DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in. Registrera din produkt på och få extra fördelar från Olympus!

2 Introduktion Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer. Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget. Varumärken och registrerade varumärken IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh och itunes är varumärken som tillhör Apple Inc. microsd och microsdhc är varumärken som tillhör SD Card Association. MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson. EUPHONY MOBILE TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. DVM TM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation. Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation. Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller och i andra länder. Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium. Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

3 INDEX Innehållsförteckning s.4 Säkerhetsföreskrifter s.7 Komma igång s.12 Grundläggande funktioner s.39 Menyinställning s.65 Använda Olympus Sonority s.109 Om Windows Media Player s.138 Om itunes s.150 Övriga funktioner s.154 Övrig information s

4 4 Innehållsförteckning Introduktion INDEX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 7 Att observera beträffande användningsmiljön... 7 Hantera diktafonen... 8 Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet... 9 Nätadapter...10 LCD-skärm Komma igång Huvudfunktioner Identifikation av delar [Home]-menyn...16 [Recorder]-läge...17 [Music]-läge och [Podcast]-läge...18 [Audiobooks]-läge...19 [Audio Diary]-läge Strömförsörjning Sätta i batteriet...21 Ladda batteriet Ladda genom att ansluta till en dator via USB...23 Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp...24 Slå på/stänga av strömmen Knapplås (HOLD) Ställa in tid och datum [Time & Date] Ändra tiden och datumet Sätta i och ta ut ett microsd-minneskort...30 Sätta i ett microsd-kort Mata ut ett microsd-kort...31 Om mapparna Om mappar för röstinspelningar Om mappen för musikuppspelning Om mappen för Podcast-innehåll Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler Om mappen för Audible-innehåll...37 Om mappen för bilder Grundläggande funktioner Inspelning Spela in till en inspelningsmapp Ange ett nyckelord före inspelning Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter Uppspelning Bokmärkesläge Ställa in en indexmarkering Ta bort en indexmarkering Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt Filsökning Öppna filsökningen från [Recorder]-mappen Funktioner för filsökning i [Recorder] mappen Öppna filsökningen från [Music]-mappen Funktioner för filsökning i [Music] mappen...57 Radering Radera från filvisningen Radera från fillistan...61 Radera alla filer i en mapp Radera en mapp Radera en del av en fil Menyinställning Metod för menyinställning Göra inställningar från [Preferences] på [Home]-menyn Utföra menyinställningar under inspelning, uppspelning och i stoppläge G Rec Menu G Play Menu G LCD/Sound Menu...74 G File Menu...75 G System Menu...76 Ställa in inspelningstypen [Rec Scene]... 80

5 Innehållsförteckning Timerinspelning [Timer Rec] Ställa in uppspelningstyp [Play Scene] Röstguide [Voice Guide] Funktion för larmuppspelning [Alarm] Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] Dela upp filer [File Divide] Formatera diktafonen [Format] Inställningar för schemaläggning [Audio Diary] Visa kalendern Växla kalendervy Funktioner på kalenderskärmen Lägga till ett schema Redigera schemat Radera ett schema Formatera schemat Visa bilder (För DM-5) Importera bilder Visa bilder Radera en bild Använda röstigenkänning (För DM-5) Använda röststyrning Använda röstkommandon Använda Olympus Sonority Spara filer på en dator Datormiljö Ansluta till en dator Ansluta till en dator Koppla bort från datorn Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda onlinehjälp Använda Olympus Sonority Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) Ladda ner röstfiler från diktafonen Spela en röstfil Använda vågformsredigeringsfunktionen Använda effekt med en knapptryckning Ladda upp röstfiler till diktafonen Om Podcast Registrera ett Podcast-program Uppdatera ett program Hämta innehållet Överföra innehåll till diktafonen Programguidefunktioner Om DAISY (För DM-5) Importera innehåll Uppspelning av innehåll Överföra innehåll till diktafonen Uppgraderingsfunktion Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet för redigering av musik Om Windows Media Player Använda Windows Media Player Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Skapa en spellista (För DM-5) Om itunes Använda itunes Benämningar i fönster Kopiera musik från cd-skiva Överföra musikfiler till diktafonen Kopiera röstfiler till en cd-skiva Övriga funktioner Spela låtar i en viss ordning Skapa en spellista Om ljudböcker Överföra innehåll till diktafonen Om Text-Tal (För DM-5) Överföra textfiler till diktafonen

6 Innehållsförteckning Ladda Audible-innehåll Installera AudibleManager Lägga till en enhet i AudibleManager Köpa Audible-innehåll Överföra Audible-innehåll Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen Audible-läge Uppspelningsposition och avsnitt Använda diktafonen i Audible-läge Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Tillbehör (medföljer ej) Specifikationer Teknisk hjälp och support

7 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk. Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges. f Fara Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. f Varning Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall. f Se upp Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data. Att observera beträffande användningsmiljön För att skydda högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras. Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare. På sandiga eller dammiga platser. Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen. På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning. På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer. Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer. Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TV-apparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/ radiomaster eller sändarmaster. I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den. Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre bort från sådan utrustning. 7

8 Säkerhetsföreskrifter 8 Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten. <Varning gällande dataförlust> Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete. Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator. Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympusserviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet. Hantera diktafonen f Varning: Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser. Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen. Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador: 1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning. 2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar. 3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar. Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser. Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv. Använd endast microsd-/ microsdhc-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort. Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft. Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart). f Se upp: Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den. Tar aldrig bort batterierna med dina bara händer och eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer. Var försiktig med remmen. Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer. Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda. Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador. Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer. Var uppmärksam på följande: När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm. Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig.

9 Säkerhetsföreskrifter På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på i diktafonens hölje bli lägre en omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Vidrör inte diktafonens metalldelar under lång tid efter att den har utsatts för låga temperaturer. Du kan skada din hud. Använd handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador. f Fara: Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus. Ladda batteriet med den angivna nätadaptern eller laddaren. Använd inte någon annan nätadapter eller laddare. Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras. Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier. Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc. Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm. Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc. Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil. Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård. f Varning: Förvara alltid batterierna torrt. Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem. Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt. Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer. Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen. Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud. Förvara batteriet utom räckhåll för barn. 9

10 Säkerhetsföreskrifter 10 Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig, och; 2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. f Se upp: Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att spara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter. Ladda alltid ett batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid. Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt. Batteriet kan bli varmt under långvarig användning. För att undvika mindre brännskador ska du inte ta ur batteriet direkt efter att ha använt diktafonen. Nätadapter f Fara: Använd alltid nätadaptern med rätt nätspänning (AC V). Om du använder den med andra nätspänningar kan det leda till eldsvåda, explosioner, överhettning, elstötar eller personskador. Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätadaptern från nätuttaget innan du utför underhåll eller rengöring. Om du har våta händer ska du aldrig koppla in eller koppla ur nätkontakten. Detta kan orsaka elstötar eller skador. f Varning: Du får inte demontera, reparera eller modifiera nätadaptern på något sätt. Låt inte främmande föremål eller vätskor, inklusive vatten, metaller eller brännbara ämnen komma in i produkten. Låt inte nätadaptern bli fuktig och vidrör den inte med våta händer. Använd inte nätadaptern i närheten av brännbar gas och (inklusive bensin, bensin och lackförtunningsmedel). Om... nätadapterns invändiga delar har exponerats eftersom den har tappats eller på annat sätt skadats.... nätadaptern tappas i vatten eller om vatten, metaller, brännbara ämnen eller andra främmande föremål kommer inuti den:

11 Säkerhetsföreskrifter... du observerar någonting ovanligt när du använder nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt. 1 Vidrör inte de exponerade delarna; 2 Koppla omedelbart ur nätkontakten från nätuttaget och; 3 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Om du fortsätter att använda nätadaptern under dessa omständigheter kan det leda till elstötar, brand eller personskador. f Se upp: Använd inte nätadaptern om nätkontakten är skadad eller om kontakten inte är helt ansluten till uttaget. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar, kortslutning eller materiella skador. Koppla bort nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar. Håll i kontakten och inte i sladden när du tar bort nätkontakten från nätuttaget. Böj inte kabeln för kraftigt och placera inte tunga föremål på den. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar eller materiella skador. Om någonting verkar vara fel med nätadaptern ska du koppla ur den från nätuttaget och kontakta närmaste servicecenter. Att använda en skadad nätadapter kan leda till brand, överhettning, elstötar eller personskador. Använd eller förvara inte nätadaptern på varma platser, till exempel i direkt solljus, instängd i bil under en solig dag, nära ett värmeelement, på en elektrisk filt etc. Använd inte nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till brand, explosion, läckage eller överhettning. LCD-skärm LCD-panelen som används i skärmen har tillverkats med högprecisionsteknik. Trots detta kan svarta punkter eller ljusa punkter visas kontinuerligt på LCD-skärmen. På grund av skärmens egenskaper eller betraktningsvinkeln kanske skärmen inte är enhetligt när det gäller färg och ljusstyrka. Det är inte ett fel. 11

12 Huvudfunktioner Komma igång 1 Huvudfunktioner 12 s Denna diktafon kan märka inspelade filer eller filer som överförts från en persondator med nyckelord så att en fildatabas kan administreras ( s.75). Man kan söka efter filer enligt filens datum eller nyckelord ( s.53). s Diktafonen har en schemaläggningsfunktion ( s.96). s Diktafonens inställningar och funktioner kan styras med hjälp av röstigenkänning ( s.107) (För DM-5). s Genom att ansluta en digitalkamera kan du importera och visa bilder ( s.103) (För DM 5). s Diktafonen kan läsa upp textdata som har importerats ( s.158) (För DM-5). s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud. Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musikcd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 khz, bitantal 16 bitar) ( s.67). s Stödjer många olika inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) ( s.67). Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider. Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator ( s.45). s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet. Förutom det interna minnet 8 GB (DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det även att spela in på microsd-kort som finns i handeln ( s.30). s Du kan spela upp filer i WAV-, WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten. Du kan när som helst lyssna på musik. s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator) ( s.69). s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning ( s.69). s Inspelningsnivån kan justeras automatiskt eller manuellt ( s.67). s Brusreduceringsfunktionen ( s.71) och röstfiltret ( s.71) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning. s För inspelningar i WMA format går det att välja en av 6 inspelningslägen, till exempel stereo eller mono ( s.67). s Har inbyggd inställningsfunktion för inspelningstyp ( s.81) och uppspelningstyp ( s.85) för att registrera inspelningens eller uppspelningens ljudkvalitet eller -läge i enlighet med olika användningar.

13 Huvudfunktioner s Det går att flytta eller kopiera filer mellan det interna minnet och ett microsd-kort, samt inom mapparna i minnet ( s.91). s Det går att dela upp filer ( s.93) eller ta bort en del av en fil ( s.64) som spelats in i PCM format på denna diktafon. s Den har en 2,2-tums färgskärm i TFT LCD panel ( s.15). s Den har diverse upprepningsfunktioner ( s.72, s.73). s Med hjälp av indexmarkeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt ( s.51). s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål ( s.73). s Guidefunktionen (på engelska och andra språk) ger röstindikeringar beträffande användningsförhållanden. Det är enkelt att använda olika funktioner. Det finns även en funktion för att läsa upp filinformation ( s.85) (För DM 5). s Du kan döpa om mapparna med egna namn ( s.70). s Timerinspelning ( s.81) och larmuppspelning ( s.87) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid. s Det finns en mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad kvalitet ( s.68). s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén ( s.71). s Du kan snabbspola framåt och bakåt med givna intervall ( s.73). s Levereras med programvaran»olympus Sonority» for Windows och Macintosh ( s.109). När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna. Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer. s»olympus Sonority» kan uppgraderas till»olympus Sonority Plus», som har mer funktioner (medföljer ej) ( s.136). Förutom funktionerna i»olympus Sonority», går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor. s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator. s Den kan laddas via USB-porten ( s.23). s Den är kompatibel med DAISY ( s.132) (För DM-5). DAISY-filer kan överföras från»olympus Sonority»-programvaran och spelas upp på denna diktafon. s Den är kompatibel med ljudboksformat ( s.157). 1 Huvudfunktioner 13

14 Huvudfunktioner 1 Huvudfunktioner s Den är kompatibel med podsändningar ( s.127). Om webbadresserna för dina favoritpodsändningar är registrerade i»olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt. Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från»olympus Sonority». s Kompatibel med Audiblesändningar ( s.159). 14

15 Identifikation av delar # $ % STOP VOL REC ) ^ ( * & Identifikation av delar 1 MIC-uttag (mikrofonuttag) 2 Inbyggd stereomikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 VOICE-knapp (För DM-5) HOME-knapp (För DM-3) 5 POWER/HOLD-omkopplare 6 Fäste för rem 7 Display (LCD-panel) 8 REC-knapp (inspelning) 9 9-knapp 0 `OK-knapp (Uppspelning/ Bekräfta)! Fn-knapp STOP-knapp # +-knapp $ 0-knapp % -knapp ^ Inbyggd högtalare & EAR-uttag (Hörlurar) * Kortlucka ( Batterilucka ) USB-anslutning - Strömuttag 15

16 Identifikation av delar [Home]-menyn När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med [Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner. Mer information om dessa funktioner finns under respektive sidnummer nedan. 1 Identifikation av delar Meny A Recorder B Music C Podcast D Audiobooks E Picture F Audio Diary G Preferences Funktion Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A till Folder E) ( s.39). Inspelade filer kan märkas med nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas ( s.75). Används för att hantera musikfiler som importerats från musikprogramvara som Windows Media Player och itunes. Diktafonen kan användas som en musikspelare ( s.138, s.150). Används för att hantera podcaster som överförts till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority» ( s.127). Används för att hantera DAISY-böcker ( s.132) (För DM-5) och ljudböcker ( s.157) som överförs till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran»olympus Sonority». Används även till att hantera textfiler ( s.158) (För DM-5) som överförs direkt till denna diktafon. Du kan importera bilder genom att ansluta en digitalkamera till denna diktafon ( s.103) (För DM-5). Registrerar och hanterar schemaläggning ( s.96). Ställer in diverse funktioner på diktafonen. 16

17 Identifikation av delar [Recorder]-läge Inspelning Uppspelning ! ! 1 Identifikation av delar 1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Indikator för diktafonens status 5 Nivåmätare 6 Indexindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Indikator för inspelningsläge 0 Förfluten inspelningstid! Återstående inspelningstid 1 Filnamn 2 Mappnamn/Nyckelord/Datum 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Indexindikator/ Filinformationsindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid Ikonvisning (för alla lägen) [h][g] Minnesindikator [j] Timerindikator [i] Larmindikator [k] Batteriindikator [A] Indikator för mikrofonkänslighet [Z] VCVA-indikator [c] Indikator för lågspärrfilter [Q] Zoom Mic-indikator [a] Indikator för brusreducering [b] Indikator för röstfilter [W] EUPHONY-indikator [d][e] Upprepa-indikator [f] Slumpmässigt-indikator 17

18 Identifikation av delar [Music]-läge och [Podcast]-läge Musikuppspelning Podcastuppspelning Identifikation av delar ! ! 1 Filnamn 2 Sökningskategori 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Programnamn 3 Aktuellt filnummer/ Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 18

19 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge DAISY-uppspelning (För DM-5) Ljudboksuppspelning ! 1 Identifikation av delar 1 Innehållsförteckning 2 Innehållsnamn 3 Indikator för uppspelningsposition 4 Indikator för diktafonens status 5 Textvisningsområde 6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid 8 Filformat 9 Fillängd 0 Förfluten uppspelningstid 1 Filnamn 2 Innehållsnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 19

20 Identifikation av delar [Audiobooks]-läge Uppläsning av text (För DM-5) [Audio Diary]-läge Kalender Identifikation av delar ! Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för uppspelningsposition 5 Indikator för diktafonens status 6 Textvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid 9 Filformat 0 Fillängd! Förfluten uppspelningstid 1 Titelindikator 2 År och månad 3 Kalendervisningsområde 4 Schemavisning för vald dag 5 Indikator för funktionsguide 6 Aktuell tid 7 Aktuell dag 8 Dag registrerad i schemat 20

21 Strömförsörjning Sätta i batteriet Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus (LI-50B). Använd inte någon annan typ av batteri. 1 Medan du trycker på spåren med båda tummarna ska du skjuta batteriluckan i pilens riktning. Var noga med hur batteriet är vänt när du sätter i det. Det medföljande laddningsbara batteriet är inte helt laddat. Innan du första gången använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar det tills det är fullt uppladdat ( s.22). 3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den hela vägen i riktningen B medan du trycker den neråt i riktningen A. 1 Strömförsörjning 2 Vänd etiketten på batteriets baksida uppåt och rikta in kontakterna på batteriet mot kontakterna på diktafonen. Sätt i batteriet genom att skjuta det i riktning A medan du trycker ner i riktning B. Observera! Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan filer skadas. Om du spelar in en fil när batteriet tar slut, förlorar du filen som håller på att spelas in eftersom den inte kan stängas. Det är viktigt att byta batteriet när endast en gradmarkering visas i batteriindikatorn. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Använd inte för mycket kraft när du sätter i batteriet. Använd endast den metod som anges ovan när du sätter i och tar ur batteriet. Annars kan det leda till skador. 21

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA

DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA DIGITALKAMERA CAMERA BASIC BASMANUAL MANUAL SVENSKA Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda din nya kamera för att uppnå bästa resultat

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister

Bruksanvisning. Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Bruksanvisning Digital HD-videokamera HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-527-92(1) SE Så här använder du bruksanvisningen Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.

Läs mer