DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation. Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller och i andra länder. Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

3 INDEX Innehållsförteckning s.4 Säkerhetsföreskrifter s.7 Komma igång s.12 Grundläggande funktioner s.39 Menyinställning s.65 Använda Olympus Sonority s.109 Om Windows Media Player s.138 Om itunes s.150 Övriga funktioner s.154 Övrig information s

4 4 Innehållsförteckning Introduktion INDEX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 7 Att observera beträffande användningsmiljön... 7 Hantera diktafonen... 8 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet... 9 Nätadapter...10 LCD-skärm Komma igång Huvudfunktioner Identifikation av delar [Home]-menyn...16 [Recorder]-läge...17 [Music]-läge och [Podcast]-läge...18 [Audiobooks]-läge...19 [Audio Diary]-läge Strömförsörjning Sätta i batteriet...21 Ladda batteriet Ladda genom att ansluta till en dator via USB...23 Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp...24 Slå på/stänga av strömmen Knapplås (HOLD) Ställa in tid och datum [Time & Date] Ändra tiden och datumet Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...30 Sätta i ett microsd-kort Mata ut ett microsd-kort...31 Om mapparna Om mappar för röstinspelningar Om mappen för musikuppspelning Om mappen för Podcast-innehåll Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler Om mappen för Audible-innehåll...37 Om mappen för bilder Grundläggande funktioner Inspelning Spela in till en inspelningsmapp Ange ett nyckelord före inspelning Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Uppspelning Bokmärkesläge Ställa in en indexmarkering Ta bort en indexmarkering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Filsökning Öppna filsökningen från [Recorder]-mappen Funktioner för filsökning i [Recorder] mappen Öppna filsökningen från [Music]-mappen Funktioner för filsökning i [Music] mappen...57 Radering Radera från filvisningen Radera från fillistan...61 Radera alla filer i en mapp Radera en mapp Radera en del av en fil Menyinställning Metod för menyinställning Göra inställningar från [Preferences] på [Home]-menyn Utföra menyinställningar under inspelning, uppspelning och i stoppläge G Rec Menu G Play Menu G LCD/Sound Menu...74 G File Menu...75 G System Menu...76 Ställa in inspelningstypen [Rec Scene]... 80

5 Innehållsförteckning Timerinspelning [Timer Rec] Ställa in uppspelningstyp [Play Scene] Röstguide [Voice Guide] Funktion för larmuppspelning [Alarm] Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] Dela upp filer [File Divide] Formatera diktafonen [Format] Inställningar för schemaläggning [Audio Diary] Visa kalendern Växla kalendervy Funktioner på kalenderskärmen Lägga till ett schema Redigera schemat Radera ett schema Formatera schemat Visa bilder (För DM-5) Importera bilder Visa bilder Radera en bild Använda röstigenkänning (För DM-5) Använda röststyrning Använda röstkommandon Använda Olympus Sonority Spara filer på en dator Datormiljö Ansluta till en dator Ansluta till en dator Koppla bort från datorn Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda onlinehjälp Använda Olympus Sonority Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) Ladda ner röstfiler från diktafonen Spela en röstfil Använda vågformsredigeringsfunktionen Använda effekt med en knapptryckning Ladda upp röstfiler till diktafonen Om Podcast Registrera ett Podcast-program Uppdatera ett program Hämta innehållet Överföra innehåll till diktafonen Programguidefunktioner Om DAISY (För DM-5) Importera innehåll Uppspelning av innehåll Överföra innehåll till diktafonen Uppgraderingsfunktion Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet för redigering av musik Om Windows Media Player Använda Windows Media Player Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Skapa en spellista (För DM-5) Om itunes Använda itunes Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Övriga funktioner Spela låtar i en viss ordning Skapa en spellista Om ljudböcker Överföra innehåll till diktafonen Om Text-Tal (För DM-5) Överföra textfiler till diktafonen

6 Innehållsförteckning Ladda Audible-innehåll Installera AudibleManager Lägga till en enhet i AudibleManager Köpa Audible-innehåll Överföra Audible-innehåll Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen Audible-läge Uppspelningsposition och avsnitt Använda diktafonen i Audible-läge Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

7 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TV-apparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/ radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre bort från sådan utrustning. 7

8 Säkerhetsföreskrifter 8 Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten. <Varning gällande dataförlust> Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Tar aldrig bort batterierna med dina bara händer och eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig.

9 Säkerhetsföreskrifter På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på i diktafonens hölje bli lägre en omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Vidrör inte diktafonens metalldelar under lång tid efter att den har utsatts för låga temperaturer. Du kan skada din hud. Använd handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus. Ladda batteriet med den angivna nätadaptern eller laddaren. Använd inte någon annan nätadapter eller laddare. Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. 9

10 Säkerhetsföreskrifter 10 Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig, och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att spara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. Ladda alltid ett batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid. Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt. Batteriet kan bli varmt under långvarig användning. För att undvika mindre brännskador ska du inte ta ur batteriet direkt efter att ha använt diktafonen. Nätadapter f Fara: Använd alltid nätadaptern med rätt nätspänning (AC V). Om du använder den med andra nätspänningar kan det leda till eldsvåda, explosioner, överhettning, elstötar eller personskador. Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätadaptern från nätuttaget innan du utför underhåll eller rengöring. Om du har våta händer ska du aldrig koppla in eller koppla ur nätkontakten. Detta kan orsaka elstötar eller skador. f Varning: Du får inte demontera, reparera eller modifiera nätadaptern på något sätt. Låt inte främmande föremål eller vätskor, inklusive vatten, metaller eller brännbara ämnen komma in i produkten. Låt inte nätadaptern bli fuktig och vidrör den inte med våta händer. Använd inte nätadaptern i närheten av brännbar gas och (inklusive bensin, bensin och lackförtunningsmedel). Om... nätadapterns invändiga delar har exponerats eftersom den har tappats eller på annat sätt skadats.... nätadaptern tappas i vatten eller om vatten, metaller, brännbara ämnen eller andra främmande föremål kommer inuti den:

11 Säkerhetsföreskrifter... du observerar någonting ovanligt när du använder nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 Vidrör inte de exponerade delarna; 2 Koppla omedelbart ur nätkontakten från nätuttaget och; 3 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Om du fortsätter att använda nätadaptern under dessa omständigheter kan det leda till elstötar, brand eller personskador. f Se upp: Använd inte nätadaptern om nätkontakten är skadad eller om kontakten inte är helt ansluten till uttaget. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar, kortslutning eller materiella skador. Koppla bort nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar. Håll i kontakten och inte i sladden när du tar bort nätkontakten från nätuttaget. Böj inte kabeln för kraftigt och placera inte tunga föremål på den. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar eller materiella skador. Om någonting verkar vara fel med nätadaptern ska du koppla ur den från nätuttaget och kontakta närmaste servicecenter. Att använda en skadad nätadapter kan leda till brand, överhettning, elstötar eller personskador. Använd eller förvara inte nätadaptern på varma platser, till exempel i direkt solljus, instängd i bil under en solig dag, nära ett värmeelement, på en elektrisk filt etc. Använd inte nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till brand, explosion, läckage eller överhettning. LCD-skärm LCD-panelen som används i skärmen har tillverkats med högprecisionsteknik. Trots detta kan svarta punkter eller ljusa punkter visas kontinuerligt på LCD-skärmen. På grund av skärmens egenskaper eller betraktningsvinkeln kanske skärmen inte är enhetligt när det gäller färg och ljusstyrka. Det är inte ett fel. 11

12 Huvudfunktioner Komma igång 1 Huvudfunktioner 12 s Denna diktafon kan märka inspelade filer eller filer som överförts från en persondator med nyckelord så att en fildatabas kan administreras ( s.75). Man kan söka efter filer enligt filens datum eller nyckelord ( s.53). s Diktafonen har en schemaläggningsfunktion ( s.96). s Diktafonens inställningar och funktioner kan styras med hjälp av röstigenkänning ( s.107) (För DM-5). s Genom att ansluta en digitalkamera kan du importera och visa bilder ( s.103) (För DM 5). s Diktafonen kan läsa upp textdata som har importerats ( s.158) (För DM-5). s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud. Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musikcd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 khz, bitantal 16 bitar) ( s.67). s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.67). Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider. Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator ( s.45). s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förutom det interna minnet 8 GB (DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det även att spela in på microsd-kort som finns i handeln ( s.30). s Du kan spela upp filer i WAV-, WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten. Du kan när som helst lyssna på musik. s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.69). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.69). s Inspelningsnivån kan justeras automatiskt eller manuellt ( s.67). s Brusreduceringsfunktionen ( s.71) och röstfiltret ( s.71) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning. s För inspelningar i WMA format går det att välja en av 6 inspelningslägen, till exempel stereo eller mono ( s.67). s Har inbyggd inställningsfunktion för inspelningstyp ( s.81) och uppspelningstyp ( s.85) för att registrera inspelningens eller uppspelningens ljudkvalitet eller -läge i enlighet med olika användningar.

13 Huvudfunktioner s Det går att flytta eller kopiera filer mellan det interna minnet och ett microsd-kort, samt inom mapparna i minnet ( s.91). s Det går att dela upp filer ( s.93) eller ta bort en del av en fil ( s.64) som spelats in i PCM format på denna diktafon. s Den har en 2,2-tums färgskärm i TFT LCD panel ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.72, s.73). s Med hjälp av indexmarkeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.51). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.73). s Guidefunktionen (på engelska och andra språk) ger röstindikeringar beträffande användningsförhållanden. Det är enkelt att använda olika funktioner. Det finns även en funktion för att läsa upp filinformation ( s.85) (För DM 5). s Du kan döpa om mapparna med egna namn ( s.70). s Timerinspelning ( s.81) och larmuppspelning ( s.87) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid. s Det finns en mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad kvalitet ( s.68). s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén ( s.71). s Du kan snabbspola framåt och bakåt med givna intervall ( s.73). s Levereras med programvaran»olympus Sonority» for Windows och Macintosh ( s.109). När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna. Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer. s»olympus Sonority» kan uppgraderas till»olympus Sonority Plus», som har mer funktioner (medföljer ej) ( s.136). Förutom funktionerna i»olympus Sonority», går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. s Den kan laddas via USB-porten ( s.23). s Den är kompatibel med DAISY ( s.132) (För DM-5). DAISY-filer kan överföras från»olympus Sonority»-programvaran och spelas upp på denna diktafon. s Den är kompatibel med ljudboksformat ( s.157). 1 Huvudfunktioner 13

14 Huvudfunktioner 1 Huvudfunktioner s Den är kompatibel med podsändningar ( s.127). Om webbadresserna för dina favoritpodsändningar är registrerade i»olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt. Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från»olympus Sonority». s Kompatibel med Audiblesändningar ( s.159). 14

15 Identifikation av delar # $ % STOP VOL REC ) ^ ( * & Identifikation av delar 1 MIC-uttag (mikrofonuttag) 2 Inbyggd stereomikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 VOICE-knapp (För DM-5) HOME-knapp (För DM-3) 5 POWER/HOLD-omkopplare 6 Fäste för rem 7 Display (LCD-panel) 8 REC-knapp (inspelning) 9 9-knapp 0 `OK-knapp (Uppspelning/ Bekräfta)! Fn-knapp STOP-knapp # +-knapp $ 0-knapp % -knapp ^ Inbyggd högtalare & EAR-uttag (Hörlurar) * Kortlucka ( Batterilucka ) USB-anslutning - Strömuttag 15

16 Identifikation av delar [Home]-menyn När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med [Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner. Mer information om dessa funktioner finns under respektive sidnummer nedan. 1 Identifikation av delar Meny A Recorder B Music C Podcast D Audiobooks E Picture F Audio Diary G Preferences Funktion Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A till Folder E) ( s.39). Inspelade filer kan märkas med nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas ( s.75). Används för att hantera musikfiler som importerats från musikprogramvara som Windows Media Player och itunes. Diktafonen kan användas som en musikspelare ( s.138, s.150). Används för att hantera podcaster som överförts till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority» ( s.127). Används för att hantera DAISY-böcker ( s.132) (För DM-5) och ljudböcker ( s.157) som överförs till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority». Används även till att hantera textfiler ( s.158) (För DM-5) som överförs direkt till denna diktafon. Du kan importera bilder genom att ansluta en digitalkamera till denna diktafon ( s.103) (För DM-5). Registrerar och hanterar schemaläggning ( s.96). Ställer in diverse funktioner på diktafonen. 16

17 Identifikation av delar [Recorder]-läge Inspelning Uppspelning ! ! 1 Identifikation av delar 1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Indikator för diktafonens status 5 Nivåmätare 6 Indexindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Indikator för inspelningsläge 0 Förfluten inspelningstid! Återstående inspelningstid 1 Filnamn 2 Mappnamn/Nyckelord/Datum 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Indexindikator/ Filinformationsindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid Ikonvisning (för alla lägen) [h][g] Minnesindikator [j] Timerindikator [i] Larmindikator [k] Batteriindikator [A] Indikator för mikrofonkänslighet [Z] VCVA-indikator [c] Indikator för lågspärrfilter [Q] Zoom Mic-indikator [a] Indikator för brusreducering [b] Indikator för röstfilter [W] EUPHONY-indikator [d][e] Upprepa-indikator [f] Slumpmässigt-indikator 17

18 Identifikation av delar [Music]-läge och [Podcast]-läge Musikuppspelning Podcastuppspelning Identifikation av delar ! ! 1 Filnamn 2 Sökningskategori 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Programnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 18

19 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge DAISY-uppspelning (För DM-5) Ljudboksuppspelning ! 1 Identifikation av delar 1 Innehållsförteckning 2 Innehållsnamn 3 Indikator för uppspelningsposition 4 Indikator för diktafonens status 5 Textvisningsområde 6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid 8 Filformat 9 Fillängd 0 Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Innehållsnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 19

20 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge Uppläsning av text (För DM-5) [Audio Diary]-läge Kalender Identifikation av delar ! Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Textvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Titelindikator 2 År och månad 3 Kalendervisningsområde 4 Schemavisning för vald dag 5 Indikator för funktionsguide 6 Aktuell tid 7 Aktuell dag 8 Dag registrerad i schemat 20

21 Strömförsörjning Sätta i batteriet Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus (LI-50B). Använd inte någon annan typ av batteri. 1 Medan du trycker på spåren med båda tummarna ska du skjuta batteriluckan i pilens riktning. Var noga med hur batteriet är vänt när du sätter i det. Det medföljande laddningsbara batteriet är inte helt laddat. Innan du första gången använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar det tills det är fullt uppladdat ( s.22). 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den hela vägen i riktningen B medan du trycker den neråt i riktningen A. 1 Strömförsörjning 2 Vänd etiketten på batteriets baksida uppåt och rikta in kontakterna på batteriet mot kontakterna på diktafonen. Sätt i batteriet genom att skjuta det i riktning A medan du trycker ner i riktning B. Observera! Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan filer skadas. Om du spelar in en fil när batteriet tar slut, förlorar du filen som håller på att spelas in eftersom den inte kan stängas. Det är viktigt att byta batteriet när endast en gradmarkering visas i batteriindikatorn. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Använd inte för mycket kraft när du sätter i batteriet. Använd endast den metod som anges ovan när du sätter i och tar ur batteriet. Annars kan det leda till skador. 21

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS WS-650S DNS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-7 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Komma igång Inspelning Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-7800PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DS-2500 BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE

SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil skrivare. Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE SÄKERHET OCH JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil skrivare Läs det här dokumentet innan du använder skrivaren. SWE Inledning Tack för att du har köpt PJ-673 (kallas härefter skrivaren ). Denna termiska och

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329

Din manual OLYMPUS DS-3400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4295329 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS DS-3400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer