DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE LT INSTRUKCIJOS LV INSTRUKCIJA SE INSTRUKTIONER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER..."

Transkript

1 DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE LT INSTRUKCIJOS LV INSTRUKCIJA SE INSTRUKTIONER... 74

2 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar Inspelnings-/ uppspelningslampa Huvudenhet Mikrofonuttag Inbyggd mikrofon* Teckenfönster (LCD-panel) Knappen FOLDER/MENU Knappen ERASE Knappen INDEX Inbyggd högtalare Knappen REC (Record) Knappen STOP Knappen PLAY Knappen FF (Fast Forward) Knappen REW (Rewind) Knappen VOL (+) Knappen VOL ( ) USB-kontakt * Den mikrofon som är inbyggd i WS-100 finns endast på ena sidan och ljudet spelas in i mono. Batterilucka Batterifack Batterifacket kan tas loss från huvudenheten. Huvudenheten kan anslutas till USB-porten på en dator eller till en USB-hubb. Observera För aldrig in några andra delar än huvudenheten i batterifacket. Det kan leda till batteriläckage, överhettning, brand eller explosion. Tack för att du har köpt detta digitala fickminne från Olympus. Läs igenom dessa instruktioner för att få information om hur man använder produkten på ett korrekt och säkert sätt. Förvara instruktionerna nära till hands för framtida bruk. För att få bra inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och ljudvolymen före användning. 74 SE

3 Komma igång Sätta i ett batteri 1 Tryck försiktigt nedåt på pilmarkeringen och öppna batteriluckan. 2 Sätt i alkaliska batterier i storlek AAA. Kontrollera att polerna är rättvända. A B 3 Stäng batteriluckan helt genom att trycka den i riktning A och därefter skjuta in den i riktning B. Inställningsskärmen för tid/datum visas. Timvisningen blinkar, vilket är första steget för inställning av tid/datum. (Mer information finns under»ställa in tid/datum [TIME]».) Ett uppladdningsbart Ni-MH-batteri (BR401) från Olympus (medföljer ej) kan användas i fickminnet. Byta ut batteriet När visas i teckenfönstret ska batteriet bytas ut så snart som möjligt. Alkaliska batterier i storlek AAA rekommenderas. När batteriet är slut visas i teckenfönstret och fickminnet stängs av. När du ska byta ut batteriet, se till att stänga av strömbrytaren innan du byter batterierna. Om det tar längre tid än 15 minuter att byta ut det batteri som tagit slut kan du behöva ställa in tiden på nytt när du satt i ett nytt batteri. Strömförsörjning Ström på Slå på strömbrytaren (ON). Om strömbrytaren på fickminnets baksida är avstängd går det inte att använda någon av funktionerna. Slå på strömbrytaren före användning. Ström av Stäng av strömbrytaren (OFF). Strömbrytare (POWER) Vänteläge och avstängning av teckenfönstret Om fickminnet stoppas i 5 minuter eller mer vid inspelning eller uppspelning går det in i vänteläge (energisparläge) och teckenfönstret stängs av. För att avbryta vänteläget och aktivera teckenfönstret, tryck på valfri knapp. SE 75

4 Komma igång Hold Sätt knappen HOLD i läget HOLD. Alla funktionsknappar avaktiveras. Denna funktion kan användas när fickminnet ska bäras i en handväska eller ficka. Glöm inte bort att flytta tillbaka knappen HOLD när fickminnet ska användas. Observera Fickminnet fungerar på följande sätt när knappen HOLD är i läget HOLD: Vid uppspelning släcks teckenfönstret när uppspelningen av den aktuella filen slutförts. Vid inspelning släcks teckenfönstret när fickminnet avbryter inspelningen automatiskt då det lediga minnet tagit slut. Så här använder du remmen Remögla Kommentar om mappar Fickminnet har fem mappar, A, B, C, D och E. Om du vill ändra mapp trycker du på knappen FOLDER när fickminnet stoppats. Alla inspelade filer sparas i en mapp. Genom att använda mappar för att ordna filerna blir det enkelt att hitta de filer du vill komma åt senare. Upp till 199 meddelanden kan lagras per mapp. Aktuell mapp Ställa in Tid / Datum (TIME) Om du har ställt in tid och datum sparas information om när en ljudfil spelades in automatiskt tillsammans med filen. När fickminnet används första gången eller om batteriet har varit uttaget under en längre tid blinkar timsiffran. Om detta inträffar ställer du in tid och datum genom att följa steg 4 till 7 som beskrivs nedan. 76 SE

5 Komma igång Tryck på och håll ner knappen MENU i 1 sekund eller mer. Tryck på knappen FF eller knappen REW till dess att»time» blinkar i teckenfönstret. Tryck på knappen PLAY. Timvisningen blinkar. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ställa in rätt timme. Tryck på knappen PLAY för att välja minut. Minutvisningen blinkar. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ställa in minuten. Upprepa steg 5 och 6 för att fortsätta ställa in år, månad och dag på samma sätt. När datumet ställts in trycker du på knappen PLAY. Inställningsproceduren för tid/datum har avslutats. Du kan växla tidsvisningen mellan 12-timmarssystemet och 24-timmarssystemet genom att trycka på knappen FOLDER/MENU när du ställer in timme eller minut. Du kan ändra ordningen på datumvisningen genom att trycka på knappen FOLDER/MENU när du ställer in år, månad eller dag. (Exempel: 14 februari 2005) SE 77

6 Inspelning Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. Tryck på knappen REC för att börja spela in. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser rött och inspelningen startas. Om du börjar spela in efter att ha satt i hörlurarna i uttaget på fickminnet kan du höra det ljud som spelas in. Ljudvolymen på inspelningen kan justeras genom att trycka på knapparna VOL (+) eller VOL ( ). Tryck på knappen STOP för att stoppa inspelningen. Nya inspelningar sparas som den senaste filen i mappen. a b c d e a b c d e Aktuell mapp Aktuellt inspelningsläge Aktuellt filnummer Inspelningstid Återstående inspelningstid (REMAIN) Göra paus i inspelningen Göra paus Tryck på knappen REC under inspelning.»pause» visas i teckenfönstret och inspelnings-/uppspelningslampan blinkar. Fortsätta inspelningen Tryck på knappen REC på nytt. Inspelningen fortsätter där den avbröts. Inspelning med extern mikrofon eller annan utrustning Den externa mikrofonen och annan utrustning kan anslutas och ljudet kan spelas in. När den externa mikrofonen är ansluten till fickminnets mikrofonuttag fungerar inte den inbyggda mikrofonen. När en extern mikrofon eller annan extern utrustning ansluts till mikrofonuttaget ska lämplig utrustning väljas, exempelvis en monomikrofon (tillbehör). Till ljuduttaget på annan utrustning 78 SE

7 Inspelning Observera Om»FULL» visas i teckenfönstret kan du inte spela in. Om så är fallet ska du radera onödiga filer eller flytta över dem till en dator. Om fickminnet placeras direkt på ett bord när ett möte spelas in har det en tendens att fånga upp vibrationer i bordet. Placera en anteckningsbok eller något annat föremål mellan bordet och fickminnet så blir inspelningen klarare. Trots att du trycker på knappen FOLDER/MENU ändras inte teckenfönstret till aktuell inspelningstid om den återstående inspelningstiden är 5 minuter eller kortare. Det hörs ett pipljud när den återstående inspelningstiden är 60 sekunder, 30 sekunder och 10 sekunder vid inspelning. När den återstående inspelningstiden är kortare än 60 sekunder börjar inspelnings-/uppspelningslampan att blinka rött. När inspelningstiden minskar till 30 eller 10 sekunder blinkar lampan snabbare. Fickminnet övergår till stoppläge om paus har gjorts i 60 minuter eller längre. Vid svåra akustiska förhållanden eller om den som spelar in talar lågt rekommenderas inspelning med HQ eller HQ. Även användning av en extern mikrofon (säljs separat) kan förbättra inspelningskvaliteten. Ingångsljudet kan justeras på detta fickminne. När du ansluter fickminnet till extern utrustning, gör en testinspelning och justera utgångsljudet hos den externa utrustningen. Information i LCD-teckenfönstret Du kan välja ett alternativ för fickminnets teckenfönster. Den här hjälpen går igenom och bekräftar olika inställningar för fickminnet och filinformation. Fickminnets läge Så här gör man Teckenfönster I stoppläge Tryck på och håll ner knappen STOP När knappen hålls ner visas antalet filer. Den återstående inspelningstiden och det återstående minnesutrymmet visas efter varandra. I inspelningsläge I uppspelningsläge Tryck på knappen FOLDER/MENU Tryck på knappen FOLDER/MENU Teckenfönstret växlar mellan den aktuella inspelningstiden och den återstående inspelningstiden. Uppspelningstid Återstående speltid Filens inspelningsdatum Filens inspelningstid Uppspelningstid SE 79

8 Uppspelning Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja den fil du vill spela upp. Tryck på knappen PLAY för att starta uppspelningen. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser grönt och uppspelningstiden visas i teckenfönstret. Tryck på knappen VOL (+) eller knappen VOL ( ) för att välja rätt ljudvolym. Teckenfönstret visar volymnivån. Du kan välja ett värde mellan 0 och 30. a Aktuellt filnummer b Uppspelningstid a b Avbryta uppspelningen Stoppa Tryck på knappen STOP. Fickminnet stoppar mitt i den fil som spelas upp. Återta uppspelningen Tryck på knappen PLAY på nytt. Uppspelningen fortsätter där den avbröts. Spolning framåt och bakåt Snabbspolning framåt Tryck på och håll ner knappen FF när en fil spelas upp. När du släpper upp knappen FF återgår fickminnet till normal uppspelning. Spola bakåt Tryck på och håll ner knappen REW när en fil spelas upp. När du släpper upp knappen REW återgår fickminnet till normal uppspelning. 80 SE

9 Uppspelning Fickminnet stoppar när det kommer till slutet av filen. Fortsätt att trycka på knappen FF för att fortsätta uppspelningen från början av nästa fil. Fickminnet stoppar när det kommer till början av filen. Fortsätt att trycka på knappen REW för att fortsätta uppspelningen från slutet av föregående fil. När indexmarkeringen visas i mitten av en fil stannar den tillfälligt i indexmarkeringens läge. Ändra uppspelningshastighet Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att trycka på knappen PLAY under uppspelning. Normal hastighet Långsam uppspelning ( 25%) Snabb uppspelning (+50%) När den långsamma uppspelningen valts visas»s.play» och med den snabba uppspelningen visas»f.play» i teckenfönstret vid uppspelning. Fickminnet avbryter uppspelningen när du trycker på knappen STOP vid långsam/snabb uppspelning eller när filens slut nåtts. Om du trycker en gång på knappen STOP och startar uppspelningen på nytt spelas filerna upp med normal hastighet. Hitta filens början Om du vid uppspelning trycker på knappen FF eller knappen REW går du framåt eller bakåt till början av föregående respektive nästa fil. Om en indexmarkering upptäcks på vägen börjar uppspelningen vid den punkten. (Mer information finns under»indexmarkeringar») Lyssna med hörlurar Du kan lyssna på filer genom att ansluta hörlurar till hörlursuttaget. Om hörlurar är anslutna hörs inget ljud från högtalaren. Om du ansluter stereohörlurar sker uppspelningen i stereo. (Endast vid uppspelning av stereofiler.) Om du vill undvika irritation i örat ansluter du hörlurarna efter att först ha sänkt ljudvolymen. När du lyssnar med hörlurar vid uppspelning ska du inte höja volymen alltför mycket. Det kan leda till hörselskador och nedsatt hörsel. SE 81

10 Radera Radering Du kan enkelt radera onödiga filer. Löpande filnummer tilldelas på nytt automatiskt. Radera en fil i taget 1 Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. 2 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja den fil du vill radera. 3 Tryck på knappen ERASE i mindre än 3 sekunder.»erase» blinkar. Fil som ska raderas 4 Tryck på knappen ERASE på nytt.»done» blinkar i två sekunder och därefter har filen raderats. 82 SE

11 Radera Radera alla filer i en mapp 1 Tryck på knappen FOLDER för att välja mapp. 2 Tryck på och håll ner knappen ERASE i 3 sekunder eller längre.»erase» blinkar. Mapp som ska raderas 3 Tryck på knappen ERASE på nytt.»done» blinkar i två sekunder och därefter har filen raderats. Observera En raderad fil kan inte återskapas. De filer som är raderingsskyddade kan inte raderas. Om åtgärden inte utförs under 8 sekunder under raderingsprocessen återgår fickminnet till stoppläget. Att genomföra raderingen kan ta några tiotal sekunder. Ta inte ut batteriet och ta inte loss batterifacket från fickminnet under den tiden. I annat fall kan data förstöras. Teckenfönster (LCD-panel) Q W E R T Y U I O P Q Mappsymbol W Inspelningsläge E Mikrofonkänslighet R Symbol för VCVA (Variable Control Voice Actuator) T Symbol för raderingsskydd Y Aktuell tid/datum, inspelningsdatum (REC DATE), återstående inspelningstid (REMAIN), menyvisning, fillängd U Symbol för batteri I Symbol för index O Stereovisning P Aktuellt filnummer SE 83

12 Meny Menylista HQ HQ HI LO OFF On AM/PM Month/Day/Year no yes OFF On On OFF OFF On SP LP :Tryck på knappen FF eller knappen REW./ : Tryck på knappen PLAY./ : Ursprungsinställning HQ finns endast för WS-200S. WS-200S är inställd på HQ som standard. WS-100 är inställd på HQ som standard. Grundläggande användning av menyläget Med hjälp av menyfunktionen kan du ändra olika inställningar efter dina egna önskemål. 1 Tryck på och håll ner knappen MENU i 1 sekund eller mer när fickminnet stoppats. 2 3 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att välja det du vill ställa in. Tryck på knappen PLAY för att välja den funktion som ska ställas in. 84 SE

13 Meny Tryck på knappen FF eller knappen REW för att ändra inställningen. Tryck på knappen PLAY för att bekräfta inställningen. Tryck på knappen STOP för att stänga menyn. Fickminnet stoppas om du inte använder det under 3 minuter när du gör inställningar och en vald funktion inte ställs in. Om du trycker på knappen STOP eller knappen REC när du gör inställningar stoppas fickminnet och använder de funktioner som ställdes in vid detta tillfälle. Inspelningslägen (MODE) Inspelningslägena som kan väljas är HQ (ljudinspelning i stereo med hög kvalitet) och HQ (ljudinspelning med hög kvalitet), SP (standardinspelning) och LP (långvarig inspelning). Aktuellt inspelningsläge I menyläget väljs HQ, HQ, SP, LP Läge Modell WS-200S WS-100 HQ HQ SP LP Cirka 4 timmar 20 minuter Cirka 8 timmar 50 minuter Cirka 17 timmar 25 minuter Cirka 54 timmar 50 minuter Cirka 4 timmar 20 minuter Cirka 8 timmar 40 minuter Cirka 27 timmar 20 minuter Den inspelningstid som visas ovan gäller en enda, fortlöpande fil. Den tillgängliga inspelningstiden kan vara kortare än den som anges om flera filer spelas in. (Använd enbart den återstående tiden och inspelningstiden som referens.) HQ finns endast för WS-200S. SE 85

14 Meny Mikrofonkänslighet (MIC) Mikrofonkänsligheten kan justeras så att den passar dina inspelningsbehov. I menyläget väljs HI, LO HI: Hög känslighet som spelar in ljud från alla riktningar. LO: Låg känslighet som passar för diktering. För att inspelningen ska bli bra kan du göra en testinspelning och välja rätt mikrofonkänslighet innan du spelar in. Om du väljer»hi» rekommenderar vi att du anger inspelningsläget som HQ eller HQ för att kunna utnyttja den högre känsligheten. Om du väljer»hi» kan bakgrundsljudet vara högt beroende på inspelningsförhållandena. Skydda filer (LOCK) Genom att en fil skyddas riskerar inte viktiga data att raderas av misstag. Skyddade filer raderas inte när du väljer att radera alla filer i en mapp. I menyläget väljs On, OFF On: Skyddar filen från att raderas av misstag. Av (OFF): Tar bort skyddet från filen så att den kan raderas. Mikrofonkänslighet Symbol för raderingsskydd Formatera fickminnet (FORMAT) Om du formaterar fickminnet återgår alla funktionsinställningar till standardinställningarna. Alla filer som sparats i fickminnet raderas. Om du har viktiga filer som du vill spara kan du ansluta fickminnet till en dator och överföra de filerna från fickminnet till datorn innan formateringen genomförs. 1 Tryck på knappen MENU. 2 Tryck på knappen FF eller knappen REW för att för att välja»format». 3 När knappen PLAY trycks ner visas»no». 4 Tryck på FF eller REW för att välja»yes» och tryck på knappen PLAY. Efter att»are you SURE» visats kommer»no» att visas. 5 Tryck på FF eller REW för att välja»yes» och tryck på knappen PLAY.»DONE» visas när formateringen är klar. Det kan ta några tiotals sekunder att avsluta formateringen. Ta inte ut batteriet och ta inte loss batterifacket från fickminnet under den tiden. I annat fall kan data förstöras. Formatera aldrig fickminnet från en dator. När fickminnet är formaterat raderas alla sparade data, också skyddade filer. 86 SE

15 Meny Fortlöpande uppspelning (All PLAY) Med den här funktionen kan du lyssna på alla inspelningar i en mapp i en följd utan att stoppa mellan varje fil. I menyläget väljs On, OFF On: Fortlöpande uppspelning. Av (OFF): Återgår till normalt uppspelningsläge. Efter att den sista filen i mappen spelats upp visas»end» på skärmen och uppspelningen stoppar automatiskt. Systemljud (beep) Fickminnet avger en pipsignal för att göra dig uppmärksam på knappfunktioner eller varna dig för fel. Systemljuden kan stängas av. I menyläget väljs On, OFF Använda VCVA (Variable Control Voice Actuator) När mikrofonen uppfattar att ljudet nått en förinställd volym startar den inbyggda VCVA (Variable Control Voice Actuator) inspelningen automatiskt och stoppar när ljudvolymen minskar. VCVA är framför allt användbar vid längre inspelningar och sparar inte bara minnet genom att inspelningen stängs av under tysta perioder, utan gör också uppspelningen mer effektiv och bekväm. I menyläget väljs On, OFF Med hjälp av knapparna FF och REW kan VCVA-nivån justeras till 15 olika nivåer. Inspelnings-/uppspelningslampan lyser vid inspelning. När fickminnet är i vänteläge blinkar inspelnings-/uppspelningslampan och»vcva» blinkar i teckenfönstret. Symbol för VCVA SE 87

16 Andra funktioner Ansluta till en dator Förutom att använda den här enheten som ett fickminne kan du också använda den som ett externt minne för din dator, som en lagringsenhet. Du kan spara de röstfiler som spelades in med det här fickminnet på din dator som en säkerhetskopia. Du kan spara bilder, textdata, etc. på det här fickminnet. Fickminnet spelar in i formatet WMA (Windows Media Audio). Ljudfilerna som spelades in på det här fickminnet kan spelas upp på din dator med hjälp av Windows Media Player. Du kan också överföra WMA-filer som hämtats med hjälp av Windows Media Player till ditt fickminne och lyssna på dem (med undantag av filer som är upphovsrättsskyddade). 1 Innan du delar på fickminnet, slå av strömbrytaren och se till att teckenfönstret stängs av. Om du delar på fickminnet innan teckenfönstret stängts av kan data förstöras. USB-kontakt 2 Anslut fickminnets USB-kontakt till USB-porten på en dator eller en USB-hubb. När du ansluter till datorn blinkar»pc». När»PC LINK» visas kan du spara eller läsa datan. När du överför data visas»busy» och inspelnings-/uppspelningslampan blinkar. 3 4 Överför ljudfilerna till datorn. Anslut fickminnet till datorn och starta Explorer. Fickminnet känns igen som en flyttbar disk. De fem mapparna får namnen DSS_FLDA, B, C, D och E. Ljudfilerna sparas i mapparna. Alla ljudfiler som spelats in på det här fickminnet är i formatet.wma. (d.v.s. V_ WMA) Du kan kopiera över dem till valfri mapp på datorn. Dubbelklicka på ljudfilen så startas Windows Media Player och uppspelningen startar. Om du använder Windows 2000 måste Windows Media Player vara installerad på datorn. Innan du kopplar från fickminnet från datorn genomför instruktionerna under»ta bort flyttbar mediaenhet» och se till att teckenfönstret stängs av. 88 SE

17 Andra funktioner Använda fickminnet på datorn Dator: IBM PC/AT-kompatibel dator Operativsystem: Microsoft Windows Me/2000 Professional/XP Professional, Home Edition USB-port: En ledig port Supportservicen gäller inte om din dator har uppgraderats från Windows 95 eller 98 till Windows Me/ 2000/XP. Eventuella fel på en dator som ändrats på egen hand täcks inte av garantin. Observera Koppla ALDRIG från USB-kabeln när inspelnings-/uppspelningssymbolen blinkar. Om du gör det kan data förstöras. Kontrollera att du sätter i kabelkontakten ordentligt. I annat fall fungerar inte fickminnet på ett korrekt sätt. Läs mer i datorns användarmanual om USB-porten eller USB-hubben på datorn. Använd den medföljande USB-förlängningskabeln beroende på situationen. Indexmarkeringar Indexmarkeringar kan placeras i en fil vid inspelning eller uppspelning som ett snabbt och enkelt sätt att hålla reda på viktiga avsnitt i filen. 1 Tryck på knappen INDEX vid inspelning (paus i inspelningen) eller uppspelning för att ange en indexmarkering. Ett indexnummer visas i teckenfönstret. Ta bort en indexmarkering Tryck på knappen ERASE när indexnumret visas i teckenfönstret. Upp till 16 indexmarkeringar kan anges i en fil. Löpande indexmarkeringsnummer tilldelas automatiskt. Indexmarkeringar kan inte anges eller tas bort i en skyddad fil. Indexmarkeringar kan endast placeras i de filer som spelats in med det här fickminnet eller med fickminnet Olympus 1C. SE 89

18 Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs den här manualen noggrant så att du kan använda utrustningen på ett säkert och korrekt sätt. Förvara denna manual på ett lättåtkomligt ställe för framtida bruk. Varningssymbolerna markerar viktig säkerhetsrelaterad information. För att skydda dig själv och andra från personskador eller egendomsskada är det viktigt att du alltid läser varningarna och den medföljande informationen. Varning om förlust av data Det inspelade innehållet i minnet kan förstöras eller raderas vid felaktig användning, fel på enheten eller vid reparationsarbete. När det handlar om inspelat innehåll som är viktigt rekommenderar vi att du skriver ner det eller överför en säkerhetskopia till en dator. Säker och korrekt användning Lämna inte fickminnet på varma, fuktiga platser, exempelvis i ett fordon med stängda dörrar i direkt solljus eller på stranden på sommaren. Förvara inte fickminnet på platser som är utsatta för mycket fukt och damm. Använd inte organiska lösningsmedel som alkohol och thinner för att rengöra enheten. Placera inte fickminnet ovanpå eller i närheten av elektrisk utrustning som TV-apparater eller kylskåp. Undvik sand och smuts. De kan ge upphov till skada som inte kan repareras. Undvik starka vibrationer och stötar. Plocka inte isär, reparera eller ändra inte enheten på egen hand. Använd inte enheten samtidigt som du kör någon typ av fordon (exempelvis cykel, motorcykel eller go-cart). Förvara enheten utom räckhåll för barn. Batterier Varning För aldrig in några andra delar än huvudenheten i batterifacket. Det kan leda till batteriläckage, överhettning, brand eller explosion. Batterierna får aldrig utsättas för eld, hettas upp, kortslutas eller tas isär. Försök inte ladda upp alkaliska batterier, litiumbatterier eller andra ej uppladdningsbara batterier. Använd aldrig batterier med sönderrivna eller spräckta ytterhöljen. Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om du märker något onormalt när du använder denna produkt, exempelvis onormala ljud, värme, rök eller att det luktar bränt: Q ta omedelbart ur batterierna samtidigt som du är försiktig så att du inte bränner dig och W ring din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Felsökning F1 Ingenting händer när en knapp trycks ner. S1 Knappen HOLD kan vara i läget HOLD. Batterierna kan vara slut. Batterierna kan ha satts i på fel sätt. F2 Inget ljud eller lågt ljud hörs från högtalaren vid uppspelning. S2 Hörlurarna kan vara anslutna till fickminnet. Volymen kan vara på den lägsta nivån. F3 Det går inte att spela in. S3 Genom att trycka flera gånger på knappen STOP 90 SE när fickminnet stoppar kan du kontrollera om teckenfönstret visar: Den återstående inspelningstiden i den valda mappen kan ha nått»00:00». Antalet filer är 199. Kontrollera om teckenfönstret visar»full» genom att trycka på knappen REC. F4 Uppspelningen är för snabb (långsam). S4 Fickminnet kan vara inställt på snabb (långsam) uppspelning.

19 Tekniska data Inspelningsmedium: Inbyggt flash-minne Inspelningstid: WS-200S: 128 MB HQ-läge: Cirka 4 timmar 20 minuter HQ-läge: Cirka 8 timmar 50 minuter SP-läge: Cirka 17 timmar 25 minuter LP-läge: Cirka 54 timmar 50 minuter WS-100: 64 MB HQ-läge: Cirka 4 timmar 20 minuter SP-läge: Cirka 8 timmar 40 minuter LP-läge: Cirka 27 timmar 20 minuter Mikrofon: Electret kondensatormikrofon (mono) Högtalare: Inbyggd Ø 16 mm rund dynamisk högtalare Maximal styrka: 100 mw Uttag hörlurar (stereo): Ø 3,5 mm diameter, impedans 8 Ω Uttag mikrofon: Ø 3,5 mm diameter, impedans 2 kω (WS-200S: stereo) (WS-100: mono) Strömförsörjning: AAA-batteri (LR03 eller R03) eller uppladdningsbart Ni-MH-batteri Kontinuerlig användningstid Alkaliskt batteri: Cirka 13 timmar för batteri (LP): Uppladdningsbart Ni-MH-batteri: Cirka 12 timmar Storlek: 94 (L) x 40 (B) x 15,1 (T) mm Vikt: WS-200S: 54 g (inklusive batteri)/ws-100: 54 g (inklusive batteri) Batterilivslängd mätt av Olympus. Den varierar mycket beroende på vilken typ av batterier som används och användningsförhållandena. Det inspelade innehållet är endast till för privat bruk. Det är enligt lag förbjudet att spela in upphovsrättskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Tekniska data och konstruktion kan ändras utan förvarning i syfte att höja utrustningens prestanda. Tillbehör (säljs separat) Laddare för uppladdningsbara Ni-MH-batterier: BU-400 (endast i Europa) Uppladdningsbart Ni-MH-batteri: BR401 Anslutningssladd (Uttag hörlurar Uttag mikrofon): KA333 Stereomikrofon: ME51S (för WS-200S) Bullerdämpande monaural mikrofon: ME12 Electret kondensatormikrofon: ME15 Mikrofon för telefoninspelning: TP7 USA RFI This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Canadian RFI This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och konsumentskydd. SE 91

20 OLYMPUS IMAGING CORP. Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo , Japan Tel OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 2 Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY, , U.S.A. Tel OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH (Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany Tel (Letters) Postfach , Hamburg, Germany OLYMPUS UK LTD. 2-8 Honduras Street, London EC1Y OTX, United Kingdom Tel Printed in Germany OE 4 4/05 Hab. E

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

PREXISO XL2. Korslaser

PREXISO XL2. Korslaser PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2... 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt

Läs mer

Presenter SNP6000. Register your product and get support at SV Användarhandbok

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 SV Användarhandbok 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning...3 Om den magnetiska laddningsdockan...3 Använda den magnetiska laddningsdockan...4 Välja ett tillbehör för telefonen...4 Ladda telefonen...4

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

SyncBraille. Rev:

SyncBraille. Rev: SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE...0 1. KOMMA IGÅNG...5 2. VAD FÖLJER MED...5 3. ÖVERSIKT...5 4. ANSLUTNING TILL DATOR...6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator... 6 4.1.1 Installera drivrutinern

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-7800PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Användarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand...3 Inledning...4 Funktioner översikt...4 Maskinvara översikt...4 Basinformation...5 Montering...5 Batterier...5

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH80 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Batteristatus...5 Sätta på och stänga av headsetet...5

Läs mer

Användarhandbok. Power Cover CP12

Användarhandbok. Power Cover CP12 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning...3 Enkelt att ladda...3 Specifikationer...3 Använda Power Case-skalet...4 Ladda telefonen...4 Juridisk information...6 2 Inledning Enkelt att ladda

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

Power Link 4 Användarhandledning

Power Link 4 Användarhandledning Power Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontakten

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning...3 TV Dock-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Läs mer

Vad finns med vid leverans

Vad finns med vid leverans Compact Mini 1. Introduktion...2 Vad finns med vid leverans...2 2. Beskrivning av Compact mini...3 Ovansidan...3 Undersida...4 Ovansida...5 Höger sida...6 Undersidan...7 3. Komma igång...8 Slå på och slå

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Användarhandbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Basinformation...5 Ladda batteriet...5 Hantering av batteri och ström...5 Sätta på

Läs mer

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Användarhandbok. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning...3 Tillbehörsöversikt...3 Basinformation...4 Ringa...6 Lyssna på musik...6 Multipoint-teknik...7 Felsökning...7 Juridisk information...7

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DS-2500 BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS DS-3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsinstruktioner. Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9

P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 P C I - E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 2 9 S U O M I - F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 - T E K N I S K A S P E C I F I K AT

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N

NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26

Användarhandbok. Style Cover Window SCR26 Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång...3 Inledning...3 Översikt...3 Laddning...3 One-touch-konfiguration...4 Grunderna...5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera skärmen...5

Läs mer

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46

Användarhandbok. Style Cover Window SCR46 Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång... 3 Inledning... 3 Översikt...3 One-touch-konfiguration... 3 Laddning...4 Grunderna... 5 Interagera med fönstret...5 Tona ned och aktivera

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Komma igång Inspelning Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer