Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen www.dinasikt.fi. Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet"

Transkript

1 Nya elektroniska påverkningskanaler: Medborgarinitiativet och webbplatsen Niklas Wilhelmsson Justitieministeriet

2 Presentationens struktur Demokrati, öppenhet och dialog Medborgarinitiativ medborgarinitiativ.fi invanarinitiativ.fi Diskussion och öppen beredning - dinasikt.fi - remisstjänst

3 Demokratipolitisk redogörelse Enligt regeringens principbeslut om främjandet av demokratin i Finland ska det med tio års intervaller under justitieministeriets ledning utarbetas en demokratipolitisk redogörelse. Syftet med redogörelsen är att stöda det långsiktiga och planmässiga arbetet för att främja av demokratin samt stärka förbindelsen till genomförandet av demokratipolitiken på alla nivåer. I redogörelsen betraktas målen som uppställts för demokratipolitiken och uppnåendet av dessa samt utvecklingen av möjligheterna att delta och likabehandlingen när det gäller deltagande under de senaste tio åren.

4 Öppen förvaltning Finland godkändes till det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (Open Government Partnership, OGP) vid ett möte för partnerskapsprogrammets styrgrupp i London, där Finlands handlingsplan för öppen förvaltning presenterades. Samtidigt förband sig Finland vid OGP:s deklaration. Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling godkände planen den 14 mars I handlingsplanen förbinder sig den offentliga förvaltningen att agera ännu öppnare, att göra förvaltningsspråket klarare, öppna datalagren inom förvaltningen och öka medborgarnas möjligheter till deltagande. Ministeriernas kanslichefer och Finlands Kommunförbund har avtalat om gemensamma principer för främjande av öppenheten inom förvaltningen.

5 Revidering av kommunallagen Revisionen av kommunallagen är ett led i kommunreformen. Kommunallagen bereds av fyra olika sektioner. Sektionernas arbete koordineras och styrs av arbetsutskottet. Sektionerna är Sektionen för organ och styrning, Demokratisektionen, Ekonomisektionen samt Sektionen för kommunen och marknaden. Beredningen av totalrevisionen av kommunallagen följs upp av en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Man har som mål att beakta förändringsbehov som härstammar från nya kommunförvaltningsstrukturer och kommunernas förändrade verksamhetsomgivning. Dessutom vill man minska på behovet av speciallagstiftning.

6 Medborgarinitiativ som påverkningskanal Medborgarinitiativ.fi och invanarinitiativ.fi

7 Medborgarinitiativ och europeiskt medborgarinitiativ I kraft Ett medborgarinitiativ kan innehålla antingen ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas. Ett initiativ kan också gälla ändring eller upphävande av en gällande lag röstberättigade medborgare (insamlingstid 6 månader) Underskrifter som stöder ett medborgarinitiativ (stödförklaringar) samlas in på papper eller på elektronisk väg i ett datanät. Motsvarande system bl.a. i Nederländerna, Spanien, Italien, Österrike, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Ungern. I bruk miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Insamlingstid 1 år För att kunna initiera ett medborgarinitiativ måste man först organisera en så kallad medborgarkommitté, vilken ska bestå av minst sju EU-medborgare från minst sju olika länder. Kommittén har ett år på sig att samla in stödförklaringar från allmänheten. Organisatörerna deltar sedan i en utfrågning anordnad av Europaparlamentet. Kommissionen har tre månader på sig att pröva initiativet och avgöra hur den ska gå vidare.

8 Medborgarinitiativet Medborgarinitiativet ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling i riksdagen. Målet med det nya systemet är att främja fri medborgarverksamhet och därigenom stärka medborgarsamhället, där olika befolkningsgrupper aktivt deltar i och påverkar utvecklandet av samhället. Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har enligt vad som bestäms genom lag rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag skall stiftas. ( /1112) Ett medborgarinitiativ innehåller ett lagförslag eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget. Initiativet ska ha en titel som beskriver dess innehåll. Initiativet ska dateras. 5/8/2013

9 medborgarinitiativ.fi För tillfället samlas det in namn till 82 medborgarinitiativ på webbplatsen medborgarinitiativ.fi Tjänsten togs i bruk i december Sidan har i medeltal besökare per dag. Totalt har underskrifter till drygt 100 medborgarinitiativ samlats in på webbplatsen medborgarinitiativ.fi. Det är säkert och kostnadsfritt att använda webbtjänsten. Webbplatsen är på svenska och finska. Man kan samla in stödförklaringar både på papper eller på elektronisk väg.

10

11 Medborgarinitiativet fyllde ett år intresset är stort

12 Kommunal initiativrätt Kommunallag 28 Kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige skall minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, skall frågan tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes. Kommunallag 31 Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare. Fullmäktige skall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

13 Invånarinitiativet ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling I vissa fall kan ett invånarinitiativ vara en bättre kanal för påverkan än medborgarinitiativet. Webbtjänsten Invanarinitiativ.fi blir klar och tas i bruk under våren I tjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna utforma invånarinitiativ till kommunala beslutsfattare samt elektroniskt stödja och följa med initiativ som andra kommuninvånare har startat. Tjänsten möjliggör en mer enhetlig praxis än i dagsläget för invånarinitiativ som görs på webben. En tjänst som vägleder användarna på ett välfungerande sätt kan bidra till att förbättra invånarinitiativens kvalitet.

14 Dinasikt.fi Öppen beredning

15 Dinasikt.fi Dinasikt.fi erbjuder mångsidiga verktyg för deltagande, diskussion och interaktion mellan medborgare, organisationer och förvaltning. Det finns inga förutbestämda diskussionsämnen eller ämnesområden, utan du kan själv påverka innehållet i Dinasikt.fi-tjänsten. I den nya Dinasikt.fi-tjänsten kan tjänstemän, medborgare och organisationer lyfta fram frågor till gemensam behandling genom att skapa ett projekt. Det kan byggas upp av olika deltagandesätt, såsom diskussioner, enkäter, direkta nätsamtal (chat) eller till och med gemensam bearbetning av dokument. I demokratidatabanken hittar man information om den finländska demokratin och dess grundläggande begrepp, medborgarnas rättigheter, medborgarnas möjligheter att delta i och påverka medborgargemenskapen samt forskning på området och aktuella frågor.

16 Dinasikt.fi Diskussion Chat gallup Möjlighet att gemensamt skriva och bearbeta dokument

17

18

19

20 Remisstjänsten Syftet med remisstjänsten, som är under utveckling just nu, är att möjliggöra systematiska, smidigare och mer transparenta remissbehandlingar, dvs. remissförfaranden, på nätet. Med hjälp av remisstjänsten kan tjänstemännen skicka begäran om utlåtanden, följa upp processen och sammanställa remissammandrag med hjälp av ett lättanvänt webbverktyg. Ämbetsverk, organisationer och medborgare kan avge utlåtanden och till och med kommentera andras utlåtanden. Användningen av tjänsten vid beredning och hörandeprocesser inom förvaltningen underlättar behandlingen av utlåtanden, vilket i dagens läge i huvudsak görs manuellt.

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer