ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON"

Transkript

1 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta med dig produkten och kvitto till närmaste butik. Om det inte finns någon butik i närheten, kontakta kundtjänst på eller gå till för instruktioner om hur du skickar in din felaktiga produkt. 1. Plocka inte isär/reparera produkten själv. 2. Om produkten utsätts för statisk elektricitet, elektrisk stöt, kan enheten skadas. 3. Undvik att använda produkten i närheten av fukt, damm och starka magnetfält. (Fuktskador täcks ej av garantin) Sid 1 of 11

2 INNEHÅLL Kapitel 1: Egenskaper Kapitel 2: Översikt av diktafonen 1. Översikt knappar och kontroller 2. Översikt display Kapitel 3: Användning 1. Isättning av batterierna 2. Slå på och av diktafonen 3. Inspelning 3.1. Inspelning via mikrofon 3.2. Inspelning via telefonadaptern 3.3. Inspelningsalternativ 4. Uppspelning 4.1. Starta och pausa uppspelning 4.2. Spola fram och tillbaka, föregående och nästa inspelning 4.3. Justera volym 4.4. Upprepning av en eller alla inspelningar 4.5. Upprepning av sekvens i inspelning 4.6. Ta bort inspelning 5. MP3-spelarläge 5.1. Välja MP3-spelarläge 5.2. Uppspelningsalternativ Kapitel 4: Anslutning till dator 1. Överföring av filer 2. Installation av programvaran 2.1. Installation, steg för steg 2.2. Uppdatering, steg för steg 2.3. Konvertering av inspelning (ACT till WAV) Kapitel 5: Tekniska specifikationer Kapitel 6: Medföljande tillbehör Sid 2 of 11

3 Kapitel 1: Egenskaper Extra lång inspelningstid tack vare inspelning i ACT-format Röststyrd (VOR) start och stopp av inspelning Inspelning av telefonsamtal (vid inkoppling av telefonadaptern) Digital volymjustering (0-32) Konvertering till WAV med hjälp av medföljande programvara Flyttbar disk, möjliggör lagring av all typ av data (likt ett USB-minne) Stödjer flerparten av musikfilformat, MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF och WAV. Upprepning av en eller alla ljudfiler Upprepning av sekvens i ljudfil 7 förprogrammerade ljudlägen, NATURAL, ROCK, POP, CLASSIC, SOFT, JAZZ och DBB (Förstärkt bas) Inbyggd högtalare Kapitel 2: Översikt av diktafonen 1. Knappar och kontroller: 1. Inspelningindikator 2. Display 3. Starta/ Stoppa inspelning (REC/STOP) 4. Öka volym/ Inspelningsläge (+) 5. Minska volym/ Inspelningsläge (-) 6. Föregående/ Snabbspolning bakåt 7. Nästa/ Snabbspolning framåt 8. Spela upp/ Stopp/Slå På-Av 9. Knapplås (HOLD) 10. Ta bort/ Sekvensupprepning (DEL/A-B) 11. Meny (MENU) 12. USB-port 13. Inbyggd högtalare 14. Batterilucka 15. Ingång för mikrofon eller telefonadapter 16. Utgång för hörlurar 17. Inbyggd mikrofon 18. Bygel för handlovsrem Sid 3 of 11

4 2. Display: Kapitel 3: Användning 1. Isättning av batterierna 1) Tryck försiktigt på och skjut batteriluckan utåt som på bilden; 2) Sätt i ett batteri (alkaliskt AAA, LR3), var noga med att den platta minuspolen sätts mot fjädern i botten. 3) Slå på diktafonen efter att ha satt i batteriet, för att se att det ger ordentligt med ström. Se till att byta batteriet i god tid om low battery (svagt batteri) syns i displayen. När detta händer syns low battery i displayen i två sekunder och diktafonen stänger sedan av sig själv automatiskt. Ifall diktafonen inte går att slå på efter batteribytet, kan batteriet vara gammalt eller så ligger minus- och pluspolerna åt fel håll. Sid 4 of 11

5 2. Slå på och av diktafonen 3.1 Slå på diktafonen Vid korrekt isättning av ett nytt batteri, slår diktafonen automatiskt på sig själv och går in i inspelningsläget. Är diktafonen avslagen, slås den på genom att hålls in tills displayen visar att diktafonen är igång. 3.2 Slå av diktafonen När diktafonen är utgångsläget (inget ljud spelas in eller upp), håll in tills displayen slocknar. Håller ljud på att spelas upp, håll först in för att stoppa uppspelningen, och håll sedan in en gång till för att slå av. Spelar diktafonen in, håll in REC/STOP för att sluta inspelningen. Håll sedan in för att stänga av. Notera: 1. Är knapplåset (HOLD) påslaget, kommer HOLD visas när diktafonen slås på 2. När diktafonen är i utgångsläget kommer den automatiskt slå av sig själv om inga knappar trycks in på två minuter. 3. Inspelning 3.1 Inspelning via mikrofon När diktafonen slås på går den in i inspelningsläget. Tryck snabbt på REC/STOP för att starta inspelning. Tryck snabbt på REC/STOP igen för att pausa inspelningen ( PAUSE kommer att visas i displayen). Tryck snabbt på REC/STOP för att fortsätta inspelningen Håll in REC/STOP för att avsluta inspelningen och komma till inspelningsläget igen Notera: 1) InIt kommer att visas när diktafonen slås på, tills diktafonen är redo att spela in 2) I MP3-läge, tryck snabbt på MENU för att gå till inspelningsläge Se till att ha ett fräscht batteri i vid inspelning! Diktafonen kan lagra upp till 99 inspelningar. Sid 5 of 11

6 3.2 Inspelning via telefonadaptern Koppla den medföljande telefonadaptern till telefonen enligt bilden och starta en inspelning under ett telefonsamtal för att spela in samtalet. Ring ett testsamtal och starta inspelning för att försäkra dig om att diktafonen är korrekt kopplad. 3.3 Inspelningsalternativ I inspelningsläge, tryck snabbt på + eller - för att välja röstaktiverad start (VOR) och inspelningskvalité. Displayen kommer då att växla mellan SP ( Slow play hög kvalité), LP ( Long play lägre kvalité), VOR/SP och VOR/LP. Minnesstorlek 32MB 64MB 128MB Röststyrd Inspelning Val (VOR) SP 120 min 240 min 480 min AV LP 540 min 1080 min 2160 min AV VOR/SP 120 min 240 min 480 min PÅ VOR/LP 540 min 1080 min 2160 min PÅ 4. Uppseplning 4.1 Starta och pausa uppsplening För att lyssna på inspelningarna skall diktafonen vara i inspelningsläget och inspelning får vara startad. Tryck snabbt på för att starta uppspelning, tryck snabbt igen på för att pausa och håll in för att stoppa uppspelningen. 4.2 Spola fram och tillbaka, föregående och nästa inspelning När uppspelning är startad kan hållas in för att spola framåt i inspelningen, hålls in för att spola tillbaka. Både i stoppat läge och under startad uppspelning kan eller tryckas in snabbt för att gå till nästa eller föregående insplening. Sid 6 of 11

7 Tänk på att den inbyggda högtalaren drar mycket ström. Se därför till att ett fräscht batteri i diktafonen eller använd lurar. Annars kan diktafonen automatiskt starta om. Är batteristyrkan för låg kan den inbyggda högtalaren inte användas även fast displayen visar att diktafonen är igång. 4.3 Justera volymen Vid startad uppspelning kan volymen justeras genom att + eller - snabbt trycks in. Håll in någon av knapparna för att justera volymen snabbare. 4.4 Upprepning av en eller alla inspelningar När uppspelning är startad kan du välja att aktivera upprepning. Tryck snabbt på MENU för att nå upprepningsalternativen. När rep visas trycker du snabbt på eller för att välja läge: upprepning av samma inspelning ( ), alla inspelningar ( ), eller så visas ingen symbol för att visas att upprepning är avaktiverad. Tryck snabbt på MENU eller vänta 8 sekunder för att komma tillbaka till uppspelningsläget. 4.5 Upprepning av sekvens i inspelning När uppspelning är startad kan du välja att upprepa en bestämd sekvens i inspelningen. Tryck snabbt på DEL/A-B för att aktivera sekvensläge. A-B kommer att lysa i displayen och B kommer att börja blinka. Tryck snabbt på DEL/A-B för att välja sekvensens början, och tryck därefter snabbt igen på DEL/A-B för att välja sekvensens slut. B kommer då sluta blinka och den valda sekvensen kommer att börja spelas upp om och om igen. Tryck på DEL/A-B för att avsluta upprepningen och gå tillbaka till uppspelning. 4.6 Ta bort inspelning För att ta bort en inspelning måste uppspelning vara stoppad. Håll in DEL/A-B, displayen visar då nedanstående bild (talet 002 visar vilken inspelning som är vald). Tryck snabbt på DEL/A-B för att ångra och gå tillbaka eller tryck snabbt på för att ta bort inspelningen, displayen visar då Del --. Håll in DEL/A-B istället för för att ta bort ALLA inspelningar. ALL Del kommer då visas, tryck för att bekräfta. Del -- kommer även nu visas. Displayen kommer visa 000 och diktafonen är då tom på inspelningar. Sid 7 of 11

8 5. MP3-spelarläge 5.1 Välja MP3-spelarläge Tryck på MENU i inspelningsläget för att gå till MP3-spelarläge (se bil). 002 visar låtnummer och 7 51 visar längden på låten. 5.2 Uppspelningsalternativ Spela upp: Tryck snabbt på för att starta uppspelning. Displayen visar förlupen tid. Paus: Tryck snabbt på för att pausa uppspelningen, PAUSE blinkar. Tryck snabbt på igen för att fortsätta. Stoppa: Håll in för att stoppa uppspelningen Spola fram, spola tillbaka: Håll in eller för att spola fram eller tillbaka, displayen kommer snabbt visa tidsändringen. EQ (Ljudläge): Tryck snabbt på MENU två gånger i MP3-spelarläget för att välja ljudläge. Tryck snabbt på eller växla ljudläge. 00=NATURAL, 01=ROCK, 02 = POP, 03 = CLASSIC, 04 = SOFT, 05 = JAZZ, 06 = DBB.Om ingen knapp trycks in kommer diktafonen gå tillbaka till MP3-spelarläge efter 8 sekunder. Justera volym: Tryck snabbt på + eller - för att öka eller minska. Håll in för snabbare justering. Upprepning av en eller alla låtar: När uppspelning är startad kan du välja att aktivera upprepning. Tryck snabbt på MENU för att nå upprepningsalternativen. När rep visas trycker du snabbt på eller för att välja läge: upprepning av samma låt ( ), alla låtar ( ), eller så visas ingen symbol för att visas att upprepning är avaktiverad. Tryck snabbt på MENU eller vänta 8 sekunder för att komma tillbaka till uppspelningsläget. Ta bort ljudfil: För att ta bort en ljudfil måste uppspelning vara stoppad. Håll in DEL/A- B, tryck sedan snabbt på DEL/A-B för att ångra och gå tillbaka, eller tryck snabbt på för att ta bort ljudfil, displayen visar då Del --. Håll in DEL/A-B istället för för att ta bort ALLA ljudfiler. ALL Del kommer då visas, tryck för att bekräfta. Del -- kommer även nu visas. Displayen kommer visa 000 och diktafonen är då tom på ljudfiler. Upprepning av sekvens: När uppspelning är startad kan du välja att upprepa en bestämd sekvens i inspelningen. Tryck snabbt på DEL/A-B för att aktivera att välja sekvens. A-B kommer att lysa i displayen och B kommer att börja blinka. Tryck snabbt på DEL/A-B Sid 8 of 11

9 för att välja sekvensens början, och tryck därefter snabbt igen på DEL/A-B för att välja sekvensens slut. B kommer då att sluta blinka och den valda sekvensen kommer att börja spelas upp om och om igen. Tryck på DEL/A-B än en gång för att spela in en jämförelse (FOL, follow reading kommer att synas i displayen). Diktafonen gör då en inspelning lika lång som sekvensen. När inspelningen är klar spelas originalsekvensen upp. Tryck snabbt på DEL/A-B för att börja jämföra (CMP lyser i displayen). Diktafonen spelar nu upp originalsekvensen och inspelningen om och om igen. Kapitel 4: Anslutning till dator 1. Överföring av filer Anslut diktafonen till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln för att överföra filer, formatera diktafonens minne mm. Vid anslutning kommer PC USB synas på datorns skärm. Den dyker även upp som flyttbar disk i den här datorn. Vid överföring av filer till och från diktafonen får diktafonen INTE kopplas från datorn. Koppla endast ifrån diktafonen genom säker borttagning av maskinvara eller efter att datorns stängts av! 2. Installation av programvaran Den medföljande programvaran innehåller: 1) Drivrutin för användning tillsammans med WINDOWS 98; 2) Program för kryptering och formatering; 3) Program för uppdatering; 4) Program för uppspelning och konvertering av inspelade filer. 2.1 Installation, steg för steg: Sätt i CD-romskivan i läsaren på datorn Öppna CD-romskivan under Den här datorn Dubbelklicka på Setup.exe Följ installationsanvisningarna (på engelska) som kommer fram på skärmen, klicka på finish för att avsluta. Om installationen vart lyckad kommer tre undermenyer synas på Start/Program/ Mp3 Player Utilities 1.47 : MP3 Player Disk Tool: formatering, disk partitionering och diskkryptering MP3 Player Upgrading Tool: Firmwareuppdatering (Uppdatering av diktafonens mjukvara) Sound Convert Tool: Spela upp eller konvertera inspelade filer Sid 9 of 11

10 2.1 Uppdatering, steg för steg: Det händer ibland att MP3-spelare, mobiltelefoner och digitala diktafoner hänger sig eller funkar på ett avvikande sätt. Detta avhjälps ofta av att man uppdaterar den mjukvara som finns i produkten. Anslut diktafonen till datorn Klicka på Start/Program/Mp3 Player Utilities 1.47/Mp3 Player Update Tool En grön pil i nedre högra hörnet indikerar att diktafonen är ansluten Välj filen som behöver uppdateras (i mappen i uppdateringsprogrammet) Klicka på Start (i programmet) för att starta uppdatering Efter ett par sekunder syns Finish Klicka på Yes för att avsluta programmet Koppla från diktafonen genom säker borttagning av maskinvara Anslut diktafonen igen, och formatera minnet Koppla från diktafonen igen nu torde felet vara avhjälpt 2.3 Konvertering av inspelning (från ACT till WAV) Börja med att kopiera/flytta den aktuella inspelningen till datorn Öppna Start/Program/Mp3 Player Utilities 1.47/Sound Convert Tool Öppna den aktuella inspelningsfilen från datorn Klicka på Conversion och konverteringen kommer att starta När konverteringen är färdig hamnar resultatet i samma mapp som originalfilen, med samma namn, fast med en annan filändelse (*.wav) Sid 10 of 11

11 SPECIFIKATIONER Yttermått 95*31*17mm Display Grafisk Display Anslutning till dator USB2.0 (FS) Minneskapacitet Inbyggt 64 Mb ~ 1 Gb (Beroende på modell) Batteri AAA, LR3 Alkaliska batteri, alt. NiMH Inspelningsfrekvens 8KHz Inspelning Inspelningsformat WAV(32K bps), ACT(8K bps) Total inspelningstid SP=8 timmar, LP=35 timmar (modell med 128 Mb minne) Hörlursutgång 2 x 5mWatt, 32 Ohm Maxeffekt Inbyggd högtalare 0.25 Watt, 32 Ohm MP3-8 Kbps 320 Kbps komprimering MP3, WMA, WMV, ASF WMA, WMV, ASF 5K bps 384K bps komprimering Frekvensomfång 20 Hz to 20 KHz Signal to noise ratio 85dB Temperaturbelastning -5 to 40 C Operativsystemskrav Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux Kapitel 6: Medföljande tillbehör Sid 11 of 11

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer