Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT Region Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT 2013-05-03 Region Dalarna"

Transkript

1 Sida 1(6) Handläggare Mona-Lisa Lundqvist Datum Minnesanteckningar planeringsdag styrgrupp VOODOIT Region Dalarna Närvarande: Ann-Louise Custerson, Gagnefs Kommun Åke Nygren, Leksands Kommun Elisabet Franson, Landstinget Dalarna (del av mötet) Ulf Gingby, Landstinget Dalarna Christina Wessman, Region Dalarna Mona-Lisa Lundqvist, Region Dalarna Britt-Mari Niglis, Säters Kommun Lars-Göran Ljungquist, Falu Kommun Anmält förhinder: Carina Andersson, Falu Kommun Margareta Karlsson, Ludvika Kommun Kari Hyvönen, Borlänge Kommun Åsa Holén, Rättviks Kommun Lars-Göran Ljungquist, Falu Kommun Charlotte Borelius, Landstinget Dalarna Föregående minnesanteckningar: Var endast en mailrapport till styrg5ruppen från E-hälsosamordnaren då mötet ställeds in. Allmän information och eventuella beslut att ta: HOSIT 1-2 oktober i Stockholm. Regionen deltar med någon från landstinget. Prata om VOODOIT och samarbetet kommun-landsting, strukturen osv. Båda föreläsarna får fri konferensbiljett, fri övernattning och resa betald av arrangören. Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) bg org nr

2 2(6) Föreläsningen planerad under innovation och samarbete den 2/10. Vi har 30 minuter på oss där 5 min av dem är frågestund. Beslut: Mona-Lisa tar fram bildspel med hjälp av andra. Landstinget återkommer med vem som deltar från landstinget. AAL forum Information om en konferens i Norrköping september kring innovation offentlig sektor. Deltagande e-hälsa? Tas även med till styrgrupp äldre. Läs mera på Politikerseminarium 30 maj. Inbjudna är landstingsråd, oppositionsråd, presidier i hälso och sjukvårdsberedningar, presidier social- omsorgs och motsvarande nämnder. Temat: Kunskapsbaserad praktik, hur används det inom socialtjänst och vård och omsorg. Bildspel ska tas fram till denna dag kring E-Hälsa bland annat. Man har bestämt att E-Hälsa ska finnas med hela tiden, 4 x 30 minuter. Viktigt få med vad vi gör, hur vill man ha det fortsättningsvis, vilka svårigheter finns, kostnader och fortsatt finansering. Beslut: Ulf och Mona-Lisa tar fram information gemensamt. SVPL Ett möte hölls den 25/4 med 16 st deltagare från kommuner, landsting för att påbörja diskussion kring hur man vill ha det i framtiden. Nu blev mötet inte som tänkt, utan blev för mycket inriktning kritik på varandra. Den tidigare arbetsgruppen för revidering av dokumentet om riktlinjer samordnad vårdplanering ska sammankallas innan sommaren. Denna grupp fortsätter i höst att diskutera framtid. Mona-Lisa och Victoria håller ihop. Nätverksdag trygghetslarm 28 maj i Jönköping Mona-Lisa har fått inbjudan till denna dag via SKL. Kostnad 1.000/person /N%C3%A4tverksdag+om+Trygghetslarm+- +Kommunal+eH%C3%A4lsa.pdf Beslut: Mona-Lisa skickar ut till alla socialchefer i kommunerna. Offentliga rummet maj i Jönköping Mona-Lisa har hittat information kring detta via trygghetslarmsdagen. Intressanta dagar där vi borde delta. Svårighet då politikerseminarium sker en av dagarna. Måste lösas på något sätt. Forskas vidare hur? Webbaserad information psykisk ohälsa barn och unga. Mona-Lisa har fått i uppdrag av chefsgruppen att ta fram ett dokument till kommunerna på vad de ska ta fram för information till detta. Mona-Lisa har idag sänt ut detta dokument till socialchefer och IFO chefer med påminnelse att återkomma till henne med kontaktpersoner för arbetet. Hon har endast fått in från 3 kommuner.

3 3(6) Möte sker med Stefan Tungström, Tina Jäderbrant från landstinget utvecklingsledare barn och unga Britta Johnsson, Region Dalarna den 14/5 på e-m. Elisabet F bjuder in Mikael Marklund ansvarig 1177, landstinget till mötet. Status NPÖ införande Landstinget: Oförändrat sedan tidigare. Börjar bli dags att närma sig regionen/kommunerna för fortsatt planering. Vad vill man se i landstingets system och vice versa. Ulf och Mona-Lisa samt Teresia håller kontakten. Kommun: Förseningar på grund av att det tillkommit att man behöver servercertifikat som landstinget ska tillhandahålla vilket man inte var helt på det klara med. Rutiner håller på att tas fram kring detta för framtida kommuner. Falun och Rättvik ska ordnas ändå. Falun har problem med att CGI (leverantören) inte kan hantera privata vårdgivare. Ingen version för detta klar förrän preliminärt i höst. Dessutom så kan de inte koppla mot TGP direkt utan endast via weblösning och länk. De väntar på svar på frågan om de kan ansluta ändå? Anslutningsavtal Inera ej klart. Väntar på att Inera ska skicka åter. Rättvik är klara frånsett servercertifikatet och sedan test. Kommunikationsplan är framtagen, en hel del rutiner/riktlinjer också. Det är bokat informationsmöten med de flesta av kommunerna på APT innan sommaren. De får då tillgång till checklista på vad de kan förbereda. När de fått en leveranstid av leverantören bokas driftstart. Då sker utbildning av all personal samt att vi finns på plats som stöd. Uppföljning sker efter 3-6 månader. Överenskommelse Nuläge: ca 800 etjänstekort i regionen. 2-års avtal med landstinget. Möjlighet till kort innan omförhandling. Skolsköterskorna ska ha kort för vaccinationsregistret. Gagnef har. Information bör gå ut till Elevhälsan i kommunerna. Mona-Lisa skickar ut. Enligt SKL är alla definierat som handläggare, chefer, HSL, LSS, missbruk, psykisk ohälsa meddelar Christina Wessman. E-hälsosamordnaren fått annat bud tidigare. Mobilitet Hur göra? Finns många verktyg, applikationer men stort beroende av bredband, nät och täckning. Ludvika använder IntraPhone så de talar in dokumentation i den fasta telefonen hos brukaren, via mobil eller datorverktyget. Rättvik har Mobipen I övrigt har man tidsregistrering, och har jobbet med sig i mobilen, eller inget

4 4(6) Trygghetslarm Finns ca larm beviljade av dem digitala eller på väg bli digitala. Hur vet man att de fungerar? Testas automatiskt med jämna mellanrum. Falun ex har en extra larmottagningsenhet. Ett problem som finns är simkorten i apparaterna. Ett annat att man på de nya larmen har knappen man ska trycka på uppåtstående vilket genererar flera falsklarm då man lätt stöter emot. VIKTIGT! Det analoga nätet kommer att släckas ned helt. När finns inget spikat datum men kan ske när som helst och då fungerar inte de analoga larmen alls! Se till att planera för en övergång snarast. Finns en Kommentusupphandling som SKL gjort och som man som kommun kan avropa. Nyckelfria lås Finns hos 9 kommuner men 6 st saknar detta. Falun påpekar vikten av att även få med entrélåsen, dva få med fastighetsägare. De har haft kontakt med Kopparstaden och har då en bricka/tagg som funkar på alla deras entreér. Eller så har man telefon och en pin-kod. Vad behöver vi göra för att nå önskat läge? Vad ska vi prioritera? Tid och resurser? 1. Samla informationen 2. Vem ska vara ansvarig- helhetsgrepp 3. Kombination teknik- verksamhetsutveckling 4. Bredbandsansvariga E-hälsosamordnare närma sig 5. Säker mailkontakt hemsjukvården? 6. Högskolan E-lärande 7. Äldre implementeringsmodell (Pleaseprojektet högskolan, Lars Wallin) 8. Kunna nyttja de olika delarna 9. Äldre E-hälsa (teknik behövs) 10. E-tjänster (vad är e-tjänster?) Finansering etjänstekortsförvaltningen klar. Regionen tar kostnaden för en 50 % tjänst under 2013.För år 2014 kan inget lovas ännu. Fortsättning av införandet NPÖ. Regionen betalar en 40% tjänst som projektledare fram till årsskiftet NPÖ stödprojektet som SKL kräver att alla kommuner deltar i kring NPÖ kostar regionen kr exkl. moms. Vad ska vi satsa på: E-hälsa är ett nytt område som behöver in i kommunernas, landstingets och medborgarens vardag och på verksamhetsnivå

5 5(6) Inom ramen för E- hälsostrategin som en del i den Digitala agendan ska vi säkerställa en trygg, jämlik, patientsäker och kostnadseffektiv vård och omsorg /välfärd etc. Genom att nyttja de möjligheter som finns inom ramen för den Digitala agendan och E- hälsostrategin. Ge god service till medborgare, skapa förutsättningar för välinformerad personal, så att patienter och närstående känner sig välinformerade och delaktiga i all vård och omsorg. Framgångsfaktorer : - samverkan - arbeta inom konkreta områden i verkstaden De verktyg och aktiviteter vi vill prioritera Det som ingår i E- hälsosatsningen NPÖ - Lätt att göra rätt med hjälp av beprövad implementeringsmodell Effektivare säkrare och tryggare vård med digital standardiserad vårdplanering Sparar tid, pengar och miljön Kan ske på avdelningen, på SÄBO, på vårdcentralen och i hemmet. En möjlighet och ett verktyg för alla professioner och patienter och närstående En arbetsgrupp bildas med även teknisk kompetens. Gruppens uppgift blir att ta fram kravspecifikation, tidsplan, projektplan och yttre möjligheter för ansökan till Vinnova. Oavsett om vi får ansökan beviljad eller inte så ska detta arbete påbörjas. En strukturerad checklista tas fram, genomtänkt vad ska den medicinska vårdplanen innehålla för uppgifter för att vara godkänd osv. Till att börja med är Victoria Lindmo och Mona-Lisa Lundqvist ansvariga. E-hälsosamordnare i varje kommun. För att underlätta arbetet med varje kommun så vill man från regionen att varje kommun utser en E-hälsosamordnare och meddelar namnet till Vid pennan Mona-Lisa Lundqvist

6 6(6)

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström

Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Samordnad vårdplanering: Varför fungerar det inte alltid? Erika Lindström Projektägare: FoU Seniorium Rapport 2011:01 Sammanfattning När en patient som är färdigvårdad på sjukhus och ska skrivas ut så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Beslut har våren 2010 tagits av nämnder och styrelser i samtliga Kalmar läns kommuner och i landstinget om att modellen

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer