Område och miljö Vandas 12 vänorter Befolkning Utbildning Inkomster Arbetsmarknaden Kultur och fritid...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid..."

Transkript

1 Vanda i fickformat

2 Innehåll Område och miljö... 2 Vandas 12 vänorter... 2 Befolkning... 4 Boende... 6 Utbildning... 8 Inkomster... 8 Arbetsmarknaden... 9 Kultur och fritid...11 Dagvård...12 Social- och hälsovården...12 Stadens ekonomi...15 Stadens förvaltning...16 Sevärdheter och inkvartering...18 Kontaktuppgifter...20

3 Miami New York USA Kanada Chicago Nordpolen Tokyo Nagoya Osaka Seoul Peking Xian Shanghai Hong Kong Asien Hanoi Finland Bangkok Ryssland VANDA Kuala Lumpur Jekaterinburg Aviapolis Singapore Dublin St. Petersburg Visby London Moskva Amsterdam Frankfurt Madrid Paris Europa Prag Delhi Barcelona Venedig Budapest Palma de Mallorca Burgas Rom Dubrovnik Antalya Aten Tel Aviv Afrika De äldsta spåren av bosättning i Vanda är år gamla, men Helsinge (nuv. Vanda) omnämns för första gången i handlingar från Vanda blev stad Idag är Vanda den fjärde största staden i Finland. Vanda stads verksamhet utgår från kommuninvånarnas delaktighet och öppen kommunikation. Vanda stads värderingar är innovativitet, hållbar utveckling och delaktighet. 1

4 Område och miljö Vanda Invånare Areal, km 2 240,34 Landareal km 2 238,37 Vattenareal km 2 1,97 Invånare per km 2 markyta 861 Skattesats ,00 Befolkningen i grannkommunerna Helsingfors Esbo Nurmijärvi Tusby Kervo Sibbo Vandas 12 vänorter Danmark Island Israel Kina Norge Polen Ryssland Sverige Tjeckien Tyskland Ungern Lyngby-Taarbæk Seydisfjördur Matte Yehuda Jinan Askim Słupsk Kineshma Huddinge Mladá Boleslav Rastatt och Frankfurt (Oder) Salgótarján 2

5 Klimat Helsingfors-Vanda flygplats Medeltemperatur ,3 C Årets varmaste dag ,0 C Årets kallaste dag ,7 C Regnmängd sammanlagt mm C Medeltemperatur per månad på Helsingfors-Vanda flygplats ,3 13, ,5 11, ,1-0,3 3,8 5,7 3,2-6, månad Naturskyddsområden, Totalt ha områden fridlysta enligt naturvårdslagen, %-andel av stadens areal ca 5 %. 3

6 Befolkning 1.1 Antal personer % av huvudstadsregionens befolkning ,7 % ,6 % ,4 % ,2 % ,6 % ,7 % ,1 % ,1 % Befolkningen från 1870 och prognos fram till 2040 invånare

7 Befolkningsstrukturer Vanda Hela landet Invånare sammanlagt år, % 18,2 16, år, % 68,4 64,8 över 64 år, % 13,4 18,8 Kvinnor, % av befolkningen 50,9 50,9 Svenskspråkiga, % 2,8 5,4 Andra språk än finska eller svenska, % 11,9 5,0 Utländska medborgare, % 7,8 3,6 Befolkningsförändringar 2011 Födda Döda Flyttat till Vanda Flyttat från Vanda Hushåll Vanda Hushåll sammanlagt medelstorlek 2,15 enpersonshushåll 37,8 % två personers 32,7 % minst fem personers 4,9 % 5

8 Boende Bostadsbeståndet Bostäder sammanlagt i småhus 38 % ägarbostäder 57 % hyresbostäder 34 % bostadsrättsbostäder 4 % övriga 5 % Lägenhetstyper 1 rum 12 % 2 rum 33 % 3 rum 27 % 4 rum 18 % 5 rum eller fler 10 % Bostädernas medelstorlek 74 lgh, m 2 Bostadsyta per invånare 36 lgh, m 2 Genomsnittspris på sålda bostäder, tredje kvartalet flervåningshus, / m radhus 2, / m uppgiften ej fullständig 2 egnahems-, par- och radhusbostäder i bolagsform Genomsnittshyra för hyresbostad, 2012 /m 2 /mån. tredje kvartalet 12,43 6

9 Bostadsbyggandet antal Flervåningshus Radhus Egnahemshus Bostäder enligt besittningsform Bostadsrätter 4 % Övrigt 5 % Hyresbostäder 34 % Ägarbostader 57 % Bostäder sammanl

10 Utbildning Befolkningens utbildningsnivå / 15 år fyllda, Högst grundnivå 35 % Mellannivå 36 % Högre nivå 29 % Skolor läsåret 2011/2012 Grundskolor 54 av dem svenska 5 Gymnasier 8 av dem svenskt 1 Elever sammanlagt av dem på lågstadiet på högstadiet i gymnasium i svenska skolor 862 Yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor 4 elever sammanlagt (Vandabor) Vuxenutbildningsinstitutets verksamhetsställen 61 kursdeltagare Läroavtalsverksamhet studerande sammanlagt avlagt examen 275 Grundläggande utbildning i konst deltagare sammanlagt Inkomster Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster per inkomsttagare 2010, euro/år

11 Arbetsmarknaden Arbetsplatser Primärproduktion (näringsgren A-B) 403 Förädling (näringsgren C-F) Tjänster (näringsgren G-S) av dem handel, inkvartering osv. (G,I) 25,7% Arbetskraft, åringar, Sammanlagt sysselsatta arbetslösa utanför arbetskraften Arbetslöshetsgrad 31.12, i % Vanda Hela landet ,3 8, ,2 11, ,5 10,3 Självförsörjning i fråga om arbetsplatser 31.12, i % , , ,4 9

12 Befolkningen enligt huvudsyssla Arbetslösa 5 % Studerande 7 % Övriga 4 % Pensionärer 17 % Sysselsatta 50 % 0 14-år 18 % Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka besökare

13 Kultur och fritid 2011 Besökare Vetenskapscentret Heureka Myrbackahusets utställningar Allaktivitetscentret Lumos kulturevenemang Utställningar på stadens museer Barnteater / filmer / konserter / festivaler Aladdins lampa (riksomfattande nätverk av barnkulturcentra, som Vanda är medlem i) Stadsbiblioteket verksamhetsställen 12 böcker låntagare bosatta i Vanda lån / invånare 15 Verksamhetsställen för unga 22 besökare Verkstäder 6 nya deltagare 417 Idrottsanläggningar hallar för inomhusidrott 14 simhallar 5 ishallar 4 gym 39 tennisbanor 35 ishockeybanor/skridskoplaner 71 belysta motionsbanor 19 11

14 Dagvård 2012 I kommunal dagvård barn under skolåldern per hundra 1 6-åringar 61 I kommunal familjedagvård barn under skolåldern per hundra 1 6-åringar 4 Kommunala invånarparker öppna året om 3 Familjer som fått hemvårdsstöd för barn (förutom de som fått partiellt hemvårdsstöd) barn som fått hemvårdsstöd Social- och hälsovården Barnskyddets klienter Vuxensocialarbetets klienthushåll Missbrukarservicens klienter Klienter som fått handikappbidrag av dem färdtjänstklienter

15 Klienter inom vården av utvecklingsstörda andel av befolkningen, % 0,39 Hushåll som fått utkomststöd av dem enpersonshushåll, % 68 Personer som fått utkomststöd andel av befolkningen, % 10,0 Personer som fått hemvård (servicehus och hemvård totalt) andel av befolkningen, % 1,89 åldringar (65+) övriga 750 Vårddagar på ålderdomshem egen verksamhet köpta tjänster Vårddagar inom effektiverad boendeservice egen verksamhet köpta tjänster Andelen 75 år fyllda som får långvarig institutionsvård av alla som fyllt 75 år 31.12, % 2,85 ålderdomshem, % 2,85 Serviceboende: Vandabor som fyllt 75 år och har plats i servicehus av alla 75 år fyllda /31.12, % 8,0 i effektiverat serviceboende, % 5,10 i övrigt serviceboende, % 2,9 13

16 2012 Stadens hälsostationer 8 Stadens hälsocentralsjukhus 1 Stadens geriatriska akutavdelningar på Pejas sjukhus 2 per 1000 Primärhälsovård/öppen sjukvård sammanl. invånare Hälsocentralläkare / årsverken ,38 Hälsostationsbesök sammanlagt av dem hos läkare inom den öppna sjukvården hälsovårdare i den öppna sjukvården Hälsocentralsjouren av dem hos läkare vårdpersonal Special-/tandläkare/befattningar 83 0,40 Besök på munhälsovården av dem hos tandläkare munhygienist Primärhälsovård/institutionsvård Bäddplatser på hälsocentralsjukhuset 211 1,03 Vårddagar Vårdperioder

17 Specialiserad sjukvård (HNS) Vårdperioder Vårddagar (som inte ingår i vårdperioder) somatisk vård psykiatri (HUCS och Hyvinge sjukvårdsområde) Besök sammanlagt somatisk vård psykiatri (HUCS och Hyvinge sjukvårdsområde) Utfallssiffrorna är förhandsuppgifter från Vanda stads bokslut för år Omfattar 17 årsverken köpta läkartjänster. 3 Omfattar sjukskötarnas och hälsovårdarnas mottagningar. 4 Omfattar sjukskötarnas mottagningar. Stadens ekonomi Budgeten för 2013 Skatteintäkter, M 902 Statsandelar, M 144 Verksamhetsbidrag, M -993 Årsbidrag /invånare 307 Lån /invånare Skatteintäkter /invånare Statsandelar /invånare

18 Fritids- och invånarservicenämnden Allmän- och 5 % centralförvaltningen 5 % Markanvändning och miljö 7 % Fastighetscentralen 9 % Verksamhetsutgifter 2011, % Affärsverk 4 % Social- och hälsovårdsnämnden 41 % Undervisningsnämnden 29 % Stadens förvaltning Stadens anställda sammanlagt De anställda per förvaltning, % centralförvaltningen 8 markanvändning och miljö 5 bildningsväsendet 47 social- och hälsovården 26 fastighetscentralen 10 fritid och invånarservicen 5 16

19 Stadsfullmäktige Ledamöter sammanlagt 67 Samlingspartiet 18 Finlands Socialdemokratiska Parti 18 Sannfinländarna r.p. 11 Gröna förbundet 9 Vänsterförbundet 4 Centern i Finland 3 Svenska Folkpartiet i Finland 2 Kristdemokraterna i Finland 2 Stadens ledning Stadsdirektör Biträdande stadsdirektör, koncernservicen Tf. biträdande stadsdirektör, invånarservicen Biträdande stadsdirektör, social- och hälsovården Kari Nenonen Martti Lipponen Heidi Nygren Jukka T. Salminen Biträdande stadsdirektör, markanvändning, byggnad och miljö Juha-Veikko Nikulainen Biträdande stadsdirektör, bildningsväsendet Stadsfullmäktiges (2013) ordförande Stadsstyrelsens ( ) ordförande Elina Lehto-Häggroth Antti Lindtman Tapani Mäkinen 17

20 Sevärdheter och inkvartering Sevärdheter: 1. Helsingfors-Vanda flygplats och Finlands Flygmuseum 2. Heureka, Finlands vetenskapscenter 3. Nöjescentret Flamingo ja köpcentret Jumbo 4. Vanda stadsmuseum 5. Vanda konstmuseum 6. Helsinge kyrkoby 7. Sottungsby 8. Vandaforsen och Kungsvägen 9. Friluftsområdet Hanaböle träsk 10. VM Karting Center 11. Vanda lantbruksmuseum 12. Restaurang Tulisuudelma 13. Danspaviljongen Helsinki-Pavi 14. Backas, herrgård och tröskhus 8 11 Hotell och logi: 15. Airport Hotel Bonus Inn 16. Best Western Airport Hotel Pilotti 17. Cumulus Airport Hotel 18. Forenom Airport 19. Hilton Helsinki Airport 20. Holiday Inn Helsinki-Vantaa Airport 21. Hotel GLO Helsinki Airport 22. Hotell Tikkurila 23. Hotel Rantasipi Airport 24. Tavastkulla gård Sokos Hotel Flamingo 26. Sokos Hotel Vantaa 27. B&B Juhaninkulma

21 Turism: Inkvarteringsstatistik: Helsingfors-Vanda flygplats och flygtrafikstatistik: 19

22 Kontaktuppgifter VANDA STAD Stationsvägen 7, FI Vanda DATASERVICE: Informationsserviceenheten Stationsvägen 7, FI Vanda SAMSERVICE: DICKURSBY SAMSERVICE Banvägen 7, Vanda tfn , , fax mån. tors , fre MYRBACKA SAMSERVICE, MYRBACKAHUSET Gillerstråket 6, Vanda tfn , fax mån. tors , fre KORSO SAMSERVICE, LUMO Gråsiskvägen 14, Vanda tfn fax mån. tors. 9 17, fre

23 KERVO TUSBY Korso Kivistö VANDA Björkby 4 SIBBO Ring III Aviapolis Dickursby Håkansböle E18 Myrbacka ESBO Ring I HELSINGFORS Källa Vanda stads statistik, Statistikcentralen, Finavia Redigering Sirpa Rönn, Ekonomiplaneringen/Informationservice Foto Sakari Manninen Ombrytning Markku Lappalainen, Informationen Tryckeri Painotalo Trinket Oy, 4/2013 Informationsservice B5:2013, ISSN-L , ISSN (tryckt version), ISSN (nätpublikation), ISBN

24

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 2 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Migrationen 2012 Befolkning och utländska medborgare Befolkning efter Befolkning efter födelsestat Antal utlänningar

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Befolkningsfördelning

Befolkningsfördelning 112 Livsmiljöer Befolkningsfördelning Idag finns det drygt sju miljarder människor i värld en. År 2050 kommer vi att vara 8,9 miljarder. Vid nästa sekelskifte, år 2100, k ommer vi att vara tio miljarder.

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Spelet Lagstiftarna. Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI

Spelet Lagstiftarna. Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI Spelet Lagstiftarna Elevens handbok WWW.RIKSDAGEN.FI 1 Till Finlands riksdag väljs vart fjärde år 200 riksdagsledamöter. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om budgeten och internationella avtal samt övervakar

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS S.2 - RESEMÄSSAN 2012 HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS SNYGGA OCH PRAKTISKA RESEVÄSKOR FRÅN MÄSSERBJUDANDE SAMSONITE CORDOBA KABINVÄSKA (Finns i mörkröd & grå) 55cm 699:- 63cm 799:-

Läs mer

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Marknadsprofil 2009 USA

Marknadsprofil 2009 USA Marknadsprofil 2009 USA Sammanfattning Ekonomi och befolkning Befolkningsmängden i USA är idag cirka 307 miljoner invånare. USAs äldre befolkning ökar i antal, där den största åldersgruppen är mellan 40-44

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer