Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN"

Transkript

1 Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan hjälp vid behov. Fastigo Arbetsgivarorganisation för föreningens trappstädning. Fastighetsunderhåll och investeringar Under året har följande underhåll och investeringar utförts: Värmeväxlare i pannrum byttes ut Lyktstolpar på gården reparerades Målning av trapphus påbörjades Staketet vid lekplatsen byttes delvis ut Portarna på lokalen under Fornminnesvägen 23 reparerades Reparation av vattenskada Fornminnesvägen 23 Nya växter på gaveln vid Fornminnesvägen 27 Nya växter i urnor längsmed vägen Fornminnesvägen Sofforna vid Tvärvägen har målats om Lån Under året har fyra stycken lån lösts, vilket medfört sänkta räntekostnader på omkring Skr på årsbasis. Två lån har slagits samman så vi idag har fem lån totalt. Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i If Skadeförsäkring AB. Vallentuna i april 2012 Johan Torberger Yvonne Björn Ulf Ericsson 6

2 Källarlokal Tvärvägen 15 Moderata Samlingspartiet i Vallentuna Källarlokal Fornminnesvägen 23 Stefan Segerljung t.o.m Källarlokal Fornminnesvägen 23 Metall Svetsmaterial fr.o.m Källarlokal Fornminnesvägen 29 LK Måleriservice (Leif Karlsson) Källarlokal Tvärvägen 11 (2st) Mats Lindberg t.o.m Vårstädning En container för grovsopor stod uppställd under fem dagar på våren och fem dagar på hösten. Lägenhetsöverlåtelser Under året har 9 lägenhetsöverlåtelser skett. Dessa finns listade nedan: Lägenhetsnummer Adress 3 Tvärvägen 15 4 Tvärvägen Tvärvägen Tvärvägen Tvärvägen Tvärvägen Tvärvägen Fornminnesvägen Fornminnesvägen 27 Andrahandsuthyrning Nedanstående lägenheter har helt eller delvis varit uthyrda i andra hand under Lägenhetsnummer Adress Lägenhet 9 Tvärvägen 15 Lägenhet 21 Tvärvägen 11 Lägenhet 26 Tvärvägen 11 5

3 Internet På föreningens hemsida har aktuella uppgifter och information publicerats under året. Adressen är Styrelsens e-postadress är: Föreningens lokaler Föreningslokalen På källarplanet Fornminnesvägen 27 ligger föreningslokalen. Den hyrs ut till föreningens medlemmar för träffar och fester. Hyran har under 2011 varit 200 kr per tillfälle och 100 kr för kortare uthyrning under eftermiddagstid. Lokalen hyrdes ut 12 gånger under Värdinna har varit Kerstin Hedén. Bastun Bastun ligger intill föreningslokalen. Tillträde ges genom värdinnan, Kerstin Hedén. Årsavgiften 2011 för bastubad var 300 kr. 19 hushåll abonnerade på bastubad. Traktorgaraget Då traktorgaraget under 2003 blev tomt finns numera möjlighet att boka utrymmet för att utföra olika utrymmeskrävande saker. Bokningslista finns vid tvättstugorna på Fornminnesvägen Lokaler för uthyrning Följande lokaler finns i föreningens fastigheter och hyrs ut till såväl medlemmar som utomstående. Hyresgäster har under 2011 varit följande: Lokal Röda stugan Källarlokal Tvärvägen 11 Källarlokal Tvärvägen 13 Hyresgäst Rolf Zackrisson Jan Nordholm Måleri AB Moderata Samlingspartiet i Vallentuna 4

4 Fastighetsskötsel Mats Lindbergs Fastighetsservice har under 2011 ansvarat för föreningens fastighetsskötsel. Utöver skötsel på dagtid har Mats Lindberg åtagit sig jour och utfört akuta åtgärder under kvällar och helger. Medlemmarna har också, mot ersättning, kunnat få hjälp med mindre åtgärder i lägenheterna som man inte klarat på egen hand. Styrelsens kontaktperson med Mats Lindberg har varit Arnold Wester. Trappstädning Maud Jönsson och Yvonne Björn har haft uppdraget att städa föreningens trappor under året. P-platser och garage Ulf Ericsson har under året haft ansvaret för p-platser och garage. Föreningen har: 18 garageplatser 32 p-platser med eluttag 24 p-platser utan eluttag 7 p-platser för gäster Hyresredovisning För hyresredovisningen har UBC, Uppsala Bostadsföreningars Centralförening Ekonomisk Förvaltning AB, anlitats under Ulf Ericsson har varit ansvarig för hyresredovisningen, dvs. rapportering av ändringar, bevakning av att betalningar skett i tid samt utdelning av betalningspåminnelser. Skogsbladet Skogsbladet, som är ett informationsblad till medlemmarna, kom under 2011 ut oregelbundet. 3

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse och sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 2011 och bevistades av 24 personer. Vid stämman valdes en styrelse, som efter konstituering fick följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Johan Torberger, ordförande Arnold Wester, vice ordförande Yvonne Björn, sekreterare Ulf Ericsson, ledamot Thomas Holmberg, ledamot Suppleanter Stephen Morrison Vladimir Wedenski Jessica Fritz Elin Nilsson Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under Stephen Morrison avgick ur styrelsen vid första sammanträdet. Elin Nilsson avgick vid årsskiftet. Revisorer Vallentuna Revisionsbyrå AB har anlitats för revision av årets räkenskaper och förvaltning. Valberedning Till valberedning inför stämman 2012 valdes Kerstin Hedén och Ingela Eriksson. Ekonomisk förvaltning Vallentuna Ekonomikonsult AB (Jan Fellbom), har skött föreningens ekonomiska förvaltning, innefattande bl.a. bokföring, fakturabetalning, utbetalning av löner och arvoden, upprättande av allmän självdeklaration, bokslut och budget. Dessutom bevakar han lagstiftningen inom dessa områden. 2

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 BRF Skogsbacken, Vallentuna

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Brf Skytten i Duvbo 1 (7) Verksamhetsberättelse 2014 Informationen i detta dokument ingar inte i den lagstadgade informationsgivningen och är därmed inte granskad av föreningens revisor. Brf Skytten i

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm

Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm Årsredovisning 2001 Brf Päronet nr 7, Stockholm FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 STYRELSE...4 Ledamöter...4 Utbildning av styrelsen...4 REVISORER...4 VALBEREDNING...5 HSB:s DISTRIKT SPÅNGA/TENSTA...5 Ombud...5

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

)%&$$* $&$ + $", " " &" & (- ( (! /""%1 &2&

)%&$$* $&$ + $,   & & (- ( (! /%1 &2& ! "#$" %&"#$" ''&$ ( )%&$$* $&$ + $", " (- ( " &" &,.$/'$"0.'&$$" (! /""%1 &2& ! " # $ % & #' ( ) * +!, $ $- $$!,.* ' / ! " #$ %&' $#$ ( % ) % $)*+, (& -./$01 +02 2 2 2 2 3 $4222223 22222122222122222222

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99

årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 årsredovisning B R F MASTHUGGET 98/99 D A G O R D N I N G a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Stämmans öppnande Fastställande av röstlängd Val av stämmoordförande Val av stämmosekreterare Val av en

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING BÅGEN NR 223 I STOCKHOLM Organisationsnummer 716417-6989 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer