Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt."

Transkript

1 Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse 6. Från terminerna 7. Övriga frågor Närvarande: Linnea Jarl, t3 Anna Pralica, t3 Daniel Goine, t1 Fanny Capuozzo, t1 Rebecca Nordberg, t5 Hanna Tillgren, t5 Oskar Eriksson, t7 Återkoppling till punkter från förra mötet Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Rapport från möte med programansvarige Per-Olof (PO) Lokalbokning Att vi studenter inte längre kan boka IG-rummen tycker även programledningen är en försämring. Dock är detta något som numera styrs centralt på universitetet och för att som studenter påverka råder PO oss att gå via StuFF. Ett annat alternativ är att kontakta LOKE, den enhet som ansvarar för drift och underhåll av universitetets lärosalar, för att höra hur arbetet med lokalbokning för studenter går. Utvärderingar När det gäller att få återkoppling på en kursutvärdering råder PO oss ta upp detta med respektive kursansvarig. Om man vill se utfallet av kursutvärderingarna kan man vända sig till någon av administratörerna, Ellinor Sellgren på CS och Teddy Fredriksson på CDD, för att få materialet. Vidare nämnde PO att svarsfrekvensen på utvärderingarna generellt är låg sedan KURT-systemet infördes. Handledare för klientarbetet En student i t5 hade via mail fått ett besked från PO som uppfattades som att det inte är okej att som student leta efter handledare för klientarbetet på egen hand. PO tydliggjorde sitt svar med att säga att det är okej att lämna namntips till de ansvariga men att

2 utbildningen helst ser att studenter inte undersöker handledarnas intresse för uppdraget på egen hand. Vidare berättade PO att man har 8 handledare klara för nästa termin och att fördelningen bland dessa är hälften åt KBT-hållet och hälften mer PDT-inriktade. Vidare frågor hänvisade han till de klinikansvariga. Arbetet från programledningens sida har inte gått framåt gällande möjligheter för studenter att erbjudas utvecklingssamtal under utbildningen. Diskussioner kring behov och form pågår fortfarande. Det förslag som verkar mest genomförbart i dagsläget är någon form av uppföljning på de enskilda samtal som förekommer på t1. Scheman Studenter i flera terminer påpekar att scheman kommer ut alltför sent och att schemaändringar inte alltid meddelas till den berörda klassen. När det gäller scheman i tid menar PO att problemen till stor del beror på det nya centrala schemasystemet TimeEdit och att det från psykologprogrammets sida inte är så lätt att påverka. Gällande schemaändringar som inte meddelas ligger ansvaret däremot inom programmet och PO försäkrade att han skulle föra klagomålet vidare. NSI, nöjd student index De psykologstudenter som svarat på NSI-enkäten var enligt PO inte så positiva. Svarsfrekvensen var 59 %. Rapport från StuFF-möte NSI, nöjd student index Det var hög svarsfrekvens överlag på enkäten. StuFF kommer att ta till sig av de synpunkter som framkommit och driva frågor som det visat sig att många studenter bryr sig om, bland annat: - Återkoppling. Väldigt olika på olika program, en del är usla på återkoppling. - Matsituationen. Det finns ett missnöje bland studenter med matsituationen, att det finns få (prisvärda) alternativ när det gäller att köpa mat, och att det är trångt både när det gäller att värma mat och att hitta platser att sitta på. Nämnder Det finns olika nämnder inom LiU, som t ex en biblioteksnämnd och en matnämnd (som behandlar frågor rörande bland annat tillgång till matställen på campus snart går avtalet med dagens leverantörer ut och det blir aktuellt att ta ställning om de ska få fortsätta, det finns alltså goda möjligheter att kunna påverka). I dessa nämnder finns också studenter representerade, så om någon är intresserad av att vara med och påverka via en nämnd kan man ta kontakt med StuFFs utbildningsutvecklare. Rapport från Stimulus styrelsemöte Årets lärare Styrelsen kommer att utse årets lärare, som presenteras vid onsdagsfikat i december. Varje termin kommer att få nominera en lärare och sen kommer Stimulus styrelse att utse en vinnare bland de nominerade.

3 Juridikkurs Terminerna t3, t5 och t7 har undersökt intresset för den juridikkurs som psykologförbundets jurist håller i, och som bland annat ingår i Uppsalas psykologutbildning, och dessa terminer är alla positiva till idén. De ser dock helst att kursen blir ett tillägg till den juridik- och professionsundervisning som finns inom utbildningen i dagsläget och inte ett moment som blir istället för något annat. Samarbete Det finns ett intresse från styrelsen att driva frågor ihop med UB, eftersom UB har nära kontakt både med programledningen och StuFF och dessutom har representanter i alla klasser. Att låta både Stimulus styrelse och utbildningsbevakning stå bakom frågor och åsikter borde öka möjligheten att påverka. Från terminerna T1 PBL Den PBL-film som visades under introduktionen fick det positiva omdömet att den visade en bra bild av vad det är att ha basgrupp. Mindre positiva omdömen om filmen rör skådespelarupplägget, som upplevdes som rörigt eftersom olika personer ingick i de olika scener som illustrerar vad en basgrupp är, och ljudet det var bitvis svårt att höra vad som sades. Termin 1 upplevde att PBL-informationen under introduktionen var vinklad åt det positiva hållet. De har önskemål om en mer öppen diskussion som ger en mindre entydig bild. Det finns också önskemål om att få tillfälle att diskutera PBL utan att en klar förespråkare för PBL medverkar, kanske kan man ta hjälp av äldre kursare för detta ändamål. Det är möjligt att den uppstartade mentorsverksamheten kommer att kunna fylla denna diskussionsfunktion. Det finns ett önskemål från klassen om att ha en uppföljning och frågestund om PBL en bit in på terminen när studenterna fått egen erfarenhet av PBL. Biblioteket I klassen fanns ett önskemål om att få stöd och tips kring att söka information av någon annan än Marie-Louise Axelsson, förslagsvis en student från en högre termin med mycket vana inom ämnet. Detta förslag fanns det dock inget direkt stöd för i klassen i stort. De flesta av dem som var med på klassrådet tyckte om idén om utvecklingssamtal då och då under utbildningens gång. Tenta Eventuellt kommer t1 att ha en tenta på en lördag. De ska undersöka saken vidare med kursansvarig. Mentorskapet

4 Alla grupper som kommit igång med mentorer tycker att det är positivt. Dock har inte alla basgrupper fått kontakt med mentorer. Basgruppshandledare I t1 upplever man att handledarnas kompetens skiljer sig mycket åt. Händer det något för att förbättra detta? T3 inflikar att de fått flera nya handledare, bland dem relativt nyutexaminerade Liustudenter, och att det verkar fungera mycket bra. Examinationskriterier T1 upplever att det har saknats gemensamma riktlinjer bland handledare när de fungerar som examinatorer, exempelvis upplevdes kriterierna kring betyg som luddiga (gällande introduktionskursens examination). T3 Problem kring examinationsinstruktioner T3 efterfrågar tydlighet när det gäller tentainstruktioner och eventuell diskussion som följer otydliga instruktioner. De berättar att det under tenta-p mailades frågor till examinatorn som besvarades efterhand. Dagen innan inlämning fick t3 ett mail där instruktionen var förklarad på ett tydligt sätt, men då upplevde en del att det var alltför sent att rätta till tentan i enlighet med instruktionerna. Även kring rättningen av tentan har det väckts frågor, då de två rättande gett väldigt olika feedback. Diskussionen om tentor väckte frågan om möjligheten att få skriva anonyma tentor. Detta är något vi skulle kunna föra vidare till StuFF genom att föreslå att de arbetar för att alla (skriftliga) examinationsuppgifter ska vara anonyma. För att veta hur starkt stödet är vore det bra om vi kan diskutera frågan i klasserna. Det är möjligt att få anonyma tentor redan idag, beroende på kursansvarig, om klassen påtalar att de vill ha det. Det finns önskemål om ökad tydlighet angående tentautformning och regler kring tentor. Idag skiljer det ganska mycket mellan olika tentor och kurser, och vi skulle vilja ha jämnare kvalitet. Föreläsningar Det finns en del klagomål gällande föreläsningar: En del upplever att namnet på föreläsningen inte stämmer överens med innehållet. att föreläsare inte har koll på sin power point. ibland upplevs föreläsarna som dåligt förberedda. Det förekommer att föreläsaren eller kursansvarig genomför en utvärdering utöver KURTutvärderingen och detta är ett initiativ som uppskattas bland studenterna. En idé är att ha en föreläsningsfixare i varje klass, som efter varje föreläsning delar ut enkäter och sedan samlar in dem och sammanställer dem, som ett stöd för kursansvarig som då lättare kan avgöra om föreläsningen och föreläsaren är uppskattad och bör återkomma, eller om det kanske kan finnas ett bättre alternativ att använda resurserna till. Denna föreläsningsfixare kanske kan få ersättning från skvalpfonden?

5 It s learning Lättare access önskas, då dagens system att först logga in på studentportalen och sedan klicka sig vidare upplevs som krångligt. Överhuvudtaget upplevs LiUs hemsida som krånglig och svår att hitta på. T5 Årets lärare T5 nominerar Gisela Eckert till årets lärare. Juridikkursen Intresset för juridikkursen var stort i klassen. Kursutvärderingar Det finns önskemål i klassen om återkoppling på utvärderingar, på så sätt att resultatet av dem presenteras. Detta kan vara värt att prova då svarsfrekvensen på kommande utvärderingar kanske ökar om studenter upplever att resultatet från föregående utvärdering inte stämmer överens med deras uppfattning. För att få upp svarsfrekvensen finns också förslag om att lärarna skulle kunna påminna om utvärderingen personligen (den automatiska påminnelsen är inte lika uppskattad). Det finns visst intresse för utvecklingssamtal. T7 Juridikkursen Intresset för juridikkursen var stort i klassen. Vad händer? T7 undrar vad som händer med programansvarige Per-Olofs arbete om återkoppling och feedback från lärarna. Fredagen den 13e Psykologstudent-09 äger rum i Uppsala den februari. Det finns därför önskemål om att hålla den 13e schemafri, åtminstone under eftermiddagen, för att underlätta resande till Uppsala. Mer information om Psykologstudent-09 finns på hemsidan Övrigt En fråga som lyftes men som vi inte har svaret på är: Vad är förklaringen till att vi inte kan boka IG-rum? Är studenttillgång till lokalbokning på gång? /Hanna Tillgren

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP

INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP INDUSTRIELL PROJEKTLEDNING, 5 HP Kurskod: 1TE061, Anmälningskod: 14404, 33%, DAG, NML, vecka: 36-43 Termin: HT 2014 - HT 2014 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 57% (90/159) av studenterna.

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Intern miljörevision

Intern miljörevision Intern miljörevision i Örebro län 7/8 www.t.lst.se Foton: Carina Remröd och Christer Pöhner Publ.nr. 8:23 Förord har, sedan slutet på 1996, ett regeringsuppdrag att använda miljöledningssystem som metod

Läs mer

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT

MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT MEDLEMMARNAS UPPFÖLJNINGSENKÄT LÖNEREVISIONEN 2010-2011 SAMT DE LÖNESÄTTANDE SAMTALEN Publiceringsdatum 26 maj 2011 1 383 enkäter skickades ut 631 enkäter har öppnats 490 enkäter har besvarats 35,4 % ST

Läs mer

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning

Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning Handläggarnas uppfattningar Uppföljning av användningen av Socialstyrelsens behovsbedömningsstöd inom assistansersättning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport

Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi. Helena Agnemyr. Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Centrum för tjänsteforskning Företagsekonomi Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande? Arbetsrapport Februari 2011 Helena Agnemyr Främjar Starta företag-dagen kvinnors företagande?

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder.

Det noterades att Karin Johnsson och Josefin Mogard hade anmält förhinder. Datum: Torsdagen den 6 maj 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, puben Närvarande: Matilda Liljedahl Anna Höög Matti A. Eladhari Rasmus Jakobsson John Ouda Max Grönholdt Klein

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer