Statistik om Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik om Helsingfors"

Transkript

1 Statistik om Helsingfors

2 Innehåll Helsingfors... 2 Geografi och miljö... 4 Huvudstäderna kring Östersjön... 5 Befolkning... 6 Boende... 8 Byggande... 9 Hälsovården...10 Social välfärd Kultur och fritid...12 Utbildning...14 Stadens service...16 Näringsliv, sysselsättning...17 Handel och turism...18 Kommunikationer...19 Högskolor...20 Helsingfors stadsförvaltning...21 Stadens ekonomi...22 Staden grundlades på befallning av kung Gustav Wasa år Den låg först vid Vanda ås mynning, men flyttades till sitt nuvarande läge ute på Helsingforsnäset år Helsingfors blev huvudstad år 1812, tre år efter att Finland annekterats som autonomt storfurstendöme i ryska kejsardömet. Finland blev suveränt år 1917, och Helsingfors förblev huvudstad. I dag är Helsingfors centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,4 miljoner invånare och arbetsplatsen.

3 Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm S:t Petersburg Tallinn Köpenhamn Riga Moskva Vilnius Bryssel Berlin Warszava Prag Kiev Wien Budapest Lissabon Madrid Rom Bukarest Athen Folkmängd Helsingfors Esbo Hyvinge Träskända Grankulla Kervo Kyrkslätt Mäntsälä Nurmijärvi Borgnäs Sibbo Tusby Vanda Vichtis Sammanlagt Huvudstadsregionen Helsingforsregionen Hyvinge Nurmijärvi Mäntsälä Träskända Borgnäs Vichtis Tusby Kervo Sibbo Vanda Esbo Helsingfors Grankulla Kyrkslätt

4 Geografi och miljö Areal Helsingfors Helsingforsregionen Areal, km Hav Land Befolkningstäthet Invånare per km 2 landområde l Strandlinje (fastland), km 123 l Antal öar och holmar 315 l Antal kärlväxter l Antal häckande fågelarter 164 l Helsingfors symbolväxt lönn l Helsingfors symboldjur ekorre Medeltemperatur 2013 l Hela året l Varmaste månaden juli, medeltemperatur l Kallaste månaden mars, medeltemperatur 7,8 C 18,1 C 5,2 C Huvudstadsregionen 2013 Vattenförbrukningen per invånare l/dygn (HRM 1 ) 229 Huvudstadsregionen Avfallshanteringen (HRM 1 ) l Mottaget avfall, ton 590,0 545,7 l Avfall per invånare, ton per år 0,5 0,5 1 HRM = Helsingforsregionens miljötjänster. 4

5 Huvudstäderna kring Östersjön Nyckelstatistik Folkmängd totalt Befolkningsandel, % % personer Staden Regionen under över med högskole- 15-år. 65-år. utbildning 1 Helsingfors ,7 16,1 39 Stockholm ,6 14,2 35 Oslo ,1 12,1 39 Köpenhamn ,4 10,4 36 Tallinn ,7 17,1 35 Riga ,6 19,3 26 Vilnius ,2 15,3 35 Berlin ,6 18,9 25 S:t Petersburg ,1 15, Bland befolkningen i arbetsför ålder. Norge Oslo Finland Helsingfors Sverige Stockholm Östersjön Tallinn Estland S:t Petersburg Ryssland Danmark Köpenhamn Riga Lettland Ryssland Litauen Vilnius Vitryssland Tyskland Berlin Polen Warszava 5

6 Befolkning Befolkning /2014 Helsingfors l % av hela landets befolkning 9,2 11,1 10,1 11,2 Helsingforsregionen l % av hela landets befolkning 12,3 17,6 19,5 25,7 Befolkningsstrukturen Helsingfors % Helsingfors- Hela landet 2013/2014 regionen Folkmängd Åldersgrupper l ,1 8,3 7,8 l ,5 9,6 9,7 l ,3 67,1 63,1 l ,3 9,1 10,9 l ,8 4,4 6,2 l ,0 1,6 2,4 Män ,2 48,4 49,2 Kvinnor ,8 51,6 50,8 Finskspråkiga ,3 83,4 89,3 Svenskspråkiga ,9 5,8 5,3 Övriga språk ,8 10,8 5,3 Finländska medborgare ,4 92,6 96,2 Utländska medborgare ,6 7,4 3,8 6

7 Helsingfors befolkningsstruktur Ålder Befolkningsstrukturen Helsingfors Hela landet 2012 Förväntat antal levnadsår Sammanlagt 79,9 80,5 Män 76,5 77,5 Kvinnor 82,7 83,4 Medelålder (2013) 40,4 41,9 Befolkningsförändringar 2012 Helsingfors Helsingforsregionen Födda Döda Immigranter Emigranter Bostadshushållen 2013 Helsingfors Helsingforsregionen Bostadshushållen sammanlagt l Genomsnittligt antal medlemmar 1,9 2,1 l En persons bostadshushåll, % 48,8 41,9 l Två personers bostadshushåll, % 30,8 31,7 l Bostadshushåll med minst 5 medlemmar, % 3,0 4,6 7

8 Boende Boendetätheten i Helsingfors 40,0 35,0 30,0 m 2 /person 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Bostadsbeståndet 2012 Helsingfors H:forsregionen Hela landet Bostadslägenheter, sammanlagt l I småhus, % 13,1 31,8 53,9 l Ägarbostäder, % 44,0 52,5 58,7 l Hyresbostäder, % 44,7 36,7 29,1 Lägenhetstyper, % l 1 rum 23,0 16,5 14,4 l 2 rum 36,4 32,3 29,9 l 3 rum 21,9 23,2 22,2 l 4 rum 12,0 16,1 18,2 l 5 rum eller flera 6,1 11,2 14,2 Boendestandarden 2012 Boendetäthet, m 2 /person 34,1 36,0 39,6 Boendekostnaderna 2013 Medelhyran, euro/m 2 /mån 14,45 11,58 Medelpriset på begagnade aktielägenheter, euro/m

9 Byggande Nyproduktion och utbyggnader Färdigställda byggnader Byggnadernas våningsyta, m l Bostadshus l Andra än bostadshus Inledda byggnadsarbeten För m 2 våningsyta, m l För antal bostäder Beviljade byggnadstillstånd För m 2 våningsyta, m l För antal bostäder Färdigställda bostäder Sammanlagt l Statssubventionerade bostäder l Hyresbostäder l Kommunala bostäder Byggnadsbeståndet Byggnader Byggnadernas våningsyta, miljoner m l Bostadshus l Andra än bostadshus

10 Hälsovården Hälsovården 2013 per invånare l Stadens hälsostationer 26 l Stadens sjukhus 1 5 Primärvården Hälsocentralläkare 347 0,6 Besök l varav hos läkare inom öppenvården l hos hälsovårdare l vid hälsocentraljour l inom hemvården l inom tandvården Anstaltsvård vid stadens sjukhus l Bäddplatser l Vårddagar Specialiserad sjukvård Besök l vid enheter för psykiatrisk öppenvård l vid polikliniker för övriga specialiteter Anstaltsvård vid stadens sjukhus l Bäddplatser (psykiatri) 290 0,5 l Vårddagar Sjukhusen: Hertonäs, Dal, Malm, Storkärr, Haartman, Aurora. 10

11 Social välfärd Kommunal barndagvård l 1 6-åringar den 31 december l På hundra 1 6-åringar 63,8 63,9 Stadens lekparker den 31 december Hemvårdstöd l familjer som fick stödet den 31 december Barnskyddets klienter l På hundra 0 17-åringar 9,6 9,8 Utkomststöd Hushåll som fått utkomststöd l varav ensamhushåll, % 77,7 77,3 Andel av befolkningen som fått stödet, % 10,2 10,6 Klienter som fått service enligt handikappservicelagen Klienter som fått transportstöd Platser vid äldrevårdsinrättningar den 31 dec l på hundra 75 år fyllda 4,9 4,1 Platser inom serviceboende för äldre l på hundra 75 år fyllda 6,7 7,2 1 Innehåller kommunala daghem, familjedagvård och köptjänstdaghem. 2 Innehåller färdtjänst avsedd i handikappservicelagen. 11

12 Kultur och fritid Nationaloperan l Föreställningar l Besök Professionella teatrar l Föreställningar l Besök Dansteatrar 3 3 l Föreställningar l Besök Konserter l Helsingfors stadsorkesters l Radions symfoniorkesters Biografsalonger l Besök per invånare 3,5 3,2 Stadsbiblioteket och filialer l Böcker (1 000) l Övrigt material (1 000) l Lån (1 000) l Besökare (1 000) l Besök per invånare 11,2 10,7 Ungdomslokaler, m l m 2 per 7 18-åring 0,7 0,6 Nöjesfältet Borgbacken, besökare Högholmens djurgård, besökare

13 Museer Besökare Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stads konstmuseum Statens konstmuseum l Konstmuseet Ateneum l Museet för nutidskonst Kiasma l Konstmuseet Sinebrychoff Finlands Nationalmuseum Desingmuseet Fölisöns friluftsmuseum Finlands arkitekturmuseum Friluftsstråk och motionsspår, km Hallar för inomhusmotion samt gym Simhallar Ishallar Skridskobanor utan konstis Badstränder Båtplatser Restauranger l Försäljning av mat och dryck, euro

14 Utbildning Stadens grundskolor och gymnasier i Helsingfors Antal grundskolor Elever sammanlagt I stadens skolor l varav vid svenskspråkiga skolor I privata skolor I statens skolor Antal gymnasier Elever sammanlagt I stadens gymnasier l varav vid svenskspråkiga gymnasier I privata gymnasier I statliga gymnasier Vuxengymnasier 3 3 Elever sammanlagt Studerande Helsingfors H:forsregionen Hela landet Basundervisningen vid grundskolorna Gymnasieundervisningen Yrkesutbildningen Yrkeshögskoleundervisningen Högskoleundervisningen Befolkningens utbildningsstruktur , %-andel 15 år fyllda med Folk- eller grundskola eller okänd Examen på mellannivå (sekundär) l Studentexamen l Yrkesexamen Examen på högskolenivå (tertiär) l Lägsta högskolenivån l Lägre högskolenivå l Högre högskolenivå l Forskarutbildning

15 Befolkningens utbildningsstruktur De 15 år fyllda enligt utbildning Helsingfors Helsingforsregionen Hela landet % Folk- eller grundskola eller utbildning okänd Högskolexamen Examen på mellannivå (sekundärstadiet) 15

16 Stadens service Stadens service: inkomster och utgifter 2013 Drifts- Drifts- Den köpta serinkomster/ utkomster/ Anställda Anställda vicens andel av invånare, invånare, Antal % utgifterna % Staden som helhet 4 326, , ,0 varav l Utbilningsverket 41, , ,0 24,8 l Social- och hälsovårdsverket 415, , ,9 47,3 l Barnomsorgsverket 57,8 586, ,9 13,8 l Byggtjänsten 358,7 348, ,8 44,5 l Räddningsverket 25,0 82, ,7 8,3 l Helsingfors Energi 1 280,0 865, ,8 7,8 l Helsingfors Hamn 146,7 60, ,4 37,3 l Trafikverket 282,1 177, ,4 26,8 Driftsinkomsterna och -utgifterna samt köp av service inbegriper stadens interna poster. Helsingfors andel av arbetstillfällena i Helsingforsregionen 2013 Industri samt energi- och vattenförsörjning (C-E) Byggande (F) Transport och lagring (H) Handel, hotell&restaurang (G, I) Information och media (J) Finansiering, försäkring (K) Yrkes-, vetenskaps- och teknisk verksamhet (M) Förvaltning och stödservice (N) Offentlig service (O-S) Övrig eller okänd %

17 Näringsliv, sysselsättning Helsingfors H:forsregionen Hela landet Bruttonationalprodukt per invånare (PPS, EU27=100, 2011) 158,5 114,0 Arbetsplatser 2013 Samtliga näringsgrenar l Primärproduktion (A B) 0,1 0,4 4,4 l Förädling (C F) 10,9 16,0 22,5 l Tjänster sammanlagt (G S) 88,2 82,8 72,3 l Marknadsservice (G N) 53,2 51,7 39,0 l Offentlig service (O S) 35,0 31,0 33,4 l Övrig eller okänd (T X) 0,8 0,8 0,8 Informations- och mediesektorns andel av arbetsplatserna 2013, % 9,7 7,5 4,1 Arbetsplatssufficiens 2013, % 131,0 106,0 100 Företag sammanlagt 2012 l Antal l Omsättning, euro l Antal anställda Arbetskraften, 2013, åringar l Sysselsatta l Arbetslösa l Arbetslöshetsgrad, % 6,7 6,7 8,2 Sysselsättningsgrad, åringar, % 72,7 73,1 68,5 l Sysselsatta

18 Handel och turism Godstrafiken genom Helsingfors hamn, ton Internationell godstrafik l Import l Export Kusttrafik Godstrafik sammanlagt Detaljhandeln l Försäljningsställen l Anställda l Omsättning, miljoner euro Partihandeln l Försäljningsställen l Anställda l Omsättning, miljoner euro Passagerare (miljoner) l Via Helsingfors Vanda flygstation l Via Helsingfors hamn l Via Helsingfors järnvägsstation Internationella kongresser och evenemang Antal hotell l Övernattningar sammanlagt (miljoner) 3,2 3,1 18

19 Kommunikationer Kommunikationer Helsingfors Hela landet Registrerade personbilar l per tusen invånare Registrerade motorcyklar l per tusen invånare Antal mobiltelefoner på hundra invånare, Internetnyttjare, 2013, (16 74 år gamla) l Andel av befolkningen, % Kollektivtrafiken inom staden Helsingfors 2012 Helsingfors 2013 Resor sammanlagt, miljoner 209,7 209,0 l Busstrafiken 88,6 87,1 l Spårvagnstrafiken 57,2 56,7 l Metrotrafiken 62,2 63,5 l Färjtrafiken 1,6 1,8 Statsjärnvägarnas lokaltrafik, miljoner resor 41,7 Hamntrafiken, fartygsbesök Godstrafiken på Helsingfors Vanda flygstation l Inrikes, ton l Utrikes, ton

20 Högskolor Vanda Helsingfors Grankulla Esbo Universitet och högskolor Yrkeshögskolor Södra Finlands län Finland Helsingfors 20

21 Helsingfors stadsförvaltning Stadsfullmäktige Antal ledamöter 85 l Samlingspartiet 23 l Gröna förbundet 19 l Finlands Socialdemokratiska Parti 15 l Vänsterförbundet 9 l Sannfinländerna 8 l Svenska folkpartiet i Finland 5 l Centern i Finland 3 l Kristdemokraterna i Finland 2 l Finlands Kommunistiska Parti 1 Stadens anställda Sammanlagt l Ordinarie l Tillfälligt anställda Andelen (%) anställda inom l Stadsdirektörsroteln 5,7 5,5 l Social- och hälsovårdsväsendet 53,0 52,8 l Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 2,3 2,3 l Byggnads- och miljöväsendet 17,1 17,0 l Bildnings- och personalväsendet 21,9 22,3 21

22 Stadens ekonomi Utgifter 2012 milj. euro 2013 milj. euro /invånare Social- och hälsovårdsväsendet 2 198, , Stadsplanerings- och fastighetsväsendet 354,7 380,6 621 Byggnads- och miljöväsendet 874,8 887, Bildnings- och personalväsendet 741,0 747, Energi, hamn och allmän förvaltning 791,7 775, Finansieringsutgifter 25,4 15,9 26 Övrigt 1,8 0,4 1 Tillverkning för eget bruk 138,7 129,2 211 Sammanlagt 4 849, , Inkomster 2012 milj. euro 2013 milj. euro /invånare Skatteintäkter 2 759, , Vinst av verksamhet 1 740, , Finansieringsvinst 93,4 78,8 129 Övrigt 401,5 353,6 577 Sammanlagt 4 994, , Stadens /invånare räntebelagna lån per invånare Koncernens /invånare lån per invånare Skatteprocenten, ,5 Talen i enlighet med stadens externa resultaträkning. Tillverkning för eget bruk har som egen post dragits av utgifterna. 22

23 Ekorrteckningarna: Mika Launis Helsingfors stads djursymbol är ekorren (Sciurus vulgaris) och växtsymbol lönnen (Acer platanoides). Statistik om Helsingfors Helsingfors stads faktacentral Postadress PB 5500, Helsingfors stad Besöksadress Broholmsgatan A, Helsingfors Telefonväxel Informationstjänst Beställning av publikationer Telefax Design Tovia Design Oy Pärmbilden Olli Turunen Tryck Erweko Painotuote Oy, Helsingfors 2014 ISBN, trycktversion ISBN, webbversion

24 svenska Denna årligen utkommande lilla broschyr innehåller nyckelstatistik om Helsingfors och dess invånare. En del av tabellerna och figurerna innehåller även uppgifter om pendlingsområdet Helsingforsregionen och om hela landet.

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004

Statistik om Helsingfors Helsingfors2004 Statistik om Helsingfors Helsingfors 2004 Wien Budapest Bukarest Reykjavik Dublin London Paris Oslo Helsingfors Stockholm Tallinn Köpenhamn Riga Vilna Berlin Bryssel Warszava Prag Kiev Moskva Lissabon

Läs mer

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid...

Område och miljö... 2. Vandas 12 vänorter... 2. Befolkning... 4. Utbildning... 8. Inkomster... 8. Arbetsmarknaden... 9. Kultur och fritid... Vanda i fickformat Innehåll Område och miljö... 2 Vandas 12 vänorter... 2 Befolkning... 4 Boende... 6 Utbildning... 8 Inkomster... 8 Arbetsmarknaden... 9 Kultur och fritid...11 Dagvård...12 Social- och

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Gotland. Om Region Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. GOTLAND I SIFFROR Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. I visionen finns fem övergripande mål: Minst 65 invånare bor på

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se

Beställ gratis! för alla 2011 www.scb.se för alla 211 I din hand har du nu Statistik för alla 211. Här hittar du blandad statistik från SCB och andra statistikproducenter. Redovisningen är gjord i lättlästa diagram och tabeller. Befolkning Statistik

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 2 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Migrationen 2012 Befolkning och utländska medborgare Befolkning efter Befolkning efter födelsestat Antal utlänningar

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Länsstyrelsen 2006-10-31 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd 10.8.2007 Omgjord

Läs mer