Statistik om Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik om Helsingfors"

Transkript

1 Statistik om Helsingfors

2 Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Socialväsendet Kultur och fritid...12 Utbildning...14 Stadens service: inkomster och utgifter...16 Näringsliv, sysselsättning...17 Handel och turism...18 Kommunikationer...19 Högskolor...20 Helsingfors stadsförvaltning...21 Stadens ekonomi...22 Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år Helsingfors blev huvudstad år 1812, tre år efter att Finland annekterats som autonomt storfurstendöme i ryska kejsardömet. Finland blev suveränt år 1917, och Helsingfors förblev huvudstad. I dag är Helsingfors centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,3 miljoner invånare och arbetsplatsen.

3 Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm S:t Petersburg Tallinn Köpenhamn Riga Moskva Vilnius Bryssel Berlin Warszava Prag Kiev Wien Budapest Lissabon Madrid Rom Bukarest Athen Folkmängd Helsingfors Esbo Hyvinge Träskända Grankulla Kervo Kyrkslätt Mäntsälä Nurmijärvi Borgnäs Sibbo Tusby Vanda Vichtis Sammanlagt Huvudstadsregionen Helsingforsregionen Hyvinge Nurmijärvi Mäntsälä Träskända Borgnäs Vichtis Tusby Kervo Sibbo Vanda Esbo Helsingfors Grankulla Kyrkslätt

4 Geografi och miljö Areal Helsingfors Helsingforsregionen Areal, km Hav Land Befolkningstäthet Invånare per km 2 landområde l Strandlinje (fastland), km 123 l Antal öar och holmar 315 l Antal kärlväxter l Antal häckande fågelarter 164 l Helsingfors symbolväxt lönn l Helsingfors symboldjur ekorre Medeltemperatur 2009 l Hela året l Varmaste månaden juni, medeltemperatur l Kallaste månaden februari, medeltemperatur 6,1 C 17,2 C -3,6 C Vattenförbrukningen l Per invånare l/dygn Avfallshanteringen, Huvudstadsregionen (HRM 1 ) l Mottaget avfall, ton 852,4 703,0 l Avfall per invånare, ton per år 0,8 0,7 1 HRM = Helsingforsregionens miljötjänster 4

5 Huvudstäderna kring Östersjön Nyckelstatistik Folkmängd totalt Befolkningsandel, % % personer Staden Regionen 1 under över med högskole- 15-år. 65-år. utbildning 2 Helsingfors ,6 14,5 36 Stockholm ,9 14,1 35 Oslo ,1 11,8 39 Köpenhamn ,0 10,7 36 Tallinn ,5 16,2 35 Riga ,5 18,2 26 Vilnius ,9 13,8 35 Berlin ,9 17,2 25 S:t Petersburg ,8 15, Cambridge Econometrics Ltd 2 Bland befolkningen i arbetsför ålder Norge Oslo Finland Helsingfors Sverige Stockholm Östersjön Tallinn Estland S:t Petersburg Ryssland Danmark Köpenhamn Riga Lettland Ryssland Litauen Vilnius Vitryssland Tyskland Berlin Polen Warszava 5

6 Befolkning Befolkning /2010 Helsingfors l % av hela landets befolkning 9,2 11,1 10,1 10,9 Helsingforsregionen l % av hela landets befolkning 12,3 17,6 19,5 25,0 Befolkningsstrukturen Helsingfors % Helsingfors- Hela landet 2009/2010 regionen Folkmängd Åldersgrupper l ,7 8,3 7,7 l ,8 9,9 10,1 l ,9 68,9 65,2 l ,8 7,4 9,0 l ,8 4,1 5,9 l ,9 1,4 2,0 Män ,9 48,2 49,1 Kvinnor ,1 51,8 50,9 Finskspråkiga ,7 85,9 90,7 Svenskspråkiga ,1 6,1 5,4 Övriga språk ,2 8,0 3,9 Finländska medborgare ,8 94,3 97,1 Utländska medborgare ,2 5,7 2,9 6

7 Helsingfors befolkningsstuktur Ålder Befolkningsstrukturen Helsingfors Hela landet 2008 Förväntat antal levnadsår 78,7 79,7 Män 74,8 76,3 Kvinnor 82,0 83,0 Medelålder (2009) 38,0 41,1 Befolkningsförändringar 2008 Helsingfors Helsingforsregionen Födda Döda Imigranter Emigranter Bostadshushållen 2009 Helsingfors Helsingforsregionen Bostadshushållen sammanlagt l Genomsnittligt antal medlemmar 1,9 2,1 l En persons bostadshushåll, % 49,4 41,8 l Två personers bostadshushåll, % 30,4 31,5 l Bostadshushåll med minst 5 medlemmar, % 3,0 4,6 7

8 Boende Boendetätheten i Helsingfors 40,0 35,0 30,0 m 2 /person 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Bostadsbeståndet 2008 Helsingfors H:forsregionen Hela landet Bostadslägenheter, sammanlagt l I småhus, % 13,3 32,0 54,0 l Ägarbostäder, % 44,7 53,0 59,2 l Hyresbostäder, % 44,5 36,7 29,8 Lägenhetstyper, % l 1 rum 23,4 16,7 14,7 l 2 rum 36,3 32,2 30,0 l 3 rum 21,7 23,2 22,3 l 4 rum 11,9 16,2 18,2 l 5 rum eller flera 6,1 11,0 13,7 Boendestandarden 2008 Boendetäthet, m 2 /person 34,2 35,7 38,6 Boendekostnaderna 2009 Medelhyran för en tvåa, euro/mån Genomsnittspriset på gamla aktielägenheter, euro/m

9 Byggande Byggnadsbeståndet Byggnader Byggnadernas våningsyta, miljoner m l varav bostadshus l andra än bostadshus Färdigställda byggnader Byggnader Byggnadernas våningsyta, m l varav bostadshus l i andra än bostadshus Färdigställda bostadslägenheter Bostäder l varav statssubventionerade bostäder l hyresbostäder l kommunala bostäder Beviljade byggnadstillstånd l för m 2 våningsyta, m l för antal bostäder Inledda byggnadsarbeten l för m 2 våningsyta, m l för antal bostäder

10 Hälsovården Hälsovården 2009 per invånare l Stadens hälsostationer 26 l Stadens sjukhus 8 Primärvården Hälsocentralläkare 318 0,5 Besök vid hälsocentraler l varav hos läkare inom öppenvården l hos hälsovårdare l vid hälsocentraljour l inom hemvården l inom tandvården l inom dagsjukvård för åldringar Anstaltsvård vid stadens sjukhus Bäddplatser Vårddagar

11 Socialväsendet Kommunal barndagvård l 1 6-åringar den 31 december l På hundra 1 6-åringar 61,2 61,3 Stadens lekparker den 31 december Bidrag för hemmavård av under 3-åringar l Familjer som fick bidraget Barnskyddets klienter l På hundra 0 17-åringar 8,6 9,3 Barn som fått underhållsstöd l På hundra 0 17-åringar 13,1 11,5 Barnfamiljer som fått hemvårdshjälp l % av familjerna med 0 17-åriga barn 1,9 1,9 Utkomststöd Hushåll som fått utkomststöd l varav ensamhushåll, % 77,5 77,4 Andel av befolkningen som fått stödet, % 8,9 10,1 Klienter som fått service enligt handikappservicelagen Klienter som fått transportstöd Platser vid åldringshem den 31 december l På hundra 75 år fyllda 6,2 6,1 Platser vid servicehus för åldringar l På hundra 75 år fyllda 5,9 5,7 1 Läget Sedan sköts underhållsstödet av Folkpensionsanstalten. 11

12 Kultur och fritid Nationaloperan l Föreställningar l Besökare Professionella teatrar l Föreställningar l Besökare Dansteatrar 4 4 l Föreställningar l Besökare Konserter l Helsingfors stadsorkesters l Radions symfoniorkesters Biografsalonger l Besök per invånare 3,9 3,6 Stadsbiblioteket och filialer l Böcker (1 000) l Övrigt material (1 000) l Lån (1 000) l Besökare (1 000) l Besök per invånare 11,3 11,3 Ungdomslokaler, m l m 2 per 7 18-åring 0,7 0,7 Nöjesfältet Borgbacken, besökare Högholmens djurgård, besökare

13 Museer Besökare Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stads konstmuseum Statens konstmuseum l Konstmuseet Ateneum l Museet för nutidskonst Kiasma l Konstmuseet Sinebrychoff Finlands Nationalmuseum Designmuseet Fölisöns friluftsmuseum Finlands arkitekturmuseum Friluftsstråk och motionsspår, km Hallar för inomhusmotion samt gym Simhallar Ishallar 9 9 Skridskobanor utan konstis Badstränder Båtplatser Restauranger l Gästkapacitet (platser)

14 Utbildning Stadens grundskolor och gymnasier Antal grundskolor Antal gymnasier Elever sammanlagt l varav på lågstadiet l på högstadiet l i gymnasiet l i stadens vuxengymnasier l i svenska skolor Studerande Helsingfors H:forsregionen Hela landet Basundervisningen vid grundskolorna Gymnasieundervisningen Yrkesutbildningen Yrkeshögskoleundervisningen Högskoleundervisningen Befolkningens utbildningsstruktur %-andel 15 år fyllda med Folk- eller grundskola eller okänd Examen på mellannivå (sekundär) l studentexamen l yrkesexamen Examen på högskolenivå (tertiär) l lägsta högskolenivån l lägre högskolenivå l högre högskolenivå l forskarutbildning

15 Befolkningens utbildningsstruktur De 15 år fyllda enligt utbildning Helsingfors Helsingforsregionen Hela landet % Folk- eller grundskola eller utbildning okänd Lägsta högskolexamen Examen på mellannivå (sekundärstadiet) Högskolexamen 15

16 Stadens service Stadens service: inkomster och utgifter 2009 Drifts- Drifts- Den köpta serinkomster/ utkomster/ Anställda Anställda vicens andel av invånare, invånare, Antal % utgifterna % Staden som helhet 4 354, , ,0 varav l Utbilningsverket 20,3 839, ,0 16,3 l Socialverket 318, , ,1 30,0 l Hälsocentralen 127, , ,9 55,4 l Byggtjänsten 379,3 364, ,9 46,0 l Räddningsverket 18,8 82, ,7 8,8 l Helsingfors Vatten 186,5 96, ,8 33,5 l Helsingfors Energi 1 271,2 774, ,2 6,6 l Helsingfors Hamn 141,7 65, ,5 36,8 l Trafikverket 447,1 385, ,7 65,8 Helsingfors andel av arbetstillfällena i Helsingforsregionen 2009 Industri samt energi- och vattenförsörjning (C-E) Byggande (F) Transport och lagring (H) Handel, hotell&restaurang (G, I) Information och media (J) Finansiering, försäkring (K) Yrkes-, vetenskaps- och teknisk verksamhet (M) Förvaltning och stödservice (N) Offentlig service (O-S) Övrig eller okänd %

17 Näringsliv, sysselsättning Helsingfors H:forsregionen Hela landet Bruttonationalprodukt per invånare (EU27=100, 2007) 164,9 115,8 Arbetsplatser 2009 Samtliga näringsgrenar l Primärproduktion (A - B) 0,3 0,6 4,8 l Förädling (C - F) 11,5 16,6 23,6 l Tjänster (G - S) 87,5 82,1 70,8 l Marknadsservice (G-N) 52,7 50,7 38,3 l Offentlig service (O-S) 34,7 31,5 32,4 l Övrig eller okänd (T-X) 0,8 0,7 0,8 Informations- och mediesektorns andel av arbetsplatserna 2009, % 10,6 7,8 3,8 Arbetsplatssufficiens 2009, % 131,6 106,0 100 Företag sammanlagt 2008 l Antal l Omsättning, euro l Antal anställda Arbetskraften, åringar, 2009 l Sysselsatta l Arbetslösa l Arbetslöshetsgrad, % 6,4 6,3 8,4 Sysselsättningsgrad, åringar, % 74,8 74,0 68,3 l Sysselsatta

18 Handel och turism Godstrafiken genom Helsingfors hamn, ton Internationell godstrafik l Import l Export Kusttrafik Godstrafik sammanlagt Detaljhandeln l Försäljningsställen l Anställda l Omsättning, miljoner euro Partihandel och agenturverksamhet l Försäljningsställen l Anställda l Omsättning, miljoner euro Passagerare (miljoner) l Via Helsingfors-Vanda flygstation l Via Helsingfors hamn l Via Helsingfors järnvägsstation Internationella kongresser och evenemang Antal hotell l Övernattningar sammanlagt (miljoner) 2,9 2,7 1 Avvikande räkningstid. 18

19 Kommunikationer Kommunikatiorer Helsingfors Hela landet Registrerade personbilar l per tusen invånare Registrerade motorcyklar l per tusen invånare Antal mobiltelefoner på hundra invånare, Internetnyttjare (15 74 år gamla), 2009 l Andel av befolkningen, % 82 Kollektivtrafiken inom staden Helsingfors 2008 Helsingfors 2009 Resor sammanlagt, miljoner 193,9 196,1 l Busstrafiken 81,0 82,4 l Spårvagnstrafiken 53,9 54,9 l Metrotrafiken 57,6 57,3 l Färjtrafiken 1,5 1,5 Statsjärnvägarnas lokaltrafik, miljoner resor 40,2 Hamntrafiken, fartygsbesök Godstrafiken på Helsingfors-Vanda flygstation l Inrikes, ton l Utrikes, ton

20 Högskolor Vanda Helsingfors Grankulla Esbo Universitet och högskolor Yrkeshögskolor Södra Finlands län Finland Helsingfors 20

21 Helsingfors stadsförvaltning Stadsfullmäktige Antal ledamöter 85 l Samlingspartiet 26 l Gröna förbundet 21 l Finlands Socialdemokratiska Parti 16 l Vänsterförbundet 7 l Svenska folkpartiet i Finland 5 l Sannfinländerna 4 l Centern i Finland 3 l Kristdemokraterna i Finland 2 l Finlands Kommunistiska Parti 1 Stadens anställda Sammanlagt l Ordinarie l Tillfälligt anställda Andelen (%) anställda inom l Stadsdirektörsroteln 7,0 6,6 l Social- och hälsovårdsväsendet 53,2 54,1 l Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 2,4 2,4 l Byggnads- och miljöväsendet 16,2 16,0 l Bildnings- och personalväsendet 21,2 21,0 21

22 Stadens ekonomi Utgifter 2008 milj. euro 2009 milj. euro /invånare Social- och hälsovårdsväsendet 1 923, , Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 235,4 261,4 448 Byggnads- och miljöväsendet 684,1 734, Bildnings- och personalväsendet 619,1 617, Energi, vatten, hamn och allmän förvaltning 669,8 724, Finansieringsutgifter 41,3 20,5 35 Övrigt 0,0 2,2 4 Sammanlagt 4 173, , Inkomster 2008 milj. euro 2009 milj. euro /invånare Skatteintäkter 2 412, , Vinst av verksamhet 1 592, , Finansieringsvinst 105,2 64,0 110 Övrigt 228,5 195,4 335 Sammanlagt 4 339, , Stadens /invånare räntebelagna lån per invånare Koncernens /invånare lån per invånare Skatteprocenten, ,5 22

23 Ekorrteckningarna: Mika Launis Helsingfors stads djursymbol är ekorren (Sciurus vulgaris) och växtsymbol lönnen (Acer platanoides). Statistik om Helsingfors Helsingfors stads faktacentral Postadress PB 5500, Helsingfors stad Besöksadress Broholmsgatan A, Helsingfors Telefonväxel Informationstjänst Beställning av publikationer Telefax Design Tovia Design Oy Pärmbilden Olli Turunen Tryck Erweko Painotuote Oy, Helsingfors 2010 ISBN, trycktversion ISBN, webbversion

24 svenska Denna årligen utkommande lilla broschyr innehåller nyckelstatistik om Helsingfors och dess invånare. En del av tabellerna och figurerna innehåller även uppgifter om pendlingsområdet Helsingforsregionen och om hela landet. Pris 1

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

Statistik om Helsingfors

Statistik om Helsingfors Statistik om Helsingfors Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd... 11 Kultur och

Läs mer

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004 Statistik om Helsingfors Helsingfors 2004 Wien Budapest Bukarest Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm Tallinn Köpenhamn Riga Vilna Berlin Bryssel Warszava Prag Kiev Moskva Lissabon

Läs mer

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid...

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid... Vanda i fickformat Innehåll Område och miljö... 2 Vandas 12 vänorter... 2 Befolkning... 4 Boende... 6 Utbildning... 8 Inkomster... 8 Arbetsmarknaden... 9 Kultur och fritid...11 Dagvård...12 Social- och

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

VÄRT ATT VETA 2014. www.vasa.fi

VÄRT ATT VETA 2014. www.vasa.fi VÄRT ATT VETA 2014 www.vasa.fi Bild: Ann-Britt Pada Vasa ~ Värt att veta 2014 Allmän information...4 Befolkning...7 Näringsstruktur...9 Stadens affärsverksamhet... 12 Boende och byggande... 16 Social och

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2009

Helsingfors stad Bokslut 2009 Helsingfors stad Bokslut 2009 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2009 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen Tryckt bokslut: ISBN utskrift 978-952-223-671-5 ISBN webben 978-952-223-672-2 ISSN

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2013

Helsingfors stad Bokslut 2013 Helsingfors stad Bokslut 2013 HELSINGFORS STADS BOKSLUT 2013 Utgivare: Helsingfors stad Stadskansliet Helsingfors stad, centralförvaltningens publikationer 2014:7 ISBN 978-952-272-644-5 (tryckt publikation)

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Helsingfors stad Bokslut 2010

Helsingfors stad Bokslut 2010 Helsingfors stad Bokslut 2010 HELSINGFORS STAD BOKSLUT 2010 Utgivare: Helsingfors stad Ekonomi- och planeringscentralen ISBN utskrift 978-952-223-952-5 ISBN webben 978-952-223-953-2 ISSN 1457-3083 Bokslutsmaterial:

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007

Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007. Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 7 Folkmängd* Antal personer, år 1968-2007 män kvinnor *Folkmängd avser förhållandena 31 december aktuellt år Befolkningen i Sörmland ökade under år 2007 Befolkningen i Sörmland ökade något för varje år

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Tillväxtstråket. www.lansstyrelsen.se/orebro. Oslo Karlstad Örebro Västerås Stockholm- Helsingfors St. Petersburg. Publ.

Tillväxtstråket. www.lansstyrelsen.se/orebro. Oslo Karlstad Örebro Västerås Stockholm- Helsingfors St. Petersburg. Publ. Tillväxtstråket - www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2010:20 Förord I ett stråk som sträcker sig från i väster längs med Europaväg 18 till och sedan vidare över Östersjön mot och i öster ligger ett antal

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 000 invånare bor

Läs mer

Om göteborgsregionens näringsliv

Om göteborgsregionens näringsliv Om göteborgsregionens näringsliv INNEHÅLL 6 13. Göteborgsregionen i världen Hur ser logistikläget ut? Vilka framtidsutsikter har regionen? Och vilka är de största handelspartnerna? 14 21. Regional tillväxt

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten...

På tal om. kvinnor och män. i Norrbotten... På tal om kvinnor och män i Norrbotten... Innehåll Förord...1 Jämställdhet...2 Sammanfattning... 3-6 Befolkning... 7-17 Folkmängd...18 Hälsa... 19-22 Medelålder...19 Medellivslängd... 20-21 Ohälsotal...22

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

Malmö Green City Index

Malmö Green City Index Malmö Green City Index Bedömning av europeiska storstäders påverkan på miljön En undersökning utförd av Economist Intelligence Unit, sponsrad av Siemens Innehåll 4 Två röster om Malmö 6 Metod 10 Resultat

Läs mer