Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl. 13.00 15.30"

Transkript

1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, fredagen den 13 februari 2015 kl Beslutande Mathias Haglund, ordförande Per-Erik Magnusson, kommunchef, 1-4 Lars Johansson, förvaltningschef, barn- och utbildningsnämnden Britt-Louise Eriksson, ordf. barn- och utbildningsnämnden Malin Holmlund, miljöinspektör Hans-Inge Smetana, FoP Umeåregionen Ingrid Lindgren Eriksson, socionom Birgitta Häggström, IOGT-NTO Mattias Rosdahl, medborgarskolan Anna Sjödin, rektor Vindelns Folkhögskola Peder Gustafsson, Vindelns Folkhögskola Ingela Windelius,kurator Renforsskolan Daniel Ekberg, ungdomskonsulent Margareta Jonsson, folktandvården Dan Oskarsson, ordf. socialnämnden Joakim Rudolfsson, ersättare barn- och utbildningsnämnden Harriet Hedlund, FoP Umeåregionen Helena Lundgren, ordf. företagarna i Vindeln Fredrik Juul, Vindelns församling Robert Isaksson, Vindelns hälsocentral Elisabeth Holmgren, ordf. kyrkorådet Karina Wahlberg, bitr. socialchef, 1-8 Susanne Sjögren, nämndsadminstratör

2 (7) 1 Mötets öppnande Mötet öppnades och ordförande Mathias Haglund hälsade alla välkomna. Kort presentationsrunda gjordes. 2 Föregående mötesanteckningar Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 3 Val av vice ordförande Harriet Hedlund föreslås som vice ordförande. Beslut För tiden väljs Harriet Hedlund som vice ordförande i. 4 Kommunchef Kommunchef Per-Eric Magnusson presenterade sig kort. 5 Rökfri/tobaksfri arbetstid Frågan om rökfri/tobaksfri arbetstid kommer att behandlas i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott under mars månad Målet är att införa tobaksfri arbetstid men det kan vara enklare att börja med att införa rökfri arbetstid. Inom skolans verksamhet vore det bäst att införa tobaksfri arbetstid. Det är en viktig signal som vuxenvärlden sänder till ungdomarna. 6 Asylboende Ordförande Mathias Haglund gav en lägesinformation. Kronlund: Det blir inget asylboende i Kronlund då alla kriterier inte uppfylldes. Peter Green, ägare till Kronlunds kursgård har lämnat in en stämningsansökan till Migrationsverket. Hällnäs: Då ägarna till Hällnäs sanatorium granskas av media så beräknas

3 (7) inflyttningen vara ett par månader bort. Kommunchef Per-Eric Magnusson har kontakt med Bert Karlsson. Det är viktigt att det blir rättuppstart på verksamheten. Vissa förberedelser företas inom kommunens och hälsocentralens verksamheter. 7 Bemötandedagen Kommunsekreterare Frida Hallgren och kommunikatör Emma Allebo-Goff gav en återkoppling på utbildningsdagen som arrangerades den 18 december Det var ca 60 personer som deltog på utbildningsdagen. Det var bl.a. en teatergrupp som spelade upp olika budskap där sedan deltagarna fick diskutera och reagera på budskapet och föreslå förändringar som gruppen sedan fick spela upp. Det som kommit fram så tyckte deltagarna att det var ett bra koncept och en lyckad dag. Bra att olika föreningar och organisationer deltog. Viktigt att frågan om bemötande följs upp och att man håller denna fråga levande. 8 Vindelns hälsocentral Robert Isaksson, enhetschef på hälsocentralen i Vindeln gav en lägesinformation. Det har varit kritiskt med låg läkarbemanning och sjuksköterskor som sagt upp sig. Läget har nu vänt och det ser bra ut med bemanning av läkare, sköterskor och kurator på hälsocentralen. Situationen som tidigare varit på Hälsocentralen med den låga läkarbemanningen har skapat en otrygghet hos innevånarna i kommunen. Nu är det viktigt att vi tillsammans informerar varandra om att läget har vänt och att bemanningen är bra och att personalen på hälsocentralen trivs. Nu är det viktigt att kommunborna listar sig på Vindelns hälsocentral. Fallskador ökar i Vindeln, föreskrivning av läkemedel är hög i Vindeln. Läkemedelsgenomgångar ska göras på alla särskilt boende men kräver

4 (7) mycket av både läkare och sköterskor och det har varit svårt med den dåliga bemanningen som tidigare varit. Under våren arbetar både kommunen och landstinget för att vi ska ha god bemanning på Hälsocentralen, på kommunens boenden och i hemsjukvården. Ambitionen är att läkemedelsgenomgångar även ska gälla dom som bor hemma. 9 Unga 14 Kurator Ingela Windelius gav en lägesinformation. Viktigt att Vindelns kommun är med i enkätundersökningen Unga 14. Ambitionen är att alla kommuner är med i undersökningen. Frågan är vem som ska sammanställa svaren, det är viktigt att hitta en form för undersökningen. Frågan tas upp i Umeå regionen. Nu hoppas vi att alla är med i Unga 16 med ett bra genomförande och sammanställning. 10 Hälsa 2020 Västerbottens läns landstings vision: Hälsa 2020 Vid ett av pensionärs- och tillgänglighetsrådets möten ställdes frågan om någon var ansvarig från kommunen då det gäller visionen Hälsa Hjärt- och lungsjukas förening arrangerar varje år en aktivitetsdag på fritidscentrum och föreningen söker samarbetspartners för den dagen. 11 Samordningsförbund Mathias Haglund gav en lägesinformation. Förbundets ändamål är att svara för samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och kommunen. Syftet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Det ska ske genom att de samordnade resurserna används för samordnade bedömningar och insatser för att innevånare i yrkesverksam ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna, skall kunna uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete. Kommundialog i Umeå om unga i jobb Mathias informerade om ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som hade bjudit in representanter från kommunerna i

5 (7) Västerbottens län till samtal för att tillsammans verka för att minska ungdomsarbetslösheten. Syftet var att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och samtal om hr regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten. 12 Landstingets Folkhälsopolitisk program Harriet Hedlund gav en kort redovisning av landstinget folkhälsopolitiska program Ska redovisa detta grundligare vid nästa möte då det har antagits. Beslut Landstingets Folkhälsopolitiska program skickas ut till s deltagare då det antagits av landstingsfullmäktige. Till nästa möte så bjuder vi in någon från Folkhälsoenheten som redovisar landstingets Folkhälsopolitiska program och Hälsa på lika villkor ur ett Vindeln perspektiv och Öppna Jämförelser. Vid nästa möte så ska vi gå igenom Vindelns kommuns Folkhälsopolitiska program och se om det är kopplat till landstinget program. Ledamöterna ska också till nästa möte i reflektera över rådets roll och arbetssätt. 13 Hörcentralen Från pensionärs- och tillgänglighetsrådet har det kommit en fråga till landstinget om långa väntetider att få en hörapparat. Harriet Hedlund informerar att det just nu är lång väntetid men att det nu gjorts en upphandling där landstinget köper tjänst för att få ner/bort väntetiderna på hörcentralen. 14 Tillsynsbesök på kommunens skolor Miljöinspektör Malin Holmlund informerade om att miljö- och byggkontoret genomför just nu tillsynsbesök på kommunens samtliga skolor. Anledningen är att kommunen deltar i ett nationellt tillsynsprojekt som handlar om städning och ventilation i skolan. Syftet med projektet är att inomhusmiljön för barn och ungdomar ska förbättras. Det är 228 kommuner som är medverkar i projektet som

6 (7) folkhälsomyndigheten initierat. Projektet startade i oktober 2014 och utgår från en tidigare rapport som visar på hur dammiga miljöer påverkar barns hälsa negativt. Vid tillsynsbesöken fokuserar miljö- och byggkontoret på klassrum, toaletter, gymnastiksalar och allmänna utrymmen där elever vistas. Miljö- och byggkontoret kommer att i dialog med skolan förorda mer och bättre städning på skolorna. Projektet avslutas den 31 mars och resultatet redovisas då till Folkhälsomyndigheten som kommer att sammanställa en nationell rapport. 15 Kurser och konferenser Harriet Hedlund informerade om en konferens i Skellefteå, Spridningsseminarium, barn och ungas hälsa, onsdag den 25 mars. 16 Övriga frågor Patientlagen Harriet Hedlund informerade kort om den nya patientlagen som trädde i kraft 1/ Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år. Patientlagen ger en möjlighet att driva på utvecklingen och arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten i mötet med patienten. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. IOGT-NTO Birgitta Häggström, IOGT-NTO, informerade kort om en webbutbildning som IOGT-NTO tagit fram, Alkokoll på distans. Skickas ut till deltagarna i. Husvagn Fredrik Juul, kyrkoherde i Vindelns församling efterfrågar en husvagn till en Romsk familj i Vindeln utan boende.

7 (7) Föreläsning Vindelns Folkhögskola Anna Sjödin, rektor vid Vindelns Folkhögskola informerar om en föreläsning den 19 mars kl i hörsalen. Mikael Lundh, f.d. polis som föreläser om; Hur man kan jobba mot rasism. Fråga till nästa möte Jobbar vi rätt och ska vi jobba inriktat mot något. 17 Nästa möte Fredag den 29 maj kl Vid tangenterna: Susanne Sjögren

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-10-24 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 17 oktober 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s) Angelo

Läs mer

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014 Anette Granberg 2014-11-21 1(6) Närvarande: Andreas Blom Teknikcollege Anna Andreasson Karriärcentrum, Örebro universitet Elaine E Lindblom- Karlskoga Folkhögskola Ingrid Grabö BRO kompetens Kerstin Lillje

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl 8.00 12.15 Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande:

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud

Datum 2013-02-14. Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud cl #7 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Sirpa Kramsu Datum 2013-02-14 Diarienummer NHO-2013-0037.31 Nämnden för hälsa och omsorg Redovisning 2012 och ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 för Svenska OCD-förbundet, Stockholm Förbundets ändamål relaterat till Svenska OCD-förbundets antagna stadgar 2 är som följer: Att Att Att Att arbeta intressepolitiskt för att

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

NYHETSBREV OKTOBER 2007

NYHETSBREV OKTOBER 2007 Innehåll Ungdomar träffas för att diskutera identitet och drömmar Aktuellt i höst Intervjuer med äldre personer med synoch hörselnedsättning Hur anpassa den fysiska miljön för personer med dövblindhet

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer