Föredragningslista 8/14 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014"

Transkript

1 Föredragningslista 8/14 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tidpunkt kl Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets anordnade 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande av föredragningslistan 5. Ekonomiska läget 6. Nyheter från nämnder och arbetsgrupper 7. Beviljande av avsked från ungdomsfullmäktiges förtroendeuppdrag 8. Val av ungdomsfullmäktiges viceordförande 9. Nämndeplatser - val ungdomsfullmäktiges representanter 10. Regeländringsarbetsgruppen 11. BMK 12. Möte med fullmäktigegruppernas ordföranden 13. Ungdomsfullmäktigevalen Borgådagar 15. Nya roll-ups 16. Anskaffning av material för marknadsföring 17. Anskaffning av pinsmaterial 18. Modell för ungas och barns deltagande i Borgå 19. Övrigt 20. Val av nästa mötes plats och tidpunkt 21. Mötets avslutande Närvarande: Nea Hjelt Rebecca Olin Filipp Lindholm Nilo Pukero Lassi Vilenius Otto Lappalainen lämnade Henna Hansen Jasmina Kokkonen Alli Antila kom kl Övriga: Sara Tallsten 1. Mötets öppnande Nea Hjelt öppnade mötet kl

2 Föredragningslista 8/14 2 (7) 2. Mötets anordnande Ungdomsfullmäktige väljer två protokollsjusterare samt rösträknare. Förslag: Alli Antila och Jasmina Kokkonen föreslås till protokollsjusterare för den finska versionen och Henna Hansen för den svenska. Beslut: 3. Mötets laglighet och beslutsförhet Möteskallelsen har skickats åt ungdomsfullmäktigeledamöterna per e-post i enlighet med stadgorna. Ungdomsfullmäktige kan vid behov bjuda in gäster till sina möten samt bevilja dessa närvaro- och yttranderätt. Det förrättas ett namnupprop. Förslag: Ungdomsfullmäktige konstarerar mötet vara lagenligt sammankallat samt beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljas närvaro- och yttranderätt. Beslut: Ungdomsfullmäktige konstarerade mötet vara lagenligt sammankallat samt beslutsfört. 4. Godkännande av föredragningslistan Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning. Beslut: Punkt 19. #NuvatLakiin lades till. 5. Ekonomiska läget Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Från årets början har 4768,37 använts. Kvar finns 6261, Nyheter från nämnder och arbetsgrupper Förslag: Vi lyssnar på representanterna. Beslut: Vi lyssnade på representanterna. 7. Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag Harri Nurmi har anhållit om avsked från Ungdomsfullmäktige.

3 Föredragningslista 8/14 3 (7) Förslag: Harri Nurmi och Matias Muuronen beviljas avsked från ungdomsfullmäktiges förtroendeuppdrag. Beslut: Harri Nurmi och Matias Muuronen beviljades avsked från ungdomsfullmäktiges förtroendeuppdrag. 8. Val av ungdomsfullmäktiges viceordförande Enligt ungdomsfullmäktiges verksamhetsinstruktioner väljer ungdomsfullmäktige bland ordinarieledamöterna en vice ordförande åt sig. "Vice ordförandekandidaterna har rätt att hålla en max två (2) minuters presentation. Även övriga personer kan hålla ett stödtal som kan ta högst en (1) minut. Två stödtal per kandidat tillåts. Ungdomsfullmäktigeledamöterna kan även föreslå någon annan ledamot till vice ordförandekandidat, men personen ifråga måste bestyrka sin kandidatur." Ifall det finns fler än en kandidat förrättas en sluten omröstning. Förslag: Rebecca Olin och Nilo Pukero har ställt upp till viceordförande. Beslut: Nilo Pukero fick 3 röster och Rebecca Olin 5 röster. Rebecca Olin valdes till viceordförande. 9. Nämndeplatser - val av ungdomsfullmäktiges representanter Ungdomsfullmäktige utser sina representanter till stadens nämnder och utbildningssektionerna. Tillstånd att utse egna representanter begärs av de kommunala organen alltid i början av verksamhetsperioden. - Utdrag ur stadgorna. Ifall det finns fler än en kandidat till ett förtroendeorgan avgör lotten. Förslag: Till Finska skolsektionen och Social- och hälsovårdsnämnden väljs nya suppleanter. Beslut: Filipp Lindholm valdes till suppleant för finska skolsektionen och Jasmina Kokkonen till social- och hälsovårdsnämnden. 10. Regeländringsarbetsgruppen Regeländringsarbetsgruppen har arbetat på verksamhetsintruktionerna.

4 Föredragningslista 8/14 4 (7) Förslag: Verksamhetsinstruktionerna godkänns. Beslut: Diskussion fördes och ärendet flyttades till nästa möte. 11. BMK Förslag: Vi diskuterar årets evenemangs natur. Beslut: 22 och reserverade. Borgå TMK (Borgå TalangMästerskapsTävling). En arbetsgrupp lades till bestående av Filipp Lindholm, Nilo Pukero, Jasmina Kokkonen, Henna Hansen, Nea Hjelt och Rebecca Olin. Första mötet ordnas i september. 12. Möte med fullmäktigegruppernas ordföranden 26.8 träffar vi fullmäktigesgruppernas ordföranden i Café Cabriolé kl Förslag: Ungdomsfullmäktiges medlemmar deltar i evenemanget. Beslut: Ungdomsfullmäktiges medlemmar deltar i evenemanget. 13. Ungdomsfullmäktigevalen 2014 Förslag: Vi tar reda på arbetsgruppens tidtabell och nyheter. Beslut: Maria Tamminen bjuder in arbetsgruppen till möte. 14. Borgådagar - feedback Harri, Nea, Henna, Rebecca, Nilo och Maria representerade Nuva den 7.6 i Stadsparken. Förslag: Deras inköp godkänns. Beslut: Inköpen godkändes. 15. Nya roll-ups På förra mötet beslöts det att vi beställer två nya roll-ups. Sara har tagit reda på ett möjligt pris. Förslag: Diskussion angående anskaffningen av nya roll-ups.

5 Föredragningslista 8/14 5 (7) Beslut: Det bestämdes att vi köper två tvåspråkiga roll-ups. Priset är 255 / 2 st. Alli Antila gör ett utkast av designen. 16. Anskaffning av material för marknadsföring Ungdomsfullmäktige har möjlighet att anskaffa förutom kondomer också annat material för marknadsföring, t.ex. godis. Förslag: Diskussion kring huruvida det behövs anskaffas mera material. Beslut: Sara ber om erbjudanden för pennor, slickestickor och tuggummipåsar. 17. Anskaffning av pinsmaterial Ungdomsfullmäktige använde 150 pinsmaterial på Borgådagarna och skulle kunna köpa nya åt Ungdomstjänsterna. Förslag: Vi diskuterar hur mycket vi beställer. Beslut: Ungdomsfullmäktige betalar för 500 st och beställer tillsammans med Ungdomstjänsterna. 18. Modell för barns och ungas deltagande i Borgå Utbildningstjänsterna, ungdomstjänsterna och ungdomsfullmäktige samarbetsplan, genom vilken vi för fram elevernas åsikter om skolan, närmiljön mm. Förslag: Vi bestämmer i vad nuva deltar. Beslut: Ungdomsfullmäktige deltar i områdesmötena. 19. #NuvatLakiin Nuva Ry. ordnar en flashmob som går ut på att ungdomar fotar och laddar upp bilder på sig själv framför stadshus runt om i landet med hashtaggen #NuvatLakiin på sociala medier. Det här händer den 16 september. Förslag: Vi tar reda på ifall Nuva är intresserade av att delta. Beslut: Ledamöterna deltar personligen. 20. Övrigt 20.1 Hamar-resa Borgå stad ordnar ett besök till vänorten Hamar i Norge 31.8-

6 Föredragningslista 8/14 6 (7) Nea Hjelt och Rebecca Olin representerar ungdomsfullmäktige. Båda bloggar under resan Tysklandsresa Baltic Youth Conferance ordnas i Mözen, Tyskland. Nea Hjelt och Rebecca Olin representerar ungdomsfullmäktige. Båda bloggar under resan Marski-kort Nuva har fått ett eget kontokort till Marski ZetCafé Sara berättar Ungdomsarbetsvecka Sara berättar. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Har antecknats för kännedom. 21. Val av nästa mötes plats och tidpunkt Förslag: Vi föreslår att nästa möte hålls den kl Beslut: Nästa möte hålls den kl Mötets avslutande Mötesordförande Nea Hjelt avslutar mötet kl Harri Nurmi Mötets ordförande Maria Tamminen mötets sekreterare

7 Föredragningslista 8/14 7 (7) protokollsjusterare

Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl. 18.01 Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg

Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl. 18.01 Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg Mötesprotokolll 3/15 1 (10) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tid kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets konstituerande 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att bilda förening. Liten lathund

Att bilda förening. Liten lathund Kultur- och fritidsförvaltningen Att bilda förening Liten lathund För att en förening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att medlemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Konstituerande Årsmöte

Konstituerande Årsmöte Konstituerande Årsmöte Nordic Coleoptera Group Gudbrandsdalen, Norge, 20-21 Juni 2011. Närvarande: 15 medlemmar 20 Juni 2011 kl. 18.00. 1 Årsmötet öppnades av interim ordförande Håkan Lundkvist. 2 Årsmötesförsamlingen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer