Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per BILAGA skickas senare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare 2. Delårsbokslut 2 per BILAGA skickas senare. 3. Anpassningskrav, budget Budget Förslag till revidering av reglemente för omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden. BILAGA 379/ Alkohol- och drogpolitiskt program. BILAGA 7. Rutiner för hantering av handkassor 8. Fastställande av arvodesnivåer Inventering av kommunala handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor 287/ Ansökan om tillstånd att bedriva HVB-hem, FYRAN 11. Föreningsbidrag, ansökan från BRIS 12. Komplettering av svar och ny svarstid, Arbetsmiljöverket AIFA 2004/48899, Hagängsgården 13. Komplettering av svar, Arbetsmiljöverket AIFA 2004/50242, enhetschefer inom omsorgen 14. Rapporter 69/ Anmälan av delegationsbeslut

2 16. Delgivningar 17. Kurser/konferenser 18. Övriga frågor Har Du frågor, kontakta Ulla Britt Hånell tfn: eller e-post Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast. Sven-Åke Eriksson Ordförande

3 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (8) ÄRENDE 1 Val av justerare Förslag: Leif Brännström (m). ÄRENDE 2 Delårsbokslut 2 per BILAGA skickas senare. ÄRENDE 3 Anpassningskrav, budget 2005 Enligt beslut av kommunstyrelsen har omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fått ett anpassningskrav på 800 tkr i 2005 års budget. Historik Beslut vid nämndens möte : Uppdra till förvaltningen att fördela anpassningskravet på 800 tkr. Redovisas vid nämndens möte 14 september. ÄRENDE 4 Budget 2006 ÄRENDE 5 379/2005 Förslag till revidering av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. BILAGA Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya tjänstemannaorganisationen. Arbetsgruppens förslag till beslut, daterat :

4 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (8) 1. Godkänna förslag till revidering av reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. 2. Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning till fullmäktige. ÄRENDE 6 Alkohol- och drogpolitiskt program. BILAGA En arbetsgrupp bestående av fyra politiker från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt drogterapeut Dick Lindkvist, myndighetschef Marianne Smed och alkoholhandläggare Inger Nilsen är utsedd att arbeta med att ta fram ett alkohol- och drogpolitiskt program för kommunen. Historik Ett första utkast till alkohol- och drogpolitiskt program redovisades för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ÄRENDE 7 Rutiner för hantering av handkassor ÄRENDE 8 Fastställande av arvodesnivåer 2005

5 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (8) ÄRENDE 9 287/2005 Inventering av kommunala handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor Länsstyrelsen har i regleringsbrevet för 2005 fått regeringens uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen inventera i vilken utsträckning kommunerna har handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. Sammanställningen av resultatet av inventeringen görs i samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 30 september 2005 men länsstyrelsen önskar handlingsplanen senast 22 juni Historik Förvaltningen fick i uppdrag att upprätta en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor vid nämndens sammanträde Vid nämndens möte gick myndighetschef Marianne Smed muntligen igenom ett förslag till handlingsplan och nämndens beslut blev att ärendet åter tas upp 14 september ÄRENDE 10 Ansökan om tillstånd att bedriva HVB-hem, FYRAN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har för avsikt att söka tillstånd för att bedriva HVB = hem för vård och boende, i Fyrans lokaler på Alvägen 12 i Bergsjö. Historik Beslut i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram underlag för ansökan. ÄRENDE 11 Föreningsbidrag, ansökan från BRIS Föreningen BRIS region Nord (barnens rätt i samhället) ansöker om verksamhetsbidrag för arbetet under Ansökan är på 3 kronor per barn i kommunen.

6 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (8) ÄRENDE 12 Komplettering av svar och ny svarstid, Arbetsmiljöverket AIFA 2004/48899, Hagängsgården Arbetsmiljöverket i Falun har tagit del av kommunens skrivelse från 22 juni 2005 men önskar några kompletteringar. Krav 2, 6 och 6 avslutas. Krav 1: Tidpunkt saknas när ett fungerande larm är installerat. Krav 3: Har verksamhetschefen genomfört medarbetarsamtal med sina enhetschefer/arbetsledare? Krav 4: Skickas protokollet från samverkan till det lokala skyddsombudet? Krav 5: Tidplan saknas. Krav 8: Har ni gjort någon riskbedömning? Ny svarstid på detta är 15 september ÄRENDE 13 Komplettering av svar, Arbetsmiljöverket AIFA 2004/50242, enhetschefer inom omsorgen Arbetsmiljöverket i Falun har tagit del av kommunens skrivelse från 23 maj 2005 men vill ha några kompletteringar: Krav 1: Arbetsmiljöverket vill ha den sammanställning och åtgärdsplan som kommunen skulle ha klar den 30 maj samt förtydligande hur kommunen har överfört stora delar av enhetschefernas administrativa arbetsuppgifter till annan person. Krav 2: Revidering av arbetsmiljöansvaret och delegeringen av arbetsuppgifter. Svar på detta önskar Arbetsmiljöverket senast 15 september 2005.

7 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (8) ÄRENDE 14 69/2005 Rapporter 1. Nationella handlingsplanen 2005 (info: Britt-Marie Sjölund). 2. Läkarmedverkan i särskilda boenden (info: Britt-Marie Sjölund). 3. Sjukskrivningstal Klagomålshantering. 5. Personalsituation/förändringar inom OA-förvaltningen. 6. Larm, Hagängsgården. 7. Samlade siffror om arbetsmarknadsläget, augusti BILAGA. 8. Redovisning över familjehem i kommunen (info: Marianne Smed). 9. Svarsbrev till kommunstyrelsen och OA-nämnden inkommet Hospice i Mellannorrland. ÄRENDE 15 Anmälan av delegationsbeslut 1. Myndighetsutskottet Kompetensstegen, ansökan. ÄRENDE 16 Delgivningar 1. Protokoll från Arbetsmarknadsrådet i Hudiksvall-Nordanstig BILAGA. 2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen : Kompetensstegen ett led i utvecklingen av kvaliteten i vård och omsorg om äldre.

8 NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (8) ÄRENDE 17 Kurser/konferenser 1. Från Kommunförbundet Gävleborg: Kommunallagen har ändrats igen! Tid: 27/10 i Sundsvall alternativt 10/11 i Bollnäs. ÄRENDE 18 Övriga frågor

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 1 per 2005-04. Bilaga kommer senare. 3. Begäran om investeringsmedel för Pelletskonvertering, MÅRD. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 18 maj 2005 kl. 09:30 1. Val av justerare 2.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN. 5. Rapporter 16/2004. 6. Nämndsbokslut 2003. (OA 35/2004) Bilaga

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN. 5. Rapporter 16/2004. 6. Nämndsbokslut 2003. (OA 35/2004) Bilaga NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 mars 2004 kl. 08:30 OBS! TIDEN 1. Val av

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 10 november 2004 kl. 09:15 16:50 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer