DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation. Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller och i andra länder. Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

3 INDEX Innehållsförteckning s.4 Säkerhetsföreskrifter s.7 Komma igång s.12 Grundläggande funktioner s.39 Menyinställning s.65 Använda Olympus Sonority s.109 Om Windows Media Player s.138 Om itunes s.150 Övriga funktioner s.154 Övrig information s

4 4 Innehållsförteckning Introduktion INDEX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 7 Att observera beträffande användningsmiljön... 7 Hantera diktafonen... 8 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet... 9 Nätadapter...10 LCD-skärm Komma igång Huvudfunktioner Identifikation av delar [Home]-menyn...16 [Recorder]-läge...17 [Music]-läge och [Podcast]-läge...18 [Audiobooks]-läge...19 [Audio Diary]-läge Strömförsörjning Sätta i batteriet...21 Ladda batteriet Ladda genom att ansluta till en dator via USB...23 Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp...24 Slå på/stänga av strömmen Knapplås (HOLD) Ställa in tid och datum [Time & Date] Ändra tiden och datumet Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...30 Sätta i ett microsd-kort Mata ut ett microsd-kort...31 Om mapparna Om mappar för röstinspelningar Om mappen för musikuppspelning Om mappen för Podcast-innehåll Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler Om mappen för Audible-innehåll...37 Om mappen för bilder Grundläggande funktioner Inspelning Spela in till en inspelningsmapp Ange ett nyckelord före inspelning Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Uppspelning Bokmärkesläge Ställa in en indexmarkering Ta bort en indexmarkering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Filsökning Öppna filsökningen från [Recorder]-mappen Funktioner för filsökning i [Recorder] mappen Öppna filsökningen från [Music]-mappen Funktioner för filsökning i [Music] mappen...57 Radering Radera från filvisningen Radera från fillistan...61 Radera alla filer i en mapp Radera en mapp Radera en del av en fil Menyinställning Metod för menyinställning Göra inställningar från [Preferences] på [Home]-menyn Utföra menyinställningar under inspelning, uppspelning och i stoppläge G Rec Menu G Play Menu G LCD/Sound Menu...74 G File Menu...75 G System Menu...76 Ställa in inspelningstypen [Rec Scene]... 80

5 Innehållsförteckning Timerinspelning [Timer Rec] Ställa in uppspelningstyp [Play Scene] Röstguide [Voice Guide] Funktion för larmuppspelning [Alarm] Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] Dela upp filer [File Divide] Formatera diktafonen [Format] Inställningar för schemaläggning [Audio Diary] Visa kalendern Växla kalendervy Funktioner på kalenderskärmen Lägga till ett schema Redigera schemat Radera ett schema Formatera schemat Visa bilder (För DM-5) Importera bilder Visa bilder Radera en bild Använda röstigenkänning (För DM-5) Använda röststyrning Använda röstkommandon Använda Olympus Sonority Spara filer på en dator Datormiljö Ansluta till en dator Ansluta till en dator Koppla bort från datorn Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda onlinehjälp Använda Olympus Sonority Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) Ladda ner röstfiler från diktafonen Spela en röstfil Använda vågformsredigeringsfunktionen Använda effekt med en knapptryckning Ladda upp röstfiler till diktafonen Om Podcast Registrera ett Podcast-program Uppdatera ett program Hämta innehållet Överföra innehåll till diktafonen Programguidefunktioner Om DAISY (För DM-5) Importera innehåll Uppspelning av innehåll Överföra innehåll till diktafonen Uppgraderingsfunktion Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet för redigering av musik Om Windows Media Player Använda Windows Media Player Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Skapa en spellista (För DM-5) Om itunes Använda itunes Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Övriga funktioner Spela låtar i en viss ordning Skapa en spellista Om ljudböcker Överföra innehåll till diktafonen Om Text-Tal (För DM-5) Överföra textfiler till diktafonen

6 Innehållsförteckning Ladda Audible-innehåll Installera AudibleManager Lägga till en enhet i AudibleManager Köpa Audible-innehåll Överföra Audible-innehåll Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen Audible-läge Uppspelningsposition och avsnitt Använda diktafonen i Audible-läge Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

7 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TV-apparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/ radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre bort från sådan utrustning. 7

8 Säkerhetsföreskrifter 8 Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten. <Varning gällande dataförlust> Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Tar aldrig bort batterierna med dina bara händer och eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig.

9 Säkerhetsföreskrifter På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på i diktafonens hölje bli lägre en omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Vidrör inte diktafonens metalldelar under lång tid efter att den har utsatts för låga temperaturer. Du kan skada din hud. Använd handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus. Ladda batteriet med den angivna nätadaptern eller laddaren. Använd inte någon annan nätadapter eller laddare. Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. 9

10 Säkerhetsföreskrifter 10 Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig, och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att spara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. Ladda alltid ett batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid. Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt. Batteriet kan bli varmt under långvarig användning. För att undvika mindre brännskador ska du inte ta ur batteriet direkt efter att ha använt diktafonen. Nätadapter f Fara: Använd alltid nätadaptern med rätt nätspänning (AC V). Om du använder den med andra nätspänningar kan det leda till eldsvåda, explosioner, överhettning, elstötar eller personskador. Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätadaptern från nätuttaget innan du utför underhåll eller rengöring. Om du har våta händer ska du aldrig koppla in eller koppla ur nätkontakten. Detta kan orsaka elstötar eller skador. f Varning: Du får inte demontera, reparera eller modifiera nätadaptern på något sätt. Låt inte främmande föremål eller vätskor, inklusive vatten, metaller eller brännbara ämnen komma in i produkten. Låt inte nätadaptern bli fuktig och vidrör den inte med våta händer. Använd inte nätadaptern i närheten av brännbar gas och (inklusive bensin, bensin och lackförtunningsmedel). Om... nätadapterns invändiga delar har exponerats eftersom den har tappats eller på annat sätt skadats.... nätadaptern tappas i vatten eller om vatten, metaller, brännbara ämnen eller andra främmande föremål kommer inuti den:

11 Säkerhetsföreskrifter... du observerar någonting ovanligt när du använder nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 Vidrör inte de exponerade delarna; 2 Koppla omedelbart ur nätkontakten från nätuttaget och; 3 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Om du fortsätter att använda nätadaptern under dessa omständigheter kan det leda till elstötar, brand eller personskador. f Se upp: Använd inte nätadaptern om nätkontakten är skadad eller om kontakten inte är helt ansluten till uttaget. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar, kortslutning eller materiella skador. Koppla bort nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar. Håll i kontakten och inte i sladden när du tar bort nätkontakten från nätuttaget. Böj inte kabeln för kraftigt och placera inte tunga föremål på den. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar eller materiella skador. Om någonting verkar vara fel med nätadaptern ska du koppla ur den från nätuttaget och kontakta närmaste servicecenter. Att använda en skadad nätadapter kan leda till brand, överhettning, elstötar eller personskador. Använd eller förvara inte nätadaptern på varma platser, till exempel i direkt solljus, instängd i bil under en solig dag, nära ett värmeelement, på en elektrisk filt etc. Använd inte nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till brand, explosion, läckage eller överhettning. LCD-skärm LCD-panelen som används i skärmen har tillverkats med högprecisionsteknik. Trots detta kan svarta punkter eller ljusa punkter visas kontinuerligt på LCD-skärmen. På grund av skärmens egenskaper eller betraktningsvinkeln kanske skärmen inte är enhetligt när det gäller färg och ljusstyrka. Det är inte ett fel. 11

12 Huvudfunktioner Komma igång 1 Huvudfunktioner 12 s Denna diktafon kan märka inspelade filer eller filer som överförts från en persondator med nyckelord så att en fildatabas kan administreras ( s.75). Man kan söka efter filer enligt filens datum eller nyckelord ( s.53). s Diktafonen har en schemaläggningsfunktion ( s.96). s Diktafonens inställningar och funktioner kan styras med hjälp av röstigenkänning ( s.107) (För DM-5). s Genom att ansluta en digitalkamera kan du importera och visa bilder ( s.103) (För DM 5). s Diktafonen kan läsa upp textdata som har importerats ( s.158) (För DM-5). s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud. Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musikcd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 khz, bitantal 16 bitar) ( s.67). s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.67). Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider. Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator ( s.45). s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förutom det interna minnet 8 GB (DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det även att spela in på microsd-kort som finns i handeln ( s.30). s Du kan spela upp filer i WAV-, WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten. Du kan när som helst lyssna på musik. s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.69). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.69). s Inspelningsnivån kan justeras automatiskt eller manuellt ( s.67). s Brusreduceringsfunktionen ( s.71) och röstfiltret ( s.71) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning. s För inspelningar i WMA format går det att välja en av 6 inspelningslägen, till exempel stereo eller mono ( s.67). s Har inbyggd inställningsfunktion för inspelningstyp ( s.81) och uppspelningstyp ( s.85) för att registrera inspelningens eller uppspelningens ljudkvalitet eller -läge i enlighet med olika användningar.

13 Huvudfunktioner s Det går att flytta eller kopiera filer mellan det interna minnet och ett microsd-kort, samt inom mapparna i minnet ( s.91). s Det går att dela upp filer ( s.93) eller ta bort en del av en fil ( s.64) som spelats in i PCM format på denna diktafon. s Den har en 2,2-tums färgskärm i TFT LCD panel ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.72, s.73). s Med hjälp av indexmarkeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.51). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.73). s Guidefunktionen (på engelska och andra språk) ger röstindikeringar beträffande användningsförhållanden. Det är enkelt att använda olika funktioner. Det finns även en funktion för att läsa upp filinformation ( s.85) (För DM 5). s Du kan döpa om mapparna med egna namn ( s.70). s Timerinspelning ( s.81) och larmuppspelning ( s.87) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid. s Det finns en mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad kvalitet ( s.68). s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén ( s.71). s Du kan snabbspola framåt och bakåt med givna intervall ( s.73). s Levereras med programvaran»olympus Sonority» for Windows och Macintosh ( s.109). När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna. Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer. s»olympus Sonority» kan uppgraderas till»olympus Sonority Plus», som har mer funktioner (medföljer ej) ( s.136). Förutom funktionerna i»olympus Sonority», går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. s Den kan laddas via USB-porten ( s.23). s Den är kompatibel med DAISY ( s.132) (För DM-5). DAISY-filer kan överföras från»olympus Sonority»-programvaran och spelas upp på denna diktafon. s Den är kompatibel med ljudboksformat ( s.157). 1 Huvudfunktioner 13

14 Huvudfunktioner 1 Huvudfunktioner s Den är kompatibel med podsändningar ( s.127). Om webbadresserna för dina favoritpodsändningar är registrerade i»olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt. Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från»olympus Sonority». s Kompatibel med Audiblesändningar ( s.159). 14

15 Identifikation av delar # $ % STOP VOL REC ) ^ ( * & Identifikation av delar 1 MIC-uttag (mikrofonuttag) 2 Inbyggd stereomikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 VOICE-knapp (För DM-5) HOME-knapp (För DM-3) 5 POWER/HOLD-omkopplare 6 Fäste för rem 7 Display (LCD-panel) 8 REC-knapp (inspelning) 9 9-knapp 0 `OK-knapp (Uppspelning/ Bekräfta)! Fn-knapp STOP-knapp # +-knapp $ 0-knapp % -knapp ^ Inbyggd högtalare & EAR-uttag (Hörlurar) * Kortlucka ( Batterilucka ) USB-anslutning - Strömuttag 15

16 Identifikation av delar [Home]-menyn När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med [Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner. Mer information om dessa funktioner finns under respektive sidnummer nedan. 1 Identifikation av delar Meny A Recorder B Music C Podcast D Audiobooks E Picture F Audio Diary G Preferences Funktion Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A till Folder E) ( s.39). Inspelade filer kan märkas med nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas ( s.75). Används för att hantera musikfiler som importerats från musikprogramvara som Windows Media Player och itunes. Diktafonen kan användas som en musikspelare ( s.138, s.150). Används för att hantera podcaster som överförts till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority» ( s.127). Används för att hantera DAISY-böcker ( s.132) (För DM-5) och ljudböcker ( s.157) som överförs till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority». Används även till att hantera textfiler ( s.158) (För DM-5) som överförs direkt till denna diktafon. Du kan importera bilder genom att ansluta en digitalkamera till denna diktafon ( s.103) (För DM-5). Registrerar och hanterar schemaläggning ( s.96). Ställer in diverse funktioner på diktafonen. 16

17 Identifikation av delar [Recorder]-läge Inspelning Uppspelning ! ! 1 Identifikation av delar 1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Indikator för diktafonens status 5 Nivåmätare 6 Indexindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Indikator för inspelningsläge 0 Förfluten inspelningstid! Återstående inspelningstid 1 Filnamn 2 Mappnamn/Nyckelord/Datum 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Indexindikator/ Filinformationsindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid Ikonvisning (för alla lägen) [h][g] Minnesindikator [j] Timerindikator [i] Larmindikator [k] Batteriindikator [A] Indikator för mikrofonkänslighet [Z] VCVA-indikator [c] Indikator för lågspärrfilter [Q] Zoom Mic-indikator [a] Indikator för brusreducering [b] Indikator för röstfilter [W] EUPHONY-indikator [d][e] Upprepa-indikator [f] Slumpmässigt-indikator 17

18 Identifikation av delar [Music]-läge och [Podcast]-läge Musikuppspelning Podcastuppspelning Identifikation av delar ! ! 1 Filnamn 2 Sökningskategori 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Programnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 18

19 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge DAISY-uppspelning (För DM-5) Ljudboksuppspelning ! 1 Identifikation av delar 1 Innehållsförteckning 2 Innehållsnamn 3 Indikator för uppspelningsposition 4 Indikator för diktafonens status 5 Textvisningsområde 6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid 8 Filformat 9 Fillängd 0 Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Innehållsnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 19

20 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge Uppläsning av text (För DM-5) [Audio Diary]-läge Kalender Identifikation av delar ! Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Textvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Titelindikator 2 År och månad 3 Kalendervisningsområde 4 Schemavisning för vald dag 5 Indikator för funktionsguide 6 Aktuell tid 7 Aktuell dag 8 Dag registrerad i schemat 20

21 Strömförsörjning Sätta i batteriet Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus (LI-50B). Använd inte någon annan typ av batteri. 1 Medan du trycker på spåren med båda tummarna ska du skjuta batteriluckan i pilens riktning. Var noga med hur batteriet är vänt när du sätter i det. Det medföljande laddningsbara batteriet är inte helt laddat. Innan du första gången använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar det tills det är fullt uppladdat ( s.22). 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den hela vägen i riktningen B medan du trycker den neråt i riktningen A. 1 Strömförsörjning 2 Vänd etiketten på batteriets baksida uppåt och rikta in kontakterna på batteriet mot kontakterna på diktafonen. Sätt i batteriet genom att skjuta det i riktning A medan du trycker ner i riktning B. Observera! Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan filer skadas. Om du spelar in en fil när batteriet tar slut, förlorar du filen som håller på att spelas in eftersom den inte kan stängas. Det är viktigt att byta batteriet när endast en gradmarkering visas i batteriindikatorn. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Använd inte för mycket kraft när du sätter i batteriet. Använd endast den metod som anges ovan när du sätter i och tar ur batteriet. Annars kan det leda till skador. 21

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER

DIGITAL VOICE RECORDER. DS-5000 DS-5000iD SE INSTRUKTIONER Introduktion Innehållet i detta dokument kan komma att ändras i framtiden utan föregående meddelande. Kontakta vår kundtjänst för att få den senaste informationen vad gäller produktnamn och modellnummer.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Upphovsrätt. Varumärken

Upphovsrätt. Varumärken Upphovsrätt 2015 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner 4-265-824-52(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundfunktioner Andra inspelningsfunktioner Andra uppspelningsfunktioner Redigera filer Lyssna på FM-radio Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer