DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Bilderna av skärmen och diktafonen som visas i denna handbok kan skilja sig från den faktiska produkten. Innehållet i detta dokument har sammanställts med yttersta noggrannhet, men om du trots det hittar någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. 2

3 Innehållsförteckning Introduktion Säker och korrekt användning Komma igång Huvudfunktioner... 6 Identifikation av delar... 7 Display (LCD-panel)...8 Strömförsörjning...10 Sätta i batterier...10 Batteriinställningar...12 Ladda genom att ansluta till en dator via USB...12 Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp...13 Slå på/stänga av strömmen...15 Knapplås (HOLD)...16 Ställa in tid och datum [Time & Date]...17 Ändra tiden och datumet...18 Föra in och mata ut ett microsd-kort...19 Föra in ett microsd-kort...19 Mata ut ett microsd-kort...20 Funktioner i [Home]-skärmen...21 Om mapparna...22 Om mappar för röstinspelningar...22 Om mappen för musikuppspelning...23 Välja mappar och filer Om inspelning Inspelnings Ändra inspelningstyp [Rec Scene]...27 Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden...28 Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Om uppspelning Uppspelning...31 Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering...35 Växla uppspelningshastighet...36 Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt...37 Växla uppspelningstyp [Play Scene]...38 Radering...39 Radera filer...39 Radera en mapp Om FM-radio (Endast för WS-760M) Använda FM-radio...41 Funktioner i FM-radioläge...42 Förinställa radiostationer automatiskt [Auto-preset]...43 Växla mottagningsläget...44 Lägga till en radiostation...45 Spela in FM-radio Menyinställning Metod för menyinställning File Menu...49, Rec Menu Play Menu LCD/Sound Menu...56 / Device Menu...57 FM Menu...59 Arrangera om filer [Replace]...59 Dela upp filer [File Divide]...60 Ändra USB-klassen[USB Settings]...61 Formatera diktafonen [Format] Använda diktafonen med en dator Datormiljö...65 Ansluta till en dator...67 Koppla bort från datorn...68 Överföra röstfiler till en dator...69 Använda Windows Media Player...70 Benämningar i fönster...70 Kopiera musik från cd-skiva...71 Överföra musikfiler till diktafonen...72 Kopiera röstfiler till en cd-skiva...75 Använda itunes...77 Benämningar i fönster...77 Kopiera musik från cd-skiva...78 Överföra musikfiler till diktafonen...79 Kopiera röstfiler till en cd-skiva...80 Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden...82 Felsökning...83 Tillbehör (medföljer ej)...86 Specifikationer...87 Teknisk hjälp och support

4 Säker och korrekt användning 4 Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna handbok på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. Allmänna säkerhetsåtgärder Lämna inte diktafonen på platser med hög värme och hög luftfuktighet, till exempel inuti en stängd bil som står i direkt solljus eller på en strand under sommaren. Förvara inte diktafonen på platser som är mycket fuktiga eller dammiga. Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten. Placera inte diktafonen ovanpå eller nära elektriska apparater som till exempel TV-apparater eller kylskåp. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre bort från sådan utrustning. Undvik sand eller smuts. De kan orsaka skador som inte kan åtgärdas. Undvik kraftiga vibrationer eller stötar. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart). Förvara enheten utom räckhåll för barn. Säkerhetsåtgärder gällande mottagning: Radiomottagning kan variera väsentligt beroende på var du använder radion. Om mottagningen är dålig ska du försöka flytta diktafonen till närheten av ett fönster och bort från elektriska produkter som t ex mobiltelefoner, TV-apparater, lysrörsbelysning m.m. Varning gällande dataförlust: Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Säkerhetsåtgärder gällande inspelning: Olympus tar inget ansvar för att filer raderats eller skadats på grund av fel på diktafonen eller din dator. Innehåll som du har spelat in får inte, på grund av upphovsrättslagar, användas för något annat än privat bruk utan ett uttryckligt godkännande av upphovsrättsinnehavaren.

5 Säker och korrekt användning Batterier f Fara: Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla m.m. f Varning: Loda inte kablar eller kontakter direkt på ett batteri och modifiera det inte. Koppla inte ihop terminalerna = och -. Detta kan leda till brand, överhettning eller elstötar. När batterier bärs eller förvaras, ska de förvaras i det medföljande fodralet för att skydda terminalerna. Bär eller förvara inte batterierna med metallföremål (t ex nyckelringar). Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar. Anslut inte batterierna direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Sätt inte i batterierna med terminalerna = och - åt fel håll. Om vätska från batteriet kommer i ögonen ska den omedelbart tvättas bort med rent vatten och en läkare ska kontaktas omgående. Försök inte ladda alkaliska batterier, litiumbatterier eller några andra icke-laddningsbara batterier. Använd aldrig batterier vars yttre hölje är slitet eller sprucket. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t ex ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt: 1 ta omedelbart ur batterierna och var försiktig så du inte bränner dig och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Exponera inte batterierna för vatten. Låt inte vatten få kontakt med terminalerna. Batteriernas isoleringstäcke får inte avlägsnas eller skadas. Använd inte batterier om du upptäcker något fel på dem, t ex läckage, färgändring eller deformation. Koppla ur laddaren om laddningen inte är klar efter angiven laddningstid. Om batterivätska hamnar på hud eller kläder ska den snabbt tvättas av med rent vatten. Håll batterier på avstånd från eld. f Se upp: Utsätt inte batterierna för kraftiga stötar. När du använder laddningsbara batterier som inte har använts under en tid, ska de laddas före användning. Uppladdningsbara batterier har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt. 5

6 Komma igång 1 Huvudfunktioner 6 Huvudfunktioner s Inbyggd stereo-fm-tuner. Du kan använda diktafonen som en radio (endast för WS-760M) ( s.41). s Diktafonen fungerar både som en digital diktafon och en digital musikspelare (endast för WS-760M, WS-750M) ( s.25, s.31). s Stöder inspelningsmedia med hög kapacitet. Det går även spela in på ett microsd*-kort förutom internminnet ( s.19). * Endast för WS-760M, WS-750M. s Stöder linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är lika bra som cd-ljud (endast för WS-760M, WS-750M) ( s.47, s.49). s Stöder inspelning i flera format, t ex MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) och WMA-format (Windows Media Audio) ( s.47, s.49). s Du kan spela upp filer i WAV * -, WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten. Den kan även användas som en musikspelare. * Endast för WS-760M, WS-750M. s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.47, s.50). s Lågpassfiltret minimerar brus från ventilation och liknande vid inspelning ( s.47, s.50). s Det finns en mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad kvalitet (endast för WS-760M) ( s.47, s.50). s Diktafonen har en inställningsfunktion för inspelningstyp och uppspelningstyp för att registrera den bästa inställningen i enlighet med olika användningar ( s.27, s.38, s.47, s.52, s.55). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.37, s.47, s.54). s EUPHONY MOBILE har inkluderats för att ge ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén (endast för WS-760M, WS-750M) ( s.47, s.53). s Du kan ändra equalizerinställningarna för uppspelning (endast för WS-760M, WS-750M) ( s.47, s.55). s Du kan dela filer som har spelats in med diktafonen i MP3- eller PCM*-format ( s.60). * Endast för WS-760M, WS-750M. s Med hjälp av indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.35). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.36). s Du kan koppla denna diktafon till en dator genom att koppla in den direkt till USB-porten. Data kan överföras eller sparas utan USBkabel eller drivrutiner ( s.69, s.81). Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. s Den kan laddas via USB-porten (endast för WS-760M, WS-750M) ( s.12). s Den har en bakgrundsbelyst fullmatris display (LCD-panel) ( s.8).

7 Identifikation av delar 1 & ^ % $ # * q ( = ) - 1 Identifikation av delar 1 Inbyggd stereomikrofon (L) 2 Inbyggd stereomikrofon (R) 3 Inspelningsindikator 4 EAR (Earphone)-uttag 5 MIC-uttag (mikrofonuttag) 6 Display (LCD-panel) 7 Inbyggd högtalare 8 +-knapp 9 REC (s)-knapp (inspelning) 0 9-knapp! LIST-knapp # ERASE-knapp $ SCENE/INDEX-knapp % OK `/MENU-knapp ^ 0-knapp & STOP (4)-knapp * Batteriskydd ( Kortlucka ) Fäste för rem - POWER/HOLD-omkopplare = Knapp för utmatning av USB-kontakt q USB-kontakt 7

8 Identifikation av delar Display (LCD-panel) 1 Identifikation av delar Visning av mapplista För WS-760M: När [Recorder]-läget är valt: 1 2 För WS-750M: När [Recorder]-läget är valt: 1 2 För WS-760M/WS-750M: När [Music]-läget är valt: 3 4 För WS-650S: Indikator för inspelningsmedia*1, [Recorder]-lägesindikator, batteriindikator 2 Mappnamn 3 Indikator för inspelningsmedia*1, [Music]-lägesindikator, batteriindikator 4 Mappnamn *1 Endast för WS-760M, WS-750M Visning av fillista För WS-760M/WS-750M: När [Recorder]-läget är valt: 1 2 8

9 Identifikation av delar När [Music]-läget är valt: När [Music]-läget är valt: 3 # $ % ^ & * 1 För WS-650S: 1 2 För WS-650S: Identifikation av delar 1 Indikator för inspelningsmedia*1, mappnamn, batteriindikator 2 Filnamn 3 Indikator för inspelningsmedia*1, mappnamn, batteriindikator 4 Filnamn *1 Endast för WS-760M, WS-750M Filvisning För WS-760M/WS-750M: När [Recorder]-läget är valt: Indikator för inspelningsmedia*1, filnamn, batteriindikator 2 Mappindikator, indikator för inspelningsläge 3 I inspelningsläget: Indikator för återstående minne I uppspelningsläget: Stapelindikator för uppspelningsposition 4 Statusindikator för inspelning/ uppspelning 5 Inspelningsdatum och tid 6 [?] Indikator för mikrofonkänslighet, [û] VCVA-indikator, [Æ] Indikator för röstsynkronisering, [%] Indikator för brusreducering*1, [$] Indikator för röstfilter, [0] Indikator för lågspärrfilter, [ ] Indikator för Zoom Mic*2 9

10 1 Identifikation av delar/strömförsörjning Identifikation av delar 7 [í] Indikator för raderingsskydd, [Ø] Indikator för avstängd högtalare, Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 8 I inspelningsläget: Förfluten inspelningstid I uppspelningsläget: Förfluten uppspelningstid 9 I inspelningsläget: Återstående inspelningstid I uppspelnings- eller stoppläge: Fillängd 0 Indikator för uppspelningsläge! Artistnamn # Albumnamn $ Förfluten uppspelningstid % [ ] EUPHONY-indikator*1 [ù] Equalizer-indikator*1 ^ Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen [í] Indikator för raderingsskydd, [Ø] Indikator för avstängd högtalare & Fillängd * Indikator för uppspelningsläge *1 Endast för WS-760M, WS-750M *2 Endast för WS-760M Strömförsörjning Sätta i batterier Den här diktafonen kan användas med laddningsbara Ni-MH-batterier eller AAA alkaliska batterier. För WS-760M/WS-750M: Se till att använda de medföljande specifika Ni-MH-batterierna (BR401) vid uppladdning av diktafonen. De medföljande laddningsbara batterierna är inte helt laddade. Innan du använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar dem kontinuerligt tills de är helt laddade ( s.12). För WS-650S: Diktafonen kan inte ladda uppladdningsbara batterier. 1 Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas. 10

11 Strömförsörjning 2 Sätt i ett AAA-batteri med polerna = och - rättvända. 3 Stäng batteriluckan helt genom att trycka i riktningen A och därefter skjuta i riktningen B. Observera! Det går inte att använda manganbatterier i denna diktafon. När du byter batteri rekommenderar vi att du använder alkaliskt AAA-batteri eller laddningsbart Ni-MH-batteri från Olympus. Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan det t ex skada filer m.m. Om du spelar in en fil och batteriet tar slut förlorar du filen som du spelar in eftersom filen inte stängs på rätt sätt. Det är viktigt att byta batterier när endast en gradmarkering visas i batteriindikatorn. Om det tar längre tid än 1 minut att byta ut det urladdade batteriet eller om du tar ur och sätter i batteriet flera gånger med korta intervall, måste du eventuellt göra om batteri- och tidsinställningarna. I detta fall visas [Battery]-skärmen. Mer information finns under»batteriinställningar» ( s.12). Ta ut batterierna om du inte ska använda diktafonen under en längre tid. När du byter ut laddningsbara batterier, ska du se till att alltid använda laddningsbara Ni-MH-batterier (medföljer ej). Användning av andra tillverkares produkter kan skada inspelaren och bör undvikas. 1 Strömförsörjning 11

12 Strömförsörjning 1 Strömförsörjning Batteriinställningar Gör ett val som överensstämmer med det batteri du använder. 1 Byt ut batteriet och starta diktafonen. 2 Tryck på + eller för att ändra inställningen. batteriindikator Batterityp [Ni-MH] (õ): Välj detta om du använder ett uppladdningsbart Ni-MH-batteri från Olympus (BR401). [Alkaline] (ú): Välj detta om du använder ett alkaliskt batteri som finns att köpa i handeln. 3 Tryck på OK `/MENU-knappen för att slutföra inställningen. Om indikatorn för»hour» blinkar på displayen, se avsnittet»ställa in tid och datum [Time & Date]» ( s.17). Batteriindikatorn på displayen ändras när batteriet förlorar ström. Obs! När du spelar en röst- eller musikfil kan diktafonen återställas på grund av sänkningen av batterispänningen beroende på volymnivån, även om [º] visas i batteriindikatorn. Om detta inträffar sänker du volymen på diktafonen. Ladda genom att ansluta till en dator via USB För WS-760M/WS-750M: Du kan ladda batterierna genom att ansluta till en dators USB-port. Se till att du sätter i det laddningsbara batteriet (medföljer) på rätt sätt i diktafonen, när du ska ladda det ( s.10). Ladda inte upp ett primärbatteri som till exempel ett alkaliskt batteri eller litiumbatteri. Det kan orsaka batteriläckage, värme och fel på diktafonen. 1 Starta upp datorn. 2 Skjut knappen för utmatning av USB-kontakten i pilens riktning för att mata ut USB-kontakten ur diktafonen. 12 När [æ] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batteriet. När batteriet är för svagt visas [s] och [Battery Low] på displayen och diktafonen stängs av.

13 Strömförsörjning 3 Kontrollera att diktafonen är stoppad och anslut den till datorns USB-port. Anslut till en nätadapter med USBanslutning (medföljer ej) för att ladda upp För WS-760M/WS-750M: Batteriet kan laddas genom att du ansluter diktafonen till en USB-nätadapter (A514) (medföljer ej). 1 Anslut diktafonen till nätadapterns USB-port. Till USBnätadapterns (A514) USB-kontakt 1 Strömförsörjning 4 Tryck på OK `/MENU-knappen för att starta uppladdningen. 5 Uppladdningen är klar när batteriindikatorn visas som [ ]. Uppladdningstid: cirka 3 timmar* * Detta är ungefärlig uppladdningstid för det uppladdningsbara batteriet vid normal rumstemperatur, från när det är helt urladdat till fulladdat. Uppladdningstiden varierar beroende på återstående laddning och batteriets kondition. 2 Anslut nätadaptern till ett nätuttag. Till nätuttaget 13

14 Strömförsörjning 1 Strömförsörjning 14 3 Tryck på OK `/MENU-knappen för att starta uppladdningen. Om [USB Connect] inte har ställts in på [AC Adapter] fortsätter [Please wait] att visas ( s.61). 4 Uppladdningen är klar när batteriindikatorn visas som [ ]. Observera! Diktafonen kan inte laddas om datorn inte är påslagen. Dessutom laddas den eventuellt inte om datorn inte är påslagen eller om den är i standbyläge eller viloläge. Ladda inte diktafonen när den är ansluten via en USB-hubb. Sätt i det medföljande uppladdningsbara batteriet och ställ in [Battery] på [Ni-MH]. Om [Battery] är inställt på [Alkaline], går det inte att ladda upp ( s.12). Det går inte att inte ladda upp batteriet om [ø]*1 eller [ ]*2 blinkar. Ladda batteriet vid en temperatur på mellan 5 C och 35 C. *1 [ø]: När omgivningstemperaturen är låg. *2 [ ]: När omgivningstemperaturen är hög. När användningstiden har förkortas betydligt, även efter att batterierna har fulladdats, ska du byta ut dem mot nya. Se till att trycka in USB-kontakten hela vägen in. I annat fall fungerar eventuellt inte diktafonen på rätt sätt. Använd den medföljande USB-kabeln i situationer då detta är lämpligt. Använd inte andra USB-kablar än den medföljande kabeln. Om du använder kablar från andra tillverkare kan resultera i att diktafonen skadas. Använd inte den medföljande USBkabeln för enheter från andra tillverkare. Varningar gällande de laddningsbara batterierna Läs följande beskrivningar noga om du använder laddningsbara Ni-MH-batterier. Urladdning: Laddningsbara batterier laddas ur när de inte används. Ladda dem regelbundet före användning. Användningstemperatur: De laddningsbara batterierna är kemiska produkter. De laddningsbara batteriernas effektivitet kan variera även om de används inom rekommenderat temperaturintervall. Detta är en naturlig egenskap för sådana produkter. Rekommenderat temperaturområde: Vid användning: 0 C 42 C Laddning: 5 C 35 C Förvaring under längre tid: 20 C 30 C Användning av de laddningsbara batterierna utanför det angivna temperaturområdet kan leda till minskad effektivitet och kortare batterilivslängd. Förhindra batteriläckage eller rost genom att ta ut de laddningsbara batterierna från produkter som inte ska användas under en längre tid och förvara dem separat.

15 Strömförsörjning Observera! Denna diktafon är utformad för att ladda batterier fullständigt, oberoende av deras laddningsnivå. För bästa resultat när du använder ett nytt uppladdningsbart batteri eller batterier som inte har använts under en längre tid (mer än en månad), rekommenderar vi att batteriet laddas upp och laddas ur fullständigt 2 till 3 gånger. Följ alltid lokala lagar och bestämmelser när laddningsbara batterier kasseras. Kontakta ditt lokala återvinningscenter och fråga om gällande kasseringsmetoder. Om det laddningsbara Ni-MH-batteriet inte är helt urladdat ska du skydda det mot kortslutning (genom att t ex tejpa för kontakterna) innan det kasseras. För kunder i Tyskland: Olympus har ett kontrakt med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att försäkra miljöriktig kassering. Slå på/stänga av strömmen När diktafonen inte används ska du stänga av den för att spara batteri. Även om diktafonen är avstängd, bibehålls befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen. Slå på strömmen När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning. Displayen tänds och strömmen slås på. Funktionen för att återuppta spelning återför röstinspelaren till stoppläget som lagrats in minnet innan strömmen stängdes av. Stänga av strömmen Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning under 0,5 sekunder eller längre. Displayen släcks och strömmen stängs av. Funktionen för att återuppta inspelning kommer ihåg stoppläget från innan strömmen stängdes av. Strömsparläge Om diktafonen är påslagen och stoppad i 10 minuter eller längre (förinställt värde) går den in i strömsparläge och displayen stängs av ( s.57). Avsluta strömsparläget genom att trycka på valfri knapp. 1 Strömförsörjning 15

16 Knapplås (HOLD) Om diktafonen ställs i HOLD-läget, bevaras de aktuella inställningarna och alla knappar inaktiveras. Denna funktion är användbar när diktafonen måste bäras i en väska eller i fickan. Funktionen kan även användas för att förhindra fel vid inspelning. 1 Ställa diktafonen i HOLD-läge Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till [HOLD]-läget. Inaktivera HOLD-läget Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till A-läget. Knapplås (HOLD) När [Hold] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget. 16 Observera! Om du trycker på någon knapp i HOLD-läget visas tiden under två sekunder, men inga inställningar ändras på diktafonen. Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning), kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den).

17 Ställa in tid och datum [Time & Date] Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen. När du använder diktafonen första gången efter att ha köpt den, eller efter att batterier har satts i när enheten inte har används under längre tid, visas [Set Time & Date]. När»Hour» blinkar utför du inställningen från steg 1. 2 Tryck på + eller för att ställa in. Följ samma steg genom att trycka på 9 eller 0 för att välja nästa värde och tryck på + eller för att aktivera. Du kan välja mellan 12- och 24- timmars visning genom att trycka på LIST-knappen när du ställer in timmar och minuter. Exempel: 10:38 PM 10:38 PM (Ursprunglig inställning) 22:38 Du kan välja ordningen för»month»,»day» och»year» genom att trycka på LIST-knappen när du ställer in dem. Exempel: 15 juli M 15D 2010Y (Ursprunglig inställning) 1 Ställa in tid och datum 15D 7M 2010Y + knapp 9 0-knapp OK `/MENUknapp LIST-knapp 2010Y 7M 15D 3 Tryck på OK `/MENU-knappen för att slutföra inställningen. 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in. Välj mellan alternativen»hour»,»minute»,»year»,»month» och»day» med en blinkande punkt. Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på OK `/MENU-knappen enligt tidssignalen. Obs! Om du trycker på OK `/MENU -knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställdes in upp till den punkten. 17

18 Ställa in tid och datum [Time & Date] 1 Ändra tiden och datumet Tryck och håll ned STOP (4)-knappen medan diktafonen är i stoppläge, för att visa [Time & Date] och [Remain]. Om aktuell tid och datum inte är rätt ställer du in dem med hjälp av anvisningarna nedan. 3 Tryck på OK `/MENU-knappen eller 9 för att flytta markören till det alternativ du vill ställa in. [Device Menu] visas på displayen. 4 Tryck på + eller för att välja [Time & Date]. Ställa in tid och datum STOP (4 )-knapp 5 Tryck på OK `/MENU-knappen eller 9. [Time & Date] visas på displayen.»hour» blinkar på displayen, vilket indikerar att inställningen av tid och datum har startat. + knapp 9 0-knapp OK `/MENUknapp 1 Medan diktafonen är i stoppläget trycker och håller du OK `/MENUknappen. Menyn visas på displayen ( s.47). 2 Tryck på + eller för att välja fliken [Device Menu]. Du kan ändra menyvisningen genom att flytta markören. Följande steg är samma som steg 1 till och med 3 under»ställa in tid och datum [Time & Date]» ( s.17). 6 Tryck på STOP (4)-knappen för att stänga menyskärmen. 18

19 Föra in och mata ut ett microsd-kort För WS-760M/WS-750M:»microSD» som används i bruksanvisningen avser både microsd och microsdhc. Denna diktafon kan användas med microsd-kort (finns i handeln) samt med internminnet. Föra in ett microsd-kort Om microsd-kortet förs in åt fel håll eller med en vinkel kan kontaktområdet skadas eller leda till att microsd-kortet fastnar. Om microsd-kortet inte förs in hela vägen kan kanske inga data skrivas på det. 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. 1 1 Medan diktafonen är stoppad öppnar du luckan till minneskortet. 2 Vänd microsd-kortet åt rätt håll och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden. Håll microsd-kortet rakt när det förs in. När du sätter i microsd-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia. 4 Om du ska spela in på ett microsd-kort trycker du på + eller och väljer [Yes]. Föra in och mata ut ett microsd-kort 5 Tryck på OK `/MENU-knappen för att slutföra inställningen. 19

20 Föra in och mata ut ett microsd-kort 1 Föra in och mata ut ett microsd-kort Observera! Du kan växla så att inspelningen görs på internminnet ( s.47, s.57). I vissa fall kan diktafonen inte identifiera microsd-kort som har formaterats (initierats) med en annan enhet, t ex en dator. Se till att formatera dem med diktafonen före användning ( s.63). Mata ut ett microsd-kort 1 Medan diktafonen är stoppad öppnar du luckan till minneskortet. 2 Tryck in microsd-kortet så att det frigörs och låt det matas ut delvis. 3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt. Observera! Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microsd-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen. Inaktivera skrivskyddet innan du sätter i microsd-kortet. På Olympus webbplats finns en lista över microsd-kort som har bekräftats fungera med denna diktafon. Denna diktafon identifierar eventuellt inte en del microsd-kort korrekt, om de inte är kompatibla med diktafonen. Om microsd-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det. Prestandan för microsd-kort minskar när man skriver och raderar upprepade gånger. I detta fall formaterar du microsd-kortet ( s.63). MicroSD-kortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort. Om du matar ut microsd-kortet när minnet är inställt på [microsd Card] ändras det automatiskt till [Built-in Memory]. 20

21 Funktioner i [Home]-skärmen För WS-760M/WS-750M: Det går att använda diktafonen som en radio* såväl som en röstinspelare och musikspelare. * Endast för WS-760M. + knapp OK `/MENUknapp LIST-knapp 1 Tryck flera gånger på LISTknappen för att ställa in [Home]-skärmen. [Home] visas på displayen. När [Recorder] är valt: Diktafonen ställs i [Recorder]-läget. Det går att spela in filer och filer som spelats in med diktafonen kan spelas upp ( s.25, s.31). När [Music] är valt: Diktafonen ställs i [Music]-läget och du kan spela upp musikfiler som överförts till diktafonen ( s.31). När [FM Radio]* är valt: Diktafonen ställs i [FM Radio]- läget och du kan ta emot FMradiosändningar ( s.41, s.42). 1 Funktioner i [Home]-skärmen 2 Tryck på + eller för att välja läget. * Endast för WS-760M 3 Tryck på OK `/MENU-knappen. Obs! Under inspelning går det inte att ändra läget utan att stoppa diktafonen. 21

22 Om mapparna 1 Du kan spela in på internminnet eller på ett microsd-kort (endast för WS-760M, WS-750M). Röstfiler och musikfiler delas in i mappar för röstinspelningar och mappar för musikuppspelning som organiseras i ett trädliknande system och sparas. Om mappar för röstinspelningar [Folder A] [Folder E] i [Recorder]-mappen är mapparna för röstinspelningar. När du ska spela in med diktafonen, väljer du en av de fem mapparna och spelar därefter in. Om mapparna Hem Det går att ändra läget på [Home]-skärmen (endast för WS-760M, WS-750M). Mapp Fil Diktafon Mapp A Mapp B Mapp C Mapp D Mapp E Destinationen för inspelningar via mikrofon. 200 Radiomapp Varje mapp kan lagra upp till 200 filer. Radioinspelningar sparas automatiskt i [Radio Folder]-mappen (endast för WS-760M). 22 Obs! Filer eller mappar under [Recorder]-mappen visas inte på diktafonen.

23 Om mapparna Om mappen för musikuppspelning För WS-760M/WS-750M: När du överför musikfiler till enheten med hjälp av Windows Media Player, skapas automatisk en mapp i mappen för musikuppspelning som har en struktur med de olika nivåer, vilket visas i bilden nedan. Musikfiler som är lagrade i samma mapp kan arrangeras om i önskad ordning och spelas upp ( s.59). 1 Hem Första nivån Andra nivån Om mapparna Musik Artist 01 Album Artist 02 Album Artist 03 Album Varje mapp kan lagra upp till 200 filer. Upp till 300 mappar kan skapas under mappen [Music], inklusive mappen [Music]. Mapp Fil 23

24 Välja mappar och filer Växla mappar när diktafonen är stoppad eller spelar upp. Information om mapparnas nivåstruktur finns i avsnittet»om mappar» ( s.22, s.23). [Home]-skärmen* Använda mappar vid röstinspelning 1 Välja mappar och filer Exempel: WS-760M Visning av mapplista Visning av fillista Använda mappar vid musikuppspelning * Filvisning Visning av mapplista Visning av mapplista (Första nivån) Visning av mapplista (Andra nivån) Visning av fillista Filvisning 24 Navigera genom nivåerna } Tillbaka: LIST-knapp Varje gång du trycker här går enheten en nivå tillbaka upp. Listvisningen kan styras med 0-knappen. När du trycker och håller LISTknappen medan du navigerar i en mapphierarki, återgår diktafonen till filvisningen. { Fortsätt: OK `/MENU-knapp Varje gång du trycker här öppnas mappen eller filen som är vald i listvisningen och enheten fortsätter en nivå neråt. Listvisningen kan styras med 9. + eller Välj mappen eller filen. [Home]-skärm*: Gör att diktafonens läge kan ändras ( s.21). Filvisning: Information för den valda filen visas. Enheten ställer sig i läget för uppspelningsstandby Listvisning: Mappar och filer som spelats in med denna diktafon visas * Endast för WS-760M, WS-750M

25 Om inspelning b c d e Inspelnings- Innan du börja spela in väljer du en av mapparna [&] till [*]. Dessa fem mappar kan användas för skilja mellan olika typer av inspelningar, till exempel kan [&]-mappen användas till att lagra privat information, medan [']-mappen används för att lagra affärsinformation. STOP (4)-knapp REC (s)-knapp a Inspelningsläge b Indikator för återstående minne c Förfluten inspelningstid d Återstående inspelningstid e Nivåmätare (ändras enligt inspelningsnivån och inställningarna för inspelningsfunktioner) [Rec Mode] kan inte ändras i läget för inspelningsstandby eller medan du spelar in. Gör denna inställning medan diktafonen är i stoppad ( s.47, s.49). 3 Tryck på STOP (4)-knappen för att avbryta inspelningen. [ ] visas på displayen. 2 För WS-760M/WS-750M: I andra lägen än [Recorder]-läget visas [Cannot record in this folder] om du trycker på REC (s)-knappen. Spela endast in efter att du har ställt in läget [Recorder] på [Home]-skärmen ( s.21). Med WS-760M kan du spela in FM-radio i [FM Radio]-läget ( s.46). 1 Välj en inspelningsmapp ( s.22 till s.24). 2 Tryck på REC (s)-knappen för att starta inspelningen. Inspelningsindikatorn lyser och [ ] visas på displayen. Vrid stereomikrofonen i riktning mot den källa som ska spelas in. a Inspelnings- f Filens längd Observera! För att säkerställa att du inte förlorar början på inspelningen, ska du endast spela in efter att du kontrollerat att inspelningsindikatorn lyser och kontrollerat lägesindikatorn på displayen. När återstående inspelningstid är mindre än 60 sekunder börjar inspelningsindikatorn att blinka. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. [Folder Full] visas när det inte går att spela in mera. Välj en annan mapp eller ta bort onödiga filer innan du spelar in ( s.39). [Memory Full] visas när minnet är fullt. Ta bort onödiga filer innan du fortsätter spela in ( s.39). f 25

26 2 Inspelnings- Inspelnings- 26 Endast för WS-760M, WS-750M: Vi rekommenderar att du formaterar inspelningsmediet i diktafonen innan du spelar in ( s.47, s.63). När det finns ett microsd-kort i diktafonen, ska du alltid kontrollera att du har aktiverat det inspelningsmedia du vill använda, genom att ställa in antingen [Built-in Memory] eller [microsd Card] så att inga fel uppstår ( s.47, s.57). Om REC (s)-knappen trycks när en annan funktion än inspelningsfunktionen är inställd visas [Cannot record in this folder]. Välj en mapp från [Folder A] till [Folder E] och starta inspelningen igen. Inställningar som har att göra med inspelning [Mic Sense] ( s.47, s.49). [Rec Mode]*1 ( s.47, s.49). [Zoom Mic]*2 ( s.47, s.50) [Low Cut Filter] ( s.47, s.50) [VCVA] ( s.47, s.50) [V-Sync. Rec] ( s.47, s.51) [Rec Scene] ( s.47, s.52) Ställer in inspelningskänsligheten. Ställer in inspelningshastigheten för varje inspelningsformat. Ställer in riktningskänsligheten för den inbyggda mikrofonen Med denna funktion kan du minska bruset från luftkonditioneringsanläggningar, projektorer och andra liknande ljud. Ställer in tröskelvärdet för VCVA (Variable Control Voice Actuator). Ställer in startnivån för inspelning med röstsynkronisering. Ställer in inspelningsinställningarna som överensstämmer med inspelningsförhållandena eller -miljön. *1 För WS-760M (i [FM Radio]-läget är filformatet för inspelning den enda inställningen du kan ändra i [Rec Mode]- inställningarna). *2 Endast för WS-760M. Paus Medan diktafonen är i inspelningsläget trycker du på REC (s)-knappen. [ ] visas på displayen. Diktafonen inaktiveras om den lämnas i [Rec Pause] i mer än 60 minuter. Återuppta inspelning: Tryck på REC (s)-knappen en gång till. Inspelningen återupptas vid den punkt där den avbröts. Snabbt kontrollera det inspelade innehållet Medan diktafonen är i inspelningsläget trycker du på OK `/MENU-knappen. [ ] visas på displayen. Den fil som senaste spelades in med mikrofonen spelas upp när du använder uppspelningsknappen i [Recorder]-läget. Diktafonen ställs automatiskt i [Recorder]-läget och den senaste inspelade filen från FM-radio spelas upp när du använder uppspelningsknappen i [FM Radio]-läget.

27 Inspelnings- Inspelnings- Lyssna på ljudet som spelas in Om du ansluter hörlurar till diktafonens EAR-uttag innan du börjar spela in, kan du lyssna på ljudet som spelas in. Ljudvolymen för ljudet du hör vid inspelning kan justeras genom att du trycker på + eller. Anslut hörlurarna till diktafonens EAR-uttag. När inspelningen har startat kan du lyssna på ljudet som spelas in via hörlurarna. Ändra inspelningstyp [Rec Scene] Det är enkelt att ändra inspelningsinställningarna genom att välja den typ som bäst överensstämmer med hur du ska använda diktafonen ( s.47, s.52). 2 Till EAR-uttaget + knapp OK `/MENUknapp SCENE/INDEXknapp 1 Medan diktafonen är i stoppläget trycker du och håller SCENE/INDEX-knappen. 2 Tryck på + eller för att välja [Rec Scene]. Observera! Inspelningsnivån kan inte styras med volymknappen. Om du använder hörlurar ska du INTE ställa in volymen för högt. Om du lyssnar på mycket hög volym kan det leda till hörselskador. Placera inte hörlurar nära en mikrofon eftersom det kan orsaka rundgång. Om den externa högtalaren är ansluten under inspelning, finns det risk för rundgång. 3 Tryck på OK `/MENU-knappen. 4 Tryck på + eller för att välja inspelningstyp. 5 Tryck på OK `/MENU-knappen. 27

28 Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden Diktafonen är från början inställd på [ST XQ]-läget (WMA-format) så att du kan göra högkvalitetsinspelningar i stereo direkt efter inköp. De olika funktionerna som har att göra med inspelning kan konfigureras i detalj så att de passar inspelningsförhållandena. Följande tabell visar rekommenderade inställningar för en del olika inspelningsförhållanden. 2 Inspelnings- Inspelnings- Inspelningsförhållande Föreläsningar i salar. Konferens med stor publik. Möten och affärsförhandlingar med ett litet antal människor. Diktering med mycket bakgrundsbrus. Musik spelas, vilda fåglar sjunger och järnvägsljud. Rekommenderade inställningar [Rec Mode] ( s.47, s.49) [Mic Sense] ( s.47, s.49) [PCM]: [44,1kHz/16bit]*2 [MP3]: minst [128kbps] [WMA]: [ST XQ] [High] [MP3]: minst [128kbps] [WMA]: [ST XQ] [MP3]: [128kbps] [WMA]: [ST XQ] [WMA]: [HQ] [Middle] [Low] [Low Cut Filter] ( s.47, s.50) [On] Ställ in mikrofonkänsligheten [PCM]: [44.1kHz/16bit]*2 [Off] enligt den ljudvolym som spelas in. [Zoom Mic]*1 ( s.47, s.50) [+6] [Off] *1 Endast för WS-760M. *2 Endast för WS-760M, WS-750M. *3 Endast för WS-650S. Filnamn skapas automatiskt för filer som spelats in med diktafonen. 28 WS WMA Användar-ID: Användarnamnet som har ställts in på den digitala diktafonen. 2 Filnummer: Ett filnummer tilldelas i följd oavsett ändringar av inspelningsmedia. 3 Filnamnstillägg: Detta är filnamnstilläggen för inspelningsformat när du spelar in med denna enhet. Linjärt PCM-format*.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA * Endast för WS-760M, WS-750M.

29 Inspelnings- Inspelnings- Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Externa mikrofoner eller andra enheter kan anslutas och ljudet kan spelas in. Beakta följande där du ansluter enheten du vill använda. Koppla inte in och ut enheter till diktafonens uttag medan den spelar in. Inspelning med en extern mikrofon: Anslut en extern mikrofon till MIC-uttaget på diktafonen. Till MIC-uttag Externa mikrofoner som kan användas (tillval) ( s.86) Stereomikrofon: ME51S Den inbyggda mikrofonen med stor diameter kan användas för känslig stereoinspelning. 2-kanalsmikrofon (ej riktningskänslig): ME30W Detta är mycket känsliga, rundtagande mikrofoner med spänningsmatning via kabeln som är mycket lämpliga för att spela in musikframträdanden. Kompakt mikrofon (en riktning): ME31 De riktningsbara mikrofonerna kan användas vid inspelningar utomhus när man spelar in när vilda fåglar sjunger. Kompakt zoommikrofon (riktningsbar): ME32 Mikrofonen är integrerad med ett stativ som gör den lämplig för placering på ett bord och för att spela in konferenser eller föredrag på avstånd. Mycket känslig brusreducerade monomikrofon (en riktning): ME52W Denna mikrofon används för inspelning av ljud på avstånd, samtidigt som det omgivande bruset minimeras. Mikrofon med slipsklämma (ej riktningskänslig): ME15 Liten dold mikrofon med klämma. Telefonpickup: TP7 Mikrofon av hörlurstyp som du kan ha i örat samtidigt som du talar i telefon. Rösten eller samtalet via telefon kan spelas in tydligt. Observera! Den inbyggda mikrofonen kopplas ur när en extern mikrofon ansluts till diktafonens MIC-uttag. Mikrofoner som stöder spänningsmatning via kabeln kan också användas. Om extern stereomikrofon används när [Rec Mode] är inställt på monoinspelning spelas ljudet endast in på L-kanalen ( s.47, s.49). Om en extern monomikrofon används när [Rec Mode] är inställt på stereoinspelning går det bara att spela in ljud på L-kanalen ( s.47, s.49). 2 29

30 Inspelnings- Spela in från andra enheter med denna diktafon: Ljudet kan spelas in om du ansluter ljudutgången (hörlursuttag) på den andra enheten och MIC-uttaget på diktafonen med anslutningssladden KA333 (medföljer ej) för kopiering. Spela in ljud från denna diktafon med andra enheter: Ljudet från denna diktafon kan spelas in på andra enheter om du ansluter ljudingången (mikrofonuttaget) på den andra enheten och EAR-uttaget på diktafonen, med anslutningssladd KA333 (medföljer ej) för kopiering. 2 Inspelnings- Till MIC -uttaget Till ljudutgång på den andra enheten Till EAR -uttaget Till ljudingång på den andra enheten Obs! Ingångsnivåerna kan inte finjusteras med den här diktafonen. När en extern enhet är ansluten, ska du göra en testinspelning och justera utnivån för den externa enheten. Obs! När du justerar de olika inställningarna för ljudkvalitet som har att göra med uppspelning på diktafonen ändras även ljudsignalen från EAR-uttaget ( s.47, s.53, s.54, s.55). 30

31 Om uppspelning Uppspelning Diktafonen kan spela upp filer i WAV-*, MP3- och WMA-format. Om du vill spela upp en fil som spelats in med andra enheter, måste du överföra den från en dator. * Endast för WS-760M, WS-750M. STOP (4)-knapp + knapp OK `/MENU-knapp För WS-760M/WS-750M: Om du vill spela upp en fil som överförts från en dator ställer du in diktafonen på [Recorder]- eller [Music]-läget beroende på vart du har överfört filen. Om du vill spela upp filen som du spelat in ställer du in diktafonen på [Recorder]-läget ( s.21). 1 Välj mappen som innehåller filerna som ska spelas upp ( s.22 till s.24). 2 Tryck på OK `/MENU-knappen för att starta uppspelningen. [ ] visas på displayen. a b c d e a Indikator för inspelningsmedia*, filnamn b Mappindikator c Listindikator för uppspelningsposition d Förfluten uppspelningstid e Filens längd * Endast för WS-760M, WS-750M. 3 Tryck på + eller för att justera till en behaglig volym för att lyssna. Volymen kan justeras från [00] till [30]. 4 Tryck på STOP (4)-knappen när du vill stoppa uppspelningen. [ ] visas på displayen. Detta stoppar filen som spelas upp mitt i. När återuppta-funktionen (resume) är aktiverad, lagras stoppläget, även om strömmen stängs av. Nästa gång strömmen sätts på, kan uppspelningen återupptas från det registrerade stoppläget. 3 Uppspelning 31

32 Uppspelning Inställningar som har att göra med uppspelning För WS-650S: 3 Uppspelning 32 [Noise Cancel]*1 ( s.47, s.53) [EUPHONY]*2 ( s.47, s.53) [Play Mode] ( s.47, s.54) [Voice Filter]*1 ( s.47, s.54) [Equalizer]*2 ( s.47, s.55) [Skip Space] ( s.47, s.55) [Play Scene] ( s.47, s.55) För WS-760M/WS-750M: Om det inspelade ljudet är svårt att förstå beroende på brus i omgivningen, ska du justera nivån för brusreduceringsfunktionen. EUPHONY-inställningen kan ställas in på en av 4 nivåer beroende på vad du föredrar. Du kan välja det uppspelningsläge som du föredrar. Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning. Om du ändrar equalizerinställningarna kan du lyssna på musik med din favoritljudkvalitet. Överhoppningstiden kan ställas in. Dina egna uppspelningsinställningar kan sparas för olika ljudkvaliteter och uppspelningsmetoder. *1 Kan endast användas i [Recorder]-läge. *2 Kan endast användas i [Music]-läge. [Play Mode] ( s.47, s.54) [Voice Filter] ( s.47, s.54) [Skip Space] ( s.47, s.55) [Play Scene] ( s.47, s.55) Uppspelning med hörlurar Till EARuttaget Du kan välja det uppspelningsläge som du föredrar. Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning. Överhoppningstiden kan ställas in. Dina egna uppspelningsinställningar kan sparas för olika ljudkvaliteter och uppspelningsmetoder. Ett par hörlurar kan anslutas till diktafonens EAR-uttag för att lyssna med. När hörlurarna används är diktafonens högtalare avstängd. Observera! För att undvika att irritera öronen sätter du i hörlurskontakten efter att volymnivån har sänkts. När du lyssnar med hörlurarna under uppspelning ska du inte höja volymen för mycket. Det kan orsaka hörselskador och försämring av hörselförmågan.

33 Uppspelning Spola framåt Medan diktafonen är i stoppläge under filvisning, trycker och håller du 9-knappen. Spola tillbaka Medan diktafonen är i stoppläge under filvisning, trycker och håller du 0. [ß] visas på displayen. Om du släpper 9-knappen stoppar den. Tryck på OK `/MENU-knappen för att starta uppspelningen från den punkt där den stoppades. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker och håller du 9. När du släpper 9 återupptar diktafonen normal uppspelning. Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen stoppar diktafonen vid det stället ( s.35). Diktafonen stoppar när den kommer till slutet på filen. Fortsätt att trycka på 9 för att fortsätta från början av nästa fil. [ ] visas på displayen. Om du släpper 0 stoppar den. Tryck på OK `/MENU-knappen för att starta uppspelningen från den punkt där den stoppades. Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker och håller du 0. När du släpper 0 fortsätter diktafonen med normal uppspelning. Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen stoppar diktafonen vid det stället ( s.35). Diktafonen stoppar när den kommer till början på filen. Fortsätt att trycka på 0 för att fortsätta att spola bakåt från slutet av föregående fil. 3 Uppspelning 33

34 Uppspelning Hitta början av filen Om musikfiler 3 Uppspelning 34 Medan diktafonen är stoppad eller i uppspelningsläget trycker och håller du 9. Diktafonen går till början av nästa fil. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den aktuella filen. Medan diktafonen är i stoppläget trycker du på 0. Diktafonen går till början av den föregående filen. Om diktafonen stoppades mitt i filen, återgår den till början av filen. Medan diktafonen är i uppspelningsläget trycker du på 0 två gånger. Diktafonen går till början av den föregående filen. Observera! Om du går till början av filen under uppspelning, stoppar diktafonen vid indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen. Indexmarkeringen och den tillfälliga markeringen hoppas över om du utför åtgärden i stoppläget ( s.35). Om [Skip Space] är inställt på något annat än [File Skip] går diktafonen framåt/bakåt den angivna tiden och startar därefter uppspelning ( s.47, s.55). Om diktafonen inte kan spela upp musikfiler som har överförts till den, ska du kontrollera att filernas samplingsfrekvens och bithastighet är i det område där uppspelning är möjligt. Nedan anges de kombinationer av samplingsfrekvens och bithastighet för musikfiler som diktafonen kan spela upp. Filformat Samplingsfrekvens WAV*- format MP3- format WMAformat Bithastighet 44,1 khz 16 bitar MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 22,05 khz, 24 khz 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Från 8 kbps upp till 320 kbps Från 5 kbps upp till 320 kbps * Endast för WS-760M, WS-750M. MP3-filer med variabel bithastighet (i vilka bithastigheten vid konvertering kan variera) kan eventuellt inte spelas upp på rätt sätt. Denna diktafon kan endast spela upp WAV-filer i linjärt PCM-format. Andra typer av WAV-filer kan inte spelas upp. Denna diktafon är kompatibel med DRM9 från Microsoft Corporation, men inte med DRM10. Även om diktafonen kan spela upp ett visst filformat är den eventuellt inte kompatibel med alla kodningar i det formatet.

35 Uppspelning Ställa in en indexmarkering eller en tillfällig markering Om det finns indexmarkeringar och tillfälliga markeringar i filen, kan du snabbt hitta en position som du vill lyssna på genom att snabbspola framåt eller bakåt eller genom att snabbspola med medlyssning. Indexmarkeringar kan bara placeras i filer som skapats med diktafoner från Olympus, men tillfälliga markeringar kan placeras i stället för att tillfälligt komma ihåg önskade platser. + knapp OK `/MENUknapp SCENE/INDEXknapp 1 Tryck och håll SCENE/INDEXknappen medan diktafonen är i inspelnings- eller uppspelningsläget. Ett nummer visas på displayen och en indexmarkering eller en tillfällig markering infogas. När indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen har infogats, fortsätter inspelningen eller uppspelningen så att du kan infoga indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar på andra platser på ett liknande sätt. Ta bort en indexmarkering eller en tillfällig markering 1 Lokalisera den indexmarkering eller tillfälliga markering som du vill ta bort. 2 Tryck på 9 eller 0 för att välja den indexmarkering eller tillfälliga markering som du vill ta bort. 3 Tryck på ERASE-knappen medan indexnumret eller numret för den tillfälliga markeringen visas i cirka 2 sekunder på displayen. Indexmarkeringen eller den tillfälliga markeringen raderas. Nummer för indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar som följer efter de raderade markeringarna flyttas automatiskt upp. Observera! Tillfälliga markering är tillfälliga och om du överför en fil till en dator eller flyttar den med en dator raderas de automatiskt. Upp till 16 indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan göras i en fil. Om du försöker placera fler än 16 indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar visas meddelandet [Index Full] för indexmarkeringar och [Temp Mark Full] för tillfälliga markeringar. Indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar kan inte ställas in eller raderas i en låst fil ( s.47, s.49). 3 Uppspelning 35

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS WS-650S DNS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-7800PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-7 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Komma igång Inspelning Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DS-2500 BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000. SV Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000. SV Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000 SV Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS DS-3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-8600PC

Din manual OLYMPUS VN-8600PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-8600PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER Introduktion Innehållet i detta dokument kan komma att ändras i framtiden utan föregående meddelande. Kontakta vår kundtjänst för att få den senaste informationen vad gäller produktnamn och modellnummer.

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner 4-265-824-52(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundfunktioner Andra inspelningsfunktioner Andra uppspelningsfunktioner Redigera filer Lyssna på FM-radio Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer