Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolor och skolor i Partille kommun 2014"

Transkript

1 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

2

3 Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem och fritidsklubb 5 Barn- och skolverksamhet Oxled i Södra Sävedalen 6 Vallhamra i Södra Sävedalen 8 Ugglum 10 Lexby och Lillegård 12 Jonsered 15 Skulltorp 16 Björndammen 19 Furulund 20 Öjersjö 22 Öjersjö särskola 24 Porthälla gymnasium Vi ses på Porthälla! 26 Vuxenutbildningen i Partille 27 Karta 28 Kvalitet & resultat 30 Beslut och utveckling 32 Utbildningsnämnden 32 Politisk fadderverksamhet 32 Gränslöst lärande i Partille 32 Bra att veta Kvalitet och resultat 33 Elevhälsa 33 Olycksfallsförsäkring 33 Skolmat 33 Skolskjuts 33

4 Välkommen till Partille och Den här broschyren vänder sig till dig som ska välja förskola, förskoleklass eller skola för ditt barn inför hösten Här presenterar vi kortfattat de förskolor och skolor som finns i kommunen. Partille har höga ambitioner med skolan Vi ska fortsätta vara en av landets bästa skolkommuner när det gäller kunskapsresultat, effektivitet och trivsel. Vår vision är att alla elever ska få det utrymme och stöd som behövs för att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Lars-Inge Stomberg, (M) Utbildningsnämndens ordförande Telefon: E-post: Bengt Randén Utbildningsförvaltningens chef Telefon: E-post: Gränslöst lärande - framtiden i Partille I ett helt kvarter vid Gamla Kronvägen förbereds Partilles nya kultur- och utbildningscentrum. Ambitionen är ett gränslöst utbyte och lärande. Läs mer på sidan 32. Valfriheten är extra viktig i detta sammanhang, därför får just du den här broschyren. Ni föräldrar tycker olika om vilken skola som är den bästa för era barn. Därför har vi en skolpeng, som följer barnen. Alla barn är välkomna till våra skolor. Skolpengen ger förutsättningar för detta. Avsikten med den här broschyren är att du ska få en överblick över de skolor som finns i Partille kommun. Du hittar mer information om skolorna på Skolorna håller hög kvalitet, eleverna trivs och har bland de bästa resultaten i landet, om man jämför effektivitet, betyg, trivsel och resultat. Högt satta och tydliga politiska mål, ett gott samspel mellan organisation och politik, kompetenta ledare och lärare är några av förklaringarna till att Partille är en av de mest framgångsrika skolkommunerna i Sverige enligt Sveriges kommuner och landstingsförbund (SKL) I Partille konkurrerar alla skolor om eleverna. Vi tycker att detta är bra då det sporrar skolorna. Rektorerna har stor frihet att sätta en speciell profil och prägel på verksamheten. Det finns många skolor att välja mellan, stora och små, med olika pedagogik och med olika inriktning. Vi är övertygade om att du hittar flera skolor som du blir intresserad av i broschyren. Du, som tillsammans med ditt barn, väljer skola för första gången möter sannolikt en skola som skiljer sig från den som du själv gick i. Mycket har förändrats. En positiv utveckling är att föräldrar ses som en resurs i lärandet. Vi tror att en öppen samverkan mellan föräldrar och skola är en viktig framgångsfaktor. Först när det finns en samsyn mellan föräldrar och personal, kan alla barn ges den optimala stimulansen och undervisningen. Det är något som alla barn förtjänar! Minst en gång per termin ska du få bra och tydlig skriftlig information om hur ditt barn utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt. Tydlighet är viktigt för att vi alla ska kunna ta vårt ansvar för barnens utbildning och sätta in stöd när det behövs. Du är alltid välkommen med synpunkter och idéer som kan förbättra skolan. Vi vill att du ska vara nöjd med dina barns skolgång. Var nyfiken och fråga gärna inför ditt val, det finns mer information än vad den här broschyren kan ge. Lars-Inge Stomberg och Bengt Randén 4

5 till våra förskolor och skolor! Broschyren är indelad i geografiska områden för att du lättare ska hitta de verksamheter som finns i ditt närområde. Sist i broschyren hittar du även en karta med samtliga verksamheter. Placeringsenheten Verksamhetssekreterare Gull-Britt Hansson Telefon: Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Partille kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet för barn med förskolor och pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) både i kommunal och i fristående verksamhet. Här finns även tre öppna förskolor. Du kan också ansöka om vårdnadsbidrag som ett alternativ. Från ett års ålder ska barn i Partille kommun erbjudas förskola eller annan pedagogisk verksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller barnets egna behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskolan ska erbjuda trygg omsorg och stimulera barnens utveckling och lärande. Ansöka om förskola i kommunal regi Du ansöker om plats för ditt barn på någon av kommunens förskolor och om pedagogisk omsorg direkt via vår e-tjänst Förskola på webben som du hittar under Barn och utbildning på Partille kommuns webbplats partille.se. Ansöka om förskola inom den fristående verksamheten Om du vill ansöka om plats för ditt barn på någon av förskolorna eller om pedagogisk omsorg inom den fristående verksamheten, kontaktar du respektive förskola eller familjedaghem direkt. Du hittar kontaktuppgifter i den här broschyren. E-tjänsten Förskola på webben E-tjänsten Skola på webben Läs mer om vårdnadsbidraget Vårdnadsbidrag som alternativ Du kan även söka vårdnadsbidrag. Partille kommun erbjuder ett skattefritt vårdnadsbidrag för barn som fyllt 1 år men ännu inte är 3 år gamla och som inte är placerade inom offentligt finansierad förskola eller pedagogisk omsorg. Besök Partilles webbplats om du vill veta mer om vårdnadsbidraget och vilka regler som gäller. Grundskola, fritidshem och fritidsklubb Välja förskoleklass och därmed även grundskola Inför höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuds ni plats i förskoleklass. Erbjudandet kallas för grundplacering och baseras på närheten ditt barn har till kommunens skolor. Vi ser dock gärna att ni gör ett aktivt val av skola grundat på inriktning och pedagogik. Valet gör ni på den svarsblankett som skickats med broschyren. Om en viss skola inte kan ta emot alla elever som söker plats, görs ett urval baserat på hur nära eleverna har mellan hem och skola. Det finns alltid plats för ditt barn på någon skola i närområdet. Ansöka om fritidshem och fritidsklubb Fritidshemmen tar emot skolbarn från augusti det år som barnet börjar i förskoleklass till vårterminen då barnet fyller 13 år. Verksamheten är öppen under den del av dagen då barnet inte vistas i förskoleklassen eller på skolan och även under skolloven. Fritidshemmen är en integrerad del av skolans verksamhet och vänder sig till barn till och med skolår 3. Fritidsklubbarna vänder sig till barn från och med skolår 4 och har en friare form där barnen ges mer ansvar. Fritidsklubben öppnar när skolan slutat för dagen. 5

6 Oxled i Södra Sävedalen I Oxled finns två kommunala förskolor samt tre familjedaghem, varav ett fristående, som delas med Vallhamra. Oxled har även en skola för elever i årskurs F 3. Oxleds förskolor 1 5 år Soldatängens förskola Oxledsvägen 193 Ugglumsledens förskola Ugglumsleden 48 Förskolechef: Terese Ernelind Telefon: E-post: Administratör: Victoria Glender Telefon: E-post: I Sävedalen har vi ett 1 16 årsperspektiv som en röd tråd mellan förskolorna och skolorna. Verksamheten i våra förskolor ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Verksamheten utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra pedagogiska hörnstenar är skapandet, språket, naturen och leken. Leken är lärande. Barnen utforskar världen och utvecklas socialt när de leker. Just nu har vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt. Vi använder digitala verktyg som stöd i lärandet och dokumenterar elevernas lärprocesser. Förskolornas vackra läge nära naturen skapar varierande lärmiljöer som stimulerar barnens kreativitet och upptäckarglädje. Skogsutflykterna blir många och spännande. När det gäller föräldrarnas delaktighet, strävar vi efter ett förtroendefullt samarbete med personalen för att barnens utveckling och verksamhetens innehåll ska bli så bra som möjligt. Förskola, skola och hem samarbetar för att barnens övergång mellan verksamheterna sker på ett bra sätt. Familjedaghem Gemensam lokal Oxledsvägen 63 T.f. förskolechef: Ulrika Höij Telefon: E-post: Familjedaghem, fristående verksamhet Kontaktperson: Marianne Drakenhammar Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. I Sävedalen finns tre fristående familjedaghem. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg miljö där varje barn uppmärksammas och får sina behov tillgodosedda. Genom vår vardagspedagogik använder vi till exempel matematik i vardagen. Vi gör även gemensamma aktiviteter i hyrd lokal, till exempel gympa, sång och rytmik. Vi träffas också på Kyrkis i Sävedalens församlingshem där vi leker, sjunger och 5 6-åringarna deltar i skolgruppen med Förskolan Arken. Utevistelser prioriteras oavsett väder. Oxledsskolan, årskurs F 3 Kvarnfallsvägen 2 Antal elever: cirka 400 Rektor: Tomi Stanojkovic Telefon: E-post: Administratör: Helen Olsson Telefon: E-post: Litet och nära skapar lust att lära! Oxledsskolan är en skola för de yngre åldrarna. Den är vackert belägen i en naturskön del av Södra Sävedalen, med närhet bland annat till en av kommunens skolskogar. Vi vill skapa lust att lära och erbjuder våra elever en trivsam atmosfär med goda relationer där alla barn blir sedda och där våra olikheter berikar. Vi arbetar medvetet med relationens betydelse som grund för kunskapsinhämtning. Så sätter vi fokus på: tidig språkutveckling och digitalt lärande. På våra fritidshem arbetar vi vidare med inlärning i olika former, som utomhuspedagogik, rörelse och skapande. Vi vill även skapa nära relationer till barnens föräldrar. Skolans matsalspersonal serverar en välkomponerad kost och låter eleverna pröva både välkända och nya smaker. 6

7

8 Vallhamra i Södra Sävedalen Här finns två kommunala förskolor, en fristående och en öppen förskola. Här finns även tre kommunala familjedaghem som delas med Oxled, samt Vallhamra skola årskurs 4 9. Vallhamra förskolor 1 5 år Kullegårdens förskola Ugglumsvägen 13 Vallhamra förskola Lärdomsvägen 2 T.f. förskolechef: Emma-Maria Emanuelsson Telefon: E-post: Administratör: Victoria Glender Telefon: E-post: I Sävedalen har vi ett 1 16 årsperspektiv som en röd tråd mellan förskolorna och skolorna. Verksamheten i våra förskolor ska vara rolig, lärorik och trygg för alla barn. Verksamheten utgår från barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra pedagogiska hörnstenar är skapandet, språket, naturen och leken. Leken är lärande. Barnen utforskar världen och utvecklas socialt när de leker. Just nu har vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt. Vi använder digitala verktyg som stöd i lärandet och dokumenterar elevernas lärprocesser. Förskolornas vackra läge nära naturen skapar varierande lärmiljöer som stimulerar barnens kreativitet och upptäckarglädje. Skogsutflykterna blir många och spännande. När det gäller föräldrarnas delaktighet, strävar vi efter ett förtroendefullt samarbete med personalen för att barnens utveckling och verksamhetens innehåll ska bli så bra som möjligt. Förskola, skola och hem samarbetar för att barnens övergång mellan verksamheterna sker på ett bra sätt. Fristående förskola Prästkragens förskola Oxledsvägen 4 Kontaktperson: Lena Andersson Telefon: E-post: Öppna förskolan Flätan Vallhamra skola, Lärdomsvägen 2, Hus D Ansvarig: Emma-Maria Emanuelsson Telefon: E-post: Prästkragens förskola drivs av Partille Pingstförsamling och har sina lokaler i Vallhamrakyrkan. Som kristen förskola vill vi ge barnen kristna normer som de kan praktisera på ett naturligt sätt. Vi vill skapa en trygg och kärleksfull atmosfär där alla känner att de får vara med och trivs. Vårt mål är harmoniska, glada, nyfikna och aktiva barn. Vi vill även ge barnen trygghet och lära dem att uppskatta varandra och visa tolerans. Förskolan har en härlig gård för lek under alla årstider. Vår kokerska lagar all mat på förskolan och avdelningarna har egna kök där måltiderna serveras. Öppna förskolan vänder sig till barn i åldrarna 0 6 år, och framförallt till barn som inte är inskrivna i förskola. Verksamheten är avgiftsfri och du och dina barn kan komma och gå som det passar er under öppettiderna. På den öppna förskolan har även de vuxna möjlighet att träffas och umgås. 8

9 Vallhamra skola, årskurs 4 9 Lärdomsvägen 2 Årskurs 4 6 Antal elever: cirka 290 Rektor: Christina Hofstedt Telefon: E-post: Administratör: Sofia Hedin-Jonsson Telefon: E-post: Årskurs 7 9 Antal elever: cirka 270 Rektor: Daniel Larsson Telefon: E-post: Administratör: Lena Knapasjö Telefon: E-post: Från hösten 2014 även förskoleklass! Vallhamra skola är för eleven som vill arbeta i modern lärmiljö, utrustad med det senaste inom digital teknik. Vi tar pedagogiskt avstamp i våra värdeord; Trygg, Rolig, Lärorik. Trygg I bemärkelsen att alla på skolan ska känna trygghet, med betoning på både individens och gruppens ansvar. Genom respekt för varandra och tilltro till allas lika värde, har vi en bra utgångspunkt i vårt väl fungerande likabehandlingsarbete. Rolig I bemärkelsen att lärandet ska vara lustfyllt utifrån den enskilde elevens förutsättningar, vilket skapar stolthet i förhållande till prestation. Lärorik I bemärkelsen att eleven utvecklar goda kompetenser och strategier hos oss och tar med sig dem in i framtiden. Vi har en stark tilltro till elevens förmåga. Partille kommun har satsat stort på skolan. I våra ombyggda nymöblerade lärmiljöer finns starboards, green screens, projektorer, dokumentkameror, ljudanläggningar, vilka innebär helt nya möjligheter i lärprocessen. Vallhamra skola består av två enheter, årskurs 4 6 och 7 9, i två byggnader. Vi strävar efter en gemensam inriktning som baseras på engagerade lärare, samsyn och samarbete. Vi ser fram emot att ha förskoleklasser hos oss från hösten eleverna kommer att fortsätta i årskurs 1 och uppåt på skolan. Vår skolrestaurang håller en hög klass och har fått pris i en nationell tävling. Varje dag kan eleverna välja mellan 2-3 rätter och det finns alltid ett salladsbord med stort utbud. Med eleven i centrum och lärandet i fokus skapar vi tillsammans mycket goda förutsättningar för eleverna på Vallhamra skola. 9

10 Ugglum I Ugglum finns fyra kommunala förskolor, varav en kvällsöppen, och två fristående förskolor. Här finns även två fristående familjedaghem och Ugglums skola med elever i årskurs F 9. Ugglums förskolor 1 5 år Källvägens förskola Nedre Källvägen 25 Sotenäs förskola Gibsons väg 6 Ugglums förskola Skolvägen 18 Finngösa förskola kvällsöppen till 22 Promenaden 13 Förskolechef: Ingela Martinez-Löfgren Telefon: E-post: Administratör: Ann-Britt Henriksson Telefon: E-post: Ugglums förskolor arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att vi ser kunskap som något som skapas i samspel med andra människor och mellan människan och hennes omvärld. Vi ser barnet och oss själva som medskapare av kunskap. Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande och delaktighet. I aktiviteterna och i relationerna till varandra skapar vi kunskap och bygger identiteter. Alla barn föds med en inre kraft och vilja att växa och lära. Vi ser barn som aktiva individer med en förmåga att skapa sina egna kunskaper, identiteter och sin kultur. Genom att uppleva, undersöka, pröva, fantisera, förundras och att dra slutsatser och hypoteser tillsammans med andra, lär sig barnen. Barn ska erbjudas en rik och tillitsfull miljö som både utmanar och tillåter, där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra. Vår uppgift som pedagoger är att se det enskilda barnets intresse och behov och att göra tiden på förskolan till ett spännande äventyr att växa i. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som gör det möjligt för oss att utgå från barnets frågor, tankar, hypoteser och fantasier samt deras sätt att lära, när vi formar och utvärderar verksamheten. Det är ett verktyg för ständig förändring och utveckling. Kvällsöppen förskola på Finngösa Partille kommun kvällsöppen förskola på Finngösa. Förskolan är öppen till klockan 22 på vardagar. Ansökningar om kvällsöppen förskola görs genom utbildningsförvaltningens placeringsenhet, se sida 5 i denna broschyr. Erbjudande ges i mån av plats. Fristående förskolor Kyrkans förskola Arken Östra Fjällvägen 1 Kontaktperson: Maarit Borgström Telefon: E-post: Lillstugans förskola Västra Fjällvägen 50 Kontaktperson: Linda Henriksson Telefon: E-post: Förskolan Arken har kristen inriktning och drivs av Sävedalens församling, Svenska Kyrkan. Vi är inspirerade av Reggio Emilia och utgår från barnens egna drivkraft till utveckling och lärande och är måna om att ge dem en god grund för livslångt lärande genom ett arbetssätt fyllt av lek och lust. Vi vill ge barnen en trygg och positiv miljö och arbetar utifrån tanken att alla människor är skapade unika. Som förskola med kristen inriktning vill vi även ge barnen förståelse och kunskap om traditioner och högtider. Lillstugans förskola är en föräldradriven ekonomisk förening. Den ligger granne med Ugglums skola och med skogen vilket inbjuder till många utflykter och äventyr. Förskolan har två avdelningar; Blomman för barn 1 2 år och Fjärilen för barn 2 5 år. Lokalerna är åldersanpassade. Vår innemiljö är ljus med öppen planlösning. Vi har även en stor gård utomhus. På förskolan arbetar vi för att barnen ska utvecklas utifrån sina egna förmågor.vi vill att barnen får nya kunskaper på ett lustfyllt sätt.leken är viktig. Personalen består av nio personer; fem förskollärare, två barnskötare, en lokalvårdare och en kokerska som lagar vår mat. Föräldrarna deltar aktivt i barnens vardag genom arbetsdagar och i underhållet av förskolan. Det nära samarbetet mellan personal och föräldrar gör Lillstugan till en förskola att trivas på. 10

11 Familjedaghem, fristående Kontaktperson: Birthe Wighall Telefon: E-post: Kontaktperson: Linda Lindberg Telefon: E-post: I Sävedalen finns tre fristående familjedaghem. I våra familjedaghem har vi en lugn och trygg miljö där varje barn uppmärksammas och får sina behov tillgodosedda. Genom vår vardagspedagogik använder vi till exempel matematik i vardagen. Vi gör även gemensamma aktiviteter i hyrd lokal, till exempel gympa, sång och rytmik. Vi träffas också på Kyrkis i Sävedalens församlingshem där vi leker, sjunger och 5 6-åringarna deltar i skolgruppen med Förskolan Arken. Utevistelser prioriteras oavsett väder. Ugglums skola, årskurs F 9 Skolvägen 25 Årskurs F 4 Antal elever: cirka 305 Rektor: Erica Gustavsson Telefon: E-post: Årskurs 5 9 Antal elever: cirka 305 T.f. rektor: Joakim Ryttsén Telefon: E-post: Administratör: Monica Lundin Karlsson Telefon: E-post: Ugglums skola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla strategier för att kunna forma sin framtid på bästa sätt. Vårt mål är att varje elev ska våga ta huvudrollen i sitt eget liv genom att hitta sin inre motivation och vara aktiv och delaktig i sitt lärande. Vi ser förskoleklassen som en brygga från förskola till grundskola. Här fångar vi upp barnens intressen och utgår från deras nyfikenet och uppmuntrar dem att vilja och att våga pröva nytt. I förkoleklassen har vi inga kunskapskrav. Kunskap utvecklas i samspel med andra och i ett växelspel mellan det vi redan vet, vad vi vill uppnå, problem som uppstår och erfarenheter vi gör. För oss är det därför viktigt att eleverna i grundskolan är delaktiga i sin lärprocess och involveras i bedömningen. Vi arbetar tematiskt och ämnesintegrerat och betonar utbildningens betydelse för hållbar utveckling. I skolarbetet arbetar vi även med samverkan mellan skolan och omvärlden både nationellt och internationellt. En förutsättning för lärande är att elverna känner sig trygga på skolan fysiskt, psykiskt och socialt. Vi arbetar aktivt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser genom skolans trygghetsteam och genom att göra eleverna delaktiga som kamratstödjare och faddrar. 11

12 Lexby och Lillegård Här finns fyra kommunala förskolor, två familjedaghem och tre skolor; Lillegårdsskolan, Lexby skola och den fristående skolan Casa Montessori för elever i årskurs F-9. Lexby förskolor 1 5 år Lexby förskola Nygårdsvägen 13 Lillegårds förskola Brunnegårdsvägen 8 10 Besebäckens förskola Mellbyvägen 62 Mellby förskola Bysmedsvägen 2 Förskolechef: Anki Larsen Telefon: E-post: Administratör: Marie Eriksson Telefon: E-post: Lexby förskolor omfattar Lexby, Lillegård, Besebäcken och Mellby förskolor med totalt cirka 200 barn. Vi erbjuder dem en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från barnens egna kompetenser och intressen när vi planerar vår verksamhet. För att barnen ska få en lugn miljö arbetar vi ofta i mindre grupper. Just nu lägger vi stort fokus på matematik och naturkunskap och att arbeta med detta på ett lustfyllt sätt. Då förskolorna ligger i närheten av skogen, vistas vi ofta ute i naturen. Tillsammans med er föräldrar, lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Lexby förskolor erbjuder en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi erbjuder hög kvalitet på verksamheten hela dagen. Vi ser oss som en del av barnets livslånga lärande, där många delar är viktiga. Familjedaghem Gemensam lokal Lillegårdsskolan, Brunnegårdsvägen 8 10 Förskolechef: Anki Larsen Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. 12

13 Lillegårdsskolan, årskurs F 5 Brunnegårdsvägen 8 10 Antal elever: cirka 313 Rektor: Patrik Strömsten Telefon: E-post: Administratör: Marie Eriksson Telefon: E-post: På Lillegårdsskolan arbetar vi successivt med att ändra vår lärmiljö och att anpassa våra lokaler för de olika lärsituationer som våra barn möter. Vi arbetar med 1 dator, eller Transformer Pad eller Ipad på två elever. Vi arbetar i tre arbetslag; förskoleklass, skolår 1 2 och skolår 3 5. I varje årskurs finns det tre lärare och i de yngre åldrarna deltar även fritidpedagoger. För eleverna från förskoleklass till och med skolår 3 erbjuder vi fritidshem utanför skoltiden. För eleverna i skolår 4 och 5 finns fritidsklubben. Vidare är ökat elevinflytande, värdegrundsarbete och implementering av de nya styrdokumenten för skolan områden med hög prioritet. Lexby skola, årskurs 6 9 Lexbyvägen Antal elever: cirka 470 Rektor: Charlotte Johansson Telefon: E-post: Administratör: Sara Hansson Telefon: E-post: Lexby skola ligger i Säveåns dalgång nedanför Brattefjäll. På skolan arbetar cirka 55 personer. Förutom pedagogisk personal finns följande stödpersonal för eleverna: skolsköterska, skolpsykolog, kurator och studieoch yrkesvägledare. Här finns även ett aktivt elevråd och en miljögrupp. Skolan arbetar med hållbar utveckling och har certifieringen Grön Flagg. Varje elev på Lexby skola har en mentor som är någon av elevens lärare. Eleven träffar sin mentor och mentorsgrupp två gånger i veckan. Vid första tillfället planerar de skolveckan tillsammans. Vid det andra tillfället följer mentorn upp hur veckan varit för eleven. Mentorn följer elevens kunskapsutveckling och sociala situation. Hon eller han är även den lärare som har kontakt med elevens föräldrar. I mentorsgruppen arbetar vi också med skolans värdegrundsarbete. Skolans värdegrund vilar på ledorden ansvar, trygghet och trivsel. Med ansvar vill vi betona vikten av att vi tillsammans ansvarar för att alla ska ha det bra och att man tar ansvar för sitt lärande. Med trygghet vill vi trycka på att alla ska känna sig trygga och välkomna i skolan och att vi accepterar varandras olikheter. Med trivsel syftar vi dels på den positiva atmosfär vi har på skolan och dels på att det ska vara roligt att lära. Elevernas lärande är i fokus och vi satsar både på baskunskaper och på fördjupningar för att ge alla elever möjlighet att utvecklas i sin egna takt. Vi arbetar för att erbjuda våra elever en modern lärmiljö både vad gäller arbetsformer och it. Alla elever på skolan har tillgång till var sin dator. Fristående förskola och skola Casa Montessori, årskurs F 9 Ögärdesvägen 2 Antal elever: cirka 230 Kontaktperson: Jörgen Alm Telefon: E-post: Den fristående skolan Casa Montessori erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Skolan omfattar förskola från 3 år och skola upp till årskurs 9. Här finns även skolbarnomsorg i form av fritidshem och fritidsklubb. Skolan startade 1987 och står på en stabil pedagogisk och ekonomisk plattform. Vi vill ge barnen och eleverna de bästa förutsättningarna för lärande och omsorg. Undervisningen bedrivs enligt Maria Montessoris pedagogik med åldersintegrerade klasser och vi följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Det är viktigt att alla känner sig trygga på skolan och att eleverna får med sig glädjen från leken till sökandet efter kunskap. 13

14

15 Jonsered Jonsered tillhör samma skolområde som Lexby och Lillegård. Här finns en kommunal förskola och två fristående förskolor samt Jonsereds skola för elever i årskurs F 5. Jonsereds förskola 1 5 år Härkeshultsvägen 5 Jonsereds skola, årskurs F 5 Torgvägen 2 Antal elever: cirka 180 Rektor tillika förskolechef: Ola Holm Telefon: E-post: Administratör: Anneli Kronborg Karnblad Telefon: E-post: Jonsereds förskola ligger i backen ovanför Jonsereds kyrka med fantastisk utsikt över hela Jonsered och dess kulturhistoriskt intressanta miljöer. Här finns fyra avdelningar; Spinneriet, Väveriet, Gjuteriet och Snickeriet. Avdelningarnas namn är hämtade från Jonsereds fabriker. Vi tror på barnens egna kompetenser och förmågor och ser vårt arbete som en del av barnets livslånga lärande. Vi vill erbjuda en fantasirik och tillitsfull miljö som är såväl utmanande och tillåtande som trygg. Jonsereds skola finns i en av Sveriges äldsta skolbyggnader. Jonsereds historia och närheten i det lilla samhället skapar gemenskap och trygghet. Att skolan är liten gör att vi ser varandra. Här är allas lika värde, ansvar, trygghet och glädje väl förankrat i vardagen och vi arbetar med vår värdegrund och likabehandling. Klasserna är åldersintegrerade. I de så kallade Trädklasserna går barn från förskoleklass, skolår 1 och 2. I Stjärnklasserna blandas barn från skolår 3, 4 och 5. Åldersintegreringen främjar elevernas förståelse för varandras likheter och olikheter. Skolan arbetar tematiskt och flera ämnen integreras. Kreativitet, glädje och nyfikenhet är grunden i arbetet. Barnen får använda alla sinnen. Vi vill att de utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och använder sin kunskap för att se sammanhang, dra slutsatser och att tänka kritiskt. IT är en självklar del av skolans lärmiljö och eleverna har tillgång till datorer i sitt skolarbete. Förskoleklass, skola, fritidshem och fritidsklubb arbetar ihop. Det skapar en helhetssyn och goda förutsättningar för lärande och för en trygg miljö. Fristående förskolor Kulturförskolan Simsalabim Jonseredsvägen 1 3 Kontaktperson: Marika Andersson Telefon: E-post: Montessoriförskolan Solstrålen Jonseredsvägen 1 Kontaktperson: Ulrika Salwén Telefon: E-post: Kulturförskolan Simsalabim är den lilla förskolan med den stora gemenskapen. Vi vill skapa en go barngrupp där alla ser varandra och visar hänsyn och respekt. I vårt arbete med matematik och naturvetenskap, och med skrift och språk experimenterar vi och jobbar med allt från Ipad till teckenspråk. Även vanliga vardagssituationer blir spännande lärstunder. Skogsutflykter, gymnastik, sång och lek står också på veckoschemat. Förskolan är en föräldradriven ekonomisk förening. I personalen finns förskollärare, barnskötare och en kokerska som lagar all mat. Barnens föräldrar deltar då och då i verksamheten och hjälper även till att städa. Varje ny familj får en fadderfamilj som välkomnar dem in i föreningen. Montessoriförskolan Solstrålen drivs av Medborgarskolan. Vi har två avdelningar, Stjärnan för barn 1 3 år och Galaxen för barn 3 5 år. Med Montessoripedagogiken, pedagogernas förhållningssätt och vår miljö som bas sätter vi alltid barnet i centrum. På Stjärnan arbetar vi mycket med språk, rytmik, rörelse och utelek. På Galaxen bygger vi vidare på språket och på matematik, naturvetenskap, teknik liksom kultur och skapande verksamhet. Utrymme för lek och rytmik finns i vårt rörelserum. Våra sångsamlingar och skogspromenader är även mycket uppskattade. Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål. 15

16 Skulltorp I Skulltorp finns tre kommunala förskolor. Här finns även en öppen förskola och Skulltorps skola för elever i årskurs F 5. Skulltorps förskolor 1 5 år Annebergs förskola Annebergsplatsen 1 Norrgårdens förskola Västra Annebergsvägen 1 Oluff Nilssons förskola Oluff nilssons väg 3 A Förskolechef: Karin Forsler Telefon: E-post: Administratör: Eva-Lena Dyrhede Telefon: E-post: Skulltorps förskolors verksamhet genomsyras av kreativitet, trygghet, livsglädje och omtanke. Tillsammans med barnen formar de vuxna en stimulerande och utvecklande miljö där alla är viktiga och delaktiga. Barnens förmåga och lust att lära är stor. Det tar vi tillvara på i den pedagogiska verksamheten. Vi ser barnen som kompetenta personer som använder leken som verktyg för sitt lärande och för att förstå sin omvärld. Vi strävar efter att barnen ska känna sig delaktiga i den egna kulturen och att de utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. I vår relation till andra människor är ett väl fungerande språk betydelsefullt. Språket är också viktigt för identitetsutveckling och lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vi ser barnens utveckling och lärande som en röd tråd från förskoleåldern och framåt och har ett nära samarbete med Skulltorps skola. Vår samverkan med er föräldrar bygger på öppenhet, ömsesidighet och respekt. Ni är viktiga för oss, eftersom det är vi tillsammans som har ansvar för barnens utveckling och lärande. Öppna förskolan Centrum Gamla Kronvägen 9 Ansvarig: Karin Forsler Telefon: E-post: Öppna förskolan vänder sig till barn i åldrarna 0 till 6 år, och framförallt till barn som inte är inskrivna i förskola. Verksamheten är avgiftsfri och du och dina barn kan komma och gå som det passar er under öppettiderna. På den öppna förskolan har även de vuxna möjlighet att träffas och umgås. Skulltorps skola, årskurs F 5 Västra Annebergsvägen 1 Antal elever: cirka 200 Rektor: Anna Gunnervik Telefon: E-post: Administratör: Kerstin Andersson Telefon: E-post: Skulltorps skola är en liten skola där alla känner varandra i centrala Partille men med naturen runt hörnet. Våra olika hus ligger kring en fin skolgård som erbjuder möjligheter till lek och bollspel. Här finns också vår idrottshall, musiksal, bibliotek och matsal med eget kök. Vår förskoleklass finns i ett eget hus. Lokalerna är nymålade och den pedagogiska miljön ger plats för många olika aktiviter. Det är viktigt för oss på Skulltorp att eleverna känner sig trygga. Vi arbetar därför aktivt med frågor om hur och på vilka sätt som vi kan samspela med varandra och hur vi kan vidareutveckla vår sociala kompetens. Stor vikt läggs vid att varje elev får bygga sin självkänsla och en positiv självbild. Vi är bra på olika saker. Det ger tillfällen till samtal och att lära av varandra. Att vi är olika ser vi som en tillgång. På Skulltorps skola får eleverna bra kunskaper. Måluppfyllelsen på skolan är god. Elevernas nyfikenhet och lust att lära utmanas och engagerade pedagoger arbetar med att hitta varje elevs sätt att lära. Att kunna läsa, skriva, räkna och skaffa kunskaper i språk är viktigt. Vi använder datorer som ett verktyg för vårt lärande. Viktigt på Skulltorps skola är även ett positivt förhållningssätt, gott bemötande, flexibilitet och lösningsfokus. Vi lär av varandras olikheter och hjälper varandra. 16

17

18 18

19 Björndammen I Björndammen finns tre kommunala förskolor och en fristående förskola. Här finns även Björndammens skola med elever i årskurs F 9. Björndammens förskolor 1 5 år Björndammens förskola Björndammens torg 1 Ensittarevägens förskola Ensittarevägen 1A Stora Terassens förskola Björndammsterassen 57 Förskolechef: Karin Rådesjö Telefon: E-post: Administratör: Linda Sahlström Telefon: E-post: På Björndammens förskolor strävar vi efter att skapa en förskola för alla där olikheter ses som en styrka och där vi tillsammans skapar en likvärdig förskolemiljö, trygghet, kunskap och glädje för livet. Vår verksamhet präglas av omsorg för individens välbefinnande och utveckling. Vår strävan är att alla barn och föräldrar ska bli bemötta utifrån sina förutsättningar och behov med professionalitet och engagemang. Förskolorna arbetar medvetet med olika lärmiljöer. Utemiljön och naturen är en naturlig och ofta använd lärmiljö i Björndammens förskolor. Inskolningen sker på ett föräldraaktivt sätt där föräldrarna får lära känna förskolemiljön tillsammans med sitt barn. Varje dag innebär möjlighet till lärande för barnen. De lär i alla situationer och i samspel med andra. För att skapa trygghet och förutsättningar för ett livslångt lärande har vi ett nära samarbete med Björndammens skola. Förskolorna och skolan arbetar efter en gemensam värdegrund med ledorden: mångfald, engagemang, professionalitet och 1 16 års perspektiv. Fristående förskola Förskolan Trädet Tiondevägen 6 Kontaktperson: Mia Carlbrand Telefon: E-post: Förskolan Trädet finns i Porthälla scoutgårds lokaler. Här tillbringar barnen dagen tillsammans med fyra utbildade förskollärare och barnskötare. Vi utgår från barnens intressen när vi utformar vår innemiljö. Det betyder att rummet förändras ofta. Till exempel placerar vi allt arbetsmaterial på barnens nivå i rummet så att de själva kan välja vad de vill göra. Vi har naturen runt hörnet och arbetar med hållbar utveckling. Vi dokumenterar varje barns lärande för att ge föräldrarna en tydlig inblick i deras vardag. Björndammens skola, årskurs F 9 Björndammens torg 1 Årskurs F 5 Antal elever: cirka 262 Rektor: Gustav Elowson Telefon: E-post: Årskurs 6 9 Antal elever: cirka 162 Rektor: Jens Naezer Telefon: E-post: Administratör: Kate Pantzar Carlsson Telefon: E-post: Engagemang, mångfald och professionalitet är de ord som personalen använder när de beskriver vad som utmärker Björndammens skola. Pedagogerna på skolan arbetar tätt ihop med ett 1 till 16 årsperspektiv och från förskola till skolan byggs nära relationer till barnens föräldrar. Med elever från förskoleklass upp till nian, präglas skolan av ett öppenhjärtigt klimat både mellan barnen i olika åldrar och mellan eleverna och de vuxna. De äldre eleverna fungerar som förebilder för de yngre och under skolans tak finns det alltid någon vuxen som känner till elevernas bakgrund och förstår när de behöver hjälp. På Björndammens skola har ordet mångfald en särskild innebörd, inte minst eftersom att nära 40 procent av eleverna på skolan har utländsk bakgrund. Vi ser det som ett stort plus för våra elever som ska förbereda sig för arbete och ett liv i framtidens storstadssamhälle. Men mångfald handlar också om att vi som skola kan erbjuda våra elever flera olika arbetsformer, ämnesövergripande teman och stimulera alternativa kreativa sätt att lära. Björndammens skola ligger långt fram i it-utvecklingen. Från skolår 5 har alla elever en egen dator och även bland eleverna i de yngre åldrarna är datortätheten hög. 19

20 Furulund Här finns fyra kommunala förskolor och en fristående förskola. I området finns även tre kommunala familjedaghem och Furulunds skola; Furan och Lunden, för elever i årskurs F 9. Furulunds förskolor 1 5 år Timmerslätts förskola Timmerslätt 33 Hyggesvägens förskola Hyggesvägen 16 Fridåsens förskola Furulundsvägen 8 Nävervägens förskola Nävervägen 16 Förskolechef: Monica Johansson Telefon: E-post: Administratör: Karin Olofsson Telefon: E-post: På Furulunds förskolor erbjuder vi en pedagogisk verksamhet som ger barnen en trygg, rolig, hälsosam och lärorik vardag. Verksamhetens ledord är pedagogiskt ledarskap, lärande, lärmiljö och barnsyn. Pedagogiskt ledarskap Vi organiserar verksamheten så att alla barn får uppleva glädjen att göra framsteg i sin utveckling och sitt lärande. Vi utgår alltid från barnens erfarenheter och intressen. Vårt ledarskap är demokratiskt och vi har ett reflekterande förhållningssätt där barnens delaktighet och inflytande tas tillvara. Lärande Lek och lärande förutsätter varandra. Lärandet sker i samspel med andra och i relation till rum och material. Barnen lär sig när de får utforska och pröva sig fram tillsammans med andra. Lärmiljö Med lärmiljö avser vi mötet med andra; relationer, rum och material både inomhus och utomhus. Vår pedagogiska dokumentation är ett verktyg för att synliggöra barnens lärande och att utveckla verksamheten tillsammans med barnen. Barnsyn Barn är nyfikna och vill hela tiden lära sig och utvecklas. De söker svar på frågor och problem både självständigt och tillsammans med andra. Barn är kompetenta och använder sina erfarenheter för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete tillsammans med vårdnadshavarna för att ge barnen de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Fristående förskola Sandfallets förskola Stubbvägen 12 Kontaktperson: Karin Fjällström Telefon: E-post: Sandfallets förskola drivs som ett föräldrakooperativ. Vi ser det som vår uppgift att ge alla barn utmaningar efter deras egna utvecklingsnivå och vill skapa en trygg förskola med socialt kompetenta, nyfikna och aktiva individer. I vårt arbete inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi jobbar mycket utomhus, både på den egna gården och i skogen. Familjedaghem Gemensam lokal Furulundsvägen 8 Förskolechef: Karin Forsler Telefon: E-post: Familjedaghemmens verksamhet, även kallad annan pedagogisk omsorg, utgår från samma styrdokument som kommunens förskolor. Verksamheten ska präglas av omsorg, trygghet och lärande. Dagbarnvårdarna arbetar i sitt eget hem med den lilla barngruppen. Grupperna träffas regelbundet för uteaktiviteter och i gruppens gemensamma lokal. Här kan barnen lära känna varandra, leka och utforska tillsammans efter intresse och mognad. 20

Förskolor och skolor i Partille kommun 2012

Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 www.partille.se/barnochutbildning Broschyren Förskolor och skolor i Partille kommun 2012 är producerad och utgiven av Partille kommun i oktober 2011. Bilder:

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017 Verksamhetsbeskrivning Väsby förskola hösten 2016- våren 2017 På Väsby förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår verksamhet bedrivs i demokratiska former som lägger grunden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLORNA I ÖSTADS ENHET Björkhyddans förskola Björnens förskola TELEFONNUMMER Lena Antonsson, rektor/förskolechef telefon: 0302 52 19 19, sms 0727-451919 Björkhyddans förskola: Fjärilen,

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé

Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Specialförskolan Galaxens verksamhetsidé Förskolan Galaxens verksamhetsidé är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade dokument måste ställas i relation till varandra, från internationella

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola

Pedagogisk planering Jordgubbens förskola Pedagogisk planering Jordgubbens förskola År 2016-2017 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1 Birgitta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Välkommen till Väjerns förskola

Välkommen till Väjerns förskola Välkommen till Väjerns förskola Inskolning En inskolning i förskolan tar cirka två veckor. När barn börjar i förskolan är det viktigt att starten sker i lugn takt. Barnet börjar inskolningen tillsammans

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan.

Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. VERSION 170823 - UTSKICK Förordning (SKOLFS 2018:xx) om läroplan för förskolan Regeringen föreskriver följande. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för förskolan. Denna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet ÄLTA SKOLA MED FÖRSKOLOR Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Rev 150903 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens förskola 3

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun

Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Förskoleverksamheter i Vårgårda kommun Reviderad 20151008 Grunden för livslångt lärande Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till att de börjar skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i form

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.

Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera. För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater och färg och form. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg

VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg 1september 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012/2013 Vattmyra förskolor Berghems förskola Nibble Förskola Vattmyra förskola Pedagogisk omsorg Enheten Vattmyra förskolor startade den 1 juli 2012. I enheten ingår;

Läs mer