IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-instruktion för användare i Värmdö kommun"

Transkript

1 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete och är kommunens egendom. Avsikten med denna instruktion är att klargöra vilka regler som gäller vid användande av kommunens datorer. Den gäller samtliga anställda i kommunen. Lösenord är personliga och skall hanteras ansvarsfullt Internet får inte användas för surfning till sidor med porr, rasistiska eller på annat sätt kränkande innehåll. Enbart Kommunens e-postsystem, Outlook,får användas för e-post inom och från kommunens nätverk. Surfa med omdöme så vi undviker att få in virus och annan skadlig programkod i kommunens nätverk. Du som loggar in mot en nätverksserver skall lagra alla dina filer i din H:\ - katalog på nätet för att central backup på dem kan tas. Du som arbetar med stand-alone-dator måste själv ansvara för att säkerhetskopiera dina filer. Installera eller uppgradera inga program själv. Detta beslutas och hanteras av IT-enheten och systemförvaltare. Alla program och andra filer som finns på kommunens nätverk skall vara lagliga, dvs ha giltiga licenser och inte bryta mot upphovsrätten eller andra lagar. All hårdvara (datorer, skrivare etc) är hyresobjekt som beställs av IT-enheten. Ingen utrustning får anslutas till nätverket utan IT-enhetens godkännande. IT- enheten bestämmer standard på hårdvara och IT-plattform. 1(11)

2 IT-enheten kan se och kontrollera all aktivitet i kommunens nätverk för att kunna analysera olika risker samt följa upp att policy och direktiv följs. Brott mot dessa kan medföra påföljder. Syftet med dessa regler är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en säker och stabil IT-miljö och därmed en väl fungerande verksamhet. Att inte följa dessa regler innebär att onödiga risker tas och kan medföra merarbete för IT- enheten och ibland omfattande störningar i verksamheten. IT-instruktion för användare Bakgrund och syfte Datorn eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete och är kommunens egendom. Avsikten med denna instruktion är att klargöra vilka regler som gäller vid användande av dator i kommunens nätverk. Reglerna finns för att: alla som arbetar med en kommundator ska känna större trygghet i IT- säkerhetsfrågorna förebygga dataintrång, spridning av datavirus och övriga driftstörningar bidra till standardiseringen och därmed ökad effektivitet och driftstabilitet i kommunens nätverk minska risken för otillbörligt användande av kommunal IT-utrustning och Internet. Denna instruktion gäller alla anställda i Värmdö kommun Dator och skrivare på arbetsplatsen skall, som all utrustning, hanteras ansvarsfullt. ITutrustning skall t ex placeras på ett sådant sätt att man skyddar sig mot stöld eller nyttjande av obehöriga personer. Verksamhetsansvarig är ansvarig för att den lokala IT-utrustningen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 2(11)

3 Medarbetare som använder kommunens utrustning och it-system ska ha tillräcklig kompetens så att den egna IT-utrustningen hanteras och underhålls på rätt sätt. Ansvaret för medarbetarnas kompetens inom detta område ligger inom respektive förvaltning. Varje anställd är skyldig att känna till dessa instruktioner och varje chef skall informera sina anställda om detta. De frågor som berörs här är: Behörighet och lösenord Internet och datoranvändande E-post Virus, Spam och andra risker Loggning och andra kontroller Licenser och egna installationer Egen uppgradering av installerade program Säkerhetskopiering och lagring av data Helpdesk Påföljder Utbildning och eget underhåll av dator Behörighet och lösenord För att kunna utnyttja sitt verksamhetssystem måste en anställd ha ett konto på kommunens interna nät. Nyckeln till nätet, och verksamhetssystemet, är lösenordet. Om en obehörig får tillgång till ditt lösenord kan den obehörige komma åt allt som du kan komma åt. Det kommer då också att registreras som om det är du som eventuellt gör något otillbörligt. Därför gäller att: Lösenord är personliga och skall aldrig lämnas till någon annan. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord skall du omedelbart byta lösenord. Ett lösenord skall av nämnda skäl vara svårgissat. Därför gäller att: Lösenord skall aldrig vara äldre än 60 dagar. Därefter sker ett tvingande byte. 3(11)

4 Lösenord skall inte bestå av enkla ord som hemlig, topsecret, namn från familjen eller husdjur eller annat som är lätt att gissa. Lösenord skall vara minst 8 tecken och bör bestå av både siffror, bokstäver och minst en stor bokstav. Minst 8 tecken är tvingande från systemet Ett trick för att komma ihåg lösenord är att använda samma till så många system som möjligt och att byta alla samtidigt. Observera att det kan finnas verksamhetsspecifika instruktioner som går utöver dessa vad gäller säkerhet. Det är upp till systemförvaltaren att precisera och informera om säkerhetsnivån inom sitt ansvarsområde. Tänk också på att när du slutar eller byter tjänst så skall din chef meddela IT- enheten så att ditt nätkonto tas bort eller ändras. Behörighetsblanketten som finns på Värmdötorget används för alla ändringar och avslut av konto. Internet och dator-användande Tänk på att du alltid uppträder i tjänsten då du använder en uppkoppling till Internet på Värmdö kommuns abonnemang. Kontroller kan förekomma för att se att kommunens policy följs. All surfning loggas och IT-enheten tittar regelbundet igenom olika selekteringar av loggen i syfte att hitta säkerhets och policyproblem. Det är enbart en begränsad del av ITenheten som kan göra detta och det som hittas sprids inte utanför denna begränsade grupp. Utgångspunkten för varje medarbetares användande av dator och Internet är: Aktiviteter som påverkar kommunens nätverks säkerhet/integritet är i princip förbjudna. Krävs något sådant för arbetets skull kan IT-enheten (i de flesta fall) ordna en särlösning. Aktiviteter som är kriminella, kränkande eller på annat sätt uppenbart olämpligt är förbjudet. Barnpornografi är kriminellt och därmed självklart förbjudet men även laglig pornografi är förbjudet. I vissa fall kan det finnas gränsdragningsproblem. Då blir det en fråga för verksamhetsansvariga att tillsammans med IT-chef komma fram till ett ställningstagande.

5 Exempel på säkerhetsrisker: 4(11) Olika privata epostsystem är förbjudet. De mailen går inte genom vårt mailfilter och är därmed osäkra. Fildelningsprogram är inte tillåtna. Även om de garanterar att det inte finns virus eller spyware så vet vi att det kommer in den vägen också. FTP och annan form av mer avancerad filöverföring skall inte ske normalt. Finns behov kontakta IT-enheten. Det gemensamma för dessa inskränkningar är att kommunen vill stoppa så många vägar som möjligt där virus,trojaner, spyware och annat kan ta sig in. Om det finns behov i verksamheten för osäkra Internettjänster skall frågan tas upp av verksamhetsansvarige eller förvaltare med IT-enheten. All surfning från kommunens nätverk innebär att spår i form av loggar finns på de sidor som besöks. Surfning till en oacceptabel sida innebär därmed att kommunens identitet finns loggad där vilket kränker kommunens integritet. Man kan av misstag hamna på en oacceptabel sida. Enstaka träffar reagerar IT-enheten inte på. Om det är ett systematiskt beteende kommer ärendet att tas upp på lämpligt sätt. Epost Motsvarande regler som för Internet och dator-användning gäller också för e-post. Utöver detta gäller att: Kommunens e-postsystem får inte användas för egen kommersiell verksamhet. Skicka inte e-post som innehåller sekretessbelagd eller på annat sätt känslig information. Tänk på att e-post kan komma på avvägar eller på annat sätt bli läst. Epost är i regel en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Om virus, spam och andra risker Virus och annan skadlig kod kan komma in på en mängd olika sätt. Kommunens virusskydd fångar idag det mesta men det kan inte garanteras. Virusskyddet ligger alltid efter virusskaparna. Man är oskyddad under den tid det tar från att ett virus har skapats till att 5(11)

6 viruset upptäcks av virusjägarna, ett skydd skapas, skickas ut och slutligen installeras hos användaren, i detta fall i kommunens alla dator och servrar. Virus och annan skadlig kod kan finnas i/på: Hemsidor, även sådana som verkar seriösa. Detta kan dock vara svårt att undvika. Bakom bilder i ett mail, särskilt i spam. I bilagor till ett mail du får. Var därför uppmärksam på vem som är avsändare och om du litar på den. I nedladdning av program, tex mindre harmlösa spel. I din bärbara dator som du haft hemma och blivit smittad och sen kopplar in i kommunens nätverk. USB-minnen, CD-skivor, instickskort, etc; gör viruskontroll på dem om du inte är säker. Detta är särskilt viktigt om du inte har ett uppdaterat virusskydd och brandvägg på den dator där du hämtade informationen. Det kan vara svårt att undvika virus och annan skadlig kod eftersom det kan finnas överallt. Risken kan dock minskas betydligt om du surfar med omdöme samt inte öppnar ett mail från okända avsändare utan att först tänka efter om det verkar rimligt. Normalt skannar virusskyddet din dator när du startar upp den. Du kan också själv kontrollera din dator med det installerade virusskyddet om du under arbetet tror dig ha fått virus eller en trojan. Om du inte vet hur du skall göra kontakta Helpdesk. Värmdö kommuns eposten skyddas av många filter, bland annat spärras ett antal filändelser. På Värmdötorget, kommunfliken under IT finns aktuell information om Virus och Spam. Några råd för att du inte ska bli lurad av virussmittad e-post, spam: Titta på rubriken de flesta virusbrev har engelska namn och rubriker. En varningsklocka bör ringa om en arbetskamrat skickar ett brev med t ex rubriken: ME_NUDE och en bifogad fil med namnet pic.doc.pif eller bara.pic. Det troliga är att virus har infekterat arbetskamratens dator och skickat e-post till alla som finns i hans eller hennes adressbok. Det ser därför ut som om avsändaren är någon som du känner. Bifogade filer Kontrollera både namnet och filen. Den ändelse som är kopplad till alla filer berättar vad det är för typ av fil. Word-dokument slutar ofta på.doc, Excelfiler har ändelsen.xls och bilder slutar ofta på.gif eller. jpg.

7 Öppna inte bifogade filer med mystiskt innehåll eller konstiga namn. Många virusbilagor har dubbla ändelser, t ex filnamn doc.pif, där doc gör att det ser ut som ett textdokument men pif eller någon annan extra ändelse avslöjar att det kan vara ett virus. Observera att du inte skall installera några program utan att först tala med IT-enheten. Egna skärmsläckare skall heller inte installeras. När du får skräppost (Spam) i din brevlåda är den bästa åtgärden att radera de oönskade breven utan att öppna dem. Du ska absolut inte använda den svarsadress som ofta finns med för att avsäga dig ytterligare reklam. I många fall leder det till ännu mer reklam eftersom du genom att svara visar att du både använder e- postadressen och läser skäpposten. Spam kan användas även för mera allvarliga brott. Loggning och andra kontroller IT-enheten loggar all trafik som sker till och från kommunens nätverk. Syftet är att: kunna analysera trafiken för att upptäcka olika former av hot mot kommunens nätverk. uppfylla lagkrav. Värmdö kommun kan vid misstanke om brott mot policy och riktlinjer komma att granska den enskildes aktiviteter på Internet. Beslut om analys tas av berörd verksamhetschef eller kommundirektören i samråd med kommunens IT-chef. Licenser och egna installationer Värmdö kommun har en teknisk standard som gäller för all utrustning som på något sätt är kopplat till kommunens nät. Denna standard är under ständig utveckling. IT-enheten ansvarar för att definiera vad som är standard. Standardisering berör såväl hård som mjukvara och påverkar såväl den tekniska funktionen som kommunens ekonomi. IT-enheten äger all hårdvara. Av detta följer att: All hårdvara skall upphandlas av IT-enheten. IT-enheten godkänner undantag. All hårdvara som ansluts till nätverket skall godkännas av IT-enheten. T ex gåvodatorer får därmed inte anslutas utan IT-enhetens godkännande. dator och annan hårdvara som inte längre behövs i en verksamhet skall meddelas ITenheten som beslutar vad som skall ske. Hårdvara får inte ges till andra verksamheter som säger sig behöva fler dator.

8 Egen icke godkänd installerad utrustning supporteras inte av IT-enheten. Problem som orsakas av icke godkända installationer prioriteras inte. Egna installationer av program tillåts inte såvida inte IT-enheten har godkänt det. Även om programmet fungerar hemma eller på andra arbetsplatser så är det inte självklart att det fungerar här. De kan orsaka tekniska konflikter och det finns flera exempel på detta. Systemförvaltaren ansvarar för installation, uppgradering etc av sina verksamhetsspecifika system. Systemförvaltaren kommer överens med IT- enheten hur detta, för varje enskilt system hanteras i praktiken. Detta jobb kan också delegeras till lämpliga personer. Detta gäller även t ex ergonomiska hjälpmedel som på något sätt tekniskt ansluts till kommunens nätverk, t ex din dator. Allt som lagras på kommunens nätverk (inklusive dator) skall vara lagligt. Av detta följer att: o o Alla program som installeras skall ha en gällande licens. All piratkopiering är förbjuden. o Den som lagrar filer av olika format är ansvarig för att filen är laglig, tex ur upphovsrättssynpunkt. Självklart är också dataspel olämpliga. Syftet med dessa regler är att så långt möjligt undvika konflikter eller andra problem som orsakas av att program eller tekniska komponenter inte fungerar tillfredsställande ihop. I ett standardiserat nätverk minimeras den risken. Egen uppgradering av installerade program Gör inga uppgraderingar av program själv. IT-enheten hanterar eventuella behov av uppgradering av generella program. Systemförvaltaren ansvarar för uppgradering av sina verksamhetsspecifika system. Systemförvaltaren kommer överens med IT-enheten hur detta, för varje enskilt system, hanteras i praktiken. Detta jobb kan också delegeras till lämpliga personer. Säkerhetskopiering och lagring av data Detta gäller med undantag för bärbara och de stand-alone-datorer som inte är kopplade till en nätverksserver: Alla filer som hör till ditt eget arbete skall lagras i din hemkatalog på H:\. Det är inte tillåtet att lagra filer på C:\ (din dator:s hårddisk), på skrivbordet på din dator eller

9 någon annanstans i kommunens nätverk. Orsaken till detta är att IT-enheten tar central backup på allt som finns på H:\. Det som inte lagras där tas det inte backup på. Skulle din dator krascha eller om IT-enheten gör en ominstallation kommer allt som lagras lokalt, dvs inte på H:\, att försvinna. Därmed kan flera dagars jobb, eller i värsta fall allt ditt jobb försvinna. Varje anställd ansvarar för att sina dokument och filer (ditt arbete) hanteras på ett säkert sätt, dvs enligt dessa instruktioner. Du som har en bärbar eller standalonedator måste själv ta backup på t.ex. disketter. Tänk på att: Inte lagra sekretessbelagd information på din (bärbara) dator. Skulle den bli stulen eller borttappad kan någon obehörig komma över informationen. Det är upp till varje förvaltning (och förvaltare) att ställa krav på säkerheten på förvaltningens information och hur den skall hanteras om det finns behov av lokal lagring. Helpdesk Problem och brister med lokal utrustning skall rapporteras till IT-enheten. Normalt har ITpiloter och systemansvarige/systemförvaltare denna roll men det kan variera mellan olika enheter och verksamheter beroende på lokala förutsättningar. Inrapportering skall normalt ske via kommunens helpdesksystem, formulär för detta är tillgängligt på Värmdötorget. Syftet är att IT-enheten då får problemet dokumenterat och att ett ärende då inte kan försvinna. IT-enheten prioriterar ärenden och tar tag i dem så fort som möjligt. Alternativt kan du skicka mail till Vid akut behov kan du ringa till helpdesk. Akut behov är att du inte kan jobba, t ex att din dator inte startar eller du inte kan logga in av tekniska skäl. Påföljder Anställda i Värmdös kommun är skyldiga att följa kommunens gemensamma regler och anvisningar för IT-användandet. Eventuell underlåtenhet att följa reglerna kan bedömas som avtalsbrott mot anställningsavtalet och medföra att arbetsgivaren kan vidta de åtgärder som står till buds inom arbetsrätten. Varje chef ansvarar för att reglerna följs.

10 Brott mot regler och direktiv vid användning av Internet eller kommunens dator kan ytterst leda till en uppsägning/avsked samt skadeståndsansvar. Utbildning och eget underhåll av din dator Varje förvaltning skall tillse att alla medarbetare har den kompetens som behövs för att kunna genomföra sitt arbete. Detta gäller självklart också datorbaserade verktyg, d.v.s. din dator och de program som behövs. Felaktig hantering av dator och olika system kan innebära att man tar onödiga risker med verksamhetens data. Vidare kan bristande kunskap medföra att arbetet inte kan genomföras så effektivt som annars vore möjligt Det är av stor vikt att varje medarbetare som har en dator som arbetsredskap kan hantera följande områden: Grundläggande hantering och kännedom Grundläggande kännedom om din dator:s olika delar t ex: hårddisk, internminne, skärm, diskettstation, CD-läsare, modem Vad är Ikoner Att kunna byta skrivare för din dator Lägga in nytt papper i skrivaren Logga ut ur samt stänga av din dator Inloggning på annan dator Att det är skillnad på nätverksdator och din egen dator hemma Att kunna strukturera och lagra sina dokument på nätverket Filhantering med utforskaren Inte spara filen på skrivbordet Vad är kataloger, Mapp, hemkatalogen H:\ Hantera e-post Spara bifogade filer från Outlook i hemkatalogen (H:\) Bifoga egna filer till e-post Hitta interna e-postadresser Lägga till egna e-postadresser i egen adressbok Vid behov, använda regler i Outlook

11 Systemunderhåll Rensa den temporära katalogen på din dator Tar bort Cookiefiler Städa hemkatalogen på H: minst en gång per år Säkerhet Byta lösenord Själv kunna låsa datorn (med ctrl-alt-del) när du lämnar din arbetsplats Grundläggande felsökning och felhantering Sitter alla sladdar på plats ordentligt Finns det el, är alla enheter påslagna Använda Ctrl/Alt/del och tasklist Använda verify där så är möjligt för att återskapa ett program som inte fungerar Hitta och använda IT-stöd på Värmdötorget 11(11)

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2016 08 30 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Datasäkerhet. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 10. Hot mot datorsystem. Datorsäkerhet viktigare och viktigare.

Datasäkerhet. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 10. Hot mot datorsystem. Datorsäkerhet viktigare och viktigare. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Datasäkerhet Slideset 10 Agenda Hot mot

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Nätsäkert. En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert. En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert" är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I Nätsäkert

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID...

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID... Viktig information om internetbankens behörighetssystem, trojaner och virus Den senaste tiden har ett antal svenska bankkunder drabbats av så kallade trojaner i sina datorer. En trojan infekterar datorn

Läs mer

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson IT riktlinjer vid användandet av Internet Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart Käll Sig.:

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner

UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner UPPHOVSRÄTTS OCH SÄKERHETSGUIDE för akademiska institutioner INTRODUKTION De som skapar musik, räknar liksom de som arbetar inom den akademiska sektorn, med en rättvis belöning för sin kreativitet, tid

Läs mer

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna Metoder för att öka informationssäkerheten och därmed minska säkerhetsriskerna Mål Att utifrån en riskanalys identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i verksamheten kunna välja lämpliga åtgärder

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2011-10-05 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet avser hantering av verksamhetens information. Policyn redovisar mål och regler för informationssäkerhetsarbetet. Med informationssäkerhet avses

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare 2004-09-17 1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

IT-handbok Version 2014-1

IT-handbok Version 2014-1 Version 2014-1 Reviderad 2014-05-20 Version 2014-1 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 4 2 IT-policy... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Riktlinjer... 4 2.3 Ansvar... 4 3 Teknisk miljö... 4 3.1 Klient...

Läs mer

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot?

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Datasäkerhet Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Eva Blommegård, Lars-Anders Westlin samt Bengt Wolff SeniorNet Tyresö Agenda och definitioner Virusskydd Lösenord. Säkra

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Författningssamling i Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Beslutad av kommundirektören 2013-05-08 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Informationssäkerhetsinstruktioner

Läs mer