DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC."

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa att du får lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen före användning.

2 Innehållsförteckning 2 Delarnas namn... 4 Diktafon... 4 Visning Komma igång Inställning...10 Sätta i batteriet Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställa in röstguiden Batterier...16 Sätta i/ta bort ett SD-kort...18 Sätta i ett SD-kort Ta bort ett SD-kort Förhindra oavsiktlig användning...21 Ställa in HÅLL-läget Frigöra HÅLL-läge Stänga AV strömmen...22 Stänga AV strömmen Funktioner på [Hem]-skärmen...23 Välja läge Mappar...25 Mappar för röstinspelningar Mappar för musikuppspelning Mappar för poddsändningsuppspelning Välja mappar och filer Spelar in Spelar in...28 Grundläggande inspelningsprocedur Pausa/återuppta inspelning Medhörning under inspelning Inspelning med extern mikrofon...32 Inspelning med extern mikrofon Spela in från en annan ansluten enhet...33 Spela in ljud från annan enhet med den här diktafonen Spela in ljud från den här diktafonen på annan enhet Ändra inspelningsscenen [Inspeln scen]...34 Ändra inspelningstyp Spela upp Spela upp...36 Grundläggande uppspelningsprocedur Uppspelning via hörlurar Snabbspolning framåt Spola tillbaka Hoppa till början av en fil Ändra återgivningshastighet ABC-repeterad uppspelning Indexmarkeringar/tillfälliga markeringar...44 Skriva en indexmarkering/tillfällig markering Radera en indexmarkering/tillfälllig markering Kalendersökfunktion...45 Använda kalendersökfunktionen för att söka efter en fil Radera filer/mappar...46 Radera filer Radera en mapp Radera delar av filer Schema Visa schemaskärmen...49 Hantera schemaskärmen Registrera ett röstmemo...50 Spela in ett röstmemo på ett visst datum Lyssna på ett röstmemo...51 Spela upp ett registrerat röstmemo Spela upp röst som ett larm...52 Ställa in datum och tid för uppspelning av röstmemot Radera ett röstmemo...54 Radera ett röstmemo Meny Ställa in menyalternativ...55 Grundläggande användning Inspelningsmeny [Inspel meny]...58 Välja inspelningskänsligheten [Insp.nivå] Ställa in inspelningsläget [Insp.läge] Välja mikrofonens riktningskänslighet [Zoom mik] Minska brus under inspelning [Low Cut Filter] Ställa in inspelningsläget [Inspelningstimer] Ändra mappnamnet [Mappnamn] Ställa in medhörningen [Inspeln monitor]... 61

3 Innehållsförteckning Uppspelningsmenyn [Uppspeln Meny]...62 Hoppa över icke-röstdelar under uppspelning [Röstuppspeln] Minska brus under uppspelning [Brusreducering] Justera lågvolymdelar under uppspelning [Röstbalans] Välja uppspelningslägen [Play mode] Ange ett överhoppningsutrymme [Skip space] Öka effektiviteten för rösttranskribering [Transkriberingsuppspelning] Arkiv-menyn [Fil Meny]...66 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Förhindra oavsiktlig filradering [Lås Fil] Sortera filer [Sortera efter] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil] Visa fil- eller mappinformation [Tillhör] Radera innehållsmappen [Radera app.data] LCD/Ljud-menyn [LCD/Ljudmeny]...69 Ställa in bakgrundsbelysningen [Bakbelysning] Ställa in LED-indikatorbelysningen [LED] Slå på/av pipsoignalen [Pip] Ändra displayspråket [Språk(Lang)] Ställa in inspelningsläget [Röstguidning] Välja högtalarutgången [Högtalare] Enhetsmeny [Apparatmeny]...71 Välja inspelningsmedia [Minnesval] Ställa in strömsparläge [Energisparläge] Ställa in datum/tid [Tid och datum] Ställa in USB-anslutningen [USB inställn.] Återstäla standardinställningarna [Reset settings] Formatera ett inspelningsmedia [Format] Kontrollera inspelnings mediainformation [Minnesinfo] Kontrollera diktafonens information [Systeminfo] Visa Wi-Fi-inställningsinformation [Wi-Fi] Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer]...76 Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer] Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt]...79 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy]...81 Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil]...84 Dela upp filer [Dela fil] Ställa in röstguiden [Röstguidning]...86 Ställa in röstguiden [Röstguidning] Formatera ett inspelningsmedia [Format]...88 Formatera ett inspelningsmedia [Format] Wi-Fi-funktion Innan du använder Wi-Fi-funktionen...90 Om OLYMPUS Audio Controller Använda med en PC PC-operativmiljö...95 PC-anslutning/frånkoppling...97 Ansluta diktafonen till en PC Koppla från diktafonen från en PC Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda direkthjälp Uppgraderingsfunktion Ladda upp en fil till en PC Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Skötsel av diktafonen Tillbehör (medföljer ej) Copyright- och varumärkesinformation Säkerhetsföreskrifter Tekniska data

4 Delarnas namn Diktafon 1 2 Delarnas namn - ) ( * & 9 # $ % ^ u = q w y t e r 4 1 Inbyggd stereomikrofon (L) 2 MIC-ingång (mikrofon) 3 Inbyggd stereomikrofon (R) 4 SCENE-knapp 5 Volymknapp ( +) 6 Volymknapp ( ) 7 USB-kontakt 8 POWER/HOLD-omkopplare 9 LED-indikator (LED) 0 Display! F1/ F2/ 2-knapp # REC-knapp (inspelning) ( s) $ 9-knapp % MENU-knapp ^ ERASE-knapp & 3-knapp * ` OK-knapp ( HOME-knapp ) 0-knapp - STOP-knapp ( 4) = Batterilucka q Batteriluckans frigöringsspak w Inbyggd högtalare e HÖRLURAR-uttag (hörlurar) r Fjärrkontrolluttag Uttag för anslutning av fjärrkontrollens mottagningsdel (tillval) RS30W. Du kan starta/stoppa inspelningen från fjärrkontrollen. t Kortlucka y Wi-Fi PÅ/AV-omkopplare u Fäste för rem

5 Delarnas namn Visning 4 Skärmbilden [Hem] TIPS När diktafonen är i stoppläge kan du kontrollera aktuellt datum och tid genom att trycka på F1-knappen (TID) på [Hem]-skärmen. Om aktuellt datum/ tid är fel inställt, se»ställa in datum/ tid [Tid och datum]» ( s. 71) Delarnas namn 7 1 [Musik]-läge ( s. 36) 2 [Podcast]-läge ( s. 36) 3 [Schemaläggare]-läge ( s. 49) 4 Markör 5 [Meny]-läge ( s. 55) 6 [Recorder]-läge ( s. 28) 7 För tillfället valt läge 5

6 Delarnas namn Visning 4 [Recorder]-läge Delarnas namn 7 8 Mapplista Fillista # $ % Filvisning & * ( ) 0 0 ^ Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Inspelningsformat ( s. 59), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Inspelning ( s. 28) [ ]: Inspelningspaus ( s. 30) [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snapp uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40), Röstupptäckt ( s. 79), Röstuppspelning ( s. 62), Transkriberingsuppspelning ( s. 65) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Mappnamn, inspelningsdatum/tid ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten inspelningstid eller uppspelningstid ( Möjlig återstående inspelningstid eller fillängd ) Indikator för återstående minne, stapelindikator för uppspelningsposition

7 Delarnas namn Visning 4 [Musik]-läge 7 8 Mapplista Fillista Filvisning # $ % & * ( ) Delarnas namn 0 0 ^ 0 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Filformat ( s. 39), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Titel, artist, album ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten uppspelningstid ( Fillängd ) Indikator för uppspelningsposition 7

8 Delarnas namn Visning 4 [Podcast]-läge Delarnas namn # $ % ^ & * Betydelsen av indikatorerna som visas i indikatordisplayområden (samma för alla lägen) [ ]: Inspelningsnivå [ ]: Lågpassfilter [ ]: Zoom Mic [ ]: Brusreducering [ ]: Röstbalans [ ][ ][ ]: Uppspelnområde [ ]: Repetera 8 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt filnamn 8 Filformat ( s. 39), Fillås ( s. 66) 9 Indikator för röstinspelningsstatus [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) 0 Uppspelningshastighet ( s. 40)! Indexmarkering (Tillfällig) ( s. Titel, radiostation, namn på program # Indikatordisplayområde $ Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp % Förfluten uppspelningstid ^ Fillängd & Indikator för uppspelningsposition * Funktionsknappguide

9 Delarnas namn Visning 4 [Schemaläggare]-läge 7 8 Kalenderskärm Delarnas namn 9 # $ 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Titel 8 År och månad för den kalender som visas 9 Kalender ( s. 45, s. 49) 0 Valt datum! Antal registrerade objekt och inställningsdetaljer för den valda dagen (Memon: 3 Larm: Aktuellt datum # Redan registrerat röstmemo/larm $ Funktionsknappguide 9

10 Komma igång 1 Inställning När du har packat upp diktafonen följer du stegen nedan för att göra den redo för användning. Inställning Steg 1 3 Steg 2 3 Steg 3 3 Steg 4 3 Steg 5 Sätt i batteriet Ladda diktafonen Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställ in diktafonens klocka för användning med filhantering. Ställa in röstguiden Ta bort skärmskyddet på displayen. 10

11 Inställning Sätta i batteriet Innan du använder diktafonen tar du ut batteriet från väskan och sätter i det i diktafonens batterifack. 1 1 Du öppnar batteriluckan genom att skjuta batteriluckans frigöringsspak i pilens riktning. Inställning Som visat, sätt i batteripacket så att de sticker in under det utskjutande delen av diktafonen. 2 Ha etiketten på baksidan riktad uppåt, passa in diktafonens terminaler med batteriet och tryck sedan nedåt i A och sätt batteriet på plats genom att trycka det inåt i B. 3 Skjut in batteriluckan tills den är helt stängd. OBS! Se till att stänga batteriluckan ordentligt (skjut in den tills det klickar). Stäng inte batteriluckan om batteriet inte är helt isatt. Se efter att det inte finns några främmande metallföremål på batteriets terminal. Använd inte något annat batteri än det angivna. 11

12 Inställning 1 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Batteriet kan laddas upp genom att du ansluter den medföljande nätadaptern (A514). Det rekommenderas att du använder nätadaptern när du använder diktafonen under en längre tid, t.ex. vid långa inspelningar. OBS! Litium-jonbatterier laddar ur sig av sig själva. Se till att du laddar batteriet innan du börjar spela in. Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 1 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på nätadaptern. Anslut USB-kabeln till nätadaptern. 2 Anslut nätadaptern till ett eluttag. Till ett eluttag 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [AC Adapter]. 12

13 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 5 Tryck på `OK för att starta laddning. 6 Laddningen är färdig när batteriindikatorn ändras till [ ]. OBS! Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 1 Starta datorn. 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på dator n. Inställning Laddningstid: cirka 3 timmar* * Den uppskattade tid som åtgår för att ladda upp ett helt tomt batteri i rumstemperatur. Laddningstiden beror på återstående kraft och batteriets skick. OBS! Använd bara den medföljande Olympus USB-nätadaptern (A514). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 13

14 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 Inställning 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [PC]. 5 Tryck på `OK för att starta laddningen. 6 Laddningen är färdig när [Batteri fullt] visas. OBS! Strömmen till datorn måste vara på för att ladda batteriet via USB-kontakten. Du kan inte ladda batteriet när datorns ström är avstängd eller om datorn är i viloläge, vänteläge eller automatiskt avstängningsläge. Använd inte en USB-hubb när du laddar batteriet via anslutning till en dator. När [ ] *1 eller [ ] *2 visas kan batteriet inte laddas. Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 och 35 C. *1 [ ]: Omgivningstemperaturen är för låg. *2 [ ]: Omgivningstemperaturen är för hög Om batteritiden blivit märkbart kortare vid fulladdning byter du till ett nytt batteri. Sätt in USB-kontakten ordentligt. Funktionen blir inte normal om anslutningen inte görs på rätt sätt. Använd bara en kompatibel Olympus USB-förlängningskabel. Funktionen kan inte garanteras om en kabel från en annan tillverkare används Använd bara Olympus USB-förlängningskabel med diktafonen och använd aldrig produkter från andra tillverkare. Om du väljer [AC Adapter] när nätadaptern är ansluten kan du ladda batteriet med [USB inställn.] inställt på [Sammansatt] ( s. 72). 14

15 Inställning Slå PÅ strömmen 1 När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLDomkopplaren i pilens riktning. Ställa in datum/tid 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja det objekt som ska ställas in. 1 Inställning 2 Tryck på 2 eller 3-knappen för att växla numret. POWER/HOLDomkopplare OBS! Ladda alltid ett uppladdningsbart batteri innan du använder det första gången ( s. 12). För att ändra inställningen av ett annat objekt, trycker du på 9 eller 0 för att flytta den blinkande markören och trycker sedan på 2 eller 3 för att ändra numret. 3 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. TIPS Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Du kan ändra klockvisningsformatet. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. 15

16 Inställning Batterier 1 Inställning/Batterier Ställa in röstguiden Denna funktion ger röstmeddelanden beträffande diktafonens användningsförhållanden. 1 Tryck på 2 eller 3 för att välja [På] eller [Av]. [På]: röstguidefunktionen är aktiverad. [Av]: röstguidefunktionen är inaktiverad. 2 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. Uppladdningsbara batterier Läs informationen nedan noga när du använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri (Li-50B). 4 Urladdning Uppladdningsbara batterier laddas ur av sig själva när de inte används. Se till att ladda batteriet innan du använder det. 4 Drifttemperatur Uppladdningsbara batterier är kemikaliebaserade produkter. Deras prestanda kan variera även när de används inom det rekommenderade temperaturområdet. Denna variation är normal. 4 Rekommenderat temperaturområde Vid drift av diktafonen: 0 till 42 C Vid laddning: 5 till 35 C Vid långvarig förvaring: 20 till 30 C Användning av ett uppladdningsbart batteri utanför temperaturområdena ovan kan resultera i att batteriets prestanda eller livslängd försämras. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring för att förhindra läckage eller rost. 16 TIPS [På/Av], [Hastighet] och [Volym] kan ställas in för röstguidefunktionen. Se»Ställa in röstguiden [Röstguidning]» ( s. 86) för proceduren. OBS! På grund av karaktären hos uppladdningsbara litium-jonbatterier kan det hända att nya batterier och batterier som inte används under en längre tid (en månad eller mer) inte blir helt uppladdade. Batteriet bör bli fulladdat efter när det laddats och laddats ur tre gånger.

17 Batterier Kassera alltid uppladdningsbara batteriet på det föreskrivna sättet. Innan du kasserar uppladdningsbara batterier som inte är helt urladdade bör du vidta steg som förhindrar kortslutning, som att isolera deras poler med tejp. Stäng alltid av strömmen innan du byter batteri. Filer kan skadas om batteriet tas bort medan diktafonen spelar in eller att utför en operation, t.ex. raderar en fil. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Du kanske måste ställa in datum/tid om batteriet tas bort från diktafonen i över en minut, eller om batteriet snabbt tas bort och sätts tillbaka igen. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring. När du köper uppladdningsbara batterier ska du alltid välja litiumjonbatterier (Li-50B). Funktionen kan inte garanteras. Om ett batteri från en annan tillverkare används. Även om batteriindikatorn är [ ], kan uppspelning med den inbyggda högtalaren leda till ett fall i batteriets utspänning, vilket medför att diktafonen återställs. Sänk volymen i det här fallet. Batteritiden blir kortare vid användning av ett SD-kort. Den kontinuerliga användningstiden på batteri varierar beroende på prestandan hos det batteri som används ( s. 128). Batteritiden blir kortarre vid användning av ett uppladdningsbart litium-jonbatteri som har använts upprepade gånger ( s. 128). För kunder i Tyskland: Olympus har ett avtal med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att säkerställa en miljövänlig kassering av batterier. Batteriindikator När batteriet förlorar sin återstående laddning ändras batteriindikatorn i displayen på följande sätt: [ ] anger att det är lite återstående laddning kvar. Ladda batteriet. När batteriet tagit slut visas [ ] och [Batterinivå låg] och funktionen stoppas. 1 Batterier 17

18 Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Diktafonen har ett eget internminne och stöder också vanliga SD-kort (SD, SDHC och SDXC) som säljs separat. Sätta i ett SD-kort Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 3 Stäng kortluckan. När du för in SD-kortet visas fönstret för val av inspelningsmedia. 4 Om du vill spela in på SD-kortet trycker du på 2 eller 3 och väljer sedan [Ja]. 2 Sätt i ett SD-kort och se till att det sitter på rätt sätt enligt bilden. 5 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. 18 Sätt i SD-kortet rakt, undvik att sätta i det snett. Om du sätter i ett SD-kort åt fel håll eller snett kan dess kontakter skadas och kortet fastna i facket. Ett SD-kort som inte är helt isatt (om det inte klickat på plats) ta ev. inte emot data. TIPS Du kan också välja internminnet som inspelningsmedia ( s. 71).

19 Sätta i/ta bort ett SD-kort Sätta i ett SD-kort OBS! Diktafonen känner kanske inte igen ett SD-kort som formaterats (initierats) för en dator eller annan enhet. Innan du använder ett SD-kort bör du alltid initiera det på diktafonen ( s. 88). SD-kort Du kan inte spela in eller radera om skrivskyddsomkopplaren är inställd på [LOCK]. Ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 2 Frigör SD-kortet genom att trycka det inåt och sedan sakta släppa ut det. 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort Skrivskyddsomkopplare SD-kortet rör sig utåt och stannar. Dra ut SD-kortet med fingerspetsarna. [Inbyggt minne] visas när du tagit bort ett SD-kort om [Minnesval] ställts in på [SD Card]. 3 Stäng kortluckan. 19

20 Sätta i/ta bort ett SD-kort Ta bort ett SD-kort 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort OBS! SD-kort kan skjutas ut med kraft om du släpper fingret för snabbt efter att ha tryckt in kortet. Beroende på korttillverkare och korttyp kan det hända att vissa SD-kort och SDHC-kort är inte helt kompatibla med röstinspelning och inte känns igen. För information om vilka SD-kort som bekräftats vara kompatibla av Olympus, kontakta vår kundsupport på: Lägg märke till att vår kundsupport tillhandahåller information om SD-kortillverkare och korttyper som Olympus har bekräftat fungerar, men inte kan garantera prestanda för. Lägg också märke till att vissa kort kanske inte längre känns igen på rätt sätt av diktafonen i de fall tillverkaren ändrat kortets specifikationer. Läs bruksanvisningarna som medföljde SD-kortet innan användning. Om ett SD-kort inte känns igen av diktafonen försöker du ta ut det och sätta i det igen och ser om det fungerar då. Bearbetningshastigheten kan vara låg för vissa SD-korttyper. Bearbetningsprestanda kan också minskas vid skrivning eller borttagning av data upprepade gånger från ett SD-kort. Om detta inträffar ska du initiera SD-kortet igen ( s. 88). 20

21 Förhindra oavsiktlig användning Om du ställer in diktafonen i HÅLL-läge behålls det aktuella funktionsläget och knapparna avaktiveras. HÅLL-läget är en praktisk funktion som förhindrar oavsiktliga knappnedtryckningar när diktafonen bärs i en väska eller ficka. Det är också användbart för att förhindra att diktafonen stoppas oavsiktligt under inspelning. 1 Ställa in HÅLL-läget 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge [HOLD]. Frigöra HÅLL-läge 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge A som i bilden nedan. Förhindra oavsiktlig användning [Håll] visas i displayen och diktatonen placeres i HÅLL-läge. OBS! Om du trycker på en knapp när enheten är i hålläge, blinkar LED-indikatorn i blått men inget händer. Om du ställer in HÅLL-läget under uppspelning (eller inspelning) fortsätter uppspelningen (eller inspelningen) och ingen annan åtgärd kan utföras (diktafonen stoppar när uppspelningen är klar eller så avbryts inspelningen det inte finns mer tillgängligt minne). 21

22 Stänga AV strömmen Stänga AV strömmen 1 Stänga AV strömmen Befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen sparas när strömmen stängs AV. 1 Håll POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning i minst en sekund. Energisparläge När diktafonen har varit stoppad i minst 10 minuter (standardinställning) efter att strömmen slagits PÅ slocknar displayen och diktafonen placeras automatiskt i energisparläge ( s. 71). För att släppa energisparläget, slå på strömmen igen. Uppspelningens stopposition vid ström AV lagras i minnet. TIPS Genom att stänga AV strömmen när diktafonen inte används kan du minimera batteriförbrukningen. 22

23 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge När du slår på strömmen visas [Hem]-skärmen. Från [Hem]-skärmen når du tillgängliga funktioner, t.ex. diktafon eller musikspelare. Se referenssidan för varje funktion. 1 Tryck på knappen HEM för att visa [Hem]-skärmen 3 Tryck på knappen `OK. 1 Funktioner på [Hem]-skärmen Under inspelning ändras skärmen inte till [Hem]-skärmen. 2 Tryck på 2/3, 9 eller 0 för att välja önskat läge. När [Recorder] är valt: Läget ändras till [Recorder]. I det här läget kan du spela in med hjälp av mikrofon eller spela upp filer som tidigare spelats in på diktafonen ( s. 28, s. 36). 23

24 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge 1 Funktioner på [Hem]-skärmen När [Musik] är valt: Läget ändras till [Musik]. I det här läget kan du spela upp musikfiler som överförts till diktafonen ( s. 36). När [Meny] är valt: Läget ändras till [Meny] och du kan konfigurera diktafonens funktioner ( s. 55). När [Schemaläggare] är valt: Läget ändras till [Schemaläggare] och röstmemon kan registreras på det valda datumet ( s. 49). När [Podcast] är valt: Läget ändras till [Podcast] och du kan spela upp poddsändningsinnehåll som överförts till diktafonen med Olympus Sonority ( s. 36, s. 100). 24

25 Mappar Du kan spela in data på internminnet eller SD-kortet. Oavsett vilket inspelningsmedia du valt sorteras och sparas röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i mappar med en hierarkisk trädstruktur. De sparade filerna kan sorteras om i den ordning du önskar ( s. 66). Mappar för röstinspelningar Ljudfiler som spelas in av diktafonen sparas i mapparna [Folder A] till [Folder E] i mappen [Recorder]. Du kan ändra namnet på [Folder A] till [Folder E] ( s. 61). Mappar för musikuppspelning När musikfiler skapade med Windows Media Player överförs till diktafonen skapas mappar automatiskt för dem i mappen för musikuppspelning, med den hierarkiska struktur som visas nedan. 1 Mappar Hem Välj läget på skärmbilden [Hem]. Hem Diktafon Mapp A Musik Första nivån Artist 01 Andra nivån 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Mapp Album Mapp B Mapp C Mapp D Mapp E Inspelningar gjorda med mikrofon sparas här. Filer och mappar placerade direkt i mappen [Recorder] (inte i en av undermapparna) visas inte av diktafonen. Fil 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara högst 999 filer och mappar i mappen [Musik]. Du kan överföra upp till 6000 låtar i mappen [Musik]. 25

26 Mappar Mappar för poddsändningsuppspelning 1 Mappar Mappen [Podcast] tillhandahålls för lagring av filer som distribueras av poddsändningar. Du kan lyssna på program (filer) överförda från Olympus Sonority till diktafonen. Hem Podcast Första nivån Programmapp 01 Programmapp 02 Andra nivån Mapp 999 Fil Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara totalt 999 filer och mappar i mappen [Podcast]. Du kan överföra upp till 6000 filer till mappen [Podcast]. 26

27 Välja mappar och filer Du kan välja en annan mapp medan diktafonen är stoppad eller spelar upp en fil. Se»Mappar» ( s. 25) för en beskrivning av diktafonens hierarkiska mappstruktur. Skärmbilden [Hem] Mappar för röstinspelning 1 Mapplista Fillista Filvisning Välja mappar och filer Mappar för musikuppspelning Mapplista Fillista Filvisning När läge [Musik] är valt. Framåt: knappen `OK Varje tryck på OK öppnar den aktuella valda mappen eller filen i listan, och flyttar framåt till nästa (lägre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 9. Tillbaka: knappen F1 (Bakåt/lista) Varje tryck på LIST flyttar bakåt till föregående (högre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 0. 2 eller 3-knapp Används för att välja en mapp eller fil. HOME-knapp Återgå till [Hem]-skärmen. [Hem]-skärm: Används för att välja diktafonens läge ( s. 23). Listvisning: Visar mapparna och filerna som spelats in i diktafonen. Filvisning: Visar informationen för den valda filen. 27

28 Spelar in Spelar in 2 Diktafonen har fem mappar ([&] till [*]) där inspelade filer kan sparas. Dessa mappar är praktiska för sortering av inspelning i olika kategorier (t.ex. arbete och fritid). Grundläggande inspelningsprocedur Spelar in 1 På [Hem]-skärmen trycker du på 2, 3, 9 eller 0 för att välja [Recorder] och sedan på knappen `OK ( s. 23). 2 Tryck på 2 eller 3 för att välja önskad inspelningsmapp. 4 Tryck på knappen REC ( s) för att starta inspelning. a b c Det nyinspelade ljudet sparas i den valda mappen. d 3 Rikta den inbyggda mikrofonen i riktningen för det ljud du vill spela in. a Insp.läge b Förfluten inspelningstid c Möjlig återstående inspelningstid d Nivåmätare (ändras utifrån inspelningsvolymen och inspelningsfunktionsinställningen) LED-indikatorn tänds och [ ] visas i displayen. 5 Tryck på knappen STOP ( 4) när du vill stoppa inspelningen. e e Filens längd [ ] visas i displayen. 28

29 Spelar in Ljudfiler inspelade med diktafonen får automatiskt ett filnamn i nedanstående format _ 0001.WMA Inspelningsdatum Anger årtalet, månaden och dagen som inspelningen gjordes. 2 Filnummer Tillagda filnummer är i följd, oavsett om inspelningsmediet har bytts. 3 Filändelse En filändelse som anger det filformat filen spelades in med. Linjärt PCM-format:».WAV» MP3-format:».MP3» WMA-format:».WMA» TIPS [Insp. läge] måste ställas in med diktafonen stoppad ( s. 59). Om du trycker på knappen REC ( s) medan [Recorder] är valt på skärmbilden [Hem] kan du starta inspelningen. Den inspelade filen sparas i [Folder A]. Du kan justera inspelningsnivån manuellt för att matcha din tillämpning ( s. 58). OBS! För att förhindra att början av inspelningen klipps av börjar du inspelningen när LED-indikatorn har tänts eller lägesindikatorn visas i displayen. När den återstående möjliga inspelningstiden är 60 sekunder börjar LED-indikatorn blinkar. Den blinkar snabbare ju mer den återstående tiden minskar (vid 30 och 10 sekunder). När [Folder Fullt] visas kan ingen mer inspelning göras. Om du vill spela in mer måste du välja en annan mapp eller ta bort filer som inte behövs längre ( s. 46). Om [Minnet fullt] har diktfonen inget mer tillgängligt minne. Du måste ta bort filer som inte längre behövs för att spela in mer ( s. 46). När du använder ett SD-kort i diktafonen måste du ha valt rätt inställning för inspelningsmedia ([Internt minne] eller [SD Card]) ( s. 71). Om en annan mapp än mapparna & till * har valts när knappen REC ( s) trycks ned, visas det blinkande meddelandet [Kan inte spela in i den här foldern]. Gör om inspelningen efter att ha valt en av mapparna & till *. Det rekommenderas att du initierar inspelningsmediet innan du gör en viktig inspelning. Bearbetningsprestanda kan minskas vid skrivning till eller borttagning av data från inspelningsmediet upprepade gånger. Initiera inspelningsmediet i så fall ( s. 88). 2 Spelar in 29

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation

NW-HD3. Bruksanvisning. Network Walkman. Bärbar spelare med hårddisk. 2004 Sony Corporation NW-HD3 Bruksanvisning SV Network Walkman Bärbar spelare med hårddisk 2004 Sony Corporation Ägarens register Modell- och serienummer finns på spelarens baksida. Anteckna serienumret i utrymmet nedan. Hänvisa

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

TAS200. Instruktionsbok

TAS200. Instruktionsbok TAS200 Instruktionsbok m Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder TAS200. Förvara bruksanvisningen i fordonet. PZ420 00212 SV TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Med ensamrätt. Det här

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer