Statistik om Helsingfors Helsingfors2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik om Helsingfors Helsingfors2004"

Transkript

1 Statistik om Helsingfors Helsingfors 2004

2 Wien Budapest Bukarest Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm Tallinn Köpenhamn Riga Vilna Berlin Bryssel Warszava Prag Kiev Moskva Lissabon Madrid Rom Athen

3 2 Helsingfors 3 Geografi och miljö 5 Befolkning 9 Boende 10 Hälsovården 11 Socialväsendet 13 Kultur och fritid Helsingfors Utbildning 19 Arbetsmarknad 20 Handel 21 Turism 22 Kommunikationer 24 Byggande 25 Helsingfors stadsförvaltning 26 Stadens ekonomi

4 Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år Helsingfors blev huvudstad år 1812, tre år efter att Finland annekterats som autonomt Helsingfors 2004 storfurstendöme i ryska kejsardömet. Finland blev suveränt år 1917, och Helsingfors förblev huvudstad. I dag är Helsingfors centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,2 miljoner invånare och arbetsplatsen.

5 Geografi och miljö Areal Helsingfors Helsingforsregionen Areal, km Hav Land Befolkningstäthet invånare per km 2 landområde Helsingfors 2003 Strandlinje (fastland), km 98 Antal öar och holmar 315 Antal kärlväxter Antal häckande fågelarter 164 Helsingfors symbolväxt lönn Helsingfors symboldjur ekorre Medeltemperatur 2003 hela året 5,6 0 C varmaste månaden juni, medeltemperatur 20,7 0 C kallaste månaden januari, medeltemperatur 8,6 0 C 3

6 Geografi och miljö Utsläpp i luften 2003 Helsingfors Olika förorenande utsläpp i luften enligt källa Sammanlagt Energiproduktion, % Biltrafik, % Svaveldioxid, ton Kväveoxid, ton Partiklar, ton Kolmonoxid, ton Koldioxid, ton Vattenförbrukningen per invånare l/dygn Avfallshanteringen (SAD 1 ) Huvudstadsregionen Mottaget avfall, ton 677,9 593,9 Avfall per invånare, ton per år 0,7 0,6 1 SAD= Huvudstadsregionens samarbetsdelegation 4

7 Befolkning Befolkning /2004 Helsingfors % av hela landets befolkning 9,2 11,1 10,1 10,7 Helsingforsregionen % av hela landets befolkning 12,3 17,6 19,5 23,6 Befolkningsstrukturen 2003/2004 Helsingfors % Helsingfors- Hela landet regionen Folkmängd Åldersgrupper ,8 8,2 7, ,9 11,0 11, ,7 69,3 65, ,2 6,5 8, ,7 3,7 5, ,7 1,2 1,6 Män ,6 47,9 48,9 Kvinnor ,4 52,1 51,1 Finskspråkiga ,0 88,2 92,0 Svenskspråkiga ,3 6,5 5,6 Övriga språk ,7 5,3 5,6 Finländska medborgare ,7 95,9 98,0 Utländska medborgare ,3 4,1 2,0 5

8 Helsingfors befolkningsstruktur Ålder 6

9 Befolkning Befolkningsstrukturen Helsingfors Hela landet Förväntat antal levnadsår 76,8 78,3 Män 72,8 74,9 Kvinnor 80,1 81,5 Befolkningsförändringar 2003 Helsingfors Helsingforsregionen Födda Döda Imigranter Emigranter Bostadshushållen 2003/2004 Bostadshushållen sammanlagt genomsnittligt antal medlemmar 1,9 2,1 en persons bostadshushåll, % 48,5 40,8 två personers bostadshushåll, % 30,4 31,4 bostadshushåll med minst 5 medlemmar, % 3,3 4,9 7

10 Boendetätheten i Helsingfors m²/person

11 Boende Bostadsbeståndet 2002 Helsingfors Helsingforsregionen Hela landet Bostadslägenheter, sammanlagt I småhus, % 12,8 30,1 53,6 Ägarbostäder, % 42,2 49,6 57,7 Hyresbostäder, % 47,6 40,6 31,9 Lägenhetstyper, % 1 rum 24,0 17,6 15,4 2 rum 36,5 33,0 30,7 3 rum 21,5 23,3 22,5 4 rum 11,6 15,6 18,1 5 rum eller flera 5,8 9,8 12,3 Stadens hyresbostäder Boendestandarden 2002 Boendetäthet, m 2 /person 33, ,3 Boendekostnaderna 2003 Medelhyran för en tvåa, euro/mån Genomsnittspriset på gamla aktielägenheter, euro/m

12 Hälsovården 2003 per invånare Stadens hälsostationer 31 Stadens sjukhus 8 Primärvården Hälsocentralläkare 283 0,5 Besök vid hälsocentraler varav hos läkare inom öppenvården hos hälsovårdare vid hälsocentraljour inom hemsjukvården inom tandvården inom dagsjukvård för åldringar Anstaltsvård vid stadens sjukhus bäddplatser vårddagar

13 Socialväsendet Kommunal daghemsvård åringar den 31 december på hundra 1 6 -åringar 45,3 52,6 Kommunal familjedagvård 1 6 -åringar den 31 december på hundra 1 6 -åringar 4,9 5,5 Stadens lekparker den 31 december Bidrag för vård i hemmet familjer som fick bidrag den 31 december Barnskyddets klienter på hundra åringar 7,7 7,8 Barn och unga som undersökts/vårdats vid familjerådgivning på hundra åringar 2,1 2,1 Barn som fått underhållsstöd Klienter som fått service enligt handikappservicelagen Klienter som fått transportstöd Utvecklingsstörda andel av befolkningen, % 0,3 0,3 11

14 Socialväsendet Hushåll som fått utkomststöd varav ensamhushåll, % 71,6 71,9 Personer som fått utkomststöd deras andel av stadens befolkning, % 10,6 10,8 Hushåll som fått hemvårdshjälp varav barnfamiljer, % 13,8 13,5 åldringsfamiljer, % 67,9 69,1 Platser vid åldringshem den 31 december på hundra 75 år fyllda 6,9 6,6 Platser vid servicehus för åldringar på hundra 75 år fyllda 9,6 9,3 12

15 Kultur och fritid Nationaloperan föreställningar besökare Professionella teatrar föreställningar besökare Dansteatrar 3 3 föreställningar besökare Konserter Helsingfors stadsorkesters Radions symfoniorkesters Biografsalonger besök per invånare 4,8 4,6 Stadsbiblioteket och filialer böcker (1 000) övrigt material ( 1 000) lån (1 000) lån per invånare 17,6 17,8 besök per invånare 13,8 12,6 Ungdomslokaler, m m 2 per 7 18-åring 0,8 0,7 Nöjesfältet Borgbacken, besökare Högholmens djurgård, besökare

16 Kultur och fritid Museer Besökare Statens konstmuseum Konstmuseet Ateneum Museet för nutidskonst Kiasma Konstmuseet Sinebrychoff Finlands Nationalmuseum Desingmuseet Fölisöns friluftsmuseum Finlands arkitekturmuseum Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stads konstmuseum Friluftsstråk och motionsspår, km Simhallar Ishallar 7 8 Naturskridskoplaner Badstränder Båtplatser Restauranger gästkapacitet (platser)

17 Utbildning Antal grundskolor Antal gymnasier varav specialgymnasier 7 7 Elever sammanlagt varav på lågstadiet på högstadiet i gymnasiet i stadens vuxengymnasier i svenska skolor Antal yrkesläroanstalter Studerande sammanlagt inom teknik och trafik social- och hälsovård adminstration och handel Yrkeshögskolor 2002 Helsingfors Helsingfors- Hela landet regionen Läroinrättningar Antal utbildningsgrenar Studerande

18 De 15 år fyllda enligt utbildning Helsingfors Helsingforsregionen Hela landet % Folkskola eller grundskola Utbildning på mellannivå Institutsnivå, yrkeshögskola Högskoleutbildning 16

19 Utbildning Helsingfors Helsingfors- Hela landet regionen Universitet 2003 Läroinrättningar Antal utbildningsgrenar Studerande %-andel av hela landets studerande Antal grundexamina Antal vetenskapliga fortbildningsexamina Arbetar- och medborgarinstitut 2002 Fall av deltagande Befolkningens utbildningsstruktur %-andel 15 år fyllda med folkskola eller grundskola utbildning på mellannivå institutsnivå, yrkeshögskola högskoleutbildning

20 Arbetsplatser enligt näringsgren Industri, el, gas och vatten (C-E) Byggande (F) Helsingfors Helsingforsregionen Handel, hotell och restaurang (G-H) Transport, telekommunikationer ( I) Finansiering, försäkring etc. (J) Fastighets-, hyres- och forskningsservice (K) Samhällstjänster (L-Q) Annan % 18

21 Arbetsmarknad Arbetskraften, åringar sysselsatta arbetslösa Personer som inte tillhör arbetskraften varav skolelever och studerande, % 25,3 26,7 arbetsoförmögna eller pensionerade, % 57,9 56,8 Förvärvsfrekvensen alla, % 72,8 71,6 män, % 74,4 73,6 kvinnor, % 71,4 69,7 Arbetslöshetsgrad, % 6,2 6,9 Arbetsplatser ( preliminär uppgift) Helsingfors Helsingforsregionen Hela landet Sammanlagt primärproduktion (NI A B) förädling (NI C F) tjänster (NI G Q) handel, finansiering, trafik (NI G K) samhälleliga tjänster (NI L Q) Arbetsplatssufficiens , % 133,8 107,7 100 Företag sammanlagt Personalstyrka 0 49 (småföretag), % 97,1 97,3 98, (medelstora företag), % 2,0 1,9 1,0 250 (storföretag), % 0,9 0,8 0,3 19

22 Handel Godstrafiken genom Helsingfors hamn, ton Internationell godstrafik import export Kusttrafik Godstrafik sammanlagt Detaljhandeln försäljningsställen anställda omsättning, miljoner euro Partihandel och agenturverksamhet försäljningsställen anställda omsättning, miljoner euro

23 Turism Passagerare (miljoner) Via Helsingfors Vanda flygstation Via Helsingfors hamn 9 9 Via Helsingfors järnvägsstation Internationella kongresser och evenemang deltagare vid dessa Passagerare som tagit in på hotell, miljoner 1,3 1,3 övernattningar sammanlagt 2,3 2,3 varav utlänningar 1,4 1,4 Antal hotell hotellrum bäddar

24 Kommunikationer Helsingfors Hela landet Registrerade personbilar per tusen invånare Registrerade motorcyklar per tusen invånare Helsingfors Gällande körkort Offer i vägtrafikolyckor Kollektivtrafiken inom staden Resor sammanlagt, miljoner 209,9 206,9 busstrafiken 97,4 93,4 spårvagnstrafiken 56,1 56,8 metrotrafiken 54,9 55,4 färjtrafiken 1,5 1,3 Linjekilometer Kilometer totalt, miljoner 52,8 51,5 busstrafiken 34,4 33,1 spårvagnstrafiken 5,5 5,5 metrotrafiken 12,9 12,9 22

25 Kommunikationer Helsingfors Statsjärnvägarnas lokaltrafik, miljoner resor 34,9 36,4 Hamntrafiken Fartygsbesök inhemska utländska Godstrafiken På Helsingfors Vanda flygstation inrikes, ton internationell, ton Telefonanslutningar (konventionella + ISDN + ADSL) på hundra invånare 78,7 77,7 Hela landet Antal mobiltelefoner på hundra invånare Internetbrukare (15 74 år gamla) andel av befolkningen, %

26 Byggande Byggnadsbeståndet Byggnader Byggnadernas våningsyta, miljoner m varav bostadshus, våningsyta, milj. m andra än bostadshus, våningsyta, milj. m Färdigställda byggnader Byggnader Byggnadernas våningsyta, m varav bostadshus, våningsyta, m andra än bostadshus, våningsyta, m Färdigställda bostadslägenheter Bostäder varav statssubventionerade bostäder hyresbostäder kommunala bostäder Beviljade byggnadstillstånd för m 2 våningsyta, m för antal bostäder Inledda byggnadsarbeten för m 2 våningsyta, m för antal bostäder

27 Helsingfors stadsförvaltning Stadsfullmäktige antal ledamöter 85 Samlingspartiet 25 De Grönas Förbund 21 Finlands Socialdemokratiska Parti 18 Vänsterförbundet 7 Svenska Folkpartiet 6 Centern i Finland 4 Finlands Kristliga Förbund 3 Huvudstadsregionens Obundna 1 Stadens anställda Sammanlagt ordinarie temporärt anställda Andelen (%) anställda inom stadsdirektörsroteln 3,1 6,4 social- och hälsovårdsväsendet 52,2 51,2 stadsplanerings- och fastighetsväsendet 2,6 2,1 byggnads- och miljöväsendet 17,4 17,8 bildnings- och personalväsendet 24,7 22,5 25

28 Stadens ekonomi Budgeten för 2004 miljoner euro Inkomster av verksamhet 890,6 Utgifter för verksamhet ,0 stadsdirektörsroteln 119,8 social- och hälsovårdsväsendet 1 627,1 stadsplanerings och fastighetsväsendet 103,4 byggnads- och miljöväsendet 335,3 bildnings- och personalväsendet 676,9 Investeringar 2 274,7 Resultaträkning Egentlig verksamhet Inkomster sammanlagt 890,6 Utgifter sammanlagt 2 953,0 Verksamhetsbidrag 2 062,4 Skatteinkomster 1 991,5 Statsandelar 58,6 Förändring i reservationerna 100,7 1 Inkl. stöd åt Trafikverket, Anskaffningscentralen, Servicecentralen (Palmia) och kommunförbunden. 2 Exkl. de kommunala affärsverkens investeringar (191,2 miljoner euro). 26

29 Stadens ekonomi Budgeten för 2003 miljoner euro Årsbidrag 88,4 Avskrivning 179,9 Slumpmässiga inkomster och utgifter 54,4 Räkenskapsperiodens resultat 37,1 Förändring i reservationerna Förändring i fonderna 42,7 Räkenskapsperiodens överkskott/underskott 5,6 Finansieringskalkyl Kassaflöde i egentlig verksamhet och investeringar Inkomstfinansiering 120,1 Investeringar 274,3 Nettokassaflöde i egentlig verksamhet och investeringar 154,2 Kassaflöde i finansieringsverksamheten Långivning 26,5 Förändringar i lånen 87,2 Kassaflöde i finansieringsverksamheten 113,7 Placering av grundkapital i trafikverkets grundkapital 6,0 Förändring i rörelsekapitalet 46,5 Skatteprocenten 17,5 27

30 2 Helsingfors 3 Geografi och miljö 5 Befolkning 9 Boende 10 Hälsovården 11 Socialväsendet 13 Kultur och fritid Helsingfors Utbildning 19 Arbetsmarknad 20 Handel 21 Turism 22 Kommunikationer 24 Byggande 25 Helsingfors stadsförvaltning 26 Stadens ekonomi

31 Hyvinge Nurmijärvi Träskända Vichtis Esbo Tusby Vanda Kervo Sibbo Helsingfors Grankulla Kyrkslätt Huvudstadsregionen Helsingforsregionen

32 Statistik om Helsingfors Helsingfors stads faktacentral Katrinegatan 3, Helsingfors Telefonväxel Informationstjänst , Beställning av publikationer Telefax Ombrytning Sirkka Koski Figurerna och kartorna Pirjo Lindfors & Annikki Järvinen Tryck Erweko Painotuote Oy ISBN Pris 1 euro Internet

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid...

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid... Vanda i fickformat Innehåll Område och miljö... 2 Vandas 12 vänorter... 2 Befolkning... 4 Boende... 6 Utbildning... 8 Inkomster... 8 Arbetsmarknaden... 9 Kultur och fritid...11 Dagvård...12 Social- och

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Banker, försäkring, prisindex

Banker, försäkring, prisindex Banker, försäkring, prisindex 7.1 Bankkontor och kreditinstitut i Lund 1997-2001 Antal kontor vid slutet av år 1997 1998 1999 2000 2001 Sparbanken Finn 5 4 4 5 1 5 1 Färs & Frosta Sparbank 1 2 1 2 4 4

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto

FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Budgetöversikt 2011 September 2010

Budgetöversikt 2011 September 2010 Budgetöversikt 2011 September 2010 FINANSMINISTERIET Snellmansgatan 1 A, Helsingfors PB 28, 00023 STATSRÅDET Tfn: 09 160 01 eller 09 578 11 (växeln) Fax: 09 160 33123 Officiell e-post: valtiovarainministerio@vm.fi

Läs mer