DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC."

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt och säkert. Ha instruktionerna till hands för framtida användning. För att säkerställa att du får lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen före användning.

2 Innehållsförteckning 2 Delarnas namn... 4 Diktafon... 4 Visning Komma igång Inställning...10 Sätta i batteriet Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställa in röstguiden Batterier...16 Sätta i/ta bort ett SD-kort...18 Sätta i ett SD-kort Ta bort ett SD-kort Förhindra oavsiktlig användning...21 Ställa in HÅLL-läget Frigöra HÅLL-läge Stänga AV strömmen...22 Stänga AV strömmen Funktioner på [Hem]-skärmen...23 Välja läge Mappar...25 Mappar för röstinspelningar Mappar för musikuppspelning Mappar för poddsändningsuppspelning Välja mappar och filer Spelar in Spelar in...28 Grundläggande inspelningsprocedur Pausa/återuppta inspelning Medhörning under inspelning Inspelning med extern mikrofon...32 Inspelning med extern mikrofon Spela in från en annan ansluten enhet...33 Spela in ljud från annan enhet med den här diktafonen Spela in ljud från den här diktafonen på annan enhet Ändra inspelningsscenen [Inspeln scen]...34 Ändra inspelningstyp Spela upp Spela upp...36 Grundläggande uppspelningsprocedur Uppspelning via hörlurar Snabbspolning framåt Spola tillbaka Hoppa till början av en fil Ändra återgivningshastighet ABC-repeterad uppspelning Indexmarkeringar/tillfälliga markeringar...44 Skriva en indexmarkering/tillfällig markering Radera en indexmarkering/tillfälllig markering Kalendersökfunktion...45 Använda kalendersökfunktionen för att söka efter en fil Radera filer/mappar...46 Radera filer Radera en mapp Radera delar av filer Schema Visa schemaskärmen...49 Hantera schemaskärmen Registrera ett röstmemo...50 Spela in ett röstmemo på ett visst datum Lyssna på ett röstmemo...51 Spela upp ett registrerat röstmemo Spela upp röst som ett larm...52 Ställa in datum och tid för uppspelning av röstmemot Radera ett röstmemo...54 Radera ett röstmemo Meny Ställa in menyalternativ...55 Grundläggande användning Inspelningsmeny [Inspel meny]...58 Välja inspelningskänsligheten [Insp.nivå] Ställa in inspelningsläget [Insp.läge] Välja mikrofonens riktningskänslighet [Zoom mik] Minska brus under inspelning [Low Cut Filter] Ställa in inspelningsläget [Inspelningstimer] Ändra mappnamnet [Mappnamn] Ställa in medhörningen [Inspeln monitor]... 61

3 Innehållsförteckning Uppspelningsmenyn [Uppspeln Meny]...62 Hoppa över icke-röstdelar under uppspelning [Röstuppspeln] Minska brus under uppspelning [Brusreducering] Justera lågvolymdelar under uppspelning [Röstbalans] Välja uppspelningslägen [Play mode] Ange ett överhoppningsutrymme [Skip space] Öka effektiviteten för rösttranskribering [Transkriberingsuppspelning] Arkiv-menyn [Fil Meny]...66 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Förhindra oavsiktlig filradering [Lås Fil] Sortera filer [Sortera efter] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil] Visa fil- eller mappinformation [Tillhör] Radera innehållsmappen [Radera app.data] LCD/Ljud-menyn [LCD/Ljudmeny]...69 Ställa in bakgrundsbelysningen [Bakbelysning] Ställa in LED-indikatorbelysningen [LED] Slå på/av pipsoignalen [Pip] Ändra displayspråket [Språk(Lang)] Ställa in inspelningsläget [Röstguidning] Välja högtalarutgången [Högtalare] Enhetsmeny [Apparatmeny]...71 Välja inspelningsmedia [Minnesval] Ställa in strömsparläge [Energisparläge] Ställa in datum/tid [Tid och datum] Ställa in USB-anslutningen [USB inställn.] Återstäla standardinställningarna [Reset settings] Formatera ett inspelningsmedia [Format] Kontrollera inspelnings mediainformation [Minnesinfo] Kontrollera diktafonens information [Systeminfo] Visa Wi-Fi-inställningsinformation [Wi-Fi] Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer]...76 Ställa in timerinspelning [Inspelningstimer] Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt]...79 Extrahera röstdelarna av filer med talat innehåll [Röstupptäckt] Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy]...81 Flytta/kopiera filer [Flytta/Copy] Dela upp filer [Dela fil]...84 Dela upp filer [Dela fil] Ställa in röstguiden [Röstguidning]...86 Ställa in röstguiden [Röstguidning] Formatera ett inspelningsmedia [Format]...88 Formatera ett inspelningsmedia [Format] Wi-Fi-funktion Innan du använder Wi-Fi-funktionen...90 Om OLYMPUS Audio Controller Använda med en PC PC-operativmiljö...95 PC-anslutning/frånkoppling...97 Ansluta diktafonen till en PC Koppla från diktafonen från en PC Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority Installera programvara Avinstallera programvara Använda direkthjälp Uppgraderingsfunktion Ladda upp en fil till en PC Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator Övrig information Lista med larmmeddelanden Felsökning Skötsel av diktafonen Tillbehör (medföljer ej) Copyright- och varumärkesinformation Säkerhetsföreskrifter Tekniska data

4 Delarnas namn Diktafon 1 2 Delarnas namn - ) ( * & 9 # $ % ^ u = q w y t e r 4 1 Inbyggd stereomikrofon (L) 2 MIC-ingång (mikrofon) 3 Inbyggd stereomikrofon (R) 4 SCENE-knapp 5 Volymknapp ( +) 6 Volymknapp ( ) 7 USB-kontakt 8 POWER/HOLD-omkopplare 9 LED-indikator (LED) 0 Display! F1/ F2/ 2-knapp # REC-knapp (inspelning) ( s) $ 9-knapp % MENU-knapp ^ ERASE-knapp & 3-knapp * ` OK-knapp ( HOME-knapp ) 0-knapp - STOP-knapp ( 4) = Batterilucka q Batteriluckans frigöringsspak w Inbyggd högtalare e HÖRLURAR-uttag (hörlurar) r Fjärrkontrolluttag Uttag för anslutning av fjärrkontrollens mottagningsdel (tillval) RS30W. Du kan starta/stoppa inspelningen från fjärrkontrollen. t Kortlucka y Wi-Fi PÅ/AV-omkopplare u Fäste för rem

5 Delarnas namn Visning 4 Skärmbilden [Hem] TIPS När diktafonen är i stoppläge kan du kontrollera aktuellt datum och tid genom att trycka på F1-knappen (TID) på [Hem]-skärmen. Om aktuellt datum/ tid är fel inställt, se»ställa in datum/ tid [Tid och datum]» ( s. 71) Delarnas namn 7 1 [Musik]-läge ( s. 36) 2 [Podcast]-läge ( s. 36) 3 [Schemaläggare]-läge ( s. 49) 4 Markör 5 [Meny]-läge ( s. 55) 6 [Recorder]-läge ( s. 28) 7 För tillfället valt läge 5

6 Delarnas namn Visning 4 [Recorder]-läge Delarnas namn 7 8 Mapplista Fillista # $ % Filvisning & * ( ) 0 0 ^ Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Inspelningsformat ( s. 59), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Inspelning ( s. 28) [ ]: Inspelningspaus ( s. 30) [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snapp uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40), Röstupptäckt ( s. 79), Röstuppspelning ( s. 62), Transkriberingsuppspelning ( s. 65) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Mappnamn, inspelningsdatum/tid ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten inspelningstid eller uppspelningstid ( Möjlig återstående inspelningstid eller fillängd ) Indikator för återstående minne, stapelindikator för uppspelningsposition

7 Delarnas namn Visning 4 [Musik]-läge 7 8 Mapplista Fillista Filvisning # $ % & * ( ) Delarnas namn 0 0 ^ 0 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt mappnamn 8 Mappnamn 9 Filnamn 0 Funktionsknappguide! Filformat ( s. 39), Fillås ( s. Diktafonstatusindikator [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) # Uppspelningshastighet ( s. 40) $ Indexmarkering (Tillfällig) ( s. 44) % Titel, artist, album ^ Indikatordisplayområde ( s. 8) & Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp * Förfluten uppspelningstid ( Fillängd ) Indikator för uppspelningsposition 7

8 Delarnas namn Visning 4 [Podcast]-läge Delarnas namn # $ % ^ & * Betydelsen av indikatorerna som visas i indikatordisplayområden (samma för alla lägen) [ ]: Inspelningsnivå [ ]: Lågpassfilter [ ]: Zoom Mic [ ]: Brusreducering [ ]: Röstbalans [ ][ ][ ]: Uppspelnområde [ ]: Repetera 8 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Aktuellt filnamn 8 Filformat ( s. 39), Fillås ( s. 66) 9 Indikator för röstinspelningsstatus [ ]: Stopp [ ]: Uppspelning ( s. 36) [ ]: Snabbspolning framåt ( s. 38) [ ]: Snabbspolning bakåt ( s. 38) [ ]: Snabb uppspelning ( s. 40) [ ]: Långsam uppspelning ( s. 40) 0 Uppspelningshastighet ( s. 40)! Indexmarkering (Tillfällig) ( s. Titel, radiostation, namn på program # Indikatordisplayområde $ Aktuellt filnummer i mapp/totalt antal inspelade filer i mapp % Förfluten uppspelningstid ^ Fillängd & Indikator för uppspelningsposition * Funktionsknappguide

9 Delarnas namn Visning 4 [Schemaläggare]-läge 7 8 Kalenderskärm Delarnas namn 9 # $ 1 Inspelningsmedia ( s. 71) [ ]: Internminne [ ]: SD-kort 2 Högtalare ( s. 70) 3 Inspelningstimer ( s. 76) 4 Larm ( s. 52) 5 Wi-Fi ( s. 74) 6 Batteri ( s. 16) 7 Titel 8 År och månad för den kalender som visas 9 Kalender ( s. 45, s. 49) 0 Valt datum! Antal registrerade objekt och inställningsdetaljer för den valda dagen (Memon: 3 Larm: Aktuellt datum # Redan registrerat röstmemo/larm $ Funktionsknappguide 9

10 Komma igång 1 Inställning När du har packat upp diktafonen följer du stegen nedan för att göra den redo för användning. Inställning Steg 1 3 Steg 2 3 Steg 3 3 Steg 4 3 Steg 5 Sätt i batteriet Ladda diktafonen Slå PÅ strömmen Ställa in datum/tid Ställ in diktafonens klocka för användning med filhantering. Ställa in röstguiden Ta bort skärmskyddet på displayen. 10

11 Inställning Sätta i batteriet Innan du använder diktafonen tar du ut batteriet från väskan och sätter i det i diktafonens batterifack. 1 1 Du öppnar batteriluckan genom att skjuta batteriluckans frigöringsspak i pilens riktning. Inställning Som visat, sätt i batteripacket så att de sticker in under det utskjutande delen av diktafonen. 2 Ha etiketten på baksidan riktad uppåt, passa in diktafonens terminaler med batteriet och tryck sedan nedåt i A och sätt batteriet på plats genom att trycka det inåt i B. 3 Skjut in batteriluckan tills den är helt stängd. OBS! Se till att stänga batteriluckan ordentligt (skjut in den tills det klickar). Stäng inte batteriluckan om batteriet inte är helt isatt. Se efter att det inte finns några främmande metallföremål på batteriets terminal. Använd inte något annat batteri än det angivna. 11

12 Inställning 1 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Batteriet kan laddas upp genom att du ansluter den medföljande nätadaptern (A514). Det rekommenderas att du använder nätadaptern när du använder diktafonen under en längre tid, t.ex. vid långa inspelningar. OBS! Litium-jonbatterier laddar ur sig av sig själva. Se till att du laddar batteriet innan du börjar spela in. Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 1 Anslut USB-kabeln till USB-uttaget på nätadaptern. Anslut USB-kabeln till nätadaptern. 2 Anslut nätadaptern till ett eluttag. Till ett eluttag 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [AC Adapter]. 12

13 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en nätadapter med en USB-anslutning (modell A514) Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 5 Tryck på `OK för att starta laddning. 6 Laddningen är färdig när batteriindikatorn ändras till [ ]. OBS! Innan du ansluter USB-kontakten släpper du HÅLL-läget ( s. 21). 1 Starta datorn. 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på dator n. Inställning Laddningstid: cirka 3 timmar* * Den uppskattade tid som åtgår för att ladda upp ett helt tomt batteri i rumstemperatur. Laddningstiden beror på återstående kraft och batteriets skick. OBS! Använd bara den medföljande Olympus USB-nätadaptern (A514). 3 När diktafonen är i stoppläge eller diktafonens ström är avstängd, ansluter du USB-kabeln till diktafonens USB-uttag. 13

14 Inställning Ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-kontakt 1 Inställning 4 Tryck på 2 eller 3 för att välja [PC]. 5 Tryck på `OK för att starta laddningen. 6 Laddningen är färdig när [Batteri fullt] visas. OBS! Strömmen till datorn måste vara på för att ladda batteriet via USB-kontakten. Du kan inte ladda batteriet när datorns ström är avstängd eller om datorn är i viloläge, vänteläge eller automatiskt avstängningsläge. Använd inte en USB-hubb när du laddar batteriet via anslutning till en dator. När [ ] *1 eller [ ] *2 visas kan batteriet inte laddas. Ladda batteriet i en omgivningstemperatur mellan 5 och 35 C. *1 [ ]: Omgivningstemperaturen är för låg. *2 [ ]: Omgivningstemperaturen är för hög Om batteritiden blivit märkbart kortare vid fulladdning byter du till ett nytt batteri. Sätt in USB-kontakten ordentligt. Funktionen blir inte normal om anslutningen inte görs på rätt sätt. Använd bara en kompatibel Olympus USB-förlängningskabel. Funktionen kan inte garanteras om en kabel från en annan tillverkare används Använd bara Olympus USB-förlängningskabel med diktafonen och använd aldrig produkter från andra tillverkare. Om du väljer [AC Adapter] när nätadaptern är ansluten kan du ladda batteriet med [USB inställn.] inställt på [Sammansatt] ( s. 72). 14

15 Inställning Slå PÅ strömmen 1 När diktafonen är avstängd skjuter du POWER/HOLDomkopplaren i pilens riktning. Ställa in datum/tid 1 Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja det objekt som ska ställas in. 1 Inställning 2 Tryck på 2 eller 3-knappen för att växla numret. POWER/HOLDomkopplare OBS! Ladda alltid ett uppladdningsbart batteri innan du använder det första gången ( s. 12). För att ändra inställningen av ett annat objekt, trycker du på 9 eller 0 för att flytta den blinkande markören och trycker sedan på 2 eller 3 för att ändra numret. 3 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. TIPS Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten. Du kan ändra klockvisningsformatet. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. 15

16 Inställning Batterier 1 Inställning/Batterier Ställa in röstguiden Denna funktion ger röstmeddelanden beträffande diktafonens användningsförhållanden. 1 Tryck på 2 eller 3 för att välja [På] eller [Av]. [På]: röstguidefunktionen är aktiverad. [Av]: röstguidefunktionen är inaktiverad. 2 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. Uppladdningsbara batterier Läs informationen nedan noga när du använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri (Li-50B). 4 Urladdning Uppladdningsbara batterier laddas ur av sig själva när de inte används. Se till att ladda batteriet innan du använder det. 4 Drifttemperatur Uppladdningsbara batterier är kemikaliebaserade produkter. Deras prestanda kan variera även när de används inom det rekommenderade temperaturområdet. Denna variation är normal. 4 Rekommenderat temperaturområde Vid drift av diktafonen: 0 till 42 C Vid laddning: 5 till 35 C Vid långvarig förvaring: 20 till 30 C Användning av ett uppladdningsbart batteri utanför temperaturområdena ovan kan resultera i att batteriets prestanda eller livslängd försämras. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring för att förhindra läckage eller rost. 16 TIPS [På/Av], [Hastighet] och [Volym] kan ställas in för röstguidefunktionen. Se»Ställa in röstguiden [Röstguidning]» ( s. 86) för proceduren. OBS! På grund av karaktären hos uppladdningsbara litium-jonbatterier kan det hända att nya batterier och batterier som inte används under en längre tid (en månad eller mer) inte blir helt uppladdade. Batteriet bör bli fulladdat efter när det laddats och laddats ur tre gånger.

17 Batterier Kassera alltid uppladdningsbara batteriet på det föreskrivna sättet. Innan du kasserar uppladdningsbara batterier som inte är helt urladdade bör du vidta steg som förhindrar kortslutning, som att isolera deras poler med tejp. Stäng alltid av strömmen innan du byter batteri. Filer kan skadas om batteriet tas bort medan diktafonen spelar in eller att utför en operation, t.ex. raderar en fil. Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen. Du kanske måste ställa in datum/tid om batteriet tas bort från diktafonen i över en minut, eller om batteriet snabbt tas bort och sätts tillbaka igen. Se»Ställa in datum/tid [Tid och datum]» ( s. 71) för proceduren. När du inte använder diktafonen under en längre tid bör du ta ut batteriet innan lagring. När du köper uppladdningsbara batterier ska du alltid välja litiumjonbatterier (Li-50B). Funktionen kan inte garanteras. Om ett batteri från en annan tillverkare används. Även om batteriindikatorn är [ ], kan uppspelning med den inbyggda högtalaren leda till ett fall i batteriets utspänning, vilket medför att diktafonen återställs. Sänk volymen i det här fallet. Batteritiden blir kortare vid användning av ett SD-kort. Den kontinuerliga användningstiden på batteri varierar beroende på prestandan hos det batteri som används ( s. 128). Batteritiden blir kortarre vid användning av ett uppladdningsbart litium-jonbatteri som har använts upprepade gånger ( s. 128). För kunder i Tyskland: Olympus har ett avtal med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att säkerställa en miljövänlig kassering av batterier. Batteriindikator När batteriet förlorar sin återstående laddning ändras batteriindikatorn i displayen på följande sätt: [ ] anger att det är lite återstående laddning kvar. Ladda batteriet. När batteriet tagit slut visas [ ] och [Batterinivå låg] och funktionen stoppas. 1 Batterier 17

18 Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Diktafonen har ett eget internminne och stöder också vanliga SD-kort (SD, SDHC och SDXC) som säljs separat. Sätta i ett SD-kort Sätta i/ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 3 Stäng kortluckan. När du för in SD-kortet visas fönstret för val av inspelningsmedia. 4 Om du vill spela in på SD-kortet trycker du på 2 eller 3 och väljer sedan [Ja]. 2 Sätt i ett SD-kort och se till att det sitter på rätt sätt enligt bilden. 5 Tryck på knappen `OK för att slutföra inställningen. 18 Sätt i SD-kortet rakt, undvik att sätta i det snett. Om du sätter i ett SD-kort åt fel håll eller snett kan dess kontakter skadas och kortet fastna i facket. Ett SD-kort som inte är helt isatt (om det inte klickat på plats) ta ev. inte emot data. TIPS Du kan också välja internminnet som inspelningsmedia ( s. 71).

19 Sätta i/ta bort ett SD-kort Sätta i ett SD-kort OBS! Diktafonen känner kanske inte igen ett SD-kort som formaterats (initierats) för en dator eller annan enhet. Innan du använder ett SD-kort bör du alltid initiera det på diktafonen ( s. 88). SD-kort Du kan inte spela in eller radera om skrivskyddsomkopplaren är inställd på [LOCK]. Ta bort ett SD-kort 1 Öppna batteri-/kortluckan medan diktafonen är i stoppläge. 2 Frigör SD-kortet genom att trycka det inåt och sedan sakta släppa ut det. 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort Skrivskyddsomkopplare SD-kortet rör sig utåt och stannar. Dra ut SD-kortet med fingerspetsarna. [Inbyggt minne] visas när du tagit bort ett SD-kort om [Minnesval] ställts in på [SD Card]. 3 Stäng kortluckan. 19

20 Sätta i/ta bort ett SD-kort Ta bort ett SD-kort 1 Sätta i/ta bort ett SD-kort OBS! SD-kort kan skjutas ut med kraft om du släpper fingret för snabbt efter att ha tryckt in kortet. Beroende på korttillverkare och korttyp kan det hända att vissa SD-kort och SDHC-kort är inte helt kompatibla med röstinspelning och inte känns igen. För information om vilka SD-kort som bekräftats vara kompatibla av Olympus, kontakta vår kundsupport på: Lägg märke till att vår kundsupport tillhandahåller information om SD-kortillverkare och korttyper som Olympus har bekräftat fungerar, men inte kan garantera prestanda för. Lägg också märke till att vissa kort kanske inte längre känns igen på rätt sätt av diktafonen i de fall tillverkaren ändrat kortets specifikationer. Läs bruksanvisningarna som medföljde SD-kortet innan användning. Om ett SD-kort inte känns igen av diktafonen försöker du ta ut det och sätta i det igen och ser om det fungerar då. Bearbetningshastigheten kan vara låg för vissa SD-korttyper. Bearbetningsprestanda kan också minskas vid skrivning eller borttagning av data upprepade gånger från ett SD-kort. Om detta inträffar ska du initiera SD-kortet igen ( s. 88). 20

21 Förhindra oavsiktlig användning Om du ställer in diktafonen i HÅLL-läge behålls det aktuella funktionsläget och knapparna avaktiveras. HÅLL-läget är en praktisk funktion som förhindrar oavsiktliga knappnedtryckningar när diktafonen bärs i en väska eller ficka. Det är också användbart för att förhindra att diktafonen stoppas oavsiktligt under inspelning. 1 Ställa in HÅLL-läget 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge [HOLD]. Frigöra HÅLL-läge 1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till läge A som i bilden nedan. Förhindra oavsiktlig användning [Håll] visas i displayen och diktatonen placeres i HÅLL-läge. OBS! Om du trycker på en knapp när enheten är i hålläge, blinkar LED-indikatorn i blått men inget händer. Om du ställer in HÅLL-läget under uppspelning (eller inspelning) fortsätter uppspelningen (eller inspelningen) och ingen annan åtgärd kan utföras (diktafonen stoppar när uppspelningen är klar eller så avbryts inspelningen det inte finns mer tillgängligt minne). 21

22 Stänga AV strömmen Stänga AV strömmen 1 Stänga AV strömmen Befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen sparas när strömmen stängs AV. 1 Håll POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning i minst en sekund. Energisparläge När diktafonen har varit stoppad i minst 10 minuter (standardinställning) efter att strömmen slagits PÅ slocknar displayen och diktafonen placeras automatiskt i energisparläge ( s. 71). För att släppa energisparläget, slå på strömmen igen. Uppspelningens stopposition vid ström AV lagras i minnet. TIPS Genom att stänga AV strömmen när diktafonen inte används kan du minimera batteriförbrukningen. 22

23 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge När du slår på strömmen visas [Hem]-skärmen. Från [Hem]-skärmen når du tillgängliga funktioner, t.ex. diktafon eller musikspelare. Se referenssidan för varje funktion. 1 Tryck på knappen HEM för att visa [Hem]-skärmen 3 Tryck på knappen `OK. 1 Funktioner på [Hem]-skärmen Under inspelning ändras skärmen inte till [Hem]-skärmen. 2 Tryck på 2/3, 9 eller 0 för att välja önskat läge. När [Recorder] är valt: Läget ändras till [Recorder]. I det här läget kan du spela in med hjälp av mikrofon eller spela upp filer som tidigare spelats in på diktafonen ( s. 28, s. 36). 23

24 Funktioner på [Hem]-skärmen Välja läge 1 Funktioner på [Hem]-skärmen När [Musik] är valt: Läget ändras till [Musik]. I det här läget kan du spela upp musikfiler som överförts till diktafonen ( s. 36). När [Meny] är valt: Läget ändras till [Meny] och du kan konfigurera diktafonens funktioner ( s. 55). När [Schemaläggare] är valt: Läget ändras till [Schemaläggare] och röstmemon kan registreras på det valda datumet ( s. 49). När [Podcast] är valt: Läget ändras till [Podcast] och du kan spela upp poddsändningsinnehåll som överförts till diktafonen med Olympus Sonority ( s. 36, s. 100). 24

25 Mappar Du kan spela in data på internminnet eller SD-kortet. Oavsett vilket inspelningsmedia du valt sorteras och sparas röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i mappar med en hierarkisk trädstruktur. De sparade filerna kan sorteras om i den ordning du önskar ( s. 66). Mappar för röstinspelningar Ljudfiler som spelas in av diktafonen sparas i mapparna [Folder A] till [Folder E] i mappen [Recorder]. Du kan ändra namnet på [Folder A] till [Folder E] ( s. 61). Mappar för musikuppspelning När musikfiler skapade med Windows Media Player överförs till diktafonen skapas mappar automatiskt för dem i mappen för musikuppspelning, med den hierarkiska struktur som visas nedan. 1 Mappar Hem Välj läget på skärmbilden [Hem]. Hem Diktafon Mapp A Musik Första nivån Artist 01 Andra nivån 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Mapp Album Mapp B Mapp C Mapp D Mapp E Inspelningar gjorda med mikrofon sparas här. Filer och mappar placerade direkt i mappen [Recorder] (inte i en av undermapparna) visas inte av diktafonen. Fil 999 Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara högst 999 filer och mappar i mappen [Musik]. Du kan överföra upp till 6000 låtar i mappen [Musik]. 25

26 Mappar Mappar för poddsändningsuppspelning 1 Mappar Mappen [Podcast] tillhandahålls för lagring av filer som distribueras av poddsändningar. Du kan lyssna på program (filer) överförda från Olympus Sonority till diktafonen. Hem Podcast Första nivån Programmapp 01 Programmapp 02 Andra nivån Mapp 999 Fil Varje mapp kan lagra upp till 999 filer. Du kan spara totalt 999 filer och mappar i mappen [Podcast]. Du kan överföra upp till 6000 filer till mappen [Podcast]. 26

27 Välja mappar och filer Du kan välja en annan mapp medan diktafonen är stoppad eller spelar upp en fil. Se»Mappar» ( s. 25) för en beskrivning av diktafonens hierarkiska mappstruktur. Skärmbilden [Hem] Mappar för röstinspelning 1 Mapplista Fillista Filvisning Välja mappar och filer Mappar för musikuppspelning Mapplista Fillista Filvisning När läge [Musik] är valt. Framåt: knappen `OK Varje tryck på OK öppnar den aktuella valda mappen eller filen i listan, och flyttar framåt till nästa (lägre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 9. Tillbaka: knappen F1 (Bakåt/lista) Varje tryck på LIST flyttar bakåt till föregående (högre) nivå i mapphierarkin. När en lista visas kan du utföra samma funktion genom att trycka på knappen 0. 2 eller 3-knapp Används för att välja en mapp eller fil. HOME-knapp Återgå till [Hem]-skärmen. [Hem]-skärm: Används för att välja diktafonens läge ( s. 23). Listvisning: Visar mapparna och filerna som spelats in i diktafonen. Filvisning: Visar informationen för den valda filen. 27

28 Spelar in Spelar in 2 Diktafonen har fem mappar ([&] till [*]) där inspelade filer kan sparas. Dessa mappar är praktiska för sortering av inspelning i olika kategorier (t.ex. arbete och fritid). Grundläggande inspelningsprocedur Spelar in 1 På [Hem]-skärmen trycker du på 2, 3, 9 eller 0 för att välja [Recorder] och sedan på knappen `OK ( s. 23). 2 Tryck på 2 eller 3 för att välja önskad inspelningsmapp. 4 Tryck på knappen REC ( s) för att starta inspelning. a b c Det nyinspelade ljudet sparas i den valda mappen. d 3 Rikta den inbyggda mikrofonen i riktningen för det ljud du vill spela in. a Insp.läge b Förfluten inspelningstid c Möjlig återstående inspelningstid d Nivåmätare (ändras utifrån inspelningsvolymen och inspelningsfunktionsinställningen) LED-indikatorn tänds och [ ] visas i displayen. 5 Tryck på knappen STOP ( 4) när du vill stoppa inspelningen. e e Filens längd [ ] visas i displayen. 28

29 Spelar in Ljudfiler inspelade med diktafonen får automatiskt ett filnamn i nedanstående format _ 0001.WMA Inspelningsdatum Anger årtalet, månaden och dagen som inspelningen gjordes. 2 Filnummer Tillagda filnummer är i följd, oavsett om inspelningsmediet har bytts. 3 Filändelse En filändelse som anger det filformat filen spelades in med. Linjärt PCM-format:».WAV» MP3-format:».MP3» WMA-format:».WMA» TIPS [Insp. läge] måste ställas in med diktafonen stoppad ( s. 59). Om du trycker på knappen REC ( s) medan [Recorder] är valt på skärmbilden [Hem] kan du starta inspelningen. Den inspelade filen sparas i [Folder A]. Du kan justera inspelningsnivån manuellt för att matcha din tillämpning ( s. 58). OBS! För att förhindra att början av inspelningen klipps av börjar du inspelningen när LED-indikatorn har tänts eller lägesindikatorn visas i displayen. När den återstående möjliga inspelningstiden är 60 sekunder börjar LED-indikatorn blinkar. Den blinkar snabbare ju mer den återstående tiden minskar (vid 30 och 10 sekunder). När [Folder Fullt] visas kan ingen mer inspelning göras. Om du vill spela in mer måste du välja en annan mapp eller ta bort filer som inte behövs längre ( s. 46). Om [Minnet fullt] har diktfonen inget mer tillgängligt minne. Du måste ta bort filer som inte längre behövs för att spela in mer ( s. 46). När du använder ett SD-kort i diktafonen måste du ha valt rätt inställning för inspelningsmedia ([Internt minne] eller [SD Card]) ( s. 71). Om en annan mapp än mapparna & till * har valts när knappen REC ( s) trycks ned, visas det blinkande meddelandet [Kan inte spela in i den här foldern]. Gör om inspelningen efter att ha valt en av mapparna & till *. Det rekommenderas att du initierar inspelningsmediet innan du gör en viktig inspelning. Bearbetningsprestanda kan minskas vid skrivning till eller borttagning av data från inspelningsmediet upprepade gånger. Initiera inspelningsmediet i så fall ( s. 88). 2 Spelar in 29

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC.

WS-833 WS-832 WS-831 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. FM-radio. Meny. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON WS-833 WS-832 WS-831 Komma igång Spelar in Spela upp FM-radio Meny Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Håll instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa anvisningar för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Behåll anvisningarna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-11 BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS- Digital portastudio BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SE Tack för att du valde Olympus digitala portastudio.

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING

DIKTAFON FICKMINNE DP-311 BRUKSANVISNING DIKTAFON FICKMINNE DP-11 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs

Läs mer

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING

DIGITAL PORTASTUDIO LS-10 SE BRUKSANVISNING Inledning Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen som relaterar till produktnamn och modellnummer. Stor omsorg har lagts

Läs mer

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO

LS-14/LS-12 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO DIGITAL PORTASTUDIO LS-4/LS- Digital portastudio Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Läs mer

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio

LS-20M DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL PORTASTUDIO. Digital portastudio DIGITAL PORTASTUDIO LS-20M Digital portastudio DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala portastudio. Läs dessa anvisningar för information om hur du använder produkten korrekt

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL

DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL DIKTAFON FICKMINNE DP-20 INSTRUKTIONSMANUAL SV Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! SV Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING. Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 BRUKSANVISNING Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus! Introduktion Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292

Din manual SONY ICD-BX112 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3866292 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- BX112. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC SE BRUKSANVISNING Tack för att du valde Olympus digitala diktafon. Läs följande anvisningar för information om hur du använder produkten

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0

Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Manual för BookSense/BookSense XT version 3.0 Återförsäljare: LVI Low Vision International AB Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se Copyright 2011 LVI Low Vision International AB 352

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 M-Any FBM1640 Gratulerar till ditt köp av M-Any FBM1640! I din ägo har du nu ett kombinerat digitalt fickminne och MP3-spelare med flera avancerade funktioner

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Komma igång: Börja med att montera dom 2 medföljande AAA batterierna, notera polvändningen. Slå på ditt fickminne: Se först till att knapplåset är

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S EE JUHISED... 2 FI KÄYTTÖOHJE... 20 LT INSTRUKCIJOS... 38 LV INSTRUKCIJA... 56 SE INSTRUKTIONER... 74 SE Komma igång INSTRUKTIONER Fickminnets delar Uttag hörlurar

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner

IC Recorder. Bruksanvisning ICD-AX412F 4-265-824-52(1) Komma igång. Grundfunktioner. Andra inspelningsfunktioner 4-265-824-52(1) IC Recorder Bruksanvisning Komma igång Grundfunktioner Andra inspelningsfunktioner Andra uppspelningsfunktioner Redigera filer Lyssna på FM-radio Om menyfunktionen Använda datorn Ytterligare

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA 1 ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS 1 TALBÖCKER Navigera med knapparna 4 och 6: 1. A 2000 Administration A 2. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Bruksanvisning NWD-B103 / B105 / B103F / B105F

Bruksanvisning NWD-B103 / B105 / B103F / B105F http://www.sony-europe.com Sony Corporation Printed in Denmark Bruksanvisning NWD-B103 / B105 / B103F / B105F Kassera gammal elektrisk och elektronisk utrustning (tillämpligt i den europeiska gemenskapen

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F. 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1)

Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F. 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1) Bruksanvisning NWZ-B142/B143/B142F/B143F 2009 Sony Corporation 4-145-620-11 (1) Bläddra i bruksanvisningen Använda knapparna i bruksanvisningen Klicka på knapparna som är placerade uppe till höger på sidorna

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer