2014/2015. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014/2015. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun"

Transkript

1 Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2014/2015 Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille

2 Inledning I din hand håller du en katalog som beskriver barn- och ungdomsverksamhet som finns i Partille kommun för barn och ungdomar oavsett vem som bedriver verksamheten. Katalogen är reviderad i maj Den är producerad på uppdrag av Folkhälsorådet i Partille kommun och sammanställd av folkhälsoplanerare Gert Johansson. Katalogen finns på kommunens webbplats, Har du synpunkter på katalogen eller dess innehåll är Du välkommen att höra av dig till Gert Johansson på telefon eller e-post Stefan Svensson, ordförande folkhälsorådet Gert Johansson, folkhälsoplanerare

3 Innehåll Förskolor och familjedaghem Placeringsenheten 2 Förskolor i kommunal regi 2 Furulund, Björndammen, Skulltorp 2 Jonsered, Ugglum, Oxled, Vallahamra 3 Öjersjö Storegård. Öjersjö Brunn 3 Förskolor i enskild regi Kyrkans förskola (Arken) 3 Casa Montessori 4 Lillstugans föräldrakooperativ 4 Mammut Montessoriförskola 5 Förskolan Trädet 5 Prästkragens förskola 6 Sandfallets kooperativa förskola 6 Föräldrakooperativet Simsalabim 7 Montessoriförskola Solstrålen 7 Trollskogens förskola 8 Viljansvik förskola 8 Annan pedagogisk omsorg i kommunal regi 9 Annan pedagogisk omsorg i fristående regi 9 Grundskolor Björndammen, Furulund, Skulltorp 10 Jonsered, Lexby, Lillegård 10 Oxled, Vallhamra, Ugglum 10 Öjersjö Brunn, Öjersjö Storegård 10 Skola i enskild regi Casa Montessori 10 Skolbarnsomsorg Fritidshem 11 Fritidsklubb 11 Gymnasium Porthälla gymnasium 12 Särskola och specialundervisning Särskolan 13 Grupper för barn och ungdomar med autism 13 A-grupperna 14 Samverkansteamet 14 Nätverkslaget 15 Vändzonen 15 Öppna förskolor Öppna förskolan Centrum 16 Öppna förskolan Flätan 16 Öppna förskolan Grodden 16 Fritidsgårdar Björndammens fritidsgård 17 Vallhamra fritidsgård 17 Öjersjö fritidsgård 18 Ungdomens Hus 18 Övrig fritidsverksamhet LSS-fritidsverksamhet för funktionshindrade 19 ungdomar Björndammens Simhall 19 Kultur och musik Partille Kulturskola 20 Bibliotek Partille bibliotek 20 Social verksamhet Familjehuset 21 Familjebehandlare 21 Trappan Mappis 22 Fältsekreterare 22 Föräldrarådgivning 23 Kontaktpersonsverksamhet 23 Medling 23 Nätverkslaget 24 Stödcentrum för män i Partille, SMIP 24 Ungdomsbehandlare 25 Ungdomstjänst 25 Familjerådgivningen 25 Kvinnofrid i Partille 26 Mr Walker 27 Puman, Partille ungdomsmottagning i 27 alkohol- och narkotikafrågor Familjecentralen Centrum 27 Vård och hälsa BVC, Barnavårdscentraler i Partille, Sävedalen 28 BVC Adina Hälsan vårdcentral 28 BVC Capio vårdcentral 29 Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 29 Folktandvården 30 BUP, Barn- och ungdomspsykiatrisk 30 mottagning Barnmorskemottagning 31 Partille Rehab 31 Ungdomsmottagningen i Partille 32 Familjecentralen Centrum 32

4 Förskolor och familjedaghem Placeringsenheten Utbildningsförvaltningen Anmälan och placering inom kommunens förskoleverksamhet (förskola alternativt familjedaghem). Föräldrar till förskolebarn Handläggning av kö och placering inom kommunens förskoleverksamhet. Kommunens samtliga rektorsteam, BVC och social- och arbetsförvaltning. Partille kommun, utbildningsförvaltningen, Partille Besöksadress Gamla Kronvägen 34 Telefon , Telefontider 8 16 Gull-Britt Hansson, Victoria Glender Förskolor i kommunal regi Utbildningsförvaltningen Att erbjuda omsorg och lärande för barn i en helhetsskola 1 16 år där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Furulund Fridåsens förskola Furulundsvägen 8 Hyggesvägens förskola Hyggesvägen 16 Nävervägens förskola Nävervägen 16 Timmerslätts förskola Timmerslätt 33 Björndammen Björndammens förskola Björndammens torg 1 Stora Terrassens förskola Björndammsterrassen 57 Ensittarevägens förskola Ensittarevägen 1 A Skulltorp Annebergs förskola S:a Annebergsvägen 1 Oluff Nilssons förskola Oluff Nilssons väg 3 Norrgårdens förskola V:a Annebergsvägen 1 2

5 Jonsered/Lexby Besebäckens förskola Mellbyvägen 62 Jonsereds förskola Härkeshultsvägen 5 Lexby förskola Nygårdsvägen 13 Lillegårds förskola Brunnegårdsvägen (Lillegårdskolan) Mellby förskola Bysmedsvägen 2 Galoppvägen förskola Galoppvägen 4 Ugglum Finngösa förskola Promenaden 9 Källvägens förskola Källvägen 25 A Sotenäs förskola Gibsons väg 6 Ugglums förskola Skolvägen 20 Oxled Soldatängens förskola Oxledsvägen 193 Ugglumsledens förskola Ugglumsleden 48 Katthults förskola Tvistevägen 2 Vallhamra Kullegårdens förskola Ugglumsvägen 13 Vallhamra förskola Vallhamra torg 1 Öjersjö Storegård Djupedals förskola Tallmossevägen 7 Ekbackens förskola Ekeblads väg Gökegårdens förskola Ekeblads väg Öjersjö Brunn Hallens förskola Fägatan 80 Hultets förskola Lindbackevägen Förskolor i enskild regi Förskolan Arken Verksamhetens innehåll Sävedalens församling, Svenska kyrkan Förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Liten barngrupp med hög personaltäthet ger oss stora möjligheter att se varje enskilt barn och utforma verksamheten efter barnets behov. Barn 1 5 åringar. Att bedriva förskoleverksamhet med en kristen inriktning, vilket bland annat innebär att vi vill ge barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider samt att ge barnen en trygg och positiv förskolemiljö utifrån att alla människor är skapade unika. Vi följer förskolans läroplan och arbetar med IUP och portfolio. alla fristående verksamheter, speciellt dagbarnvårdarna i Sävedalen samt förskolan Lillstugan. Östra Fjällvägen 1, Sävedalen. Telefon Hemsida tf. Linda Torstenson, 3

6 Casa Montessori Stiftelsen Casa Montessori förskola i Partille Casa Montessori erbjuder en pedagogisk verksamhet från det att barnet är tre år till avslutad grundskola. Målet för verksamheten är att ge barn/elever de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och omsorg. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar. Övergången mellan barnomsorg och skola ska inte märkas, utan barnet ska successivt öka ansvaret för sitt eget lärande genom hela skoltiden. Det ska vara roligt för både barn/elever och vuxna att komma till skolan. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga i vår miljö och att barnet/eleven får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. Föräldrar med barn i åldern 3 år till och med årskurs 9 i grundskolan. Förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 samt fritidsverksamhet. Partille kommun Ögärdesvägen 2, Partille Telefon Öppettider Telefontider säkrast Rektor Jörgen Alm Lillstugans föräldrakooperativ Ekonomisk förening Stimulera och utveckla barns ute- och innelek, språk och sociala kompetens enligt huvudorden: KÄNNA glädje och förtroende, VARA positiv och flexibel, BLI nyfiken och kreativ. Rusta barn att möta det fortsatta livet utanför förskolan och känna lust till ett fortsatt lärande. Barn 1 5 år Förskoleverksamhet Västra Fjällvägen 50, Partille Telefon Telefontider, öppettider vardagar 7 17 Linda Henriksson 4

7 Mammut Montessoriförskola Mammut Montessoriförskola är en föräldradriven ekonomisk förening. Vi arbetar utifrån mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan (Lpfö-98) och är inspirerade av Montessori- och utomhuspedagogik. Med en tydlig inriktning mot hälsa, lärande och utevistelse. Föräldrar och pedagoger strävar tillsammans efter att stimulera barnens utveckling mot att bli självständiga, ansvarstagande individer med lust att lära. Familjer med barn 1 5 år Den dagliga verksamheten består av lek, lärande, sång, dans, rytmik, rim, sagor, skapande och miljö- och naturupplevelser. utbildningsförvaltningen, Svenska Montessoriförbundet. Grönåsvägen 3 7, Öjersjö Telefon Telefontider vardagar 9 17 Öppettider vardagar 7 17 Kontakt Martina Bille Förskolan Trädet Solveigs Förskola Förskolans plattform utgår från den fantastiska svenska förskolemodellen, LPfö-98 och förskolan värdegrund och uppdrag. Våra pedagogerna är inspirerade av Maria Montessori pedagogik. Familjer med barn 1 5 år Förskolan har inriktning hållbar utveckling och samarbetar med Friluftsfrämjandet. Pedagogerna är utbildade av Friluftsfrämjandet. Då förskolan ligger med vacker natur runt hörnet kan vi upptäcka naturen tillsammans med barnen. Vi arbetar medvetet med språket varje dag utifrån Bornholmsmodellen, då samtal och språklekar under förskoleåldern underlätta barnens läs- och skrivinlärning. Vi har samma taxor som inom kommunen, maxtaxan gäller. Vi har egen kö, där man ställer sig när man vill. Vi har flexibla vistelsetider för föräldralediga och arbetslösa, vilket innebär att familjen i samråd med personalen bestämmer vilka tider barnen vistas på förskolan. Tiondevägen 6, Partille Öppettider vardagar Kontakt Mia Carlbrand,

8 Prästkragens förskola Partille Pingstförsamling, Vallhamrakyrkan Som kristen förskola vill vi ge barnen kristna normer, som barnen på ett naturligt sätt kan praktisera. Vi vill skapa en trygg och kärleksfull atmosfär där alla kan känna att de får vara med och trivas. Vårt mål är att få harmoniska, glada, nyfikna och aktiva barn och att ge barnen trygghet och lära dem tolerera och värdesätta varandra. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Barn 1 5 år. Se vår hemsida: utbildningsförvaltningen Vallhamrakyrkan, Oxledsvägen 4, Sävedalen Telefon , Telefontider, öppettider 7 18 Verksamhetsansvarig Lena Andersson Sandfallets kooperativa förskola Föräldrakooperativ, Ekonomisk förening Vi låter oss inspireras av Reggio Emilia filosofi vilket vi uppfattar går hand i hand med den svenska förskolemodellen, styrdokument Lpfö 98. Vår förskola ska ha förhållanden där allmän moralisk respekt och jämlik ömsesidighet råder. Förskolebarn 1,5 5 år. Se vår hemsida: utbildningsförvaltningen Stubbvägen 12, Partille Telefon kontor, (avd) Telefontider, öppettider Karin Fjällström 6

9 Föräldrakooperativet Simsalabim Verksamhetsidé, mål och syfte Föräldrakooperativet Simsalabim (ekonomisk förening) Simsalabim är den lilla förskolan med den stora gemenskapen som följer läroplanen för förskolan Lpfö -98 där barnets utveckling står självklart i centrum. Våra grundtankar är att trygghet är en förutsättning för utveckling och att glädje ökar möjligheterna till lärande och lärande ökar självkänslan. Så att de kan utveckla sin språkliga förmåga och sociala kompetens i en stimulerande miljö. Familjer med barn i åldrarna 1-5 år Förskolan har en avdelning med barn som är indelade i tre grupper, Måsar 1-2 år, Krabbor 3-4 år, Hajar 5 år. Vi har 4 anställda, varav en kokerska som lagar all mat från grunden med stor andel ekologiska råvaror. I den pedagogiska verksamheten läggs stor vikt vid den språkliga utvecklingen. Med språk menas även kroppsspråk, teckenspråk, kommunikation genom bild, färg och form. Varje dag lyssnas det och smakas det på olika språkljud, bokstäver och teckenspråkstecken. Leken har stor betydelse i verksamheten liksom måltiderna och lägerplatsen i skogen. Utemiljön vid skogskanten inbjuder till många aktiviteter året om. utbildningsförvaltningen Jonseredsvägen 3, Jonsered Telefon Telefontider, öppettider Måndag fredag Marika Andersson Montessoriförskola Solstrålen Montessoriförskola Solstrålen Att ha en väl anpassad och stimulerande förskolemiljö där barnet kan känna sig tryggt och få utvecklas i sin egen takt. Barn 1 5 år Vi sätter barnet i centrum med vårt förhållningssätt, miljö och montessorimaterial. Med montessoripedagogiken som bas inkluderar vi även naturupplevelser, gymnastik/rytmik och skapande aktiviter i verksamheten. utbildningsförvaltningen Jonseredsvägen 1, Jonsered Telefon Telefontider, öppettider Måndag fredag Catarina Palmkvist 7

10 Trollskogens förskola Ekonomisk förening Föräldrakooperativ. Föräldrar deltar aktivt i barngruppen och lär känna barn, fröknar och andra föräldrar. Vi ger barnen trygghet och hjälper dem utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt viljan att hjälpa, ger möjlighet att utveckla språk, kreativitet m m. Familjer med barn i åldrarna 1 5 år. Två avdelningar 1 5 år med förskoleverksamhet som utgår från Läroplan för förskolan och med inspiration från Reggio Emilia. 5-åringarna har skolförberedande verksamhet. Mycket utomhusaktiviteter och friluftsliv, äldre barn har gymnastik i skolans gymnastiksal. Vi läser, sjunger, leker och arbetar mycket med bild och form. Vi firar alla högtider. Förskolan har egen kock med hemlagad mat ifrån grunden. Norra Örjansvägen 11, Öjersjö Telefon Telefontider, öppettider vardagar Sanna Düning Viljansviks förskola Personalkooperativ Förskoleverksamhet. En avdelning med barn i åldrarna 1 5 år. Barn 1 5 år. Viljansviks förskola är ett personalkooperativ som drivs av tre förskollärare och en kokerska. Vi vill ge barnen en miljö där de utvecklas till nyfikna och kreativa människor. Leken är ett viktigt redskap för att lära sig att förstå sin omvärld och vi strävar efter att barnens lekpass ska bli så långa som möjligt. Vi arbetar även med sång, musik och rytmik. Rådjursstigen 15, Öjersjö Telefon Förskolan ligger nära naturen och barnen är ute en längre stund varje dag. Vi har även ett eget kök och all mat lagas på plats. Anna Hammarsten 8

11 Annan pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Utbildningsförvaltningen Verksamheten bygger på samma grundläggande pedagogik som förskolan och vi arbetar utifrån läroplanen med tonvikt på vardagspedagogiken. Föräldrar och barn upp till fem år. Barnen deltar på ett medvetet sätt i moment och aktiviteter som förekommer i ett hem. Som komplement finns dagbarnvårdarnas lokal där man träffas regelbundet och barnen umgås, leker och aktiveras i ett större sammanhang. Finns i Oxled, Vallhamra, Öjersjö, Furulund, Björndammen, Lillegård. Furulund, Öjersjö Lexby, Lillegård Förskolechef Karin Forsler Förskolechef Anki Larsen Vallhamra, Oxled Förskolechef Emma-Maria Emanuelsson Annan pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Verksamhetens namn Samverkan Familjedaghem i fristående regi, Sävedalen Enskild firma Barnomsorg i hemmiljö med en liten grupp på fyra till sex barn i olika åldrar. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg hemmiljö, där barnen blir sedda och varje barns behov blir tillgodosett. Vardagspedagogiken är unik i vårt arbete, där barnen får ta del av vardagliga sysslor på ett naturligt sätt. Barn upp till fem år. Vi gör gemensamma aktiviteter, till exempel utelek, promenader i skogen, sångstund och gympa i en lokal där barnen får umgås i större grupp. Utevistelse i alla väder prioriteras. Vi ger barnen tid för den viktiga leken, där de får utvveckla sin sociala kompetens. En gång i veckan går vi till Kyrkis i Sävedalens församlingshem. utbildningsförvaltningen Kontaktuppgifter Birthes familjedaghem Majas familjedaghem Lindas familjedaghem

12 Grundskolor Björndammens skola, skolår f 9 Björndammens torg Partille Furulunds skola, Furan, skolår f 5 Timmervägen Partille Furulunds skola, Lunden, skolår 6 9 Stubbvägen Partille Skulltorps skola, skolår f 5 V:a Annebergsvägen Partille Jonsereds skola, skolår f 5 Torgvägen Jonsered Lexby skola, skolår 6 9 Lexbyvägen Partille Lillegårdsskolan, skolår f 5 Brunnegårdsvägen Partille Oxleds skola, skolår f 3 Kvarnfallsvägen Sävedalen Ugglums skola, skolår f 9 Skolvägen Sävedalen Vallhamra skola, skolår fsk, 3 9 Lärdomsvägen Sävedalen Öjersjö Brunn, skolår f 9 Nya Öjersjövägen Öjersjö Öjersjö Storegård, skolår f 6 Ekeblads väg Öjersjö Casa Montessori Stiftelsen Casa Montessori förskola i Partille Casa Montessori erbjuder en pedagogisk verksamhet från det att barnet är tre år till avslutad grundskola. Målet för verksamheten är att ge barn/elever de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och omsorg. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar. Övergången mellan barnomsorg och skola ska inte märkas, utan barnet ska successivt öka ansvaret för sitt eget lärande genom hela skoltiden. Det ska vara roligt för både barn/elever och vuxna att komma till skolan. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga i vår miljö och att barnet/eleven får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. Föräldrar med barn i åldern 3 år till och med årskurs 9 i grundskolan. Förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 samt fritidsverksamhet. Partille kommun Ögärdesvägen 2, Partille Telefon Öppettider Telefontider säkrast Rektor Jörgen Alm 10

13 Skolbarnsomsorg Verksamhetsidé Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen Skolbarnsomsorgen är en pedagogisk verksamhet som under den skolfria delen av dagen erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska skolbarnsomsorgen ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskapet med förvärvsarbete och studier. I Partille finns skolbarnsomsorg i form av fritidshem för barn i skolåren F 3 och fritidsklubb för barn från och med skolår 4. Skolbarn i åldern 6 12 år (Med skolbarn avses också barn i förskoleklass) föreningar, studieförbund, fritidsgårdar, övriga fritidshem och fritidsklubbar. Fritidshem Björndammens skola Furulunds skola Jonsereds skola Lillegårdsskolan Oxledskolon Skulltorp Ugglums skola Vallhamra skola Öjersjö Brunn Öjersjö Storegård Fritidsklubbar Björndammens fritidsklubb Furulundsskolans fritidsklubb Jonseredsskolans fritidsklubb Lillegårdsskolans fritidsklubb Skulltorpsskolans fritidsklubb Vallhamra fritidsklubb Öjersjö Brunn fritidsklubb Öjersjö Storegård fritidsklubb

14 Gymnasium Porthälla gymnasium Utbildningsförvaltningen En kvalitativ gymnasieutbildning i en miljö som präglas av närhet och omtanke med branschnära kopplingar för att ge ungdomar en god plattform för yrkesliv eller fortsatta studier. På Porthälla gymnasium tillåts alla att vara den de är, så länge man visar respekt för andra. Alla är olika men har samma rätt att känna trygghet och utvecklas. Ungdomar från hela Göteborgsregionen. Yrkesprogram, högskoleförberedande program, och introduktionsprogram. Gymnasiesärskola och Vuxenutbildning. övriga kommunala förvaltningar i Partille samt skolor och förvaltningar i Göteborgsregionen, idrottsföreningar, musik-, bygg-, el- och fordonsbranschen. Porthälla gymnasium, Box 604, Partille, Besöksadress: Laxfiskevägen 2 Telefon Administratör Emma Nilson, Rektor Susanne Krook, Rektor Anki Karlström, Rektor Nomi Madolo, Biträdande rektor Sofie Andrésen, Telefontid/öppettider Uppgiftslämnare Rektor/administratör Sofie Andrésen 12

15 Särskola och specialundervisning Grundsärskolan Utbildningsförvaltningen Att ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning en utbildning utifrån kurs och läroplan. en för grundsärskolan är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de har utvecklingstörning. Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. övriga barn och ungdomar i Öjersjö. Det är viktigt att samverka och på olika sätt hitta mötesplatser där varje elev upplever och känner att de ingår i en helhet. Att varje barn/ungdom inser att vi alla är olika och att det är okey och helt accepterat. Nya Öjersjövägen 100, Partille Telefon Kristina Rüdow, rektor Verksamhet för barn och ungdomar med autism Samverkan med /telefon Utbildningsförvaltningen Att ge barn och ungdomar med autism och utvecklingsstörning en utbildning utifrån givna styrdokument. Är barn och ungdomar som inte förväntas nå upp till grundskolans mål, därför att de har autism och utvecklingsstörning. Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd, har tillgång till en verksamhet med tydliggörande pedagoik. Pedagogerna har en speciell kompetens för att anpassa, strukturera och visualisera i undervisningen för att öka elevens förståelse och möjlighet till lärande. övriga barn och ungdomar i Öjersjö. Viktigt att hitta samverkan utifrån varje elevs förutsättning och behov. Nedergård Öjersjö Storegård, Ekeblads Väg, Öjersjö Kristina Rüdow buf.ojersjo.partille.se Kristina Rüdow, rektor 13

16 A-grupperna på Vallhamraskolan Utbildningsförvaltningen Specialverksamhet för elever med högfungerande autism inom grundskola f 9. Barn och ungdomar med högfungerande autism. A-grupperna är en verksamhet för elever med högfungerande autism inom grundskolan på Vallhamraskolan. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan. Då verksamheten riktar sig till elever med funktionshinder finns det även andra strävansmål: att lära sig tolka det sociala samspelet och fungera till tillsammans med andra människor att behärska åldersadekvata vardagsfärdigheter att bygga upp ett självförtroende som fungerar i olika situationer att bli medveten om sitt funktionshinder och kunna hantera det A-grupperna, Vallhamraskolan Lärdomsvägen 2, Sävedalen Verksamhetsansvarig Daniel Larsson, Samverkansteamet Utbildningsförvaltningen (i samverkan med SAF, GYF och KoF) Med hemskolan som arena skapar Samverkansteamet förutsättningar för barn och ungdomar att gå kvar i sin hemskola genom att bryta eller förebygga negativa beteendemönster eller andra hinder för lärande och växande. Arbetar på uppdrag av de verksamheter i kommunen som arbetar med barn och unga 1 19 år. Insatser med både pedagogisk och psykosocial inriktning där föräldrar- och nätverksarbete är grundläggande. en för insatserna är barn och unga upp till 19 år med psykosociala och inlärningsmässiga svårigheter. Samverkansteamet, Gamla Prästvägen 7, Partille Telefon Karin Norlin,

17 Nätverkslaget Se sidan 24, Vändzonen Utbildningsförvaltningen (i samverkan med Social- och arbetsförvaltningen, och Kultur- och fritidsförvaltningen) En av Samverkansteamets insatser kan vara en tillfällig placering på Vändzonen, som kombinerar skola, praktik och psykosocialt förändringsarbete för elever som under kortare eller längre period behöver ett alternativ till sin hemskola. ungdomarnas hemskolor, familjer och närstående samt andra personer, exempelvis myndigheter, som är knutna till ungdomarna. Ungdomar år. (från och med årskurs 8) Vändzonen, Eckens väg 34, Partille Telefon Karin Norlin,

18 Öppna förskolor Verksamhets innehåll Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltning En öppen pedagogisk mötesplats där förskolebarn tillsammans med någon vuxen kan träffas och umgås. Verksamheten är avgiftsfri och man kan komma och gå som det passar under öppettiderna. Hemmavarande föräldrar och deras barn i åldern 0 6 år Öppen verksamhet med social samvaro. Sång- och sagostunder, pyssel, fester, uteaktiviteter m m. Social service till föräldrarna (barnomsorg, barnavårdscentral, föreningar m m). kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsen, BVC, tandvård, sjukgymnast och bibliotek. Öppna förskolan Centrum Gamla Kronvägen 9, Partille (mitt emot Partille Kyrka) Telefon Öppettider Tisdag (barn över ett år) onsdag (barn mellan 3 mån 1 år och torsdag (barn över 1 år. Karin Forsler/Bitten Beckman/Lillemor Norén Öppna förskolan Flätan Vallhamra torg Telefon Fax Telefontider, öppettider Måndag och onsdag 9 12, tisdag och torsdag 9 14 Emma-Maria Emanuelsson/Pia Mårtensson Öppna förskolan Grodden Ekebladsvägen, Öjersjö Telefon Öppettider Måndag 9 14, tisdag 13 15, onsdag 9 14., torsdag och fredag Martin Larsson 16

19 Fritidsgårdar och Ungdomens Hus Björndammens fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och få ta ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställs år Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. bland annat utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen och föreningar. Björndammens Torg, Partille Telefon Öppettider tisd torsd 17 21, fred 17 22, lörd 15 22, sönd månd öppet för RIV. Kontakt Martin Larsson, , Vallhamra fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och ta få ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställst. Ungdomar år. Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. bland annat med utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen och föreningar Lärdomsvägen 1 Telefon Öppettider månd torsd 17 21, fred 17 22, lörd 15 22, sönd öppet för RIV. Kontakt Martin Larsson, , 17

20 Öjersjö fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och ta få ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställs år Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen, föreningar, studieförbund. Ekebladsväg, Öjersjö Telefon Öppettider Kontakt tisd torsd 17 21, fred 17 22, lörd, mån öppet för RIV Martin Larsson, , Ungdomens Hus Kultur- och fritidsförvaltningen Mötesplats med utrymme för eget kreativt skapande för, med och av ungdomar Ungdomar år Musik, arrangemang, café, dans, drama, datorer, inspelningsstudio, ateljé med mera. kulturskola, gymnasium, studieförbund, föeningar, unga arrangörer. Gamla Kronvägen 56, Partille Telefon , Öppettider sön torsd 16 22, fred lörd månd sönd öppet för RIV Verksamhetsansvarig Martin Larsson, , 18

21 Fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar, LSS-fritids (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av utbildningsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Erbjuda funktionshindrade ungdomar omsorg och meningsfulla aktiviteter efter skolan och på lovdagar. Integration med andra ungdomar, öka gruppkänslan, samarbetsförmåga och förståelsen för handikappade hos övriga besökare. Funktionshindrade ungdomar boende i Partille i åldern LSS-insats måste vara beviljad. Fritidsaktiviteter efter skoldagen och på lovdagar, integrerat med fritidsgård. Spel, musik, idrott, film, restaurangbesök, bio, dans, matlagning, studiebesök mm. VG-regionen Björndammens fritidsgård, Björndammens torg 1, Partille Telefon Telefontider, öppettider Skoldagar 13 17, lovdagar 9 17 Verksamhetsansvarig Martin Larsson, , Björndammens simhall Kultur- och fritidsförvaltningen I Björndammens simhall kan man få stöd i att bevara eller förbättra sin hälsa och livskvalité.vårt mål är att ge alla barn och ungdomar den livfärsäkring som simkunnighet innebär. Efter genomgången simskola hos oss ska man ha god vattenvana och kunna simma minst 10 meter. 6 år och uppåt. Simskola intensiv/terminskurs på tolv gånger. Björndammens Simhall, Björndammens Torg, Partille Telefon Telefontider, öppettider Kontakt Verksamhetsansvarig Se hemsidan Mona Boman, badvärd Martin Larsson, , 19

22 Kultur och musik Partille Kulturskola Partille Kommun, kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan skall ge barn och ungdomar möjlighet att inom musik, rytmik, drama, teater, dans, bild och konst utöva och utveckla kreativitet och skapande enskilt och tillsammans med andra. Barn och ungdom ska kunna träna uttrycksförmåga genom ensemblespel, kör, gruppaktiviteter och olika projekt. Kommunens invånare ung som gammal. Särskilt fokus på barn och ungdomar Undervisning i en mängd olika musikinstrument, dansstilar, bild & form, sång, musikteori, rytmik, slagverk med mera orkestrar/ensembler/grupper. gymnasiet, grundskolor, förskolor, särskolor i kommunen, samt med kulturskolor i Göteborgsområdet med flera. Partille Kulturskola, Box 602, Partille. Telefon expedition , chef Telefontider, öppettider kulturskolans expedition, månd fred Verksamhetsansvarig Chef Frida Uneback, kulturskolan Bibliotek Partille bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen I huvudsak Bibliotekslagen SFS 1996:1596, 9 som säger Folk- och skolbiblioteket skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Alla barn och ungdomar i kommunen Bok till alla nyfödda. Bok till alla 6-åringar kombinerat med biblioteksbesök. Klassbesök, visningar, bokprat, sagostunder, boklådor och olika lässtimulerande projekt och aktiviteter. Fortbildning för personal, förskola och skola. Deltagande på föräldramöten. Läs- och skrivstudio för läshandikappade med mera. BVC,familjecentral förskolor, skolor, fritidsgårdar, föreningar, studieförbund, Kultur i Väst och Kulturrådet. Box 602, Partille Besöksadress Gamla Kronvägen 56 Kontakt Rebecca Willoughby, Jonas Asp Telefontider, öppettider månd fred 8 20 lörd sönd Minskade öppettider under sommaren (juni augusti). Verksamhetsansvarig Erik Boström,

23 Social verksamhet Familjehuset I Familjehuset finns många olika verksamheter som jobbar med familjer, barn och ungdomar i Partille. Vårt mål är att fånga upp och arbeta med familjer som behöver stöd så tidigt som möjligt. Mer information om de olika verksamheterna hittar du på Social- och arbetsförvaltningen. Kyrkskolan, Gamla Prästvägen 7, Partille Verksamhetsansvarig Enhetschef Helene Ardestam, telefon Familjebehandlare Social- och arbetsförvaltningen Familjebehandlarna arbetar med att ge stöd till barn, unga och deras föräldrar. Syftet är att medverka till att barn och ungdomar kan växa upp hos sina föräldrar under goda förhållanden. Familjerna hänvisas hit av kommunens socialsekreterare. Barn, unga och deras föräldrar, i familjer med psykosociala problem. Stödjande samtal med hela eller delar av familjen, praktiskt stöd och handledning för att få struktur på vardagen, stöd i kontakten med exempelvis förskola/skola, BVC, hälso- och sjukvård, samt andra myndigheter. Vi träffar familjerna i Familjehusets lokaler eller i deras hem. Kontaktperson Magnus Friberg telefon Trappan 0 8 år Trappan är en verksamhet som arbetar med förebyggande insatser för att stärka familjer och ge barn och föräldrar möjlighet att utvecklas under goda och trygga förhållanden. Vi kan även stötta med krisbearbetande samtal efter t ex traumatisk förlossning eller ett mycket sjukt barn. Hit kommer också föräldrar för att få stöd i att sätta tydliga och relevanta gränser för sina barn. De flesta kommer på eget initiativ eller via MVC, BVC, förskola eller skola. Kommunens socialsekreterare kan också hänvisa hit. Familjer med barn mellan 0 och 8 år. Föräldra- och parsamtal, enskilda råd/stödsamtal, MarteMeo, gruppverksamheter, nätverksarbete, lägerverksamhet, rådgivning och föräldrautbildningen COPE Kyrkskolan, Gamla Prästvägen 7, Partille Telefon Kontakt Lena Lejondahl, (0 2 år) Carmen Icaceta, (2 8 år) 21

24 MAPPIS Verksamhetsidé, mål Verksamhetens syfte Vägen till MAPPIS Social- och arbetsförvaltningen Stöd vid umgänge i grupp. Att ge barn en trygg relation till båda sina föräldrar. Barn och föräldrar som inte bor tillsammans och som behöver träffas under former som ger stöd, tillsyn och kontroll. Att ge barn och föräldrar möjlighet att träffas i en barnvänlig miljö med professionella ungängesstödjare. Umgängesdeltagarna får plats i mappisverksamheten genom socialsekreterare Familjerätten eller Barn och unga myndighet inom Social- och arbetsförvaltningen eller via beslut i Tingsrätten. familjerätten eller Barn och unga myndighet inom Social- och arbetsförvaltningen eller Tingsrätten. Besöksadress Gamla Prästvägen 7, Partille Öppettider måndagar och torsdagar 9 12 Kontaktpersoner Pia Blixt, , Matts Karlgren, Verksamhetsansvarig Heléne Ardestam Fältsekreterare Vi arbetar med att förebygga sociala problem och för goda uppväxtvillkor genom att söka upp ungdomar i hela kommunen. Vi kartlägger hur unga i Partille lever för att få kunskap om behov, resurser och eventuella problem. Kartläggningarna leder till fältinsatser, som gruppverksamhet och informationsarbete i skolor. Vi ger råd och lotsar ungdomar och föräldrar som behöver stöd till rätt instans. Ungdomar mellan 13 och 20 år. Kontaktperson Tinna Molén, telefon

25 Föräldrarådgivning Kontaktperson Social- och arbetsförvaltningen Föräldrarådgivningen bedriver ett förebyggande arbete för att hjälpa föräldrar som är i behov av rådgivande samtal. Föräldrar/styvfäräldrar med barn i åldrarna 0 19 år. Råd och stöd i föräldrarollen, relations- och kommunikationsproblem föräldrar barn, tonåringens frigörelse, syskonbråk, styvfamiljen mm. rådgivningen sker på föräldrarnas frivilliga initiativ. Jörgen Olsen (0 12 år), , Magnus Friberg (13 19 år), , Kontaktpersonsverksamhet Verksamhetens mål är att ha en pool av engagerade vuxna som har valt att ägna en del av sin fritid åt att hjälpa unga människor som behöver extra stöd. För att få kontaktperson krävs beslut från socialsekreterare på social- och arbetsförvaltningen. Ungdomar mellan 13 och 21 år. Rekrytering, handledning och utbildning av kontaktpersoner. Telefon Tinna Molén, telefon Telefontider, öppettider dagtid Medling Telefon Telefontid, öppettider Kontaktperson Medling vid brott innebär att gärningsman och brottsoffer träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om brottet. Ärendet kommer från socialsekreterare, polis, skola med flera. Ungdomar år polisen, skolor, socialsekreterare. Information ges av Helene Ardestam, (dagtid) dagtid Tinna Molén, telefon , 23

26 Nätverkslaget Versamhetens innehåll Social- och arbetsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen Att skapa förutsättningar för möten när personer från de privata och de professionella nätverken behöver träffas för att samverka. Att på uppdrag mobilisera och leda stora eller små möten runt ett svårt bekymmer eller dilemma. Ett större möte istället för många små. Barn och ungdom upp till 20 år tillsammans med dess familj. Att mobilisera nätverken inför nätverksmöten och leda olika slags möten däribland processorienterade Nätverksmöten och Västbusmöten. alla förvaltningar där man kommer i kontakt med barn och unga. Nätverkslaget, Samverkanshuset, Gamla Prästvägen 7 Telefon Kontaktperson Birgitta Aaröe, telefon Stödcentrum för män i Partille, SMIP Vi erbjuder individuella stödsamtal och vägledning till män som har svårigheter i relationen till en närstående. Verksamheten är en del av kommunens arbete med kvinnofrid och en viktig målgrupp är män som brukat våld eller hot i parrelation. Andra problem vi kan ge stöd vid är till exempel förtroendekris, svårigheter i kommunikationen, skilsmässa/separation, konflikt kring vårdnad och umgänge samt sorg och oro för närstående. Män boende i Partille kommun. Enskilda stödsamtal och vägledning. Telefon Telefontider tisdagar 11 12, övrig tid telefonsvarare. Besök förbokas via telefon. Verksamhetsansvarig Peter Nilsson 24

27 Ungdomsbehandlare Ungdomsbehandlarna vänder sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten är öppenvård och vänder sig även till ungdomar som kommer hem efter institutionsvistelse. Ungdomarna hänvisas hit av socialsekreterare. Ungdomar mellan 13 och 20 år. Systemorienterat nätverksarbete med miljöterapeutiska inslag. Behandlingen skräddarsys utifrån ungdomens behov. Vi skapar förutsättningar och sammanhang för förändring. Vi erbjuder även stödjande samtal, både med ungdomarna och med deras föräldrar. Verksamheten har dessutom träningslägenheter som kan ingå i behandlingsarbetet. Ungdomstjänst Ungdomstjänst är en tilläggssanktion till påföljden överlämnande till vård inom socialtjänst. Domstolen beslutar om de antal timmar som ungdomstjänsten ska omfatta. Den unge ska utföra oavlönat arbete och delta i ett brottsförebyggande program. Ungdomar mellan 15 och 21 år. Ansvar för de fall en ungdom ska utföra ungdomstjänst i enlighet med beslut av domstol. Telefon Information ges av Helene Ardestam, Telefontider, öppettider dagtid Familjerådgivningen Social- och arbetsförvaltningen. Relationsbearbetande samtal för att ge möjlighet till utveckling och reparation i parförhållandet samt att mildra effekterna för såväl barn som vuxna vid eventuell separation. Familjerådgivningen har ett förebyggande syfte och för att underlätta för par att söka i ett tidigt skede skall verksamheten vara välkänd, lätt att kontakta samt ha ett extra starkt sekretesskydd. Företrädesvis par men även enskilda med relationsproblem Bearbetande samtal som syftar till förändring av relationer. Utåtriktad verksamhet i form av information och kunskapsförmedling i familj- och samlevnadsfrågor. Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon , eller Öppettider Dagtid enligt överenskommelse Kontaktperson Anette Gerden och Marja Patrakka 25

28 Kvinnofrid i Partille Social- och arbetsförvaltningen Att förebygga och tidigt upptäcka det relations- och könsbetingade våldet genom utbildning, information och attitydpåverkan. Att ge kvinnor och barn som utsatts för hot och våld ett snabbt och respektfullt bemötande, hjälp till akut skydd samt professionellt stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Att uppmärksamma det hedersrelaterade våldet som unga kan utsättas för och erbjuda skyddat boende och stödkontakt i deras livssituation. Att erbjuda stöd och hjälp till män som hotar och slår. Kvinnor som utsätts för upprepat våld eller psykiskt övergrepp som är ämnat att begränsa kvinnans livsrum, utövat av en man mot kvinna eller i samkönad relation där man har eller haft ett emotionellt och/eller sexuellt förhållande. Ungdomar, både flickor och pojkar, som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Barn och ungdomar som bevittnat våld. Män som har svårigheter att kontrollera sin aggresivitet. Kvinnorna erbjuds enskilda stödsamtal som leds av socionomer med mångårig erfarenhet av familjesocial problematik. Barn som bevittnat hot och våld erbjuds samtal i barnverksamhet (BIV). Männen erbjuds stöd och hjälp till förändring hos Stödcentrum för män i Partille (SMIP). socialsekreterare, kvinnojour, polis, vårdcentral, BVC, MVC, kriminalvård, svenska kyrkan och andra kommunala verksamheter inom och utanför Partille. Social- och arbetsförvaltningen, Partille Telefon Telefontider kontorstid Elin Eriksson 26

29 Mr Walker Social- och arbetsförvaltningen Uppföljande pappagruppsverksamhet efter ordinarie föräldrautbildning anordnad av mödravårdscentral (MVC). Riktar sig till småbarnspappor med speciellt behov av stöd. Förebygger ohälsa hos barn och föräldrar. Blivande eller nyblivna pappor med behov av stöd i sin papparoll. Deltagarna träffas i grupp en gång i veckan. Samtal, gemenskap och aktivitet. Verksamheten leds av två personer med mångårig erfarenhet av föräldragrupper. Arbetar med teman som föräldraskap, relationer, barnkunskap och allt som en förälders liv innehåller. Verksamheten ligger under Social- och arbetsförvaltningen, i nära samverkan med mödravården. I arbetet samarbetar Mr Walker även med andra delar av det offentliga föräldrastödet. Mr Walker, Social- och arbetsförvaltning, Partille Kontaktpersoner Peter Breife , Mats Linde Pan-Puman, Partille alkohol och narkotikamottagning Verksamhetens innehåll: Social- och arbetsförvaltningen. Öppenmottagning för rådgivning, stöd och behandling riktad till missbrukande ungdomar och deras föräldrar, med drogfrihet som mål. Unga personer (upp till och med 25 år) med missbruk och/eller anhöriga Psykosocialbehandling i öppenvård. föräldrar, övriga verksamheter som kommer i kontakt med unga människor. Gamla Kronvägen 82 (Forellen) Telefon Telefontid mån tors övrig tid telefonsvarare, kvällsöppet måndagar till 19. Kontaktperson Minna Mäkelä Familjecentralen Centrum Se sidan 32, under Vård och hälsa 27

30 Vård och hälsa Barnavårdscentraler i Partille, BVC Verksamhetens innehåll Primärvården Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen, Capio Citykliniken, Allemanshälsan. Upptäcka och förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos barn, stödja föräldrarna i ett aktivt föräldraskap. Barn 0 6 år Hälsovård, föräldrastöd enskilt eller i grupp, utvecklingsbedömningar, vaccinationer förskola, Bum, socialtjänst, primärvården, familjehuset, tandvård, barnmedicin, bup med mera. och telefonnummer Närhälsan i Partille VC, Kyrktorget 13 BVC , Gamla Kronvägen 9 BVC Öjersjö Centrum, Ekeblads väg 1, Öjersjö BVC Partille: Drita Gustafsson, tel Adina Hälsan Vårdcentral i Sävedalen Adina Hälsan AB Vårdcentral, BVC, Psykolog samt distrikt ssk och läkare Hela befolkningen kommunala aktorer förskola, skola och barn- och ungdomsmedicin. Göteborgsvägen 74, Sävedalen Telefon Telefontid/ Öppettider månd fred 8 17 Verksamhetsansvarig Hemsida Reza Tajy, distriktläkare 28

31 Capio vårdcentral BVC Copio Närsjukvård AB Förebyggande hälsovård till barn 0 6 år samt stöd till hela familjen efter behov. 0 6 år Utvecklingsbedömningar, hälsovård och föräldrastöd. förskolor, BUM, socialtjänsten, vårdcentralen, psykologenheten, logopedenheten med fler. Telefon , Vallhamra torg 1, Sävedalen Verksamhetsansvarig: Anna Rindeskär, tel Uppgiftslämnare Åsa Johannesson, Stina Guran Hemsida Barn- och ungdomsmedicinsk Partille Primärvården i Södra Bohuslän Sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Tidsbeställd mottagning. Barn och ungdomar 0 18 år Göteborgsvägen 84 A, Sävedalen Telefon Fax Telefontider Telefontid: mån fre (vardagar) Uppgiftslämnare Jessica Holm-Sommerfors (enhetschef) Carina Gätje 29

32 Folktandvården Partille Västra Götalandsregionen Att uppnå och upprätthålla tandhälsa hos alla barn och ungdomar. Den genomsnittliga tandhälsan hos barn och ungdomar i Partille är mycket bra och bland den absolut bästa i Sverige och världen. Aktivt deltagande i folkhälsoarbete riktat mot barn och ungdomar. Barn och ungdomar (ålder 0 24 år) Regelbundna tandhälsokontroller, tandreglering, profylax, individuella riskbedömningar och specialisttandvård. Stor vana vid tandvårdsrädsla, bland annat behandling med lustgas. Regelbunden fluorlackning i kommunens grundskolor. Information till alla föräldrar med ettåriga barn. Fördjupad information och salivprov på tvååriga barn (individuell indikation). Fissurförsegling (så kallad plastning av tuggytorna) på 6-årständer och 12-årständer på individuell indikation. skolan, socialtjänsten, BVC, MVC, öppenpsykiatrin, med flera. Kyrktorget 15, Box 208, Partille Telefon Fax Telefontider, öppettider månd torsd 7 19, fred 7 16 Björn Öhberg, klinikchef Åsa Remper, barntandvårdsansvarig Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP BUP Partille ingår som en del i BUP-mottagning Södra Bohuslän (SöBo) som har upptagningsområde i såväl Partille som Härryda, Mölndal och Öckerö är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, BUP Södra Bohuslän. mål och syfte är att lindra, utreda och bota psykiskt lidande hos barn, ungdomar och deras familjer Barn och ungdom 0 17 år. Utredning och behandling av psykiska och neuropsykiatriska problem. I teamet strävar vi efter att kunna erbjuda en så bred kompetens som möjligt, för att i möjligaste mån kunna tillgodose barns och ungdomars behov av barn-och ungdomspsykiatrisk vård. Vi samarbetar i stor utsträckning med främst skolor, socialtjänst och vuxenpsykiatrin i vårt distrikt. Vi som arbetar på BUP-mottagning SöBo/Partille är läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterska och teamsekreterare. Göteborgsvägen 84 B, Sävedalen Telefon Fax Nyanmälan Telefon måndagar Öppettider månd fred Lunchstängt Urban Wåhlander, enhetschef 30

33 Barnmorskemottagning Västra Götalandsregionen Ge blivande mammor medicinsk vård under graviditeten. Råd och stöd till föräldraparet, föräldrautbildning, pappagrupper. Preventivmedelsrådgivning. Förebygga STI. Cytologprov. Blivande föräldrar, kvinnor i cytologprovskontroller år. Preventivmedel år. Mödravård, preventivmedelsrådgivning, cytologprovsmottagning. psykolog, spädbarnsgruppen, sjukgymnastik,, socialkontoret, flyktingmottagning, ungdomsmottagning, BVC och familjecentral centrum. Kyrkorget 13, Partille Telefon Fax Telefontider månd fred , månd, tisd och torsd Öppettider månd fred Uppgiftslämnare Helen Westrup Lindell PartilleRehab Verksamhetens innehåll Vård- och omsorgsförvaltningen För barn med besvär från rörelse - och stödjeorganen råder remissfrihet. Sjukgymnaster träffar barn/ungdomar med inaktiv livsstil som är eller riskerar att bli överviktiga. Man har samtal om vikten av att röra sig samt ger tips och råd om lämpliga aktiviteter. Föräldrarna medverkar. Sjukgymnaster utför även motoriska bedömningar på barn och ger råd till föräldrar, efter remiss från barnläkare eller psykolog. BVC-sköterska, skolsköterska samt barn- och ungdomsmedicinsk mottaging. PartilleRehab, Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Kerstin Björfjäll 31

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Första linjen unga, Karlstadsområdet

Första linjen unga, Karlstadsområdet Första linjen unga, Karlstadsområdet Forshaga kommun, Grums kommun, Hammarö kommun, Karlstads kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland För barn och unga 6-20 år Vad är första linjen för barn och unga

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03

Skolnämnden. Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi 2011-10-03 dc 2011-10-03 Skolnämnden Ansökan om att driva Salbo Förskola i privat regi Maria Maarup Holm och Åse liten har önskemål om att driva Salbo förskola som en ekonomisk förening from 1 januari 2012, barnverksamheten

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Innehåll. Barnmorskemottagningen BMM 4 Barnavårdscentralen BVC 5 Förskolan 6 Skolan 7 Elevhälsa 8 Vårdcentralen 9

Innehåll. Barnmorskemottagningen BMM 4 Barnavårdscentralen BVC 5 Förskolan 6 Skolan 7 Elevhälsa 8 Vårdcentralen 9 Innehåll Barnmorskemottagningen BMM 4 Barnavårdscentralen BVC 5 Förskolan 6 Skolan 7 Elevhälsa 8 Vårdcentralen 9 Sachsska barn- och ungdoms- 10 mottagningen i Farsta Stockholms barn- och 11 ungdomspsykiatri

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer