortsättningen kallat Märket) och baseras på fem kriterier. - Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige - Odling ska ha skett i Sverige - I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt - Kött-, fjäderfä-, ägg-, fisk-, skaldjurs- och mjölkråvara är helt och hållet svenskt i alla produkter - All förädling samt packning ska ske i Sverige Ansvar och revision Grunden för en framgångsrik märkning är trovärdighet och transparens. Därför finns tydliga krav på särhållning och spårbarhet som ska uppfyllas i produktionen. Att kraven följs säkerställs genom revisioner hos de producerande, hanterande och märkande företagen. Alla företag som använder Märket (Märkesanvändare) har ett stort ansvar för märkets trovärdighet. Dels genom att skapa rutiner och system i produktionen som säkerställer att reglerna följs, både i den egna verksamheten och hos eventuella legotillverkare. Dels genom att ta emot och underlätta revision från Certifieringsorgan (CO) och Svenskmärkning AB (SvAB). Samt inte minst genom att ta ansvar för att märkning och marknadsföring sker på ett sätt som inte är vilseledande. Internrevision varje år Ett viktigt led i kontrollen är den internrevision som ska genomföras av Märkesanvändare och legotillverkare varje år. Genom att gå igenom denna checklista får företaget en bra uppfattning om hur väl reglerna uppfylls i verksamheten och vad som behöver åtgärdas. Checklistan är uppdelad i tre delar som är anpassade för olika led i leverantörskedjan. Ni behöver bara genomföra den eller de delar som är relevant för er verksamhet. Märkesanvändaren ska säkerställa att internrevision görs hos eventuella legoproducenter samt att avvikelser åtgärdas.

4 Checklista nr 1 Checklista nr 2 Checklista nr 3 För märkesanvändare som anlitar legoproducenter För märkesanvändare med egen tillverkning/hantering av produkter med Märket samt anläggning som är legotillverkare/underleverantörer på uppdrag av Märkesanvändare. För märkesanvändare som marknadsför Märket i kedjeanslutna restauranger. Gör internrevision så här: Gå till den eller de checklistor som är anpassad för er verksamhet, se ovan. Fyll i datum för internrevisionen, företagsnamn samt ditt namn och befattning. Gå igenom alla frågor och kryssa i JA, NEJ eller EJ RELEVANT. För de punkter du kryssat NEJ ska du sist i checklistan ange den åtgärd företaget behöver vidta för att uppfylla kravet, samt ett datum när åtgärden ska vara genomförd. Om felmärkning (eller andra allvarliga brott mot reglerna) uppdagas ska märkesanvändaren omedelbart rapportera detta till Svenskmärkning AB, se avvikelserapport bilaga 2. Ifylld checklista för internrevision ska uppvisas vid stickprovsrevision.

5 1 För märkesanvändare som anlitar legoproducenter Företag: Datum: Namn och befattning: Regel nummer Kontrollfrågor Ja Nej Ej relevant Finns ett märkningsavtal med SvAB f) Är de uppgifter som ni registrerat hos SvAB om era märkta produkter aktuella och korrekta? h) Finns rutiner som säkerställer att lansering av nya produkter med Märket alltid föregås av godkännande från SvAB? Vägledande för märkningsreglerna är att möta konsumenternas förväntningar. Strävan är att råvaror ska vara svenska och gränsen är minst 75% svenskt. Märkesanvändaren ansvarar för att användningen av importerade råvaror inte riskerar märkningens trovärdighet, i oklara fall avgör SvAB om enskilda produkter får märkas e) Kan ni redovisa vilka anläggningar som tillverkar produkter med Märket?

6 4.1.2 Kan ni visa att det finns avtal eller skriftlig överenskommelse med era legotillverkare som säkerställer att Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige följs i produktionen?

7 1.1.3 Är alla anläggningar där tillverkning, packning och märkning av produkter med Märket sker certifierade enligt kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet? Exempel: RIP, IP Livsmedel, BRC Food, FSSC , Svensk Butiksstandard , Finns rutiner som säkerställer att all tillverkning, packning och märkning sker på anläggningar som ligger i Sverige? Sker presentation och marknadsföring av produkterna i enlighet med SvAB:s grafiska riktlinjer och på ett sätt som inte riskerar att vara vilseledande för konsumenterna? I sammansatta produkter, finns korrekt information på förpackningen om vilka råvaror som är svenska? I de fall då produkten innehåller vegetabiliska ingredienser som inte är av svenskt ursprung och som är av betydelse för konsumentens köp*, framgår det på förpackningen att ingrediensen inte är av svenskt ursprung? *Ingredienser som ingår i beteckningen, vanligtvis förknippas med beteckningen eller som framhävs i ord, bild eller grafik (enligt artikel 22 EU nr 1169/2011) För produkter som godkänts innan den får information om svenska ingredienser ges på förpackning eller hemsida. Vid nästa nytryck av förpackningsmaterialet ska information om ursprung anges på förpackningen enligt Kan ni redovisa skriftliga, fungerande rutiner som används för att säkerställa att produkterna som märks med Märket uppfyller kraven i kapitel 5?

8 3.3.1, a) Kan ni redovisa fungerande rutiner för att säkerställa att kravet på minst 75% svenskt uppfylls samt att kött-, fjäderfä-, ägg-, fisk-, skaldjurs- och mjölkråvara alltid är helt och hållet svenskt? Beräkningen ska baseras på vikten hos ingående ingredienser med undantag för vatten. För råvaror som rekonstitueras i processen eller vid konsumentens beredning av produkten ska den rekonstituerade vikten användas vid beräkningarna, (se räknesnurran ) b) Kan ni redovisa fungerande rutiner för att säkerställa att den totala mängden importerade ingredienser med animaliskt ursprung, (som inte är råvaror), är max 3 vikts-% i produkter med Från Sverige? Ex. aromer, fjälster, köttextrakt, lecitin, lysosym, löpe, syrakultur, tillsatser, vitaminer, mm, se definitioner. Beräkningen ska baseras på vikten hos ingående ingredienser med undantag för vatten. För råvaror som rekonstitueras i processen eller vid konsumentens beredning av produkten ska den rekonstituerade vikten användas vid beräkningarna, (se räknesnurran ) Används endast svenska råvaror i de fall produkten består av en blandning av två råvaror. Exempel: Fryst grönsaksblandning, salladsmix eller grynblandning.

9 2.1.1 i) Om förändringar har skett som kan påverka produktion och hantering av produkter med Märket, har detta meddelats till SvAB utan dröjsmål? Exempel: Flytt av produktionen till en ny anläggning, eller om en anläggning inte längre har en giltig certifiering j) Rapporteras eventuella felmärkningar till SvAB utan dröjsmål? k) Meddelas eventuell återkallelse av produkt Märket pga felaktig märkesanvändning, till SvAB utan dröjsmål? l) Rapporterar ni utan dröjsmål till SvAB, eventuella avvikelser från märkningskriterierna hos anlitade legotillverkare? Regel nummer Kommentarer Fyll i ev. kommentarer till ovanstående frågor här.

10 Regel nummer Avvikelser Beskriv avvikelsen och hur den ska åtgärdas Åtgärdas senast Klart Sign.

11 2 För märkesanvändare med egen tillverkning / hantering av produkter med Märket eller Anläggning som är legotillverkare på uppdrag av Märkesanvändare. Företag: Kontroll datum: Namn och befattning: Regel nummer Kontrollfrågor Ja Nej Ej relevant I de fall ni tillverkar produkter med Märket under eget varumärke; finns ett märkningsavtal med SvAB? f) Är de uppgifter som ni registrerat hos SvAB, om märkta produkter under ert eget varumärke, aktuella och korrekta?

12 2.1.1 h) Finns rutiner som säkerställer att lansering av nya produkter med Märket, under ert eget varumärke, alltid föregås av godkännande från SvAB? Vägledande för märkningsreglerna är att möta konsumenternas förväntningar. Strävan är att råvaror ska vara svenska och gränsen är minst 75% svenskt. Märkesanvändaren ansvarar för att användningen av importerade råvaror inte riskerar märkningens trovärdighet, i oklara fall avgör SvAB om enskilda produkter får märkas Är Anläggningar som tillverkar, packar och märker produkter med Märket certifierade enligt ett kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet? Exempel: RIP, IP Livsmedel, BRC Food, FSSC , Svensk Butiksstandard b), Om ni är primärproducent av oförädlade vegetabiliska råvaror som märks med Märket; är företaget certifierat enligt IP Sigill Frukt & Grönt, IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola? För primärproducenter av oförädlad potatis, frukt, odlade bär, grönsaker, örter och odlad svamp som är certifierat enligt KRAV/ EU Ekologiskt. Har ni en plan för implementering av IP Sigill Frukt & Grönt, IP Frukt & Grönt eller Global G.A.P före 1 januari 2018? För biodlare gäller IP sigill biodling med tillval livsmedelsäkerhet.

13 1.1.4, Sker presentation och marknadsföring av produkter under ert eget varumärke, med Märket, i enlighet med SvAB:s grafiska riktlinjer och på ett sätt som inte riskerar att vara vilseledande för konsumenterna? I sammansatta produkter, finns korrekt information på förpackningen om vilka råvaror som är svenska? I de fall då produkten innehåller vegetabiliska ingredienser som inte är av svenskt ursprung och som är av betydelse för konsumentens köp*, framgår det på förpackningen att ingrediensen inte är av svenskt ursprung? *Ingredienser som ingår i beteckningen, vanligtvis förknippas med beteckningen eller som framhävs i ord, bild eller grafik (se artikel 22 EU nr 1169/2011) För produkter som godkänts innan den får information om svenska ingredienser ges på förpackning eller hemsida. Vid nästa nytryck av förpackningsmaterialet ska information om ursprung anges på förpackningen enligt

14 4.2.4 Finns det skriftliga rutiner för särhållning och spårbarhet i produktionen som omfattar produktion av produkter med Märket, från mottagning av råvara till utleverans av färdig produkt? Exempel rutiner för: Särhållning och spårbarhet av fakturor/följesedlar för inköpta råvaror Recepthantering Särhållning och spårbarhet av råvaror, halvfabrikat och produkter i produktionsprocessen Särhållning och spårbarhet av fakturor/följesedlar för utgående produkter Massbalansberäkningar Används skriftliga rutiner för att säkerställa att svenska råvaror till produkterna som märks med Märket uppfyller kvalitetskraven enligt nedan? Notera på de rader nedan som är aktuella för produktion/hantering av produkter med Från Sverige Spannmål och Oljeväxter Odlad i Sverige samt följer de nationella branschriktlinjerna för spannmål, oljeväxter och trindsäd eller certifierad enligt certifierad enligt IP Sigill Spannmål & Oljeväxter. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses,

15 Socker Odlad i Sverige samt godkänd enligt sockerindustrins kvalitetssystem Miljöledning Betodling. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Matpotatis Odlad i Sverige samt certifierad enligt IP Sigill Frukt & Grönt eller Global G.A.P*. * För primärproducenter av oförädlad Potatis, Frukt, Bär, Rotfrukter, Grönsaker och Svamp är certifiering enligt KRAV eller EU Ekologiskt ett alternativ under förutsättning att företaget har en plan för implementering av IP Sigill Frukt & Grönt, IP Frukt & Grönt eller Global G.A.P före 1 januari Industripotatis Odlad i Sverige VERIFIERING Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Frukt, odlade bär, rotfrukter, grönsaker, örter och odlad svamp Odlad i Sverige samt certifierad enligt IP Sigill Frukt & Grönt eller Global G.A.P*. * För primärproducenter av oförädlad Potatis, Frukt, Bär, Rotfrukter, Grönsaker och Svamp är certifiering enligt KRAV eller EU Ekologiskt ett alternativ under förutsättning att företaget har en plan för implementering av IP Sigill Frukt & Grönt, IP Frukt & Grönt eller Global G.A.P före 1 januari

16 2018. Industrigrönsaker Viltplockad bär och svamp Odlade i Sverige Plockade i Sverige VERIFIERING Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Honung Svenskt ursprung samt följa de nationella branschriktlinjer Säker honung eller revisionsintyg för Sigill Biodling. VERIFIERING: Prydnadsväxter Svenskt ursprung samt certifierad enligt IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola, Global G.A.P eller KRAV. VERIFIERING Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Mjölk Svenskt ursprung samt godkänt enligt mejeriets leverantörskrav, certifikat för IP Sigill Mjölk eller IP Mjölk Grundcertifiering. VERIFIERING.

17 Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Griskött Fött, uppfött och slaktat i Sverige samt certifierad enligt IP Gris Grundcertifiering eller Leverantörsbedömning Gris (Från Sigill Kvalitetssystem AB). VERIFIERING Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Nötkött Fött, uppfött och slaktat i Sverige samt följa de nationella branschriktlinjerna för lamm och nötköttsproduktion eller certifierat enligt IP Sigill Nöt. VERIFIERING Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Lammkött Fött, uppfött och slaktat i Sverige samt följa de nationella branschriktlinjerna för lamm och nötköttsproduktion eller certifierat enlig IP Sigill Lamm. VERIFIERING

18 Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Hästkött Fött, uppfött och slaktat i Sverige samt godkänt som livsmedel. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Getkött Fött, uppfött och slaktat i Sverige. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Renkött Fött och hanterat inom svenska samebyars renbetesområde, slaktat i Sverige samt besiktigat av veterinär på en av livsmedelverket godkänd slakterianläggning/vilthanteringsanläggning som uppfyller kriterierna i punkt VERIFIERING:

19 Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Viltkött Jagat och hanterat i Sverige samt besiktigat av veterinär på en av livsmedelverket godkänd vilthanteringsanläggning som uppfyller kriterierna i punkt VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Fågelkött Kläckt, uppfött och slaktat i Sverige. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran Leverantörsförsäkran ska vara formellt som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses, Ägg Svenskt ursprung samt följa Svenska Äggs omsorgsprogram. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt

20 som avses, vilka råvaror/ingredienser som avses,

21 Odlad fisk & skaldjur. Uppfött och slaktat i Sverige. VERIFIERING: Leverantörsförsäkran ska vara formellt upprättad med uppgift om ursprung, vilka råvaror/ingredienser som avses, I leverantörsförsäkran ska det framgå att vattenbruksföretaget har ett giltigt tillstånd för vattenbruksverksamhet samt vilka fiskarter respektive skaldjur som omfattas av tillståndet. Vildfångad och fiskad fisk och skaldjur Företag med egen vattenbruksverksamhet och förädling/packning av råvara Ett giltigt tillstånd för vattenbruksverksamhet som anger vilken fiskart och skaldjur som omfattas av tillståndet finnas tillgängligt vid egenkontrollen. Från sötvatten i Sverige, Skagerak, Kattegatt, Östersjön eller Bottenviken samt landade i svenska hamnar VERIFIERING: Leverantörsförsäkran I leverantörsförsäkran ska det framgå fiskeområde samt, när lagstiftning så kräver, att råvaran kommer från fiskefartyg som är registrerade i transportstyrelsens fartygsregister och att respektive fiskeföretag innehar en giltig yrkesfiskarlicens. Visa med spårning av råvaran att fisken och skaldjuren kommer från svenska sötvatten, Skagerak, Kattegatt, Östersjön eller Bottenviken. Exempelvis genom följesedlar, fakturor,

22 märkning på råvaran. Underlag för spårningen ska sparas tillsammans med checklistan. Företag med egen fiskeriverksamhet och förädling/packning av råvara Där lagstiftning så kräver ska giltig yrkesfiskarlicens finnas tillgänglig under revision samt att företaget ska kunna styrka att fartyget är registrerat som fiskefartyg i transportstyrelsens fartygsregister. Visa med spårning av råvaran att fisken och skaldjuren kommer från Skagerak, Kattegatt, Östersjön eller Bottenviken och att fisken är landad i svenska hamnar exempelvis genom loggbok. Underlag förspårningen ska sparas tillsammans med checklistan Finns dokumentation som styrker att de skriftliga rutinerna enligt ovan uppfylls? a) Kan ni redovisa fungerande rutiner för att säkerställa att kravet på minst 75% svenskt samt att kött-, fjäderfä-, ägg-, fisk-, skaldjurs- och mjölkråvara är helt och hållet svenskt? Beräkningen ska baseras på vikten hos ingående ingredienser med undantag för vatten. För råvaror som rekonstitueras i processen eller vid konsumentens beredning av produkten ska den rekonstituerade vikten användas vid beräkningarna, (se räknesnurran ) b) Kan ni redovisa fungerande rutiner för att säkerställa att den totala mängden importerade ingredienser med animaliskt ursprung, (som inte är råvaror), är max 3 vikts-% i produkter märkta med Från Sverige?

23 Exempelvis aromer, fjälster, köttextrakt, lecitin, lysosym, löpe, syrakultur, tillsatser, vitaminer, mm, se definitioner. Beräkningen ska baseras på vikten hos ingående ingredienser med undantag för vatten. För råvaror som rekonstitueras i processen eller vid konsumentens beredning av produkten ska den rekonstituerade vikten användas vid beräkningarna, (se räknesnurran ) i) Om ni producerar produkter med Märket under eget varumärke; har alla eventuella förändringar som kan påverka produktion och hantering av produkter med Från Sverige, meddelats till SvAB utan dröjsmål? Exempel: Flytt av produktionen till en ny anläggning, eller om en anläggning inte längre har en giltig certifiering i) Om ni hanterar, tillverkar, packar och/eller märker produkter med Märket på uppdrag av ett annat företag; har alla eventuella förändringar som kan påverka produktion och hantering av produkter med Märket, meddelats till Märkesanvändaren utan dröjsmål? Exempel: Flytt av produktionen till en ny anläggning, eller om en anläggning inte längre har en giltig certifiering j) Rapporteras eventuella felmärkningar till SvAB utan dröjsmål? k) Meddelas eventuell återkallelse av produkt med Märket till SvAB utan dröjsmål? g) Om ni producerar produkter med Märket under eget varumärke; har kopia på giltigt

24 kvalitetscertifikat för den egna anläggningen registreras hos SvAB? Regel nummer Kommentarer Fyll i ev. kommentarer till ovanstående frågor här. Regel nummer Avvikelser Beskriv avvikelsen och hur den ska åtgärdas Åtgärdas senast Klart Sign.

25

26 3 Marknadsföring av Märket i kedjeanslutna restauranger Företag: Kontroll datum: Namn och befattning: Regel nummer Kontrollfrågor Ja Nej Ej relevant Finns ett märkningsavtal med SvAB? a) Kan ni visa att måltidskomponenter som märks eller marknadsförs med Kött från Sverige uppfyller märkningskraven? Exempel: Leverantörens uppgifter om köttprodukten via avtal, följesedel/faktura, leverantörens hemsida, produktblad eller liknande b) Kan ni visa att det finns ett system för särhållning och spårbarhet för de produkter som omfattas av Kött från Sverige för att undvika sammanblandning med andra livsmedel som inte omfattas av märkningen? Kravet gäller både vid beredning och servering c) Är information till konsument tydlig när det gäller vilka köttkomponenter som omfattas av Kött från Sverige?

27 1.1.4 Sker presentation och marknadsföring av måltidskomponenterna med Kött från Sverige på ett sätt som inte riskerar att vara vilseledande för konsumenter? j) Har det inträffat någon avvikelse/felmärkning av produkter som omfattas av märkningen Kött från Sverige det senaste året, och har i så fall har SvAB informerats om felmärkningen? Regel nummer Kommentarer Fyll i ev. kommentarer till ovanstående frågor här.

28 Regel nummer Avvikelser Beskriv avvikelsen och hur den ska åtgärdas Åtgärdas senast Klart Sign.

Checklista för Internrevision

Checklista för Internrevision Bilaga 1 Checklista för Internrevision 1. Märkesanvändare utan egen tillverkning och hantering. 2. Märkesanvändare med egen tillverkning / hantering av produkter med Från Sverige/Kött från Sverige eller

Läs mer

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan Bilaga 5 Checklista för revision utförd av certifieringsorgan 2017-04-11 Innehåll 1. För märkesanvändare som anlitar legoproducenter 2. För märkesanvändare med egen tillverkning/hantering av produkter

Läs mer

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan Bilaga 5 Checklista för revision utförd av certifieringsorgan 1. Märkesanvändare utan egen tillverkning och hantering. 2. Märkesanvändare med egen tillverkning/hantering av produkter med Från Sverige/Kött

Läs mer

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan

Checklista för revision utförd av certifieringsorgan Bilaga 5 Checklista för revision utförd av certifieringsorgan 1. Märkesanvändare utan egen tillverkning och hantering. 2. Märkesanvändare med egen tillverkning/hantering av produkter med Från Sverige/Kött

Läs mer

Utgåva 2017: Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Utgåva 2017:

Utgåva 2017: Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige. Utgåva 2017: Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige Regler för företag som tillverkar, hanterar, märker och/eller marknadsför produkter med märkningen Från Sverige, Kött från Sverige och/eller Mjölk

Läs mer

Regler fö r den frivilliga ursprungsma rkningen Fra n Sverige

Regler fö r den frivilliga ursprungsma rkningen Fra n Sverige Regler fö r den frivilliga ursprungsma rkningen Fra n Sverige Handbok för företag som tillverkar, hanterar, märker och/eller marknadsför produkter med märkningen Från Sverige och/eller Kött från Sverige

Läs mer

Vägledning till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige

Vägledning till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige Vägledning till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och Kött från Sverige Syftet med den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige är att underlätta för konsumenterna att välja

Läs mer

Vägledning. Till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige

Vägledning. Till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige Vägledning Till Regler för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige Inledning Syftet med den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige är att underlätta

Läs mer

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare

Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare Svenskt Kötts utvecklade kriterier för märkesanvändare 1. Introduktion Denna avtalsbilaga reglerar former för verifiering av att villkor följs som gäller för företag som ingått avtal med Svenskt Kött kring

Läs mer

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter.

EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. EN URSPRUNGSMÄRKNING FÖR LIVSMEDEL, RÅVAROR OCH VÄXTER Information till dig som vill ursprungsmärka dina produkter. kött, ÄGG & MJÖLK 100 % svenskt. NU BLIR DET ENKLARE ATT HITTA SVENSKA LIVSMEDEL, RÅVAROR

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik

Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Egenkontroll för KRAV-certifierad Butik Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars butik är på väg in i en butikscertifiering. Lathunden kan även användas av butiker som redan är KRAV-certifierade.

Läs mer

Kommunikationsmaterial:

Kommunikationsmaterial: Kommunikationsmaterial: Ladda ner eller beställ på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt). Har

Läs mer

MÄRKNING OCH HANTERING

MÄRKNING OCH HANTERING Gäller från 2009-11-01 MÄRKNING OCH HANTERING REGLER FÖR HANTERING AV IP SIGILL-RÅVAROR OCH MÄRKNING MED SVENSKT SIGILL Grafisk form och produktion Condesign Communications AB 2009-10 foto Frans Hällqvist,

Läs mer

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se.

Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på frånsverige.se. Kommunikationsmaterial som finns att ladda ner eller beställa på. Materialet finns att ladda ner som tryckbara pdf:er med skärmärken, jpgs (300 dpi) eller som vektoriserade eps-filer (skalbara storleksmässigt).

Läs mer

Grafisk manual för märkesanvändare

Grafisk manual för märkesanvändare Grafisk manual för märkesanvändare 1 Innehållsförteckning Till er som är märkesanvändare 3 Kriterier för Svenskt kött 4 Ursprungsmärkningen Svenskt kött 6 Versioner av märket 7 Märkets färger 8 Märkets

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning

Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Maj 2006 Bra mat en fråga om obligatorisk ursprungsmärkning Rapport inför miljöpartiets kongress 25-28 maj Innehåll Inledning. 3 Om ursprungsmärkning.. 5 Om betydelsen av att kunna göra medvetna val..

Läs mer

MÄRKNING & HANTERING

MÄRKNING & HANTERING MÄRKNING & HANTERING Produktmärkning och marknadsföring med Svenskt Sigill samt regler för hantering av Sigillråvaror. Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm,

Läs mer

Avtal för användning av märket Från Sverige

Avtal för användning av märket Från Sverige Bilaga 4 Avtal för användning av märket Från Sverige 2017-04-11 Avtal för användning av märket Från Sverige 1. Rättigheter Svenskmärkning AB (SvAB), 105 33 Stockholm, upplåter härmed till Företagsnamn

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL Grundcertifiering Standard för kvalitetssäkrad livsmedelshantering, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121

Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen. Miljö- och hälsoskyddskontoret Livsmedelsenheten, 20150121 Välkomna! Informationsmöte om Nya informationsförordningen Livsmedelsenheten i Jönköping 10 miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kontrollerar mer än 1000 livsmedelsverksamheter Planerad kontroll Registreringar

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2075. Bättre livsmedel. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2075. Bättre livsmedel. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2075 av Runar Filper m.fl. (SD) Bättre livsmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera arbetet

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Kriterier för kolonial/specerier

Kriterier för kolonial/specerier Kriterier för kolonial/specerier Produkter som består till minst 50 % av råg/vete/korn/havre/majs eller torkade bönor, raps eller solros. GMO Livsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO)

Läs mer

Produktspecifika krav. Upphandling: 2014 Livsmedel. Upphandling dnr: Upphandlare: Kristin Blomkvist

Produktspecifika krav. Upphandling: 2014 Livsmedel. Upphandling dnr: Upphandlare: Kristin Blomkvist Produktspecifika krav Upphandling: 2014 Livsmedel Upphandling dnr: 474-14 Upphandlare: Kristin Blomkvist Innehållsförteckning 1 Allmänna krav... 3 2 Nötkött... 3 3 Lamm... 3 4 Gris... 4 5 Kyckling... 4

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01

IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP STANDARD VERSION 2016:1 GILTIG FRÅN 2016-01-01 IP SIGILL FRUKT & GRÖNT Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker med tillval för klimatcertifiering

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning 2017-01-01 KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget

Läs mer

Projekt Märkning av kött 2009

Projekt Märkning av kött 2009 RAPPORT Projekt Märkning av kött 2009 Miljöförvaltningen 2009 Handledare: Klaus Karlsson Tommy Antonius Utfört av: Anh Duong Sammanfattning Under perioden mars till april 2009, besöktes 31 livsmedelsbutiker

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Våra gemensamma FVOrekommendationer

Våra gemensamma FVOrekommendationer Våra gemensamma FVOrekommendationer FVO Health and food audits and analysis FVO aktiviteter 2016 1. General Follow up Audit 30 maj 3 juni 2. Djurskydd studiebesök 23-26 februari 3. Importkontroll 17 21

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor

IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN IP ARBETSVILLKOR. Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor IP STANDARD VERSION 2017:2 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP ARBETSVILLKOR Standard för kvalitetssäkrade arbetsvillkor ARBETSMILJÖ ARBETSVILLKOR SOCIALT ANSVAR Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist

Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014. Lena Holmström & Louise Hultqvist Matfusk- Spårbarhet i tidigare led 2014 Lena Holmström & Louise Hultqvist 2014 Utgivningsdatum: 2015-XX-XX Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Lena Holmström, Louise Hultqvist Kontaktperson: Daniel

Läs mer

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 2013-12-19 Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 Välkommen! Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2013-2016 Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Informationsförordningen

Läs mer

1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare

1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare 1. Checklista för dig som är: Produktutvecklare Syfte: Förutsättningar: Att underlätta för produktutvecklare att göra livsmedelshanteringen säkrare ur allergisynpunkt. Att underlätta för allergiska och

Läs mer

Du kan göra skillnad - bli en av oss.

Du kan göra skillnad - bli en av oss. Du kan göra skillnad - bli en av oss. Vi värnar om den svenska ängen Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att fler bönder ska producera och fler konsumenter ska köpa, certifierat

Läs mer

Märkning och marknadsföring

Märkning och marknadsföring Märkning och marknadsföring KRAV-märket är registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV. I detta kapitel finns regler

Läs mer

Mat och livsmedel med hög kvalitet

Mat och livsmedel med hög kvalitet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2447 av Runar Filper m.fl. (SD) Mat och livsmedel med hög kvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER

IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER IP STANDARD VERSION 2017:1 GILTIG FRÅN 2017-01-01 IP SIGILL SPANNMÅL & OLJEVÄXTER Standard för kvalitetssäkrad spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering LIVSMEDELSSÄKERHET MILJÖ Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning

KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning KRAVs GMO-risklista - Fodertillverkning Bakgrund KRAV-anslutna företag måste kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort allt

Läs mer

Kontroll av pizzeriornas redlighet

Kontroll av pizzeriornas redlighet 2013-05-23 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Kontroll av pizzeriornas redlighet Författare: Kalle Tegnestedt Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion.

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING. Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP GRIS GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se

För mer information om IP SIGILL och IP Grundcertifiering se www.svensktsigill.se Certifiering enligt IP bör leda till lägre riskklass IP är en standard för kvalitetssäkring av livsmedelskedjan som omfattar livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar, se bilaga 1. Standarden ägs

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker Miljöförvaltningen Tillverkningsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-19 Handläggare Petter Jonsson Telefon: 08-50829745 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-06-14 p. 9 Ekologiska påståenden på

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Redlighetsprojekt 2011

Redlighetsprojekt 2011 Redlighetsprojekt 2011 Författad av: Ann-Marie Strimell Susanna Eriksson Projektgrupp: Livsmedelsenheten Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Syfte... 4 Avgränsning... 4 Metod... 4 Resultat...

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN VERSION DIARIENUMMER 2014-10-03 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Redlighet på restauranger och pizzerior Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll Projekt

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur.

Checklista. lista. Ja Nej Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. lista Version 2016-04-01 Enhetsnamn: Revisor: Ja Nej 15.1.4 Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Vi använder WWF:s fiskguide Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015

Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 Ekologiska påståenden på serveringar och i butiker 2015 2015 Dnr:2015-3102 Utgivningsdatum: 2016-06-14 Utgivare: Miljöförvaltning Kontaktperson: Anne Jungar, Kristine Fornander 3 (14) Sammanfattning Livsmedelskontrollen

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel

ANTAGNA TEXTER. Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel Europaparlamentet 204-209 ANTAGNA TEXTER P8_TA(206)0225 Obligatorisk angivelse av ursprungsland eller härkomstort för vissa livsmedel Europaparlamentets resolution av den 2 maj 206 om obligatorisk angivelse

Läs mer

spannmål & oljeväxter

spannmål & oljeväxter IP SIGILL Standard Utgåva 2011:1 Giltig från 2011-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill spannmål & oljeväxter Standard för kvalitetssäkrad spannmåls- & oljeväxtproduktion med tillval klimatcertifiering

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

MÄRKNING NÖTKÖTT Projektinriktad Livsmedelskontroll Norrbottens Län År 2001

MÄRKNING NÖTKÖTT Projektinriktad Livsmedelskontroll Norrbottens Län År 2001 MÄRKNING AV NÖTKÖTT Projektinriktad Livsmedelskontroll Norrbottens Län År 2001 1 Innehållsförteckning Sammanfattning i 1 Bakgrund 2 1.1 Gällande regler...2 2 Syfte 3 3 Metod 3 3.1 Utbildning...3 3.2 Informationsmaterial...3

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll 7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare och följa lagstiftningen. Att underlätta för allergiska och överkänsliga

Läs mer

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT

RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT RAPPORT AV FÖRSTUDIEN 2011-2013 CERTIFIERING AV SVENSKT VILTKÖTT INNEHÅLL I DENNA RAPPORT 1. Bakgrund 2. Målsättning med förstudien 3. Syfte med certifiering av viltkött 4. Syfte med särskild logotyp 5.

Läs mer

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala

Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Så upphandlar du klimatsmart Elin Röös Institutionen för energi och teknik Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK SLU, Uppsala Klimatutmaningen Konsumtionens klimatpåverkan Klimatpåverkan

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING

IP NÖT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP NÖT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad nötproduktion. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Anmälan om registrering av företag/anläggning Anmälan om förändring i livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Företagarens föreningens, nämndens (VD, firmatecknare)

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Värmdö kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Frukt och grönt Diarie UH-2014-48 Upphandlare Annie Mägi Gillstedt Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

Information till livsmedelsföretagare. Spårbarhet

Information till livsmedelsföretagare. Spårbarhet Information till livsmedelsföretagare Spårbarhet Innehåll 1. Informationens bakgrund och syfte... 1 Målgrupp...1 Informationens struktur...2 Förklaring av begrepp...2 2. Livsmedelslagstiftningens avsikt

Läs mer

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping

Rapport. Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Rapport Redlighet och spårbarhet vid restauranger i Linköping Författare Birgitta Iggland 1. Sammanfattning Konsumenter ska känna sig trygga, säkra

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bildhuggaren 2015-10-12 klockan 16.00-17.45 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Thomas Carlsson, Socialdemokraterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Orvar

Läs mer

22.3 Rutin för internrevision i kök

22.3 Rutin för internrevision i kök Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, 016-710 23 54 22.3 Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig:

Läs mer

Information till livsmedelsföretagare. Spårbarhet

Information till livsmedelsföretagare. Spårbarhet Information till livsmedelsföretagare Spårbarhet Innehåll 1. Informationens bakgrund och syfte... 1 Målgrupp...1 Informationens struktur...2 Förklaring av begrepp...2 2. Livsmedelslagstiftningens avsikt

Läs mer

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror 1(5) INFORMATION 2007-01-22 Internationella enheten Håkan Loxbo Tfn: 036-155869 Fax: 036-036 - 166250 E-post: hakan.loxbo@sjv.se Från och med den 1 mars 2007 gäller nytt avtal med Island om jordbruksvaror

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation

Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel. Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel Råd och tips för Dig som arbetar med kommunikation Guide för kommunikation om KRAV-märkta livsmedel SYFTE Syftet med denna guide är att underlätta för dig

Läs mer