Vi ger svensk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi ger svensk information"

Transkript

1 Vandaguiden

2 Vi ger svensk information En kanal för vandaborna genom vilken man kan få information på svenska, informera och fråga om evenemang, kontaktpersoner och om områdespeng och -information och beställa gratistidningen Vanda Nytt. Alla e-postadresser är i formatet Enheten för evenemang och stadskultur Producent Kinos Tuula Ansvarar för den svenska serviceformen, ger ut Vandaguiden, ordnar Svenska veckan, är svenskspråkig kontaktperson under Vanda stadsfestival. Kulturtjänsterna Kulturproduktionschef Lindholm-Ahlefelt Anders Kulturproducent Silin Richard Ordnar svenska kulturevenemang, ger information om svenska kulturtjänster och behandlar ansökningar. Bildningsverket Grönqvist Jan Ger ut Vanda Nytt -infobladet 6 gånger om året. Prenumerera eller skicka idéer till: Områdesverksamheten Områdeskoordinator Kalliomaa Pilvi Koordinator för Svenska kommittén, ger områdesinformation, behandlar ansökningar om områdespeng, ordnar Svenska veckan. Informationsenheten Informationssekreterare Ikäheimo Merete Nyheter, webben, information. Skicka tips till invånartidningen till Svensk info i Vanda Svensk info ger service på svenska. Kontakta oss när du letar efter svenskspråkiga kontaktpersoner föreningar evenemang och aktiviteter Ring eller skriv till 2

3 Bästa Vandasvenskar! Vandaguiden är nu uppdaterad. Den finns till för att göra det lättare för oss att hitta kontaktuppgifterna till våra svenskspråkiga tjänstemän och politiker samt till olika föreningar, organisationer och institutioner i Vanda. Svenska kommittén beslöt på sitt möte i juni 2013 att inom tyngdpunkterna för kommitténs utvecklingsplan prioriteras svensk uppdaterad information och att Vandaguiden uppdateras under hösten. Det här gäller självfallet också den elektroniska versionen som uppdateras kontinuerligt av Svensk info i Vanda. Hittar ni inte vad ni söker eller om ni saknar något här skicka info till Jag hoppas att Vandaguiden är användbar och att ni hittar den info ni söker. Utnyttja den svenska service som erbjuds i vår stad! Hälsningar Solveig Halonen Ordförande Svenska kommittén Länken till Svenska kommitténs sida: Svenska kommittén för bättre svensk service i Vanda Nedre raden från vänster: Aimo Junnila, Hans Markelin, Solveig Halonen, Pilvi Kalliomaa, Ulla Sajaniemi. Övre raden från vänster: Patrik Karlsson, Max Mannola, Tuula Kinos, Ros-Britt Kangas, Mona Lanaeus, Mae Cedercreutz-Pesonen, Fredrik Wickholm, Matias Sandström 3

4 Svenska kommittén Svenska kommittén främjar de svenskspråkiga kommuninvånarnas möjligheter till samverkan och välfärd samt en hållbar utveckling med mål att skapa en trivsam och trygg livsmiljö i ett mångsidigt samhälle med en personlig karaktär. Svenska kommittén verkar i växelverkan med invånare och sammanslutningar samt strävar efter att främja invånarnas möjligheter att delta i utvecklandet av samhällstrukturen, befolkningens levnadsförhållanden och tjänsterna i staden. Alla e-postadresser är i formatet Halonen Solveig, ordförande (SFP) Markelin Hans, viceordförande (SDP) Cedercreutz-Pesonen Mae (SDP) Junnila Aimo (Sannf ) Kangas Ros-Britt (KD) Lanaeus Mona ( SFP) Mannola Maximillian (Gröna) Sandström Matias (SFP) Sajaniemi Ulla (Sannf) Wickholm Frederik (SDP) Områdeskoordinator Kalliomaa Pilvi Konvaljvägen 13, 3. vån. Sekreterare Kinos Tuula Konvaljvägen 13, 3. vån. Stadsstyrelsens representant Karlsson Patrik (SFP)

5 Viktiga telefonnummer Vanda stads växel Svensk info, Tuula Kinos Svenska kommittén, områdeskoordinator Pilvi Kalliomaa Informationen, Merete Ikäheimo Hälsorådgivning Allmänt larmnummer Polisen Kriscentralen Vanda Samservice är ett lokalt informationsställe som erbjuder kommunal och statlig service vid en enda disk. Vi ger också rådgivning för seniorer (Seniorinfo) och serviceinfo för nya vandabor och invandrare. DICKURSBY, Banvägen Mån. tor. kl , fre. kl KORSO, Gråsiskvägen Mån. tor. kl. 9 17, fre. kl MYRBACKA, Gillerstråket Mån. tor. kl , fre. kl (OBS! Andra öppettider under sommaren.) Senior-info: Du kan ringa eller besöka samservicen utan tidsbeställning. Senior-info erbjuder bl.a.: rådgivning blanketter och broschyrer: bl.a. e-recept, Boendeguiden för äldre 70-kortet, som berättigar till gratis simning och träning på gym pensionärernas stadskort som berättigar till måltider på stadens olika matställen. 5

6 Innehåll VI GER SVENSK INFORMATION...2 BÄSTA VANDASVENSKAR!...3 SVENSKA KOMMITTÉN VIKTIGA TELEFONNUMMER...5 SÅ HÄR STYRS VANDA STAD...8 VANDA STADSFULLMÄKTIGE (FMG) OCH STADSSTYRELSE (STY) SVENSKSPRÅKIGA FÖRTROENDEORGAN OCH FÖRTROENDEVALDA Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion Svensktalande förtroendevalda i de övriga nämnderna Områdeskommittéer POLITISKA FÖRENINGAR ANSÖKNINGAR, UNDERSTÖD OCH VANDAKANALEN STADSDIREKTÖRENS VERKSAMHETSOMRÅDE Stadskansliet Ekonomiplanering Personalcentralen Näringsservicen Intern revision VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR MARKANVÄNDNING, BYGGNAD OCH MILJÖ Ekonomi- och förvaltningsservice Företagsservice Stadsplanering Kommunalteknikcentralen Miljöcentralen Byggnadstillsynen Fastighetscentralen VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR BILDNINGSVÄSENDET Bildningsverket

7 Svenskspråkig service Ungdoms- och vuxenutbildning Idrottsservice Kulturtjänster Ungdomsservice Biblioteks- och informationsservice VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Förvaltnings- och ekonomiservice Hälsovårdsservice Familjeservice Åldrings- och handikappservice Affärsverksamhet för mun- och tandhälsa VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR KONCERN- OCH INVÅNARSERVICE Koncernservicen Invånarservicen MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK FÖRETAGSHÄLSAN VANTTI Måltids- och rengöringsservicen Fastighetsservicen FÖRENINGAR Barn och ungdomar Hem och skola föreningar Ungdoms- och hembygdsföreningar Sång, musik och dans Idrotts- och gymnastikföreningar Hjälporganisationer Marthaföreningar Pensionärer och veteraner Övrigt Museiverksamhet och sevärdheter Teater- och kulturverksamhet

8 Så här styrs Vanda stad Kommunalval ordnas vart fjärde år, följande gång år 2016 i Vanda. Vandaborna väljer 67 personer till stadsfullmäktige från åtta partier eller grupperingar. I oktober 2012 valdes de nya stadsfullmäktige-ledamöterna för åren Stadsfullmäktige fattar sina beslut utgående från förslag som de olika nämnderna har lagt fram, t.ex. godkänner strategiska mål, budgeten och generalplanen, enligt vilka stadens tjänster, byggande och planläggning verkställs. Fullmäktige väljer stadsstyrelsen, sammanlagt 17 ledamöter, vilka övervakar kommunens intressen samt styr, övervakar och representerar kommunens förvaltning samt bereder ärenden som förs till fullmäktige för behandling. I de sammanlagt 8 nämnderna sitter helt vanliga vandabor, utsedda av de politiska partierna. Det bästa sättet att få sin röst hörd är att kontakta någon av stadsfullmäktigeledamöterna eller de förtroendevalda. I Vanda finns sammanlagt 8 områdeskommittéer, av vilka en är Svenska kommittén. Vanda stads organisation Revisionsnämnden Externa revisionen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Allmänna sektionen Centralvalnämnden Direktionen Företagshälsan i Vanda Direktionen Mellersta Nylands räddningsverk Styrelserna Aktiebolagen Områdeskommittéerna Svenska kommittén Stadsdirektören Stadsdirektörens verksamhetsområde Social- och hälsovårdsnämnden Sektionen Direktionen Mun- och tandhälsa i Vanda Biträdande stadsdirektör Biträdande stadsdirektör Biträdande stadsdirektör Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Verksamhetsområdet för social- och hälsovård Tekniska nämnden Sektionen för enskilda vägar Biträdande stadsdirektör Miljönämnden Stadsplaneringsnämnden Bygglovssektionen Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö Undervisningsnämnden Fritidsnämnden Svenska sektionen Biträdande stadsdirektör Bildningsväsendets verksamhetsområde 8

9 Vanda stadsfullmäktige (fmg) och stadsstyrelse (sty) Fullmäktigeledamöternas e-postadresser är i form om inte annat anges i uppgifterna nedan. Följande stadsfullmäktige- och stadsstyrelseledamöter talar svenska: Lindtman Antti, riksdagsledamot (SDP) (ordf.) Heinimäki Heikki (Saml) (1:a vice ordf.) Kostilainen Anniina (Gröna) (2:a vice ordf.) Aura Anssi (Gröna) Bruun Susanna (SDP) (fmg, sty) Eerola Antero (fmg) Hako Jukka (SDP) (fmg) Huhta Jaana (Gröna) (fmg) Hurri Maija (KD) (fmg, sty) Härmälä Göran (SFP) (fmg) Jääskeläinen Jouko (KD) (fmg) Karlsson Patrik (SFP) (fmg, sty) Kassila Christina (SDP) (fmg) Kyyrö Marja (Sannf) (fmg) Kähärä Sirkka-Liisa (SDP) (fmg) Laakso Päivi (SDP) (fmg) Laakso Sari (Gröna) (fmg) Ranto Esko (SDP) (fmg) Sillanpää Minttu (vf) (fmg) Tyystjärvi Kati (vf) (fmg) Kivistö VANDA TUSBY KERVO Korso Björkby 4 SIBBO Ring III Aviapolis Dickursby Håkansböle E18 Myrbacka ESBO Ring I HELSINGFORS Vanda stadsindelning i storområden

10 Svenskspråkiga förtroendeorgan och förtroendevalda Alla e-postadresser är i formatet UNDERVISNINGSNÄMNDENS SVENSKSPRÅKIGA SEKTION Haga Carita ordförande (SFP) Friberg-Välimäki Monica, vice ordf. (SDP) Markelin Hans (SDP) Ek Michael (SFP) Träskman Carl-Georg (C) Rosbäck-Mikkonen Heidi (Gröna) Stadsstyrelsens representant Stormbom Lars (SFP) Kotila Pirkko (VF) Ersättare för stadsstyrelsens representant Stadens tjänstemän Lindström Berndt-Johan (direktör för det svenskspr. resultatområdet) Lindfors-Lietzén Benita (sekreterare) SVENSKTALANDE FÖRTROENDEVALDA I DE ÖVRIGA NÄMNDERNA Centralvalnämnden Jansson-Olenius Monica (SFP) Fritidsnämnden Lindblad Christina (Gröna) Laakso Päivi (ordf., SDP) Miljönämnden Edelmann Jan (Saml.)

11 Revisionsnämnden Hako Jukka (SDP) Huhta Jaana (Gröna) Virta Raija (Saml.) Social- och hälsovårdsnämnden Åstrand, Stefan (SFP) Stadsplaneringsnämnden Härmälä Göran (SFP) Juslin Marit (SFP) Tekniska nämnden Porthén Jari (Saml) Kaukola Ulla (SDP) Undervisningsnämnden Haga Carita (SFP) Lehmuskallio Paula (ordf., Saml.) Handikapprådet Olof Ekblom Äldrerådet Åhlgren Ole Olsson Torolf (ersättare)) OMRÅDESKOMMITTÉER Alla e-postadresser är i formatet Områdesservicechef Syvärinen Katja Aviapolis områdeskommitté Kyyrö Marja (Sannf) Meyer Raija (SDP) Björkby områdeskommitté Patshijew Ann-Mari (Saml.) Puha Seija (Saml.)

12 Dickursby områdeskommitté Kalliomaa Pilvi, områdeskoordinator Håkansböle områdeskommitté Kalliomaa Pilvi, områdeskoordinator Kivistö områdeskommitté Åstrand Stefan (SFP) Korso områdeskommitté Edelman Jan (Saml.) Myrbacka områdeskommitté Vesterinen Unto (Saml.) Politiska föreningar Centern i Finland Hirvaskoski Johannes Gröna i Vanda rf Kojo Klaus Kristdemokraterna Jääskeläinen Jouko Samlingspartiet Suonperä Kaarina Sannfinländarna Niinistö Jaakko Svenska folkpartiet Stormbom Lars

13 Vanda svenska socialdemokrater Kumlin Stig Friberg-Välimäki Monica Vänsterförbundet Fredlund Maarit Ansökningar och understöd Det finns en mängd olika stipendier och understöd som Vandaborna kan ansöka om; idrottsstipendier, konstnärsstipendier, samarbetsbidrag, understöd för pensionärer och krigsveteranföreningars verksamhet samt projektunderstöd för kulturföreningar eller områdespengar. Ansökningsblanketter och anvisningar för hur man ansöker om understöd och stipendium hittar man lättast på Vandas hemsidor Man också beställa blanketter från stadens samservicekontor. Verksamhetsunderstöden sökes årligen. Ansökningar riktade till fritidsnämnden, bildningsväsendet eller social- och hälsovårdsnämnden skall vara inlämnade vanligen före utgången av februari medan ansökningar riktade till områdeskommittéerna och Svenska kommittén kan lämnas in året om. Vandakanalen Invånarna kan nu via den nya Vandakanalen direkt följa med beslutsgången i Vanda fr.o.m. oktober Man kan följa med direktsändningarna från stadsfullmäktige eller se dem i arkivet efteråt. Utöver fullmäktigesändningarna hittar man information om aktuella reformer och ändringar, händelser och bakgrundsmaterial till de beslut som tas. Vandakanalen är också ett forum för diskussion, du kan komma med frågor och kommentarer eller delta i innehållsproduktionen. Vi vill gärna föra fram intressanta berättelser om hur det är att leva och bo i Vanda. Har du något intressant ämne eller en videofilm du vill dela med dig av? Skicka oss feedback och tips på adresserna: eller Stationsvägen 7, Vanda. 13

14 Stadsdirektörens verksamhetsområde Stadsdirektörens uppgift är att leda stadskoncernens förvaltning, personal och ekonomi och svara för att stadskoncernens verksamhet ger resultat. Stadsstyrelsen leder och utvecklar staden enligt stadsfullmäktiges mål, planer och beslut. Stadsfullmäktige väljer till stadsstyrelsen för en mandatperiod om två år minst 9 ledamöter, lika många personliga ersättare, en ordförande och två vice ordförande. Stadsstyrelsen har en allmän sektion. För en mandattid som motsvarar stadsstyrelsens väljer stadsfullmäktige minst sju av stadsstyrelsens ledamöter eller ersättare till ledamöter av allmänna sektionen och utser en av dessa till ordförande och en till vice ordförande. Alla e-postadresser skrivs STADSKANSLIET Stationsvägen 7, Vanda Förvaltningsdirektör Ormio Hanna PR-sekreterare Linnamäki Anita Kanslisekreterare Harju Paula Expeditionsvakt Blomfelt Patrick EKONOMIPLANERING Stationsvägen 7, Vanda Resultatområdet för ekonomiplanering svarar under ledning av ekonomidirektören för uppgörandet av och rapporteringen om stadens budget och ekonomiplan, utvecklingen och sammanjämkningen av stadens servicenät i samband med budgetberedningen, samt beredning, rådgivning och verkställighet som gäller anknytande uppgifter, statistik- och forskningsverksamheten samt utvecklandet av stadens strategi. Ekonomidirektör Marjamaa Patrik PERSONALCENTRALEN Stationsvägen 7, Vanda Resultatområdet för personalcentralen svarar under ledning av personaldirektören för hela stadens personalpolitik och dess utveckling och för den centraliserade personalservicen, samt handleder och biträder stadens olika verksamhetsområden i personalärenden. Personaldirektör Lievonen Kirsi-Marja

15 NÄRINGSSERVICEN Stationsvägen 7, Vanda Resultatområdet för näringsservicen svarar under näringsdirektörens ledning för den strategiska planeringen och realiseringen av stadens livskraft och närings- och internationaliseringspolitik, utvecklingen av det regionala samarbetet inom näringspolitiken, koordineringen av internationella projekt, EU-finansieringen, stadens centraliserade informations- och marknadsföringsuppgifter och den strategiska och kvalitativa planeringen, styrningen och övervakningen av hela stadskoncernens information och marknadsföring, organiseringen av vänortsverksamheten, samt sörjer för det samarbete som förutsätts för att genomföra metropolområdets konkurrenskraftsstrategi. Näringsdirektör Valanta Jose Informationschef Rainio Päivi Informationssekreterare Ikäheimo Merete Informationsplanerare Panula Tuula Turistinformatör Enberg Maarit * Turistsekreterare Laine-Tirronen Liisa * * Elantovägen 3, Vanda INTERN REVISION Stationsvägen 7, Vanda Resultatområdet för intern revision biträder under revisionsdirektörens ledning stadsstyrelsen och stadsdirektören i att utvärdera och utveckla funktionsdugligheten hos god lednings- och förvaltningssed, riskhantering och intern övervakning genom att utföra revision av förvaltning, ekonomi och funktioner inom stadens organisation och koncernbolagen samt genom att erbjuda konsulttjänster. Revisionsdirektör Pentti Asumus Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö Alla e-postadresser är i formatet Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö bereder och verkställer ärenden som hör till stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden samt miljönämnden och dess bygglovssektion, samt handleder och bistår stadens övriga organ. Verksamhetsområdets uppgift är att övergripande utveckla, förvalta och sköta stadsstrukturen och miljön, stadens bebyggda fastighetsinnehav samt trafiken och samhällstekniken på ett ekonomiskt och högklassigt sätt, liksom att utveckla och genomföra 15

16 näringspolitiken, markpolitiken, fastighetspolitiken, bostadspolitiken, miljöpolitiken och miljö- och hälsoskyddet i enlighet med stadens strategiska mål. Verksamhetsområdets uppgift är även att för stadens verksamhetsområden och andra organisationer ordna med sådana lokalitetslösningar som baserar sig på stadens strategi och stöder verksamhetsområdenas egna strategier. Biträdande stadsdirektör Nikulainen Juha-Veikko , EKONOMI- OCH FÖRVALTNINGSSERVICE Konvaljvägen 28, Vanda Resultatområdet för ekonomi- och förvaltningsservice har i uppgift att centraliserat svara för uppgifter som gäller verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning och utveckling på verksamhetsområdesnivå och den kommunala parkeringsövervakningen, samt att erbjuda stödtjänster till verksamhetsområdets övriga resultatområden och andra av stadens verksamhetsområden och stadens affärsverk inom ramarna för de resurser som står till buds. Ekonomi- och förvaltningsdirektör Nordström Ralf Parkeringsövervakningens kundservice Förvaltningssekreterare Tarvonen Erja Ekonomisekreterare Tirronen Anne FÖRETAGSSERVICE Konvaljvägen 28, Vanda Under ledning av direktören för företagsservicen utvecklar och verkställer resultatområdet för företagsservicen en bostads- och markpolitik i enlighet med stadens strategiska mål, verkställer genom markanvändningsåtgärder en näringspolitik i enlighet med stadens strategiska mål, ansvarar för utvecklandet av stadens obebyggda fastighetsegendom, den bebyggda fastighetsegendom som är i annan än stadens egen användning och annan sådan fastighetsegendom som stadsstyrelsen beslutar om samt främjar förverkligandet av arbetsplats- och bostadsområden enligt strategin. Dessutom utvecklar resultatområdet i enlighet med stadens strategiska mål de allmänna boendeförhållandena i samarbete med övriga resultatområden och verksamhetsområden, och svarar för beredningen, finansieringen, rådgivningen och verkställigheten av de boendefrågor som ankommer på staden. Jurist Irene Varila Lantmäteritekniker Sirpa Hannula STADSPLANERING Konvaljvägen 28, Vanda Resultatområdet för stadsplanering har i grunduppgift att utforma general- och detaljplaner vilka styr användningen och byggandet av Vandas områden. Utöver planering 16

17 omfattar arbetet olika myndighetsuppgifter, som utformandet av undantagsbeslut, samt främjandet av stadskulturen i Vanda, t.ex. genom forskning i byggnadskulturen. Stadsplaneringsdirektör Laine Tarja Generalplanechef Siivola Mari KOMMUNALTEKNIKCENTRALEN Konvaljvägen 13, Vanda Kommunalteknikcentralens resultatområde har i uppgift att svara för att samhällstekniken och trafiksystemen utvecklas, byggs och upprätthålls samt den övergripande trafikplaneringen. Dessutom svarar den för beredning och verkställande av stadens kollektivtrafikärenden, planering och genomförande av skötseln och användningen av den miljö i naturligt tillstånd som finns i stadens ägo samt för i lagen stadgade fastighetsingenjörsuppgifter. Stadsingenjör Westlin Henry Gatutekniken sköter om byggplaneringen och byggherreverksamheten i fråga om gator och vattentjänster. Den har också hand om den geotekniska planeringen. Gatuchef Juntunen Janne Geotekniken samlar in och förmedlar uppgifter om jordmånen och grundvattnet. Vidare har geotekniken ansvar för de offentliga jordupplagringsområdena. Geoteknikavdelningen svarar för att rengöra förorenad marksubstans och planera upplagringsområden för schaktmassor. Geoteknikchef Kangas Heikki Gatuunderhållning sköter förvaltningen av gaturummet, gatuunderhåll (underhåll och renhållning) och byggandet av gator och grönområden. Gatuunderhållningen svarar för utomhusbelysningens och trafikljusens funktion och trafikuppföljning. Till gatuunderhållningen hör också mottagningsservicen på offentliga jordupplagringsområdena och kommunalteknikcentralens centraliserade kundservice. Underhållschef Vättö Jyrki Grönområdesenheten har ansvar för hela livscykeln inom de grönområden som Vanda stad äger. Ett grönområde kan antingen vara ett parkområde eller ett rekreationsområde, men som ligger utanför skog och åkrar. Grönområdesenheten svarar också för att planera och låta bygga idrotts- och friluftsområden. Parkchef Leino Aino

18 Mätningsavdelningen verksamhetsidén är att tillfredsställa samhällets behov av fastighetsbildning och informationsbehovet i fastighetsfrågor samt skapa, upprätthålla och erbjuda sådan geografisk information som tillfredsställer områdesplaneringen och områdesanvändningen samt kommuninvånarnas och övriga användares behov. Avdelningen utför byggnadstillsynsmätningar och terrängmätningar samt sköter stadens geografiska informationsreserv. Den sörjer också för stadens adressnumrering och informationen om underjordiska kablars placering. Stadsgeodet Tervonen Pekka MILJÖCENTRALEN Backasgränden 5, Vanda Miljöcentralens resultatområde har i uppgift att svara för miljö- och naturskyddet, livsmedels- och hälsoskyddsövervakningen, veterinärvården, djurskyddet och produktsäkerheten samt myndighetsuppgifter i enlighet med tobakslagen samt uppgifter i anslutning till verkställandet av lagen om djursjukdomar. Miljöcentralen svarar också för beredning och verkställande när marktäktstillstånd ges och övervakas liksom lov för miljöåtgärder i anslutning därtill. Miljöchef Skog Stefan Miljöingenjör Krister Höglund Livsmedelsinspektör Päivi Levänti BYGGNADSTILLSYNEN Konvaljvägen 20 C, Vanda Resultatområdet för byggnadstillsyn har som mål att främja utformandet av en trygg, hälsosam och trivsam miljöuppbyggnad med hjälp av granskning, rådgivning och handledning av planer samt med hjälp av övervakning av byggarbete och den byggda miljön. Uppgifterna sköts effektivt tack vare en sakkunnig personal. Med god kundbetjäning och ändamålsenlig delegering försäkras också en rimlig behandlingstid för uppkommande ärenden. Byggnadstillsynen tillhör verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö och lyder under miljönämnden och dess bygglovssektion. Byggnadstillsyningsdirektör Virkamäki Pekka FASTIGHETSCENTRALEN Konvaljvägen 13, Vanda Fastighetsledningens resultatområde svarar under fastighetsdirektörens ledning för den strategiska ledningen av fastighetsrörelsen inom stadskoncernens servicelokaler, 18

19 bibehållandet av fastighetsinnehavets värde, utvecklandet av det bebyggda fastighetsinnehav som är i stadens användning samt annat fastighetsinnehav som stadsstyrelsen beslutar om, samt fastigheternas förvaltning och disponentuppgifter i fråga om dessa. Resultatområdet koordinerar sammanställningen av lokalitetsstrategin och svarar för uppföljningen av de strategiska mål som uppställts och rapporteringen till stadsstyrelsen. Resultatområdet svarar också för beredningen av förslag i samarbete med verksamhetsområdet för markanvändning och miljö samt vid behov även andra verksamhetsområden om den fortsatta utvecklingen av det fastighetsinnehav som frigörs från användning av stadens egen service. Direktör för fastighetscentralen Wallenius Pekka Stadsarkitekt Lukin Arja Ingenjör Andersson Per Verksamhetsområdet för bildningsväsendet Alla e-postadresser är i formatet BILDNINGSVERKET Stationsvägen 6 A, 3. vån, Vanda Biträdande stadsdirektör Lehto-Häggroth Elina Svenskspråkig service Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Lindström Berndt-Johan , Planerare Eriksson-Pulkkinen Mia Förvaltningssekreterare Lindfors-Lietzén Benita Byråsekreterare Grönqvist Jan Servicesakkunnig inom småbarnsfostran Konttinen Nina , Chef för småbarnsfostran Karlsson Lena * , Specialbarnträdgårdslärare Turunen Minna * * Stationsvägen 2, Vanda Dagvård Svenskspråkig dagvård erbjuds i östra Vanda i områdena Dickursby, Håkansböle, Korso och Björkby. I västra Vanda har den svenska dagvården koncentrerats till Mårtensdaloch Myrbackaområdet. 19

20 Svenskspråkig barndagvård erbjuds i kommunala daghem och inom familjedagvård samt som köptjänster i samarbete med privata serviceproducenter. Det lönar sig att ansöka om dagvårdsplats mer än sex månader i förväg. Kommunal dagvård på svenska Håkansböle daghem, Galoppbrinken 5, Vanda Daghemmet Linda, Konungsvägen 2, Vanda , (Verksamheten på daghemmet Linda upphör och flyttar över till nya Dickursby daghem fr.o.m ) Dickursby daghem, Idrottsvägen 4, Vanda , Daghemmet Timotej, Skumgränden 13, Vanda , Daghemmet Trollebo, Vidjegränden 2, Vanda Privat dagvård på svenska Dagvårdsförening Fyndet r.f. Verksamhetsledare Saarinen Anna-Lena , Skrapbergsliden 2 C, Vanda Föreningen hjälper den som söker en svensk dagvårdsplats att komma med i gruppfamiljedaghem. Föreningen samarbetar med staden som står för den största delen av kostnaderna, vilket betyder att dagvårdsavgifterna och kriterierna är de samma som för de kommunala dagvårdsplatserna! Fyndets gruppfamiljedaghem Kardemumma, Pikbrinken 1, Vanda (Råtorp) Kanel, Skrapbergsliden 2 C, Vanda (Mårtensdal) Ingefära, Stenbergsgränden 2, Vanda (Mårtensdal) Nejlika, Hagelstamvägen 16 B 16, Vanda Mandel, Grållegränden 4, Vanda (Håkansböle) Pepparkakorna, Bredängsvägen 2, Vanda (Mårtensdal) (idrottsinriktad eftermiddagsklubb för förskolebarnen som går på nollan i Mårtensdals skola) Daghemmet Lyckoslanten, Folkhälsan Syd Ab, Vallmovägen 28, Vanda Föreståndare Knuters Nina

21 Folkhälsans daghem i Vanda erbjuder både kommunal dagvård via köptjänst och privat dagvård. Fr.o.m. hösten 2014 har familjerna möjlighet till servicesedel i den privata dagvården, vi erbjuder även dagvård i språkbad. (folkhalsan.fi/ startsida/var-verksamhet/barn-familj/daghem) Dag- och familjeklubbar Vanda svenska församling erbjuder verksamhet för barn och familjer på olika håll i Vanda. Förutom dagklubbarna finns familjekaféer i Myrbacka och Dickursby. Dickursby och Mårtensdals dagklubb för 2,5 6-åringar Ledande barnledare Blomqvist Alexandra Eftermiddagsklubbar för barn i skolåldern Dickursby skola Ledare: Nymark Wilhemina (arrangör: Folkhälsan Syd) Nyckelpigorna (Kyrkoby skola) Kontaktperson: Halmén Annika (arrangör: Kyrkoby Hem och Skola r.f.) Pepparkakorna Bredängsvägen 2, Vanda Eftermiddagsklubb för förskolebarn vid Mårtensdals skola Verksamhetsledare: Saarinen Anna-Lena (arrangör: Dagvårdsföreningen Fyndet r.f.) Västersundoms skola Hetbackavägen 3, Vanda Föreståndare: Valtonen Pia (arrangör: Västersundom skolas Hem och Skola r.f.) Fritids Bredängsgränden 5 D 1, Vanda Kontaktperson: Fellman Barby, (arrangörer: Folkhälsans förbund / Folkhälsan i västra Helsinge r.f.) Kompletterande dagvård för barn i förskoleåldern Ansvarig daghemsföreståndare Saarela Linda Dickursby skola , Kyrkoby skola Mårtensdals skola Västersundoms skola

22 Skolor Årskurserna 1-6 Dickursby skola Violvägen 15, Vanda; (fr.o.m Idrottsvägen 4, Vanda) Föreståndare: Jaakkola Dorrit Skolsekreterare: Aurto Tonya Lärarrummet Kyrkoby skola Prästgårdsgränden 6, Vanda Föreståndare: Sandbacka Ann-Britt Skolsekreterare: Gädda Susann Hälsovårdare: Martikainen Runa (första mån. i månaden) Nya byggnaden, lärarna Mårtensdals skola Bredbergsgränden 4, Vanda Föreståndare: Weckström Monika Skolsekreterare: Lind Kristina Hälsovårdare: Salmela Saila (tis. kl. 9 13) Västersundoms skola Hetbackavägen 3, Vanda Föreståndare: Karlsson Patrik Skolsekreterare: Martin Susanne Hälsovårdare: Baptista Katriina (mån. jämna veckor) Årskurserna 7 9 Helsinge skola Övitsbölevägen 3, Vanda Rektor: Mutka Marielle Skolsekreterare: Gädda Susann Lärarrummet Hälsovårdare: Martikainen, Runa (mån., ons. fre.) Helsinge gymnasium Övitsbölevägen 3, Vanda Rektor: Blomstedt Johanna Skolsekreterare: Lind Kristina Lärarrummet Hälsovårdare: (mån., ons. fre.) Martikainen Runa ,

23 UNGDOMS- OCH VUXENUTBILDNING Direktör för ungdoms- och vuxenutbildningen Ylöstaro-Kuronen Paula Vanda Vuxenutbildningsinstitut Vanda Arbis Näckrosvägen 5, Vanda Svenskspråkiga kurser, resor, föreläsningar, uppgifter om kursutbudet samt anmälningar. Utbildningschef Degerman Heli-Kaarina IDROTTSSERVICE Konvaljvägen 20 C, Vanda Idrottsservicen sköter underhållet på motionsbanor och idrottsannläggningar samt erbjuder service åt invånarna och idrottsföreningarna. Idrottsservicen ordnar instruerad motion från vattengymnastik till gymkurser. Personer som fyllt 70 år kan hämta ett eget sportkort gratis från samservicen. Direktör för idrottsservicen Kallislahti Veli-Matti Idrottschef Rusanen Leena Hallmästare Haapala Jaakko Idrottsinstruktör Åbacka Kristian Hyrstugor och friluftsområden Hyrstugor: Dragets raststuga och Tallholmens uthyrningsvilla Friluftsområden: Bjurs, Draget, Krokholmen och Tallholmen Reserveringar och förfrågningar: Tiusanen Markku KULTURTJÄNSTER Kulturtjänsterna möjliggör betydelsefullt kulturinnehåll på alla håll i Vanda. Institutioner, föreningar och fria sammanslutningar kan även ansöka om understöd och projektbidrag för olika slags kulturella ändamål. Administration Konvaljvägen 20 C (4:e vån.), Vanda Kulturdirektör Larkio Annukka Servicekoordinator Laine Sirpa

24 Kultur för barn och unga Barnkulturchef Karimäki Reeli Barnens kulturhus Pessi Konvaljvägen 12 14, Vanda Kulturproducent Nyman Hanna Barnens kulturhus Totem Myrbackavägen 6, Vanda Kulturproducent Brinck Jaana Kulturproduktionen Kulturproduktionschef Lindholm-Ahlefelt Anders Kulturproducent Silin Richard Västra Vanda kulturlokaler Verksamhetsdirektör Liljeström Hannele Vanda konserthus Martinus Mårtensdalsvägen 36, Vanda Biljettkassa (en timme innan föreställning) Programverksamhetsdirektör Tammivaara Kimmo Myrbackahuset Påltorget 3, Vanda Vaktmästare Vanda stadsmuseum Hertasvägen 1, Vanda (Dickursby gamla stationsbyggnad) Museidirektör Hiltula Leena Vanda konstmuseum Myrbackahuset, Påltorget 3, Vanda Intendent Huovinmaa Kati Museilektor Ritari Aulikki Vanda musikinstitut VMO Näckrosvägen 4, Vanda (Dickursby biblioteksbyggnad Rektor Relander Monna

25 Vanda musikinstitut svenska enheten VMISE Dammvägen 2 B, Vanda Biträdande rektor Åkerblom-Sohlström Inge-Britt Vanda bildkonstskola Vantaan kuvataidekoulu Rektor Saari Juha UNGDOMSSERVICE Konvaljvägen 20 C, Dickursby, Vanda Ungdomsservicedirektör Ahola Eija Arbetsverkstäder för unga Förman Kaitanen Moona Ungdomsgårdar Håkansböle Havukoski, Lindström Peter Ungdomsgård HG (Helsinggård) Konungsvägen 2, Dickursby, Vanda Öppet varje fredag för ungdomar i åldern kl för åringar, kl för åringar Läger- och kurscentret Kukonnotko och Palajärvi Ansökningar för användningstider BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSSERVICE Direktör för biblioteksservicen Vainio Mikko Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4, Vanda mån. fre. kl. 9 20, lör. kl Vuxenavdelningen Barn- och ungdomsavdelningen Musikavdelningen Svenskspråkig biblioteksservice / Barn- och ungdomsverksamhet: Informatiker Muurinen Lisbet Biblioteksbussen (Näckrosvägen 4, mån. fre. kl. 8 15) Björkby bibliotek, Granrisstigen 2, Vanda mån. tor. kl. 9 20, fre. kl. 9 16, lör. kl

26 Hasselbackens bibliotek, Mandelgränden 4,01710 Vanda mån. tor. kl , tis., ons., fre. kl Håkansböle bibliotek, Skimmelgränden 5,01200 Vanda mån. tor. kl. 9 20, fre. kl. 9 16, lör. kl Korso, Lumo biblioteket, Gråsiskvägen 14, Vanda mån. fre. kl. 9 20, lör. kl Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, Vanda mån. fre. kl. 9 20, lör. kl Barn- och ungdomsavdelningen Mårtensdal bibliotek, Bredängsvägen 3, Vanda mån. tor. kl. 9 20, fre. kl. 9 16, lör. kl Point bibliotek (Backas utbildnings- och informationscenter) Hagelstamvägen 1, Vanda mån. tor. kl. 9 20, fre. kl. 9 16, sön. kl Sandkulla barnbibliotek Idrottsvägen 4, Vanda (från ) tis., fre. kl (under skolterminen) Västerkulla bibliotek, Orienterargränden 2, Vanda mån. ons. kl. 9 20, tor., fre. kl , lör. kl Verksamhetsområdet för social- och hälsovården Alla e-postadresser är i formatet Biträdande stadsdirektör Salminen Jukka T FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMISERVICE Peltolavägen 2 D, Vanda Förvaltnings- och ekonomidirektör Toiva Ari Koordinator för den svenskspråkiga servicen Förvaltningschef Siikander Satu (sekr. för social- och hälsovårdsnämnden) Informationschef Vienamo Vappu

27 HÄLSOVÅRDSSERVICE Direktör för hälsovårdsservicen Aronkytö Timo Koordinator för den svenskspråkiga servicen Överläkare Järvinen Kajsa Förebyggande hälsovård Servicechef Ruponen Arja Mottagningsverksamheten Hälsostationerna är öppna mån. fre. kl Hälsostationerna (ansvariga tjänstemän) Västra Vanda Hälsoservicechef Tauriainen Ritva Överläkare Laisola Laura Avdelningsskötare Airas Anne Mårtensdal Biträdande överläkare Vuori Toni Avdelningsskötare Hassinen Auli Mellersta Vanda Hälsoservicechef Sopanen Pertti Dickursby Tf. Överläkare Mäkelä Jari Avdelningsskötare Lindqvist Päivi Västerkulla Biträdande överläkare Raina Marko Avdelningsskötare Sköönilä Hilppa Håkansböle Överläkare Järvinen Matti Avdelningsskötare Tupala Merja Norra Vanda Hälsoservicechef Koivunen Eila Björkby Överläkare Järvinen Kajsa Avdelningsskötare Rytkönen Kirsi Korso Bitr. Överläkare Aaltonen Natalia Avdelningsskötare Oikarinen Tarja

28 Hälsorådgivning Öppet dygnet runt (normal telefonsamtalsavgift) Hälsovårdare inom barn- och mödrarådgivning Centraliserad tidsbeställning och information Rehabilitering Överläkare Koljonen Kirsi Audionom Aalto Marketta Ergoterapi Ledande ergoterapeut Kulmala Taina Fysioterapi på svenska Ledande fysioterapeut Tillström-Sinkko Aira Hjälpmedelstjänst Aaltonen Päivi Näringsterapi Näringsterapeuterna: Nuutinen Tuula (barn och unga) Martikainen Jaana (vuxna och åldringar) Talterapi på svenska Ledande talterapeut Hannus Sinikka FAMILJESERVICE Direktör för familjeserv. Pesonen Maritta Servicespecialist Turkia Tiina Socialt arbete för vuxna Servicechef Flinkkilä Virve Chef av socialt arbetet Linderborg Hilkka Chef av socialt arbete för vuxna Raidén Outi Ledande socialarbetare Spoof Jarl Socialarbetare Mänty Mervi Socialarbetare Falkstedt Mia

29 Socialarbetare Savola Lotte Byråsekretare Lökström Pia Telefontider mån. kl , tis., tor., fre. kl Psykosocial service Servicechef Cantell-Forsbom Anna Familje- och ungdomsrådgivning Direktör för familje- och ungdomsrådgivningen Varis Mirja Överläkare Tuompo-Johansson Erja Psykologiverksamhet Föreståndare för psykologiservice Lukkarila Anne Skolkurator Föreståndare för socialarbete i skolor Pösö Hanna Förestående for socialarbete i skolor (Varia och gymnasier) Myllyniemi Harri Skolkurator Aspholm-Lindqvist Eivor Skolkurator Kaila Jarmo Skolkurator Nugent Sean Skolkurator Kallio Sanna Skolkurator Tuomainen Sanna Vantaan turvakoti ry Vårdträdsgränden 17, Vanda Telefon Öppet dygnet runt Social- och krisjour Direktör för social- och krisjour Ruokoja Tove Socialarbetare Öhman Sandra Socialarbetare Ekman Tommy Krisarbetare Ruohonen Inga Samservice för invandrare Hälsovårdare Rauha Hannele

30 Socialt arbete för vuxna Socialrådgivning: mån., tis., tor., fre. kl Servicechef Flinkkilä Virve Chef av socialt arbete för vuxna Kivelä Hanna Ledande socialarbetare Spoof Jarl Socialarbetare Falkstedt Mia Socialarbetare Dogan Minna Socialarbetare Savola Lotte Byråsekretare Lökström-Jokipiha Pia Missbrukarservice Servicechef Vihavainen Hilkka Överläkare Palttila-Pulli Martta A-klinikenheten Chef Heiskari Pia Östra Vanda Ledande socialarbetare Eklund Monika Västra Vanda Ledande socialarbetare Karttunen Teija Ungdomsstationen ledande socialarbetare Huttunen Minna Förebyggande rusmedelsarbete koord. Martikainen Sanna Enheten för drog- och akutvård Chef Koivisto Mia-Veera H-kliniken förman Sievers Sanna Akutvårdsstationen, ledande socialarbetare Tienvieri Sanna Rehabiliterande boende Chef Silfverberg Patrik Koisoranta servicecentral förman Sihvonen Assi Assisterat boende förman Mustaniemi Anne Hasselbacksvägens boendeenhet, förman Forsman Soile Barnskyddet Servicechef Vilpas Jaana Föreståndare för socialt arbete i öppenvården Dickursby Håkansböle, Villgren Kati Korso Björkby, Merilä Soile Myrbacka Mårtensdal, Vuori Anna

31 Familjerehabilitering Chef för Kuusela familjerehabiliteringscentern Tuominen Teemu Mottagningshem Ekbrinken (barn under 12 år) Hiltunen Tommi Viertola (barn över 12 år) Sallinen Varpu Anstaltvården, ledande socialarbetare Familjevården Ledande socialarbetare Närhi Asta Eftervården/stödbostäder Ledande socialarbetare Vihersalo Mervi Barnatillsyningsverksamhet Barnatillsyningsman Lindholm Heidi ÅLDRINGS- OCH HANDIKAPPSERVICE Direktör för åldrings- och handikappservicen Lyytikäinen Matti Handikappservicen Servicechef Westergård Mikaela Chef för arbets- och dagsverksamheten Eronen Minna Chef för den öppna servicen Lindell Helena Chef för boendeservice Rintala Armi Ledande socialarbetare Mäkinen Arja Dygnet runt omsorg Servicechef Lahnalampi-Lehtinen Minna Öppen service för åldringar Hemvård, serviceboende, dagverksamhet, socialarbete Servicechef Korhonen Anna-Liisa Verksamhetsledare Laine Susanne Färdtjänst för personer med grava funktionshinder Fysioterapeut, Engstrand Anni Sjukhustjänster Ledande överläkare Jyvälahti Annariina Överskötare stf Korkiamäki Maritta

32 Affärsverksamhet för mun- och tandhälsa Verkställande direktör Suni Jorma Centraliserad tidsbeställning, ändringar av tider och annulleringar för klienter i västra och östra Vanda. mån. tor. kl , fr och dagen före helg kl Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Alla e-postadresser är i formatet KONCERNSERVICEN Konvaljvägen 14 A, Vanda svarar för stadens ekonomiska intressebevakning, koncernstyrningen, finansieringsuppgifterna, riskhanteringen beträffande koncernens egendom, redovisningen samt bokföringen och sammanställningen av bokslut, upphandlingsväsendet, konkurrensutsättningen av stadens städnings-, måltids- och vaktmästartjänster samt hela stadens data- och kommunikationsteknik. Biträdande stadsdirektör Lipponen Martti Administrativ expert Vainikainen Päivi Ekonomi- och förvaltningsservicen svarar för uppgifterna i anslutning till verksamhetsområdets ekonomi, förvaltning och dess utveckling på verksamhetsområdesnivå, för stödtjänster till verksamhetsområdets ledning, för stödtjänster till stadsstyrelsens allmänna sektion samt beställer och konkurrensutsätter stadens städnings-, måltids- och vaktmästartjänster. Ekonomi- och förvaltningsdirektör Urtti Vesa Koncernförvaltningen och finansieringen svarar för stadens och stadskoncernens kort- och långfristiga finansiering och dess planering, kontrollen över likviditeten och den externa betalningstrafiken, leasingfinansieringen, stadskoncernens controllerfunktioner, ägarstyrningen och dess utveckling samt stadens försäkringsskydd och skadefonden. Skadefonden täcker stadens ersättningsansvar i de fall där ersättningsansvaret enligt lagen hör staden till och stadens försäkringar inte svarar för detta. Finansieringsdirektör van Nues Pirjo

33 Skadefonden Skadefonden täcker stadens ersättningsansvar i de fall där ersättningsansvaret enligt lagen hör staden till och stadens försäkringar inte svarar för detta. Skadefondens ombud Ekonomiservicecentralen svarar för stadens bokföring och bokslut samt behandlar köp- och säljfakturor Direktören för ekonomiservicecentralen Sevón Minna Faktureringsservice Upphandlingscentralen svarar för stadens upphandlingsväsen, den centraliserade materialupphandlingen, utvecklingen av konkurrensutsättningsprocesserna och principerna för anknytande avtalshantering, upphandlingsavtalen för olika produktgrupper, samt lagerverksamheten och konkurrensutsättningen av tryckeriarbeten. Upphandlingsdirektör Ekholm Tiina Upphandlingschef Koskelainen Katja IT-administrationen svarar för ändamålsenlig utveckling och samordning av stadens IT-administration, datateknik, teleteknik och IT-administrationens dataprogram. Direktör för IT-administrationen Ylä-Jarkko Antti IT-administrationschef Polttila Hannu-Pekka INVÅNARSERVICEN Konvaljvägen 13, III vån., Vanda främjar sysselsättning, delaktighet och en fungerande mångkulturalism. Utvecklar både informationsservicen riktad till kommuninvånarna och organisations- och frivilligverksamheten. Biträdande stadsdirektör Nygren Heidi Verksamhetsområdets sekreterare Theman Jaana Enheten för stadskultur och evenemang svarar för att ordna evenemang som omfattar hela staden och samarbetet med företag och olika samarbetsparter i anslutning till evenemangen. Producent Kinos Tuula

34 Sysselsättningsservicen svarar för att främja sysselsättningen i staden och bl.a. för den rehabiliterande arbetsverksamheten och Servicecentret för arbetskraft (TYP). Bistår organisationer, föreningar och företag i sysselsättningen av långtidsarbetslösa. Chef för rehabiliterande arbetsverksamheten Sippola Camilla Kommuninvånarservicen utvecklar informationen, uträttandet av ärenden och närdemokratin, så att servicen och beslutsfattandet är lätta för kommuninvånarna att ta till sig. Direktör för kommuninvånarservicen Lehtonen Iiris Rådgivnings- och e-tjänster Servicechef Hörkkö Tiina Registraturen mottar bl.a. kommuninvånarinitiativ och svarar för stadens officiella anslagstavla. Registrerar ärenden och handlingar som anknyter till beslutsfattandet i stadens förvaltning. Samservice Samservicen tillhandahåller ett mångsidigt serviceutbud av kommunala och statliga tjänster centraliserat och nära kommuninvånarna. Serviceförman Baumgarten Heidi Samservicekontoren: Dickursby, Banvägen 7 (Resecentrum) Korso, Gråsiskvägen 14 (Lumo) Myrbacka, Gillerstråket 6 (Myrbackahuset) Ekonomi- och skuldrådgivning Stationsvägen 10 A, 2. vån. erbjuder kommuninvånarna rådgivning för att förebygga och sköta överskuldsättning samt bistår skuldsatta när det gäller att ordna med skuldsanering. Telefonrådgivning mån., tis. och tor. kl Social- och patientombudsmannen ger invånarna råd om deras rättigheter som klienter inom social- och hälsovården. Patientombudsman

35 Telefonservicen förmedlar de samtal som kommer in till telefonväxeln och hänvisar kommuninvånarna vidare i olika ärenden. Kontaktkoordinator Miettinen Sirkka Administrationen av organisationslokaliteter Raita Harri Användartider Skomars, Lill-Bulders och Mölandet. Områdes- och samfundsservicen svarar för verksamheten i de sju områdeskommittéerna och den svenskspråkiga Svenska kommittén. Utvecklar kanaler för påverkan och deltagande i de olika områdena. Samordnar frivilligverksamheten och samfundsarbetet samt verksamheten i invånarlokalerna Myyrinki, Tuulikontti och Kafnetti. Områdesservicechef Syvärinen Katja Områdeskommittéerna (se sidan 11) arbetar för att invånarna ska trivas bättre och ha bättre möjligheter till påverkan i stadens olika områden. Beviljar på basis av ansökningar områdesmedel för att ordna olika evenemang. Områdeskoordinator Kalliomaa Pilvi Mellersta Nylands räddningsverk fungerar som sitt områdes övergripande räddningsmyndighet. Till verksamhetsområdet hör, utöver Vanda, dessutom Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby. Räddningsdirektör Vänskä Pekka Brandmästare Eriksson Niklas Företagshälsan svarar för att ordna de företagshälsovårdstjänster som staden ansvarar för och de tjänster som stöder dessa samt för att producera företagshälsovårdstjänsterna för stadens anställda. Tf. direktör för företagshälsan Hovi Anne-Marie

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid...

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid... Vanda i fickformat Innehåll Område och miljö... 2 Vandas 12 vänorter... 2 Befolkning... 4 Boende... 6 Utbildning... 8 Inkomster... 8 Arbetsmarknaden... 9 Kultur och fritid...11 Dagvård...12 Social- och

Läs mer

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år

30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år 30.5.2013 02 I detta nummer 2 Premiär för Ros och ris spalt 3 Viceordförandes Av Hans Markelin av Svenska 4 Presentation kommittén 5 Aktuellt Dags att skicka in förslag till årets Vandalax! Vandalaxen

Läs mer

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad 2 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad 2 2.2 En tvåspråkig stads åligganden

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ

VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL 14 17 MAJ VandaNytt 1 2015 START FÖR ÖPPET DAGHEM I ROSENDAL OCH DICKURSBY I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Ny chef på Vanda musikinstitut 5 Engagerad musikpionjär blev årets Vandalax 6 Vanda stadsfestival Earth Hour

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Protokoll 94 1(8) Fullmäktige. Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Protokoll 94 1(8) Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde Tid Torsdag 7.5.2015 klockan 15.00 Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo Närvarande Aikkinen Ilmari Alatalo Matti Haukilahti

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2012

VANDA STADS BOKSLUT 2012 VANDA STADS BOKSLUT 2012 Stadsfullmäktige 20.5.2013 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad

Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad Innehåll 1. Inledning - Finlands ansikte mot omvärlden 3 2. Det nuvarande samarbetet i huvudstadsregionen 4 3. Kommun- och servicestrukturreformen i regionen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer.

Hanna Kattainen har utnämnts till chef med ansvar för godkännande av revisorer. REVISION 2/2012 29.2.2012 INNEHÅLL Ny organisation för :s sekretariat... 1 CGR-revisorernas anmälningar av uppgifter som ska inlämnas för tillsynen... 1 Anmäl alltid ändringar i kontaktuppgifterna till...

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Plats: Stadshuset, stadskansliets mötesrum, Ystadsgatan 3, Ekenäs Tid: Torsdagen 10.4.2014, kl. 13.00-15.00.

Plats: Stadshuset, stadskansliets mötesrum, Ystadsgatan 3, Ekenäs Tid: Torsdagen 10.4.2014, kl. 13.00-15.00. Plats: Stadshuset, stadskansliets mötesrum, Ystadsgatan 3, Ekenäs Tid: Torsdagen 10.4.2014, kl. 13.00-15.00. Medlemmar: Ersättare: Stig Nyberg, ordförande Viva Stenvall (Tenala-Bromarf pensionärer r.f.)

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012

SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012 SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete SOS Österbottens delprojekt Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012 Tid: 29.05.2012 kl. 13:00-15:15 Plats: Vasa socialcenter/mötesrum

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

- på väg mot något nytt -

- på väg mot något nytt - - på väg mot något nytt - Kyrkslätt i siffror 2010 En framgångsrik havskommun Kyrkslätt utvecklas ständigt. Här möts det rika kulturarvet och dagens utmaningar. Kommunen erbjuder utmärkta tjänster och

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05 20.10.2011 05 SVENSK SUPÉTRÄFF MED DANS Fredagen den 4 november kl. 18.00 23. 30 på Vanda lantbruksmuseum, Maijusalen, Nybackagränden 2, Vandadalen Program Årets Vandalax kungörs Sång/allsång/snapsvisor

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

I detta nummer DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! KOM MED PÅ VANDA-RÅDSLAG! Ledaren. Områdena Kivistö och Håkansböle

I detta nummer DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! KOM MED PÅ VANDA-RÅDSLAG! Ledaren. Områdena Kivistö och Håkansböle 1 2014 I detta nummer Ledaren Områdena Kivistö och Håkansböle Aktuellt - Vandasällskapet - Händelserikt på skol- och..dagvårdsfronten i Vanda Evenemang DELTA I VÅRENS STADSFESTIVAL! Vandaföreningar! Det

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) Stadsfullmäktige Kj/21 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (13) 277 Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om befriande av det offentliga rummet från kommersiell reklam HEL 2012-002570 T 00 00 03 Beslut Behandling

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2013

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2013 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2013 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 29.4.2014 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 LEDARSKAPET I FOKUS... 4 1.1 Revisionsnämndens strategienkät till

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

187 FASTIGHETSCENTRALEN

187 FASTIGHETSCENTRALEN 187 FASTIGHETSCENTRALEN 188 15 FASTIGHETSCENTRALEN TOTALT 189 Ansvarig: Mika Savolainen Verksamhetsorgan: Fastighetscentralsnämnden Ordförande: Jari Sainio Anslag BS 2009 BDG2010 NDN2011 BDG2011 EP 2012

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper

INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD. 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper INFORMATIONSPOLITISKT PROGRAM FÖR NYKARLEBY STAD Godkänd av stadsfullmäktige 31.3.2005 1. INLEDNING 2. PRINCIPER OCH MÅLSÄTTNINGAR 2.1. Öppenhet 2.2. Innehåll och målgrupper 3. ORGANISATION 3.1. Tjänsteman

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Arbete i temagrupper. Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017. Version 040413

Arbete i temagrupper. Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017. Version 040413 Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017 Arbete i temagrupper Version 040413 Under varje tema kommer en kärngrupp på cirka 10 personer att arbeta intensivt med strategin. Kärngruppens alster

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer