2014/2015. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014/2015. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun"

Transkript

1 Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2014/2015 Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille

2 Inledning I din hand håller du en katalog som beskriver barn- och ungdomsverksamhet som finns i Partille kommun för barn och ungdomar oavsett vem som bedriver verksamheten. Katalogen är reviderad i maj Den är producerad på uppdrag av Folkhälsorådet i Partille kommun och sammanställd av folkhälsoplanerare Gert Johansson. Katalogen finns på kommunens webbplats, Har du synpunkter på katalogen eller dess innehåll är Du välkommen att höra av dig till Gert Johansson på telefon eller e-post Stefan Svensson, ordförande folkhälsorådet Gert Johansson, folkhälsoplanerare

3 Innehåll Förskolor och familjedaghem Placeringsenheten 2 Förskolor i kommunal regi 2 Furulund, Björndammen, Skulltorp 2 Jonsered, Ugglum, Oxled, Vallahamra 3 Öjersjö Storegård. Öjersjö Brunn 3 Förskolor i enskild regi Kyrkans förskola (Arken) 3 Casa Montessori 4 Lillstugans föräldrakooperativ 4 Mammut Montessoriförskola 5 Förskolan Trädet 5 Prästkragens förskola 6 Sandfallets kooperativa förskola 6 Föräldrakooperativet Simsalabim 7 Montessoriförskola Solstrålen 7 Trollskogens förskola 8 Viljansvik förskola 8 Annan pedagogisk omsorg i kommunal regi 9 Annan pedagogisk omsorg i fristående regi 9 Grundskolor Björndammen, Furulund, Skulltorp 10 Jonsered, Lexby, Lillegård 10 Oxled, Vallhamra, Ugglum 10 Öjersjö Brunn, Öjersjö Storegård 10 Skola i enskild regi Casa Montessori 10 Skolbarnsomsorg Fritidshem 11 Fritidsklubb 11 Gymnasium Porthälla gymnasium 12 Särskola och specialundervisning Särskolan 13 Grupper för barn och ungdomar med autism 13 A-grupperna 14 Samverkansteamet 14 Nätverkslaget 15 Vändzonen 15 Öppna förskolor Öppna förskolan Centrum 16 Öppna förskolan Flätan 16 Öppna förskolan Grodden 16 Fritidsgårdar Björndammens fritidsgård 17 Vallhamra fritidsgård 17 Öjersjö fritidsgård 18 Ungdomens Hus 18 Övrig fritidsverksamhet LSS-fritidsverksamhet för funktionshindrade 19 ungdomar Björndammens Simhall 19 Kultur och musik Partille Kulturskola 20 Bibliotek Partille bibliotek 20 Social verksamhet Familjehuset 21 Familjebehandlare 21 Trappan Mappis 22 Fältsekreterare 22 Föräldrarådgivning 23 Kontaktpersonsverksamhet 23 Medling 23 Nätverkslaget 24 Stödcentrum för män i Partille, SMIP 24 Ungdomsbehandlare 25 Ungdomstjänst 25 Familjerådgivningen 25 Kvinnofrid i Partille 26 Mr Walker 27 Puman, Partille ungdomsmottagning i 27 alkohol- och narkotikafrågor Familjecentralen Centrum 27 Vård och hälsa BVC, Barnavårdscentraler i Partille, Sävedalen 28 BVC Adina Hälsan vårdcentral 28 BVC Capio vårdcentral 29 Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 29 Folktandvården 30 BUP, Barn- och ungdomspsykiatrisk 30 mottagning Barnmorskemottagning 31 Partille Rehab 31 Ungdomsmottagningen i Partille 32 Familjecentralen Centrum 32

4 Förskolor och familjedaghem Placeringsenheten Utbildningsförvaltningen Anmälan och placering inom kommunens förskoleverksamhet (förskola alternativt familjedaghem). Föräldrar till förskolebarn Handläggning av kö och placering inom kommunens förskoleverksamhet. Kommunens samtliga rektorsteam, BVC och social- och arbetsförvaltning. Partille kommun, utbildningsförvaltningen, Partille Besöksadress Gamla Kronvägen 34 Telefon , Telefontider 8 16 Gull-Britt Hansson, Victoria Glender Förskolor i kommunal regi Utbildningsförvaltningen Att erbjuda omsorg och lärande för barn i en helhetsskola 1 16 år där alla uppnår målen och känner fortsatt lust att lära. Furulund Fridåsens förskola Furulundsvägen 8 Hyggesvägens förskola Hyggesvägen 16 Nävervägens förskola Nävervägen 16 Timmerslätts förskola Timmerslätt 33 Björndammen Björndammens förskola Björndammens torg 1 Stora Terrassens förskola Björndammsterrassen 57 Ensittarevägens förskola Ensittarevägen 1 A Skulltorp Annebergs förskola S:a Annebergsvägen 1 Oluff Nilssons förskola Oluff Nilssons väg 3 Norrgårdens förskola V:a Annebergsvägen 1 2

5 Jonsered/Lexby Besebäckens förskola Mellbyvägen 62 Jonsereds förskola Härkeshultsvägen 5 Lexby förskola Nygårdsvägen 13 Lillegårds förskola Brunnegårdsvägen (Lillegårdskolan) Mellby förskola Bysmedsvägen 2 Galoppvägen förskola Galoppvägen 4 Ugglum Finngösa förskola Promenaden 9 Källvägens förskola Källvägen 25 A Sotenäs förskola Gibsons väg 6 Ugglums förskola Skolvägen 20 Oxled Soldatängens förskola Oxledsvägen 193 Ugglumsledens förskola Ugglumsleden 48 Katthults förskola Tvistevägen 2 Vallhamra Kullegårdens förskola Ugglumsvägen 13 Vallhamra förskola Vallhamra torg 1 Öjersjö Storegård Djupedals förskola Tallmossevägen 7 Ekbackens förskola Ekeblads väg Gökegårdens förskola Ekeblads väg Öjersjö Brunn Hallens förskola Fägatan 80 Hultets förskola Lindbackevägen Förskolor i enskild regi Förskolan Arken Verksamhetens innehåll Sävedalens församling, Svenska kyrkan Förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Liten barngrupp med hög personaltäthet ger oss stora möjligheter att se varje enskilt barn och utforma verksamheten efter barnets behov. Barn 1 5 åringar. Att bedriva förskoleverksamhet med en kristen inriktning, vilket bland annat innebär att vi vill ge barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider samt att ge barnen en trygg och positiv förskolemiljö utifrån att alla människor är skapade unika. Vi följer förskolans läroplan och arbetar med IUP och portfolio. alla fristående verksamheter, speciellt dagbarnvårdarna i Sävedalen samt förskolan Lillstugan. Östra Fjällvägen 1, Sävedalen. Telefon Hemsida tf. Linda Torstenson, 3

6 Casa Montessori Stiftelsen Casa Montessori förskola i Partille Casa Montessori erbjuder en pedagogisk verksamhet från det att barnet är tre år till avslutad grundskola. Målet för verksamheten är att ge barn/elever de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och omsorg. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar. Övergången mellan barnomsorg och skola ska inte märkas, utan barnet ska successivt öka ansvaret för sitt eget lärande genom hela skoltiden. Det ska vara roligt för både barn/elever och vuxna att komma till skolan. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga i vår miljö och att barnet/eleven får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. Föräldrar med barn i åldern 3 år till och med årskurs 9 i grundskolan. Förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 samt fritidsverksamhet. Partille kommun Ögärdesvägen 2, Partille Telefon Öppettider Telefontider säkrast Rektor Jörgen Alm Lillstugans föräldrakooperativ Ekonomisk förening Stimulera och utveckla barns ute- och innelek, språk och sociala kompetens enligt huvudorden: KÄNNA glädje och förtroende, VARA positiv och flexibel, BLI nyfiken och kreativ. Rusta barn att möta det fortsatta livet utanför förskolan och känna lust till ett fortsatt lärande. Barn 1 5 år Förskoleverksamhet Västra Fjällvägen 50, Partille Telefon Telefontider, öppettider vardagar 7 17 Linda Henriksson 4

7 Mammut Montessoriförskola Mammut Montessoriförskola är en föräldradriven ekonomisk förening. Vi arbetar utifrån mål och riktlinjer i läroplanen för förskolan (Lpfö-98) och är inspirerade av Montessori- och utomhuspedagogik. Med en tydlig inriktning mot hälsa, lärande och utevistelse. Föräldrar och pedagoger strävar tillsammans efter att stimulera barnens utveckling mot att bli självständiga, ansvarstagande individer med lust att lära. Familjer med barn 1 5 år Den dagliga verksamheten består av lek, lärande, sång, dans, rytmik, rim, sagor, skapande och miljö- och naturupplevelser. utbildningsförvaltningen, Svenska Montessoriförbundet. Grönåsvägen 3 7, Öjersjö Telefon Telefontider vardagar 9 17 Öppettider vardagar 7 17 Kontakt Martina Bille Förskolan Trädet Solveigs Förskola Förskolans plattform utgår från den fantastiska svenska förskolemodellen, LPfö-98 och förskolan värdegrund och uppdrag. Våra pedagogerna är inspirerade av Maria Montessori pedagogik. Familjer med barn 1 5 år Förskolan har inriktning hållbar utveckling och samarbetar med Friluftsfrämjandet. Pedagogerna är utbildade av Friluftsfrämjandet. Då förskolan ligger med vacker natur runt hörnet kan vi upptäcka naturen tillsammans med barnen. Vi arbetar medvetet med språket varje dag utifrån Bornholmsmodellen, då samtal och språklekar under förskoleåldern underlätta barnens läs- och skrivinlärning. Vi har samma taxor som inom kommunen, maxtaxan gäller. Vi har egen kö, där man ställer sig när man vill. Vi har flexibla vistelsetider för föräldralediga och arbetslösa, vilket innebär att familjen i samråd med personalen bestämmer vilka tider barnen vistas på förskolan. Tiondevägen 6, Partille Öppettider vardagar Kontakt Mia Carlbrand,

8 Prästkragens förskola Partille Pingstförsamling, Vallhamrakyrkan Som kristen förskola vill vi ge barnen kristna normer, som barnen på ett naturligt sätt kan praktisera. Vi vill skapa en trygg och kärleksfull atmosfär där alla kan känna att de får vara med och trivas. Vårt mål är att få harmoniska, glada, nyfikna och aktiva barn och att ge barnen trygghet och lära dem tolerera och värdesätta varandra. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Barn 1 5 år. Se vår hemsida: utbildningsförvaltningen Vallhamrakyrkan, Oxledsvägen 4, Sävedalen Telefon , Telefontider, öppettider 7 18 Verksamhetsansvarig Lena Andersson Sandfallets kooperativa förskola Föräldrakooperativ, Ekonomisk förening Vi låter oss inspireras av Reggio Emilia filosofi vilket vi uppfattar går hand i hand med den svenska förskolemodellen, styrdokument Lpfö 98. Vår förskola ska ha förhållanden där allmän moralisk respekt och jämlik ömsesidighet råder. Förskolebarn 1,5 5 år. Se vår hemsida: utbildningsförvaltningen Stubbvägen 12, Partille Telefon kontor, (avd) Telefontider, öppettider Karin Fjällström 6

9 Föräldrakooperativet Simsalabim Verksamhetsidé, mål och syfte Föräldrakooperativet Simsalabim (ekonomisk förening) Simsalabim är den lilla förskolan med den stora gemenskapen som följer läroplanen för förskolan Lpfö -98 där barnets utveckling står självklart i centrum. Våra grundtankar är att trygghet är en förutsättning för utveckling och att glädje ökar möjligheterna till lärande och lärande ökar självkänslan. Så att de kan utveckla sin språkliga förmåga och sociala kompetens i en stimulerande miljö. Familjer med barn i åldrarna 1-5 år Förskolan har en avdelning med barn som är indelade i tre grupper, Måsar 1-2 år, Krabbor 3-4 år, Hajar 5 år. Vi har 4 anställda, varav en kokerska som lagar all mat från grunden med stor andel ekologiska råvaror. I den pedagogiska verksamheten läggs stor vikt vid den språkliga utvecklingen. Med språk menas även kroppsspråk, teckenspråk, kommunikation genom bild, färg och form. Varje dag lyssnas det och smakas det på olika språkljud, bokstäver och teckenspråkstecken. Leken har stor betydelse i verksamheten liksom måltiderna och lägerplatsen i skogen. Utemiljön vid skogskanten inbjuder till många aktiviteter året om. utbildningsförvaltningen Jonseredsvägen 3, Jonsered Telefon Telefontider, öppettider Måndag fredag Marika Andersson Montessoriförskola Solstrålen Montessoriförskola Solstrålen Att ha en väl anpassad och stimulerande förskolemiljö där barnet kan känna sig tryggt och få utvecklas i sin egen takt. Barn 1 5 år Vi sätter barnet i centrum med vårt förhållningssätt, miljö och montessorimaterial. Med montessoripedagogiken som bas inkluderar vi även naturupplevelser, gymnastik/rytmik och skapande aktiviter i verksamheten. utbildningsförvaltningen Jonseredsvägen 1, Jonsered Telefon Telefontider, öppettider Måndag fredag Catarina Palmkvist 7

10 Trollskogens förskola Ekonomisk förening Föräldrakooperativ. Föräldrar deltar aktivt i barngruppen och lär känna barn, fröknar och andra föräldrar. Vi ger barnen trygghet och hjälper dem utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras situation samt viljan att hjälpa, ger möjlighet att utveckla språk, kreativitet m m. Familjer med barn i åldrarna 1 5 år. Två avdelningar 1 5 år med förskoleverksamhet som utgår från Läroplan för förskolan och med inspiration från Reggio Emilia. 5-åringarna har skolförberedande verksamhet. Mycket utomhusaktiviteter och friluftsliv, äldre barn har gymnastik i skolans gymnastiksal. Vi läser, sjunger, leker och arbetar mycket med bild och form. Vi firar alla högtider. Förskolan har egen kock med hemlagad mat ifrån grunden. Norra Örjansvägen 11, Öjersjö Telefon Telefontider, öppettider vardagar Sanna Düning Viljansviks förskola Personalkooperativ Förskoleverksamhet. En avdelning med barn i åldrarna 1 5 år. Barn 1 5 år. Viljansviks förskola är ett personalkooperativ som drivs av tre förskollärare och en kokerska. Vi vill ge barnen en miljö där de utvecklas till nyfikna och kreativa människor. Leken är ett viktigt redskap för att lära sig att förstå sin omvärld och vi strävar efter att barnens lekpass ska bli så långa som möjligt. Vi arbetar även med sång, musik och rytmik. Rådjursstigen 15, Öjersjö Telefon Förskolan ligger nära naturen och barnen är ute en längre stund varje dag. Vi har även ett eget kök och all mat lagas på plats. Anna Hammarsten 8

11 Annan pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Utbildningsförvaltningen Verksamheten bygger på samma grundläggande pedagogik som förskolan och vi arbetar utifrån läroplanen med tonvikt på vardagspedagogiken. Föräldrar och barn upp till fem år. Barnen deltar på ett medvetet sätt i moment och aktiviteter som förekommer i ett hem. Som komplement finns dagbarnvårdarnas lokal där man träffas regelbundet och barnen umgås, leker och aktiveras i ett större sammanhang. Finns i Oxled, Vallhamra, Öjersjö, Furulund, Björndammen, Lillegård. Furulund, Öjersjö Lexby, Lillegård Förskolechef Karin Forsler Förskolechef Anki Larsen Vallhamra, Oxled Förskolechef Emma-Maria Emanuelsson Annan pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Verksamhetens namn Samverkan Familjedaghem i fristående regi, Sävedalen Enskild firma Barnomsorg i hemmiljö med en liten grupp på fyra till sex barn i olika åldrar. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg hemmiljö, där barnen blir sedda och varje barns behov blir tillgodosett. Vardagspedagogiken är unik i vårt arbete, där barnen får ta del av vardagliga sysslor på ett naturligt sätt. Barn upp till fem år. Vi gör gemensamma aktiviteter, till exempel utelek, promenader i skogen, sångstund och gympa i en lokal där barnen får umgås i större grupp. Utevistelse i alla väder prioriteras. Vi ger barnen tid för den viktiga leken, där de får utvveckla sin sociala kompetens. En gång i veckan går vi till Kyrkis i Sävedalens församlingshem. utbildningsförvaltningen Kontaktuppgifter Birthes familjedaghem Majas familjedaghem Lindas familjedaghem

12 Grundskolor Björndammens skola, skolår f 9 Björndammens torg Partille Furulunds skola, Furan, skolår f 5 Timmervägen Partille Furulunds skola, Lunden, skolår 6 9 Stubbvägen Partille Skulltorps skola, skolår f 5 V:a Annebergsvägen Partille Jonsereds skola, skolår f 5 Torgvägen Jonsered Lexby skola, skolår 6 9 Lexbyvägen Partille Lillegårdsskolan, skolår f 5 Brunnegårdsvägen Partille Oxleds skola, skolår f 3 Kvarnfallsvägen Sävedalen Ugglums skola, skolår f 9 Skolvägen Sävedalen Vallhamra skola, skolår fsk, 3 9 Lärdomsvägen Sävedalen Öjersjö Brunn, skolår f 9 Nya Öjersjövägen Öjersjö Öjersjö Storegård, skolår f 6 Ekeblads väg Öjersjö Casa Montessori Stiftelsen Casa Montessori förskola i Partille Casa Montessori erbjuder en pedagogisk verksamhet från det att barnet är tre år till avslutad grundskola. Målet för verksamheten är att ge barn/elever de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och omsorg. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån egna förutsättningar. Övergången mellan barnomsorg och skola ska inte märkas, utan barnet ska successivt öka ansvaret för sitt eget lärande genom hela skoltiden. Det ska vara roligt för både barn/elever och vuxna att komma till skolan. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga i vår miljö och att barnet/eleven får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. Föräldrar med barn i åldern 3 år till och med årskurs 9 i grundskolan. Förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 samt fritidsverksamhet. Partille kommun Ögärdesvägen 2, Partille Telefon Öppettider Telefontider säkrast Rektor Jörgen Alm 10

13 Skolbarnsomsorg Verksamhetsidé Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen Skolbarnsomsorgen är en pedagogisk verksamhet som under den skolfria delen av dagen erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska skolbarnsomsorgen ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskapet med förvärvsarbete och studier. I Partille finns skolbarnsomsorg i form av fritidshem för barn i skolåren F 3 och fritidsklubb för barn från och med skolår 4. Skolbarn i åldern 6 12 år (Med skolbarn avses också barn i förskoleklass) föreningar, studieförbund, fritidsgårdar, övriga fritidshem och fritidsklubbar. Fritidshem Björndammens skola Furulunds skola Jonsereds skola Lillegårdsskolan Oxledskolon Skulltorp Ugglums skola Vallhamra skola Öjersjö Brunn Öjersjö Storegård Fritidsklubbar Björndammens fritidsklubb Furulundsskolans fritidsklubb Jonseredsskolans fritidsklubb Lillegårdsskolans fritidsklubb Skulltorpsskolans fritidsklubb Vallhamra fritidsklubb Öjersjö Brunn fritidsklubb Öjersjö Storegård fritidsklubb

14 Gymnasium Porthälla gymnasium Utbildningsförvaltningen En kvalitativ gymnasieutbildning i en miljö som präglas av närhet och omtanke med branschnära kopplingar för att ge ungdomar en god plattform för yrkesliv eller fortsatta studier. På Porthälla gymnasium tillåts alla att vara den de är, så länge man visar respekt för andra. Alla är olika men har samma rätt att känna trygghet och utvecklas. Ungdomar från hela Göteborgsregionen. Yrkesprogram, högskoleförberedande program, och introduktionsprogram. Gymnasiesärskola och Vuxenutbildning. övriga kommunala förvaltningar i Partille samt skolor och förvaltningar i Göteborgsregionen, idrottsföreningar, musik-, bygg-, el- och fordonsbranschen. Porthälla gymnasium, Box 604, Partille, Besöksadress: Laxfiskevägen 2 Telefon Administratör Emma Nilson, Rektor Susanne Krook, Rektor Anki Karlström, Rektor Nomi Madolo, Biträdande rektor Sofie Andrésen, Telefontid/öppettider Uppgiftslämnare Rektor/administratör Sofie Andrésen 12

15 Särskola och specialundervisning Grundsärskolan Utbildningsförvaltningen Att ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning en utbildning utifrån kurs och läroplan. en för grundsärskolan är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, därför att de har utvecklingstörning. Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar skall kunna utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. övriga barn och ungdomar i Öjersjö. Det är viktigt att samverka och på olika sätt hitta mötesplatser där varje elev upplever och känner att de ingår i en helhet. Att varje barn/ungdom inser att vi alla är olika och att det är okey och helt accepterat. Nya Öjersjövägen 100, Partille Telefon Kristina Rüdow, rektor Verksamhet för barn och ungdomar med autism Samverkan med /telefon Utbildningsförvaltningen Att ge barn och ungdomar med autism och utvecklingsstörning en utbildning utifrån givna styrdokument. Är barn och ungdomar som inte förväntas nå upp till grundskolans mål, därför att de har autism och utvecklingsstörning. Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och autism eller autismliknande tillstånd, har tillgång till en verksamhet med tydliggörande pedagoik. Pedagogerna har en speciell kompetens för att anpassa, strukturera och visualisera i undervisningen för att öka elevens förståelse och möjlighet till lärande. övriga barn och ungdomar i Öjersjö. Viktigt att hitta samverkan utifrån varje elevs förutsättning och behov. Nedergård Öjersjö Storegård, Ekeblads Väg, Öjersjö Kristina Rüdow buf.ojersjo.partille.se Kristina Rüdow, rektor 13

16 A-grupperna på Vallhamraskolan Utbildningsförvaltningen Specialverksamhet för elever med högfungerande autism inom grundskola f 9. Barn och ungdomar med högfungerande autism. A-grupperna är en verksamhet för elever med högfungerande autism inom grundskolan på Vallhamraskolan. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan. Då verksamheten riktar sig till elever med funktionshinder finns det även andra strävansmål: att lära sig tolka det sociala samspelet och fungera till tillsammans med andra människor att behärska åldersadekvata vardagsfärdigheter att bygga upp ett självförtroende som fungerar i olika situationer att bli medveten om sitt funktionshinder och kunna hantera det A-grupperna, Vallhamraskolan Lärdomsvägen 2, Sävedalen Verksamhetsansvarig Daniel Larsson, Samverkansteamet Utbildningsförvaltningen (i samverkan med SAF, GYF och KoF) Med hemskolan som arena skapar Samverkansteamet förutsättningar för barn och ungdomar att gå kvar i sin hemskola genom att bryta eller förebygga negativa beteendemönster eller andra hinder för lärande och växande. Arbetar på uppdrag av de verksamheter i kommunen som arbetar med barn och unga 1 19 år. Insatser med både pedagogisk och psykosocial inriktning där föräldrar- och nätverksarbete är grundläggande. en för insatserna är barn och unga upp till 19 år med psykosociala och inlärningsmässiga svårigheter. Samverkansteamet, Gamla Prästvägen 7, Partille Telefon Karin Norlin,

17 Nätverkslaget Se sidan 24, Vändzonen Utbildningsförvaltningen (i samverkan med Social- och arbetsförvaltningen, och Kultur- och fritidsförvaltningen) En av Samverkansteamets insatser kan vara en tillfällig placering på Vändzonen, som kombinerar skola, praktik och psykosocialt förändringsarbete för elever som under kortare eller längre period behöver ett alternativ till sin hemskola. ungdomarnas hemskolor, familjer och närstående samt andra personer, exempelvis myndigheter, som är knutna till ungdomarna. Ungdomar år. (från och med årskurs 8) Vändzonen, Eckens väg 34, Partille Telefon Karin Norlin,

18 Öppna förskolor Verksamhets innehåll Utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltning En öppen pedagogisk mötesplats där förskolebarn tillsammans med någon vuxen kan träffas och umgås. Verksamheten är avgiftsfri och man kan komma och gå som det passar under öppettiderna. Hemmavarande föräldrar och deras barn i åldern 0 6 år Öppen verksamhet med social samvaro. Sång- och sagostunder, pyssel, fester, uteaktiviteter m m. Social service till föräldrarna (barnomsorg, barnavårdscentral, föreningar m m). kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsen, BVC, tandvård, sjukgymnast och bibliotek. Öppna förskolan Centrum Gamla Kronvägen 9, Partille (mitt emot Partille Kyrka) Telefon Öppettider Tisdag (barn över ett år) onsdag (barn mellan 3 mån 1 år och torsdag (barn över 1 år. Karin Forsler/Bitten Beckman/Lillemor Norén Öppna förskolan Flätan Vallhamra torg Telefon Fax Telefontider, öppettider Måndag och onsdag 9 12, tisdag och torsdag 9 14 Emma-Maria Emanuelsson/Pia Mårtensson Öppna förskolan Grodden Ekebladsvägen, Öjersjö Telefon Öppettider Måndag 9 14, tisdag 13 15, onsdag 9 14., torsdag och fredag Martin Larsson 16

19 Fritidsgårdar och Ungdomens Hus Björndammens fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och få ta ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställs år Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. bland annat utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen och föreningar. Björndammens Torg, Partille Telefon Öppettider tisd torsd 17 21, fred 17 22, lörd 15 22, sönd månd öppet för RIV. Kontakt Martin Larsson, , Vallhamra fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och ta få ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställst. Ungdomar år. Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. bland annat med utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen och föreningar Lärdomsvägen 1 Telefon Öppettider månd torsd 17 21, fred 17 22, lörd 15 22, sönd öppet för RIV. Kontakt Martin Larsson, , 17

20 Öjersjö fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomar behöver uppleva gemenskap och delaktighet, bli sedda som reurser och ta få ansvar. Många behöver också stöd att prova nya roller och beteendemönster. Den öppna fritidsverksamheten har unika möjligheter att vara den arena där dessa behov tillfredsställs år Här får du stöd att formulera dina mål och coachning på vägen dit. Drömmen vi förverkligar kan vara en film, ett ungdomsutbyte eller ett sommarläger. Det viktiga är känslan av att lyckas, av att vingarna bär. Självklart skall den öppna fritidsverksamheten ge möjligheter till avkoppling. Men avkoppling är inte det samma som passivt slappande och nöjeskonsumtion. När du själv är delaktig i skapandet av din egen fritid blir den dubbelt njutbar. utbildningsförvaltningen, social- och arbetsförvaltningen, föreningar, studieförbund. Ekebladsväg, Öjersjö Telefon Öppettider Kontakt tisd torsd 17 21, fred 17 22, lörd, mån öppet för RIV Martin Larsson, , Ungdomens Hus Kultur- och fritidsförvaltningen Mötesplats med utrymme för eget kreativt skapande för, med och av ungdomar Ungdomar år Musik, arrangemang, café, dans, drama, datorer, inspelningsstudio, ateljé med mera. kulturskola, gymnasium, studieförbund, föeningar, unga arrangörer. Gamla Kronvägen 56, Partille Telefon , Öppettider sön torsd 16 22, fred lörd månd sönd öppet för RIV Verksamhetsansvarig Martin Larsson, , 18

21 Fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar, LSS-fritids (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av utbildningsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. Erbjuda funktionshindrade ungdomar omsorg och meningsfulla aktiviteter efter skolan och på lovdagar. Integration med andra ungdomar, öka gruppkänslan, samarbetsförmåga och förståelsen för handikappade hos övriga besökare. Funktionshindrade ungdomar boende i Partille i åldern LSS-insats måste vara beviljad. Fritidsaktiviteter efter skoldagen och på lovdagar, integrerat med fritidsgård. Spel, musik, idrott, film, restaurangbesök, bio, dans, matlagning, studiebesök mm. VG-regionen Björndammens fritidsgård, Björndammens torg 1, Partille Telefon Telefontider, öppettider Skoldagar 13 17, lovdagar 9 17 Verksamhetsansvarig Martin Larsson, , Björndammens simhall Kultur- och fritidsförvaltningen I Björndammens simhall kan man få stöd i att bevara eller förbättra sin hälsa och livskvalité.vårt mål är att ge alla barn och ungdomar den livfärsäkring som simkunnighet innebär. Efter genomgången simskola hos oss ska man ha god vattenvana och kunna simma minst 10 meter. 6 år och uppåt. Simskola intensiv/terminskurs på tolv gånger. Björndammens Simhall, Björndammens Torg, Partille Telefon Telefontider, öppettider Kontakt Verksamhetsansvarig Se hemsidan Mona Boman, badvärd Martin Larsson, , 19

22 Kultur och musik Partille Kulturskola Partille Kommun, kultur- och fritidsnämnden Kulturskolan skall ge barn och ungdomar möjlighet att inom musik, rytmik, drama, teater, dans, bild och konst utöva och utveckla kreativitet och skapande enskilt och tillsammans med andra. Barn och ungdom ska kunna träna uttrycksförmåga genom ensemblespel, kör, gruppaktiviteter och olika projekt. Kommunens invånare ung som gammal. Särskilt fokus på barn och ungdomar Undervisning i en mängd olika musikinstrument, dansstilar, bild & form, sång, musikteori, rytmik, slagverk med mera orkestrar/ensembler/grupper. gymnasiet, grundskolor, förskolor, särskolor i kommunen, samt med kulturskolor i Göteborgsområdet med flera. Partille Kulturskola, Box 602, Partille. Telefon expedition , chef Telefontider, öppettider kulturskolans expedition, månd fred Verksamhetsansvarig Chef Frida Uneback, kulturskolan Bibliotek Partille bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen I huvudsak Bibliotekslagen SFS 1996:1596, 9 som säger Folk- och skolbiblioteket skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Alla barn och ungdomar i kommunen Bok till alla nyfödda. Bok till alla 6-åringar kombinerat med biblioteksbesök. Klassbesök, visningar, bokprat, sagostunder, boklådor och olika lässtimulerande projekt och aktiviteter. Fortbildning för personal, förskola och skola. Deltagande på föräldramöten. Läs- och skrivstudio för läshandikappade med mera. BVC,familjecentral förskolor, skolor, fritidsgårdar, föreningar, studieförbund, Kultur i Väst och Kulturrådet. Box 602, Partille Besöksadress Gamla Kronvägen 56 Kontakt Rebecca Willoughby, Jonas Asp Telefontider, öppettider månd fred 8 20 lörd sönd Minskade öppettider under sommaren (juni augusti). Verksamhetsansvarig Erik Boström,

23 Social verksamhet Familjehuset I Familjehuset finns många olika verksamheter som jobbar med familjer, barn och ungdomar i Partille. Vårt mål är att fånga upp och arbeta med familjer som behöver stöd så tidigt som möjligt. Mer information om de olika verksamheterna hittar du på Social- och arbetsförvaltningen. Kyrkskolan, Gamla Prästvägen 7, Partille Verksamhetsansvarig Enhetschef Helene Ardestam, telefon Familjebehandlare Social- och arbetsförvaltningen Familjebehandlarna arbetar med att ge stöd till barn, unga och deras föräldrar. Syftet är att medverka till att barn och ungdomar kan växa upp hos sina föräldrar under goda förhållanden. Familjerna hänvisas hit av kommunens socialsekreterare. Barn, unga och deras föräldrar, i familjer med psykosociala problem. Stödjande samtal med hela eller delar av familjen, praktiskt stöd och handledning för att få struktur på vardagen, stöd i kontakten med exempelvis förskola/skola, BVC, hälso- och sjukvård, samt andra myndigheter. Vi träffar familjerna i Familjehusets lokaler eller i deras hem. Kontaktperson Magnus Friberg telefon Trappan 0 8 år Trappan är en verksamhet som arbetar med förebyggande insatser för att stärka familjer och ge barn och föräldrar möjlighet att utvecklas under goda och trygga förhållanden. Vi kan även stötta med krisbearbetande samtal efter t ex traumatisk förlossning eller ett mycket sjukt barn. Hit kommer också föräldrar för att få stöd i att sätta tydliga och relevanta gränser för sina barn. De flesta kommer på eget initiativ eller via MVC, BVC, förskola eller skola. Kommunens socialsekreterare kan också hänvisa hit. Familjer med barn mellan 0 och 8 år. Föräldra- och parsamtal, enskilda råd/stödsamtal, MarteMeo, gruppverksamheter, nätverksarbete, lägerverksamhet, rådgivning och föräldrautbildningen COPE Kyrkskolan, Gamla Prästvägen 7, Partille Telefon Kontakt Lena Lejondahl, (0 2 år) Carmen Icaceta, (2 8 år) 21

24 MAPPIS Verksamhetsidé, mål Verksamhetens syfte Vägen till MAPPIS Social- och arbetsförvaltningen Stöd vid umgänge i grupp. Att ge barn en trygg relation till båda sina föräldrar. Barn och föräldrar som inte bor tillsammans och som behöver träffas under former som ger stöd, tillsyn och kontroll. Att ge barn och föräldrar möjlighet att träffas i en barnvänlig miljö med professionella ungängesstödjare. Umgängesdeltagarna får plats i mappisverksamheten genom socialsekreterare Familjerätten eller Barn och unga myndighet inom Social- och arbetsförvaltningen eller via beslut i Tingsrätten. familjerätten eller Barn och unga myndighet inom Social- och arbetsförvaltningen eller Tingsrätten. Besöksadress Gamla Prästvägen 7, Partille Öppettider måndagar och torsdagar 9 12 Kontaktpersoner Pia Blixt, , Matts Karlgren, Verksamhetsansvarig Heléne Ardestam Fältsekreterare Vi arbetar med att förebygga sociala problem och för goda uppväxtvillkor genom att söka upp ungdomar i hela kommunen. Vi kartlägger hur unga i Partille lever för att få kunskap om behov, resurser och eventuella problem. Kartläggningarna leder till fältinsatser, som gruppverksamhet och informationsarbete i skolor. Vi ger råd och lotsar ungdomar och föräldrar som behöver stöd till rätt instans. Ungdomar mellan 13 och 20 år. Kontaktperson Tinna Molén, telefon

25 Föräldrarådgivning Kontaktperson Social- och arbetsförvaltningen Föräldrarådgivningen bedriver ett förebyggande arbete för att hjälpa föräldrar som är i behov av rådgivande samtal. Föräldrar/styvfäräldrar med barn i åldrarna 0 19 år. Råd och stöd i föräldrarollen, relations- och kommunikationsproblem föräldrar barn, tonåringens frigörelse, syskonbråk, styvfamiljen mm. rådgivningen sker på föräldrarnas frivilliga initiativ. Jörgen Olsen (0 12 år), , Magnus Friberg (13 19 år), , Kontaktpersonsverksamhet Verksamhetens mål är att ha en pool av engagerade vuxna som har valt att ägna en del av sin fritid åt att hjälpa unga människor som behöver extra stöd. För att få kontaktperson krävs beslut från socialsekreterare på social- och arbetsförvaltningen. Ungdomar mellan 13 och 21 år. Rekrytering, handledning och utbildning av kontaktpersoner. Telefon Tinna Molén, telefon Telefontider, öppettider dagtid Medling Telefon Telefontid, öppettider Kontaktperson Medling vid brott innebär att gärningsman och brottsoffer träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om brottet. Ärendet kommer från socialsekreterare, polis, skola med flera. Ungdomar år polisen, skolor, socialsekreterare. Information ges av Helene Ardestam, (dagtid) dagtid Tinna Molén, telefon , 23

26 Nätverkslaget Versamhetens innehåll Social- och arbetsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen Att skapa förutsättningar för möten när personer från de privata och de professionella nätverken behöver träffas för att samverka. Att på uppdrag mobilisera och leda stora eller små möten runt ett svårt bekymmer eller dilemma. Ett större möte istället för många små. Barn och ungdom upp till 20 år tillsammans med dess familj. Att mobilisera nätverken inför nätverksmöten och leda olika slags möten däribland processorienterade Nätverksmöten och Västbusmöten. alla förvaltningar där man kommer i kontakt med barn och unga. Nätverkslaget, Samverkanshuset, Gamla Prästvägen 7 Telefon Kontaktperson Birgitta Aaröe, telefon Stödcentrum för män i Partille, SMIP Vi erbjuder individuella stödsamtal och vägledning till män som har svårigheter i relationen till en närstående. Verksamheten är en del av kommunens arbete med kvinnofrid och en viktig målgrupp är män som brukat våld eller hot i parrelation. Andra problem vi kan ge stöd vid är till exempel förtroendekris, svårigheter i kommunikationen, skilsmässa/separation, konflikt kring vårdnad och umgänge samt sorg och oro för närstående. Män boende i Partille kommun. Enskilda stödsamtal och vägledning. Telefon Telefontider tisdagar 11 12, övrig tid telefonsvarare. Besök förbokas via telefon. Verksamhetsansvarig Peter Nilsson 24

27 Ungdomsbehandlare Ungdomsbehandlarna vänder sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd. Verksamheten är öppenvård och vänder sig även till ungdomar som kommer hem efter institutionsvistelse. Ungdomarna hänvisas hit av socialsekreterare. Ungdomar mellan 13 och 20 år. Systemorienterat nätverksarbete med miljöterapeutiska inslag. Behandlingen skräddarsys utifrån ungdomens behov. Vi skapar förutsättningar och sammanhang för förändring. Vi erbjuder även stödjande samtal, både med ungdomarna och med deras föräldrar. Verksamheten har dessutom träningslägenheter som kan ingå i behandlingsarbetet. Ungdomstjänst Ungdomstjänst är en tilläggssanktion till påföljden överlämnande till vård inom socialtjänst. Domstolen beslutar om de antal timmar som ungdomstjänsten ska omfatta. Den unge ska utföra oavlönat arbete och delta i ett brottsförebyggande program. Ungdomar mellan 15 och 21 år. Ansvar för de fall en ungdom ska utföra ungdomstjänst i enlighet med beslut av domstol. Telefon Information ges av Helene Ardestam, Telefontider, öppettider dagtid Familjerådgivningen Social- och arbetsförvaltningen. Relationsbearbetande samtal för att ge möjlighet till utveckling och reparation i parförhållandet samt att mildra effekterna för såväl barn som vuxna vid eventuell separation. Familjerådgivningen har ett förebyggande syfte och för att underlätta för par att söka i ett tidigt skede skall verksamheten vara välkänd, lätt att kontakta samt ha ett extra starkt sekretesskydd. Företrädesvis par men även enskilda med relationsproblem Bearbetande samtal som syftar till förändring av relationer. Utåtriktad verksamhet i form av information och kunskapsförmedling i familj- och samlevnadsfrågor. Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon , eller Öppettider Dagtid enligt överenskommelse Kontaktperson Anette Gerden och Marja Patrakka 25

28 Kvinnofrid i Partille Social- och arbetsförvaltningen Att förebygga och tidigt upptäcka det relations- och könsbetingade våldet genom utbildning, information och attitydpåverkan. Att ge kvinnor och barn som utsatts för hot och våld ett snabbt och respektfullt bemötande, hjälp till akut skydd samt professionellt stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Att uppmärksamma det hedersrelaterade våldet som unga kan utsättas för och erbjuda skyddat boende och stödkontakt i deras livssituation. Att erbjuda stöd och hjälp till män som hotar och slår. Kvinnor som utsätts för upprepat våld eller psykiskt övergrepp som är ämnat att begränsa kvinnans livsrum, utövat av en man mot kvinna eller i samkönad relation där man har eller haft ett emotionellt och/eller sexuellt förhållande. Ungdomar, både flickor och pojkar, som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Barn och ungdomar som bevittnat våld. Män som har svårigheter att kontrollera sin aggresivitet. Kvinnorna erbjuds enskilda stödsamtal som leds av socionomer med mångårig erfarenhet av familjesocial problematik. Barn som bevittnat hot och våld erbjuds samtal i barnverksamhet (BIV). Männen erbjuds stöd och hjälp till förändring hos Stödcentrum för män i Partille (SMIP). socialsekreterare, kvinnojour, polis, vårdcentral, BVC, MVC, kriminalvård, svenska kyrkan och andra kommunala verksamheter inom och utanför Partille. Social- och arbetsförvaltningen, Partille Telefon Telefontider kontorstid Elin Eriksson 26

29 Mr Walker Social- och arbetsförvaltningen Uppföljande pappagruppsverksamhet efter ordinarie föräldrautbildning anordnad av mödravårdscentral (MVC). Riktar sig till småbarnspappor med speciellt behov av stöd. Förebygger ohälsa hos barn och föräldrar. Blivande eller nyblivna pappor med behov av stöd i sin papparoll. Deltagarna träffas i grupp en gång i veckan. Samtal, gemenskap och aktivitet. Verksamheten leds av två personer med mångårig erfarenhet av föräldragrupper. Arbetar med teman som föräldraskap, relationer, barnkunskap och allt som en förälders liv innehåller. Verksamheten ligger under Social- och arbetsförvaltningen, i nära samverkan med mödravården. I arbetet samarbetar Mr Walker även med andra delar av det offentliga föräldrastödet. Mr Walker, Social- och arbetsförvaltning, Partille Kontaktpersoner Peter Breife , Mats Linde Pan-Puman, Partille alkohol och narkotikamottagning Verksamhetens innehåll: Social- och arbetsförvaltningen. Öppenmottagning för rådgivning, stöd och behandling riktad till missbrukande ungdomar och deras föräldrar, med drogfrihet som mål. Unga personer (upp till och med 25 år) med missbruk och/eller anhöriga Psykosocialbehandling i öppenvård. föräldrar, övriga verksamheter som kommer i kontakt med unga människor. Gamla Kronvägen 82 (Forellen) Telefon Telefontid mån tors övrig tid telefonsvarare, kvällsöppet måndagar till 19. Kontaktperson Minna Mäkelä Familjecentralen Centrum Se sidan 32, under Vård och hälsa 27

30 Vård och hälsa Barnavårdscentraler i Partille, BVC Verksamhetens innehåll Primärvården Södra Bohuslän, Västra Götalandsregionen, Capio Citykliniken, Allemanshälsan. Upptäcka och förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos barn, stödja föräldrarna i ett aktivt föräldraskap. Barn 0 6 år Hälsovård, föräldrastöd enskilt eller i grupp, utvecklingsbedömningar, vaccinationer förskola, Bum, socialtjänst, primärvården, familjehuset, tandvård, barnmedicin, bup med mera. och telefonnummer Närhälsan i Partille VC, Kyrktorget 13 BVC , Gamla Kronvägen 9 BVC Öjersjö Centrum, Ekeblads väg 1, Öjersjö BVC Partille: Drita Gustafsson, tel Adina Hälsan Vårdcentral i Sävedalen Adina Hälsan AB Vårdcentral, BVC, Psykolog samt distrikt ssk och läkare Hela befolkningen kommunala aktorer förskola, skola och barn- och ungdomsmedicin. Göteborgsvägen 74, Sävedalen Telefon Telefontid/ Öppettider månd fred 8 17 Verksamhetsansvarig Hemsida Reza Tajy, distriktläkare 28

31 Capio vårdcentral BVC Copio Närsjukvård AB Förebyggande hälsovård till barn 0 6 år samt stöd till hela familjen efter behov. 0 6 år Utvecklingsbedömningar, hälsovård och föräldrastöd. förskolor, BUM, socialtjänsten, vårdcentralen, psykologenheten, logopedenheten med fler. Telefon , Vallhamra torg 1, Sävedalen Verksamhetsansvarig: Anna Rindeskär, tel Uppgiftslämnare Åsa Johannesson, Stina Guran Hemsida Barn- och ungdomsmedicinsk Partille Primärvården i Södra Bohuslän Sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Tidsbeställd mottagning. Barn och ungdomar 0 18 år Göteborgsvägen 84 A, Sävedalen Telefon Fax Telefontider Telefontid: mån fre (vardagar) Uppgiftslämnare Jessica Holm-Sommerfors (enhetschef) Carina Gätje 29

32 Folktandvården Partille Västra Götalandsregionen Att uppnå och upprätthålla tandhälsa hos alla barn och ungdomar. Den genomsnittliga tandhälsan hos barn och ungdomar i Partille är mycket bra och bland den absolut bästa i Sverige och världen. Aktivt deltagande i folkhälsoarbete riktat mot barn och ungdomar. Barn och ungdomar (ålder 0 24 år) Regelbundna tandhälsokontroller, tandreglering, profylax, individuella riskbedömningar och specialisttandvård. Stor vana vid tandvårdsrädsla, bland annat behandling med lustgas. Regelbunden fluorlackning i kommunens grundskolor. Information till alla föräldrar med ettåriga barn. Fördjupad information och salivprov på tvååriga barn (individuell indikation). Fissurförsegling (så kallad plastning av tuggytorna) på 6-årständer och 12-årständer på individuell indikation. skolan, socialtjänsten, BVC, MVC, öppenpsykiatrin, med flera. Kyrktorget 15, Box 208, Partille Telefon Fax Telefontider, öppettider månd torsd 7 19, fred 7 16 Björn Öhberg, klinikchef Åsa Remper, barntandvårdsansvarig Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP BUP Partille ingår som en del i BUP-mottagning Södra Bohuslän (SöBo) som har upptagningsområde i såväl Partille som Härryda, Mölndal och Öckerö är Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, BUP Södra Bohuslän. mål och syfte är att lindra, utreda och bota psykiskt lidande hos barn, ungdomar och deras familjer Barn och ungdom 0 17 år. Utredning och behandling av psykiska och neuropsykiatriska problem. I teamet strävar vi efter att kunna erbjuda en så bred kompetens som möjligt, för att i möjligaste mån kunna tillgodose barns och ungdomars behov av barn-och ungdomspsykiatrisk vård. Vi samarbetar i stor utsträckning med främst skolor, socialtjänst och vuxenpsykiatrin i vårt distrikt. Vi som arbetar på BUP-mottagning SöBo/Partille är läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterska och teamsekreterare. Göteborgsvägen 84 B, Sävedalen Telefon Fax Nyanmälan Telefon måndagar Öppettider månd fred Lunchstängt Urban Wåhlander, enhetschef 30

33 Barnmorskemottagning Västra Götalandsregionen Ge blivande mammor medicinsk vård under graviditeten. Råd och stöd till föräldraparet, föräldrautbildning, pappagrupper. Preventivmedelsrådgivning. Förebygga STI. Cytologprov. Blivande föräldrar, kvinnor i cytologprovskontroller år. Preventivmedel år. Mödravård, preventivmedelsrådgivning, cytologprovsmottagning. psykolog, spädbarnsgruppen, sjukgymnastik,, socialkontoret, flyktingmottagning, ungdomsmottagning, BVC och familjecentral centrum. Kyrkorget 13, Partille Telefon Fax Telefontider månd fred , månd, tisd och torsd Öppettider månd fred Uppgiftslämnare Helen Westrup Lindell PartilleRehab Verksamhetens innehåll Vård- och omsorgsförvaltningen För barn med besvär från rörelse - och stödjeorganen råder remissfrihet. Sjukgymnaster träffar barn/ungdomar med inaktiv livsstil som är eller riskerar att bli överviktiga. Man har samtal om vikten av att röra sig samt ger tips och råd om lämpliga aktiviteter. Föräldrarna medverkar. Sjukgymnaster utför även motoriska bedömningar på barn och ger råd till föräldrar, efter remiss från barnläkare eller psykolog. BVC-sköterska, skolsköterska samt barn- och ungdomsmedicinsk mottaging. PartilleRehab, Gamla Kronvägen 82, Partille Telefon Kerstin Björfjäll 31

Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2015/2016

Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2015/2016 Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2015/2016 Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille Inledning Här är en katalog som beskriver barn-

Läs mer

2013/2014. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun

2013/2014. Barn- och ungdomsverksamhet. i Partille kommun Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun 2013/2014 Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille Inledning I din hand håller du en katalog som beskriver

Läs mer

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet 2010/2011 Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille Inledning I din hand håller du en katalog som beskriver

Läs mer

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet 2009/2010 Barn- och ungdomsverksamhet i Partille kommun Register, telefonnummer och förteckning över verksamheter som berör barn och ungdomar i Partille Inledning I din hand håller du en katalog som beskriver

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2012

Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 www.partille.se/barnochutbildning Broschyren Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 är producerad och utgiven av Partille kommun i oktober 2011. Bilder:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt

Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Resultat av lokala workshops Familjecentrerat arbetssätt Göteborgsområdet Hösten 2014 2014-12-18 www.samverkanstorget.se Önskvärt läge Barnperspektivet genomsyrar samverkan Familjer ska veta vart de ska

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET Björkhyddans förskola Björnens förskola TELEFONNUMMER Lena Antonsson, rektor/förskolechef telefon: 0302 52 19 19, sms 0727-451919 Björkhyddans förskola: Fjärilen,

Läs mer

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.

Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förebyggandevecka på Fabriken.

Förebyggandevecka på Fabriken. Förebyggandevecka på Fabriken. Välkommen till gratis föreläsningar om socialtjänstens förebyggande arbete i år med fokus på tjejer! 20 24 november bjuder och Familjecentralsenheten in till Fabriksgatan

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola

Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Välkomna till Eketånga Montessoriförskola Montessoriförskolan Tallen startade 1993 som ett föräldrakooperativ. I januari 2007 bytte förskolan huvudman till Ideella Föreningen Eketånga Montessori och fick

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Öppna förskolan Gläntan

Öppna förskolan Gläntan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Öppna förskolan Gläntan Anette Tinnsten Rektor 2010-08-10 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. 9. Redovisning

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20160628 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig

I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig I det här häftet hittar du som är förälder i Ystads kommun information om aktiviteter och gruppverksamheter som kan vara till glädje och stöd för dig i din föräldraroll Att vara förälder är för det mesta

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Familjedaghem. En bra start i livet!

Familjedaghem. En bra start i livet! Familjedaghem En bra start i livet! I Göteborg stad finns det kommunalt anställda dagbarnvårdare i samtliga tio stadsdelar. Familjedaghemmen är en del av pedagogisk omsorg. Den är ett kompletterande alternativ

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Föräldrastöd i Angered en översikt

Föräldrastöd i Angered en översikt Föräldrastöd i Angered en översikt 0-5 6-12 13-18 Specialist Spädbarnsgruppen, Angered Spädbarns, Hjällbo Oliv/trappan Strategi (ADHD) IBS-skola Tematräffar Arbete med närvaro i skolan Oliv/trappan Strategi

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering 2016 2017 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning sidan 2 Inledning sidan 2-3 Förskoleverksamhetens vision

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt

Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt Föräldrastöd i Örgryte-Härlanda en översikt 0-5 år 6-12 år 13-18 år Specialist Småbarnsgruppen Freja ASQ Home intervju Home intervju Repulse Cool kids Repulse LFT, Ledarskapsutbildning för tonårsföräldrar

Läs mer

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera. För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater och färg och form. Vi

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Välkommen till Familjedaghem I skogsbo

Välkommen till Familjedaghem I skogsbo Välkommen till Familjedaghem I skogsbo Välkommen Till familjedaghem i skogsbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogiken är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Om fritidshemmet Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess

Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Arbetsuppgifter, rutiner och sekretess Förskola 1-5 år I förskolan kommer du arbeta tillsammans med barnskötare, förskollärare och specialpedagoger. Varje förskolaområde har en ansvarig förskolechef. Förskolorna

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer