Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande"

Transkript

1 Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

2 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk... 3 Utmanande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation... 4 Analys... 4 Föräldrasamverkan och språk... 4 Utmanande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation... 4

3 3 Utveckling och lärande Sammanfattning Mål Varje barn ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas maximalt. Resultat Föräldrasamverkan och språk Nygårds förskolas språkpilot bjöd in föräldrar till ett Bokcafé våren Förskolans språkpilot, enhetens specialpedagog och bibliotekarie samordnade sina resurser och tog emot förskolans familjer tillsammans med förskolans medarbetare och modersmålspedagoger. Förskolans föräldrar fick i samtal ta del av vikten av att läsa och berätta för sina barn. Förskolans specialpedagog berättade om vikten av att omges med och höra berättelser för att utvecklas i sitt språk. Bibliotekarien berättade om tillvägagångssättet; att få ett lånekort och vad man kan låna/ göra på ett bibliotek. Förskolans språkpilot visade enhetens bokpåsar, där barnlitteratur finns representerat på våra olika språk. Familjerna fick låna dessa bokpåsar för att läsa hemma. Avdelningarna har i varierande grad arbetat med att kontinuerligt besöka biblioteket, för att ta del av litteratur men också för att lära sig att få verktyg för hur man beter sig på ett bibliotek, exempelvis hur jag tar reda på information, var jag hittar barnlitteratur och vad jag får låna hem. Information om inbjudningar till biblioteket har hängts upp tillgängligt för föräldrar och har förklarats muntligt vid behov. Många av förskolans föräldrar har efter förskolans Bokcafé besökt biblioteket tillsammans med sina barn. Några av förskolans föräldrar går kontinuerligt till biblioteket. Vi upplever att föräldrarna i högre grad har intresse kring litteratur, barnen har mer kontinuerligt börjat efterfråga att göra besök på biblioteket och vissa barn kan efterfråga vissa boktitlar. Pedagogerna på förskolan har berättat för föräldrarna tillsammans med barnen vad vi läser och jobbar med för litteratur. Pedagogerna har gett information och uppmuntrat föräldrarna att parallellt läsa samma bok på deras modersmål, vilket har förklarats utifrån förutsättningar för lärande. Förskolans pedagoger har arbetat med att ge varje barn utmaningar i deras språkutveckling. När de möter barnen i mindre grupper har de uppmuntrat varje barn att i ord uttrycka vad de vill. Pedagogerna har i sitt förhållningssätt uppmuntrat förskolans barn att välja, att prata och förklara vad de vill eller menar genom att använda sitt språk. Det sker en förändring hos barn som går från att peka eller använda utåtagerande beteende vid konflikter med andra barn, till att berätta vad de vill och försöka lösa olika situationer. Då är pedagogerna där och stöttar genom att förtydliga vad barnet försöker berätta. Likväl som att pedagogerna ger barnet positiv återkoppling i valet att samtala och berätta vad de vill i exempelvis konfliktsituationer. Många barn har i samlingssituationer valt att beskriva en bild och koppla en sång till bilden. När barnen behöver stöd har de aktivt uppmuntrats att ta hjälp av en kamrat. Förskolan har en pedagog som är kontaktperson för förskolans modersmålspedagoger. Under läsåret träffas modersmålspedagogerna och förskolans kontaktperson regelbundet. Genom dessa möten kan pedagoger och modersmålspedagoger få information om varandras uppdrag, strävansmål och språkutvecklande förhållningssätt. Förskolan pedagoger upplever att modersmålspedagogerna genom dessa möten blivit mer inkluderade i verksamheten. De kan ock-

4 4 så se att modersmålspedagogerna i mindre grad går undan från verksamheten och i stället finns med i den dagliga verksamheten på förskolan. Kontaktpersonen för modersmålspedagogerna är med vid ett tillfälle per termin på förskolans pedagogiska utvecklingsgrupp för att ta del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Därigenom finns en större förståelse och medvetenhet hos båda grupperna hur man kortsiktigt och långsiktigt kan stötta och utmana förskolans barn i lärandet. Utmanande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation Förskolans arbetslag tar hjälp av dokumentation och observation för att reflektera över hur vi kan förändra eller fortsätta med den miljö vi erbjuder för att gynna barnens lärandeprocesser. Alla arbetslag har kontinuerligt ändrat förskolans innemiljö efter behov och intressen hos barnen. Förskolans pedagoger kan se att utifrån reflektioner har material även plockats bort, då miljön har blivit för disharmonisk för vissa barn att verka i. Det har varit en av förskolans utmaningar att alla barn på förskolan ska få lyckas och bli utmanade genom den pedagogiska miljö de är en del av. En avdelning på förskolan har haft konsultation från specialpedagogiska skolmyndigheten där pedagogerna fått tips och hjälpmedel som alla barn har kunnat ta del av, exempelvis introduktion av aktiviteter och rum och ett tydligare visuellt stöd. Därigenom har pedagogerna också tittat på hur de delar in barn ute och inne under dagen och mer jobbat för att mindre grupper även finns utomhus. Pedagogerna kan också se att för att barnen ska kunna hålla kvar och djupdyka i förskolans tematiska arbete är förutsättningen att det finns visuell dokumentation kring temaarbetet i verksamheten. Dessutom behöver material som samlas in eller presenteras i undervisningen finnas tillgänglig för barnen i leken och i verksamhetens miljö. Vissa barn har exempelvis med hjälp av tillgängliga flanobilder kunnat berätta sagan om Petter och hans fyra getter på egen hand. Analys Föräldrasamverkan och språk En förklaring till föräldrars intresse kan vara att förskolans pedagoger mer medvetet visar vad de jobbar med, samt att barnen är mer delaktiga i att återberätta händelser i de böcker man arbetar med på förskolan. Ett hjälpmedel är att pedagogerna aktivt visar bilder från kamera och ipad. Detta möjliggör för barnen att reflektera och berätta vidare. Pedagogerna ser att föräldrarna också blir mer vetgiriga kring arbete på förskolan när bilderna är med som en länk, då det verbala språket inte alltid räcker till. Vissa föräldrar har mer aktivt tagit del av förskolans språkarbete, de har tagit med litteratur på sitt modersmål och barnen har fått visa och läsa och ibland översätta sagan. Många barn har också velat lära oss vissa ord och ramsor på deras språk. Utmanande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation Genom att pedagogerna låter material som de använder sig av i förskolan vara tillgängligt för barnen, kan de fånga upp hur barnen tänker och vilka strategier de använder sig av. Detta blir ett viktigt verktyg för dem då de ska planera verksamheten och utmana barnet i deras fortsatta lärande utifrån deras erfarenheter och intresse. Förskolans pedagoger ser att alla barn behöver bra visuell vägledning som skapar verktyg för barnen att se sin del i helheten dvs. i den här miljön kan man göra så här. Barnen har också lättare att leda in nya barn för delaktighet i verksamheten genom att ta hjälp av bilder.

5 5 Åtgärder Förskolans pedagoger ska hålla i Veli Tuomelas fem språkprinciper genom att observera och lyssna på varandra i arbetslagen. Dessa observationer följs sedan upp i arbetslaget på förskolans pedagogiska utvecklingstid. Pedagogerna ska fånga barns lärprocesser genom att lyssna, ställa produktiva frågor och följa upp vad barnen intresserar sig för. Detta används sedan som underlag för pedagogernas fortsatta planering av det pedagogiska arbetet. I det tematiska arbetet delar pedagogerna in barnen i mindre grupper där en och samma pedagog möter samma barn under fyra veckors tid. Därigenom får pedagogerna det lättare att observera/dokumentera/reflektera barnens progression. Förskolans pedagoger ska erbjuda barnen återkopplingssamtal kring gruppens dokumentation och på så vis skapa pedagogisk dokumentation. Pedagogerna ska skapa forum där förskolans föräldrar kan mötas och samtala, samt se på bilder kring förskolans arbete med utveckling och lärande. Barngrupperna kommer att regelbundet gå till biblioteket för låna adekvat litteratur. Pedagogerna ska börja filmar varandra eller sig själva i olika situationer i verksamheten. Syftet med filmningen är sedan att på egen hand eller tillsammans i arbetslaget reflektera kring arbetet med samspel och lärande.

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förutsättningar för verksamheten. Brudhammars förskola. Förskola. Avdelningar. 1-6 år. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar

Förutsättningar för verksamheten. Brudhammars förskola. Förskola. Avdelningar. 1-6 år. Barnens ålder. Antal flickor. Antal pojkar Förutsättningar för verksamheten Brudhammars förskola Förskola 6 Avdelningar 1-6 år Barnens ålder 51 Antal flickor 54 Antal pojkar Ja Barn I behov av särskilt stöd (Ja- nej) 25% Andel barn med annat modersmål

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Institutionen för pedagogik och didaktik Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehåll 1. Inledning 3 Aktionsforskning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer