I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30.5.2013 02. I detta nummer. Svensk info. 2 Premiär för Ros och ris. kommittén. 5 Aktuellt. 6 Helsinge svenska samskola 50 år"

Transkript

1 I detta nummer 2 Premiär för Ros och ris spalt 3 Viceordförandes Av Hans Markelin av Svenska 4 Presentation kommittén 5 Aktuellt Dags att skicka in förslag till årets Vandalax! Vandalaxen är en utmärkelse som Svenska kommittén i Vanda tilldelar för tionde gången. Svenska kommittén har beslutat att utmärkelsen årligen ges till en person som gjort en betydlig insats för Vandasvenskarna. Utmärkelsen tilldelas traditionsenligt under Svenska veckan (vecka 45). Tidigare år har följande personer utsetts: 2004 Ulla-Stina Westman 2005 Gustav Härmälä 2006 Lucas Snellman 2007 Gunnar Weckström 2008 Ragni Lager-Nyman 2009 Håkan Wikman 2010 Maj-Britt Vääriskoski 2011 Gustav Åstrand 2012 Sven-Erik Nylund 6 Helsinge svenska samskola 50 år 7 Föreningarna informerar 8 Evenemang Svenska kommittén väljer genom röstning Vandalaxen 2013 vid sitt sammanträde onsdagen den Nomineringsförslag med motivering kan skickas fram till den till: områdeskoordinator Pilvi Kalliomaa, Svensk info Svensk info ger service på Öppet: mån.-fre. kl Kontakta svenska. Du får bl.a information om kontaktpersoner, föreningar och evenemang i Vanda. Svenska veckan firas i november Kulturevenemanget Svenska veckan firas i år vecka 45. Programmet kan läsas både i Vanda Nytt och på webben på adressen: fi närmare evenemanget. Ni får gärna komma med programförslag. Kontakta områdeskoordinator Pilvi Kalliomaa: tfn ,

2 infosidan Kom efter ditt eget Sportkort 70+ Alla Vandabor som fyllt 70 år får ett Sportkort till stadens simhallar och gym. Sportkortet avhämtas på samservicen i Dickursby, Korso eller Myrbacka eller Vandainformationen. När du löser ut kortet ska du ha identitetsbevis och ett fotografi med dig, eftersom kortet är personligt, hemortsrätten i Vanda kontrolleras dessutom vid samservicen. Förmåner med Sportkortet gratis inträde till Vandas simhallar och gym vardagar (mån fre) före kl. 16. till Korso simhall kommer man in med kortet under öppettiderna (mån tors. kl , fre 17 20) gratis gymträning Simhallarna: Dickursby, Håkansböle, Myrbacka, Mårtensdal, Korso Gym vid simhallarna: Dickursby och Myrbacka Mer information: tfn eller simhallarnas biljettförsäljning. DICKURSBY MARTHAFÖRENING Vill du bli martha? Välkommen med i Dickursby Marthaförening! Vi träffas 1-2 ggr/månad på Helsinggård i Dickursby. På våra möten brukar vi diskutera, handarbeta, lyssna på föredrag, pyssla eller koka mat tillsammans. Vi gör också utflykter eller besöker utställningar. Mer info ger vår ordförande Elin Rönnholm, tfn Bli smarthare, gladare och starkare - bli martha! 2

3 viceordförandes spalt Vanda Nytt 2013 Ansvarig utgivare: Svenska kommittén Redaktionen: Solveig Halonen Mona Lanaéus Matias Sandström Ulla Sajaniemi Pilvi Kalliomaa Prenumeration: Ombrytning: Jan Grönqvist Pärmbild: Jan Grönqvist Tryckeri: Vanda stads tryckeri: Material: Bilder: Jpeg & PDF Text: MS Word OpenOffice (ODT). Nästa nummer: Deadline: Bästa Läsare. Ordförandes spalt är denna gång viceordförandes. I Svenska kommittén jobbar alla medlemmar. Endast så och i växelverkan med invånare och sammanslutningar kan vi förverkliga våra gemensamma mål. Vanda-rådslaget hölls på stadshuset helt planenligt den 7 maj. Målet var att tillsammans konstatera, vad som är positivt i Vanda, vilka verksamheter och tjänster kräver en förbättring och hur dessa åtgärdas. Rådslaget var en lyckad tillställning. Andan var positiv. Stora och små saker togs upp. Grupparbetena dokumenterades. En allmän åsikt var den, att Vanda stads tvåspråkighetsprogram bör följas. Staden skall på eget initiativ se till att de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken. Invånarna skall betjänas på både svenska och finska. Svenska kommitténs uppgift är nu att analysera alla åsikter och skrida till nödvändiga och möjliga åtgärder. Svenska kommittén beaktar i sin utvecklingsplan alla åsikter som framfördes. Vi kan lyckas. På Svenska kommitténs vägnar önskar jag er en trevlig sommar. Hans Markelin Svenska kommitténs viceordförande tfn Ros & ris Nu har du möjlighet att kommentera i Vanda Nytt. Ge ros eller ris om svenska ärenden i Vanda. Skriv kort! ( tecken inkluderande mellanslag). Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna. Alla bidrag bör vara försedda med avsändarens namn och kontaktuppgifter, men bidraget kan undertecknas med endast förnamn. Bidrag till ros eller ris kan mejlas till Tack till Vandasällskapet för den fina broschyren om Helsinge kyrkoby. Egna färger för de jämlika språken. Fint i vår internationella tvåspråkiga stad. Mona 3

4 svenska kommittén I förra numret ( ) presenterades Svenska kommitténs medlemmar. Nedan presenterar sig resten av Svenska kommitténs medlemmar. Övre raden från vänster: Stadsstyrelsens representant Patrik Karlsson, Max Mannola, sekreterare Tuula Kinos, Ros-Britt Kangas, Mona Lanaéus, Mae Cedercreutz-Pesonen, Fredrik Wickholm, Matias sandström. Nedre raden från vänster: Aimo Junnila, Hans Markelin, Solveig Halonen, områdeskoordinator Pilvi Kalliomaa,Ulla Sajaniemi. Medlem Matias Sandström Jag är uppvuxen i Oravais, Österbotten och inflyttad till Vanda Vår tvåspråkiga familj med tre barn i åldern 6-12 bor och trivs sedan 2007 i Backas. Jag är till utbildningen ekonom och jobbar med bokföring och internredovisning. Politiskt representerar jag SFP och har tidigare suttit två perioder i undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion. Till mina intressen hör bl.a. litteratur, främst historia. Annat trevligt är småreparationer på vårt hus, uteliv på sommarstugan, bärplockning, samt motions- och styrketräning. Ulla Sajaniemi Hej, jag heter Ulla Sajaniemi. Jag är modersmålslärare (finska) till yrket och undervisar i Helsingfors. Jag bor i Markulla och har två barn i min familj. Jag är intresserad av samhälleliga frågor. Jag tycker om att läsa och simma, också vinterbada. Jag är intresserad av att måla tavlor. Mitt politiska parti är Sannfinländarna (PS). Jag är bl.a. reservfullmäktig och medlem i undervisningsnämnden. Suppleanter Göran Härmälä Jag är Göran Härmälä, pensionerad jordbrukare från Sottungsby, har ett litet enmansföretag som sysslar med trädfällningar och fastighetsjobb. Sitter tredje perioden i fullmäktige för SFP, är medlem i stadsplanenämnden, fungerar som ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp och kommunorganisation. Är också ordförande för 4 Helsinge Lantmannagille r.f. som bl.a. driver Vanda Lantbruksmuseum. Malin Hauk 36-årig kulturgeograf bosatt i Lövkulla. Genom mina tre pojkar har den svenska servicen i Vanda för barn och unga blivit bekant. Jobbar som studiehandledare på Hanken. Reser ofta, främst till släktingar i Tyskland, läser deckare och motionerar. Representerar SFP. Sven-Erik Nylund 76 år, pensionär, sjökapten. Född i Helsingfors, skolgång i Ekenäs och flyttade från Åbo till Vanda Arbetat till sjöss under åren därefter fackföreningsanställd på Finlands Skeppsbefälsförbund till pensionering. Anslöt mig till SDP Haft förtroendeuppdrag i Vanda, bl.a. i skolnämndens svenska sektion, biblioteksnämnden, vuxenutbildningsinstitutets direktion och ordinarie medlem i Svenska sektionen åren Tre gånger kandidat i kommunalvalen. Har gett ut sex böcker om sjöfart. Segling och skärgårdsliv hör till mina intressen. Utnämnd till Vanda lax Petteri Eränkö Monica Friberg-Välimäki Anneli Karlsson Klaus Kojo Lauri Rantalainen Stig Kumlin Maija Vanhanen Stadsstyrelsens representant Patrik Karlsson Bor i Håkansböle med min familj, jobbar som föreståndare vid Västersundoms skola. Sitter nu tredje perioden i fullmäktige som svenska folkpartiets representant och nu första perioden som ordinarie medlem i stadsstyrelsen. Har varit ordförande för Svenska kommittén, Har fungerat som stadstyrelsens representant sedan 2009 i Svenska kommittén. Mina intressen är bl.a. sång och musik samt stugliv. Ersättare Pirkko Kotila Journalist. Bor i närheten av Dickursby. Partiet är Vänsterförbundet. Hobbyn, litteratur, musik, teater och tycker gärna om att vandra i naturen. Nuförtiden älskar jag speciellt mycket de svenska författarna Vilhelm Moberg och Kerstin Ekman samt den kanadensiska novellförfattaren Alice Munro. Tycker om att titta på filmer, också ishockey och fotboll om det finns tid. Intressen: samhällsfrågor, jämlikhetsfrågor, läsfärdighetsfrågor ("in the South") samt Afrika överhuvudtaget. Byter hem med utlänningar och älskar bergen (som inte finns på Mellersta Österbotten varifrån jag kommer). Protokollförare Tuula Kinos Jag heter Tuula Kinos, har bott i Vanda i 24 år och är nu bosatt i Tavastby. Är Svenska kommitténs sekreterare och arbetar som producent på Vanda stad. Till mina intressen hör att cykla, gå på gym, göra långlänkar med min hund Manta, läsa och studera.

5 aktuellt H E L S I N G G Å R D I D I C K U R S B Y F Y L L E R Å R. Föreningslokalen Helsinggård firar 100 års jubileum lördagen den 31 augusti Huset byggdes under en tid av stora förändringar i samhället, där också den svenskspråkiga allmogen vaknade till insikt om sina egna behov. I huset har, i ungdomsföreningens regi, verkat en mängd olika grupper som sångare, marthor, dansare, teaterintresserade, lekskola, ungdomsklubbar, idrottare, bröllop och födelsedagsfester m.fl. Dickursby Ungdomsförening inbjuder nu samtliga aktörer till sitt jubileum på lokalen lördagen den 31 augusti klockan 13. Särskilt välkomna är alla tidigare vaktmästare. Arkeolog Andreas Koivisto belyser samhället där huset byggdes, fil.mag Ulla-Stina Westman redogör för vem som byggde huset, lektor emeritus Lars Wikström beskriver husets leverne i hundra år och Birgit Hämäläinen (f Markelin), som bodde i huset i sjutton år, berättar om hur det var att bo på Helsinggård. Helsingebygdens kör och Duf Square Dancers uppträder. Kaffeservering. Text Lars Wikström I MYRBACKA BIBLIOTEKETS DATAVERKSTAD IT-KURSER PÅ SVENSKA. ALLA KURSER ÄR AVGIFTSFRIA Tisdag kl Webb-TV Vad är Webb-TV? Vi bekantar oss med Webb-TV. Tisdag kl Surfplatta Vi bekantar oss med surfplattan, eller pekplattan som styrs med hjälp av fingertopparna. Tisdag kl Textbehandling Word Vi skriver och redigerar text, infogar bilder och sparar dokument. Anmälningar: eller via webbwn Förfrågningar: kursledare Eija Koroleff tfn (09) kursledare Yrsa Holmström tfn (09) Adress: Myrbacka bibliotek, Påltorget 3, 2 våningen, Dataverkstad Helsinge-Tusby Ungdomsförbund ordnar den svenska allsångsaftonen onsdag kl vid gamla kvarnen i Helsinge Kyrkoby. Som allsångsledare fungerar Gunnar Weckström. Svenska kommittén stöder evenemanget. Prenumerera på Vanda Nytt tfn. (09) Stationsvägen 6 A Vanda 5

6 presentationen Helsinge svenska samskola 50 år sammankallade skolans fäder Bertel Johanson och Lars Löfgren ett allmänt möte på Midgård, där man beslöt starta en svensk mellanskola i dåvarande Hel singe. I Helsinge (Vanda) fanns dåförtiden hela 7 folksko lor, men inget läroverk. Vid detta möte valdes redan en styrelse för den garantiförening som skulle bildas och till ordförande valdes byggmästaren Lars Löfgren och till sekreterare valdes folkskolföreståndaren Bertel Johanson. Lars Löfgren omkom emellertid några dagar efter detta möte och till ordförande för både Helsinge svenska samskolas garantiförening rf. och sedermera till ordförande för skolans direktion valdes Sten-Olof Westman. 4-5 juni 1963 inleddes verksamheten i Helsinge svenska samskola med inträdesförhör, dvs. prov i läs ning, rättskrivning, huvud räk ning och mekanisk räkning. Den 2 september, 1963 inledde 40 förhoppningsfulla ettor sin skolgång i Prost gården där vi verkade i några veckor innan vi kunde flytta in i Kap lansgården Nilsas. Gymnastik- och slöjdundervis ningsutrym men fanns inte alls på Nilsas utan undervisningen i de här ämnena skedde på Midgård, som låg över 1 km från skolan. De två sista åren hade vi dessutom tillgång till en barack på Nilsas. Nilsasepoken i skolans historia varade i 4 år. År 1967 när skolan inledde sitt 5 skolår stod äntligen det nya skolhuset färdigt och vi elever och lärare bar alla inventarier från Nilsas till nya skolan. Utrymmena där stod i en så grov kontrast till det vi var vana vid från Nilsas, att vi tyckte att allt var så otroligt stort, rent och fint, att vi inte kände oss riktigt hemma här. Tänk innetoaletter, festsal, matsal, specialklassrum mm. och det var passligt varmt. Man bara undrade!!! År 1968 dimitterade vi våra första elever från mellanskolan (motsvarade grundskolan) och samma år fick vi gymnasierättigheter och 1971 dimitterade vi våra första 8 studenter. Skolhuset blev trångt och 1975 fick vi till stånd en tillbyggnad, den s.k. nya delen med tandläkarmottagning, språklaboratorium, biologi salar och mindre klassrum infördes grundskolan i Vanda och Helsinge svenska samskola delades upp i Helsinge högstadieskola med Birgitta Dahlström som rektor och i Helsinge gymnasium med mig som rektor. Lämpligt till skolornas 30-årsdag fick gymnasiet paviljongen på skolgården. Den var en tillfällig lösning som nästan kunde betraktas som permanent, för den stod där i ett femtontal år. Grundskolans hus genomgick en grundlig sanering i början av 2000-talet och det fungerar nu mycket tillfredställande. Äntligen hösten 2009 fick Helsinge gymnasium sin egen skolbyggnad och alla som jobbar i den är ense om att först nu har skolan fått tidsenliga gymnasieutrymmen. Mycket mera kunde berättas om skolornas utveckling under de gångna 50 åren, men det kan senare i år läsas i en utförligare berättelse i Vandasällskapets årsbok Helsingin pitäjä - Helsinge Gunnar Weckström Lärare Rektor

7 Forna elever, lärare och personal, direktionsmedlemmar, vänner av Helsinge svenska samskola, Helsinge skola och Helsinge gymnasium Din skola firar 50 års jubileum fredagen kl.19 på Fur Center i Vanda. Mer information om amnälan finns på skolans hemsida från och med Festkommittén VÄLKOMMEN! Sommarsamling i samarbete med Folkhälsans sommarcafé onsdag 19.6 kl. 14 i Folkhälsanhuset i Dickursby, Vallmovägen 28. Allsång, andakt och kaffeservering. Diakon Carita Dahlberg medverkar. Sommarsamling i Bagarstugan, Kurirvägen 1 onsdag 31.7 kl. 14. Kaj Anderson och Annakatri Aho medverkar, Kaffeservering. Församlingen har dagklubb för barn i 2,5-6 års åldern. I klubben får barnen pyssla, spela, leka, sjunga och lyssna till bibelberättelser. Vi äter ett litet mellanmål som barnen har med sig hemifrån. Dagklubben i Dickursby är på tisdagar och torsdagar kl Dagklubben i Mårtensdal, Martinristi församlingslokal, är på måndagar, onsdagar och fredagar kl Priser: 3 ggr/vecka 100 /termin, 2 ggr/vecka 65 /termin, 1 gång i veckan, 40 /termin. Vi tar nu emot anmälningar till hösten! Anmäl till Alexandra Blomqvist, tfn , e-post: Välsignelse av nya ettor. Är det någon i er familj som på hösten tar det stora steget att börja skolan? Hela familjen är välkommen tisdag 13 augusti kl. 18 till Helsinge kyrka S:t Lars för en liten andakt där de nya ettorna blir välsignade. Ingen förhandsanmälning. Höstlovsläger på Sjömansro. Välkommen med på höstlovsläger du som går i åk 1-6! Lägret är på Sjömansro i Lappvik, Hangö Vi startar onsdagkväll med gemensam busstransport. Lägret kostar 45. Syskonrabatt 15. Anmälningar och frågor riktas till ungdomsarbetsledare Daniela Hildén tel eller e-post: Vanda svenska församling ordnar ett familjecafé i Dickursby kyrka i konferensrummet på torsdagar kl Terminen startar Till familjecafeét kan man komma och umgås med andra i samma livssituation eller bara få en stunds avkoppling i vardagen. Barnen kan leka och samtidigt få kontakt med andra barn. Församlingen bjuder på kaffe och te med dopp. Kontaktperson Alexandra Blomqvist,

8 60 byar mel. "Glada Änkan" byar vi besjunger i denna sång 60 byar - som du ser blir sången lång Vanda är ju vidsträckt, här blandas högt och lågt, nytt och gammalt, fult och vackert, och hundra språk! Alla längs i öster har vi Sottungsby en gammal by, men Håkansböle rätt så ny Västerut finns Friherrs, Råtorp, Tavastby, Gamla hemman fått ge vika för Mårtensby Mitt i världens medelpunkt är Kyrkoby, Näst intill är Rosendal och Skattmansby, Fattigbacka, Tolkby, Brutuby, Vinickby, Bäckby- och så stadens centrum: Dickursby. Upp i norr mot gränsen har vi Ripuby, Reuna, Sjöskog, Königstedt och Käinby, Katrineberg och Västra, Kongobergens skog, - Kivistö och Kannisto finns också nog 5. Biskopsböle, Övitsböle, Sillböle, Simonsböle, Haxböle och Lövkulla Sandkulla och Björkby, Räckhals och Rödsand, Bussen den går ofta dit, Till Nissbacka - ibland. 6. Turen går till Gruvsta, Klippsta, Stenbacka, Varistorna, Mårtensdal och Myrbacka. Förr man plocka' svam där, som nya byar kom, som svampar upp ur jorden, under förra millenium. 7. Ännu har vi Rosendal och Brännberga, sista anhalt: Furumo, för somliga. Vandaforsen, Korso, Gladas, Asola, Hasselbacken, Håltall, och framför allt: 8. Petas, Pellas, Nissas, Myras, Erikas, Lassas, Backas, Gollas, Jönsas, Markusas, Harpars, Yvlas, Grotens, Hommas, Petas- Guss Många namn dit minnen bär, men ingen buss. 9. Nu har vi besjungit Vanda, kors och tvärs, de lustigaste namn finns i vår sista vers: I Öst finns VÄSTERsundom, "Sexan" är en gran! Sist på listan: nytt och gammalt- "Aviapolis" * och - BISA. * *uttalas me BEtoning på första stavelsen. Copyright Nina Fogelberg Nina Fogelberg som skrivit Vanda texten berättar att idén till sången kommer från en bröllppsmiddag på Gotland där man sjöng om Gotlands socknar till denna melodi. När man hörde sin socken nämnas steg man upp. Det är fritt att använda sången bara man nämner upphovskvinnan i sammanhanget.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05

4 Hela programmet SVENSKA VECKAN I VANDA 20.10.2011 05 20.10.2011 05 SVENSK SUPÉTRÄFF MED DANS Fredagen den 4 november kl. 18.00 23. 30 på Vanda lantbruksmuseum, Maijusalen, Nybackagränden 2, Vandadalen Program Årets Vandalax kungörs Sång/allsång/snapsvisor

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare.

Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning. Profilen: Fredrik Lindgren. Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare. Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 8/14 4 Profilen: Fredrik Lindgren 10 Bakom vitrinerna 16 Fortsatt diskriminering av ledarhundsförare Innehåll Nr 8 september 2014 Ledaren 3 Bemötande

Läs mer

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd

Synskadade. 12 Bamsegruppen. Finlands. Nr 5 maj 2010. Arto Vanhanen hedersordförande. dansar i New York. ger föräldrastöd Nr 5 maj 2010 Finlands Synskadade 4 Synskadade barn dansar i New York 7 Arto Vanhanen hedersordförande 12 Bamsegruppen ger föräldrastöd Innehåll Nr 5/10 3 4 7 10 12 16 18 20 23 24 Ledaren: Mission och

Läs mer

En rolig dag. Det här gör vi om, sa alla som för första gången provat på att åka skidor i Vedbobacken. Läs om Johannas initiativ på sidan 6.

En rolig dag. Det här gör vi om, sa alla som för första gången provat på att åka skidor i Vedbobacken. Läs om Johannas initiativ på sidan 6. TEMA: FRAMTIDSTRO 1 OMRÅDES FRÅN VÄSTERÅS STAD I DETTA NUMMER LEDAREN 2 UPPSNAPPAT 3 PROFILEN 4 AKTUELLT 5 REPORTAGET 6 INTERVJUN 7 PLATSEN 8 BLANDAT 10 PÅ GÅNG 12 Petter fångade elevernas intresse BLANDAT

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Varför kyrka? 2 Flyttfågel som vill landa 4-5 Ettornas välsignelse 8 Välsignelse inför skolstarten i Sibbo kyrka www.sibbosvenskaforsamling.fi 4/2013 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING

VINGSLAG 1-2012. Med kärleken som drivfjäder Margareta minns. Pyssligt sportlovsläger på Lyan. Stöd Gemensamt Ansvar! KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING VINGSLAG 1-2012 Stöd Gemensamt Ansvar! Med kärleken som drivfjäder Margareta minns Pyssligt sportlovsläger på Lyan Vår Regina tar farväl Aktuellt under våren och sommaren

Läs mer

KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010

KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010 V KYRKSLÄTTS SVENSKA FÖRSAMLING INGSLAG 4-2010 Kungörelse om sammanställning av kandidatlistor Sammanställningarna av kandidatlistor för församlingsvalet i Kyrkslätts svenska församling 14 15.11.2010 finns

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

Tävlingsbidrag: Den aktiva skolan. Samarbete mellan S:t Olofsskolan och Åbo Underrättelser

Tävlingsbidrag: Den aktiva skolan. Samarbete mellan S:t Olofsskolan och Åbo Underrättelser Tävlingsbidrag: Den aktiva skolan Samarbete mellan S:t Olofsskolan och Åbo Underrättelser S:t Olofsskolan har ett sedan länge väletablerat samarbete med den svenskspråkiga lokaltidningen i Åbo, Åbo Underrättelser.

Läs mer

Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012

Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012 Uppföljning av intresset för datorer och internetanvändning bland SPF:s medlemmar 2010 2012 Då Svenska pensionärsförbundet inledde sitt IKT projekt hösten 2010 utfördes en enkät för att kartlägga intresse

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans-

Synskadade. Nr 9 oktober 2010 Finlands. Talsyntesen Samuel lanserades. FSS ögonskyddskampanj diskussion i 8. Assistans- Synskadade Nr 9 oktober 2010 Finlands 4 FSS ögonskyddskampanj fem år diskussion i 8 Assistans- 11 Vasa Talsyntesen Samuel lanserades Innehåll Nr 9/10 3 4 8 11 14 16 18 19 20 22 26 27 Ledaren: Läsning för

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Nummer 2 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi är i dag 237 medlemmar i vår förening. Jag leder fortfarande gymnastiken och antalet gymnaster är fortfarande

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 TO 19.3 21 annonsbilaga VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 FRAMGÅNGAR FÖR PARGAS SVENSKA GYMNASIUM Läs mera på sidan 5 OBS! AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN, SIDAN 5 LANDSBYGDS- AVDELNINGEN INFORMERAR Årets

Läs mer

Träskoposten Nr 4 2008

Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 2008 2 Träskoposten Nr 4 2008 Träskoposten Nr 4 Vintern 2008 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson e-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen

Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2009 Bokbussar, hemsidor, processarbete, yrkesexamen Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 7. Korsholms nya bokbuss 8. Biblioteksverksamhet utan gränser

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen!

Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! Länsförbundet i Stockholms län Nummer 3, 2012 FUB på Skansen! 2 Innehåll: 2 3 4-5 6-7 8-9 10-14 14 15 16 Länsförbundet Ordförande har ordet Nationellt kompetenscentrum Anhöriga FUB i Almedalen Skanskendagen

Läs mer

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4

Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är 3 nya sid 4 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 3 Nr 2 maj 2010 Nu med korsord Tre nya och unga företagare i Rengsjö fr v Kristian Jonsson, Stefan Dagh och Stefan Wallin. Var 8:e Rengsjöbo är egen företagare. Här är

Läs mer