DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE LT INSTRUKCIJOS LV INSTRUKCIJA SE INSTRUKTIONER...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE LT INSTRUKCIJOS LV INSTRUKCIJA SE INSTRUKTIONER... 74

2 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar Inspelnings-/ uppspelningslampa Huvudenhet Mikrofonuttag Inbyggd mikrofon* Teckenfönster (LCD-panel) Knappen FOLDER/MENU Knappen ERASE Knappen INDEX Inbyggd högtalare Knappen REC (Record) Knappen STOP Knappen PLAY Knappen FF (Fast Forward) Knappen REW (Rewind) Knappen VOL (+) Knappen VOL ( ) USB-kontakt * Den mikrofon som är inbyggd i WS-100 finns endast på ena sidan och ljudet spelas in i mono. Batterilucka Batterifack Batterifacket kan tas loss från huvudenheten. Huvudenheten kan anslutas till USB-porten på en dator eller till en USB-hubb. Observera För aldrig in några andra delar än huvudenheten i batterifacket. Det kan leda till batteriläckage, överhettning, brand eller explosion. Tack för att du har köpt detta digitala fickminne från Olympus. Läs igenom dessa instruktioner för att få information om hur man använder produkten på ett korrekt och säkert sätt. Förvara instruktionerna nära till hands för framtida bruk. För att få bra inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och ljudvolymen före användning. 74 SE

3 Komma igång Sätta i ett batteri 1 Tryck försiktigt nedåt på pilmarkeringen och öppna batteriluckan. 2 Sätt i alkaliska batterier i storlek AAA. Kontrollera att polerna är rättvända. A B 3 Stäng batteriluckan helt genom att trycka den i riktning A och därefter skjuta in den i riktning B. Inställningsskärmen för tid/datum visas. Timvisningen blinkar, vilket är första steget för inställning av tid/datum. (Mer information finns under»ställa in tid/datum [TIME]».) Ett uppladdningsbart Ni-MH-batteri (BR401) från Olympus (medföljer ej) kan användas i fickminnet. Byta ut batteriet När visas i teckenfönstret ska batteriet bytas ut så snart som möjligt. Alkaliska batterier i storlek AAA rekommenderas. När batteriet är slut visas i teckenfönstret och fickminnet stängs av. När du ska byta ut batteriet, se till att stänga av strömbrytaren innan du byter batterierna. Om det tar längre tid än 15 minuter att byta ut det batteri som tagit slut kan du behöva ställa in tiden på nytt när du satt i ett nytt batteri. Strömförsörjning Ström på Slå på strömbrytaren (ON). Om strömbrytaren på fickminnets baksida är avstängd går det inte att använda någon av funktionerna. Slå på strömbrytaren före användning. Ström av Stäng av strömbrytaren (OFF). Strömbrytare (POWER) Vänteläge och avstängning av teckenfönstret Om fickminnet stoppas i 5 minuter eller mer vid inspelning eller uppspelning går det in i vänteläge (energisparläge) och teckenfönstret stängs av. För att avbryta vänteläget och aktivera teckenfönstret, tryck på valfri knapp. SE 75

4 Komma igång Hold Sätt knappen HOLD i läget HOLD. Alla funktionsknappar avaktiveras. Denna funktion kan användas när fickminnet ska bäras i en handväska eller ficka. Glöm inte bort att flytta tillbaka knappen HOLD när fickminnet ska användas. Observera Fickminnet fungerar på följande sätt när knappen HOLD är i läget HOLD: Vid uppspelning släcks teckenfönstret när uppspelningen av den aktuella filen slutförts. Vid inspelning släcks teckenfönstret när fickminnet avbryter inspelningen automatiskt då det lediga minnet tagit slut. Så här använder du remmen Remögla Kommentar om mappar Fickminnet har fem mappar, A, B, C, D och E. Om du vill ändra mapp trycker du på knappen FOLDER när fickminnet stoppats. Alla inspelade filer sparas i en mapp. Genom att använda mappar för att ordna filerna blir det enkelt att hitta de filer du vill komma åt senare. Upp till 199 meddelanden kan lagras per mapp. Aktuell mapp Ställa in Tid / Datum (TIME) Om du har ställt in tid och datum sparas information om när en ljudfil spelades in automatiskt tillsammans med filen. När fickminnet används första gången eller om batteriet har varit uttaget under en längre tid blinkar timsiffran. Om detta inträffar ställer du in tid och datum genom att följa steg 4 till 7 som beskrivs nedan. 76 SE

5 Komma igång Tryck på och håll ner knappen MENU i 1 sekund eller mer. Tryck på knappen FF eller knappen REW till dess att»time» blinkar i teckenfönstret. Tryck på knappen PLAY. Timvisningen blinkar. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ställa in rätt timme. Tryck på knappen PLAY för att välja minut. Minutvisningen blinkar. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ställa in minuten. Upprepa steg 5 och 6 för att fortsätta ställa in år, månad och dag på samma sätt. När datumet ställts in trycker du på knappen PLAY. Inställningsproceduren för tid/datum har avslutats. Du kan växla tidsvisningen mellan 12-timmarssystemet och 24-timmarssystemet genom att trycka på knappen FOLDER/MENU när du ställer in timme eller minut. Du kan ändra ordningen på datumvisningen genom att trycka på knappen FOLDER/MENU när du ställer in år, månad eller dag. (Exempel: 14 februari 2005) SE 77

6 Inspelning Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. Tryck på knappen REC för att börja spela in. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser rött och inspelningen startas. Om du börjar spela in efter att ha satt i hörlurarna i uttaget på fickminnet kan du höra det ljud som spelas in. Ljudvolymen på inspelningen kan justeras genom att trycka på knapparna VOL (+) eller VOL ( ). Tryck på knappen STOP för att stoppa inspelningen. Nya inspelningar sparas som den senaste filen i mappen. a b c d e a b c d e Aktuell mapp Aktuellt inspelningsläge Aktuellt filnummer Inspelningstid Återstående inspelningstid (REMAIN) Göra paus i inspelningen Göra paus Tryck på knappen REC under inspelning.»pause» visas i teckenfönstret och inspelnings-/uppspelningslampan blinkar. Fortsätta inspelningen Tryck på knappen REC på nytt. Inspelningen fortsätter där den avbröts. Inspelning med extern mikrofon eller annan utrustning Den externa mikrofonen och annan utrustning kan anslutas och ljudet kan spelas in. När den externa mikrofonen är ansluten till fickminnets mikrofonuttag fungerar inte den inbyggda mikrofonen. När en extern mikrofon eller annan extern utrustning ansluts till mikrofonuttaget ska lämplig utrustning väljas, exempelvis en monomikrofon (tillbehör). Till ljuduttaget på annan utrustning 78 SE

7 Inspelning Observera Om»FULL» visas i teckenfönstret kan du inte spela in. Om så är fallet ska du radera onödiga filer eller flytta över dem till en dator. Om fickminnet placeras direkt på ett bord när ett möte spelas in har det en tendens att fånga upp vibrationer i bordet. Placera en anteckningsbok eller något annat föremål mellan bordet och fickminnet så blir inspelningen klarare. Trots att du trycker på knappen FOLDER/MENU ändras inte teckenfönstret till aktuell inspelningstid om den återstående inspelningstiden är 5 minuter eller kortare. Det hörs ett pipljud när den återstående inspelningstiden är 60 sekunder, 30 sekunder och 10 sekunder vid inspelning. När den återstående inspelningstiden är kortare än 60 sekunder börjar inspelnings-/uppspelningslampan att blinka rött. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. Fickminnet övergår till stoppläge om paus har gjorts i 60 minuter eller längre. Vid svåra akustiska förhållanden eller om den som spelar in talar lågt rekommenderas inspelning med HQ eller HQ. Även användning av en extern mikrofon (säljs separat) kan förbättra inspelningskvaliteten. Ingångsljudet kan justeras på detta fickminne. När du ansluter fickminnet till extern utrustning, gör en testinspelning och justera utgångsljudet hos den externa utrustningen. Information i LCD-teckenfönstret Du kan välja ett alternativ för fickminnets teckenfönster. Den här hjälpen går igenom och bekräftar olika inställningar för fickminnet och filinformation. Fickminnets läge Så här gör man Teckenfönster I stoppläge Tryck på och håll ner knappen STOP När knappen hålls ner visas antalet filer. Den återstående inspelningstiden och det återstående minnesutrymmet visas efter varandra. I inspelningsläge I uppspelningsläge Tryck på knappen FOLDER/MENU Tryck på knappen FOLDER/MENU Teckenfönstret växlar mellan den aktuella inspelningstiden och den återstående inspelningstiden. Uppspelningstid Återstående speltid Filens inspelningsdatum Filens inspelningstid Uppspelningstid SE 79

8 Uppspelning Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja den fil du vill spela upp. Tryck på knappen PLAY för att starta uppspelningen. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser grönt och uppspelningstiden visas i teckenfönstret. Tryck på knappen VOL (+) eller knappen VOL ( ) för att välja rätt ljudvolym. Teckenfönstret visar volymnivån. Du kan välja ett värde mellan 0 och 30. a Aktuellt filnummer b Uppspelningstid a b Avbryta uppspelningen Stoppa Tryck på knappen STOP. Fickminnet stoppar mitt i den fil som spelas upp. Återta uppspelningen Tryck på knappen PLAY på nytt. Uppspelningen fortsätter där den avbröts. Spolning framåt och bakåt Snabbspolning framåt Tryck på och håll ner knappen FF när en fil spelas upp. När du släpper upp knappen FF återgår fickminnet till normal uppspelning. Spola bakåt Tryck på och håll ner knappen REW när en fil spelas upp. När du släpper upp knappen REW återgår fickminnet till normal uppspelning. 80 SE

9 Uppspelning Fickminnet stoppar när det kommer till slutet av filen. Fortsätt att trycka på knappen FF för att fortsätta uppspelningen från början av nästa fil. Fickminnet stoppar när det kommer till början av filen. Fortsätt att trycka på knappen REW för att fortsätta uppspelningen från slutet av föregående fil. När indexmarkeringen visas i mitten av en fil stannar den tillfälligt i indexmarkeringens läge. Ändra uppspelningshastighet Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att trycka på knappen PLAY under uppspelning. Normal hastighet Långsam uppspelning ( 25%) Snabb uppspelning (+50%) När den långsamma uppspelningen valts visas»s.play» och med den snabba uppspelningen visas»f.play» i teckenfönstret vid uppspelning. Fickminnet avbryter uppspelningen när du trycker på knappen STOP vid långsam/snabb uppspelning eller när filens slut nåtts. Om du trycker en gång på knappen STOP och startar uppspelningen på nytt spelas filerna upp med normal hastighet. Hitta filens början Om du vid uppspelning trycker på knappen FF eller knappen REW går du framåt eller bakåt till början av föregående respektive nästa fil. Om en indexmarkering upptäcks på vägen börjar uppspelningen vid den punkten. (Mer information finns under»indexmarkeringar») Lyssna med hörlurar Du kan lyssna på filer genom att ansluta hörlurar till hörlursuttaget. Om hörlurar är anslutna hörs inget ljud från högtalaren. Om du ansluter stereohörlurar sker uppspelningen i stereo. (Endast vid uppspelning av stereofiler.) Om du vill undvika irritation i örat ansluter du hörlurarna efter att först ha sänkt ljudvolymen. När du lyssnar med hörlurar vid uppspelning ska du inte höja volymen alltför mycket. Det kan leda till hörselskador och nedsatt hörsel. SE 81

10 Radera Radering Du kan enkelt radera onödiga filer. Löpande filnummer tilldelas på nytt automatiskt. Radera en fil i taget 1 Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. 2 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja den fil du vill radera. 3 Tryck på knappen ERASE i mindre än 3 sekunder.»erase» blinkar. Fil som ska raderas 4 Tryck på knappen ERASE på nytt.»done» blinkar i två sekunder och därefter har filen raderats. 82 SE

11 Radera Radera alla filer i en mapp 1 Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. 2 Tryck på och håll ner knappen ERASE i 3 sekunder eller längre.»erase» blinkar. Mapp som ska raderas 3 Tryck på knappen ERASE på nytt.»done» blinkar i två sekunder och därefter har filen raderats. Observera En raderad fil kan inte återskapas. De filer som är raderingsskyddade kan inte raderas. Om åtgärden inte utförs under 8 sekunder under raderingsprocessen återgår fickminnet till stoppläget. Att genomföra raderingen kan ta några tiotal sekunder. Ta inte ut batteriet och ta inte loss batterifacket från fickminnet under den tiden. I annat fall kan data förstöras. Teckenfönster (LCD-panel) Q W E R T Y U I O P Q Mappsymbol W Inspelningsläge E Mikrofonkänslighet R Symbol för VCVA (Variable Control Voice Actuator) T Symbol för raderingsskydd Y Aktuell tid/datum, inspelningsdatum (REC DATE), återstående inspelningstid (REMAIN), menyvisning, fillängd U Symbol för batteri I Symbol för index O Stereovisning P Aktuellt filnummer SE 83

12 Meny Menylista HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Month/Day/Year no yes OFF On On OFF OFF On SP LP :Tryck på knappen FF eller knappen REW./ : Tryck på knappen PLAY./ : Ursprungsinställning HQ finns endast för WS-200S. WS-200S är inställd på HQ som standard. WS-100 är inställd på HQ som standard. Grundläggande användning av menyläget Med hjälp av menyfunktionen kan du ändra olika inställningar efter dina egna önskemål. 1 Tryck på och håll ner knappen MENU i 1 sekund eller mer när fickminnet stoppats. 2 3 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja det du vill ställa in. Tryck på knappen PLAY för att välja den funktion som ska ställas in. 84 SE

13 Meny Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ändra inställningen. Tryck på knappen PLAY för att bekräfta inställningen. Tryck på knappen STOP för att stänga menyn. Fickminnet stoppas om du inte använder det under 3 minuter när du gör inställningar och en vald funktion inte ställs in. Om du trycker på knappen STOP eller knappen REC när du gör inställningar stoppas fickminnet och använder de funktioner som ställdes in vid detta tillfälle. Inspelningslägen (MODE) Inspelningslägena som kan väljas är HQ (ljudinspelning i stereo med hög kvalitet) och HQ (ljudinspelning med hög kvalitet), SP (standardinspelning) och LP (långvarig inspelning). Aktuellt inspelningsläge I menyläget väljs HQ, HQ, SP, LP Läge Modell WS-200S WS-100 HQ HQ SP LP Cirka 4 timmar 20 minuter Cirka 8 timmar 50 minuter Cirka 17 timmar 25 minuter Cirka 54 timmar 50 minuter Cirka 4 timmar 20 minuter Cirka 8 timmar 40 minuter Cirka 27 timmar 20 minuter Den inspelningstid som visas ovan gäller en enda, fortlöpande fil. Den tillgängliga inspelningstiden kan vara kortare än den som anges om flera filer spelas in. (Använd enbart den återstående tiden och inspelningstiden som referens.) HQ finns endast för WS-200S. SE 85

14 Meny Mikrofonkänslighet (MIC) Mikrofonkänsligheten kan justeras så att den passar dina inspelningsbehov. I menyläget väljs HI, LO HI: Hög känslighet som spelar in ljud från alla riktningar. LO: Låg känslighet som passar för diktering. För att inspelningen ska bli bra kan du göra en testinspelning och välja rätt mikrofonkänslighet innan du spelar in. Om du väljer»hi» rekommenderar vi att du anger inspelningsläget som HQ eller HQ för att kunna utnyttja den högre känsligheten. Om du väljer»hi» kan bakgrundsljudet vara högt beroende på inspelningsförhållandena. Skydda filer (LOCK) Genom att en fil skyddas riskerar inte viktiga data att raderas av misstag. Skyddade filer raderas inte när du väljer att radera alla filer i en mapp. I menyläget väljs On, OFF On: Skyddar filen från att raderas av misstag. Av (OFF): Tar bort skyddet från filen så att den kan raderas. Mikrofonkänslighet Symbol för raderingsskydd Formatera fickminnet (FORMAT) Om du formaterar fickminnet återgår alla funktionsinställningar till standardinställningarna. Alla filer som sparats i fickminnet raderas. Om du har viktiga filer som du vill spara kan du ansluta fickminnet till en dator och överföra de filerna från fickminnet till datorn innan formateringen genomförs. 1 Tryck på knappen MENU. 2 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att för att välja»format». 3 När knappen PLAY trycks ner visas»no». 4 Tryck på FF eller REW för att välja»yes» och tryck på knappen PLAY. Efter att»are you SURE» visats kommer»no» att visas. 5 Tryck på FF eller REW för att välja»yes» och tryck på knappen PLAY.»DONE» visas när formateringen är klar. Det kan ta några tiotals sekunder att avsluta formateringen. Ta inte ut batteriet och ta inte loss batterifacket från fickminnet under den tiden. I annat fall kan data förstöras. Formatera aldrig fickminnet från en dator. När fickminnet är formaterat raderas alla sparade data, också skyddade filer. 86 SE

15 Meny Fortlöpande uppspelning (All PLAY) Med den här funktionen kan du lyssna på alla inspelningar i en mapp i en följd utan att stoppa mellan varje fil. I menyläget väljs On, OFF On: Fortlöpande uppspelning. Av (OFF): Återgår till normalt uppspelningsläge. Efter att den sista filen i mappen spelats upp visas»end» på skärmen och uppspelningen stoppar automatiskt. Systemljud (beep) Fickminnet avger en pipsignal för att göra dig uppmärksam på knappfunktioner eller varna dig för fel. Systemljuden kan stängas av. I menyläget väljs On, OFF Använda VCVA (Variable Control Voice Actuator) När mikrofonen uppfattar att ljudet nått en förinställd volym startar den inbyggda VCVA (Variable Control Voice Actuator) inspelningen automatiskt och stoppar när ljudvolymen minskar. VCVA är framför allt användbar vid längre inspelningar och sparar inte bara minnet genom att inspelningen stängs av under tysta perioder, utan gör också uppspelningen mer effektiv och bekväm. I menyläget väljs On, OFF Med hjälp av knapparna FF och REW kan VCVA-nivån justeras till 15 olika nivåer. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser vid inspelning. När fickminnet är i vänteläge blinkar inspelnings-/uppspelningslampan och»vcva» blinkar i teckenfönstret. Symbol för VCVA SE 87

16 Andra funktioner Ansluta till en dator Förutom att använda den här enheten som ett fickminne kan du också använda den som ett externt minne för din dator, som en lagringsenhet. Du kan spara de röstfiler som spelades in med det här fickminnet på din dator som en säkerhetskopia. Du kan spara bilder, textdata, etc. på det här fickminnet. Fickminnet spelar in i formatet WMA (Windows Media Audio). Ljudfilerna som spelades in på det här fickminnet kan spelas upp på din dator med hjälp av Windows Media Player. Du kan också överföra WMA-filer som hämtats med hjälp av Windows Media Player till ditt fickminne och lyssna på dem (med undantag av filer som är upphovsrättsskyddade). 1 Innan du delar på fickminnet, slå av strömbrytaren och se till att teckenfönstret stängs av. Om du delar på fickminnet innan teckenfönstret stängts av kan data förstöras. USB-kontakt 2 Anslut fickminnets USB-kontakt till USB-porten på en dator eller en USB-hubb. När du ansluter till datorn blinkar»pc». När»PC LINK» visas kan du spara eller läsa datan. När du överför data visas»busy» och inspelnings-/uppspelningslampan blinkar. 3 4 Överför ljudfilerna till datorn. Anslut fickminnet till datorn och starta Explorer. Fickminnet känns igen som en flyttbar disk. De fem mapparna får namnen DSS_FLDA, B, C, D och E. Ljudfilerna sparas i mapparna. Alla ljudfiler som spelats in på det här fickminnet är i formatet.wma. (d.v.s. V_ WMA) Du kan kopiera över dem till valfri mapp på datorn. Dubbelklicka på ljudfilen så startas Windows Media Player och uppspelningen startar. Om du använder Windows 2000 måste Windows Media Player vara installerad på datorn. Innan du kopplar från fickminnet från datorn genomför instruktionerna under»ta bort flyttbar mediaenhet» och se till att teckenfönstret stängs av. 88 SE

17 Andra funktioner Använda fickminnet på datorn Dator: IBM PC/AT-kompatibel dator Operativsystem: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB-port: En ledig port Supportservicen gäller inte om din dator har uppgraderats från Windows 95 eller 98 till Windows Me/ 2000/XP. Eventuella fel på en dator som ändrats på egen hand täcks inte av garantin. Observera Koppla ALDRIG från USB-kabeln när inspelnings-/uppspelningssymbolen blinkar. Om du gör det kan data förstöras. Kontrollera att du sätter i kabelkontakten ordentligt. I annat fall fungerar inte fickminnet på ett korrekt sätt. Läs mer i datorns användarmanual om USB-porten eller USB-hubben på datorn. Använd den medföljande USB-förlängningskabeln beroende på situationen. Indexmarkeringar Indexmarkeringar kan placeras i en fil vid inspelning eller uppspelning som ett snabbt och enkelt sätt att hålla reda på viktiga avsnitt i filen. 1 Tryck på knappen INDEX vid inspelning (paus i inspelningen) eller uppspelning för att ange en indexmarkering. Ett indexnummer visas i teckenfönstret. Ta bort en indexmarkering Tryck på knappen ERASE när indexnumret visas i teckenfönstret. Upp till 16 indexmarkeringar kan anges i en fil. Löpande indexmarkeringsnummer tilldelas automatiskt. Indexmarkeringar kan inte anges eller tas bort i en skyddad fil. Indexmarkeringar kan endast placeras i de filer som spelats in med det här fickminnet eller med fickminnet Olympus 1C. SE 89

18 Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs den här manualen noggrant så att du kan använda utrustningen på ett säkert och korrekt sätt. Förvara denna manual på ett lättåtkomligt ställe för framtida bruk. Varningssymbolerna markerar viktig säkerhetsrelaterad information. För att skydda dig själv och andra från personskador eller egendomsskada är det viktigt att du alltid läser varningarna och den medföljande informationen. Varning om förlust av data Det inspelade innehållet i minnet kan förstöras eller raderas vid felaktig användning, fel på enheten eller vid reparationsarbete. När det handlar om inspelat innehåll som är viktigt rekommenderar vi att du skriver ner det eller överför en säkerhetskopia till en dator. Säker och korrekt användning Lämna inte fickminnet på varma, fuktiga platser, exempelvis i ett fordon med stängda dörrar i direkt solljus eller på stranden på sommaren. Förvara inte fickminnet på platser som är utsatta för mycket fukt och damm. Använd inte organiska lösningsmedel som alkohol och thinner för att rengöra enheten. Placera inte fickminnet ovanpå eller i närheten av elektrisk utrustning som TV-apparater eller kylskåp. Undvik sand och smuts. De kan ge upphov till skada som inte kan repareras. Undvik starka vibrationer och stötar. Plocka inte isär, reparera eller ändra inte enheten på egen hand. Använd inte enheten samtidigt som du kör någon typ av fordon (exempelvis cykel, motorcykel eller go-cart). Förvara enheten utom räckhåll för barn. Batterier Varning För aldrig in några andra delar än huvudenheten i batterifacket. Det kan leda till batteriläckage, överhettning, brand eller explosion. Batterierna får aldrig utsättas för eld, hettas upp, kortslutas eller tas isär. Försök inte ladda upp alkaliska batterier, litiumbatterier eller andra ej uppladdningsbara batterier. Använd aldrig batterier med sönderrivna eller spräckta ytterhöljen. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om du märker något onormalt när du använder denna produkt, exempelvis onormala ljud, värme, rök eller att det luktar bränt: Q ta omedelbart ur batterierna samtidigt som du är försiktig så att du inte bränner dig och W ring din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Felsökning F1 Ingenting händer när en knapp trycks ner. S1 Knappen HOLD kan vara i läget HOLD. Batterierna kan vara slut. Batterierna kan ha satts i på fel sätt. F2 Inget ljud eller lågt ljud hörs från högtalaren vid uppspelning. S2 Hörlurarna kan vara anslutna till fickminnet. Volymen kan vara på den lägsta nivån. F3 Det går inte att spela in. S3 Genom att trycka flera gånger på knappen STOP 90 SE när fickminnet stoppar kan du kontrollera om teckenfönstret visar: Den återstående inspelningstiden i den valda mappen kan ha nått»00:00». Antalet filer är 199. Kontrollera om teckenfönstret visar»full» genom att trycka på knappen REC. F4 Uppspelningen är för snabb (långsam). S4 Fickminnet kan vara inställt på snabb (långsam) uppspelning.

19 Tekniska data Inspelningsmedium: Inbyggt flash-minne Inspelningstid: WS-200S: 128 MB HQ-läge: Cirka 4 timmar 20 minuter HQ-läge: Cirka 8 timmar 50 minuter SP-läge: Cirka 17 timmar 25 minuter LP-läge: Cirka 54 timmar 50 minuter WS-100: 64 MB HQ-läge: Cirka 4 timmar 20 minuter SP-läge: Cirka 8 timmar 40 minuter LP-läge: Cirka 27 timmar 20 minuter Mikrofon: Electret kondensatormikrofon (mono) Högtalare: Inbyggd Ø 16 mm rund dynamisk högtalare Maximal styrka: 100 mw Uttag hörlurar (stereo): Ø 3,5 mm diameter, impedans 8 Ω Uttag mikrofon: Ø 3,5 mm diameter, impedans 2 kω (WS-200S: stereo) (WS-100: mono) Strömförsörjning: AAA-batteri (LR03 eller R03) eller uppladdningsbart Ni-MH-batteri Kontinuerlig användningstid Alkaliskt batteri: Cirka 13 timmar för batteri (LP): Uppladdningsbart Ni-MH-batteri: Cirka 12 timmar Storlek: 94 (L) x 40 (B) x 15,1 (T) mm Vikt: WS-200S: 54 g (inklusive batteri)/ws-100: 54 g (inklusive batteri) Batterilivslängd mätt av Olympus. Den varierar mycket beroende på vilken typ av batterier som används och användningsförhållandena. Det inspelade innehållet är endast till för privat bruk. Det är enligt lag förbjudet att spela in upphovsrättskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Tekniska data och konstruktion kan ändras utan förvarning i syfte att höja utrustningens prestanda. Tillbehör (säljs separat) Laddare för uppladdningsbara Ni-MH-batterier: BU-400 (endast i Europa) Uppladdningsbart Ni-MH-batteri: BR401 Anslutningssladd (Uttag hörlurar Uttag mikrofon): KA333 Stereomikrofon: ME51S (för WS-200S) Bullerdämpande monaural mikrofon: ME12 Electret kondensatormikrofon: ME15 Mikrofon för telefoninspelning: TP7 USA RFI This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Canadian RFI This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och konsumentskydd. SE 91

20 OLYMPUS IMAGING CORP. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo , Japan Tel OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 2 Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY, , U.S.A. Tel OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH (Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany Tel (Letters) Postfach , Hamburg, Germany OLYMPUS UK LTD. 2-8 Honduras Street, London EC1Y OTX, United Kingdom Tel Printed in Germany OE 4 4/05 Hab. E

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440. C4-XP Allt-i-örat hörapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 C4-XP Allt-i-örat hörapparat DIN WIDEX CLEAR 440 HÖRAPPARAT (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Ventilationskanal: Ventilationskanal Ingen ventilationskanal 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer