Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolor och skolor i Partille kommun 2014"

Transkript

1 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

2

3 Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem och fritidsklubb 5 Barn- och skolverksamhet Oxled i Södra Sävedalen 6 Vallhamra i Södra Sävedalen 8 Ugglum 10 Lexby och Lillegård 12 Jonsered 15 Skulltorp 16 Björndammen 19 Furulund 20 Öjersjö 22 Öjersjö särskola 24 Porthälla gymnasium Vi ses på Porthälla! 26 Vuxenutbildningen i Partille 27 Karta 28 Kvalitet & resultat 30 Beslut och utveckling 32 Utbildningsnämnden 32 Politisk fadderverksamhet 32 Gränslöst lärande i Partille 32 Bra att veta Kvalitet och resultat 33 Elevhälsa 33 Olycksfallsförsäkring 33 Skolmat 33 Skolskjuts 33

4 Välkommen till Partille och Den här broschyren vänder sig till dig som ska välja förskola, förskoleklass eller skola för ditt barn inför hösten Här presenterar vi kortfattat de förskolor och skolor som finns i kommunen. Partille har höga ambitioner med skolan Vi ska fortsätta vara en av landets bästa skolkommuner när det gäller kunskapsresultat, effektivitet och trivsel. Vår vision är att alla elever ska få det utrymme och stöd som behövs för att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Lars-Inge Stomberg, (M) Utbildningsnämndens ordförande Telefon: E-post: Bengt Randén Utbildningsförvaltningens chef Telefon: E-post: Gränslöst lärande - framtiden i Partille I ett helt kvarter vid Gamla Kronvägen förbereds Partilles nya kultur- och utbildningscentrum. Ambitionen är ett gränslöst utbyte och lärande. Läs mer på sidan 32. Valfriheten är extra viktig i detta sammanhang, därför får just du den här broschyren. Ni föräldrar tycker olika om vilken skola som är den bästa för era barn. Därför har vi en skolpeng, som följer barnen. Alla barn är välkomna till våra skolor. Skolpengen ger förutsättningar för detta. Avsikten med den här broschyren är att du ska få en överblick över de skolor som finns i Partille kommun. Du hittar mer information om skolorna på Skolorna håller hög kvalitet, eleverna trivs och har bland de bästa resultaten i landet, om man jämför effektivitet, betyg, trivsel och resultat. Högt satta och tydliga politiska mål, ett gott samspel mellan organisation och politik, kompetenta ledare och lärare är några av förklaringarna till att Partille är en av de mest framgångsrika skolkommunerna i Sverige enligt Sveriges kommuner och landstingsförbund (SKL) I Partille konkurrerar alla skolor om eleverna. Vi tycker att detta är bra då det sporrar skolorna. Rektorerna har stor frihet att sätta en speciell profil och prägel på verksamheten. Det finns många skolor att välja mellan, stora och små, med olika pedagogik och med olika inriktning. Vi är övertygade om att du hittar flera skolor som du blir intresserad av i broschyren. Du, som tillsammans med ditt barn, väljer skola för första gången möter sannolikt en skola som skiljer sig från den som du själv gick i. Mycket har förändrats. En positiv utveckling är att föräldrar ses som en resurs i lärandet. Vi tror att en öppen samverkan mellan föräldrar och skola är en viktig framgångsfaktor. Först när det finns en samsyn mellan föräldrar och personal, kan alla barn ges den optimala stimulansen och undervisningen. Det är något som alla barn förtjänar! Minst en gång per termin ska du få bra och tydlig skriftlig information om hur ditt barn utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Tydlighet är viktigt för att vi alla ska kunna ta vårt ansvar för barnens utbildning och sätta in stöd när det behövs. Du är alltid välkommen med synpunkter och idéer som kan förbättra skolan. Vi vill att du ska vara nöjd med dina barns skolgång. Var nyfiken och fråga gärna inför ditt val, det finns mer information än vad den här broschyren kan ge. Lars-Inge Stomberg och Bengt Randén 4

5 till våra förskolor och skolor! Broschyren är indelad i geografiska områden för att du lättare ska hitta de verksamheter som finns i ditt närområde. Sist i broschyren hittar du även en karta med samtliga verksamheter. Placeringsenheten Verksamhetssekreterare Gull-Britt Hansson Telefon: Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Partille kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet för barn med förskolor och pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) både i kommunal och i fristående verksamhet. Här finns även tre öppna förskolor. Du kan också ansöka om vårdnadsbidrag som ett alternativ. Från ett års ålder ska barn i Partille kommun erbjudas förskola eller annan pedagogisk verksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskolan ska erbjuda trygg omsorg och stimulera barnens utveckling och lärande. Ansöka om förskola i kommunal regi Du ansöker om plats för ditt barn på någon av kommunens förskolor och om pedagogisk omsorg direkt via vår e-tjänst Förskola på webben som du hittar under Barn och utbildning på Partille kommuns webbplats partille.se. Ansöka om förskola inom den fristående verksamheten Om du vill ansöka om plats för ditt barn på någon av förskolorna eller om pedagogisk omsorg inom den fristående verksamheten, kontaktar du respektive förskola eller familjedaghem direkt. Du hittar kontaktuppgifter i den här broschyren. E-tjänsten Förskola på webben E-tjänsten Skola på webben Läs mer om vårdnadsbidraget Vårdnadsbidrag som alternativ Du kan även söka vårdnadsbidrag. Partille kommun erbjuder ett skattefritt vårdnadsbidrag för barn som fyllt 1 år men ännu inte är 3 år gamla och som inte är placerade inom offentligt finansierad förskola eller pedagogisk omsorg. Besök Partilles webbplats om du vill veta mer om vårdnadsbidraget och vilka regler som gäller. Grundskola, fritidshem och fritidsklubb Välja förskoleklass och därmed även grundskola Inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds ni plats i förskoleklass. Erbjudandet kallas för grundplacering och baseras på närheten ditt barn har till kommunens skolor. Vi ser dock gärna att ni gör ett aktivt val av skola grundat på inriktning och pedagogik. Valet gör ni på den svarsblankett som skickats med broschyren. Om en viss skola inte kan ta emot alla elever som söker plats, görs ett urval baserat på hur nära eleverna har mellan hem och skola. Det finns alltid plats för ditt barn på någon skola i närområdet. Ansöka om fritidshem och fritidsklubb Fritidshemmen tar emot skolbarn från augusti det år som barnet börjar i förskoleklass till vårterminen då barnet fyller 13 år. Verksamheten är öppen under den del av dagen då barnet inte vistas i förskoleklassen eller på skolan och även under skolloven. Fritidshemmen är en integrerad del av skolans verksamhet och vänder sig till barn till och med skolår 3. Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med skolår 4 och har en friare form där barnen ges mer ansvar. Fritidsklubben öppnar när skolan slutat för dagen. 5

6 Oxled i Södra Sävedalen I Oxled finns två kommunala förskolor samt tre familjedaghem, varav ett fristående, som delas med Vallhamra. Oxled har även en skola för elever i årskurs F 3. Oxleds förskolor 1 5 år Soldatängens förskola Oxledsvägen 193 Ugglumsledens förskola Ugglumsleden 48 Förskolechef: Terese Ernelind Telefon: E-post: Administratör: Victoria Glender Telefon: E-post: I Sävedalen har vi ett 1 16 årsperspektiv som en röd tråd mellan förskolorna och skolorna. Verksamheten i våra förskolor ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Verksamheten utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra pedagogiska hörnstenar är skapandet, språket, naturen och leken. Leken är lärande. Barnen utforskar världen och utvecklas socialt när de leker. Just nu har vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt. Vi använder digitala verktyg som stöd i lärandet och dokumenterar elevernas lärprocesser. Förskolornas vackra läge nära naturen skapar varierande lärmiljöer som stimulerar barnens kreativitet och upptäckarglädje. Skogsutflykterna blir många och spännande. När det gäller föräldrarnas delaktighet, strävar vi efter ett förtroendefullt samarbete med personalen för att barnens utveckling och verksamhetens innehåll ska bli så bra som möjligt. Förskola, skola och hem samarbetar för att barnens övergång mellan verksamheterna sker på ett bra sätt. Familjedaghem Gemensam lokal Oxledsvägen 63 T.f. förskolechef: Ulrika Höij Telefon: E-post: Familjedaghem, fristående verksamhet Kontaktperson: Marianne Drakenhammar Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. I Sävedalen finns tre fristående familjedaghem. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg miljö där varje barn uppmärksammas och får sina behov tillgodosedda. Genom vår vardagspedagogik använder vi till exempel matematik i vardagen. Vi gör även gemensamma aktiviteter i hyrd lokal, till exempel gympa, sång och rytmik. Vi träffas också på Kyrkis i Sävedalens församlingshem där vi leker, sjunger och 5 6-åringarna deltar i skolgruppen med Förskolan Arken. Utevistelser prioriteras oavsett väder. Oxledsskolan, årskurs F 3 Kvarnfallsvägen 2 Antal elever: cirka 400 Rektor: Tomi Stanojkovic Telefon: E-post: Administratör: Helen Olsson Telefon: E-post: Litet och nära skapar lust att lära! Oxledsskolan är en skola för de yngre åldrarna. Den är vackert belägen i en naturskön del av Södra Sävedalen, med närhet bland annat till en av kommunens skolskogar. Vi vill skapa lust att lära och erbjuder våra elever en trivsam atmosfär med goda relationer där alla barn blir sedda och där våra olikheter berikar. Vi arbetar medvetet med relationens betydelse som grund för kunskapsinhämtning. Så sätter vi fokus på: tidig språkutveckling och digitalt lärande. På våra fritidshem arbetar vi vidare med inlärning i olika former, som utomhuspedagogik, rörelse och skapande. Vi vill även skapa nära relationer till barnens föräldrar. Skolans matsalspersonal serverar en välkomponerad kost och låter eleverna pröva både välkända och nya smaker. 6

7

8 Vallhamra i Södra Sävedalen Här finns två kommunala förskolor, en fristående och en öppen förskola. Här finns även tre kommunala familjedaghem som delas med Oxled, samt Vallhamra skola årskurs 4 9. Vallhamra förskolor 1 5 år Kullegårdens förskola Ugglumsvägen 13 Vallhamra förskola Lärdomsvägen 2 T.f. förskolechef: Emma-Maria Emanuelsson Telefon: E-post: Administratör: Victoria Glender Telefon: E-post: I Sävedalen har vi ett 1 16 årsperspektiv som en röd tråd mellan förskolorna och skolorna. Verksamheten i våra förskolor ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Verksamheten utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra pedagogiska hörnstenar är skapandet, språket, naturen och leken. Leken är lärande. Barnen utforskar världen och utvecklas socialt när de leker. Just nu har vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt. Vi använder digitala verktyg som stöd i lärandet och dokumenterar elevernas lärprocesser. Förskolornas vackra läge nära naturen skapar varierande lärmiljöer som stimulerar barnens kreativitet och upptäckarglädje. Skogsutflykterna blir många och spännande. När det gäller föräldrarnas delaktighet, strävar vi efter ett förtroendefullt samarbete med personalen för att barnens utveckling och verksamhetens innehåll ska bli så bra som möjligt. Förskola, skola och hem samarbetar för att barnens övergång mellan verksamheterna sker på ett bra sätt. Fristående förskola Prästkragens förskola Oxledsvägen 4 Kontaktperson: Lena Andersson Telefon: E-post: Öppna förskolan Flätan Vallhamra skola, Lärdomsvägen 2, Hus D Ansvarig: Emma-Maria Emanuelsson Telefon: E-post: Prästkragens förskola drivs av Partille Pingstförsamling och har sina lokaler i Vallhamrakyrkan. Som kristen förskola vill vi ge barnen kristna normer som de kan praktisera på ett naturligt sätt. Vi vill skapa en trygg och kärleksfull atmosfär där alla känner att de får vara med och trivs. Vårt mål är harmoniska, glada, nyfikna och aktiva barn. Vi vill även ge barnen trygghet och lära dem att uppskatta varandra och visa tolerans. Förskolan har en härlig gård för lek under alla årstider. Vår kokerska lagar all mat på förskolan och avdelningarna har egna kök där måltiderna serveras. Öppna förskolan vänder sig till barn i åldrarna 0 6 år, och framförallt till barn som inte är inskrivna i förskola. Verksamheten är avgiftsfri och du och dina barn kan komma och gå som det passar er under öppettiderna. På den öppna förskolan har även de vuxna möjlighet att träffas och umgås. 8

9 Vallhamra skola, årskurs 4 9 Lärdomsvägen 2 Årskurs 4 6 Antal elever: cirka 290 Rektor: Christina Hofstedt Telefon: E-post: Administratör: Sofia Hedin-Jonsson Telefon: E-post: Årskurs 7 9 Antal elever: cirka 270 Rektor: Daniel Larsson Telefon: E-post: Administratör: Lena Knapasjö Telefon: E-post: Från hösten 2014 även förskoleklass! Vallhamra skola är för eleven som vill arbeta i modern lärmiljö, utrustad med det senaste inom digital teknik. Vi tar pedagogiskt avstamp i våra värdeord; Trygg, Rolig, Lärorik. Trygg I bemärkelsen att alla på skolan ska känna trygghet, med betoning på både individens och gruppens ansvar. Genom respekt för varandra och tilltro till allas lika värde, har vi en bra utgångspunkt i vårt väl fungerande likabehandlingsarbete. Rolig I bemärkelsen att lärandet ska vara lustfyllt utifrån den enskilde elevens förutsättningar, vilket skapar stolthet i förhållande till prestation. Lärorik I bemärkelsen att eleven utvecklar goda kompetenser och strategier hos oss och tar med sig dem in i framtiden. Vi har en stark tilltro till elevens förmåga. Partille kommun har satsat stort på skolan. I våra ombyggda nymöblerade lärmiljöer finns starboards, green screens, projektorer, dokumentkameror, ljudanläggningar, vilka innebär helt nya möjligheter i lärprocessen. Vallhamra skola består av två enheter, årskurs 4 6 och 7 9, i två byggnader. Vi strävar efter en gemensam inriktning som baseras på engagerade lärare, samsyn och samarbete. Vi ser fram emot att ha förskoleklasser hos oss från hösten eleverna kommer att fortsätta i årskurs 1 och uppåt på skolan. Vår skolrestaurang håller en hög klass och har fått pris i en nationell tävling. Varje dag kan eleverna välja mellan 2-3 rätter och det finns alltid ett salladsbord med stort utbud. Med eleven i centrum och lärandet i fokus skapar vi tillsammans mycket goda förutsättningar för eleverna på Vallhamra skola. 9

10 Ugglum I Ugglum finns fyra kommunala förskolor, varav en kvällsöppen, och två fristående förskolor. Här finns även två fristående familjedaghem och Ugglums skola med elever i årskurs F 9. Ugglums förskolor 1 5 år Källvägens förskola Nedre Källvägen 25 Sotenäs förskola Gibsons väg 6 Ugglums förskola Skolvägen 18 Finngösa förskola kvällsöppen till 22 Promenaden 13 Förskolechef: Ingela Martinez-Löfgren Telefon: E-post: Administratör: Ann-Britt Henriksson Telefon: E-post: Ugglums förskolor arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att vi ser kunskap som något som skapas i samspel med andra människor och mellan människan och hennes omvärld. Vi ser barnet och oss själva som medskapare av kunskap. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande och delaktighet. I aktiviteterna och i relationerna till varandra skapar vi kunskap och bygger identiteter. Alla barn föds med en inre kraft och vilja att växa och lära. Vi ser barn som aktiva individer med en förmåga att skapa sina egna kunskaper, identiteter och sin kultur. Genom att uppleva, undersöka, pröva, fantisera, förundras och att dra slutsatser och hypoteser tillsammans med andra, lär sig barnen. Barn ska erbjudas en rik och tillitsfull miljö som både utmanar och tillåter, där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra. Vår uppgift som pedagoger är att se det enskilda barnets intresse och behov och att göra tiden på förskolan till ett spännande äventyr att växa i. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som gör det möjligt för oss att utgå från barnets frågor, tankar, hypoteser och fantasier samt deras sätt att lära, när vi formar och utvärderar verksamheten. Det är ett verktyg för ständig förändring och utveckling. Kvällsöppen förskola på Finngösa Partille kommun kvällsöppen förskola på Finngösa. Förskolan är öppen till klockan 22 på vardagar. Ansökningar om kvällsöppen förskola görs genom utbildningsförvaltningens placeringsenhet, se sida 5 i denna broschyr. Erbjudande ges i mån av plats. Fristående förskolor Kyrkans förskola Arken Östra Fjällvägen 1 Kontaktperson: Maarit Borgström Telefon: E-post: Lillstugans förskola Västra Fjällvägen 50 Kontaktperson: Linda Henriksson Telefon: E-post: Förskolan Arken har kristen inriktning och drivs av Sävedalens församling, Svenska Kyrkan. Vi är inspirerade av Reggio Emilia och utgår från barnens egna drivkraft till utveckling och lärande och är måna om att ge dem en god grund för livslångt lärande genom ett arbetssätt fyllt av lek och lust. Vi vill ge barnen en trygg och positiv miljö och arbetar utifrån tanken att alla människor är skapade unika. Som förskola med kristen inriktning vill vi även ge barnen förståelse och kunskap om traditioner och högtider. Lillstugans förskola är en föräldradriven ekonomisk förening. Den ligger granne med Ugglums skola och med skogen vilket inbjuder till många utflykter och äventyr. Förskolan har två avdelningar; Blomman för barn 1 2 år och Fjärilen för barn 2 5 år. Lokalerna är åldersanpassade. Vår innemiljö är ljus med öppen planlösning. Vi har även en stor gård utomhus. På förskolan arbetar vi för att barnen ska utvecklas utifrån sina egna förmågor.vi vill att barnen får nya kunskaper på ett lustfyllt sätt.leken är viktig. Personalen består av nio personer; fem förskollärare, två barnskötare, en lokalvårdare och en kokerska som lagar vår mat. Föräldrarna deltar aktivt i barnens vardag genom arbetsdagar och i underhållet av förskolan. Det nära samarbetet mellan personal och föräldrar gör Lillstugan till en förskola att trivas på. 10

11 Familjedaghem, fristående Kontaktperson: Birthe Wighall Telefon: E-post: Kontaktperson: Linda Lindberg Telefon: E-post: I Sävedalen finns tre fristående familjedaghem. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg miljö där varje barn uppmärksammas och får sina behov tillgodosedda. Genom vår vardagspedagogik använder vi till exempel matematik i vardagen. Vi gör även gemensamma aktiviteter i hyrd lokal, till exempel gympa, sång och rytmik. Vi träffas också på Kyrkis i Sävedalens församlingshem där vi leker, sjunger och 5 6-åringarna deltar i skolgruppen med Förskolan Arken. Utevistelser prioriteras oavsett väder. Ugglums skola, årskurs F 9 Skolvägen 25 Årskurs F 4 Antal elever: cirka 305 Rektor: Erica Gustavsson Telefon: E-post: Årskurs 5 9 Antal elever: cirka 305 T.f. rektor: Joakim Ryttsén Telefon: E-post: Administratör: Monica Lundin Karlsson Telefon: E-post: Ugglums skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Vårt mål är att varje elev ska våga ta huvudrollen i sitt eget liv genom att hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande. Vi ser förskoleklassen som en brygga från förskola till grundskola. Här fångar vi upp barnens intressen och utgår från deras nyfikenet och uppmuntrar dem att vilja och att våga pröva nytt. I förkoleklassen har vi inga kunskapskrav. Kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan det vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och erfarenheter vi gör. För oss är det därför viktigt att eleverna i grundskolan är delaktiga i sin lärprocess och involveras i bedömningen. Vi arbetar tematiskt och ämnesintegrerat och betonar utbildningens betydelse för hållbar utveckling. I skolarbetet arbetar vi även med samverkan mellan skolan och omvärlden både nationellt och internationellt. En förutsättning för lärande är att elverna känner sig trygga på skolan fysiskt, psykiskt och socialt. Vi arbetar aktivt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser genom skolans trygghetsteam och genom att göra eleverna delaktiga som kamratstödjare och faddrar. 11

12 Lexby och Lillegård Här finns fyra kommunala förskolor, två familjedaghem och tre skolor; Lillegårdsskolan, Lexby skola och den fristående skolan Casa Montessori för elever i årskurs F-9. Lexby förskolor 1 5 år Lexby förskola Nygårdsvägen 13 Lillegårds förskola Brunnegårdsvägen 8 10 Besebäckens förskola Mellbyvägen 62 Mellby förskola Bysmedsvägen 2 Förskolechef: Anki Larsen Telefon: E-post: Administratör: Marie Eriksson Telefon: E-post: Lexby förskolor omfattar Lexby, Lillegård, Besebäcken och Mellby förskolor med totalt cirka 200 barn. Vi erbjuder dem en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från barnens egna kompetenser och intressen när vi planerar vår verksamhet. För att barnen ska få en lugn miljö arbetar vi ofta i mindre grupper. Just nu lägger vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med detta på ett lustfyllt sätt. Då förskolorna ligger i närheten av skogen, vistas vi ofta ute i naturen. Tillsammans med er föräldrar, lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Lexby förskolor erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi erbjuder hög kvalitet på verksamheten hela dagen. Vi ser oss som en del av barnets livslånga lärande, där många delar är viktiga. Familjedaghem Gemensam lokal Lillegårdsskolan, Brunnegårdsvägen 8 10 Förskolechef: Anki Larsen Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. 12

13 Lillegårdsskolan, årskurs F 5 Brunnegårdsvägen 8 10 Antal elever: cirka 313 Rektor: Patrik Strömsten Telefon: E-post: Administratör: Marie Eriksson Telefon: E-post: På Lillegårdsskolan arbetar vi successivt med att ändra vår lärmiljö och att anpassa våra lokaler för de olika lärsituationer som våra barn möter. Vi arbetar med 1 dator, eller Transformer Pad eller Ipad på två elever. Vi arbetar i tre arbetslag; förskoleklass, skolår 1 2 och skolår 3 5. I varje årskurs finns det tre lärare och i de yngre åldrarna deltar även fritidpedagoger. För eleverna från förskoleklass till och med skolår 3 erbjuder vi fritidshem utanför skoltiden. För eleverna i skolår 4 och 5 finns fritidsklubben. Vidare är ökat elevinflytande, värdegrundsarbete och implementering av de nya styrdokumenten för skolan områden med hög prioritet. Lexby skola, årskurs 6 9 Lexbyvägen Antal elever: cirka 470 Rektor: Charlotte Johansson Telefon: E-post: Administratör: Sara Hansson Telefon: E-post: Lexby skola ligger i Säveåns dalgång nedanför Brattefjäll. På skolan arbetar cirka 55 personer. Förutom pedagogisk personal finns följande stödpersonal för eleverna: skolsköterska, skolpsykolog, kurator och studieoch yrkesvägledare. Här finns även ett aktivt elevråd och en miljögrupp. Skolan arbetar med hållbar utveckling och har certifieringen Grön Flagg. Varje elev på Lexby skola har en mentor som är någon av elevens lärare. Eleven träffar sin mentor och mentorsgrupp två gånger i veckan. Vid första tillfället planerar de skolveckan tillsammans. Vid det andra tillfället följer mentorn upp hur veckan varit för eleven. Mentorn följer elevens kunskapsutveckling och sociala situation. Hon eller han är även den lärare som har kontakt med elevens föräldrar. I mentorsgruppen arbetar vi också med skolans värdegrundsarbete. Skolans värdegrund vilar på ledorden ansvar, trygghet och trivsel. Med ansvar vill vi betona vikten av att vi tillsammans ansvarar för att alla ska ha det bra och att man tar ansvar för sitt lärande. Med trygghet vill vi trycka på att alla ska känna sig trygga och välkomna i skolan och att vi accepterar varandras olikheter. Med trivsel syftar vi dels på den positiva atmosfär vi har på skolan och dels på att det ska vara roligt att lära. Elevernas lärande är i fokus och vi satsar både på baskunskaper och på fördjupningar för att ge alla elever möjlighet att utvecklas i sin egna takt. Vi arbetar för att erbjuda våra elever en modern lärmiljö både vad gäller arbetsformer och it. Alla elever på skolan har tillgång till var sin dator. Fristående förskola och skola Casa Montessori, årskurs F 9 Ögärdesvägen 2 Antal elever: cirka 230 Kontaktperson: Jörgen Alm Telefon: E-post: Den fristående skolan Casa Montessori erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Skolan omfattar förskola från 3 år och skola upp till årskurs 9. Här finns även skolbarnomsorg i form av fritidshem och fritidsklubb. Skolan startade 1987 och står på en stabil pedagogisk och ekonomisk plattform. Vi vill ge barnen och eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och omsorg. Undervisningen bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och vi följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Det är viktigt att alla känner sig trygga på skolan och att eleverna får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. 13

14

15 Jonsered Jonsered tillhör samma skolområde som Lexby och Lillegård. Här finns en kommunal förskola och två fristående förskolor samt Jonsereds skola för elever i årskurs F 5. Jonsereds förskola 1 5 år Härkeshultsvägen 5 Jonsereds skola, årskurs F 5 Torgvägen 2 Antal elever: cirka 180 Rektor tillika förskolechef: Ola Holm Telefon: E-post: Administratör: Anneli Kronborg Karnblad Telefon: E-post: Jonsereds förskola ligger i backen ovanför Jonsereds kyrka med fantastisk utsikt över hela Jonsered och dess kulturhistoriskt intressanta miljöer. Här finns fyra avdelningar; Spinneriet, Väveriet, Gjuteriet och Snickeriet. Avdelningarnas namn är hämtade från Jonsereds fabriker. Vi tror på barnens egna kompetenser och förmågor och ser vårt arbete som en del av barnets livslånga lärande. Vi vill erbjuda en fantasirik och tillitsfull miljö som är såväl utmanande och tillåtande som trygg. Jonsereds skola finns i en av Sveriges äldsta skolbyggnader. Jonsereds historia och närheten i det lilla samhället skapar gemenskap och trygghet. Att skolan är liten gör att vi ser varandra. Här är allas lika värde, ansvar, trygghet och glädje väl förankrat i vardagen och vi arbetar med vår värdegrund och likabehandling. Klasserna är åldersintegrerade. I de så kallade Trädklasserna går barn från förskoleklass, skolår 1 och 2. I Stjärnklasserna blandas barn från skolår 3, 4 och 5. Åldersintegreringen främjar elevernas förståelse för varandras likheter och olikheter. Skolan arbetar tematiskt och flera ämnen integreras. Kreativitet, glädje och nyfikenhet är grunden i arbetet. Barnen får använda alla sinnen. Vi vill att de utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och använder sin kunskap för att se sammanhang, dra slutsatser och att tänka kritiskt. IT är en självklar del av skolans lärmiljö och eleverna har tillgång till datorer i sitt skolarbete. Förskoleklass, skola, fritidshem och fritidsklubb arbetar ihop. Det skapar en helhetssyn och goda förutsättningar för lärande och för en trygg miljö. Fristående förskolor Kulturförskolan Simsalabim Jonseredsvägen 1 3 Kontaktperson: Marika Andersson Telefon: E-post: Montessoriförskolan Solstrålen Jonseredsvägen 1 Kontaktperson: Ulrika Salwén Telefon: E-post: Kulturförskolan Simsalabim är den lilla förskolan med den stora gemenskapen. Vi vill skapa en go barngrupp där alla ser varandra och visar hänsyn och respekt. I vårt arbete med matematik och naturvetenskap, och med skrift och språk experimenterar vi och jobbar med allt från Ipad till teckenspråk. Även vanliga vardagssituationer blir spännande lärstunder. Skogsutflykter, gymnastik, sång och lek står också på veckoschemat. Förskolan är en föräldradriven ekonomisk förening. I personalen finns förskollärare, barnskötare och en kokerska som lagar all mat. Barnens föräldrar deltar då och då i verksamheten och hjälper även till att städa. Varje ny familj får en fadderfamilj som välkomnar dem in i föreningen. Montessoriförskolan Solstrålen drivs av Medborgarskolan. Vi har två avdelningar, Stjärnan för barn 1 3 år och Galaxen för barn 3 5 år. Med Montessoripedagogiken, pedagogernas förhållningssätt och vår miljö som bas sätter vi alltid barnet i centrum. På Stjärnan arbetar vi mycket med språk, rytmik, rörelse och utelek. På Galaxen bygger vi vidare på språket och på matematik, naturvetenskap, teknik liksom kultur och skapande verksamhet. Utrymme för lek och rytmik finns i vårt rörelserum. Våra sångsamlingar och skogspromenader är även mycket uppskattade. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. 15

16 Skulltorp I Skulltorp finns tre kommunala förskolor. Här finns även en öppen förskola och Skulltorps skola för elever i årskurs F 5. Skulltorps förskolor 1 5 år Annebergs förskola Annebergsplatsen 1 Norrgårdens förskola Västra Annebergsvägen 1 Oluff Nilssons förskola Oluff nilssons väg 3 A Förskolechef: Karin Forsler Telefon: E-post: Administratör: Eva-Lena Dyrhede Telefon: E-post: Skulltorps förskolors verksamhet genomsyras av kreativitet, trygghet, livsglädje och omtanke. Tillsammans med barnen formar de vuxna en stimulerande och utvecklande miljö där alla är viktiga och delaktiga. Barnens förmåga och lust att lära är stor. Det tar vi tillvara på i den pedagogiska verksamheten. Vi ser barnen som kompetenta personer som använder leken som verktyg för sitt lärande och för att förstå sin omvärld. Vi strävar efter att barnen ska känna sig delaktiga i den egna kulturen och att de utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. I vår relation till andra människor är ett väl fungerande språk betydelsefullt. Språket är också viktigt för identitetsutveckling och lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vi ser barnens utveckling och lärande som en röd tråd från förskoleåldern och framåt och har ett nära samarbete med Skulltorps skola. Vår samverkan med er föräldrar bygger på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Ni är viktiga för oss, eftersom det är vi tillsammans som har ansvar för barnens utveckling och lärande. Öppna förskolan Centrum Gamla Kronvägen 9 Ansvarig: Karin Forsler Telefon: E-post: Öppna förskolan vänder sig till barn i åldrarna 0 till 6 år, och framförallt till barn som inte är inskrivna i förskola. Verksamheten är avgiftsfri och du och dina barn kan komma och gå som det passar er under öppettiderna. På den öppna förskolan har även de vuxna möjlighet att träffas och umgås. Skulltorps skola, årskurs F 5 Västra Annebergsvägen 1 Antal elever: cirka 200 Rektor: Anna Gunnervik Telefon: E-post: Administratör: Kerstin Andersson Telefon: E-post: Skulltorps skola är en liten skola där alla känner varandra i centrala Partille men med naturen runt hörnet. Våra olika hus ligger kring en fin skolgård som erbjuder möjligheter till lek och bollspel. Här finns också vår idrottshall, musiksal, bibliotek och matsal med eget kök. Vår förskoleklass finns i ett eget hus. Lokalerna är nymålade och den pedagogiska miljön ger plats för många olika aktiviter. Det är viktigt för oss på Skulltorp att eleverna känner sig trygga. Vi arbetar därför aktivt med frågor om hur och på vilka sätt som vi kan samspela med varandra och hur vi kan vidareutveckla vår sociala kompetens. Stor vikt läggs vid att varje elev får bygga sin självkänsla och en positiv självbild. Vi är bra på olika saker. Det ger tillfällen till samtal och att lära av varandra. Att vi är olika ser vi som en tillgång. På Skulltorps skola får eleverna bra kunskaper. Måluppfyllelsen på skolan är god. Elevernas nyfikenhet och lust att lära utmanas och engagerade pedagoger arbetar med att hitta varje elevs sätt att lära. Att kunna läsa, skriva, räkna och skaffa kunskaper i språk är viktigt. Vi använder datorer som ett verktyg för vårt lärande. Viktigt på Skulltorps skola är även ett positivt förhållningssätt, gott bemötande, flexibilitet och lösningsfokus. Vi lär av varandras olikheter och hjälper varandra. 16

17

18 18

19 Björndammen I Björndammen finns tre kommunala förskolor och en fristående förskola. Här finns även Björndammens skola med elever i årskurs F 9. Björndammens förskolor 1 5 år Björndammens förskola Björndammens torg 1 Ensittarevägens förskola Ensittarevägen 1A Stora Terassens förskola Björndammsterassen 57 Förskolechef: Karin Rådesjö Telefon: E-post: Administratör: Linda Sahlström Telefon: E-post: På Björndammens förskolor strävar vi efter att skapa en förskola för alla där olikheter ses som en styrka och där vi tillsammans skapar en likvärdig förskolemiljö, trygghet, kunskap och glädje för livet. Vår verksamhet präglas av omsorg för individens välbefinnande och utveckling. Vår strävan är att alla barn och föräldrar ska bli bemötta utifrån sina förutsättningar och behov med professionalitet och engagemang. Förskolorna arbetar medvetet med olika lärmiljöer. Utemiljön och naturen är en naturlig och ofta använd lärmiljö i Björndammens förskolor. Inskolningen sker på ett föräldraaktivt sätt där föräldrarna får lära känna förskolemiljön tillsammans med sitt barn. Varje dag innebär möjlighet till lärande för barnen. De lär i alla situationer och i samspel med andra. För att skapa trygghet och förutsättningar för ett livslångt lärande har vi ett nära samarbete med Björndammens skola. Förskolorna och skolan arbetar efter en gemensam värdegrund med ledorden: mångfald, engagemang, professionalitet och 1 16 års perspektiv. Fristående förskola Förskolan Trädet Tiondevägen 6 Kontaktperson: Mia Carlbrand Telefon: E-post: Förskolan Trädet finns i Porthälla scoutgårds lokaler. Här tillbringar barnen dagen tillsammans med fyra utbildade förskollärare och barnskötare. Vi utgår från barnens intressen när vi utformar vår innemiljö. Det betyder att rummet förändras ofta. Till exempel placerar vi allt arbetsmaterial på barnens nivå i rummet så att de själva kan välja vad de vill göra. Vi har naturen runt hörnet och arbetar med hållbar utveckling. Vi dokumenterar varje barns lärande för att ge föräldrarna en tydlig inblick i deras vardag. Björndammens skola, årskurs F 9 Björndammens torg 1 Årskurs F 5 Antal elever: cirka 262 Rektor: Gustav Elowson Telefon: E-post: Årskurs 6 9 Antal elever: cirka 162 Rektor: Jens Naezer Telefon: E-post: Administratör: Kate Pantzar Carlsson Telefon: E-post: Engagemang, mångfald och professionalitet är de ord som personalen använder när de beskriver vad som utmärker Björndammens skola. Pedagogerna på skolan arbetar tätt ihop med ett 1 till 16 årsperspektiv och från förskola till skolan byggs nära relationer till barnens föräldrar. Med elever från förskoleklass upp till nian, präglas skolan av ett öppenhjärtigt klimat både mellan barnen i olika åldrar och mellan eleverna och de vuxna. De äldre eleverna fungerar som förebilder för de yngre och under skolans tak finns det alltid någon vuxen som känner till elevernas bakgrund och förstår när de behöver hjälp. På Björndammens skola har ordet mångfald en särskild innebörd, inte minst eftersom att nära 40 procent av eleverna på skolan har utländsk bakgrund. Vi ser det som ett stort plus för våra elever som ska förbereda sig för arbete och ett liv i framtidens storstadssamhälle. Men mångfald handlar också om att vi som skola kan erbjuda våra elever flera olika arbetsformer, ämnesövergripande teman och stimulera alternativa kreativa sätt att lära. Björndammens skola ligger långt fram i it-utvecklingen. Från skolår 5 har alla elever en egen dator och även bland eleverna i de yngre åldrarna är datortätheten hög. 19

20 Furulund Här finns fyra kommunala förskolor och en fristående förskola. I området finns även tre kommunala familjedaghem och Furulunds skola; Furan och Lunden, för elever i årskurs F 9. Furulunds förskolor 1 5 år Timmerslätts förskola Timmerslätt 33 Hyggesvägens förskola Hyggesvägen 16 Fridåsens förskola Furulundsvägen 8 Nävervägens förskola Nävervägen 16 Förskolechef: Monica Johansson Telefon: E-post: Administratör: Karin Olofsson Telefon: E-post: På Furulunds förskolor erbjuder vi en pedagogisk verksamhet som ger barnen en trygg, rolig, hälsosam och lärorik vardag. Verksamhetens ledord är pedagogiskt ledarskap, lärande, lärmiljö och barnsyn. Pedagogiskt ledarskap Vi organiserar verksamheten så att alla barn får uppleva glädjen att göra framsteg i sin utveckling och sitt lärande. Vi utgår alltid från barnens erfarenheter och intressen. Vårt ledarskap är demokratiskt och vi har ett reflekterande förhållningssätt där barnens delaktighet och inflytande tas tillvara. Lärande Lek och lärande förutsätter varandra. Lärandet sker i samspel med andra och i relation till rum och material. Barnen lär sig när de får utforska och pröva sig fram tillsammans med andra. Lärmiljö Med lärmiljö avser vi mötet med andra; relationer, rum och material både inomhus och utomhus. Vår pedagogiska dokumentation är ett verktyg för att synliggöra barnens lärande och att utveckla verksamheten tillsammans med barnen. Barnsyn Barn är nyfikna och vill hela tiden lära sig och utvecklas. De söker svar på frågor och problem både självständigt och tillsammans med andra. Barn är kompetenta och använder sina erfarenheter för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete tillsammans med vårdnadshavarna för att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Fristående förskola Sandfallets förskola Stubbvägen 12 Kontaktperson: Karin Fjällström Telefon: E-post: Sandfallets förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Vi ser det som vår uppgift att ge alla barn utmaningar efter deras egna utvecklingsnivå och vill skapa en trygg förskola med socialt kompetenta, nyfikna och aktiva individer. I vårt arbete inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi jobbar mycket utomhus, både på den egna gården och i skogen. Familjedaghem Gemensam lokal Furulundsvägen 8 Förskolechef: Karin Forsler Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. 20

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer