ISO-systemen. ISO 9001 Kvalitet ISO Miljö ISO Arbetsmiljö Uppdateras fortlöpande (t ex ISO 14001:2004)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISO-systemen. ISO 9001 Kvalitet ISO 14001 Miljö ISO 18001 Arbetsmiljö Uppdateras fortlöpande (t ex ISO 14001:2004)"

Transkript

1 Syfte Ge förståelse om vad kvalitetsarbete och ledningssystem är i stort Ge insikt om hur Landstingsservice arbetar med sitt kvalitets- (och miljö) arbete

2 Vad är kvalitet Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov Kvalitet är inte bara ett utfört jobb Man måste även vara trevlig, tillgänglig och positiv En helhet Kundens upplevelse är det viktigaste

3 Historisk bakgrund Problem i Japan på 50/60-talet med dålig kvalitet = Många kontrollanter. England i slutet av 70-talet = Bidrag till företag som arbetade med kvalitet (revisorer, certifikat). I början av 80-talet funderingar om gemensam standard i Europa Under 80-talet utveckling av ISO genom EU Under 90-talet i första hand industrin Under 2000-talet kom övriga verksamheter med

4 ISO-systemen ISO 9001 Kvalitet ISO Miljö ISO Arbetsmiljö Uppdateras fortlöpande (t ex ISO 14001:2004)

5 LsD Leder, utvecklar och effektiviserar Transport Tvätteri Telefoni Fastighetsteknik Strategisk rådgivning Städservice Kost Bilpool Avfallshantering Bevakning Post, labprover Medicinska gaser Återbruk Växelkassor Godsmottagning Logistik (Inre och yttre) Flytt Yttre skötsel Patienthotell Lägenheter Storstäd Löpande städning Fönsterputs Tvätt Tvättning och hantering av Landstingets textilier Restauranger Produktionskök Patientmåltider Café och butiker Kolonialvaruförsörjning Upphandling Upphandling, drift och underhåll av telefonisystem Växel Administration Fastighetsunderhåll Energioptimering Mekanisk-/elservice Beredskap Låsservice Upphandling Risk o händelseanalyser Katastrofledning Byggprojekt Aktuella förändringsprojekt Ledningsresurser Beslutsunderlag

6 Hela Landstingsservice certifierad Beslut årsskiftet 2005/2006

7 Bakgrund Konkurrensskäl Ordning och reda Prata samma språk Hjälper oss bli bättre

8 Beslut För att leva upp till kundernas och andra intressenters uttalade och förväntade krav ska Landstingsservice ta fram och implementera ett verksamhetsledningssystem enligt kraven i standarderna SS-EN ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Syftet är att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten Verksamhetsledningssystemet ska spegla Landstingsservice ambition att fungera som en pålitlig leverantör av tjänster och varor, att sätta kunden i centrum samt att utgöra grund för miljöoch kvalitetsmålen

9 Bakgrund forts. Fastighetsteknik certifierade Kost + Städ Hela Landstingsservice certifierat i kvalitet (miljödelen 2008) Dec Okt

10 Verksamhetsplan Pärm nr Pärmens placering.. Verksamhetshandbok för Landstingsservice Projekt/Aktiviteter Idéer Aktiva Klart

11 Sammanfattning VISION 2014 Perspektiv KUND PERSONAL EKONOMI UTVECKLING Strategiska mål Partnerskap Sjukvårdsanknuten servicekompetens Produktivitet Koncernnytta Framgångsfaktorer Tillgänglighet Kundens kärnprocesser och resultat Dialog, öppenhet och tydliga avtal Utvecklingsinriktat ledar- och medarbetarskap. Flexibla arbetssätt Resultat minst i balans Kostnadseffektivitet Processorientering Minimera miljöpåverkan Mål/Mått NKI 90% KAI NMI 75% VPL Andel kartlagda och placering RI: Resultat minst i balans PI 90% Resultat av revisioner FFI Aktivitetsplan Uppföljning/ Utvärdering Aktiviteter för att uppnå mål inom respektive perspektiv Uppföljning och utvärdering av måluppfyllnad sker tertialsvis

12 Projekt/Aktiviteter Idéer Aktiva Klart - Enkel och aktivt utnyttjande av aktivitetsplanen (CS) - Chefsutveckling hur mår cheferna? (CP) - Affärsmässighet/ LOU-utbildning (BJ) - Synergi omgång 2 stärka samarbetet på respektive ort (DN) - Marknadsföringsplan (DN) - Möjliggöra uppföljning av närvarodagar på kostnadsställenivå (CP) - Familjeaktivitet (CP) - Fest (CP) -- Införa miljöledningssystem (BP) - Fortsatt införande av ärende- hanteringssystem (RI) - Införa ISO och därtill hörande driftorg. (CS) - Gem. kundtjänst en /lasarettsort (BP) - Utred möjlig utökad kommunsamverkan (DN) - Benchmarking (AR) - Omarbeta ekonomimodellen, (HB) - Öka användandet av videokonferens, (BP) - Färdplan till synergi, (DN) - Länsfunktion lås, (BP) - Uppdelning av H och R, (BP, RI) - Utbildning HAT, (HB) - Hälsodiplomering, (CP) - Kund- och medarbetarenkät, (BJ, CP)

13 Verksamhetshandbokens uppbyggnad Kap 1 Innehåll och förändringar Kap 3 Definitioner Kap 4 Allmänna krav Kap 5 Ledningens ansvar Kap 6 Resurser Kap Kap 7 Kap 7 7 Kap 7 Verks. produktion Kap 8 Mätning, analys o förbättring Kap 9 Blanketter Kap 10 Miljöaspekter cch Lagförteckn.

14 LsD Verksamhetssystem Avvikelser Förvaltningsledning Stab Städ Kost Transport Fastighetsteknik Ledningens representant

15 Hur arbetar vi Avvikelser/förbättringsförslag Interna revisioner, revisorer Ledningens genomgångar Checklistor Externa revisioner

16

17 Interna revisioner/revisorer 3 års cykel där alla verksamheter får besök Kvalitet och Miljö samtidigt Gör man som man beskrivit? Många revisorer... Säkerställa att verksamhetssystemet upprätthålls och utvecklas

18 Ledningens genomgång 2 ggr / år Uppföljning av: - Interna revisioner - Avvikelser - Leverantörsbedömningar - Miljöarbetet - Förändringar lagstiftning - Behov av resurser - Omvärldsbevakning - Uppsatta mål - Omvärdering mål? - Behov av korrigerande eller förebyggande insatser? -SLUTSATSER

19 Externa revisioner Alla verksamheter besöks under en 3-års period Formell stämning Vi skärper till oss. Mycket skickliga på att hitta utvecklingsområden Bra dialog!!!! Bytt revisor vart tredje år Kostar en hel del pengar Är det värt det?

20 Vad har certifieringen gett hittills Vunnit konkurrenssituationer Tuffare mot leverantörer Bättre dialog med kunder Systematik på vad vi gör Pratar samma språk Bättre vi-anda/självkänsla/stolthet Ständiga förbättringar Certifieringen gör att vi skärper oss

21 Var står Landstingsservice i dag - Utvecklingsbehov?

22 LsD Processer ISO 9001:2008 Samspel och styrning av processer för att åstadkomma det önskade resultatet.. Alla verksamheters processer nu under framtagande Underlag för revisioner Underlag för produktionsmått / jobbar vi effektivt?

23 Exempel processbeskrivning LsD Kuvert i utkorg på avd X Falun Hämtas enl. bestämd frekvens Transport till postexp. Grovsortering och adresskontroll. Insortering i aktuellt ortsfack Oklarheter och felaktigheter till särskild åtgärdshantering LD Turens chaufförer hämtar och lastar bilarna med internpost från respektive ortsfack Transport till respektive ort?? Posten levereras på överenskommen plats Transport av post till angiven kund. Postiljonen lastar sin postvagn/korg och gör en sista adresskontroll Bilarna lastas ur och medhavd post sorteras till respektive kundfack Chaufförerna anländer sina hemorter Postiljonen hanterar och åtgärdar oklarheter och felaktigheter Oklarheter och felaktigheter till särskild hantering

24 Interna revisioner Få men vassare revisorer Revidera främst processerna Omogen process: Mogen process: Kvantitet Kvalitet Delar Helheter ISO/Certifikat Effektivitet/Verksamhetsutveckling Internrevisor Internkonsult Auktoritär Auktoritet Fokus på medel Fokus på mål Checklistor Improvisation

25 Andra utvecklingsbehov Ny organisation Nytt upplägg Ny digital verksamhetshandbok baserad på våra processer Finnas på intranet Avvikelser i Synergi

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

UTBILDNING: Integrerad Internrevision

UTBILDNING: Integrerad Internrevision UTBILDNING: Integrerad Internrevision Introduktion För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta

Läs mer

Riktlinjer för styrmodell

Riktlinjer för styrmodell Riktlinjer för Grästorps kommuns styrmodell Riktlinjer för styrmodell Grästorps kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-02-25, 38 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Vision... 3 1.2 Förhållningssätt... 3

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen

Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen Respekt Engagemang Expertis Nytänkande Verksamhetsplan 2013 Serviceförvaltningen 1 (16) Verksamhetsplan Serviceförvaltningen 2013 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé...

Läs mer