DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC."

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa att du får lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen före användning.

2 Innehållsförteckning 2 Delarnas namn... 4 Diktafon... 4 Visning Komma igång Inställning...10 Sätta i batteriet Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställa in röstguiden Batterier...16 Sätta i/ta bort ett SD-kort...18 Sätta i ett SD-kort Ta bort ett SD-kort Förhindra oavsiktlig användning...21 Ställa in HÅLL-läget Frigöra HÅLL-läge Stänga AV strömmen...22 Stänga AV strömmen Funktioner på [Hem]-skärmen...23 Välja läge Mappar...25 Mappar för röstinspelningar Mappar för musikuppspelning Mappar för poddsändningsuppspelning Välja mappar och filer Spelar in Spelar in...28 Grundläggande inspelningsprocedur Pausa/återuppta inspelning Medhörning under inspelning Inspelning med extern mikrofon...32 Inspelning med extern mikrofon Spela in från en annan ansluten enhet...33 Spela in ljud från annan enhet med den här diktafonen Spela in ljud från den här diktafonen på annan enhet Ändra inspelningsscenen [Inspeln scen]...34 Ändra inspelningstyp Spela upp Spela upp...36 Grundläggande uppspelningsprocedur Uppspelning via hörlurar Snabbspolning framåt Spola tillbaka Hoppa till början av en fil Ändra återgivningshastighet ABC-repeterad uppspelning Indexmarkeringar/tillfälliga markeringar...44 Skriva en indexmarkering/tillfällig markering Radera en indexmarkering/tillfälllig markering Kalendersökfunktion...45 Använda kalendersökfunktionen för att söka efter en fil Radera filer/mappar...46 Radera filer Radera en mapp Radera delar av filer Schema Visa schemaskärmen...49 Hantera schemaskärmen Registrera ett röstmemo...50 Spela in ett röstmemo på ett visst datum Lyssna på ett röstmemo...51 Spela upp ett registrerat röstmemo Spela upp röst som ett larm...52 Ställa in datum och tid för uppspelning av röstmemot Radera ett röstmemo...54 Radera ett röstmemo Meny Ställa in menyalternativ...55 Grundläggande användning Inspelningsmeny [Inspel meny]...58 Välja inspelningskänsligheten [Insp.nivå] Ställa in inspelningsläget [Insp.läge] Välja mikrofonens riktningskänslighet [Zoom mik] Minska brus under inspelning [Low Cut Filter] Ställa in inspelningsläget [Inspelningstimer] Ändra mappnamnet [Mappnamn] Ställa in medhörningen [Inspeln monitor]... 61

3 Innehållsförteckning Uppspelningsmenyn [Uppspeln Meny]...62 Hoppa över icke-röstdelar under uppspelning [Röstuppspeln] Minska brus under uppspelning [Brusreducering] Justera lågvolymdelar under uppspelning [Röstbalans] Välja uppspelningslägen [Play mode] Ange ett överhoppningsutrymme [Skip space] Öka effektiviteten för rösttranskribering [Transkriberingsuppspelning] Arkiv-menyn [Fil Meny]...66 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Förhindra oavsiktlig filradering [Lås Fil] Sortera filer [Sortera efter] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil] Visa fil- eller mappinformation [Tillhör] Radera innehållsmappen [Radera app.data] LCD/Ljud-menyn [LCD/Ljudmeny]...69 Ställa in bakgrundsbelysningen [Bakbelysning] Ställa in LED-indikatorbelysningen [LED] Slå på/av pipsoignalen [Pip] Ändra displayspråket [Språk(Lang)] Ställa in inspelningsläget [Röstguidning] Välja högtalarutgången [Högtalare] Enhetsmeny [Apparatmeny]...71 Välja inspelningsmedia [Minnesval] Ställa in strömsparläge [Energisparläge] Ställa in datum/tid [Tid och datum] Ställa in USB-anslutningen [USB inställn.] Återstäla standardinställningarna [Reset settings] Formatera ett inspelningsmedia [Format] Kontrollera inspelnings mediainformation [Minnesinfo] Kontrollera diktafonens information [Systeminfo] Visa Wi-Fi-inställningsinformation [Wi-Fi] Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer]...76 Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer] Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt]...79 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy]...81 Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil]...84 Dela upp filer [Dela fil] Ställa in röstguiden [Röstguidning]...86 Ställa in röstguiden [Röstguidning] Formatera ett inspelningsmedia [Format]...88 Formatera ett inspelningsmedia [Format] Wi-Fi-funktion Innan du använder Wi-Fi-funktionen...90 Om OLYMPUS Audio Controller Använda med en PC PC-operativmiljö...95 PC-anslutning/frånkoppling...97 Ansluta diktafonen till en PC Koppla från diktafonen från en PC Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda direkthjälp Uppgraderingsfunktion Ladda upp en fil till en PC Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Skötsel av diktafonen Tillbehör (medföljer ej) Copyright- och varumärkesinformation Säkerhetsföreskrifter Tekniska data

4 Delarnas namn Diktafon 1 2 Delarnas namn - ) ( * & 9 # $ % ^ u = q w y t e r 4 1 Inbyggd stereomikrofon (L) 2 MIC-ingång (mikrofon) 3 Inbyggd stereomikrofon (R) 4 SCENE-knapp 5 Volymknapp ( +) 6 Volymknapp ( ) 7 USB-kontakt 8 POWER/HOLD-omkopplare 9 LED-indikator (LED) 0 Display! F1/ F2/ 2-knapp # REC-knapp (inspelning) ( s) $ 9-knapp % MENU-knapp ^ ERASE-knapp & 3-knapp * ` OK-knapp ( HOME-knapp ) 0-knapp - STOP-knapp ( 4) = Batterilucka q Batteriluckans frigöringsspak w Inbyggd högtalare e HÖRLURAR-uttag (hörlurar) r Fjärrkontrolluttag Uttag för anslutning av fjärrkontrollens mottagningsdel (tillval) RS30W. Du kan starta/stoppa inspelningen från fjärrkontrollen. t Kortlucka y Wi-Fi PÅ/AV-omkopplare u Fäste för rem

5 Delarnas namn Visning 4 Skärmbilden [Hem] TIPS När diktafonen är i stoppläge kan du kontrollera aktuellt datum och tid genom att trycka på F1-knappen (TID) på [Hem]-skärmen. Om aktuellt datum/ tid är fel inställt, se»ställa in datum/ tid [Tid och datum]» ( s. 71) Delarnas namn 7 1 [Musik]-läge ( s. 36) 2 [Podcast]-läge ( s. 36) 3 [Schemaläggare]-läge ( s. 49) 4 Markör 5 [Meny]-läge ( s. 55) 6 [Recorder]-läge ( s. 28) 7 För tillfället valt läge 5

6 Delarnas namn Visning 4 [Recorder]-läge Delarnas namn 7 8 Mapplista Fillista # $ % Filvisning & * ( ) 0 0 ^ Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Inspelningsformat ( s. 59), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Inspelning ( s. 28) [ ]: Inspelningspaus ( s. 30) [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snapp uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40), Röstupptäckt ( s. 79), Röstuppspelning ( s. 62), Transkriberingsuppspelning ( s. 65) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Mappnamn, inspelningsdatum/tid ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten inspelningstid eller uppspelningstid ( Möjlig återstående inspelningstid eller fillängd ) Indikator för återstående minne, stapelindikator för uppspelningsposition

7 Delarnas namn Visning 4 [Musik]-läge 7 8 Mapplista Fillista Filvisning # $ % & * ( ) Delarnas namn 0 0 ^ 0 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Filformat ( s. 39), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Titel, artist, album ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten uppspelningstid ( Fillängd ) Indikator för uppspelningsposition 7

8 Delarnas namn Visning 4 [Podcast]-läge Delarnas namn # $ % ^ & * Betydelsen av indikatorerna som visas i indikatordisplayområden (samma för alla lägen) [ ]: Inspelningsnivå [ ]: Lågpassfilter [ ]: Zoom Mic [ ]: Brusreducering [ ]: Röstbalans [ ][ ][ ]: Uppspelnområde [ ]: Repetera 8 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt filnamn 8 Filformat ( s. 39), Fillås ( s. 66) 9 Indikator för röstinspelningsstatus [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) 0 Uppspelningshastighet ( s. 40)! Indexmarkering (Tillfällig) ( s. Titel, radiostation, namn på program # Indikatordisplayområde $ Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp % Förfluten uppspelningstid ^ Fillängd & Indikator för uppspelningsposition * Funktionsknappguide

9 Delarnas namn Visning 4 [Schemaläggare]-läge 7 8 Kalenderskärm Delarnas namn 9 # $ 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Titel 8 År och månad för den kalender som visas 9 Kalender ( s. 45, s. 49) 0 Valt datum! Antal registrerade objekt och inställningsdetaljer för den valda dagen (Memon: 3 Larm: Aktuellt datum # Redan registrerat röstmemo/larm $ Funktionsknappguide 9

10 Komma igång 1 Inställning När du har packat upp diktafonen följer du stegen nedan för att göra den redo för användning. Inställning Steg 1 3 Steg 2 3 Steg 3 3 Steg 4 3 Steg 5 Sätt i batteriet Ladda diktafonen Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställ in diktafonens klocka för användning med filhantering. Ställa in röstguiden Ta bort skärmskyddet på displayen. 10

11 Inställning Sätta i batteriet Innan du använder diktafonen tar du ut batteriet från väskan och sätter i det i diktafonens batterifack. 1 1 Du öppnar batteriluckan genom att skjuta batteriluckans frigöringsspak i pilens riktning. Inställning Som visat, sätt i batteripacket så att de sticker in under det utskjutande delen av diktafonen. 2 Ha etiketten på baksidan riktad uppåt, passa in diktafonens terminaler med batteriet och tryck sedan nedåt i A och sätt batteriet på plats genom att trycka det inåt i B. 3 Skjut in batteriluckan tills den är helt stängd. OBS! Se till att stänga batteriluckan ordentligt (skjut in den tills det klickar). Stäng inte batteriluckan om batteriet inte är helt isatt. Se efter att det inte finns några främmande metallföremål på batteriets terminal. Använd inte något annat batteri än det angivna. 11

12 Inställning 1 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Batteriet kan laddas upp genom att du ansluter den medföljande nätadaptern (A514). Det rekommenderas att du använder nätadaptern när du använder diktafonen under en längre tid, t.ex. vid långa inspelningar. OBS! Litium-jonbatterier laddar ur sig av sig själva. Se till att du laddar batteriet innan du börjar spela in. Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 1 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på nätadaptern. Anslut USB-kabeln till nätadaptern. 2 Anslut nätadaptern till ett eluttag. Till ett eluttag 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [AC Adapter]. 12

13 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 5 Tryck på `OK för att starta laddning. 6 Laddningen är färdig när batteriindikatorn ändras till [ ]. OBS! Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 1 Starta datorn. 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på dator n. Inställning Laddningstid: cirka 3 timmar* * Den uppskattade tid som åtgår för att ladda upp ett helt tomt batteri i rumstemperatur. Laddningstiden beror på återstående kraft och batteriets skick. OBS! Använd bara den medföljande Olympus USB-nätadaptern (A514). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 13

14 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 Inställning 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [PC]. 5 Tryck på `OK för att starta laddningen. 6 Laddningen är färdig när [Batteri fullt] visas. OBS! Strömmen till datorn måste vara på för att ladda batteriet via USB-kontakten. Du kan inte ladda batteriet när datorns ström är avstängd eller om datorn är i viloläge, vänteläge eller automatiskt avstängningsläge. Använd inte en USB-hubb när du laddar batteriet via anslutning till en dator. När [ ] *1 eller [ ] *2 visas kan batteriet inte laddas. Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 och 35 C. *1 [ ]: Omgivningstemperaturen är för låg. *2 [ ]: Omgivningstemperaturen är för hög Om batteritiden blivit märkbart kortare vid fulladdning byter du till ett nytt batteri. Sätt in USB-kontakten ordentligt. Funktionen blir inte normal om anslutningen inte görs på rätt sätt. Använd bara en kompatibel Olympus USB-förlängningskabel. Funktionen kan inte garanteras om en kabel från en annan tillverkare används Använd bara Olympus USB-förlängningskabel med diktafonen och använd aldrig produkter från andra tillverkare. Om du väljer [AC Adapter] när nätadaptern är ansluten kan du ladda batteriet med [USB inställn.] inställt på [Sammansatt] ( s. 72). 14

15 Inställning Slå PÅ strömmen 1 När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLDomkopplaren i pilens riktning. Ställa in datum/tid 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja det objekt som ska ställas in. 1 Inställning 2 Tryck på 2 eller 3-knappen för att växla numret. POWER/HOLDomkopplare OBS! Ladda alltid ett uppladdningsbart batteri innan du använder det första gången ( s. 12). För att ändra inställningen av ett annat objekt, trycker du på 9 eller 0 för att flytta den blinkande markören och trycker sedan på 2 eller 3 för att ändra numret. 3 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. TIPS Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Du kan ändra klockvisningsformatet. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. 15

16 Inställning Batterier 1 Inställning/Batterier Ställa in röstguiden Denna funktion ger röstmeddelanden beträffande diktafonens användningsförhållanden. 1 Tryck på 2 eller 3 för att välja [På] eller [Av]. [På]: röstguidefunktionen är aktiverad. [Av]: röstguidefunktionen är inaktiverad. 2 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. Uppladdningsbara batterier Läs informationen nedan noga när du använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri (Li-50B). 4 Urladdning Uppladdningsbara batterier laddas ur av sig själva när de inte används. Se till att ladda batteriet innan du använder det. 4 Drifttemperatur Uppladdningsbara batterier är kemikaliebaserade produkter. Deras prestanda kan variera även när de används inom det rekommenderade temperaturområdet. Denna variation är normal. 4 Rekommenderat temperaturområde Vid drift av diktafonen: 0 till 42 C Vid laddning: 5 till 35 C Vid långvarig förvaring: 20 till 30 C Användning av ett uppladdningsbart batteri utanför temperaturområdena ovan kan resultera i att batteriets prestanda eller livslängd försämras. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring för att förhindra läckage eller rost. 16 TIPS [På/Av], [Hastighet] och [Volym] kan ställas in för röstguidefunktionen. Se»Ställa in röstguiden [Röstguidning]» ( s. 86) för proceduren. OBS! På grund av karaktären hos uppladdningsbara litium-jonbatterier kan det hända att nya batterier och batterier som inte används under en längre tid (en månad eller mer) inte blir helt uppladdade. Batteriet bör bli fulladdat efter när det laddats och laddats ur tre gånger.

17 Batterier Kassera alltid uppladdningsbara batteriet på det föreskrivna sättet. Innan du kasserar uppladdningsbara batterier som inte är helt urladdade bör du vidta steg som förhindrar kortslutning, som att isolera deras poler med tejp. Stäng alltid av strömmen innan du byter batteri. Filer kan skadas om batteriet tas bort medan diktafonen spelar in eller att utför en operation, t.ex. raderar en fil. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Du kanske måste ställa in datum/tid om batteriet tas bort från diktafonen i över en minut, eller om batteriet snabbt tas bort och sätts tillbaka igen. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring. När du köper uppladdningsbara batterier ska du alltid välja litiumjonbatterier (Li-50B). Funktionen kan inte garanteras. Om ett batteri från en annan tillverkare används. Även om batteriindikatorn är [ ], kan uppspelning med den inbyggda högtalaren leda till ett fall i batteriets utspänning, vilket medför att diktafonen återställs. Sänk volymen i det här fallet. Batteritiden blir kortare vid användning av ett SD-kort. Den kontinuerliga användningstiden på batteri varierar beroende på prestandan hos det batteri som används ( s. 128). Batteritiden blir kortarre vid användning av ett uppladdningsbart litium-jonbatteri som har använts upprepade gånger ( s. 128). För kunder i Tyskland: Olympus har ett avtal med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att säkerställa en miljövänlig kassering av batterier. Batteriindikator När batteriet förlorar sin återstående laddning ändras batteriindikatorn i displayen på följande sätt: [ ] anger att det är lite återstående laddning kvar. Ladda batteriet. När batteriet tagit slut visas [ ] och [Batterinivå låg] och funktionen stoppas. 1 Batterier 17

18 Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Diktafonen har ett eget internminne och stöder också vanliga SD-kort (SD, SDHC och SDXC) som säljs separat. Sätta i ett SD-kort Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 3 Stäng kortluckan. När du för in SD-kortet visas fönstret för val av inspelningsmedia. 4 Om du vill spela in på SD-kortet trycker du på 2 eller 3 och väljer sedan [Ja]. 2 Sätt i ett SD-kort och se till att det sitter på rätt sätt enligt bilden. 5 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. 18 Sätt i SD-kortet rakt, undvik att sätta i det snett. Om du sätter i ett SD-kort åt fel håll eller snett kan dess kontakter skadas och kortet fastna i facket. Ett SD-kort som inte är helt isatt (om det inte klickat på plats) ta ev. inte emot data. TIPS Du kan också välja internminnet som inspelningsmedia ( s. 71).

19 Sätta i/ta bort ett SD-kort Sätta i ett SD-kort OBS! Diktafonen känner kanske inte igen ett SD-kort som formaterats (initierats) för en dator eller annan enhet. Innan du använder ett SD-kort bör du alltid initiera det på diktafonen ( s. 88). SD-kort Du kan inte spela in eller radera om skrivskyddsomkopplaren är inställd på [LOCK]. Ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 2 Frigör SD-kortet genom att trycka det inåt och sedan sakta släppa ut det. 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort Skrivskyddsomkopplare SD-kortet rör sig utåt och stannar. Dra ut SD-kortet med fingerspetsarna. [Inbyggt minne] visas när du tagit bort ett SD-kort om [Minnesval] ställts in på [SD Card]. 3 Stäng kortluckan. 19

20 Sätta i/ta bort ett SD-kort Ta bort ett SD-kort 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort OBS! SD-kort kan skjutas ut med kraft om du släpper fingret för snabbt efter att ha tryckt in kortet. Beroende på korttillverkare och korttyp kan det hända att vissa SD-kort och SDHC-kort är inte helt kompatibla med röstinspelning och inte känns igen. För information om vilka SD-kort som bekräftats vara kompatibla av Olympus, kontakta vår kundsupport på: Lägg märke till att vår kundsupport tillhandahåller information om SD-kortillverkare och korttyper som Olympus har bekräftat fungerar, men inte kan garantera prestanda för. Lägg också märke till att vissa kort kanske inte längre känns igen på rätt sätt av diktafonen i de fall tillverkaren ändrat kortets specifikationer. Läs bruksanvisningarna som medföljde SD-kortet innan användning. Om ett SD-kort inte känns igen av diktafonen försöker du ta ut det och sätta i det igen och ser om det fungerar då. Bearbetningshastigheten kan vara låg för vissa SD-korttyper. Bearbetningsprestanda kan också minskas vid skrivning eller borttagning av data upprepade gånger från ett SD-kort. Om detta inträffar ska du initiera SD-kortet igen ( s. 88). 20

21 Förhindra oavsiktlig användning Om du ställer in diktafonen i HÅLL-läge behålls det aktuella funktionsläget och knapparna avaktiveras. HÅLL-läget är en praktisk funktion som förhindrar oavsiktliga knappnedtryckningar när diktafonen bärs i en väska eller ficka. Det är också användbart för att förhindra att diktafonen stoppas oavsiktligt under inspelning. 1 Ställa in HÅLL-läget 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge [HOLD]. Frigöra HÅLL-läge 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge A som i bilden nedan. Förhindra oavsiktlig användning [Håll] visas i displayen och diktatonen placeres i HÅLL-läge. OBS! Om du trycker på en knapp när enheten är i hålläge, blinkar LED-indikatorn i blått men inget händer. Om du ställer in HÅLL-läget under uppspelning (eller inspelning) fortsätter uppspelningen (eller inspelningen) och ingen annan åtgärd kan utföras (diktafonen stoppar när uppspelningen är klar eller så avbryts inspelningen det inte finns mer tillgängligt minne). 21

22 Stänga AV strömmen Stänga AV strömmen 1 Stänga AV strömmen Befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen sparas när strömmen stängs AV. 1 Håll POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning i minst en sekund. Energisparläge När diktafonen har varit stoppad i minst 10 minuter (standardinställning) efter att strömmen slagits PÅ slocknar displayen och diktafonen placeras automatiskt i energisparläge ( s. 71). För att släppa energisparläget, slå på strömmen igen. Uppspelningens stopposition vid ström AV lagras i minnet. TIPS Genom att stänga AV strömmen när diktafonen inte används kan du minimera batteriförbrukningen. 22

23 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge När du slår på strömmen visas [Hem]-skärmen. Från [Hem]-skärmen når du tillgängliga funktioner, t.ex. diktafon eller musikspelare. Se referenssidan för varje funktion. 1 Tryck på knappen HEM för att visa [Hem]-skärmen 3 Tryck på knappen `OK. 1 Funktioner på [Hem]-skärmen Under inspelning ändras skärmen inte till [Hem]-skärmen. 2 Tryck på 2/3, 9 eller 0 för att välja önskat läge. När [Recorder] är valt: Läget ändras till [Recorder]. I det här läget kan du spela in med hjälp av mikrofon eller spela upp filer som tidigare spelats in på diktafonen ( s. 28, s. 36). 23

24 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge 1 Funktioner på [Hem]-skärmen När [Musik] är valt: Läget ändras till [Musik]. I det här läget kan du spela upp musikfiler som överförts till diktafonen ( s. 36). När [Meny] är valt: Läget ändras till [Meny] och du kan konfigurera diktafonens funktioner ( s. 55). När [Schemaläggare] är valt: Läget ändras till [Schemaläggare] och röstmemon kan registreras på det valda datumet ( s. 49). När [Podcast] är valt: Läget ändras till [Podcast] och du kan spela upp poddsändningsinnehåll som överförts till diktafonen med Olympus Sonority ( s. 36, s. 100). 24

25 Mappar Du kan spela in data på internminnet eller SD-kortet. Oavsett vilket inspelningsmedia du valt sorteras och sparas röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i mappar med en hierarkisk trädstruktur. De sparade filerna kan sorteras om i den ordning du önskar ( s. 66). Mappar för röstinspelningar Ljudfiler som spelas in av diktafonen sparas i mapparna [Folder A] till [Folder E] i mappen [Recorder]. Du kan ändra namnet på [Folder A] till [Folder E] ( s. 61). Mappar för musikuppspelning När musikfiler skapade med Windows Media Player överförs till diktafonen skapas mappar automatiskt för dem i mappen för musikuppspelning, med den hierarkiska struktur som visas nedan. 1 Mappar Hem Välj läget på skärmbilden [Hem]. Hem Diktafon Mapp A Musik Första nivån Artist 01 Andra nivån 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Mapp Album Mapp B Mapp C Mapp D Mapp E Inspelningar gjorda med mikrofon sparas här. Filer och mappar placerade direkt i mappen [Recorder] (inte i en av undermapparna) visas inte av diktafonen. Fil 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara högst 999 filer och mappar i mappen [Musik]. Du kan överföra upp till 6000 låtar i mappen [Musik]. 25

26 Mappar Mappar för poddsändningsuppspelning 1 Mappar Mappen [Podcast] tillhandahålls för lagring av filer som distribueras av poddsändningar. Du kan lyssna på program (filer) överförda från Olympus Sonority till diktafonen. Hem Podcast Första nivån Programmapp 01 Programmapp 02 Andra nivån Mapp 999 Fil Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara totalt 999 filer och mappar i mappen [Podcast]. Du kan överföra upp till 6000 filer till mappen [Podcast]. 26

27 Välja mappar och filer Du kan välja en annan mapp medan diktafonen är stoppad eller spelar upp en fil. Se»Mappar» ( s. 25) för en beskrivning av diktafonens hierarkiska mappstruktur. Skärmbilden [Hem] Mappar för röstinspelning 1 Mapplista Fillista Filvisning Välja mappar och filer Mappar för musikuppspelning Mapplista Fillista Filvisning När läge [Musik] är valt. Framåt: knappen `OK Varje tryck på OK öppnar den aktuella valda mappen eller filen i listan, och flyttar framåt till nästa (lägre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 9. Tillbaka: knappen F1 (Bakåt/lista) Varje tryck på LIST flyttar bakåt till föregående (högre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 0. 2 eller 3-knapp Används för att välja en mapp eller fil. HOME-knapp Återgå till [Hem]-skärmen. [Hem]-skärm: Används för att välja diktafonens läge ( s. 23). Listvisning: Visar mapparna och filerna som spelats in i diktafonen. Filvisning: Visar informationen för den valda filen. 27

28 Spelar in Spelar in 2 Diktafonen har fem mappar ([&] till [*]) där inspelade filer kan sparas. Dessa mappar är praktiska för sortering av inspelning i olika kategorier (t.ex. arbete och fritid). Grundläggande inspelningsprocedur Spelar in 1 På [Hem]-skärmen trycker du på 2, 3, 9 eller 0 för att välja [Recorder] och sedan på knappen `OK ( s. 23). 2 Tryck på 2 eller 3 för att välja önskad inspelningsmapp. 4 Tryck på knappen REC ( s) för att starta inspelning. a b c Det nyinspelade ljudet sparas i den valda mappen. d 3 Rikta den inbyggda mikrofonen i riktningen för det ljud du vill spela in. a Insp.läge b Förfluten inspelningstid c Möjlig återstående inspelningstid d Nivåmätare (ändras utifrån inspelningsvolymen och inspelningsfunktionsinställningen) LED-indikatorn tänds och [ ] visas i displayen. 5 Tryck på knappen STOP ( 4) när du vill stoppa inspelningen. e e Filens längd [ ] visas i displayen. 28

29 Spelar in Ljudfiler inspelade med diktafonen får automatiskt ett filnamn i nedanstående format _ 0001.WMA Inspelningsdatum Anger årtalet, månaden och dagen som inspelningen gjordes. 2 Filnummer Tillagda filnummer är i följd, oavsett om inspelningsmediet har bytts. 3 Filändelse En filändelse som anger det filformat filen spelades in med. Linjärt PCM-format:».WAV» MP3-format:».MP3» WMA-format:».WMA» TIPS [Insp. läge] måste ställas in med diktafonen stoppad ( s. 59). Om du trycker på knappen REC ( s) medan [Recorder] är valt på skärmbilden [Hem] kan du starta inspelningen. Den inspelade filen sparas i [Folder A]. Du kan justera inspelningsnivån manuellt för att matcha din tillämpning ( s. 58). OBS! För att förhindra att början av inspelningen klipps av börjar du inspelningen när LED-indikatorn har tänts eller lägesindikatorn visas i displayen. När den återstående möjliga inspelningstiden är 60 sekunder börjar LED-indikatorn blinkar. Den blinkar snabbare ju mer den återstående tiden minskar (vid 30 och 10 sekunder). När [Folder Fullt] visas kan ingen mer inspelning göras. Om du vill spela in mer måste du välja en annan mapp eller ta bort filer som inte behövs längre ( s. 46). Om [Minnet fullt] har diktfonen inget mer tillgängligt minne. Du måste ta bort filer som inte längre behövs för att spela in mer ( s. 46). När du använder ett SD-kort i diktafonen måste du ha valt rätt inställning för inspelningsmedia ([Internt minne] eller [SD Card]) ( s. 71). Om en annan mapp än mapparna & till * har valts när knappen REC ( s) trycks ned, visas det blinkande meddelandet [Kan inte spela in i den här foldern]. Gör om inspelningen efter att ha valt en av mapparna & till *. Det rekommenderas att du initierar inspelningsmediet innan du gör en viktig inspelning. Bearbetningsprestanda kan minskas vid skrivning till eller borttagning av data från inspelningsmediet upprepade gånger. Initiera inspelningsmediet i så fall ( s. 88). 2 Spelar in 29

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-7 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-7 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL DIKTAFON VN-733PC VN-732PC VN-731PC Komma igång Inspelning Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002

Din manual OLYMPUS WS-650S DNS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607002 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS WS-650S DNS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIKTAFON DP-211 FICKMINNE INSTRUKTIONSMANUAL. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! FICKMINNE DIKTAFON DP-211 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029

Din manual OLYMPUS VN-7800PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3607029 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLYMPUS VN-7800PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

IC Recorder ICD-PX820

IC Recorder ICD-PX820 4-166-309-51(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundläggande användning Övriga inspelningsfunktioner Övriga uppspelningsfunktioner Redigera meddelanden Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

VP-10 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Meny. Använda med en PC. Övrig information

VP-10 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Meny. Använda med en PC. Övrig information DIGITAL DIKTAFON VP-10 Komma igång Spelar in Spela upp Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs dessa anvisningar för information

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DS-2500 BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (13) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer