STORSTUGE. - NYTT Sommar Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STORSTUGE. - NYTT Sommar 2008. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!"

Transkript

1 STORSTUGE - NYTT Sommar 2008 Nummer 98 från starten. Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Tidningsredaktion: Jens Modin samt Lars Biertz Foto: Christoffer Ericsson, 2008 Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig sommar!

2 Årsstämma 2008 Årsstämman besöktes av 95 personer. Efter 36 år av trogen tjänst i Storstugans styrelse avtackades Ordförande, Rolf Hållinder med vin och blommor.

3 Ordföranden har ordet Detta är det första numret av Storstugenytt med mig som nyvald ordförande. Eftersom Rolf Hållinder och Eivor Jansson lämnade styrelsen så tappade vi också (i princip) hela redaktionen för Storstugenytt. Det är många ärenden som kräver en nyvald ordförandes uppmärksamhet, men tidningen har varit prioriterad och vi hoppas kunna fortsätta att hålla den höga kvalitet som tidningen hittills haft. Mösspåtagning Vi har även i år bevittnat när studenterna firat sin mösspåtagning på vår gård. Vi inledde tidigt diskussioner med skolorna i området, där vi lade fram konkreta förslag på åtgärder vi bedömde att skolorna måste vidtaga för att Storstugans boende inte skall bli lidande av studenternas festande. Tyvärr blev det även i år ganska stökigt, med nedskräpning och ett ganska högljutt festande. Tyvärr levde inte skolorna upp till våra förväntningar och vi kommer att fortsätta dialogen med respektive skolas ledning. Återigen så städade boende och styrelsemedlemmar upp det sista skräpet från gården - stort tack till er! Avgående Styrelsemedlemmar Vid årets föreningsstämma lämnade flera trogna styrelsemedlemmar sina poster. Vi avtackade Rolf Hållinder som har varit aktiv i föreningens styrelse i 36 år, och som har haft ordförandeposten i 15 år. Rolf har gjort ett enormt jobb och har varit mycket uppskattad bland föreningens medlemmar. Eivor Jansson lämnade även hon styrelsen efter totalt nio års arbete. Eivor har varit studieorganisatör och har anordnat många mycket trevliga kurser och utflykter för oss Storstugebor. Hon har även varit en av nyckelpersonerna i redaktionen för Storstugenytt. Per Johanneson lämnar även han sin styrelsepost efter en mycket givande period, Per kommer att fortsätta sitt engagemang i ekonomigruppen, men lämnar sin plats i styrelsen. Sedan vill jag tacka vår ordinarie revisor, Lennart Hammar lämnade sin post för att lämna över till nya krafter. Jag och styrelsen vill tacka er för flera år av gott samarbete! Förtroendevalda De förtroendevalda som lämnade sina poster har självklart fått efterträdare som kommer fortsätta arbetet med föreningen. Eftersom alla nyvalda kommer presentera sig lite längre bak i det här numret så väljer jag att bara hälsa alla hjärtligt välkomna till spännande och stimulerande arbetsuppgifter som stundar. Jag önskar alla en riktigt trevlig sommar och hoppas på varmt och soligt väder. Christoffer Ericsson Ordförande 1

4 Tvättstugorna De senaste veckorna har det mottagits fler än 5 klagomål på dålig städning i tvättstugorna och alla har varit efter sådana som hyr uthyrningsrum. Om du är en av dem som hyr ut ditt uthyrningsrum så är det viktigt att noggrant informera den som hyr om gällande regler i samband med att tvättstugan nyttjas. Samtidigt är det självklart viktigt att informera om alla de ordningsregler som gäller för boende i Storstugan. Sommartider på områdeskontoret Områdeskontoret är stängt 14 juli 1 augusti (vecka 29 31). Från och med den 4 augusti t.o.m. 8 augusti (vecka 32) har kontoret begränsade öppettider enligt följande: Måndag Torsdag Från och med den 11 augusti (vecka 33) är kontoret öppet som vanligt: Måndagar Onsdagar Torsdagar Fredagar Asbestcement är hälsovådligt om man arbetar med materialet, då asbestfibrer kan tränga in i andningsorganen och orsaka asbestos. Om man inte utsätter skivan för mekanisk bearbetning kan inte heller något asbestdamm bildas. Rolf Pejnefors Information från miljögruppen Nedan är några nygamla pekpinnar angående miljötänkande. OM vi slänger tidningar i kärlet i grovsoprummet, får vi betala för tömning MEN OM vi tar en liten promenad ut till återvinningsstationen vid Åv. 98, och slänger tidningarna i containern, kostar det inte föreningen något ALLTSÅ tar vi den lilla promenaden och håller våra kostnader nere!!! Lisbet Lissgärde FÖRVALTARE Vikarierande förvaltare: Kundcenter Information angående balkongdörrar Det har framkommit att skivan som sitter på utsidan av balkongdörren är av eternit. Eternit är ett produktnamn för asbestcement, som består av asbest som krossats och blandats med cement. 2

5 Arbetsgruppen för Gårdsrenovering Information från gruppens pågående arbete. Arbetsgruppen som tillsatts av styrelsen har genomfört en enkät bland de boende för att efterhöra hur våra boende vill se vår gård upprustad. Enkätsvaren har analyserats och bearbetats av gruppen. Därefter har arbetsgruppen, för att få en professionell touch på sitt arbete, valt att bjuda in två av varandra oberoende landskapsarkitekter. Dessa har mot ersättning tagit fram förslag till lösning av hur gården ska renoveras och upprustas. De riktlinjer som landskapsarkitekterna arbetat efter baseras på enkätsvaren och gruppens egna tankar. I grunden ska en varsam hantering av gården genomföras med följande riktlinjer; se över omfattning av asfaltsytor med förslag till kompletterande plattsättning, dekorativ belysning, bollplan tas bort, lek samlas ihop och lågt staket monteras, öppna miljöer eftersträvas, ersätta betongrundlar vid entréer, handikappanpassning och omfattning av sittytor ses över och kompletteras. Arbetsgruppen kommer presentera ett sammantaget förslag vid ett kommande informationsmöte/öppet hus som kommer att hållas efter sommaren, där boende får se gruppens förslag och lämna synpunkter. Renoveringen av gården skall återskapa och förnya samt skapa nya idéer och lösningar som förbättrar nyttjandet av gården för Storstugans boende. Storstugans gård är en uppskattad plats av oss Storstugebor men för att få en ännu högre tillgänglighet och ett större användande av gården för de boende ska det skapas tillfällen till rekreation, vila och samvaro inom gårdsrummet. En osynlig men ändå tydlig gräns ska finnas mellan de boendes egna övre gård och den nedre gården som är tillgänglig även för gäster. Arbetsgruppen för gårdsrenoveringen Studieorganisatören har ordet Knappt har vårterminens elva kurser avslutats förrän planering påbörjats av höstens utbud. En resumé ger vid handen att vårens kurser och lärare var mycket uppskattade. Vårsalongen blev en succé där kursdeltagarnas akvarell- och kalligrafimålningar förevisades. Mer än 100 besökare bevistade utställningen, vilket bekräftas av alla namn i Storstugans gästbok. Höstens kurser startar i början av september. Menyn erbjuder bl a följande: akvarellmålning - även nybörjare kalligrafi - även nybörjare 1900-talet - Lennart Kollberg feng shui - även nybörjare qi gong stickning Anmälningsblanketter kommer att delas ut inför höstterminen. Skön och vilsam sommar, och väl mött på höstkanten! Lisbet Lissgärde 3

6 Ekonomi Föreningens ekonomi utvecklar sig väl och följer vår uppställda budget för Eftersom renoveringen av gården kommer att påbörjas först 2009, så kommer vårt överskott för 2008 bli större än förväntat. Marknadsräntorna har under våren stigit något, men Storstugan har merparten av sina lån bundna till 2010 och framåt. I dagsläget har vi 25 miljoner kronor i lån med rörlig ränta. Styrelsens ambition är att amortera av lånen i samma takt som vi skriver av på fastigheten d.v.s. ca 4,2 miljoner kronor per år. Under ytterligare några år framöver har vi ett reglerat pris på våra avtal vad gäller värme och el. Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontaktat mig. Lars Biertz Försäkring Vid årets föreningsstämma den 24 april 2008, beslutades att föreningen skulle teckna gruppavtal vad gäller bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter i föreningen. Föreningen har nu tecknat ett sådant avtal med Trygg-hansa med start den 1 juni 2008, enligt den information som ni redan har fått utdelad i era brevlådor den 17 april Detta innebär att ni inte längre behöver ha någon eget bostadsrättstillägg till er hemförsäkring. Dock är det VIKTIGT att ni behåller er hemförsäkring. Kostnaden för tilläggsförsäkringen uppgår till 110 kronor per år och lägenhet och kommer att ingå i månadsavgiften. Här kan också nämnas att föreningen har gjort en ny upphandling av föreningens fastighetsförsäkring genom en ny försäkringsmäklare. Valet av försäkringsbolaget blev Trygg-hansa AB. Upphandlingen innebär att vi kunde sänka försäkringspremien med ca kronor per år för föreningen. Kabel-tv Föreningen har nu haft Tele2 som kabel- TV-operatör sedan den 1 oktober Upphandlingen gjordes tillsammans med våra grannföreningar Volten, Annexet och Farmen. Tillsammans har vi över 2600 lägenheter. Övergången till den nya digitala tekniken har varit jobbig för många. Den har inte blivit lättare genom att Tele2 har en mycket dålig kundtjänst med långa köer, att de har levererat dåliga digitalboxar som många har fått reklamera samt mycket bildstörningar i form av frysningar av både bild och ljud. Som kompensation för allt detta strul skulle våra medlemmar bli uppgraderade från fem till åtta valfria kanaler. I samband med denna uppgradering tappade väldigt många sina valda kanaler vilket innebar att man fick ringa till Tele2 och göra ett nytt val av kanaler. Vi arbetar nu intensivt för att få Tele2 att åtgärda störningar i bildoch ljudkvalitén. Har ni störningar i bilden eller andra fel är det viktigt att ni felanmäler det till Tele2:s kundtjänst. Alla lägenheter har nu möjlighet att få upp till 8 valbara kanaler som ingår i månadsavgiften. Valen kan göras från de kanaler som ingår i Tele2s intressepaket - ca 25 stycken. Under juni månad 2008 är det ingen extra kostnad att göra ett nytt val av kanaler eller byta ut sina valbara kanaler mot andra. Vill ni byta kanaler skall ni ringa till Tele2s kundtjänst. Från och med den 1 juni 2008 kommer även TV400 att ingå i det fria digitala grundutbudet. Telefonnumret till Tele2s kundtjänst är Lars Biertz 4

7 Nya styrelseledamöter Att få delta i Storstugans styrelsearbete känns både hedrande och ansvarsfullt. Jag hoppas kunna motsvara de förväntningar som föreningens medlemmar ställer på mig. Rolf Pejnefors Jag heter Rolf Pejnefors och är ursprungligen född och uppvuxen i Stockholm. Till Täby kom jag på 50-talet genom att mina föräldrar hade fritidshus i Gribbylund. Jag är gift, har två barn och fem barnbarn. Som många andra Storstugebor flyttade vi till Storstugan när barnen var utflugna och vi kom då närmast från Vallentuna, där vi bott sedan I dag är jag pensionär men har under mitt yrkesverksamma liv som ingenjör alltid arbetat med forskning och utveckling för arbetsgivare som FOA, Facit, AGA Innovation och SLL. Min specialitet har varit mätteknik i alla dess former inom bland annat el/elektronik, gas, VVS och allmän byggnadsteknik. Min roll har vanligtvis varit projektledare. Jag tycker om problem och utmaningar och har som pensionär läst vid Stockholms Universitet. Kurser som Datorer i mät- och styrsystem, främre Orienten under år samt mineraler och ädelstenar visar på mina spretiga intressen. Aktiviteter som motion och friskvård tillsammans med vårt fritidshus på Väddö är något jag prioriterar högt. Jag heter Ingrid Toll och är 68 år och flyttade till Storstugan Sedan två år tillbaka är jag pensionär och vill gärna använda mina yrkeserfarenheter och kunskaper i ett annat sammanhang. Jag vill först och främst tacka för förtroendet att jag blivit invald i styrelsen och jag kommer att göra mitt bästa för att bibehålla och utveckla den goda standard som är kännetecknande för föreningen och dess verksamhet. Jag är ursprungligen utbildad till hushållslärare och har genom den utbildningen och genom mitt intresse för hus och hem fått kunskaper om planering, skötsel och ekonomi. Mina olika verksamheter inom yrkeslivet har huvudsakligen handlat om att förbättra utbildningen för människor med olika funktionshinder. Jag har varit statsanställd hela mitt yrkesverksamma liv vid bl. a Tomtebodaskolan, Skolöverstyrelse, Statens institut för handikappfrågor i 5

8 skolan och vid Specialpedagogiska institutet. Under mina sista yrkesverksamma tretton år var jag rektor för en statlig internatskola med många skol- och administrationsbyggnader och ett antal elevhem. Under mina första år där genomfördes en stor ombyggnation av skolbyggnaderna där säkerhets- och miljötänkandet var en viktig ingrediens. Det var både lärorikt och intressant. Resultatet blev mycket ändamålsenliga lokaler som var väl anpassade för verksamheten. Som mest var ca 150 personer anställda inom myndigheten. Jag har två vuxna barn och två underbara barnbarn som jag gärna umgås med men då de inte bor i Stockholmsområdet känner jag att jag har tid för andra uppdrag. Jag arbetar också som frivillig inom Röda Korset med en del olika uppdrag. Ingrid Toll Jag heter Jan Lundblad och föddes i Jönköping för 70 år sedan. Jag är uppväxt i Stockholm och Uppsala och har en Juris kandidatexamen från 1963 vid Uppsala universitet. Under mitt yrkesverksamma liv har jag bland annat arbetat med tingstjänstgöring i Falun och varit kansli- och departementssekreterare vid Försvarsdepartementet. Under de sista dryga 30 åren före min pension 2003 var jag anställd vid Svenska institutet som handläggare av administrativa och juridiska ärenden. Jag flyttade in i Storstugan den 1 augusti på Åkerbyvägen 86. Fem år senare valdes jag till revisor för föreningen under ett år och var därefter ledamot i styrelsen i tre års tid. Jag återkom till skötseln av Storstugan 1991, först som revisorssuppleant och 1996 som suppleant i Styrelsen i tre år. Ett mycket starkt fritidsintresse för mig är klassisk musik - i synnerhet opera. Under de 2-3 senaste åren har jag fått chans att dela med mig av detta intresse till andra i Storstugan genom studiecirklar där jag har berättat om olika operor och spelat upp video- och dvd-inspelningar. Man kan ha sina funderingar över varför vi faktiskt är en hel del som bott i denna koloss som kallas Storstugan ända sedan huset blev klart för första inflyttning Förklaringen för min egen del är att man helt enkelt bor väldigt bekvämt här med Täby Centrum plus mängder med annan service i närheten. I norr har vi ett stort skogsområde som inbjuder till friluftsliv i olika former, och sist men inte minst bidrar alla trevliga grannar till trivseln i Storstugan. Jag tackar för föreningsstämmans förtroende och ser med nyfikenhet fram mot vad styrelsearbetet kan innebära den här omgången. Jan Lundblad 6

9 Styrelsens arbetsgrupper Ekonomi Handlägger frågor om föreningens ekonomi, redovisning, krediter och placering av ev. överskottslikvid. Sammanställer månatlig rapport om periodens utfall mot budget. Miljögrupp Ansvarar för miljöarbetet inom föreningens fastigheter och arbetar för att boende skall stimuleras till aktivare återvinning av förpackningar m.m. Info-/IT Ansvarar för sammanställning och distribution av information till boende, drift av kabel-tv och bredbandsnät och layout och uppdatering av föreningens webbplats/hemsida. Marknads- och Åkerbysalen Ansvarar för att utrustningen i lokalerna är anpassad till verksamheten och att utrustningen och lokalen hålls i gott skick. Lokaluthyrning Handlägger frågor om underhåll, hyror och nya hyresgäster i de lokaler i entréplanet som hyrs ut till företag. Policys Håller styrelsens policys för finansiering, inköp/upphandlingar m.m. uppdaterade. vår förvaltning och frågor som är knutna till förvaltningsavtalet. Uppgradering gård Ansvarar för upprustning av inre gården. Håller i möten med landskapsarkitekter och ansvarar för informationsdistribution till boende. Målet för gårdsrenoveringen är att på ett modernt och långsiktigt sätt förnya och fräscha upp miljön på både den övre och inre delen av innergården. Samordningsgrupp Är föreningens representanter i den grupp av bostadsrättsföreningar i Täbycentrumområdet som utbyter information i gemensamma frågor, t.ex. utbyggnaden av Täby Centrum, gemensamma upphandlingar av kabel-tv och bredbandstjänster. Redaktion för Storstugenytt Redaktionen ansvarar för insamling av material till tidningen, samt även den slutgiltiga sammanställningen innan tidningen går till tryckeriet. Ventilation Handhar översyn av ventilationsfrågor. Upphandling Gruppen ansvarar för upphandling av förvaltning och lokalvård. Nya Täby Centrum Ansvarar för utformning av yttrande till kommunen angående detaljplaner liksom kontakter med Rodamco i dessa frågor. Energi Förbereder frågor rörande energifrågor såsom elabonnemang och fjärrvärme. Förvaltning Den grupp som håller i kontakterna med 7

10 Porttelefon till mobil Efter försöket med att tillåta att porttelefonen kopplas till mobiltelefon, har försöket nu permanentats. Detta betyder att även de som inte har fast hemtelefon kan öppna porten. För att ändra eller lägga in ett nytt telefonnummer dit porttelefonsamtalen kopplas skall du kontakta felanmälan mail: (Välj länken service och sedan Felanmälan ). Vid akuta fel efter kontorstid kontakta jourmontör Tfn Korrekt adress Det är fortfarande många som inte använder rätt postadress till Brf Storstugan, vilket försenar handläggningen av bl. a. lägenhetsöverlåtelser och pantsättningar. Detta är den rätta adressen: HSB Brf Storstugan i Täby c/o Riksbyggen Stockholm Box STOCKHOLM Underhåll av brandvarnare Efter önskemål från boende, har styrelsen nu beslutat, att de som inte själva klarar av att byta batterier i brandvarnaren, skall kontakta felanmälan för kostnadsfri hjälp med batteribytet. Den boende får dock själv svara för inköp och kostnad av det nya batteriet. När något inte fungerar Kontakta alltid Felanmälan när Du upptäcker att något inte fungerar eller om något är saboterat! Telefon: Telefax: E-post: eller fyll i formuläret som finns på föreningens hemsida 8

11 Bilder från studiecirkeln i kalligrafi Läraren i kalligrafi Cynthia Bursell, Georges Agostini, Aina Svensson, Pui Malmkvist, Barbro Kvernvik. Foto: Lisbet Lissgärde Irene Arell, Ingrid Toll och läraren i akvarellmålning Gudrun Palmborg. Foto: Lisbet Lissgärde Barbro Kvernvik beundrar målningarna tillsammans med övriga gäster. Foto: Lisbet Lissgärde

12 GÖR ETT BESÖK PÅ VÅR HEMSIDA! Foto: Lisbet Lissgärde, 2008 E-post:

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 MÖTETS INNEHÅLL Inledning + närvarande Vad är HSB och en Bostadsrättsförening Försäkringar Inflyttningar Parkering, allmänna utrymmen, övrig information

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund

ÅRSREDOVISNING 2010. Riksbyggens Bostadsrättsförening. Ladusvalan i Lund ÅRSREDOVISNING 2010 Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte eller ändamål att upplåta

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg

RÖNNEBLADET. Nummer 1, 2015 Årgång 18. Lennart Jörsmar Färg, släp och utlåning av verktyg RÖNNEBLADET Nummer 1, 2015 Årgång 18 2015 års stämma har nu hållits och vi har avtackat Kjell Eriksson för 15 fantastiska år som ledamot i styrelsen med olika ansvarsområden. Samtidigt hälsar vi vår nye

Läs mer

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010

Sammanställning av boendeenkäten februari 2010 Sammanställning av boendeenkäten februari 21 Deltagare: Bostadsrätter: 34 st Hyresrätt: 5 st Bortfall: 139 st (78%). Vad är viktigast att åtgärda? Viktiga åtgärder 3 25 2 15 1 5 Andel Trapphus Utemiljö

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen

Stölder. Håll gärna ögonen öppna och meddela styrelsen om ni ser eller hör något. Städ- och fixardagen. Tvättstugorna. Soprummen Ekegårdsbladet September 2015 www.ekegarden.nu, styrelsen@ekegarden.se Detta blad kan även fås via e-post Gå in på vår hemsida www.ekegarden.se och följ instruktionerna. Nu nalkas höstens friska luft och

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp

Anderstorpar n. Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna. Januari 2011 Sid 1. http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Anderstorpar n Informationsblad för HSB:s bostadsrättsförening Anderstorp i Solna Januari 2011 Sid 1 http://www.hsb.se/stockholm/anderstorp Föreningsstämman 2010 2010 års föreningsstämma hölls torsdagen

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

STORSTUGE. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig helg! Lämna aldrig brinnande ljus när du lämnar rummet! Julen 2008

STORSTUGE. Styrelsen önskar alla Storstugebor en trevlig helg! Lämna aldrig brinnande ljus när du lämnar rummet! Julen 2008 STORSTUGE Nummer 100 från starten. Ansvarig utgivare: Christoffer Ericsson Tidningsredaktion: Rolf Södergren, Ingrid Toll samt Jan Lundblad Julen 2008 Akvarell utförd av Fritz Niklasson, 1993 Styrelsen

Läs mer

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN!

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN! INLEDNING FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA www.brfgranen.se Nr 3/2014 Nu håller du det första Granbarret som har fått en ny design och utformning. Förut gjordes den i PowerPoint, men nu i PageMaker,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 STUDIEBESÖK I KOMPOSTRUMMET Måndagen den 26 september öppnades dörren till kompostrummet för tre personer som

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Vi i Lärkträdet Våren 2013

Vi i Lärkträdet Våren 2013 Vi i Lärkträdet Våren 2013 I redaktionen: Marcus Andersson och Bo Grip Här finner du information Ordförande har ordet Nya styrelsemedlemmar Vi i seniorklubben Nya parkeringsplatser Nya medlemmar och mycket

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Styrelsen informerar December 2007

Styrelsen informerar December 2007 December 2007 Månadsavgift På ett mycket välbesökt informationsmöte 7 december informerades om att månadsavgiften blir oförändrad nästa år. Inre fonden Styrelsen har beslutat att avsättningen till den

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning:

Efter årsmöte och konstituering har styrelsen för BRF Örby Slott följande sammansättning: Nr 34 (1/08) Våren är redan här! Snart är det dags för vårstädningen för det gror ordentligt i våra blomrabatter. Det blir spännande att se vad som kommer upp i år. Vintern lyste med sin frånvaro med glädje

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1

Hjärtligt välkomna till. RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hjärtligt välkomna till Informationsmöte för RB Brf Ladusvalan i Lund RIKSBYGGENS BRF LADUSVALAN I LUND 1 Hållpunkter Polisen Informera om trygghet Porttelefoner Budget år 2010 Planerat underhåll år 2010

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

När-TV. 2012-03-20 Brf Marielund 1

När-TV. 2012-03-20 Brf Marielund 1 När-TV 2012-03-20 Brf Marielund 1 ÖPPET TIDER Mån Tors 07.00 16.00 Fredagar 07.00 14.00 Måndagar och fredagar är kontoret bemannat mellan 12.00 13.00 Självklart är ni välkomna till kontoret på andra tider.

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2

Medlemsbladet. Glad sommar! I det här numret: Årgång 24, nummer 2 Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Årgång 24, nummer 2 Juli 2012 I det här numret: Nya Styrelsen. Glad sommar! Ordförande har ordet. Ta hand om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART

Att köpa bostadsrätt INTRESSEANMÄLAN FÖRHANDSBOKNING BESLUT OM PROJEKTSTART Att köpa bostadsrätt Att köpa bostadsrätt är för de flesta människor en av de största affärerna i livet. Det är många nya begrepp att sätta sig in i såsom bokningsavtal, upplåtelseavtal, slutbetalning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP

VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP I STAFFANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans med dina grannar äger

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden

Brf. Mjölner på Norra Älvstranden Översyn balkonger Uppdaterad: 101108 Från och med onsdagen den 10/11 kommer översyn av balkongerna ske. Man kommer att göra en kontroll av moment på synliga bultförband och gängförsegla bultarna. Kran

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12

Föreningsmeddelande. Jakobsberg 2010-02-12 Brf Loket Föreningsmeddelande Jakobsberg 2010-02-12 Föreningsstämma / Motioner Årets stämma hålls preliminärt den 7 juni. Kallelse till stämman kommer att delas ut i maj månad, men redan nu kan du börja

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus!

Hallstahem. En härlig höst! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015. Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! för oss som bor i Hallstahem Nummer 3 September 2015 MittNyttigt Hallstahem Hallstahem 70 år Välbesökt cirkus! Den 16 juni var det jubileumscirkus i Hallstahammar. De många besökarna fick uppleva en riktig

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2007-09-13 Styrelsen Välkommen till Månstenen Syfte Samfällighetsföreningen Månstenen välkomnar Er till vårt område och hoppas att Ni kommer att trivas i vår förening.

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer