IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14"

Transkript

1 IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

2 INDEX SIDA Regler för datoranvändning Allmänt 2 1. Spara dokument Stationära datorer Portabla datorer Programinstallation och förvaring av originalprogram Fjärrstyrning 2 2. Behörighet In- och utloggning 3 3 Användarnamn och Lösenord Användar-ID och Lösenord 3 4. Loggfiler Kommunikation Kontroll av konton 3 5. Virusskydd 4 6. Inköp av IT utrustning 4 7. Allmänt om e-post E-postadresser och användarkonton 4 Bilaga 1 Riktlinjer för användare av PC & NÄTVERK inom Pajala kommun Bilaga 2 Beställning av användarkonto/program Bilaga 3 Policy för Elektronisk Kommunikation inom Pajala kommun Bilaga 4 Regler och riktlinjer för användandet av elektronisk post inom Pajala kommun

3 INLEDNING Målet med denna IT policy är att skapa enkla och klara regler för vad som gäller vid användning av IT utrustning inom Pajala kommun. REGLER FÖR DATORANDVÄNDNING Allmänt Kommunens datorutrustning är ett arbetsredskap. Förändringar i datorutrustning kan medföra driftsstörningar. Du som användare är själv ansvarig för din arbetsstation och för alla åtgärder som vidtas och spåras till ditt användar-id och lösenord. Uppmärksammar du några onormala händelser i din dator eller på nätverket skall du genast rapportera detta till kommunens IT enhet. Det är ej tillåtet att försöka få åtkomst till andras nätverksresurser. Du förbinder dig som anställd att följa kommunens säkerhetsregler för IT-verksamheten. Se bilaga Spara dokument Normalt ska du spara dina dokument på servern. På den tas säkerhetskopia regelbundet. Om du sparar dokument på din lokala PC skall du regelbundet ta egna säkerhetskopior, t ex på diskett. Förvara sedan disketten på säker plats. Din mapp på servern har bara du och nätverksadministratören tillgång till, om inte annan överenskommelse finns. 1.1 Stationära datorer Den konfiguration som finns i datorn då du får tillgång till den får under inga omständigheter ändras. ändringar i datorns konfiguration kan medföra problem för övriga användare av datorn samt nätverket som datorn tillhör. Problem med datorer där användaren själv lagt till eller tagit bort program kommer att anmälas till närmaste arbetsledare / chef. 1.2 Portabla datorer Tänk på hur du förvarar din bärbara dator. Det är absolut förbjudet att lämna den obevakad. Före återanslutning till kommunens datanät ska en portabel dator vara rensad på virus och skadliga program. I övrigt gäller samma regler som för stationära datorer. 1.3 Programinstallation och förvaring av originalprogram Behöver du installera programvara på din arbetsstation skall detta göras i samråda med IT enheten. Endast licensierad programvara får användas. Originalskivor av datorprogram skall förvaras i säkerhetsskåp. Observera att datormedia kräver speciell förvaring de riskerar att förstöras vid en lägre temperatur än vad som gäller för t ex förvaring av pappersdokument. Lämpligt är att skivorna förvaras hos IT enheten samt, om möjligt, i annan lokal än där programmen är installerade. 1.5 Fjärrstyrning Vid support kommer IT personal att vid behov nyttja fjärrstyrning av datorer som finns i den kommunala organisationen. Under ordinarie arbetstid 08:00 17:00 kommer användaren att informeras om detta. 2

4 2. Behörighet Varje enhetsledning ansvarar för att de egna medarbetarna har de behörigheter de är berättigade till för respektive verksamhetssystem, och för att alla medarbetare har informerats om användarregler och om innebörden av dessa. Varje enhetsledning ansvarar även för skriftlig ansökan om eller avbeställning av medarbetares tillgång till kommunens gemensamma infrastruktur samt e-post. Se bilaga 2. Varje förvaltnings- och enhetsledning ska utse behörig beställare av användarkonton till datorsystemen. 2.1 In- och utloggning Vid inloggning kan du bli uppmanad att ange flera användarnamn och lösenord, beroende på resursbehov. Lämnar du rummet skall du av säkerhetsskäl logga ut eller låsa datorn. Vid kaffepauser, luncher och arbetsdagens slut, skall du alltid logga ut. Under dessa tider kan servicearbeten förekomma på nätverksresurserna. 3. Användarnamn och lösenord 3.1 Användar-ID och Lösenord Användar-ID ihop med lösenord används för att skydda dina data från obehörig åtkomst. Du får inte låna ut ditt användar-id, ej heller ha funktioner aktiverade som kommer ihåg ditt lösenord och loggar in dig automatiskt. Lösenordet får bestå av siffror (0-9) och bokstäver förutom å,ä,ö och kan vara en kombination av dessa. När tiden för ditt gamla lösenord gått ut får du en automatisk påminnelse om förnyelse du ska då byta till ett nytt lösenord. Lösenordet skall bytas ut med 90 dagars intervaller. 4. Loggfiler 4.1 Kommunikation E-posttrafik och aktiviteter i olika verksamhetssystemen loggas. Utifrån dessa s k loggfiler kan utläsas vilka åtgärder varje enskild medarbetare har vidtagit, t ex till vem du skickat och från vem du mottagit ett e-postmeddelande eller vilka åtgärder du vidtagit i verksamhetssystemen. Därför är det viktigt att du betraktar dina användaruppgifter (namn och lösenord) som strängt personliga. All internet trafik in och ut från kommunen loggas i kommunens brandvägg. Där kan man se de internet platser som besökts och vem som besökte dem. Läs Pajala kommuns kommunikations policy bilaga Kontroll av loggfiler Kommunen kontrollerar inte loggfiler. Dock finns en sådan möjlighet om det föreligger särskilda skäl för en sådan kontroll, t ex om arbetsgivaren på goda grunder har skäl att misstänka missbruk. Sådan kontroll från arbetsgivarens sida sker dock först efter det att berörd arbetstagare och fackliga företrädare kontaktats och informerats. 3

5 5. Virusskydd Arbetsstationer som är anslutna till nätverket uppdateras kontinuerligt med nytt virusskydd. Fristående datorer skall förses med virusskydd. Kontakta IT enheten om du är osäker. De flesta virus sprids i dag via Internet. Öppna aldrig bifogade filer som du är osäker på innehåll. Bifogade filer som innehåller virus är ofta maskerade och kan se ut enligt följande, ex. budget.doc.scr. Filer med prefixen.exe.cmd.bat.pif.scr är särskilt farliga i detta sammanhang innan du hämtar hem sådana filer skall du alltid förvissa dig om vad de innehåller. 6. Inköp av IT utrustning Datorer och kringutrustning till arbetsplatser skall i första hand beställas av IT enheten, i annat fall alltid i samråd med IT enheten, för att minimera risken för anpassningsproblem till kommunens datorsystem. Om utrustning flyttas från lokalen måste detta anmälas till IT enheten. 7. Allmänt om e-post Vid användning av elektronisk post skall sedvanliga umgängesregler alltid iakttas. Se bilaga 4. All e-post som kommer in och ut ur kommunens e-post servrar skannas igenom för att vi inte skall bidra till att sprida virus till andra. Detta innebär att de flesta filer med ändelser som exempelvis.bat.exe.asf ej går att skicka ut ifrån vårt e-post system E-postadresser och användarkonton Med ditt e-postkonto får du en arbetsadress för e-post. Den är konstruerad enligt principen och enligt samma princip för övriga kommunala bolag. Kom ihåg att bokstäverna å, ä och ö i e-postadresser ersätts med bokstäverna a, a och o. 4

6 BILAGA 1 Riktlinjer för användare av PC & NÄTVERK inom Pajala kommun 1 Jag är skyldig att hålla lösenord hemliga och förvarar dessa O-tillgängligt för andra. 2 Jag lånar inte ut mitt användarkonto till någon annan person. 3 Jag byter lösenord när så behövs eller när jag får uppmaning om detta från driftansvariga. 4 Jag lämnar inte min PC utan tillsyn när jag är inloggad. 5 Jag rapporterar förekomst av virus till IT enheten. 6 Jag ansvarar själv för säkerhetskopiering av min PC. 7 Jag är medveten om att utrustningens konfiguration inte får förändras av annan än kommunens IT enhet. 8 Jag har tagit del av Pajala kommuns policy för e-post. 9 Jag har tagit del av Pajala kommuns kommunikations policy. 10 Jag har tagit del av Pajala kommuns IT policy. 11 Jag lämnar inte obehöriga personer information om verksamhetens system/säkerhetsrutiner. 12 Felaktigheter och incidenter i IT-systemen rapporterar jag till IT enheten. 13 Jag är medveten om att IT enheten via fjärrstyrningsprogram kan ta över datorn vid behov och göra ändringar i den Jag har tagit del av Pajala kommuns regler för användning av PC & NÄTVERK och förklarar mig beredd att följa dessa och i övrigt verka för att säkerheten på nätet skall hållas på en hög nivå både vad beträffar driftsäkerhet som integritetssäkerhet. Datum:... Namn:... Namnförtydligande:... Skickas till IT-ansvarig

7 BILAGA 2 Beställning av användarkonto/program. Den anställdes namn (v.g. texta) :... Förvaltning/Avdelning :... Anställningstid (start & ev slut) : Användarkonto S eller A: Standard för normal användare av verksamhetens program. Administratör för systemansvarig med extra rättigheter i verksamhetens program. Program: Användarkonto: S alt A Fildelning / Fillagring / Skrivare E-post Faktura inskanning Socialtjänstens dokumentationsprogram Ekonomi systemet Personal och lönesystem Ärendehantering / Bygglov etc Geosecma / GIS Övrigt För att IT enheten skall öppna ett konto för ovanstående person skall behörig beställare fylla i denna blankett fullständigt en kopia av denna skickas till IT enheten. När den anställda slutar skall detta dokument i original skickas till IT enheten för borttagning av konto. Namnteckning av behörig beställare Datum Avd/enhet Namn Namnförtydligande Avbeställning av ovanstående medarbetares konton/program Datum Avd/enhet Namn Namnförtydligande

8 BILAGA 3 POLICY FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION INOM PAJALA KOMMUN Du lämnar alltid digitala spår när Du använder e-post, Internet och andra elektroniska kommunikationsformer. Dessa spår är kopplade till Pajala kommun och ofta dessutom till Dig som person. När Du använder Pajala kommuns datorer, nätverk eller e-post måste Du därför alltid tänka på att Du inte utsätter Din arbetsgivare eller Dig själv för skada eller obehag. Vid allt arbete med datorer och elektronisk kommunikation är det därför viktigt att följande punkter efterlevs: Var uppmärksam på i vilka sammanhang Du använder Din e-postadress. Lämna inte ut Din e-postadress om Du är osäker på hur mottagaren kommer att hantera den. Undvik att göra externa utskick som innehåller många medarbetares e-postadresser. Vid Internetanvändning skall Du tänka på säkerheten. Virus, olagliga programkopior, spionprogram och intrångsförsök är några av de säkerhetsproblem som kan dyka upp vid användning av Internet. Om Du behöver program som finns att ladda hem från Internet skall Du vända Dig till IT enheten. Internetsidor som innehåller pornografi, rasistisk propaganda eller annat kränkande eller stötande material som normalt inte hör ihop med Ditt arbete skall varken Du eller Din arbetsgivare förknippas med. När du använder Internet och olika diskussionsforum skall nätetiketten respekteras. Nätetiketten är de regler för takt och ton som är etablerade på Internet och används för att förenkla umgänget på nätet. All Internettrafik till och från Pajala kommun registreras och vid misstanke om brott, finns det möjlighet att kontrollera vilka sidor som besökts och vilka intrångsförsök som har gjorts. De servrar Du besöker på Internet registrerar alla besökare. Även Din egen dators webbläsare lagrar fakta om besökta sidor och en del andra uppgifter. Denna registrering är en del i själva tekniken och nödvändig för att nätet ska fungera. Det finns naturligtvis alltid en risk att uppgifterna kan missbrukas och kanske skada Dig och Din arbetsgivare så var uppmärksam på hur du använder Internet. E-post, liksom all annan trafik över Internet, kan avlyssnas. Därför skall Du vara försiktig med att skicka konfidentiell information med e-post. Observera också att det idag inte finns någon garanti för att avsändaren eller mottagaren verkligen är den han/hon utger sig för att vara.

9 BILAGA 4 Regler och riktlinjer för användandet av elektronisk post inom Pajala kommun I takt med att behoven för elektronisk kommunikation växer i samhället ökar också kraven på kommunens sätt att hantera elektronisk post. E-post regler: För e-post gäller samma offentlighets-,sekretess och arkivregler som för konventionellt befordrade pappershandlingar. Bedömning av e-post. Varje tjänsteman skall bedöma handlingens status och vad som skall hända med den: - Allmän/icke allmän - Offentlig/hemlig - Allmänna handlingar skall hållas separerade från andra handlingar. - Hemliga handlingar skall alltid diarieföras Vad skall bedömas som allmänna handlingar. Som allmän handling räknas post som inkommer från eller skickas till avsändare/mottagare utanför den egna myndigheten. Med myndighet menas respektive nämnd/styrelse. Ett brev som skickas från en förvaltning till en annan är en allmän handling inom förvaltningen. Om den handling du tar emot via e-post är allmän handling tänk på följande: - Handlingen ska omgående överföras till förvaltningens e-post lista. Därigenom samlas all e-post som är allmänna handlingar och kommunen kan leva upp till offentlighetsprincipen. Allmänhet och press kan ta del av dagens post, vilket de har rätt till enligt grundlagen. Allmän handling i e-posten ska skyndsamt och i läsbar form lämnas ut till den som begär det. Om avsändaren angivit eller myndigheten begär att underskriven handling översänds senare, ska den inkommande e-posthandlingen tas ut på papper, ankomststämplas, registreras och förvaras i akten hos registrator i väntan på den underskrivna handlingen. När denna handling har inkommit kan e-posthandlingen rensas. Handlingar som inte är allmänna De handlingar som inte är allmänna ska inte överföras till förvaltningslista. Gallringsbestämmelserna avgör hur länge de ska sparas. Som allmän handling räknas inte: - Meddelanden av tillfällig betydelse som ersätter ett telefonsamtal - Rent personliga meddelanden - Utkast, minnesanteckningar, t ex PM och andra anteckningar som görs under beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter och som inte tas om hand för arkivering. - Under beredning eller samråd kan Du alltså skicka utkast till någon annan förvaltning för synpunkter utan att handlingen blir allmän.

10 Allmänna handlingar som omfattas av sekretess Lagen kräver registrering Ska inte förvaras i e-postsystemet utan skrivs på papper och tas ut ur systemet Ska lagras avskilt från inte sekretesskyddad information Offentliga handlingar av liten betydelse Lagen kräver inte registrering Kan gallras om gallringsföreskrifter finns, t ex reklam, pressmedelanden etc Offentliga handlingar av betydelse Lagen kräver registrering eller att handlingarna förvaras ordnade så att de lätt kan återfinnas Handlingar kan förvars hos handläggaren eller hos registrator Ska inte förvaras i e-postsystemet utan skrivs ut på papper och tas ut ur systemet Upprättad allmän handling Samma regler gäller både för pappershandlingar och elektroniska handlingar Handling är upprättad när den expedierats Om inte expedierad, så när ärendet som handlingen hör till är avslutat Om den inte hör till ärende, så när handlingen är färdigställd Arbetsmaterial Arbetsmaterial som i projekt eller andra konstellationer utarbetas gemensamt mellan förvaltningarna är i normalfallet inte allmänna handlingar. En handling ur det gemensamma arbetsmaterialet anses inte inkommen till den myndighet som har deltagare i arbetsgruppen. Det är därför viktigt att kunna skilja arbetsgruppens arbetsmaterial från handlingar av annan karaktär i den mån arbetsmaterialet sparas i e-postsystemet. E-post regler Meddelanden som utväxlas med elektronisk post behandlas i princip som "vanlig post". Förvaltningarnas e-postadresser ska utåt framstå som förvaltningsadresser. Alla förvaltningar ska ha en officiell förvaltningsbrevlåda. Förvaltningsadresserad e-post är offentlig och bedöms som normal papperspost. Förvaltningsbrevlåda ska finnas och öppnas av registrator eller ersättare. I dokumenthanteringsplanen ska det anges vad som ska arkiveras och vad som ska gallras. Sekretessbelagda och integritetskänsliga personuppgifter ska inte skickas med e-post. Inkludera alltid din signatur längst ned i dina e-postmeddelanden. Rensa privata e-postmeddelanden omedelbart.

11 Sändning av e-post Gör en bedömning om e-post är lämplig metod för att överföra information. Några frågor att ställa innan e-post skickas: - Kan skada uppstå om information inte når adressaten? - Vad händer om informationen hamnar hos fel mottagare? - Kan informationen förvanskas eller förändras? Bevakning av e-post Förvaltningsbrevlådor bevakas av registrator. Vid frånvaro ska annan ansvarig utses för att öppna inkommen e-post. Individuella brevlådor bevakas av innehavaren. Handlingar som är "feladresserade" skickas omgående till rätt förvaltningsbrevlåda. Logginglista tas ut vid behov av registrator. Om handlingen är avsedd för förvaltningen ska den vidarebefordras till förvaltningsbrevlådan. Diarieföring, arkivering och gallring Reglerna för diarieföring är precis desamma som för pappershandlingar. Allmänna handlingar som tillhör ett ärende hos myndigheten och som inte uppenbart har liten betydelse för verksamheten ska omgående registreras i förvaltningens diarium. Handlingar som kan hållas ordnade på ett överskådligt sätt utan registrering behöver inte diarieföras. Observera att förvaltningens e-post inte ersätter den vanliga diarieföringen. Förvaltningslista bevakas av registrator, som i samråd med respektive handläggare avgör vilken e-post som också ska registreras i diariet. Kommunen har inte något elektroniskt slutarkiv. Allmänna handlingar som ska bevaras ska därför överföras till papper "Svenskt Arkiv" för arkivering och lämnas till registrator. Registrator ansvarar för att den e-post som inte behöver registreras och som inte ska bevaras, gallras enligt de gallringsregler som fastställs för förvaltningen i dokumenthanteringsplanen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

IT-POLICY FÖR ÖVERTORNEÅ KOMMUN

IT-POLICY FÖR ÖVERTORNEÅ KOMMUN IT-POLICY FÖR ÖVERTORNEÅ KOMMUN Fastställd i februari 2003 1 0. INLEDNING De regler och riktlinjer som anges i denna, eller användarmanual, tjänar tre huvudsakliga syften. Den är till för att skydda nätverk,

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

VIKTIG INFORMATION!!!

VIKTIG INFORMATION!!! VIKTIG INFORMATION!!! Läs noga igenom bifogad information! Skriv på den bifogade ansvarsförbindelsen och skicka denna till IT-avdelningen. När behörig personal erhållit den påskrivna ansvarsförbindelsen

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden

Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Riktlinje för användning av e-post, kalender och snabbmeddelanden Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Annbritt Ulfgren Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinje för användning av e-post, kalender

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

I '2'~~: ~D" '1Y~':''':

I '2'~~: ~D '1Y~':''': SÖDERTÄLJE KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSENS /5 Tjänsteskrivelse KONTOR 2008-01-10 I '2'~~: ~D" '1Y~':''': Monika Larsson _l.j. I 't Kommunikationsdirektör 08-550224 50 monika.larsson@sodertalje.se fsödertaue

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem

FÖRBUNDSINFO. Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 6 april 2007 Policy för användning av Svenska kyrkans gemensamma Internetanslutning och e-postsystem Svenska kyrkans IT-ledning har utformat och antagit en tydlig

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för e-post

Riktlinjer för e-post Riktlinjer för e-post Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:805 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2017-01-26 Dokumentet gäller för:

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03 Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighetsprincipen Yttrande- och meddelarfrihet Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden Allmänna

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer vid användning av e-post i

Riktlinjer vid användning av e-post i 1(9) Status på dokument: Version: Dokument dnr Slutversion 2015-12-17 1.0 Dnr RS 3069-2014 Dokumenttyp: Dokument namn: Övergripande dokument: Regional riktlinje Riktlinjer vid användning av e-post i Västra

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1 1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST Fastställd Kommunstyrelsen 2003-03-03, 100 2/9 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Lagar och förordningar... 3 1.2 Offentlighet och sekretess... 3 1.3 Säkerhet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:24 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Riktlinjer för användning av extern e-post antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1997-04-08, 61 Inledning Elektronisk post eller e-post, är ett smidigt, snabbt och effektivt

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever

Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Flik 9, uppdaterad 140912 Introduktion för förskollärare- och barnskötare elever Välkommen till förskolan Karlavagnen. Eftersom du ska göra praktik hos oss är det viktigt att läsa detta dokument. Några

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0 Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Datum Författare Version 2016 05 23 Anne Lamér 1.0 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Skydda dina elektroniska handlingar från obehöriga...

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND...1 2 INLOGGNING...1 3 HANTERING AV INFORMATION...3 4 INTERNET...3

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23

Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Instruktion för e-post E-postinstruktion Beslutad 2015-11-23 Dokumentnamn Instruktion för e-post Dokumenttyp Instruktion Omfattar Kommunen Dokumentägare Dokumentansvarig Publicering Insidan Fastställd

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB

IT-policy Scenkonst Västernorrland AB IT-policy Scenkonst Västernorrland AB Bakgrund och syfte Informationssäkerheten hos Scenkonst Västernorrland ska bygga på en rimlig risknivå och samtidigt tillgodose tillgänglighet, tillförlitlighet och

Läs mer

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun

Nätsäkert. Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert Om datorer och internet för elever i Karlshamns kommun Nätsäkert innehåller information om datoranvändning i skolan, för elever och vårdnadshavare, från Karlshamns kommun, september 2016. Karlshamns

Läs mer

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan STYRDOKUMENT Diarienummer: Ö 2013/126 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2013-06-05 Giltighetstid: 2 år Riktlinjer för e-post vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband

Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Riktlinjer och inköpspolicy för mobiltelefon, dator, läsplatta och bredband Antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-07, 35 Sidan 1 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Dokumenthantering på fastighetskontoret

Dokumenthantering på fastighetskontoret Christina Moberg Administrativa avdelningen 08-508 270 24 Dokumenthantering på fastighetskontoret På fastighetskontoret inkommer och upprättas hundratals handlingar varje dag i form av brev, mejl, protokoll

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer