STORSTUGE. - NYTT Sommar Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!"

Transkript

1 STORSTUGE - NYTT Sommar 2008 Nummer 98 från starten. Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Tidningsredaktion: Jens Modin samt Lars Biertz Foto: Christoffer Ericsson, 2008 Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

2 Årsstämma 2008 Årsstämman besöktes av 95 personer. Efter 36 år av trogen tjänst i Storstugans styrelse avtackades Ordförande, Rolf Hållinder med vin och blommor.

3 Ordföranden har ordet Detta är det första numret av Storstugenytt med mig som nyvald ordförande. Eftersom Rolf Hållinder och Eivor Jansson lämnade styrelsen så tappade vi också (i princip) hela redaktionen för Storstugenytt. Det är många ärenden som kräver en nyvald ordförandes uppmärksamhet, men tidningen har varit prioriterad och vi hoppas kunna fortsätta att hålla den höga kvalitet som tidningen hittills haft. Mösspåtagning Vi har även i år bevittnat när studenterna firat sin mösspåtagning på vår gård. Vi inledde tidigt diskussioner med skolorna i området, där vi lade fram konkreta förslag på åtgärder vi bedömde att skolorna måste vidtaga för att Storstugans boende inte skall bli lidande av studenternas festande. Tyvärr blev det även i år ganska stökigt, med nedskräpning och ett ganska högljutt festande. Tyvärr levde inte skolorna upp till våra förväntningar och vi kommer att fortsätta dialogen med respektive skolas ledning. Återigen så städade boende och styrelsemedlemmar upp det sista skräpet från gården - stort tack till er! Avgående Styrelsemedlemmar Vid årets föreningsstämma lämnade flera trogna styrelsemedlemmar sina poster. Vi avtackade Rolf Hållinder som har varit aktiv i föreningens styrelse i 36 år, och som har haft ordförandeposten i 15 år. Rolf har gjort ett enormt jobb och har varit mycket uppskattad bland föreningens medlemmar. Eivor Jansson lämnade även hon styrelsen efter totalt nio års arbete. Eivor har varit studieorganisatör och har anordnat många mycket trevliga kurser och utflykter för oss Storstugebor. Hon har även varit en av nyckelpersonerna i redaktionen för Storstugenytt. Per Johanneson lämnar även han sin styrelsepost efter en mycket givande period, Per kommer att fortsätta sitt engagemang i ekonomigruppen, men lämnar sin plats i styrelsen. Sedan vill jag tacka vår ordinarie revisor, Lennart Hammar lämnade sin post för att lämna över till nya krafter. Jag och styrelsen vill tacka er för flera år av gott samarbete! Förtroendevalda De förtroendevalda som lämnade sina poster har självklart fått efterträdare som kommer fortsätta arbetet med föreningen. Eftersom alla nyvalda kommer presentera sig lite längre bak i det här numret så väljer jag att bara hälsa alla hjärtligt välkomna till spännande och stimulerande arbetsuppgifter som stundar. Jag önskar alla en riktigt trevlig sommar och hoppas på varmt och soligt väder. Christoffer Ericsson Ordförande 1

4 Tvättstugorna De senaste veckorna har det mottagits fler än 5 klagomål på dålig städning i tvättstugorna och alla har varit efter sådana som hyr uthyrningsrum. Om du är en av dem som hyr ut ditt uthyrningsrum så är det viktigt att noggrant informera den som hyr om gällande regler i samband med att tvättstugan nyttjas. Samtidigt är det självklart viktigt att informera om alla de ordningsregler som gäller för boende i Storstugan. Sommartider på områdeskontoret Områdeskontoret är stängt 14 juli 1 augusti (vecka 29 31). Från och med den 4 augusti t.o.m. 8 augusti (vecka 32) har kontoret begränsade öppettider enligt följande: Måndag Torsdag Från och med den 11 augusti (vecka 33) är kontoret öppet som vanligt: Måndagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Asbestcement är hälsovådligt om man arbetar med materialet, då asbestfibrer kan tränga in i andningsorganen och orsaka asbestos. Om man inte utsätter skivan för mekanisk bearbetning kan inte heller något asbestdamm bildas. Rolf Pejnefors Information från miljögruppen Nedan är några nygamla pekpinnar angående miljötänkande. OM vi slänger tidningar i kärlet i grovsoprummet, får vi betala för tömning MEN OM vi tar en liten promenad ut till återvinningsstationen vid Åv. 98, och slänger tidningarna i containern, kostar det inte föreningen något ALLTSÅ tar vi den lilla promenaden och håller våra kostnader nere!!! Lisbet Lissgärde FÖRVALTARE Vikarierande förvaltare: Kundcenter Information angående balkongdörrar Det har framkommit att skivan som sitter på utsidan av balkongdörren är av eternit. Eternit är ett produktnamn för asbestcement, som består av asbest som krossats och blandats med cement. 2

5 Arbetsgruppen för Gårdsrenovering Information från gruppens pågående arbete. Arbetsgruppen som tillsatts av styrelsen har genomfört en enkät bland de boende för att efterhöra hur våra boende vill se vår gård upprustad. Enkätsvaren har analyserats och bearbetats av gruppen. Därefter har arbetsgruppen, för att få en professionell touch på sitt arbete, valt att bjuda in två av varandra oberoende landskapsarkitekter. Dessa har mot ersättning tagit fram förslag till lösning av hur gården ska renoveras och upprustas. De riktlinjer som landskapsarkitekterna arbetat efter baseras på enkätsvaren och gruppens egna tankar. I grunden ska en varsam hantering av gården genomföras med följande riktlinjer; se över omfattning av asfaltsytor med förslag till kompletterande plattsättning, dekorativ belysning, bollplan tas bort, lek samlas ihop och lågt staket monteras, öppna miljöer eftersträvas, ersätta betongrundlar vid entréer, handikappanpassning och omfattning av sittytor ses över och kompletteras. Arbetsgruppen kommer presentera ett sammantaget förslag vid ett kommande informationsmöte/öppet hus som kommer att hållas efter sommaren, där boende får se gruppens förslag och lämna synpunkter. Renoveringen av gården skall återskapa och förnya samt skapa nya idéer och lösningar som förbättrar nyttjandet av gården för Storstugans boende. Storstugans gård är en uppskattad plats av oss Storstugebor men för att få en ännu högre tillgänglighet och ett större användande av gården för de boende ska det skapas tillfällen till rekreation, vila och samvaro inom gårdsrummet. En osynlig men ändå tydlig gräns ska finnas mellan de boendes egna övre gård och den nedre gården som är tillgänglig även för gäster. Arbetsgruppen för gårdsrenoveringen Studieorganisatören har ordet Knappt har vårterminens elva kurser avslutats förrän planering påbörjats av höstens utbud. En resumé ger vid handen att vårens kurser och lärare var mycket uppskattade. Vårsalongen blev en succé där kursdeltagarnas akvarell- och kalligrafimålningar förevisades. Mer än 100 besökare bevistade utställningen, vilket bekräftas av alla namn i Storstugans gästbok. Höstens kurser startar i början av september. Menyn erbjuder bl a följande: akvarellmålning - även nybörjare kalligrafi - även nybörjare 1900-talet - Lennart Kollberg feng shui - även nybörjare qi gong stickning Anmälningsblanketter kommer att delas ut inför höstterminen. Skön och vilsam sommar, och väl mött på höstkanten! Lisbet Lissgärde 3

6 Ekonomi Föreningens ekonomi utvecklar sig väl och följer vår uppställda budget för Eftersom renoveringen av gården kommer att påbörjas först 2009, så kommer vårt överskott för 2008 bli större än förväntat. Marknadsräntorna har under våren stigit något, men Storstugan har merparten av sina lån bundna till 2010 och framåt. I dagsläget har vi 25 miljoner kronor i lån med rörlig ränta. Styrelsens ambition är att amortera av lånen i samma takt som vi skriver av på fastigheten d.v.s. ca 4,2 miljoner kronor per år. Under ytterligare några år framöver har vi ett reglerat pris på våra avtal vad gäller värme och el. Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontaktat mig. Lars Biertz Försäkring Vid årets föreningsstämma den 24 april 2008, beslutades att föreningen skulle teckna gruppavtal vad gäller bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen. Föreningen har nu tecknat ett sådant avtal med Trygg-hansa med start den 1 juni 2008, enligt den information som ni redan har fått utdelad i era brevlådor den 17 april Detta innebär att ni inte längre behöver ha någon eget bostadsrättstillägg till er hemförsäkring. Dock är det VIKTIGT att ni behåller er hemförsäkring. Kostnaden för tilläggsförsäkringen uppgår till 110 kronor per år och lägenhet och kommer att ingå i månadsavgiften. Här kan också nämnas att föreningen har gjort en ny upphandling av föreningens fastighetsförsäkring genom en ny försäkringsmäklare. Valet av försäkringsbolaget blev Trygg-hansa AB. Upphandlingen innebär att vi kunde sänka försäkringspremien med ca kronor per år för föreningen. Kabel-tv Föreningen har nu haft Tele2 som kabel- TV-operatör sedan den 1 oktober Upphandlingen gjordes tillsammans med våra grannföreningar Volten, Annexet och Farmen. Tillsammans har vi över 2600 lägenheter. Övergången till den nya digitala tekniken har varit jobbig för många. Den har inte blivit lättare genom att Tele2 har en mycket dålig kundtjänst med långa köer, att de har levererat dåliga digitalboxar som många har fått reklamera samt mycket bildstörningar i form av frysningar av både bild och ljud. Som kompensation för allt detta strul skulle våra medlemmar bli uppgraderade från fem till åtta valfria kanaler. I samband med denna uppgradering tappade väldigt många sina valda kanaler vilket innebar att man fick ringa till Tele2 och göra ett nytt val av kanaler. Vi arbetar nu intensivt för att få Tele2 att åtgärda störningar i bildoch ljudkvalitén. Har ni störningar i bilden eller andra fel är det viktigt att ni felanmäler det till Tele2:s kundtjänst. Alla lägenheter har nu möjlighet att få upp till 8 valbara kanaler som ingår i månadsavgiften. Valen kan göras från de kanaler som ingår i Tele2s intressepaket - ca 25 stycken. Under juni månad 2008 är det ingen extra kostnad att göra ett nytt val av kanaler eller byta ut sina valbara kanaler mot andra. Vill ni byta kanaler skall ni ringa till Tele2s kundtjänst. Från och med den 1 juni 2008 kommer även TV400 att ingå i det fria digitala grundutbudet. Telefonnumret till Tele2s kundtjänst är Lars Biertz 4

7 Nya styrelseledamöter Att få delta i Storstugans styrelsearbete känns både hedrande och ansvarsfullt. Jag hoppas kunna motsvara de förväntningar som föreningens medlemmar ställer på mig. Rolf Pejnefors Jag heter Rolf Pejnefors och är ursprungligen född och uppvuxen i Stockholm. Till Täby kom jag på 50-talet genom att mina föräldrar hade fritidshus i Gribbylund. Jag är gift, har två barn och fem barnbarn. Som många andra Storstugebor flyttade vi till Storstugan när barnen var utflugna och vi kom då närmast från Vallentuna, där vi bott sedan I dag är jag pensionär men har under mitt yrkesverksamma liv som ingenjör alltid arbetat med forskning och utveckling för arbetsgivare som FOA, Facit, AGA Innovation och SLL. Min specialitet har varit mätteknik i alla dess former inom bland annat el/elektronik, gas, VVS och allmän byggnadsteknik. Min roll har vanligtvis varit projektledare. Jag tycker om problem och utmaningar och har som pensionär läst vid Stockholms Universitet. Kurser som Datorer i mät- och styrsystem, främre Orienten under år samt mineraler och ädelstenar visar på mina spretiga intressen. Aktiviteter som motion och friskvård tillsammans med vårt fritidshus på Väddö är något jag prioriterar högt. Jag heter Ingrid Toll och är 68 år och flyttade till Storstugan Sedan två år tillbaka är jag pensionär och vill gärna använda mina yrkeserfarenheter och kunskaper i ett annat sammanhang. Jag vill först och främst tacka för förtroendet att jag blivit invald i styrelsen och jag kommer att göra mitt bästa för att bibehålla och utveckla den goda standard som är kännetecknande för föreningen och dess verksamhet. Jag är ursprungligen utbildad till hushållslärare och har genom den utbildningen och genom mitt intresse för hus och hem fått kunskaper om planering, skötsel och ekonomi. Mina olika verksamheter inom yrkeslivet har huvudsakligen handlat om att förbättra utbildningen för människor med olika funktionshinder. Jag har varit statsanställd hela mitt yrkesverksamma liv vid bl. a Tomtebodaskolan, Skolöverstyrelse, Statens institut för handikappfrågor i 5

8 skolan och vid Specialpedagogiska institutet. Under mina sista yrkesverksamma tretton år var jag rektor för en statlig internatskola med många skol- och administrationsbyggnader och ett antal elevhem. Under mina första år där genomfördes en stor ombyggnation av skolbyggnaderna där säkerhets- och miljötänkandet var en viktig ingrediens. Det var både lärorikt och intressant. Resultatet blev mycket ändamålsenliga lokaler som var väl anpassade för verksamheten. Som mest var ca 150 personer anställda inom myndigheten. Jag har två vuxna barn och två underbara barnbarn som jag gärna umgås med men då de inte bor i Stockholmsområdet känner jag att jag har tid för andra uppdrag. Jag arbetar också som frivillig inom Röda Korset med en del olika uppdrag. Ingrid Toll Jag heter Jan Lundblad och föddes i Jönköping för 70 år sedan. Jag är uppväxt i Stockholm och Uppsala och har en Juris kandidatexamen från 1963 vid Uppsala universitet. Under mitt yrkesverksamma liv har jag bland annat arbetat med tingstjänstgöring i Falun och varit kansli- och departementssekreterare vid Försvarsdepartementet. Under de sista dryga 30 åren före min pension 2003 var jag anställd vid Svenska institutet som handläggare av administrativa och juridiska ärenden. Jag flyttade in i Storstugan den 1 augusti på Åkerbyvägen 86. Fem år senare valdes jag till revisor för föreningen under ett år och var därefter ledamot i styrelsen i tre års tid. Jag återkom till skötseln av Storstugan 1991, först som revisorssuppleant och 1996 som suppleant i Styrelsen i tre år. Ett mycket starkt fritidsintresse för mig är klassisk musik - i synnerhet opera. Under de 2-3 senaste åren har jag fått chans att dela med mig av detta intresse till andra i Storstugan genom studiecirklar där jag har berättat om olika operor och spelat upp video- och dvd-inspelningar. Man kan ha sina funderingar över varför vi faktiskt är en hel del som bott i denna koloss som kallas Storstugan ända sedan huset blev klart för första inflyttning Förklaringen för min egen del är att man helt enkelt bor väldigt bekvämt här med Täby Centrum plus mängder med annan service i närheten. I norr har vi ett stort skogsområde som inbjuder till friluftsliv i olika former, och sist men inte minst bidrar alla trevliga grannar till trivseln i Storstugan. Jag tackar för föreningsstämmans förtroende och ser med nyfikenhet fram mot vad styrelsearbetet kan innebära den här omgången. Jan Lundblad 6

9 Styrelsens arbetsgrupper Ekonomi Handlägger frågor om föreningens ekonomi, redovisning, krediter och placering av ev. överskottslikvid. Sammanställer månatlig rapport om periodens utfall mot budget. Miljögrupp Ansvarar för miljöarbetet inom föreningens fastigheter och arbetar för att boende skall stimuleras till aktivare återvinning av förpackningar m.m. Info-/IT Ansvarar för sammanställning och distribution av information till boende, drift av kabel-tv och bredbandsnät och layout och uppdatering av föreningens webbplats/hemsida. Marknads- och Åkerbysalen Ansvarar för att utrustningen i lokalerna är anpassad till verksamheten och att utrustningen och lokalen hålls i gott skick. Lokaluthyrning Handlägger frågor om underhåll, hyror och nya hyresgäster i de lokaler i entréplanet som hyrs ut till företag. Policys Håller styrelsens policys för finansiering, inköp/upphandlingar m.m. uppdaterade. vår förvaltning och frågor som är knutna till förvaltningsavtalet. Uppgradering gård Ansvarar för upprustning av inre gården. Håller i möten med landskapsarkitekter och ansvarar för informationsdistribution till boende. Målet för gårdsrenoveringen är att på ett modernt och långsiktigt sätt förnya och fräscha upp miljön på både den övre och inre delen av innergården. Samordningsgrupp Är föreningens representanter i den grupp av bostadsrättsföreningar i Täbycentrumområdet som utbyter information i gemensamma frågor, t.ex. utbyggnaden av Täby Centrum, gemensamma upphandlingar av kabel-tv och bredbandstjänster. Redaktion för Storstugenytt Redaktionen ansvarar för insamling av material till tidningen, samt även den slutgiltiga sammanställningen innan tidningen går till tryckeriet. Ventilation Handhar översyn av ventilationsfrågor. Upphandling Gruppen ansvarar för upphandling av förvaltning och lokalvård. Nya Täby Centrum Ansvarar för utformning av yttrande till kommunen angående detaljplaner liksom kontakter med Rodamco i dessa frågor. Energi Förbereder frågor rörande energifrågor såsom elabonnemang och fjärrvärme. Förvaltning Den grupp som håller i kontakterna med 7

10 Porttelefon till mobil Efter försöket med att tillåta att porttelefonen kopplas till mobiltelefon, har försöket nu permanentats. Detta betyder att även de som inte har fast hemtelefon kan öppna porten. För att ändra eller lägga in ett nytt telefonnummer dit porttelefonsamtalen kopplas skall du kontakta felanmälan mail: (Välj länken service och sedan Felanmälan ). Vid akuta fel efter kontorstid kontakta jourmontör Tfn Korrekt adress Det är fortfarande många som inte använder rätt postadress till Brf Storstugan, vilket försenar handläggningen av bl. a. lägenhetsöverlåtelser och pantsättningar. Detta är den rätta adressen: HSB Brf Storstugan i Täby c/o Riksbyggen Stockholm Box STOCKHOLM Underhåll av brandvarnare Efter önskemål från boende, har styrelsen nu beslutat, att de som inte själva klarar av att byta batterier i brandvarnaren, skall kontakta felanmälan för kostnadsfri hjälp med batteribytet. Den boende får dock själv svara för inköp och kostnad av det nya batteriet. När något inte fungerar Kontakta alltid Felanmälan när Du upptäcker att något inte fungerar eller om något är saboterat! Telefon: Telefax: E-post: eller fyll i formuläret som finns på föreningens hemsida 8

11 Bilder från studiecirkeln i kalligrafi Läraren i kalligrafi Cynthia Bursell, Georges Agostini, Aina Svensson, Pui Malmkvist, Barbro Kvernvik. Foto: Lisbet Lissgärde Irene Arell, Ingrid Toll och läraren i akvarellmålning Gudrun Palmborg. Foto: Lisbet Lissgärde Barbro Kvernvik beundrar målningarna tillsammans med övriga gäster. Foto: Lisbet Lissgärde

12 GÖR ETT BESÖK PÅ VÅR HEMSIDA! Foto: Lisbet Lissgärde, 2008 E-post:

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007

STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 STORSTUGE- NYTT Sommaren 2007 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Södergren, Rolf Hållinder Akvarell av Fritz Niklasson, Täby, 1971 Redaktionen önskar alla Storstugebor

Läs mer

STORSTUGE- NYTT Julen 2006

STORSTUGE- NYTT Julen 2006 STORSTUGE- NYTT Julen 2006 NYTT Ansvarig utgivare: Rolf Hållinder Tidningsredaktion: Eivor Jansson, Rolf Hållinder G O T T N Y T T Å R G O D J U L December 2006, foto Rolf Hållinder, Täby önskas alla Storstugebor

Läs mer

STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum

STORSTUGENYTT. Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utbynad av Täby centrum HSB BRF STORSTUGAN I TÄBY SOMMAR 2009 NR. 102 STORSTUGENYTT Utbyggnaden av Täby centrum Storstugan har överklagat förslaget ti! utby"nad av Täby centrum Tillsammans med två andra bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby

ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby ÅRSREDOVISNING 2008 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2011 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby

ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheten inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704 lägenheter. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1

BALKONG är ute. 2-12 Fr. Förvaltaren. OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! Susanne Widén. din nya hyra. MAT BLir BIOGAS. balkongen en liten trädgård 1 2-12 Fr. Förvaltaren Susanne Widén BALKONG är ute fast inne VI reparerar OCH UNDerHÅLLer HELA ListAN! uv-mätare Tips! Använd alltid solkräm med solskyddsfaktor. Undvik att sola vid extrem UV-strålning,

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Nya 2:or på Brushanen se sidan 5

Nya 2:or på Brushanen se sidan 5 NUMMER 1 2012 Läs om... Nöjda hyresgäster Sid 3 Miljömedvetna elever Sid 4 Vinn biljetter till IFK Sid 4 Trotjänare går i pension Sid 6 Rutavdrag fixar snön Sid 8 Nya 2:or på Brushanen se sidan 5 Ledare

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 2-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 2-07 Masthugget Så blev Nya Masthugget grönt Två nya i styrelsen Tommie tar farväl efter 18 år 14 ställde ut Enkätresultaten delas ut Hemma hos familjen Pedersen Ledare

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12

Är det Din förening som blir första fotbollsmästarna? Sid 8 Det är mycket mer arbete att vara ordförande än vad många tror! Sid 12 #2-14 Alla hjälper till när det är dags för gårdsstädning! 10 Wilma och kompisen Nicole hjälpte till att rulla trädgårdsavfall till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Är det Din förening som blir första

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05. Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05. Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/05 Dags för Masthuggets Dag igen? Vad gör driftspersonalen? Budgetmötet Ledare styrelsens syn på saken Precis när jag tror att nu kan det bara bli ljusare och varmare

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Glada Henkan Nacka Granskning genomförd i november 2013 av Maud Hallin och Britt-Marie Hallberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Glada Henkan är en fritidsgård som ligger

Läs mer

December 2010. Bybladet innehåller denna gång: många kom!

December 2010. Bybladet innehåller denna gång: många kom! December 2010 Bybladet innehåller denna gång: Några tankar i juletid Att bo i bostadsrätt: Vem bestämmer vad och vad gör egentligen styrelsen Valberedningen till 2011 års föreningsstämma Vem gör vad i

Läs mer