IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-instruktion för användare i Värmdö kommun"

Transkript

1 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete och är kommunens egendom. Avsikten med denna instruktion är att klargöra vilka regler som gäller vid användande av kommunens datorer. Den gäller samtliga anställda i kommunen. Lösenord är personliga och skall hanteras ansvarsfullt Internet får inte användas för surfning till sidor med porr, rasistiska eller på annat sätt kränkande innehåll. Enbart Kommunens e-postsystem, Outlook,får användas för e-post inom och från kommunens nätverk. Surfa med omdöme så vi undviker att få in virus och annan skadlig programkod i kommunens nätverk. Du som loggar in mot en nätverksserver skall lagra alla dina filer i din H:\ - katalog på nätet för att central backup på dem kan tas. Du som arbetar med stand-alone-dator måste själv ansvara för att säkerhetskopiera dina filer. Installera eller uppgradera inga program själv. Detta beslutas och hanteras av IT-enheten och systemförvaltare. Alla program och andra filer som finns på kommunens nätverk skall vara lagliga, dvs ha giltiga licenser och inte bryta mot upphovsrätten eller andra lagar. All hårdvara (datorer, skrivare etc) är hyresobjekt som beställs av IT-enheten. Ingen utrustning får anslutas till nätverket utan IT-enhetens godkännande. IT- enheten bestämmer standard på hårdvara och IT-plattform. 1(11)

2 IT-enheten kan se och kontrollera all aktivitet i kommunens nätverk för att kunna analysera olika risker samt följa upp att policy och direktiv följs. Brott mot dessa kan medföra påföljder. Syftet med dessa regler är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en säker och stabil IT-miljö och därmed en väl fungerande verksamhet. Att inte följa dessa regler innebär att onödiga risker tas och kan medföra merarbete för IT- enheten och ibland omfattande störningar i verksamheten. IT-instruktion för användare Bakgrund och syfte Datorn eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete och är kommunens egendom. Avsikten med denna instruktion är att klargöra vilka regler som gäller vid användande av dator i kommunens nätverk. Reglerna finns för att: alla som arbetar med en kommundator ska känna större trygghet i IT- säkerhetsfrågorna förebygga dataintrång, spridning av datavirus och övriga driftstörningar bidra till standardiseringen och därmed ökad effektivitet och driftstabilitet i kommunens nätverk minska risken för otillbörligt användande av kommunal IT-utrustning och Internet. Denna instruktion gäller alla anställda i Värmdö kommun Dator och skrivare på arbetsplatsen skall, som all utrustning, hanteras ansvarsfullt. ITutrustning skall t ex placeras på ett sådant sätt att man skyddar sig mot stöld eller nyttjande av obehöriga personer. Verksamhetsansvarig är ansvarig för att den lokala IT-utrustningen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 2(11)

3 Medarbetare som använder kommunens utrustning och it-system ska ha tillräcklig kompetens så att den egna IT-utrustningen hanteras och underhålls på rätt sätt. Ansvaret för medarbetarnas kompetens inom detta område ligger inom respektive förvaltning. Varje anställd är skyldig att känna till dessa instruktioner och varje chef skall informera sina anställda om detta. De frågor som berörs här är: Behörighet och lösenord Internet och datoranvändande E-post Virus, Spam och andra risker Loggning och andra kontroller Licenser och egna installationer Egen uppgradering av installerade program Säkerhetskopiering och lagring av data Helpdesk Påföljder Utbildning och eget underhåll av dator Behörighet och lösenord För att kunna utnyttja sitt verksamhetssystem måste en anställd ha ett konto på kommunens interna nät. Nyckeln till nätet, och verksamhetssystemet, är lösenordet. Om en obehörig får tillgång till ditt lösenord kan den obehörige komma åt allt som du kan komma åt. Det kommer då också att registreras som om det är du som eventuellt gör något otillbörligt. Därför gäller att: Lösenord är personliga och skall aldrig lämnas till någon annan. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord skall du omedelbart byta lösenord. Ett lösenord skall av nämnda skäl vara svårgissat. Därför gäller att: Lösenord skall aldrig vara äldre än 60 dagar. Därefter sker ett tvingande byte. 3(11)

4 Lösenord skall inte bestå av enkla ord som hemlig, topsecret, namn från familjen eller husdjur eller annat som är lätt att gissa. Lösenord skall vara minst 8 tecken och bör bestå av både siffror, bokstäver och minst en stor bokstav. Minst 8 tecken är tvingande från systemet Ett trick för att komma ihåg lösenord är att använda samma till så många system som möjligt och att byta alla samtidigt. Observera att det kan finnas verksamhetsspecifika instruktioner som går utöver dessa vad gäller säkerhet. Det är upp till systemförvaltaren att precisera och informera om säkerhetsnivån inom sitt ansvarsområde. Tänk också på att när du slutar eller byter tjänst så skall din chef meddela IT- enheten så att ditt nätkonto tas bort eller ändras. Behörighetsblanketten som finns på Värmdötorget används för alla ändringar och avslut av konto. Internet och dator-användande Tänk på att du alltid uppträder i tjänsten då du använder en uppkoppling till Internet på Värmdö kommuns abonnemang. Kontroller kan förekomma för att se att kommunens policy följs. All surfning loggas och IT-enheten tittar regelbundet igenom olika selekteringar av loggen i syfte att hitta säkerhets och policyproblem. Det är enbart en begränsad del av ITenheten som kan göra detta och det som hittas sprids inte utanför denna begränsade grupp. Utgångspunkten för varje medarbetares användande av dator och Internet är: Aktiviteter som påverkar kommunens nätverks säkerhet/integritet är i princip förbjudna. Krävs något sådant för arbetets skull kan IT-enheten (i de flesta fall) ordna en särlösning. Aktiviteter som är kriminella, kränkande eller på annat sätt uppenbart olämpligt är förbjudet. Barnpornografi är kriminellt och därmed självklart förbjudet men även laglig pornografi är förbjudet. I vissa fall kan det finnas gränsdragningsproblem. Då blir det en fråga för verksamhetsansvariga att tillsammans med IT-chef komma fram till ett ställningstagande.

5 Exempel på säkerhetsrisker: 4(11) Olika privata epostsystem är förbjudet. De mailen går inte genom vårt mailfilter och är därmed osäkra. Fildelningsprogram är inte tillåtna. Även om de garanterar att det inte finns virus eller spyware så vet vi att det kommer in den vägen också. FTP och annan form av mer avancerad filöverföring skall inte ske normalt. Finns behov kontakta IT-enheten. Det gemensamma för dessa inskränkningar är att kommunen vill stoppa så många vägar som möjligt där virus,trojaner, spyware och annat kan ta sig in. Om det finns behov i verksamheten för osäkra Internettjänster skall frågan tas upp av verksamhetsansvarige eller förvaltare med IT-enheten. All surfning från kommunens nätverk innebär att spår i form av loggar finns på de sidor som besöks. Surfning till en oacceptabel sida innebär därmed att kommunens identitet finns loggad där vilket kränker kommunens integritet. Man kan av misstag hamna på en oacceptabel sida. Enstaka träffar reagerar IT-enheten inte på. Om det är ett systematiskt beteende kommer ärendet att tas upp på lämpligt sätt. Epost Motsvarande regler som för Internet och dator-användning gäller också för e-post. Utöver detta gäller att: Kommunens e-postsystem får inte användas för egen kommersiell verksamhet. Skicka inte e-post som innehåller sekretessbelagd eller på annat sätt känslig information. Tänk på att e-post kan komma på avvägar eller på annat sätt bli läst. Epost är i regel en allmän handling och kan komma att lämnas ut. Om virus, spam och andra risker Virus och annan skadlig kod kan komma in på en mängd olika sätt. Kommunens virusskydd fångar idag det mesta men det kan inte garanteras. Virusskyddet ligger alltid efter virusskaparna. Man är oskyddad under den tid det tar från att ett virus har skapats till att 5(11)

6 viruset upptäcks av virusjägarna, ett skydd skapas, skickas ut och slutligen installeras hos användaren, i detta fall i kommunens alla dator och servrar. Virus och annan skadlig kod kan finnas i/på: Hemsidor, även sådana som verkar seriösa. Detta kan dock vara svårt att undvika. Bakom bilder i ett mail, särskilt i spam. I bilagor till ett mail du får. Var därför uppmärksam på vem som är avsändare och om du litar på den. I nedladdning av program, tex mindre harmlösa spel. I din bärbara dator som du haft hemma och blivit smittad och sen kopplar in i kommunens nätverk. USB-minnen, CD-skivor, instickskort, etc; gör viruskontroll på dem om du inte är säker. Detta är särskilt viktigt om du inte har ett uppdaterat virusskydd och brandvägg på den dator där du hämtade informationen. Det kan vara svårt att undvika virus och annan skadlig kod eftersom det kan finnas överallt. Risken kan dock minskas betydligt om du surfar med omdöme samt inte öppnar ett mail från okända avsändare utan att först tänka efter om det verkar rimligt. Normalt skannar virusskyddet din dator när du startar upp den. Du kan också själv kontrollera din dator med det installerade virusskyddet om du under arbetet tror dig ha fått virus eller en trojan. Om du inte vet hur du skall göra kontakta Helpdesk. Värmdö kommuns eposten skyddas av många filter, bland annat spärras ett antal filändelser. På Värmdötorget, kommunfliken under IT finns aktuell information om Virus och Spam. Några råd för att du inte ska bli lurad av virussmittad e-post, spam: Titta på rubriken de flesta virusbrev har engelska namn och rubriker. En varningsklocka bör ringa om en arbetskamrat skickar ett brev med t ex rubriken: ME_NUDE och en bifogad fil med namnet pic.doc.pif eller bara.pic. Det troliga är att virus har infekterat arbetskamratens dator och skickat e-post till alla som finns i hans eller hennes adressbok. Det ser därför ut som om avsändaren är någon som du känner. Bifogade filer Kontrollera både namnet och filen. Den ändelse som är kopplad till alla filer berättar vad det är för typ av fil. Word-dokument slutar ofta på.doc, Excelfiler har ändelsen.xls och bilder slutar ofta på.gif eller. jpg.

7 Öppna inte bifogade filer med mystiskt innehåll eller konstiga namn. Många virusbilagor har dubbla ändelser, t ex filnamn doc.pif, där doc gör att det ser ut som ett textdokument men pif eller någon annan extra ändelse avslöjar att det kan vara ett virus. Observera att du inte skall installera några program utan att först tala med IT-enheten. Egna skärmsläckare skall heller inte installeras. När du får skräppost (Spam) i din brevlåda är den bästa åtgärden att radera de oönskade breven utan att öppna dem. Du ska absolut inte använda den svarsadress som ofta finns med för att avsäga dig ytterligare reklam. I många fall leder det till ännu mer reklam eftersom du genom att svara visar att du både använder e- postadressen och läser skäpposten. Spam kan användas även för mera allvarliga brott. Loggning och andra kontroller IT-enheten loggar all trafik som sker till och från kommunens nätverk. Syftet är att: kunna analysera trafiken för att upptäcka olika former av hot mot kommunens nätverk. uppfylla lagkrav. Värmdö kommun kan vid misstanke om brott mot policy och riktlinjer komma att granska den enskildes aktiviteter på Internet. Beslut om analys tas av berörd verksamhetschef eller kommundirektören i samråd med kommunens IT-chef. Licenser och egna installationer Värmdö kommun har en teknisk standard som gäller för all utrustning som på något sätt är kopplat till kommunens nät. Denna standard är under ständig utveckling. IT-enheten ansvarar för att definiera vad som är standard. Standardisering berör såväl hård som mjukvara och påverkar såväl den tekniska funktionen som kommunens ekonomi. IT-enheten äger all hårdvara. Av detta följer att: All hårdvara skall upphandlas av IT-enheten. IT-enheten godkänner undantag. All hårdvara som ansluts till nätverket skall godkännas av IT-enheten. T ex gåvodatorer får därmed inte anslutas utan IT-enhetens godkännande. dator och annan hårdvara som inte längre behövs i en verksamhet skall meddelas ITenheten som beslutar vad som skall ske. Hårdvara får inte ges till andra verksamheter som säger sig behöva fler dator.

8 Egen icke godkänd installerad utrustning supporteras inte av IT-enheten. Problem som orsakas av icke godkända installationer prioriteras inte. Egna installationer av program tillåts inte såvida inte IT-enheten har godkänt det. Även om programmet fungerar hemma eller på andra arbetsplatser så är det inte självklart att det fungerar här. De kan orsaka tekniska konflikter och det finns flera exempel på detta. Systemförvaltaren ansvarar för installation, uppgradering etc av sina verksamhetsspecifika system. Systemförvaltaren kommer överens med IT- enheten hur detta, för varje enskilt system hanteras i praktiken. Detta jobb kan också delegeras till lämpliga personer. Detta gäller även t ex ergonomiska hjälpmedel som på något sätt tekniskt ansluts till kommunens nätverk, t ex din dator. Allt som lagras på kommunens nätverk (inklusive dator) skall vara lagligt. Av detta följer att: o o Alla program som installeras skall ha en gällande licens. All piratkopiering är förbjuden. o Den som lagrar filer av olika format är ansvarig för att filen är laglig, tex ur upphovsrättssynpunkt. Självklart är också dataspel olämpliga. Syftet med dessa regler är att så långt möjligt undvika konflikter eller andra problem som orsakas av att program eller tekniska komponenter inte fungerar tillfredsställande ihop. I ett standardiserat nätverk minimeras den risken. Egen uppgradering av installerade program Gör inga uppgraderingar av program själv. IT-enheten hanterar eventuella behov av uppgradering av generella program. Systemförvaltaren ansvarar för uppgradering av sina verksamhetsspecifika system. Systemförvaltaren kommer överens med IT-enheten hur detta, för varje enskilt system, hanteras i praktiken. Detta jobb kan också delegeras till lämpliga personer. Säkerhetskopiering och lagring av data Detta gäller med undantag för bärbara och de stand-alone-datorer som inte är kopplade till en nätverksserver: Alla filer som hör till ditt eget arbete skall lagras i din hemkatalog på H:\. Det är inte tillåtet att lagra filer på C:\ (din dator:s hårddisk), på skrivbordet på din dator eller

9 någon annanstans i kommunens nätverk. Orsaken till detta är att IT-enheten tar central backup på allt som finns på H:\. Det som inte lagras där tas det inte backup på. Skulle din dator krascha eller om IT-enheten gör en ominstallation kommer allt som lagras lokalt, dvs inte på H:\, att försvinna. Därmed kan flera dagars jobb, eller i värsta fall allt ditt jobb försvinna. Varje anställd ansvarar för att sina dokument och filer (ditt arbete) hanteras på ett säkert sätt, dvs enligt dessa instruktioner. Du som har en bärbar eller standalonedator måste själv ta backup på t.ex. disketter. Tänk på att: Inte lagra sekretessbelagd information på din (bärbara) dator. Skulle den bli stulen eller borttappad kan någon obehörig komma över informationen. Det är upp till varje förvaltning (och förvaltare) att ställa krav på säkerheten på förvaltningens information och hur den skall hanteras om det finns behov av lokal lagring. Helpdesk Problem och brister med lokal utrustning skall rapporteras till IT-enheten. Normalt har ITpiloter och systemansvarige/systemförvaltare denna roll men det kan variera mellan olika enheter och verksamheter beroende på lokala förutsättningar. Inrapportering skall normalt ske via kommunens helpdesksystem, formulär för detta är tillgängligt på Värmdötorget. Syftet är att IT-enheten då får problemet dokumenterat och att ett ärende då inte kan försvinna. IT-enheten prioriterar ärenden och tar tag i dem så fort som möjligt. Alternativt kan du skicka mail till Vid akut behov kan du ringa till helpdesk. Akut behov är att du inte kan jobba, t ex att din dator inte startar eller du inte kan logga in av tekniska skäl. Påföljder Anställda i Värmdös kommun är skyldiga att följa kommunens gemensamma regler och anvisningar för IT-användandet. Eventuell underlåtenhet att följa reglerna kan bedömas som avtalsbrott mot anställningsavtalet och medföra att arbetsgivaren kan vidta de åtgärder som står till buds inom arbetsrätten. Varje chef ansvarar för att reglerna följs.

10 Brott mot regler och direktiv vid användning av Internet eller kommunens dator kan ytterst leda till en uppsägning/avsked samt skadeståndsansvar. Utbildning och eget underhåll av din dator Varje förvaltning skall tillse att alla medarbetare har den kompetens som behövs för att kunna genomföra sitt arbete. Detta gäller självklart också datorbaserade verktyg, d.v.s. din dator och de program som behövs. Felaktig hantering av dator och olika system kan innebära att man tar onödiga risker med verksamhetens data. Vidare kan bristande kunskap medföra att arbetet inte kan genomföras så effektivt som annars vore möjligt Det är av stor vikt att varje medarbetare som har en dator som arbetsredskap kan hantera följande områden: Grundläggande hantering och kännedom Grundläggande kännedom om din dator:s olika delar t ex: hårddisk, internminne, skärm, diskettstation, CD-läsare, modem Vad är Ikoner Att kunna byta skrivare för din dator Lägga in nytt papper i skrivaren Logga ut ur samt stänga av din dator Inloggning på annan dator Att det är skillnad på nätverksdator och din egen dator hemma Att kunna strukturera och lagra sina dokument på nätverket Filhantering med utforskaren Inte spara filen på skrivbordet Vad är kataloger, Mapp, hemkatalogen H:\ Hantera e-post Spara bifogade filer från Outlook i hemkatalogen (H:\) Bifoga egna filer till e-post Hitta interna e-postadresser Lägga till egna e-postadresser i egen adressbok Vid behov, använda regler i Outlook

11 Systemunderhåll Rensa den temporära katalogen på din dator Tar bort Cookiefiler Städa hemkatalogen på H: minst en gång per år Säkerhet Byta lösenord Själv kunna låsa datorn (med ctrl-alt-del) när du lämnar din arbetsplats Grundläggande felsökning och felhantering Sitter alla sladdar på plats ordentligt Finns det el, är alla enheter påslagna Använda Ctrl/Alt/del och tasklist Använda verify där så är möjligt för att återskapa ett program som inte fungerar Hitta och använda IT-stöd på Värmdötorget 11(11)

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott

Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott B-uppsats LIU-ITN-B--04/002--SE Dataintrång En studie av IT-säkerhet och IT-brott Anna Bartels och Shahla Shenavar 2004-04-06 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer