Datum Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2013-11-18. Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut)"

Transkript

1 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin (S) Maria Thunberg (BAS) Mikael Gidlöf (KLF) Bertil Böhlin (C ) Linnea Björklund (S) Marianne Lundh (PRO) Märith Löfgren (MoB) Anna-Stina Fors Sjödin (BAS) Agne Andersson (Gudmundrå församling) Jonne Norlin (BAS) Anne-Lise Sjölander (SPF) Elisabet Ulander-Nilsson (SKPF) Peter Levin (BKU) Inga-Britt Medin (HSO) Karin Westin-Nilsson (HSO) Åke Sundin (PRO) Johannes Dock (Landstinget) Margareta Fällström (KLF) Övriga närvarande Anki Eriksson (BAS) Andreas Gylling (Tillväxt) David Wiklund (arbetsterapeut) Justerare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Thunberg Ordförande Gudrun Sjödin Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Maria Thunberg

2 2(5) 23 Mötets öppnande Ordförande Gudrun Sjödin förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna till dagens möte med rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 24 Föregående protokoll Mikael Gidlöf föredrog föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna. 25 LUPP-undersökningen Andreas Gylling redovisar en del utav resultaten av LUPP-undersökningen. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och utförs i samarbete med Fou Västernorrland. Den görs för att få kunskap om ungas åsikter och mående. De svarande är elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Svarsfrekvensen är 90% för årskurs 8, och 75% för årskurs 2 gymnasiet. 26 Redovisning av aktiviteter peppar, peppar David redovisar utfallet av träningssatsningen som gjordes för pensionärer under oktober månad. 70 personer deltog i träff med personlig tränare. Totalt genomfördes 106 genomgångar. Det var flest deltagare i ytterområdena. Tack vare det stora intresset så görs en till satsning under december. Tider enligt följande: Bollstahallen; måndag den 2 december kl. 9-11, Kusthallen Nordingrå; Tisdag den 3 december kl 9-11, Mjällomshallen; Onsdag den 4 december kl 10-12, Träningsvärkstan Kramfors; Lördag den 7 december kl kartläggning om psykisk ohälsa Anki Eriksson redovisar den kartläggning som gjorts angående psykisk ohälsa. Det är personal inom bistånds,-arbetsmarknads och socialaserviceförvaltningen samt från landstingets psykiatriska mottagningar som svarat på frågor om de personer de möter i tjänsten. Anki poängterar att personal har svarat utifrån den vetskap de har om personerna. Det kan hända

3 3(5) att det är personer som de bara mött en gång, vilket kan ge något missvisande svar på vissa frågor. Anki gör bedömningen att kartläggningen ger ett bra underlag för att upptäcka utvecklingsområden och bistånds,- arbetsmarknads och socialaserviceförvaltningen arbetar vidare utifrån det. 28 Resultat Uppföljning och utvärdering FTS-råd och arbetsgrupper Vid föregående rådssammanträde fick arbetsgrupperna i uppdrag att utvärdera respektive grupp. Tillgänglighetsgruppen har funderat kring syfte och mål med gruppen. Man efterlyser ett tydligare syfte. VINR Våld i nära relationer anser att syftet är klart och att gruppsammansättningen är den rätta. Man föreslår inga förändringar. Folkhälsogruppen anser att uppdraget är allt för spretigt och för övergripande för att vara hanterbart i gruppen. Man föreslår att gruppen avvecklas och föreslår att man kanske inrättar en grupp med fokus på livsstilsfrågor som kost och motion. Man föreslår även att fallförebyggandegruppen slås ihop med tillgänglighetsgruppen. Ytterligare tankar som lyftes i gruppen var att skapa en brottsförebyggandegrupp. Eventuellt tillsammans med säkerhetsgruppen. Säkerhetsgruppen tycker att syftet delvis är bra och tydligt. Det finns inte tid att ägna sig åt den del som handlar om den externa säkerheten. Pensionärsgruppen uppger att man är nöjd och att gruppen fungerar bra. Ungdomsgruppen fungerar bra och man är nöjd med den representation som finns samt det syfte och mål som gruppen har. Gudrun och Maria tar med sig gruppernas åsikter och återkommer med förslag till förändringar. 29 CRM-mätningen Mätningen handlar om föräldrastöd samt tillgänglighetsbegränsning för alkohol. Det behövs fyra intervjupersoner för respektive område. Anna-Stina Fors Sjödin och Peter Levin tar frågan med sig och återkommer med förslag på namn inom två veckor.

4 4(5) 30 Tillgänglighetsanalysen Mikael redovisar den tillgänglighetsanalys som Anders Näslund genomfört. Anders får i uppdrag av rådet att redovisa en plan för de åtgärder som tas upp i analysen. Planen ska redovisas vid nästa FTS-råd. Rådet vill även påvisa för upphandlingsenheten det som föreslås angående allergigodkända varor, så som tvål, diskmedel etc. 31 Resultat MHFA-utbildning MHFA mental health first aid, handlar om suicidprevention. Johannes Dock informerar om att en person från landstinget samt en person från räddningstjänsten är utbildade i att hålla utbildningar i suicidprevention inom samordningsförbundet. Den enda kostnad som tas ut är för materiel och fika. Det har under 2013 hållits två utbildningar för vuxna och en för ungdomar. Vid utbildningstillfällena för vuxna deltog ungefär 20 personer varje gång. På Ådalsskolan finns intresseanmälningar från 40 personer. De har delats upp i två grupper och den första gruppen har redan fått utbildning tillsammans med personal från ungdomsgården Barks. Eventuellt kommer man att ha som tema MHFA till äldre nästa år. 32 Rapport från respektive grupp Pensionärsgruppen vill ha information om asylmottagningen vid nästa möte. De har haft läkemedelsgenomgång tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ingrid Klint. De har även haft anhörigstödjare på besök som berättat om den verksamheten. Säkerhetsgruppen arbetar nu med att testa kommunens beredskap vid en sk DDOS-attack. Det är en överbelastningsattack som avser att slå ut internetkommunikationen. Respektive förvaltning ska redogöra för hur en sådan attack påverkar den egna verksamheten. Tillgänglighetsgruppen har inget särskilt att rapportera. Fallförebyggandegruppen har jobbat med peppar, peppar och har nytt möte i morgon den 19/11. Ungdomsgruppen har inget särskilt att rapportera. Folkhälsogruppen talade om avveckling av gruppen vid sista mötet. Våld i nära relationer; Anki bjuds in för att informera på nästa FTS-råd.

5 5(5) 33 Övriga frågor Fråga till BAS-nämnden angående inslaget på Kalla Fakta om Kommunlex. Jonne Norlin svarar att Kramfors kommun har deltagit i Kommunlex utbildningar men att man inte känner igen den bild som ges i programmet. För mer information hänvisas till kommunens hemsida. Johannes Dock vill lyfta det arbete som görs inom skolan för att möta de elever som av någon anledning inte deltar i idrotten. Det går ut på att elever som inte deltar i idrotten får hjälp av en personlig tränare. Några utav eleverna har återgått till ordinarie idrottslektioner och några jobbar vidare med aktivitet hos den personlige tränaren. Johannes har lyft just denna satsning på en SKLkonferens och hoppas att det positiva utfallet ska göra att satsningen förlängs. Margareta Fällström förmedlar det beröm som kommunen fått, från allmänhet och andra samhällsinstanser, för informationsflödet under de kritiska dagarna med höga flöden och översvämning. Jonne Norlin berättar att det kommer att inrättas en sk Fixartjänst som han vill berätta mer om på nästa FTS-råd. Möten 2014: 19 februari 14 maj 23 september 26 november Samtliga möten startar 8.30 i kommunstyrelsens sammanträdesrum

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-26 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 26 augusti 2014, kl 15.30-17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare Lena Åhrén Sören Eriksson Monika

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Personalutskottet 2014-06-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 juni 2014 kl 08.00-17.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Mikael Jonnerby (C), ledamot

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer