Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte kl i föreningens lokaler i Malmköping.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping."

Transkript

1 Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte kl i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv, kassör, Birger Bäckström, Gundla Eriksson, IngaBritt Gustavsson (kl ) och Gurli Karlsson, ledamöter. Ej närvarande: Peter Baunach och Anita Lööv. 1. Mötets öppnande Ordföranden Stig Karlsson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare och protokolljusterare Till sekreterare utsågs KarlErik Lööv. Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingrid Lundh. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen, bil. 1, godkändes med några tillägg och lades till handlingarna. 4. Godkännande av tidigare mötes protokoll Protokoll nr S7 från styrelsemötet gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 5. Rapporter: Ekonomi Kassören framlade en ekonomirapport med uppgifter om resultaten för olika aktiviteter, som föreningen arrangerat sedan föregående styrelsemöte bil. 2. Genomförda aktiviteter Aktiviteter som genomförts sedan föregående styrelsemöte är: Bussresa till Sigtuna och Grönsöö 39 delt Björkviks Folkets Park 19 delt Aktivitetsdag i Malmköping 28 delt Hyltinge vägkyrka 40 delt VVSmuséet, Katrineholm 8 delt Blåbärssafari 14 delt. Protokoll nr S8/2009 daterat

2 KPR Ingen rapport. Sommarlotteriet Sommarlotteriet är avslutat och gav en nettobehållning på :50 kr. Hobbygruppen meddelade, att de vill fortsätta med lotteriet. Beslut: Ordföranden överlämnar en blomma till PRO som tack för lån av kiosk. Anmälningslistor På grund av problem med sena avbokningar skall anmälningslistorna förses med ett datum för bindande anmälan och efter detta datum, kan avanmälan endast ske efter godkännande från den ansvariga för listan. Ej godkänd avanmälan kan medföra att full avgift måste betalas. Bokning av underhållare m.m. Ett förslag på regler för bokningar presenterades och skall efter vissa ändringar överlämnas till programgruppen bil. 3. Ansvarig: Kassören. 6. Inkomna skrivelser Inbjudan till ordförandekonferens 2123/9 Beslut: Ordföranden anmäler sig och deltar i konferensen. Distriktets kurs för studieansvarig Studieansvarige LarsGunnar Andersson är förhindrad att deltaga. Beslut: Mary Rudin tillfrågas som ersättare. Ansvarig: Ordföranden. Förfrågan från Hembygdsgården om SPF kan deltaga i kaffeservering. Ordföranden meddelade, att han tillfrågat Ingrid Runesjö, som åtager sig samordningen med PRO. Mail från Gilbert Hugosson, som meddelar att han ej längre är registeransvarig. Distriktets registeransvariga är i fortsättningen kanslisten. Fem tackkort hade inkommit. 7. Nya medlemmar Nytillkomna medlemmar är Renate Holmåsen och Leif Johansson Tillflyttad medlem Britta Rossing. Antalet medlemmar i föreningen är 363 per Protokoll nr S8/2009 daterat

3 8. Kommande aktiviteter Trädgårdsfest. Mary Rudin leder hattparaden. Gundla säljer lotter med återlämnade vinster från sommarlotteriet. Korv och kaffe serveras Kyrksöndag Ingrid Lundh kontaktar kyrkan angående tider och kaffe. Annons Anmälan till Ingrid för kaffebeställning Sommarfest i Hyltinge Hembygdsgård. Entré 40 kr. Lotteri. Samåkning kl Annons Sillunch. Entré 60 kr. Samåkning kl Annons Anmälan till IngaBritt. V37 SPF veckan V37, 713/09. Kampanjledaren meddelade, att kommunen ej kan ställa upp på ett seminarium. Beslut: Stig och Birger utarbetar ett alternativ till nästa möte. V37 Hälsovecka Mary R., Ingrid L. och Göte A. medverkar. Kommunen annonserar Månadsmöte. Program: Meteorolog Helen Johansson medverkar. Entré 30 kr. 9. Övriga frågor Städning av SPFlokalen Städansvarig önskar hjälp med en årlig storstädning av lokalen. Beslut: Gurli, IngaBritt och KarlErik kollar med städbolag för en årlig städning. Rapport lämnas vid nästa möte. Ljudanläggning och bord Stig påminner Flens Bostad och Flens Kommun om utrustningen i hörsalen. 10. Nästa möte Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 31 augusti 2009 kl i föreningens lokaler. Protokoll nr S8/2009 daterat

4 11. Avslutning Mötet avslutades med att ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: KarlErik Lööv Justeras: Stig Karlsson ordf. Ingrid Lundh v.ordf. Bil. 13 Protokoll nr S8/2009 daterat

5 RESULTAT OCH BALANSRAPPORT SPF Malmabygden KOSTNADSUPPFÖLJNINGAR AV OLIKA AKTIVITETER INOM SPF / Rapportdatum Aktiviteter Datum Intäkter Kostnader Aktiv.bidrag Resultat Delt. Nyårslunch Årsmöte 16feb Marsmöte 16mar Aprilmöte 20apr ,6 Grillkväll 29apr Ålandsresa 1112maj Vårlunch 18maj Tombolan juli Trädgårdsfest 03aug 65 Protokoll nr S8/2009 daterat RESULTATRAPPORT Intäkter kostnader tom 0731 Intäkter Kostnader Finansiella Resultat Utfall Budget 2009 Helår Prognos 2009 Helår BALANSRAPPORT Tillgångar Skulder Tillgångar Eget kapital Fonder Skulder Beräkn. resultat kr kr kr kr kr kr

6 SPF MALMABYGDEN UNDERLAG FÖR BOKNING AV UNDERHÅLLARE/FÖRELÄSARE, MM Datum och plats för aktiviteten:. Aktivitet:.. Tidsåtgång för aktiviteten: Utrustning: Egen SPF Engagerad (vid grupp kontaktperson): Namn:.. Adress:..... Tel Totalkostnad: Kr I totalkostnaden ska ingå arvode, inkl. skatt, sociala avgifter och resekostnader. Den engagerade fakturerar Studieförbundet Vuxenskolan enligt engagemangskontraktet, som upprättas i samband med framträdandet. På fakturan ska personnr alt. org.nr anges. Engagemanget har från SPF ombesörjts av: Datum:.. SPF Malmabygden Protokoll nr S8/2009 daterat

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, Lisbeth Lundin, Per-Olof Odén, Gustaf Lagerby,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

PRO Frykeruds styrelsemöte

PRO Frykeruds styrelsemöte PROTOKOLL 1(6) PRO Frykeruds styrelsemöte Plats Bygdegården, Fagerås Torsdag 9 april Närvarande Ordinarie ledamöter: Bertil Haglund, ordf Bengt Carlstedt, sekr Henry Svensson, kassör Birgitta Markusson

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-06-17 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl. 18.30 Närvarande: Nilsson, Ingegerd Höglund, Bo Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Fridh, Lotte Gjörup, Heléne

Läs mer

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 onsdagen den 2/5 2012 kl. 16 i Hembygdsmuseet 1 Mötets öppnande Öppnande Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat. 2 Upprop Upprop Närvarande

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2014-01-26 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com

Nacka Brukshundklubb www.nackabk.com Protokoll styrelsemöte 2012-04-02 kl. 18.30 Plats: Klubbstugan. Närvarande: Annette Ståhl ordförande Lars Magnusson vice ordförande Catharina Sandin kassör Peter Karlsson Patrik Gunnarsson Susanne Mickelsson

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00

Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Protokoll, Styrelsemöte Plats: Njudung BK Tid: 2011-03-28 kl 19.00 Närvarande: ord Tommy Blomquist, vice ordf Billy Andersson, kassör Mikael Tuvesson, sekr Ann-Christine Holm, ledamot Erik Rosander, ledamot

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer