Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda"

Transkript

1 Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda

2 Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek, hälsovården, äldreservicen, idrottsställen eller planläggning. Genom att delta påverkar du planeringen, beslutsfattandet och verksamheten i din hemstad och din livsmiljö. De utgör en viktig del av ditt dagliga liv. En gata i vår närmiljö hade en farlig korsning. Jag tog ett initiativ i saken. Staden skred till åtgärder och nu är korsningen mycket tryggare. Satu, Gladas I en korsning i Dickursby var det ofta farliga situationer. Tillbuden berodde på att bilar parkerades i rad vid en smal väg före en korsning. En invånare kom med ett initiativ till staden i ärendet. Tack vare initiativet fick det farliga stället parkeringsförbud och korsningen blev betydligt tryggare.

3 Välj ditt sätt att påverka. 1 Rösta 2 Påverka direkt 3 Agera 4 Skaffa information Jag hoppas att det väljs sådana vuxna till fullmäktige som vill lyssna på de unga. Vi i ungdomsfullmäktige samarbetar intensivt med ledamöterna i fullmäktige. Ungdomsfullmäktige i Vanda var först i Finland med att få yttrande- och närvarorätt vid stadsfullmäktiges sammanträden. Ali, Mårtensdal 1 Rösta Påverka genom att rösta, antingen via dina representanter eller genom att själv kandidera. Ärenden som gäller din hemstad behandlas i stadsfullmäktige nämnderna ungdomsfullmäktige områdeskommittéerna och Svenska kommittén äldrerådet handikapprådet den lokala romska arbetsgruppen och delegationen för mångkulturfrågor Stadsfullmäktige har tillsatt områdeskommittéer för alla storområden i Vanda. Områdeskommittéerna främjar välbefinnandet hos invånarna i sitt område och förbättrar deras möjligheter att delta i frågor som gäller området. De svenskspråkiga i Vanda representeras av Svenska kommittén. Visste du att det är fullmäktige som har den högsta beslutsrätten i Vanda? Fullmäktige väljs i val vart fjärde år. I kommunalvalet får alla rösta som fyllt 18 år och bott i kommunen i fråga 51 dagar före valet. Man behöver inte vara finsk medborgare för att få rösta i kommunalvalet.

4 2 Påverka direkt Ta ett invånarinitiativ ge kundrespons ta ett initiativ om kommunal folkomröstning skriv en adress begär omprövning eller ta direkt kontakt med en tjänsteinnehavare eller beslutsfattare. Visste du att en invånare har rätt enligt kommunallagen att ta initiativ i frågor som gäller stadens verksamhet? Initiativet registreras och ges till verksamhetsområdena för beredning. Efter detta besvaras initiativet. En sammanställning över invånarinitiativen ges årligen till fullmäktige för kännedom. Initiativen ska lämnas in skriftligen. De kan formuleras fritt men initiativtagarens namn ska framgå. Initiativ kan lämnas in elektroniskt eller till stadens registratur eller till samservicen. Vår närpark var i dåligt skick så vi tog ett initiativ i saken. Nu har parken iståndsatts till en trivsam plats som alla invånare kan njuta av. Sakari, Dickursby Fornparken i Ånäs var i dåligt skick. En lokal förening ville rusta upp parken och göra den trivsam. Ett initiativ togs och föreningen utsågs till fadder för parken. Parken som ligger vid Kervo å röjdes och snyggades upp genom frivilligt arbete i samarbete med staden. Nu är parken trivsam igen och kan användas av alla invånare.

5 3 Agera Påverka genom att vara aktiv. Delta i föreningars och organisationers verksamhet. Använd invånarlokaler. Delta i invånaraftnar och -forum och i invånarråd. Besvara invånar- och kundenkäter. Delta i diskussioner i webben. Delta i samplanering, i öppna planeringstävlingar och i talkoarbete i din närmiljö. Bekanta dig med olika slags lokala projekt. Dessutom för barn och ungdomar: Påverkardagen och mini-påverkardagen elevkårerna ungdomslokalernas påverkargruppar och husmöten och barnens expertgrupp. Av eleverna i Vierumäen koulu fick jag ett initiativ om att montera en hastighetstavla vid skolvägen. Tack vare initiativet får Fallbackavägen en hastighetstavla så snart de statliga myndigheterna gett tillstånd. Hillevi, Vanda stads trafikplanering Visste du att det varje år ordnas egna påverkardagar för barn och unga. Där får barn och unga i åldern 5 17 år göra beslutsfattarna medvetna om viktiga saker via frågor, förslag och initiativ. På det sättet får tjänsteinnehavarna och beslutsfattarna information om saker som är viktiga för barn och unga.

6 4 Skaffa information Det saknades en webbgemenskap i Aviapolis. Vi startade en Facebookgrupp där vi aktivt utbyter information om aktuella saker i området. I Facebook utvecklade vi en idé om ett stort lopptorgsevenemang i området. Jaana, Backas Visste du att fullmäktiges och de övriga förtroendeorganens föredragningslistor och protokoll är offentliga och finns på webben? vanda.fi/beslutsfattande Information om möjligheter att delta och olika vägar att påverka finner du t.ex. på adressen vantaa.fi i Vanda-tidningen i tidningen Vantaa suunnittelee ja rakentaa och andra tidningar i föredragningslistor och protokoll på samserviceställena vid invånaraftnar och forum och i markanvändningens program för deltagande och bedömning.

7 Vanda stad, registraturen Stationsvägen Vanda Ytterligare information vanda.fi Samservicen Nyttiga länkar Information om att delta vantaa.fi/osallistujavaikuta vanda.fi/deltaochpaverka Respons vantaa.fi/palaute vanda.fi/ feedback Initiativ vantaa.fi/kuntalaisaloite vanda.fi/invanarinitiativ För unga vantaa.fi/nuorille/osallistujavaikuta vanda.fi/ unga/delta_och_paverka Rikstäckande påverkningsmiljö på webben otakantaa.fi, otakantaa. fi/sv-fi Sammanställning: Vanda stad / områdesverksamhet, marknadsföringsenheten, informationsenheten / 2012