MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053"

Transkript

1 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina MP3- och WMA-filer kan du lyssna på radio samt använda din spelare som diktafon. För att komma igång föreslås att du läser igenom denna manual. Manualen berör M-Any DAH1000 alla väsentliga funktioner.

2 Allmänt Sätt i batterierna DAH1000 drivs med ett AAA/R03-batteri. Batteriluckan sitter på spelarens baksida. Var noga med att vända polariteten (+/-) rätt! Sätt batteriet som bilden i batterifacket visar. Slå på spelaren! Se först till att Hold-knappen, som sitter på spelarens baksida, är i sitt högra läge. Håll därefter in rullknappen tills spelaren startar. Är Hold-knappen i sitt vänstra läge kommer spelaren inte reagera på några knapptryckningar. Ändra läge DAH1000 har tre grundlägen Music (Musik), Voice (Röstläge) och FM (Radio). För att växla mellan dessa håller du in Menu-knappen tills skärmen visar de tre valbara lägena. Tryck upp/ner på rullknappen tills läget du vill ha är markerat. Tryck in Menu för att göra ditt val. Höja/sänka volymen Uppspelningsvolymen justeras med Vol-knapparna som finns till höger om displayen. Tryck + för att höja nivån eller - för att sänka nivån. Detta kan göras både innan och under uppspelning. Ändringar för displayen Tryck från Music-läget eller Voice-läget in Menu. Bläddra med rullknappen tills du markerat Display och tryck in Menu igen. Nu kan du välja att ställa in kontrasten (Contrast), hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa (Back light time) samt hur länge lampan mellan volymkontrollerna ska blinka när den är aktiverad (LED time). Välj vad du ska ställa in och tryck Menu. De valbara värdena ändras genom att trycka upp/ner på rullknappen. Aktivera ditt val genom att trycka in Menu. Inställning av spolningshastighet Tryck in Menu från Music-läget eller Voice-läget. Bläddra med rullknappen och välj Settings genom att trycka in Menu. Välj nu på samma sätt Search Speed. Välj med rullknappen mellan 4, 8, 16 och 32 gångers hastighet. Inställning av intro-funktionen Tryck in Menu från Music-läget eller Voice-läget. Bläddra med rullknappen och välj Settings genom att trycka in Menu. Välj nu på samma sätt Intro Play Time. Välj med rullknappen mellan 2-10 sekunders uppspelning av varje låt. Inställning av timer Med Timer-funktionen kan du ställa in din spelare för att stänga av sig själv efter en viss tid. För att göra detta trycker du in Menu från antingen Music-läget eller Voice-läget. Bläddra sedan till Timer och tryck in Menu. Nu kan du välja antingen Auto power off (avstängning då spelaren inte används) och Sleep mode (avstängning även fast spelaren används). Tryck Menu för att välja läge. Använd upp/ner på rullknappen för att ändra inställning och bekräfta ditt val genom att trycka in Menu. Ändra equalizer-läge Din spelare har fem förprogrammerade nivålägen vilka är anpassade efter olika typer av musik. De fem är Normal (opåverkad), Rock, Jazz, Klassiskt och Pop. Du har även två nivålägen som du kan ställa in själv (User EQ 1 och 2). För att ändra till något av de förprogrammerade lägena trycker du in Menu-knappen från Music-läget. Bläddra sedan upp/ner med rullknappen tills du markerat Select EQ. Tryck in Menu-knappen igen. Nu kan du välja mellan de olika lägena. Bläddra fram till ditt val och bekräfta genom att trycka in Menu-knappen. Anpassa de ställbara equalizer-lägena För att justera de equalizer-lägen du kan ändra på själv trycker du in Menu-knappen från Music-läget. Bläddra tills User EQ är markerat och tryck in Menu-knappen. Du kan nu välja mellan User EQ_1 och User EQ_2, gör ditt val med Menu. Använd återigen rullknappen för att välja vilken del av ljudet du vill ändra. Det valda området höjs och sänks nu med Vol-knapparna. Radera fil Tryck in Menu från antingen Music-läget eller Voice-läget. Bläddra sedan till Erase och tryck Menu. En text med följande meddelande visas: Do you want to delete the file? (vill du radera filen?). Bläddra mellan Yes

3 och No med rullknappen och gör ditt val med Menu. Detta gäller då filen du hade uppe när du först tryckte in Menu och valde Erase. Vill du radera fler än en fil kan detta endast ske då spelaren är ansluten till en PC. Anslutning till dator Om du har Windows ME/2000/XP behöver du inte installera någon programvara för att överföra musik och filer till och från din dator. Anslut bara den medföljande USB-kabeln till datorns USB-port och din spelare. Operativsystemet kommer nu automatiskt hitta och installera spelaren. Men vill du uppdatera din spelares operativsystem måste programvaran installeras. Har du Windows 98 är det viktigt att du installerar programvaran innan du ansluter din spelare till datorn. Se avsnittet Installera programvara för instruktioner. För att lägga till och ta bort musik, inspelningar och filer börjar du med att dubbelklicka på ikonen Den här datorn vilken ska finnas på skrivbordet. Bland de listade enheterna kommer en enhet med namnet Flyttbar Disk(<enhetsbeteckning>:) att finnas. Följande skärmdumpar är tagna från Windows XP. Har du en annan version av Windows kommer momenten se något annorlunda ut. Dubbelklicka på ovan nämnda ikon. Nu kommer innehållet i din spelare visas på skärmen. Borttagning och överföring av filer sker enligt samma rutiner som när det gäller din hårddisk.

4 Observera att din spelare inte stöder pålagda katalogstrukturer. Du kan förvisso kopiera över en hel mapp till din spelare, men den kommer inte att dyka upp i spelarens display. Mappens innehåll kan dock ses av spelaren och kommer listas tillsammans med de låtar som är placerade i spelarens rotkatalog. Sorteringen av låtarna sker efter i första hand i nummerordning och därefter bokstavsordning. Ordningen påverkas inte av filens format (MP3 eller WMA). När du ska koppla från din spelare är det viktigt att du först gör operativsystemet uppmärksamt på detta. Nedre i högra hörnet på skärmen finns en ikon som ska användas: Dubbelklicka på denna och tryck därefter på Stoppa. Efter du gjort detta kommer ytterligare en ruta upp där du återigen ska trycka på Stoppa. När du är färdig kommer du se ett meddelande där det står att det nu är säkert att ta bort din spelare. Var noga med denna procedur. Tar du ut spelaren i förtid, exempelvis mitt i en filöverföring, kan detta leda till att operativsystemet i din spelare måste installeras om.

5 Har du Windows 98 behöver du ej genomföra utmatningsmomentet, dock är det viktigt att det gått någon minut sen du förde över musik innan du tar ut spelaren. Installation av programvara Den medföljande CD:n innehåller dels de drivrutiner som är nödvändiga för att din spelare ska fungera på Windows 98 samt även det program som behövs för att uppdatera mjukvaran som finns i din spelare (en s.k. firmware-uppdatering). När du stoppar i skivan i din CD-enhet ska installationsprogrammet starta automatiskt. Gör det inte det får du gå in via "Den här datorn" och därifrån dubbelklicka på CD-ikonen. Det första du ser är meddelandet Welcome to the installshield Wizard for HYUNWON DAH-1000 MP3 Player. Klicka Next. I nästa skede visas licensavtalet. Klicka Yes för att komma vidare. Nu ska du välja installationskatalog. Vill du inte ändra från den föreslagna katalogen till en annan klickar du Next. Till sist ska du bestämma vilken katalog programmets startikon ska ligga i. Enklast är att använda den föreslagna katalogen och klicka "Next". När du är färdig visas meddelandet Installshield wizard complete. Klicka Finish för att bekräfta meddelandet. Innan du går vidare är det viktigt att din dator startas om. Uppdatera mjukvaran Anslut först spelaren till din dator. När du ska uppdatera mjukvaran går du via Program in i programkatalogen för spelaren. Där väljer du Update. I Version-delen av fönstret ser du nu vilken som är din nuvarande version (Current) och vilken som finns tillgänglig för uppdatering (Upgrade). Vill du i samma veva som du uppdaterar operativsystemet även formatera minnet klickar du för Format Data Area. Detta kommer då att rensa spelarens minne. När du vill påbörja proceduren klickar du på Start. Lyssna på musik

6 Börja först med att överföra låtar till din spelare genom att ansluta den till din dator (se avsnittet Anslutning till dator ). Gå sedan in i Music-läget. Finns det låtar på din spelare ska du nu se någon av låttitlarnas namn och nummer. För att lyssna trycker du in rullknappen. För att bläddra mellan låtarna trycker du upp/ner på samma knapp. Detta kan även göras under uppspelning. Vill du spola i låtarna under uppspelning håller du in rullknappen åt det håll du vill spola. Repetitionsläge Tryck Menu och bläddra till Play mode. Tryck Menu igen. De lägen du nu kan välja på är: Normal Intro Repeat 1 Repeat All Random 1 Random All Ingen repetition Spelar en kort snutt av varje låt Spelar den aktuella filen repetitivt Spelar alla filer efter varandra repetitivt Spelar slumpvis låtar tills samtliga låtar spelats Spelar samtliga låtar repetitivt Bläddra till det alternativ du vill ha och tryck in Menu för att göra valet. Lyssna på radio Håll in Menu-knappen tills skärmen visar de tre valbara lägena Music, Voice och FM. Tryck upp/ner på rullknappen tills FM-läget är markerat. Tryck in Menu för att gå till radioläget. Ställa in frekvens För att ställa in önskad frekvens trycker du upp/ner på rullknappen. Håller du in upp/ner kommer frekvensen automatiskt rulla åt det håll du tryckt. Om du under bläddringen trycker åt samma håll som spelaren bläddrar kommer bläddringen att stanna upp. Vid korta tryck upp/ner ändras frekvensen 0.05 Mhz åt det valda hållet. Programmera förvalen Din spelare kan programmeras med upp till 20 frekvenser som det sedan är lätt att hoppa mellan. För att göra detta trycker du in Menu-knappen från FM-läget. Du ser då valen Auto Preset och Manual Preset, varav den manuella varianten är att föredra. Markera Manual Preset och tryck in Menu-knappen. Tryck upp/ner på rullknappen för att välja vilken av de tjugo förvalsplatserna du vill programmera. Tryck in Menu-knappen för att göra ditt val. Spelaren återgår nu till FM-läget och nere till höger i displayen visas förvalspositionen du håller på att ställa. För att spara kanalen håller du in Menu-knappen ett par sekunder. Inspelning av radio Gå till FM-läget. När du vill påbörja inspelningen håller du in Rec-knappen tills lampan blinkar rött. Inspelningen pågår nu fram tills att du trycker in rullknappen. I displayen visas filnamn samt strax därunder återstående inspelningstid. Ljudinspelningsläge Din spelare har en inbyggd mikrofon vilket gör att den kan användas som ett digitalt fickminne. För att komma till inspelningsläget håller du in Menu-knappen från utgångsläget tills displayen visar de tre lägena Music, Voice och FM. Tryck upp/ner på rullknappen tills Voice-läget är markerat. Tryck in rullknappen för att komma vidare. För att påbörja en inspelning trycker du nu in Rec-knappen tills lampan blinkar rött. I displayen visas nu inspelningens namn samt hur lång tid den pågått och hur lång tids inspelning det återstående minnet tillåter. Du avbryter inspelningen genom att trycka in rullknappen. Uppspelning av inspelningar sker på samma sätt som för MP3-låtar. Uppspelning sker från Voice-läget. Samtliga av röstinspelningarna placeras automatiskt i den förprogrammerade katalogen Voice. Inspelningarna är i ADP-format. Det är ingen fara om du raderar Voice -katalogen, då den kommer återskapas automatiskt. Ändra inspelningskvalitet Du kan höja och sänka kvaliteten på dina inspelningar. Ju högre kvalitet du väljer desto bättre låter dina inspelningar, men samtidigt tas mer minne i anspråk vilket gör att den totala längden blir kortare.

7 Du ändrar kvalitet genom att från Voice-läget trycka in Menu-knappen. Tryck in Menu-knappen en gång till när Settings är markerat. Tryck upp/ner på rullknappen och markera Recording Mode. Kvaliteten är nu ställbar mellan 32 Kbps och 192 Kbps. Du gör ditt val genom att trycka upp/ner på rullknappen och bekräftar genom att trycka in samma knapp. Service Det finns inga delar i denna vara som du kan laga själv. Om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen: Teknikmagasinet Service Box Sundbyberg Glöm inte att bifoga en kvittokopia samt en beskrivning av felet.

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill.

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill. AUDACITY Mjukvaruinstallation För ION USB Skivspelare Mjukvaruinstallation Audacity Inspelningsmjukvara Innehåll Allmänt om programmet 2 Audacity mjukvaruinstallation 3 Innan du startar programmet 3 Datorinställningar

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

ipod photo Användarhandbok

ipod photo Användarhandbok ipod photo Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Förbereda ipod photo för att spela musik 13 Använda ipod photo 13 Använda ipod photo-reglagen 20 Ansluta

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com

Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Besök Kodak på World Wide Web på adressen www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2002 KODAK och EASYSHARE är varumärken som tillhör Eastman

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer