Att bo i Brf Järngården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bo i Brf Järngården"

Transkript

1 Att bo i Brf Järngården

2 Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler finns? Detta är frågor som den här lilla skriften ska försöka besvara. Ämnena är uppställda i alfabetisk ordning för att Du lättare ska kunna hitta dem. Längst bak finns även ett index för att Du lätt ska hitta vad Du söker svar på. Bastu En bastu finns i källaren längs Thorildgatan i änden mot Engelska skolan. Den kan användas av föreningens medlemmar och bokas på samma bokningsmodul som man bokar tvättstugan. Det är samma bricka som gäller här som när du bokar tvättstuga eller tar dig in genom port och grind. Bostadsrätt, vad betyder det? Att vara bostadsrättshavare innebär att Du som medlem i föreningen är delägare i fastigheten. Detta betyder att Du kan vara med och bestämma vad som ska hända med föreningen och dess tillgångar (t.ex. fastigheten) Detta görs först och främst på föreningens årsstämma som enligt stadgarna ska hållas under det första halvåret varje år. Där diskuteras förra årets resultat och förvaltning. Det är också då en ny styrelse för det kommande året väljs. Ju fler som är aktiva, både på årsstämman och under resten av året, desto bättre kan styrelsen bedöma vad medlemmarna vill att föreningen ska göra. Därför är alla medlemmar välkomna att ta upp olika förslag, problem etc. med styrelsen när som helst under året. Att äga en bostadsrätt skiljer sig också från en hyresrätt genom att ansvaret för lägenheten vilar på bostadsrätthavaren. För mer info gå in på Bredband Brf Järngården har avtal med Bredbandsbolaget vilka då levererar bredband till alla lägenheter inom föreningen. Detta betalas inbakat i månadsavgiften till föreningen. Vid inflyttning måste ni kontakta bredbandsbolaget för att de ska kunna starta upp ett konto för just Er och Er lägenhet. Vid problem eller frågor angående bredbandet, kontakta Bredbandsbolaget på Cykelparkering Det finns förvaringsrum för cyklar i källarna, vilka bör utnyttjas i första hand så att det inte blir för många cyklar på innergården. Ställs cykeln ute ska cykelställen användas. Parkeringsförbud råder på övriga platser.

3 Felanmälan Om Du upptäcker något fel på någon del av fastigheten som föreningen ansvarar för ska du kontakta styrelsen som sedan förmedlar detta vidare till lämplig kontakt för åtgärd. Skulle det uppstå något fel i Din lägenhet som Du inte själv kan åtgärda så kan naturligtvis HSB hjälpa Dig med detta, men Du får då stå för kostnaden om det rör den del som bostadsrättshavaren själv ansvarar för. Du gör då en felanmälan hos HSB och uppger då ditt namn och lägenhetsnummer. Om Du upptäcker ohyra måste Du omgående rapportera detta till Anticimex. Vid felanmälan till HSB ska du uppge ditt namn och ditt lägenhetsnummer. (Vid akuta fall som inte kan vänta kontakta i första hand styrelsen på först därefter Securitas) Fritidsverksamhet Skulle Du vilja dra igång någon fritidsverksamhet för föreningens medlemmar så är Du välkommen att ta upp frågan med styrelsen. Fågelmatning Då vi vill undvika skadedjur är fågelmatning direkt på marken förbjuden på innergården. Förrådsutrymmen Varje lägenhet har vindsutrymme i respektive trappuppgång till förfogande. Dessutom kan ett bås i matförråden i källaren utnyttjas vid behov. För att underlätta identifiering om exempelvis reparationer måste utföras, bör ni märka det förråd ni använder med Ert lägenhetsnummer. Försäkringar De allra flesta hemförsäkringar täcker inte skador på andras lägenheter. Detta kan uppkomma exempelvis vid vattenläckor. Om Du som bostadsrättshavare befinns ha orsakat skadan kan detta bli mycket dyrt. Därför har föreningen en så kallad bostadsrättsförsäkring tecknad för Din skull där avgiften tas ut på din månadsavgift. Denna försäkring är tecknad som ett komplement till Din hemförsäkring Hobbyrum Det finns ett hobbyrum till förfogande för boende i föreningen. Där kan man utföra enklare snickarverkstad och även måleri i mindre skala.

4 Inre Fond Varje lägenhet i föreningen har en så kallad inre fond. Tanken med fonden är att den ska hjälpa till med finansieringen av investeringar i lägenheten för att denna ska kunna bevaras i ett lämpligt skick över tiden. Detta kan gälla allt från tapetsering och målning till införskaffandet av vitvaror. Principen är dock att pengarna tillhör lägenheten och inte lägenhetsinnehavaren. Därför måste kvitton på inköpta varor och tjänster kunna visas upp för att kunna få ut pengar från fonden. Ordförande/vicevärd attesterar vid uppvisande av sådana kvitton att pengar kan betalas ut av HSB. Aktuellt saldo på den inre fonden finns angiven på talong för månadsavgiften. På årsstämman 2008 bestämdes att inte längre avsätta pengar till den inre fonden. De pengar som finns kvar står dock kvar tills de används vid reparation, därefter kommer den inre fonden att upphöra att existera. Ljudnivå Som i alla flerfamiljshus är hänsyn mot sina grannar det som bör vara ledstjärnan när det gäller ljudnivån. Tänk på att ljud fortplantar sig genom huset. Normalt bör inga störande aktiviteter genomföras efter klockan 21 eller före klockan 08 på morgonen. Dock är det naturligtvis tillåtet med enstaka fester. En högre ljudnivå än vanligt kan då tillåtas, men det finns gränser även vid dessa tillfällen. En trevlig gest är att tala om för sina grannar vad som är på gång genom att exempelvis sätta upp en lapp i trapphuset eller att helt enkelt knacka på och informera. Lokaler Föreningen har lokaler av varierande storlek för uthyrning i källaren. Kontakta styrelsen för ytterligare information samt intresseanmälan. Porttelefon Vid grindarna och portarna finns det porttelefon där den som vill komma in kan slå ett kortnummer till er eller leta fram Er i registret och då ringa till Din hemtelefon. Du öppnar sedan grinden/porten genom att trycka siffran fem på din hemtelefon. Renovering Som bostadsrättshavare svarar Du själv för de renoveringar som behövs eller som Du vill ha i Din lägenhet. Mycket är tillåtet men vid större förändringar som rivning av väggar och renovering av badrum är det viktigt att Du informerar Dig om vad som gäller. Det kan hända att det krävs tillstånd eller att ritningar behöver tas fram. Viktigt att veta är att vid badrumsrenoveringar är inte alla typer av golvbrunnar tillåtna. Kontakta gärna styrelsen innan en större renovering för mer information om vad som gäller.

5 Rökning på innergården För att förhindra att fimpar slängs på gården så att djur och barn oavsiktligt kan få i sig dessa finns askkoppar placerade på gården vid varje trapphus. Solarium Ett solarium finns i källaren längs Thorildgatan i änden mot Engelska skolan. Den kan användas av föreningens medlemmar och bokas på den lista som finns på dörren till solarierummet. Tänk på att följa de skötselråd som är uppsatta samt att lämna solariet och rummet i det skick som Du vill möta det nästa gång. Sophantering I källsorteringshuset sorterar vi våra sopor efter märkta direktiv. Det finns möjlighet att slänga brännbart, kartonger, mjukplast, hårdplast, glas, metallförpackningar, återvinningspapper, elektronikprylar och batterier. Styrelsebrevlåda Utanför tvättstuga 2 i källargången längs Thorildgatan finns en brevlåda för icke brådskande meddelanden till föreningens styrelse. Det går naturligtvis även att ta kontakt direkt med styrelsen eftersom brevlådan inte kontrolleras varje dag.( se kontaktinfo på sista sidan) Brådskande ärenden hänvisas till vår jourtelefon eller ordföranden. Observera att ärenden som uttag ur den inre fonden ska ske på expeditionstid eller efter överenskommelse. Styrelsens uppgift På föreningsstämman utser du och dina grannar en styrelse. Styrelsens uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltningen av huset. I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning. Säkerhet Vi måste alla hjälpas åt för att försvåra för eventuella inbrottstjuvar. Tänk på att ALLTID hålla portar och grindar stängda samt även källar- och vindsdörrar. Det nyckelsystem som föreningen använder tillåter inte att dubbletter av nycklar tillverkas utan föreningens medgivande. Tala därför om ifall Du behöver en extra nyckel. Alla Järngårdens portar är utrustade med elektroniska kodlås. Dessa låses antingen upp med hjälp av den elektroniska brickan eller via Din hemtelefon (tryck 5) om någon anropar via porttelefonen.

6 Telefon Telefonen precis som bredbandet är inbakat i månadsavgiften till föreningen och är dessutom ett måste för att man ska kunna hantera porttelefonen. Leverantören är även här Bredbandsbolaget så kontakta dem vid inflyt, problem eller frågor. TV Det analoga basutbudet från ComHem ingår i månadsavgiften till föreningen och finns direkt när Du flyttar in. ComHem är alltså leverantörer så uppstår problem eller har Ni frågor så kontakta dem i första hand. Telefonnummer: Tvättstugor, Torkrum & Mangelrum Det finns två tvättstugor längs Thorildgatan. Tvättstuga 1 innehåller tre tvättmaskiner en torktumlare samt en mattvätt för större tvättgods. Tvättstuga två innehåller två tvättmaskiner en centrifug samt en torktumlare. Bokning av tvättstugorna sker på den elektroniska bokningsmodul som sitter mellan de båda tvättstugorna. Bokar gör Du med hjälp av din elektroniska bricka som Du kvitterar ut när Du flyttar in. Tvättstuga 1 har fyra kortare pass varje dag, tvättstuga 2 har tre lite längre pass varje dag. Detta för att det ska finnas en viss flexibilitet. I närheten av tvättstugorna finns också två torkrum. I källaren finns även ett mangelrum. Självklart ska Du som använder dessa utrymmen se till att det är väl rengjort efter Dig.(Sen rutiner i tvättstugorna). I övrigt rengör vi självfallet tvättstugan så att nästa användare välkomnas till en trevlig miljö. Start och stopptider är viktiga att hålla, för om de inte hålls så kommer ni inte in då nästa person som bokat automatiskt bereds tillträde. Tvättider som inte utnyttjas inom en timme blir fria att användas av någon annan medlem. Utemöbler och grillar Utemöbler finns att tillgå på innergården sommartid. Föreningens medlemmar får nyttja dessa för sig och sina gäster. Tänk dock på ljudnivån, städa efter er och plocka undan ev. matrester. Matrester lockar till sig skadedjur som kan ställa till det för oss alla på gården. Grillarna ska även de rengöras efter användning för att hålla det fräscht för andra som också vill använda dessa.

7 Vicevärd Vicevärden är normalt en förenings förlängda arm. Någon Du kan ta kontakt med i ärenden som rör exempelvis inre fonden, uthyrning lokaler mm. Brf Järngården har valt att inte ha en fast vicevärd, utan den som för tillfället, från styrelsen, har gårdens telefon, ansvarar som vicevärd. Telefonnummer till styrelsen är Årsstämma En gång om året har vår bostadsrättsförening en stämma där Du som medlem kan föra Din talan och där styrelsen redovisar det år som gått och vad man gjort för gården och hur det går för gården ekonomiskt. Det är också den stämman som är det allra viktigaste på året där Du som boende kan rösta på de kandidaterna till styrelsen för nästkommande period eller själv anmäla Ditt intresse att arbeta för gårdens bästa.

8 Välkommen till oss! Till sist vill vi önska Dig som läser detta, ett varmt välkommen till oss. Vi hoppas med den här lilla skriften att Du lärt känna oss lite bättre så att vi kan trivas tillsammans och att Du har möjlighet att påverka ditt eget boende. Kontaktuppgifter till styrelsen Telefonnummer: Mailadress: Hemsida: Styrelsebrevlådan vid icke brådskande ärenden (vid tvättstugorna) För mer information om HSB gå in på Bild över Brf Järngården oktober 1993

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella.

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella. 1 ANDELSTAL Framgår av bifogad lista. 2 ANDRAHANDSUTHYRNING Styrelsen måste tillfrågas skriftligen se stadgarna. Policyn är att det i normalfallet är OK i upp till två år (ett år med förlängning i ytterligare

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer