ursprungsmärkning av livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ursprungsmärkning av livsmedel"

Transkript

1 Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder efterfrågar. Du ska alltid känna dig trygg med det du köper av oss.

2 Frivillig ursprungsmärkning Dina gäster vill veta varifrån maten kommer. Vi vill hjälpa dig att fatta kloka inköpsbeslut och ge dig svar på gästernas frågor genom en utökad ursprungsmärkning. Våra kunder, både i offentlig och i privat sektor, vill ha information om ursprung på såväl hela som sammansatta produkter, dvs produkter som innehåller flera råvaror. Martin & Servera driver därför frågan om en frivillig ursprungsmärkning av livsmedel tillsammans med restaurang- och storköksbranschen. Vi tror att det går snabbare än en lagstiftningsprocess, vilket även kollegor och leverantörer i branschen ställer sig positiva till. Om samtliga producenter anger ursprung på råvarorna blir informationen enhetlig och det blir enklare för inköpare och upphandlare. En frivillig ursprungsmärkning kan förverkligas via den branschgemensamma artikeldatabasen Dabas. Om samtliga producenter anger ursprung på råvarorna i sina produkter i Dabas blir informationen enhetligt utformad och det blir enklare för inköpare och upphandlare att ta del av informationen. Vi på Martin & Servera har redan börjat ursprungsmärka alla våra egna märkesvaror som innehåller köttråvara. 2 Läs mer om frivillig ursprungsmärkning på martinservera.se

3 Martin & Servera arbetar kontinuerligt för att förbättra informationen kring våra produkter vad gäller såväl innehåll som ursprung. Tomas Karlsson, inköpsdirektör, Martin & Servera 3

4 DABAS som informationsnav Martin & Servera arbetar tillsammans med Miljöstyrnings rådet, LRF och övrig bransch för att på ett enkelt och effektivt sätt skapa information om råvarans ursprungsland för alla inköpare i restaurang- och storköksbranschen. Målsättningen är att göra Dabas till ett ännu mer effektivt informationsnav. Dabas är restaurangbranschens databas och innehåller information om de artiklar som finns att köpa på den svenska livsmedelsmarknaden. Det som idag benämns som ursprungsland i Dabas och på många andra ställen avser enbart var produkten är tillverkad. Det nya förslaget som Martin & Servera framför bygger på att råvaruursprung ska deklareras i Dabas, både för hela och sammansatta produkter. Information om råvaruursprung för råvarorna ska givetvis även finnas på produktblad samt på den fysiska produktens innehållsförteckning. Förslaget har behandlats av branschen i ett remissförslag, som arbetats fram av Martin & Servera, Miljöstyrningsrådet, LRF och övrig bransch. DABAS branschens informationsnav Dabas är Sveriges artikeldatabas för foodservicebranschen. Där kan inköpare söka kvalitetssäkrad information om de artiklar som finns tillgängliga på den svenska livsmedelsmarknaden. Det nya förslaget som Martin & Servera framför bygger på att råvaruursprung ska deklareras i Dabas, både för hela och sammansatta produkter. 4

5 DABAS så fungerar det I Dabas kan producenten, på artikelnivå, uppdatera kriterier för råvaruursprung i separata fält. Det innebär att du kan göra olika sökningar för att enkelt hitta produkter som uppfyller de ursprung och kriterier du är intresserad av. Informationen om råvaruursprung presenteras även på det produktblad som Dabas genererar. Informationen i produktbladet länkas även till Martin & Serveras webshop på de produkter som finns uppdaterade i Dabas. Det ska vara möjligt att ange alternativa ursprungsländer för respektive råvara (t ex om man hämtar råvaran från olika länder). 5

6 EU-beslut om ursprungsmärkning EU-kommissionen har beslutat om obligatorisk ursprungsmärkning av kött från gris, get, lamm och fågel. Märkning av kött blir det första steget i ursprungsmärkningen. EU-kommissionen kräver ursprungsmärkning av var djuret är uppfött och slaktat. Med uppfött menas det land där djuret har tillbringat en stor del av sitt liv. Sverige önskade att man även angav födelseland som kriterium, vilket inte hörsammades av EU - kommissionen. Det finns med anledning av detta från många håll i Sverige en stark uppfattning om att frivillig ursprungsmärkning blir ännu viktigare för att möta konsumenternas förväntan. Sverige önskade att man även angav födelseland som kriterium, vilket inte hörsammades av EU-kommis sionen. Lagstiftning för ursprungsmärkning finns inom följande produktområden: Nötkött: Ange fött, uppfött och slaktat. Fisk: Ange land alternativt fångstzon. Honung: Ange land alternativt blandning av EG-honung eller blandning av EG-honung och icke EG-honung. 6

7 Definitioner på utökad ursprungsmärkning Följande definitioner på råvaror har arbetats fram efter att ha remissats till företrädare för livsmedelsbranschen: Animaliska råvaror, vars andel i vikt överstiger 10 procent av den färdiga produkten. Mejeri och äggprodukter. Övriga råvaror, vars andel i vikt överstiger 20 procent av den färdiga produkten. Råvaror som finns med i produktens namn eller som på annat sätt marknadsförs som en huvudråvara (exempel: köttsoppa, köttet ska deklareras även om andelen är lägre än 10 procent av produkten). Deklaration av råvara Följande ska anges: Råvarans andel av den saluförda produkten, angett i procent, mätt i vikt. Ursprungsland: För animaliska produkter ska, beroende på råvara, den huvudsakliga platsen för uppfödning (kött/ fågelkött), alternativt hållande av mjölkkor/getter/får (mejeri) alternativt höns (äggprodukter) anges. För vegetabiliska produkter ska plats för odling anges. När det gäller animaliska produkter, som nötkött, gris, lamm och fågel, ska om möjligt en mer utförlig ursprungsdeklaration anges: Född, uppfödd, slaktad, förädlad.

8 Vad betyder detta för mig som kund till Martin & Servera? Hur hittar jag informationen? Den kommer successivt att uppdateras på Dabas med början under våren Uppdatering på Dabas innebär att den automatiskt länkas till vår webshop. Vad säger informationen? Miniminivån för animaliska produkter blir den som EU-kommisionen beslutat, dvs uppfött och slaktat. De övriga fälten, fött och förädlat är frivilliga att fylla i. Förhoppningen är att dessa fält ska ses som en möjlighet att ge merinformation av producenter, ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Kan jag lita på informationen? Vår övertygelse är att producenterna inser vikten av att ge korrekt information och de stora riskerna i att ge information som inte är korrekt. Martin & Servera fortsätter att intensifiera sitt kvalitetsarbete med bland annat revisioner där märkning och kontroll på ursprung är mycket viktiga delar. 8

9 Vad betyder detta för mig som leverantör till Martin & Servera? Vad är mitt ansvar? Som leverantör/producent har du ett stort ansvar att ge korrekt och tydlig information enligt gällande lagstiftning. Hur kan jag ge utökad information som konkurrensfördel? Det står helt klart att konsumenter med all rätt kräver mer ingående information om de produkter som konsumeras. De producenter som ger merinformation utöver gällande lagstiftning kommer att ha en betydande konkurrensfördel. Bra och tydlig märkning är en enkel, kraftfull marknadsföringsåtgärd. Var och hur uppdaterar jag informationen? Uppdatering av råvaruursprung kommer inom kort att bli möjlig att göra i nya versionen av Dabas uppgiftslämnarprogram. 9

10 Skärpta kontrollkrav sedan 2013 Martin & Servera bidrar genom uppdaterade regler och utökad kontroll till ökad trygghet för våra kunder. De skärpta kontrollkraven infördes under 2013 och innebär: Samtliga producenter av egna märkesvaror krävs på information om hur de säkerställer att råvarorna de använder verkligen innehåller det som deklareras. Råvarukontroll är en permanent punkt i uppföljningen av våra producenter av egna märkesvaror. Alla leverantörer av köttråvara (nöt, fläsk, lamm, fågel och vilt), fisk och skaldjur eller produkter med skyddad ursprungsbeteckning, ska dokumentera hur de säkerställer att deklarerade råvaror stämmer överens med innehållet. Livsmedel, där det finns risk för fusk med deklarerat innehåll, ingår i ett separat kontrollprogram inriktat på artkontroller samt kvalitetskontroller som syftar till att upptäcka avvikelser i deklarerat produktinnehåll (som kan gälla ursprung, art, vattenhalt, glacering, fetthalt etc). Martin & Servera är marknadsledande leverantör av livsmedel till kök i offentlig sektor och till den privata restaurang - marknaden. Vi är miljöcertifierade enligt ISO (1999) och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 (2003). Sedan 2008 har vi en egen uppförandekod för våra leverantörer. Martin & Servera är också certifierade enligt standarderna: MSC Chain of Custody (spårbarhet vildfångad fisk från hållbara bestånd med hållbara fiskemetoder). ASC Chain of Custody (spårbarhet odlad fisk från hållbar produktion). BRC Storage & Distribution (ledningssystem för matsäkerhet, kvalitet och legalitet). Certifieringen omfattar lager- och distributionsverksamheten i Halmstad samt hantering av leverantörer och egna märkesvaror för hela bolaget. 10

11 Du ska alltid känna dig trygg med det du köper av oss. 11

12 MARTIN & SERVERA ÄR BÅDE MILJÖCERTIFIERAT (ISO 14001) OCH KVALITETSCERTIFIERAT (ISO 9001) Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar systematiskt med ursprungsmärkning, kvalitet och matsäkerhet. Du ska känna dig trygg med att vi gör vårt arbete, så att du har säkra produkter i din verksamhet. Har du frågor angående ursprungsmärkning, kontakta Tomas Karlsson, inköpsdirektör, eller Christina Gezelius, informationschef, på Martin & Servera. Telefon:

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande Ansvarsfullt företagande 2012 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det

Läs mer

Hållbart företagande

Hållbart företagande Hållbart företagande HÅLLBART FÖRETAGANDE För en hållbar framtid En av Martin & Serveras viktigaste utmaningar är att erbjuda varor och tjänster som möter våra kunders efterfrågan och samtidigt är långsiktigt

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna?

Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? Nätverket Matvalet Referat från seminarium Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? 6 november 2008 Nätverket Matvalet: Nätverket Matvalets seminarium Sviker livsmedelsindustrin konsumenterna? Cirka 60

Läs mer

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 1 2013-09-27 Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 Inledning Sex kommuner samverkar sedan länge

Läs mer

Frågor - och svar...

Frågor - och svar... Frågor - och svar... Generella frågeställningar Är färskt bättre än fryst? Nej, detta är en myt. I vissa fall har de frysta produkterna t.o.m ett högre näringsvärde än de färska. Är fryst bättre än färskt?

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Vad tycker dina politiker?

Vad tycker dina politiker? Vad tycker dina politiker? Ta pulsen på lokalpolitikerna var står de i konsumentpolitiken? Deltagare: Ca 20 personer i grupper om 2-4 personer Tid: Två tillfällen à 40 min, alternativt tre tillfällen varav

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde.

NYHET! Garanterat Renoverat. Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. NYHET! Garanterat Renoverat Ditt medlemskap ökade just med upp till 500 000 kr i värde. Garanterat Renoverat efter byggkonstens alla regler. Det sätter vi upp till en halv miljon på. Vi jobbar varje dag

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel Ekologiskt i offentliga storhushåll tio goda exempel 2010 Innehållsförteckning sid Inledning 1 Lunds kommun 2 Uppsala läns landsting 3 Åre kommun 4 Malmö Stad 5 Svedala Kommun 6 Lärjedalens SDF, Göteborg

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KÖTT För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1067/2. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Vårt utbud av ekologiska livsmedel

Vårt utbud av ekologiska livsmedel 700 Nu mer än ekologiska produkter! ekologiskt Marknadens bredaste utbud! Vårt utbud av ekologiska livsmedel Sortimentslista 2012/2013 Utmaningen 2013 MINSKA SVINNET! Mats Nordström, Wasa Allé GÖR AKTIVA

Läs mer

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Att upphandla bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Vi bakar med kärlek. I fem generationer har vi älskat att baka. Det gör vi med omsorgsfullt utvalda råvaror och mjöl från vår egen kvarn. Surdeg är en

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

1. Upphandlingsformalia

1. Upphandlingsformalia Förfrågningsunderlag 2014-11-05 Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Livsmedelsupphandling Anna Grönblad Kst 2014/28 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-01-19 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer