IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal"

Transkript

1 IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum Versionsnummer 1.0

2 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet fastställt Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

3 Innehåll Inledning 1 Allmänt 2 Mål 3 Hur använder jag detta dokument 3 Klassning av information 4 Handling som är hemlig 5 Lagring 6 Information i våra stödsystem 6 Egna dokument och register 6 Var ska jag lagra elektronisk information? 7 Personlig hemkatalog 7 Organisationsenhet 7 Lokal hårddisk 7 Behörighet 7 Lösenord 8 Skapa ett säkert lösenord 8 Program och licenser 8 IT-säkerhet och kringutrustning 9 IT-arbetsplats 9 Bärbara- och hemdatorer 9 Mobiltelefoner, läsplattor, digitalkameror och liknande med lagring 10 Lokalt nätverk (kommunnätverket) 10 Internet och intranätet 11 E-post 11 Råd och regler för e-post 12 Bilagor i e-post 12 Incidenter 13 Incident 13 Allvarlig störning eller avbrott i kritisk IT-tjänst 13 Virus 14 Stöd och hjälp 15 När du slutar din anställning 15 Riktlinjerna för användandet av PC - nät i Finspångs kommun 15 I

4 Inledning Detta dokument är till för dig som arbetar i Finspångs kommun och har tagits fram av IT-funktionen. Syftet är att underlätta ditt arbete i kommunens datasystem. IT-guiden ger dig information om hur du använder din dator, vilka regler som gäller, vart du vänder dig vid problem och vad du som användare bör tänka på. Mer information om hur du går tillväga finns på Finspånätet ( 1

5 Allmänt Användningen av IT-system i vårt dagliga arbete ökar och införandet av fler strategiska IT-tillämpningar sker kontinuerligt. För att alla dessa system ska vara säkra, tillgängliga och fungera som det effektiva verktyg vi önskar, är det viktigt att användningen sker på ett kontrollerat sätt. En förutsättning för detta är att känna till de krav som ställs på dig som IT-användare inom organisationen. Se även kommunens IT-säkerhetspolicy för ytterligare information. Du ska veta: vilket ansvar du har vad du ska göra vid olika incidenter var du kan få stöd och hjälp de säkerhetsbestämmelser som gäller specifikt för varje system hur du får använda e-post och internet. I detta ansvar ingår att: följa gällande regler för IT-säkerhet delta i och stödja IT-säkerhetsarbetet noga ta del av och följa aktuella säkerhetsinstruktioner för användare rapportera olika former fel, brister och incidenter, t ex misstänkt virusangrepp enligt fastställda rutiner föreslå förändringar till verksamhetsansvarige påtala egna behov av utbildning 2

6 Mål Målet är att alla användare ska: ansvara för informationens riktighet och att den skyddas mot obehörig insyn vid såväl inmatning, uttag och bearbetning av information. rapportera fel och brister framföra behov av information och utbildning till systemförvaltare föreslå utvecklande förändringar av IT-systemen meddela systemförvaltare behovet av skydd för känslig information förstå rollfördelning inom organisationen förstå begränsningar och risker i användandet av e-post och internet. Hur använder jag detta dokument Se gärna detta dokument som ett uppslagsverk och en viktig källa till hur IT-systemen och informationen får användas. Saknar du någon information eller vill du veta mera så tveka inte att kontakta din närmaste chef. 3

7 Klassning av information I ditt dagliga arbete kommer du i kontakt med information som kommer levererad till dig i många olika former. Det kan till exempel vara talad, på papper, lagrad i datorer eller via e-post. För att du ska få den information som du behöver, vid rätt tidpunkt och med korrekt innehåll har organisationen satt upp som övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet att vi ska: behandla information på ett tydligt, korrekt, säkert och relevant sätt kunna leverera och hämta information vid rätt tidpunkt uppnå och upprätthålla en god informationssäkerhet Med dessa mål som bakgrund utgår organisationen från synsättet att våra medarbetare ska ha tillgång endast till den information och de system de behöver för sitt arbete. En stor mängd handlingar (uppgifter) kan vara sekretesskyddade. Det är viktigt att du är förtrogen med karaktären på de handlingar/uppgifter som du hanterar. Organisationen har idag inget dokumenthanteringssystem som stödjer klassningen i schemat nedan, men du uppmanas ändå att ha klassningen i åtanke när du arbetar med dina dokument. Som stöd i ditt arbete med detta finns dokumentet Informationsklassning. 4

8 Kravnivå IT- G U I D E N Följande riktlinjer för klassning gäller: Säkerhetsaspekt Sekretess Riktighet Tillgänglighet Mycket hög Information som inte får röjas Information som, enligt lagkrav skall säkras mot förändring eller förstöring Information som ska vara åtkomlig inom högst en halv dag Hög Information som kan ge väsentliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisation eller för enskild person om den röjs Information som kan ge väsentliga negativa konsekvenser för egen eller annan organisation eller för enskild person om den röjs Information som inte behöver vara åtkomlig inom en halv dag men inom en dag Basnivå Information som kan ge negativa konsekvenser för egen eller annan organisation eller enskild person om den röjs Information som kan ge negativa konsekvenser för egen eller annan organisation eller för enskild person om den röjs Information som inte behöver vara åtkomlig inom en dag men senast inom två dagar Handling som är hemlig Handlingar kan vara allmänna eller icke allmänna. Allmänna handlingar kan sedan vara offentliga eller hemliga. Alla allmänna handlingar måste registreras, arkiveras och diarieföras. Det gäller även handlingar som inkommer via telefax eller e-post m.m. Hur du ska hantera dina handlingar framgår av en särskild instruktion Huvudregeln är att allmänna handlingar är tillgängliga för envar som vill ta del av dem. En myndighet som vägrar lämna ut en allmän handling kan endast göra så med stöd av ett lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen. I personuppgiftslagen, PUL, regleras rätten att behandla personuppgifter. Syftet med personuppgiftslagen är skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 5

9 Lagring Information i våra stödsystem Som stöd i det dagliga arbetet har organisationen och dess verksamheter olika IT-baserade stödsystem bl.a. ekonomi- och lönesystem. I dessa system är informationen ofta redan klassad och inbyggda regelverk ger rättigheter eller sätter begränsningar för dig att hantera informationen. För vart och ett av stödsystemen ska det finnas en handbok eller en användarinstruktion, som beskriver vilken information systemet innehåller, vad du ska och får tillföra, ändra och eventuellt ta bort. Om reglerna följs har vi goda möjligheter att klara kraven på en god informationssäkerhet i systemen. Egna dokument och register Utöver att arbeta i våra stödsystem kommer du att upprätta egna register, handlingar och dokument, exempelvis med Word eller Excel. Stödsystemens inbyggda skydd används inte då. Detta kräver särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att du tänker över säkerheten och hur du klassar, lagrar och hanterar informationen. Oavsett om du använder stödsystem eller har skapat egna dokument så har du ett personligt ansvar för säkerheten i din hantering av information i alla dess former. I detta ansvar ingår bl.a. att du själv måste känna till de regler som gäller när du hanterar information. När du hanterar information är du ansvarig för informationens riktighet och att informationen skyddas mot obehörig insyn. Tveka inte att samråda med din närmaste chef om du känner dig osäker i dessa sammanhang. När du skapar egen information är det viktigt att veta: vilken informationsklass informationen tillhör (se klassning ovan) var den ska lagras När information lagras elektroniskt finns större risk för obehörig förändring eller spridning, dessutom tillkommer risken för virusangrepp. På grund av detta ställer vi högre krav på denna typ av information. 6

10 Var ska jag lagra elektronisk information? Den information du lagrar på våra gemensamma utrymmen, som kan nås via kommunens nätverk säkerhetskopieras automatiskt. Personlig hemkatalog H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsmaterial. Om du väljer H-enheten kommer dina medarbetare inte åt informationen. Organisationsenhet O: (Organisationsenhet) är en enhet för lagring av information som alla medarbetare i organisationen har tillgång till. Gruppenhet är en enhet för lagring av information som du och medarbetarna på din enhet har tillgång till. Lokal hårddisk Om du lagrar på din lokala hårddisk (C:) är du personligen ansvarig för att säkerhetskopiering sker. När du lagrar information på din lokala hårddisk (C:) riskerar du att förlora information som inte kan återskapas till rimliga kostnader, vid t ex en diskkrasch. Undvik lagring på C: för annat än tillfälliga filer. Behörighet Våra IT-system är utrustade med kontrollsystem för behörighet. Det säkerställer att endast behöriga användare kommer åt information. De behörigheter du blir tilldelad beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av systemförvaltaren för de system som används inom den verksamhet där du jobbar. 7

11 Lösenord Första gången du loggar in på nätverket får du ett initialt lösenord av ITavdelningen. Detta lösenord kan du bara använda en gång för att komma in i nätverket. När du har loggat in, byt då det initiala lösenordet till ditt personliga lösenord. Även för övriga system som du fått behörighet till, måste du byta det initiala lösenordet mot ett eget. Lösenordet är strängt personligt och ska hanteras därefter. Tänk på att du själv kan bli misstänkt om någon använder ditt lösenord för olämpliga ändamål. Skapa ett säkert lösenord Ett säkert lösenord ska bestå av både stora (A-Z) och små (a-z) bokstäver liksom siffror (0-9). Det får inte innehålla ditt namn eller inloggningsnamn och det ska bestå av minst sju tecken. Det får inte heller vara identiskt med något av dina 24 senaste lösenord eller innefatta icke-alfanumeriska tecken, till exempel!, #, %. Program och licenser För all programvara, som inte är fria programvaror, på kommunens datorer och servrar ska det tecknas en licens. Upphovsrätten ska respekteras och är grunden för licensavtalen. Ingen programvara får kopieras eller föras utanför kommunens utrymme om inte annat har överenskommits med systemägaren. All privatkopiering är därför förbjuden. Mjukvara (program) som inte godkänts av IT-avdelningen får inte installeras eller användas på arbetsstationer eller nätverk som administreras av ITavdelningen. Det är inte heller tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför dess verksamhet. 8

12 IT-säkerhet och kringutrustning IT-arbetsplats För att uppnå nödvändig IT-säkerhet finns regler och rekommendationer för användning av IT-systemen inom organisationen: Datorer, surfplattor och annan utrustning som ingår i din arbetsplats är arbetsredskap, och får inte lånas ut till till exempel familjemedlemmar, elever, eller andra personer som inte är anställda hos Finspångs kommun. All installation och konfiguration av hårdvara och arbetsstationer ska ske av IT-avdelningen. Vid tillfällen när du inte har uppsikt över datorarbetsplatsen ska du låsa den med kortkommandot: CTRL+ALT+DEL. Det gäller vid kortare frånvaro under dagen. Vid längre frånvaro ska arbetsstationen loggas ur eller helst stängas av. Om du använder en dator som är en av de arbetsstationer som används av flera medarbetare ska du alltid logga ut helt för att inte stänga ute dina arbetskamrater. Låser du datorn är det bara du som har låst den som kan logga in igen. Vid fel på IT-arbetsplats ska du anmäla detta till IT-avdelningen felanmälan. Din IT-arbetsplats är IT-avdelningen egendom och får inte bytas eller förändras utan IT-avdelningen medgivande. Inför service på din utrustning som innebär att din persondator lämnas bort eller kasseras måste känslig information i din hårddisk tas bort. Rådgör då med IT-avdelningen. Bärbara- och hemdatorer Om du har en egen bärbar- eller hemdator som du använder för hemarbete bör du tänka på att dessa kan utgöra en säkerhetsrisk. Tänk på att: inte kopiera känslig information till annat media som du sedan tar med hem. Risk finns att obehöriga då kan ta del av den. att du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den egna datorn. Lagringsmedia som du använder/skapar i hemdatormiljö på disketter, brända skivor, zip-disk, USB-minne eller andra media får inte användas i 9

13 kommunens nätverk förrän viruskontroll av lagringsmediet har skett. Kontrollen ska ske med IT-avdelningen godkända virusprogram. Mobiltelefoner, läsplattor, digitalkameror och liknande med lagring Övriga instruktioner i detta dokument gäller även vid användning av mobila enheter. Handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner mm kan lätt bli virusbärare då du kan mellanlagra information mellan olika datorer i dessa. Därför ska du inte ansluta denna typ av kringutrustning mot en dator som du inte med säkerhet vet har ett uppdaterat virusprogram. Om du använder mobiltelefon eller surfplatta i arbetet ska du skriva på Policy för smarta telefoner och surfplattor som du hittar på Finspånätet. Molntjänster, till exempel Dropbox eller ICloud får inte användas som lagring av dokument, då dessa inte uppfyller kraven på informationssäkerhet. Om du vill arbeta med ett dokument på en mobil enhet ska du skicka dokumentet med e-post till dig själv när du är färdig, tänk dock på att aldrig skicka sekretessbelagd information via e-post. Lokalt nätverk (kommunnätverket) Kommunnätverket är en mycket viktig gemensam resurs som ger oss alla möjlighet att till exempel lagra och dela information, dela på skrivare och kommunicera. Följande regler gäller för nätverket: Alla som i sitt arbete skriver ut sekretessmaterial ska använda säker utskrift om detta är möjligt, antingen via Uniflow eller en personlig brevlåda med kod. inloggning på nätverket ska ske med ditt personliga lösenord all inloggning eller försök till inloggning under annan, eller med annans identitet är absolut förbjuden. När du arbetar i organisationens nätverk loggas och registreras i allmänhet en del av dina aktiviteter. Loggningsfunktioner används för att spåra obehörig verksamhet och intrång. Det görs för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar. 10

14 Information som sparas på gemensamma utrymmen i det lokala nätverket ska lagras på anvisad plats (se Lagring av elektronisk information) Det är förbjudet att skaffa sig tillgång till annan information än den som dina systemrättigheter ger dig. Enbart kommunens utrustning får anslutas mot organisationens nätverk. Om vi alla följer dessa regler så kan obehöriga inte komma åt informationen. Kom ihåg att du ansvarar för allt som registrerats med din användaridentitet. Internet och intranätet När du använder internet kan säkerheten i organisationens lokala nätverk påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende. Organisationen förutsätter att den som laddar ned filer från internet har gott omdöme och endast hämtar in sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade webbplatser. Ingen programvara får laddas ner. Utöver säkerhetsrisken kan en felaktig hantering innebära skadeståndskrav vid till exempel brott mot upphovsrätten. Det är inte tillåtet att via internet titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) eller har anknytning till kriminell verksamhet. I specifika fall kan det dock vara motiverat för arbetet, till exempel vid utredningar, omvärldsanalyser med mera, att besöka sidor som normalt är förbjudna. När du surfar på internet representerar du vår kommun. Gör det med ett gott omdöme så att ditt agerande på nätet inte skadar oss. Agera i enlighet med våra värderingar så att det du förmedlar på nätet inte skadar oss. Du bör tänka på att du lämnar spår i en fil som loggar internettrafiken till och från kommunens verksamheter. Denna loggfil är offentlig handling och visar vilka webbplatser du har besökt. E-post E-post är ett hjälpmedel i arbetet men lagringskapaciteten för det är begränsad. Tänk därför på att regelbundet radera i mapparna Inkorgen, Skickat, Borttaget och Skräppost för att frigöra utrymme. E-postsystemet ska inte användas som ett arkivsystem, meddelanden, bifogade filer m.m. som du vill spara, sparar du på samma sätt som du lagrar annan information. 11

15 Råd och regler för e-post E-post ska besvaras skyndsamt, helst inom två arbetsdagar. Det är samma regler för diarieföring av e-post, som för vanliga brev. Om du under en längre period inte har möjlighet att kontrollera din e-post ska du sätta frånvarobesked med uppgift om vem som hanterar dina ärenden. Se instruktioner på Finspånätet för att ta reda på hur du gör. E-postsystemet är ett arbetsverktyg och bör inte användas för privat bruk. Ange alltid ämne för meddelandet för att klargöra för mottagaren vad denne kan förvänta sig för innehåll i e-brevet. Skriv inte känslig information i ämnesraden. Det är inte tillåtet med automatisk vidarekoppling till annan e- postadress. Skriv korta brev. Tänk på att mottagaren kanske får stora volymer e-post. Använd läskvittens endast för interna meddelanden när du har behov av detta. Du bör vara selektiv med att använda stora gruppadresser (massutskick) och med att skicka eller vidare-befordra meddelanden som innehåller stora filer. Skicka inte och vidarebefordra inte kedjebrev av någon sort. Stryk dig från e-postlistor om du inte vill ha fler brev via dem eller är frånvarande en längre tid. Om du får hotelsebrev eller liknande, kontakta din chef. Ta inte bort brevet. E-postsystemet får aldrig användas för att skicka sekretessbelagd information. Bilagor i e-post Som mottagare av en bilaga i e-post har du ett ansvar att signalera om det är något problem. Det kan finnas begränsningar vad avser bilagestorlekar och filtyper hos dina mottagare. 12

16 Incidenter Om du upptäcker fel och brister i de system du använder ska du rapportera dessa till IT-avdelningen, din närmaste chef eller systemförvaltaren. Alla fel och störningar är inte lika allvarliga, därför har delat in dem i olika kategorier: Incident Ett eller ett fåtal IT-system är drabbade under en begränsad period, upp till 8 timmar. Allvarlig störning eller avbrott i kritisk IT-tjänst Bortfallet får stor påverkan på kommunens förmåga att leverera tjänster inom kommunen eller ut till samhället, eller systemet som är drabbat är i grupp 1-2 i kontinuitetsplanen. Finspångs kommun bidrar till att öka IT-säkerheten i landet genom att löpande rapportera alla typer av IT-säkerhetsincidenter till PTS (Post och Telestyrelsen). Genom att rapportera händelser hjälper även du till att förebygga. Informera IT-avdelningen som sammanställer rapporterna. Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i IT-systemet ska du: notera när du senast var inne i IT-systemet notera när du upptäckte intrånget omedelbart anmäla till IT-avdelningen, systemförvaltaren eller din chef dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har påverkats 13

17 Virus Datavirus kan beskrivas som ett program eller en programsekvens vars uppgift är tränga in i andra program för att utföra något otillbörligt. Datavirus är ofta ytterst smittsamma och smittkällan kan vara svår att identifiera. Gratisprogram, spelprogram och filer som laddas ner från internet eller medföljande filer till e-post är de vanligaste smittbärarna. Finspångs kommun har bra programvaror för viruskontroll och det görs kontinuerligt kontroll i nätverket. Även filer som du hämtar från internet kontrolleras av virusprogram i nätverket. Tecken på datavirus i systemet kan vara att: datorn utför operationer/arbete utan att du själv initierat det, t ex förändringar sker på skärmen (tecken flyttas, försvinner etc.) pip eller hälsningar på skärmen datorn uppträder på ett onormalt sätt, t ex arbetar mycket långsamt Om du misstänker att systemet innehåller virus ska du: dra ur nätverkskabeln. Stäng INTE av din dator genom att slå av strömmen omedelbart anmäla förhållandet till endera ITsäkerhetssamordnaren, IT-avdelningen eller till närmaste chef. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, EJ per e-post Om du får brev med virusvarning där man talar om att ett virus är på gång ska du inte skicka meddelande om detta till alla på organisationen utan kontakta IT-avdelningen som kan avgöra om det är en seriös varning eller kanske bara ett skämt eller ett virus i sig. Skicka inte heller någon varning externt innan du kontrollerat med IT-avdelningen. Om du misstänker stöld, sabotage eller liknande: kontakta din närmaste chef eller IT-avdelningen. 14

18 Stöd och hjälp På Finspånätet under rubriken IT-stöd hittar du tips och instruktioner om hur du använder din IT-arbetsplats. Där finns också kontaktuppgifter till ITfunktionen och IT-avdelningen. Under rubriken Användarhandledning får du mer hjälp. När du slutar din anställning När du slutar din anställning ansvarar du för att: rådgöra med din chef om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas. Notera att allt arbetsmaterial du framställt är Finspångs kommuns egendom och får inte tas med utan chefs godkännande privat material rensas och tas bort De behörigheter du fått i våra IT-system avbeställs genom din chefs försorg. Riktlinjerna för användandet av PC - nät i Finspångs kommun När du börjar din anställning fick du skriva på att du accepterade riktlinjerna för användande av PC-nät i Finspångs kommun. Denna förbindelse ska finnas i din personalakt. Om du inte skrivit på en sådan förbindelse, kontakta din närmaste chef. 15

19 Riktlinjer för användandet av PC - nät i Finspångs kommun Kommunstyrelsen har den 29 maj 2000, 103, beslutat att anta riktlinjer för användandet av PC - nät i Finspångs kommun enligt följande: 1. Jag är skyldig att hålla lösenord hemligt och förvarar det inte i klartext vid min arbetsplats. 2. Jag lånar inte ut lösenord till någon annan person. 3. Jag lämnar inte min PC utan tillsyn om den är inloggad på nätet. 4. Jag rapporterar förekomsten av virus till IT-avdelningen. 5. Jag ansvarar själv för säkerhetskopiering från lokal hårddisk. 6. Jag är medveten om att utrustningens konfiguration inte får ändras utan medgivande av IT-avdelningen. 7. All ny installation av programvaror skall vara godkänd av IT-avdelningen och följa fastställd standard, giltig licens måste finnas. 8. Jag är medveten om att min användning av elektronisk post sker inom ramen för kommunens verksamhet och jag iakttar därför god sed enligt offentlighetsprincipen vad avser registrering, arkivering och diarieföring. 9. Felaktigheter och incidenter i IT - systemet rapporteras till systemansvariga. 10. Jag lämnar inte obehöriga information om systemet och säkerhetsrutiner. 11. Internet är ett arbetsverktyg som bara skall användas för mitt arbete inom Finspångs kommun. 12. Det är förbjudet att via Internet sprida information (text, bilder, ljud osv.) som till sitt innehåll kan vara kränkande och stötande för enskilda eller grupper av användare, t.ex. rasistiska och diskriminerande uttalande, hets mot folkgrupp, våld, pornografi, prostitution, kränkande av människors tro och livsåskådning. 13. Det är förbjudet att sprida programvaror som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, mobbing i form av bilder, texter, filer, e - post 14. Det är förbjudet att medvetet sprida filer med datavirus, sabotageprogram etc. 15. Det är förbjudet att dölja sin användaridentitet. 16. Det är förbjudet att förolämpa eller förnedra andra användare. Alla som använder kommunens PC - nät skall bekräfta sin kunskap om och följa dessa riktlinjer. 16

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20160516 Ersätter: 20130317 Dnr: 2016/00024 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Säker hantering av information

Säker hantering av information Del 2 Instruktion Säker användare Det ska vara lätt att göra rätt! Titel, Del 2 - Instruktion Säker användare Dokumenttyp Målgrupp Version 1.0 Utgivare Diarienr Instruktion Alla medarbetare RPS Datum 090820

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND...1 2 INLOGGNING...1 3 HANTERING AV INFORMATION...3 4 INTERNET...3

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS ADMINISTRATIVA NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION...

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

VIKTIG INFORMATION!!!

VIKTIG INFORMATION!!! VIKTIG INFORMATION!!! Läs noga igenom bifogad information! Skriv på den bifogade ansvarsförbindelsen och skicka denna till IT-avdelningen. När behörig personal erhållit den påskrivna ansvarsförbindelsen

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson IT riktlinjer vid användandet av Internet Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart Käll Sig.:

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Handläggare Henrik Andersson Informationssäkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05, 36, reviderad 2014-03-03 20 registernr 03.16.2 Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE... 3 SÄKERHETSINSTRUKTION

Läs mer

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Flik 9, uppdaterad 140912 Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska göra praktik hos oss är det viktigt att läsa detta dokument. Några

Läs mer

Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)

Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga) Datum Beteckning Sida Kommunstyrelseförvaltningen 2012-08-13 KS 118-2012/1 1(1) Handläggare Malin Larsson Tel: 0586-481 21 E-post: malin.larsson@degerfors.se Säkerhetspolicy för Degerfors kommun (1 bilaga)

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Digital kommunikation - instruktion för användare

Digital kommunikation - instruktion för användare Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 28. Gäller frr o m 2015 04 01 Digital kommunikation - instruktion för använd dare Sida 2 1 INLEDNING... 3 2 HANTERING AV INFORMATION... 4 2.1 ALLMÄNT OM INFORMATION...

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter

Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter Riktlinje för användning av lånedator i skolan Västerås stad Skolverksamheter IT-riktlinje för användning av lånedator* i skolan Skolarbete och lärande med stöd av modern teknik Skolans uppdrag är att

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Uppdaterad 140814 INTRODUKTIONSRUTIN FÖR NYANSTÄLLD PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN Förskolechef informerar om: Förväntningar/krav från chef (arbetstider, sjukanmälan m.m.) Personalkooperativ, Collectum

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

IT-säkerhet och support

IT-säkerhet och support IT-säkerhet och support Innehåll 1. ALLMÄN IT-SÄKERHET... 2 2. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)... 2 3. BEHÖRIGHET... 3 a. ID-hantering... 3 b. E-postadress... 4 c. Lösenord... 5 d. Mappar... 5 e. Intranätet

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2016 08 30 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

I '2'~~: ~D" '1Y~':''':

I '2'~~: ~D '1Y~':''': SÖDERTÄLJE KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSENS /5 Tjänsteskrivelse KONTOR 2008-01-10 I '2'~~: ~D" '1Y~':''': Monika Larsson _l.j. I 't Kommunikationsdirektör 08-550224 50 monika.larsson@sodertalje.se fsödertaue

Läs mer

Riktlinje för telefon och e-post

Riktlinje för telefon och e-post Riktlinje för telefon och e-post Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Kommunchefen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Johan Karlsson Castor Ks.2014.118 Dokumentinformation Riktlinje för

Läs mer

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler

Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Regler och avtal för lån av bärbar dator, tillgång till Umeå skoldatanät samt bibliotekets låneregler Som elev inom Umeå Gymnasieskola har du under studietiden tillgång till såväl en bärbar dator som till

Läs mer

Juridik och informationssäkerhet

Juridik och informationssäkerhet 2 KAPITEL Juridik och informationssäkerhet Sammanfattning Information som hanteras i socialtjänstens hemtjänstverksamhet (hemtjänst) och i kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård) innehåller känsliga

Läs mer

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun Gemensamma anvisningar för informationsklassning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0071 Datum: 2011-08-22 Paragraf: 107 Reviderande instans: Kommunstyrelsen Diarienummer:

Läs mer