IT-säkerhetsinstruktion för användare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-säkerhetsinstruktion för användare"

Transkript

1 Kommunledningskontoret Ritva Widgren IT-säkerhetsinstruktion för användare 1. INLEDNING Målgrupp IT-säkerhetsinstruktionen vänder sig till samtliga anställda och förtroendevalda som använder Haninge kommuns datorer och nätverk. För elever finns särskilda regler som de och föräldrar kvitterar innan man får ett användarnamn till nätverket och skolans e-postsystem First Class. Två nätverk Vi har två nätverk, ett administrativt och ett publikt som kallas för skoldatanät. Skoldatanätet används främst av barn- och utbildningsförvaltningen i undervisningen, men även av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter, främst bibliotek och fritidsgårdar. IT-säkerhetsinstruktionen bygger på samma regelverk för båda nätverken. Dock finns det några mindre skillnader i den praktiska tillämpningen. Information till användarna Samtliga IT användare bör diskutera IT-säkerhetsinstruktionen i ett arbetsplatsmöte. IT-avdelningen, IT-strategen och Datorteket kommer att stödja enskilda arbetsplatser i dessa diskussioner. Varje chef (rektor) är skyldig att informera de anställda om var reglerna kan läsas t ex att broschyren är tillgänglig på arbetsplatsen, i pärmen för nyanställda och på intranätet. Även Datortekets olika IT-utbildningar - till exempel utbildningen för nyanställda är ett lämpligt forum för spridning av kunskap och ökad förståelse för IT-säkerhet. Efter att ha fått information ansvarar varje användare för att gällande regler följs. En grundläggande utgångspunkt för reglerna är att datorerna och systemen är arbetsredskap och att det inte är tillåtet att installera egna program eller program som inte ingår i kommunens standard i arbetsgivarens datorer och att all form av oetisk surfning är förbjudet. 2. IT-ORGANISATION - IT-avdelningen (drift, kommunikation och inköp av standard utrustning) Lokalsupport (teknisk support till skolor och förskolor) - PC-samordnare (förvaltningarnas användarstöd och beställning av utrustning) - Systemansvariga (ansvar för användarstöd för verksamhetssystem)

2 Haninge kommun (13) IT-pedagoger (användarstöd och utveckling av IT i skolan) Datorteket (anordnar IT-utbildningar) IT-råd och skol IT-råd med IT-strateg och IT-utvecklare (strategi och samordning). Sammanlagt är vi 30 heltidsanställda som arbetar med IT i Haninge kommun. Reglerna i denna broschyr bygger på våra erfarenheter/avvägning och syftar till att höja informations- och driftssäkerheten i kommunen. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor. 3. BEHÖRIGHET TILL NÄTVERK Tilldelning av behörighet till kommunens två nätverk är utformade på olika sätt. För skolan är beställning av behörighet kopplad till registreringen av personuppgifter i verksamhetssystemet Extens, där genereras behörighet till skoldatanätet inklusive en e-postadress automatiskt. För administrativa nätet ska en särskild blankett användas för beställning av behörighet till nätet. Blanketten skickas till IT-avdelningen och finns på Intranätet. I båda fallen är det den ansvarige chefen/rektorn som fattar beslut om den anställdes behörighet till kommunens nätverk. Chefen ansvarar även för att det finns rutiner för att uppgifterna hålls aktuella - anmäler när personal slutar eller byter t ex skola eller arbetsplats. Användare som inte behöver tillgång till nätet t ex förtroendevalda kan få en webmail-adress och ingen behörighet till nätverket. Behovet styr graden av behörighet. Behörighet till förvaltningarnas verksamhetssystem hanteras av den som är systemansvarig för respektive system. Den som har behörighet till kommunens nätverk åtar sig att följa och skaffa kunskap om vilka regler som gäller för IT-säkerhet, e-post, Internet och hantering av allmänna handlingar och personuppgifter. Det är förbjudet att försöka komma åt information utanför din behörighet. 4. LÖSENORD För att behörighetskontroll ska fungera måste varje användare ha ett unikt lösenord som endast denne känner till och kan ändra. Lösenordet är hemligt och får inte lånas ut eller förvaras i klartext vid arbetsplats.

3 Haninge kommun (13) Välj ett lösenord som är relativt långt. Använd minst 8 tecken och kombinera siffror med bokstäver. När du kombinerar bokstäver med t ex siffror är det ytterst svårt att knäcka lösenordet. Använd dock ej bokstäver å, ä eller ö. Byt lösenord om du befarar att lösenordet blivit känt av någon annan. Bortglömt lösenord till nätverk eller verksamhetssystem åtgärdas först efter säker identifiering av användare t ex efter kontrollringning. 5. INLOGGAD DATOR En inloggad dator som lämnas obevakad kan användas av någon obehörig och utgör därmed en stor säkerhetsrisk. Så kallade korridordatorer som används av flera användare med en inloggning ska alltid ha en begränsad behörighet för den arbetsuppgiften som utförs vid den datorn. Den som är inloggad ansvarar alltid för vad som görs på datorn. Behöver någon annan använda din dator måste den personen ha ett eget lösenord. Lämnar du din dator när du är inloggad på nätverket kan du låsa den. Tryck Ctrl+ alt+ delete och sedan enter. För att använda datorn igen öppnar du den med ditt lösenord. (Gäller ej med Windows 98, där du måste logga ut från Windows eller installera skärmsläckare med lösenordsskydd för att skärmbilden släcks efter 10 minuters inaktivitet). Logga ut från nätet när du går från arbetsrummet för längre möten och för dagen. 6. VIRUSSKYDD Det finns två sätt att undvika virus. Man kan vaccinera datorn eller minimera risken för att smittas. Att kombinera dessa sätt är klart det allra bästa. Vaccinet är det antivirusprogram (för närvarande Panda) som finns på kommunens nätservrar och datorer inkl. e-postservrar för GroupWise och First Class. Tyvärr kan du inte lita på att det skyddar mot alla virus. Ett uppdaterat antivirusprogram i kommunens e-postssystem tar hand om virus innan de hinner ställa till något, men det är inte alltid programmet uppdateras tillräckligt snabbt. När virusskyddet upptäcker ett smittat brev så töms brevet på virus och levereras sedan till mottagaren. Eftersom datavirus kan lamslå samtliga datorer och hela datasystem på några minuter är det extremt viktigt att du följer reglerna nedan:

4 Haninge kommun (13) Spel-, och chatprogram, messengertjänster, fildelningsprogram etc. får inte laddas in i kommunens datorer och nät. Nedladdning av program från Internet och ovannämna tjänster medför alltid en virusrisk. Kontakta IT-avdelningen, din PCsamordare eller skolans lokalsupport om du behöver ett program från Internet. Det är inte tillåtet att koppla en icke-kommundator i kommunens nätverk utan godkännande av IT-avdelningen eller skolans lokal support. Samtliga datorer som du använder i arbetet (även hemdatorn) måste ha ett uppdaterat antivirusprogram. Uppdatering av virusskydd i arbetsdatorena sker centralt av ITavdelningen eller av skolornas lokalsupport. Kontakta din PC-samordnare eller lokal support för att få veta hur du kan installera kommunens antivirusprogram Panda även i din hemdator. Gör alltid viruskontroll på disketter eller annan extern lagringsutrustning t ex USB-minne, lösa hårddiskar eller instickskort före filöverföringen till nätet. 7. SPAM ELLER OBESTÄLLD E-POSTREKLAM E-postadresser är idag en handelsvara. Listor över e-postadresser säljs och köps för att användas i massutskick av e-post, sk spam. Spam är skräppost som mottagaren inte har önskat sig och ofta inte vill ha. Reklam och länkar till sidor med allt från bantningsmedel till pornografi blandas med virussmittad post. Obeställd reklam via e-post har fått sådan omfattning att den utgör ett stort problem, inte minst för offentlig förvaltning. Uppskattningsvis utgör spam och virusbrev minst en fjärdedel av kommunens inkommande e-post, vilket därmed blivit ett stort problem. Bekämpandet av skräppost måste ske på individ och organisationsnivå. Att installera ett filterprogram centralt i kommunens e-postsystem och att hitta ett sätt att undvika att sprida e-postadresser i onödan är några möjligheter. Utmaningen att installera ett filterprogram är att filtret även kan stoppa viktig och riktig e-post och filtret kan komma i konflikt med offentlighetsprincipen. Diskussion om att installera ett sk SPAM-filter pågår. Det går därmed inte helt att bli av med skräppost, däremot går det att minska problemet. När du får skräppost i din e-postbrevlåda är den bästa åtgärden att radera de oönskade breven utan att öppna dem. Du ska absolut inte använda den svarsadress som ofta finns med för att avsäga dig ytterligare reklam. I många fall leder det till ännu mer reklam eftersom du genom att svara visar att du både använder e-postadressen och läser skräpposten. 8. ARBETE MED INTERNET

5 Haninge kommun (13) Huvudregeln är att du alltid uppträder i tjänsten då du använder en uppkoppling till Internet på Haninge kommuns abonnemang. Haninge kommuns anslutning till Internet får endast användas med egen inloggning och behörighet. Användning av Internet skall vara förenlig med Haninge kommuns verksamhet. Du får således använda Internet för att inhämta sådan information som kan behövas för ditt arbete. Informationssökning tolkas i vid bemärkelse och det kan således vara tillåtet att t.ex. läsa dagstidningen i samband med kaffepaus eller liknande. Genom åtkomst till Internet har man normalt tillgång till s.k. chatsidor, messengertjänster, elektroniska anslagstavlor och liknande. En förutsättning för deltagande i elektroniska diskussioner och liknande företeelser är att detta är arbetsrelaterat. För anmälan till mailinglistor gäller att anmälan endast får ske till listor där informationen behövs i tjänsten. 9. REGLER FÖR PRIVAT NYTTJANDE AV INTERNET OCH ÖVRIGA IT- RESURSER Datorer och system inom Haninge kommun är till för att gagna effektivitet, kvalitet, service, lärande och utveckling. När den centrala uppkopplingen till Internet finns, kostar själva användningen av Internet inte något extra. Haninge kommun anser därför att det inte finns anledning att centralt helt förbjuda varje form av icke direkt arbetsrelaterad användning av Internet via nätverket. För privat användande av kommunens IT-resurser gäller följande: Ingen privat användning av verksamhetssystem Ingen privat användning av Internet på arbetstid Ingen oetisk verksamhet på Internet Ingen lagring av privata bilder i kommunens nätverk. Ingen registrering av kommunens e-postadress på kommersiella webbplatser för privat bruk. Det är således upp till varje chef att alltefter de lokala förhållandena besluta om och i vilken utsträckning icke direkt arbetsrelaterad användning av Internet som får förekomma.

6 Haninge kommun (13) 10. ANVÄNDNING AV INTERNET SOM INTE FÅR FÖREKOMMA Det finns viss användning av Internet som inte får förekomma. Det gäller sådan användning som är klart olämpligt t ex därför att den är olaglig eller strider mot allmänt vedertagen moral. Vilken användning som är klart olämpligt kan inte beskrivas generellt utan det är en omdömesfråga som får avgöras efter omständigheterna i varje enskild fall. Som exempel på olaglig användning kan nämnas besök av Internet sidor som innehåller pornografi, rasistisk propaganda eller annat kränkande eller stötande material. Även sk piratkopiering av programvara är förbjudet. Missbruk av användandet av Internet kan ytterst leda till en uppsägning. 11. ARBETE MED E-POST Officiella e-postadresser Varje nämnd/förvaltning har en eller flera officiella e-postadresser dit allmänheten kan sända e-post. De officiella e-postadresserna offentliggörs på lämpligt sätt på hemsidan och på brevpapper. Varje officiell e-postadress bevakas av förvaltningen/skolan/enheten i stort sett varje vardag. Personanknutna e-postadresser I princip kan varje anställd som använder Haninge kommuns nätverk ha en egen extern e-postadress, bildad i huvudsak efter mönstret förnamn. eller i skoldatanätet En sådan e-postadress är inte officiell i samma mening som de e-postadresser som tidigare nämnts. De behöver därför inte bevakas av myndigheten med samma intensitet, även om meddelanden som kommer in till en sådan adress givetvis också kan vara att anse som allmänna handlingar. Det går inte att ha generella regler för bevakning av samtliga anställdas och förtroendevaldas e-post i Haninge kommun, utan individuella bedömningar måste göras från person till person. Bevakning av personanknutna brevlådor kan ske på följande sätt: - Ge fullmakt åt någon annan att läsa din e-post - Genom att skapa autosvar för extern e-post Genom webmail som kan bevakas av den anställde själv under frånvaro. Varje anställd som tar emot eller sänder ett e-postmeddelande ska själv bedöma om ett meddelande som kommer in till eller sänds från kommunen är en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Allmän handlingar, t ex e-postmeddelande som tillhör ett ärende hos förvaltningen eller som har betydelse för verksamheten, ska omgående diarieföras. Handlingen ska antingen skrivas ut på papper och överlämnas till registrator eller vidarebefordras elektroniskt till förvaltningens myndighetsbrevlåda.

7 Haninge kommun (13) Handlingar som innehåller sekretessuppgifter får aldrig sändas via e-posten. Inkommande sekretessbelagda/hemliga handlingar ska däremot alltid registreras/diarieföras. Förvaltningarnas registratorer ansvarar för frågor som avser diarieföring, arkivering m.m. Alla e-postmeddelanden är inte allmänna handlingar. Följande är exempel på sådana meddelanden som inte utgör allmänna handlingar: - Utkast, minnesanteckningar Meddelanden av tillfällig betydelse, som ersätter ett telefonsamtal Interna eller privata meddelanden - Meddelanden inom en facklig organisation. Sådana meddelanden gallras/raderas direkt. 12. PERSONUPPGIFTSLAGEN Den lagstiftning som reglerar användningen av personuppgifter är personuppgiftslagen PuL. Syftet med Pul är att skydda den personliga integriteten mot kränkning genom behandling av personuppgifter. Varje nämnd/förvaltning har en egen personuppgiftsombud och rutiner för hur man inhämtar samtycke och informerar den berörde om registreringens syfte och ändamål. Med personuppgifter avses all slag information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Som exempel kan nämnas namn, E-postadress, personnummer, skolfoton och andra fotografier, anställningsnummer, användar ID till datorer och nätverk, kontaktpersoner osv. Med behandling avses alla åtgärder som kan vidtas med personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, utlämnande, samkörning och ändring. Med andra ord: allt som går att göra med en personuppgift är behandling enligt PuL. Som utgångspunkt gäller två saker: Finns det stöd i lagen för behandlingen ( samtycke, fullgörande av avtal, myndighetsutövning osv?) Har den som vars uppgifter som behandlas erhållit information om behandlingen? Kontakta ditt personuppgiftsombud eller din chef om du vill veta mera.

8 Haninge kommun (13) 13. SEKRETESS Information i Haninge kommuns verksamhetssystem som rör enskilda personers sociala, medicinska och andra personliga förhållanden måste skyddas noga. Följande allmänna regler gäller: Använd alltid verksamhetssystem för registrering av uppgifter om enskilda personer. Handlingar som innehåller sekretessuppgifter får inte skickas med e-post. Du bör även vara restriktiv att skicka annan känslig information med e-posten. (E-posten är inte krypterad och kan hämna i fel händer). Logga ut från nätet när du går från arbetsrummet för längre möten och för dagen. Spara inte sekretessinformation i datorns hårddisk. Av säkerhetsskäl bör du även tömma dina temporära dokumentfiler som samlas i datorns hårddisk under C./WINDOWS/TEMP. Filer typ ~WRC2222.tmp är säkerhetskopior av dokument som inte sparas på ett riktigt sätt vid t ex avstängning av datorn. Detta innebär att det kan finnas sekretessinformation ( t ex halvfärdiga word-dokument med känsliga personuppgifter) i din datorn trots att du sparar/lagrar dina dokument i servern. Låt inte känslig information bli liggande i centrala skrivare. 14. LOGGNING Det är viktigt ur verksamhets- och säkerhetssynpunkt att loggning görs. Loggning gör att alla användare kan spåras. Det gäller exempelvis loggning av de anställdas användning av verksamhetssystem, e-post och Internet. Systemansvarig har ansvaret för att säkerhetsloggning och logganalys sker i nödvändig omfattning. Administrationen av systemen för Internet och e-post handhas av IT-avdelningen som även sköter den tekniska driften, kontrollerar loggar. För dessa system gäller följande: Haninge kommun loggar all e-posttrafik till och från kommunen. I denna logg kan enskilda användare identifieras genom att avsändare, mottagare samt e- postrubrik kan utläsas. Denna logg är en allmän handling och kan kontrolleras rutinmässigt i syfte att säkerställa funktionen på e-posten. Denna logg rensas/gallras regelbundet var tredje månad enligt kommunens gallringsplan. Haninge kommuns båda brandväggar loggar inkommande trafik som blir nekad tillträde. Brandväggsloggen krävs av säkerhetsskäl bl.a. till skydd mot intrång från hackers.

9 Haninge kommun (13) Haninge kommun kan komma att ta del av de uppgifter som finns i ett e- postmeddelande som sänds till eller från en anställds individuella e-postadress om det är nödvändigt för att uppfylla myndighetens skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet eller vid fara för informationssäkerhet, t.ex. vid viruseller hackerangrepp etc eller om det föreligger skälig misstanke om brott samt att det är av betydelse för att förhindra fortsatt brottslighet. ( Detta sker först efter beslut från säkerhetsstrategen) Haninge kommun kan även vid misstanke om brott mot riktlinjer komma att granska den enskildes aktiviteter på Internet, verksamhetssystem eller i kommunens nätverk. (Även detta sker först efter beslut från säkerhetsstrategen). 15. LAGRING AV DATA Regler för lagring av data skiljer sig mellan kommunens nätverk. För administrativa nätet gäller följande: Administrativa nätverket består av ett antal enheter, centrala och lokala, till vilka man har tillgång efter vilken behörighet man har i nätverket. Dock har varje användare tillgång till T: = hela kommunen U:= respektive förvaltning V:= respektive avdelning inom förvaltningen W:= personlig enhet A: = diskettenhet C:= hårddisk D:= CD Spara dina dokument i kommunens centrala servrar i enheterna ( V:, W:, U:, T: osv) i stället för lokalt i datorn. Sekretessinformation får inte lagras i lokala hårddiskar. En försvunnen dator kan i värsta fall innehålla information som orsakar stor skada och innebär lagbrott om den sprids till obehörig. Var och en som ansvarar för en bärbar dator, är ansvarig för där lagrad information. Spara dina filer i enlighet med den struktur som din förvaltning skapat. Rensa dina arbetskataloger med jämna mellanrum. Då sparar du plats på våra gemensamma utrymmen. Filer som ska långtidsarkiveras lagras i diarier, verksamhetssystem eller i en speciell mapp som registratorn ansvarar för. Att spara och lagra digitala bilder i kommunens nätverk måste av utrymmesskäl ske med restriktivitet.

10 Haninge kommun (13) Automatisk gallring/radering av digitala dokument i nätverket sker enligt gallringsplaner som kommunstyrelsen fastställer. T ex e-postmeddelanden i e- postbrevlådan som är äldre än 3 månader gallras/raderas automatiskt. För skoldatanätet gäller följande I skoldatanätet sparar man dokument i hemmakataloger i konferenssystem First Class. Sparade filer i dessa enheter säkerhetskopieras kontinuerligt. Rensa dina arbetskataloger med jämna mellanrum. Då sparar du plats på våra gemensamma utrymmen. Filer som ska långtidsarkiveras lagras i diarier, verksamhetssystem eller i en speciell mapp som registratorn ansvarar för. Att spara och lagra digitala bilder i kommunens nätverk måste av utrymmesskäl ske med restriktivitet. 16. SÄKERHETSKOPIERING ELLER BACKUP Säkerhetskopiering innebär att innehållet i centrala lagringsutrymmen kopieras till magnetband eller motsvarande för att möjliggöra återläsning till ny enhet när ordinarie lagringsutrymme skadats eller av misstag har raderats av användaren. ITavdelningen ansvarar för att backup tas regelbundet: varje natt måndag-fredag, som sparas i en månad. Detta gäller endast de datorer som är anslutna till nätverket. I övriga fall måste man själv ansvara för säkerhetskopiering. De skolor som har egna servar ansvarar själv för att det tas backup. 17. ANSKAFFNING AV DATORER OCH PROGRAM I Haninge kommun finns genom beslut i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden en särskild standard för utrustning och program. Arbetet att standardisera skoldatanätet både hård- och mjukvarumässigt pågår. Mot bakgrund av detta är det ytterst viktigt att all anskaffning av utrustning och programvara sker i samråd med IT-avdelningen, PC-samordnarna och skolornas lokalsupport. När det gäller programvaror finns en enkel regel. Det är endast IT-avdelningen, PC-samordnarna och skolornas lokalsupport som får installera programvaror. De installerar också nya datorer och skrivare. IT-avdelningen och lokalsupporten registrerar samtliga standarprogramvaror i ett gemensamt register.

11 Haninge kommun (13) För att uppnå en effektiv drift i skolan är det t ex inte lämpligt att blanda standarddatorer med t ex gåvodatorer. 18. LICENSER Kommunen ska uppfylla alla avtal gällande programvarulicenser. Inga piratprogramvaror är tillåtna. 19. YTTRE SÄKERHET Varje förvaltning måste i samspel med säkerhetsavdelningen och fastighetsägaren skydda datorutrustning mot yttre hot som inbrott, stöld, brand och förstörelse. All stöldbegärlig egendom ska stöldskyddsmärkas med av ekonomiavdelningen upphandlad utrustning eller (i specialfall) andra av kommunen godkända märkningssystem. Märkt utrustning ska även inventarieförtecknas. När det samlade värdet av den stöldbegärliga egendomen som förvaras i samma rum överstiger ett basbelopp ska öppningsbara fönster och altandörrar i markplan vara låsta med godkända fönsterlås eller hakregelspanjoletter med låsbara vred, alternativt godkänt monterade galler eller okrossbara rutor. Rummet ska vara låst enligt skyddsklass 1, regellås, samt skyddas av ett godkänt inbrottslarm. Särskilda stöldskyddskrav för datorer och datautrustning Datorer och datorutrusning (dataskärmar, skrivare, scanner mm) ska förvaras i utrymmen som skyddas av godkänt inbrottslarm. Om datorer och datautrustning förvaras i utrymmen som har fönster i markplan eller i utrymmen med fönster upp till en höjd om 4 meter ovanför markplan ska dessutom i princip antingen fönstren vara skyddade med galler alternativt inbrottsskyddande säkerhetsglas, eller också ska respektive dator vara fastlåst med av kommunens säkerhetsenhet godkänd mekanik. Punkt två lämnar vissa utrymmen även för andra verksamhetsanpassade lösningar avseende det mekaniska inbrottsskyddet. Den verksamhet som hittar alternativa lösningar istället för galler, säkerhetsglas eller fastlåsning av datorutrustningen måste dock få lösningen besiktigad och godkänd av säkerhetsenheten innan den eventuellt kan anses uppfylla kraven för att intern försäkringsersättning skall utgå. Stulna datorer ska polisanmälas.

12 Haninge kommun (13) 20. INCIDENSRAPPORTERING Inträffade felaktigheter, incidenter och upptäckten av brister i IT-systemen ska rapporteras till närmaste chefen. Chefen ansvarar därefter att händelsen rapporteras enligt rutin för skade- och incidentanmälan - sk MarshPlus-system används. 21. PÅFÖLJDER Anställda i Haninge kommun är skyldiga att följa kommunens gemensamma regler och anvisningar för IT-användandet. Eventuell underlåtenhet att följa reglerna kan bedömas som avtalsbrott mot anställningsavtalet och medföra att arbetsgivaren kan vidta de åtgärder som står till buds inom arbetsrätten. Varje chef ansvarar för att reglerna följs. 22. STÄDA DIN DATOR Det samlas en mängd onödig information och små textfiler som gör att datorn kan bli onödigt seg. Du kan själv ta bort filer som inte behövs för att frigöra diskutrymme. Rekommendationen är att varje användare minst en gång per år städar sin dator. Rensa den temporära katalogen ( C: TEMP) på din dator Defragmenterar datorn Tar bort Cookie-filer Tveka inte att fråga din PC-samordnare eller lokalsupport om du behöver hjälp. Dessutom finns det lathundar på intranätet. ATT TÄNKA PÅ Att Haninge kommuns datanät, verksamhetssystem och anslutning till Internet får endast användas med egen behörighet. Att en inloggad dator som du lämnat obevakad utgör en säkerhetsrisk och kan användas av någon annan med ditt lösenord. Att distansarbete innebär ökat ansvar t ex med virusskydd. Att e-postmeddelanden som skickas till din personanknutna e-postadress måste bevakas under din frånvaro - ge fullmakt. Automatiska svarsmeddelanden genererar onödig e- posttrafik. Att all insamling, registrerig och lagring av personuppgifter i dator t ex namn, adress, skolfoton etc. måste ske i enlighet med bestämmelserna i Pul Att du ansvarar för att skaffa tillräckliga kunskaper för att skydda den informationen som du hanterar.

13 Haninge kommun (13) Att du inte sparar sekretessinformation i datorns hårddisk eller skickar sekretessuppgifter med e-posten. Att kommunen vid misstanke om brott mot riktlinjer kan komma att granska den anställdes aktiviteter på Internet och i nätverket. Att missbruk av kommunens IT-system t ex besök av Internet sidor som innehåller pornografi eller motsvarande är förbjudet och kan ytterst leda till en uppsägning.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

VIKTIG INFORMATION!!!

VIKTIG INFORMATION!!! VIKTIG INFORMATION!!! Läs noga igenom bifogad information! Skriv på den bifogade ansvarsförbindelsen och skicka denna till IT-avdelningen. När behörig personal erhållit den påskrivna ansvarsförbindelsen

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1 1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST Fastställd Kommunstyrelsen 2003-03-03, 100 2/9 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Lagar och förordningar... 3 1.2 Offentlighet och sekretess... 3 1.3 Säkerhet

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2016 08 30 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

IT-säkerhet och support

IT-säkerhet och support IT-säkerhet och support Innehåll 1. ALLMÄN IT-SÄKERHET... 2 2. PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)... 2 3. BEHÖRIGHET... 3 a. ID-hantering... 3 b. E-postadress... 4 c. Lösenord... 5 d. Mappar... 5 e. Intranätet

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 INDEX SIDA Regler för datoranvändning Allmänt 2 1. Spara dokument 2 1.1 Stationära datorer 2 1.2 Portabla datorer 2 1.3 Programinstallation

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Nätsäkert. En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert. En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert" är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I Nätsäkert

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer