Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl. 18.01 Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg"

Transkript

1 Mötesprotokolll 3/15 1 (10) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tid kl Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets konstituerande 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande av föredragningslistan 5. Ekonomiska läget 6. Nyheter från nämnder och arbetsgrupper 7. Verksamhets- och budgetplan Utbildning 9. Samarbete med skolorna 10. Inköp av roll-ups 11. TalentFactory och besök av Katarina Broas 12. Konsertarbetsgruppen 13. Plats för ungdomsfullmäktiges representant i stadsstyrelsen och -fullmäktige 14. Borgådagarna 15. Nyheter från kommunikationsgruppen 16. AE-skolans vårevenemang 17. RESPECT-veckan 18. DonFabriken - feedback 19. Nyheter om Sounds 20. Nyheter från de representanter som följer med ungasideer.fi tjänsten 21. Resa till Danmark 22. Södra Finlands Regionförvaltningsverks regionrunda angående förnyandet av ungdomslagen feedback 23. Påverkstad 24. Centralköket situationsöversikt 25. Ungdomarnas landskapsparlamentet Samrbetsforum NuVa ry:s representantråds möte den Mötestrakteringsbudget 29. Övriga ärenden 30. Nästa möte 31. Mötets avslutande Närvarande: Rebecca Olin Laura Penttinen lämnade mötet kl Kerttu Savola Nea Hjelt Joanna Järvinen Lotta Romberg

2 Mötesprotokolll 3/15 2 (10) Markus Kutvonen Juho Koskela Jenny Rahikainen Oliver Saal Paavo Puuronen Miro Sandstrom Juhani Toivonen Hanna Nurmi Veera Granroth Rosanna Halttunen Niki Tähkäpää kom kl Silja Rantala kom kl lämnade mötet kl Mikael Kutvonen kom kl Anuliina Pänkäläinen kom kl lämnade mötet kl Ellen Söderberg kom kl Övriga: Sara Tallsten Katarina Broas kom kl lämnade mötet kl Mötets öppnande Ordförande Nea Hjelt öppnade mötet kl Mötets konstituerande Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer Markus Kurvonen och Mikeael Kutvonen till protokollsjusterare för den finskspråkiga versionen och Rosanna Halttunen för den svenskspråkiga samt Sara Tallsten och Jennifer Smeds till rösträknare. Beslut: Ungdomsfullmäktige valde Markus Kurvonen och Hanna Nurmi till protokollsjusterare för den finskspråkiga versionen och Rosanna Halttunen för den svenskspråkiga samt Sara Tallsten till rösträknare. 3. Mötets laglighet och beslutsförhet Möteskallelsen har skickats åt ungdomsfullmäktigeledamöterna per e-post i enlighet med stadgorna. Ungdomsfullmäktige kan vid behov bjuda in gäster till sina möten samt bevilja dessa närvaro- och yttranderätt. Det förrättas ett namnupprop. Förslag: Ungdomsfullmäktige konstarerar mötet vara lagenligt sammankallat samt beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljas närvaro- och yttranderätt. Beslut: Ungdomsfullmäktige konstarerade mötet vara lagenligt sammankallat samt beslutsfört. De inbjudna gästerna beviljades närvaro- och yttranderätt.

3 Mötesprotokolll 3/15 3 (10) 4. Godkännande av föredragningslistan Förslag: Den utskickade föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning. Beslut: Den utskickade föredragningslistan godkändes som mötets arbetsordning. 5. Ekonomiska läget Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Ärendet förflyttas till nästa möte. 6. Nyheter från nämnder och arbetsgrupper Förslag: Vi lyssnar på representanterna. Beslut: Vi lyssnade på representanterna. 7. Verksamhets- och budgetplan 2015 Förslag: Verksamhets- och budgetplanen har skickats per e-post och Facebook. Vi godkänner verksamhets- och budgetplanen för år Beslut: Vi gick igenom dokumenten. Nea kom med ett förändringsförslag till budgeten, att det från Nuvas spargris skulle flyttas 110 till mötestrakteringsbudget och därmed höja den till 220. Kerttu understödde. Jo (ändringsförslaget): 20 Nej (förslag): 0 Tomma: 0 Vi godkände budgeten och verksamhetsplanen för år Utbildning Utbildningen ordnas 21.3 i Zentra. Den gamla styrelsen gör upp ett program. Tillfället börjar kl. 12 och slutar senast kl. 18. Förslag: Vi går igenom programmet på mötet. Beslut: Vi berättade om det preliminära programmet. (Sounds, PromenadKompis, Nuva ry, mat, evenmang) 9. Samarbete med skolorna

4 Mötesprotokolll 3/15 4 (10) Idén med arbetsgruppen är att tillföra mer samarbete mellan ungdomsfullmäktige och skolorna. Förslag: Arbetsgruppen träffas den kl i Zentra. Till arbetsgruppen hör Sara Tallsten, Kerttu Savola, Joanna Järvinen, Jimi Ylioja, Niki Tähkäpää, Laura Penttinen, Juho Koskela, Markus Kutvonen, Nea Hjelt och Rebecca Olin. På det första mötet väljs en ledare och fortsättningen börjar planeras. Beslut: Rosanna Halttunen gick med i arbetsgruppen. Antecknas för kännedom. 10. Inköp av roll-ups Förslag: Bicca visar upp och beställer de nya roll-upsen. Beslut: Bicca visade den nya roll-up designen. Det diskuterade. Det röstades mellan en suddig och en skarp bakgrundsbild. Röstning: Ja (suddig bakgrund): 10 Nej (skarp bakgrund): 7 Tomma: 3 Vi beställer tvåsprikga roll-ups och flyers. 2 roll-ups och 600 flyers. 11. TalentFactory och besök av Katarina Broas Katarina Broas från Borgå kulturtjänster presenterar sig och berättar om evenemanget TalentFactory. Nuva var med och ordnade förra året och kan vara med i år också. Förslag: Vi lyssnar på Katarina och besluter ifall vi deltar i år eller inte och ifall konsertarbetsgruppen kan representera ungdomsfullmäktige i TalentFactorys arbetsgrupp. Beslut: Katarina presenterade sig och berättade om TalentFactory. Hon föreslog att Ungdomsfullmäktige skulle välja gästartist och pris för evenemanget. Ungdomsfullmäktige kan också delta med en egen programpunkt och i övrigt i planeringen. Hon föreslog också att Nuva skulle delta i planeringen av kvällsprogram för den 5.6. Ungdomsfullmäktige beslöt att delta i TalentFactory. Nea föreslog en röstning mellan artisterna för TalentFactory. Understöd fanns. Röstning: Brädi: 16 Kid1: 1 TCT: 1 Tomma: Konsertarbetsgruppen

5 Mötesprotokolll 3/15 5 (10) Arbetsgruppen ansvarar för att ta reda på priserna för konserter med Brädi, Kid1 och TCT. Arbetsgruppen är öppen, så om en ungdomsfullmäktigeledamot vill vara mer och organisera bara ett enda evenemang, är det också möjligt. Förslag: Konsertarbetsgruppen skulle fungera i ett år (2015). Arbetsgruppen kan välja en ansvarig per evenemang. Arbetsgruppen delar med sig av nyheterna. Beslut: Hanna berättade att TCT kostar teknik + alkoholfri servering. Kid1 kostar 500 och Brädi logi. Det föreslogs att konsertarbetsgruppen skulle vara för bara en konsert och att varje evenemang skulle ha en egen skild arbetsgrupp istället för en ansvarig över alla konserter med mindre ansvarsområden enligt olika konserter. Röstning: Ja (Förslag): 11 Nej (Ändringsförslag): 9 Tomma: Plats för nuva i stadsstyrelsen och fullmäktige Arbetsgruppen träffades den 3.3 och valde en ledare. Förslag: Arbetsgruppen delar med sig av nyheterna. Beslut: Mötet har hållits och ett meddelande har skickats till Mikaela Nylander och Matti Nuutti. 14. Borgådagarna Nuva var med under Borgådagarna förra sommaren. Eija Kölhi från Borgås levade centrum rf. undrade ifall nuva är intresserade av att vara med i år också. Förslag: Ungdomsfullmäktige kartlägger möjligt intresse och diskuterar om en möjlig programpunkt. Beslut: Intresse finns. Markus Kutvonen fungerar som ledare för arbetsgruppen. Till arbetsgruppen hör Joanna Järvinen, Kerttu Savola, Ellen Söderberg och Rosanna Halttunen 15. Nyheter från kommunikationsgruppen Förslag: Vi lyssnar på arbetsgruppen. Beslut: Rosanna byter Twitter e-posten. Vi lyssnade på kommunikationsgruppen. 16. AE-skolans vårevenemang

6 Mötesprotokolll 3/15 6 (10) AE ordnar ett evenemang och nuva kan delta med en programpunkt. Förslag: Markus berättar mer om evenemanget och bestämmer ifall nuva deltar och med vilken sorts aktivitet. Beslut: Evenemanget anordnas den 25.5 kl Ungdomsfullmäktiges AErepresentanter är ansvariga. Ungdomsfullmäktige samarbetar möjligtvis med ungdomstjänsterna. Kerttu drar arbetsgruppen till vilken hör Nea, Joanna, Miro, Paavo och Markus. 17. RESPECT-veckan Arbetsgruppens medlemmar besöker AE-skolans småklasser 19.3 på eftermiddag kl. 13 och har fått med sig följande artister: trollkonstnären Juhani Tamminen, sångaren Janette Nordström och skådespelarna Syliv Sinkko, Mia Uimonen och Vilma Hirvonen. Arbetsgruppen planerade att som tack för showerna att bjuda alla artister och arbetsgruppens medlemmar på mat i RAX. Förslag: Nuva budgeterar 200 till serveringen. Beslut: Nuva beslutade sig för att budgetera 200 till serveringen. 18. DonFabriken - feedback Evenemanget anordnades den 24.2 kl På plats fanns sammanlagt 4000 deltagare. Förslag: Representanterna berättar om evenemanget. Beslut: Vi lyssnade på representanterna. 19. Nyheter från Sounds Ung Kulturs Sounds-evenemang anordnas i Borgå den Förslag: Tove Karlsson kommer och berättar om evenemanget på nuvas skolning den Stiftelsen Ung Kultur har genomgått förändrignar och Nea berättar mer om det. Beslut: Mer info ges på utbildningen. 20. Nyheter från de representanter som följer med ungasideer.fi tjänsten Oliver Saal och Veera Granroth följer med tjänsten ungasideer.fi och har också deltagit i ett möte.

7 Mötesprotokolll 3/15 7 (10) Förslag: Vi lyssnar på representanterna. Beslut: Veera berättade om verkstaden och hur ungasideer.fi fungerar. Oliver har också följt med tjänsten. Veera intervjuas i radio angående ärendet den Resa till Danmark Det danska Nuva ry har sitt årsmöte den och har bjudit in ungdomsfullmäktigeledamöter från Borgå. Inbjudan var skickad i Neas och Biccas men också andra ungdomsfullmäktigeledamöter är välkomna. Den danska takorganisationen betalar för kost och logi. Förslag: Nea och Bicca berättar mer om ett potentiellt samarbete. På resan far 4 ungdomsfullmäktigeledamöter, två gamla och två nya så att samarbetet fungerar. Ungdomsfullmäktige betalar 50 % av de resandes avgifter. Beslut: Nea och Bicca berättade om mötet. Intresse finns. Markus Kutvonen föreslog att 1 gammal och 3 nya ungdomsfullmäktigeledamöter skulle resa. Juho Koskela understödde. Röstning 1: Ja (Förslag): 15 Nej (Markus ändringsförslag): 3 Tomma: 1 Nea Hjelt föreslog att nuva betalar 100 av allas resor. Markus Kutvonen understödde. Röstning 2: Ja (Förslag): 0 Nej (Neas ändringsförslag): 16 Tomma: av nuvas budget reserveras för resorna. Lottning: Det förrättades en utlottning bland de intresserade. Miro Sandström, Joanna Järvinen, Niki Tähkäpää, Juho Koskela, Rosanna Halttunen, Markus Kutvonen, Kerttu Savola. (Reserv 1 Niki Tähkäpää, Reserv 2 Kerttu Savola) 22. Södra Finlands Regionförvaltningsverks regionrunda angående förnyandet av ungdomslagen feedback Markus, Bicca och Sara var på plats i Böle Förslag: Vi lyssnar på representanterna. Ungdomsfullmäktige betalar representanternas luncher på 12 /st.

8 Mötesprotokolll 3/15 8 (10) Beslut: Vi lyssnade på representanterna. Luncherna betalades. 23. Påverkstad Esbo Ungdomsfullmäktige ordnar den e sk. Påverkstad för alla Esbos niondeklassister. Är ungdomsfullmäktige intresserade ava att delta? Förslag: Vi tar reda på ifall det finns intresse för att delta. Beslut: Paavo, Miro, Joanna, Niki, Juho, Markus, Kerttu och kanske Mikael åker för att representera ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige ersätter resor och max 10 för lunch. 24. Centralköket - situtationsöversikt Nea hade ett möte med representanter från föräldraföreningar rf samt handikapp- och äldreråden, och de har bestämt att skicka in en ny lista mot centralkök till stadsstyrelsen. Förslag: Nea berättar mer och nuva bekräftar sitt deltagande mot ett centralkök. Beslut: Förändring i tidtabellen, flyttas till nästa möte. 25. De ungas landskapsparlament 2015 NMP2015 har som mål att vara det största regionala forumet för unga aktivister, där det diskuteras om riktiga samhälleliga ärenden. Det två dagar långa programmet innehåller många föreläsningar och workshops. Nylands förbund inbjuder 2-5 unga per kommun. NMP2015 hålls i Heureka Deltagaravgiften är 120 och innehåller servering. Anmälningen ska ske före den Förslag: Ungdomsfullmäktige väljer vem som representerar på tillfället. Beslut: Ungdomsfullmäktige valde att inte delta denna gång. 26. Samarbetsforumet 2015 Samarbetsforumet ordnas i kulturhuset Grande den kl På tillfället finns bl.a. olika workshops. Förslag: Sara berättar mer om tillfället. Ungdomsfullmäktige tar reda på ifall det finns intresse för att delta. Beslut: Rosanna Halttunen och Markus Kutvonen representerar Ungdomsfullmäktige på evenemanget.

9 Mötesprotokolll 3/15 9 (10) 27. NuVa ry:s representantråds möte Ungdomsfullmäktiges representant Markus Kutvonen representerar Borgå Ungdomsfullmäktige på mötet i Lahtis den Förslag: Markus Kutvonen betalas reseersättning och en lunch på 12 mot kvitto. Beslut: Beslutet gjordes enligt förslaget. 28. Mötestrakteringens budget Ungdomsfullmäktigeledamöterna har varit mer aktiva än under tidigare perioder, och det har upptäckts att mötestrakteringen inte räckt till. Förslag: Vi fördubblar mötestrakteringsbudgeten och väljer Juho till ansvarig för mötestrakteringen och Rosanna till reserv. Beslut: Budgeten höjdes till 20 per möte och Juho valdes till ansvarig samt Rosanna till reserv. 29. Övriga ärenden tidtabell Förtroendeuppdragens ersättning betalas ut enligt förändrad Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: De nya datumen är 31.3, 30.6, 30.9, och Ungdomstjänsternas enkät Förslag: Alla fyller i enkäten. Beslut: All fyller i enkäten på vägen hem. Förslag: Antecknas för kännedom. Beslut: Antecknades för kännedom. 28. Nästa möte Förslag: Nästa mötes tidpunkt är den 22.4 kl och styrelsen träffas den 13.4 kl Som plats fungerar Ryhmis-rummet i Zentra.

10 Mötesprotokolll 3/15 10 (10) Beslut: Nästa mötes tidpunkt är den 15.4 kl och styrelsen träffas den 2.4 kl Som plats fungerar Ryhmis-rummet i Zentra. 29. Mötets avslutande Ordförande Nea Hjelt avslutar mötet kl Nea Hjelt mötets ordförande Rebecca Olin mötets sekreterare protokollsjusterare

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FSS Manual åt elevkårer

FSS Manual åt elevkårer FSS Manual åt elevkårer 1 Sisällys FSS Manual åt elevkårer... 1 Vem bestämmer i skolan?... 5 Elevkåren och elevkårsstyrelsen... 5 Lärarkåren och lärarmöten... 5 Rektor... 5 Övrig personal... 6 Direktion

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer