Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015"

Transkript

1 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

2 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade internationella och regionala organisationer och institutioner. Breddad svensk resursbas för det multilaterala, bilaterala och regionala biståndet genom särskilda kompetensutvecklings- och utbildningsprogram för yngre personer. Ett långsiktigt perspektiv ska anläggas och personer som deltagit i programmen ska betraktas som del av en rekryteringsbas för framtida anställningar inom utvecklingssamarbetet.

3 Fördelning totalt 428 MSEK 5,5 MSEK 30 MSEK Internationella kapacitetsutvecklingsprogram MSEK 12 MSEK 29 MSEK Resursbasutveckling, program: JPO/SARC/NE/JPD/BBE - 120,5 MSEK 140 MSEK Resursbasutveckling, kärnstöd: UHR - 91 MSEK 91 MSEK Resursbasutveckling, kärnstöd: UNV, UNSSC och U4-12 MSEK Kapacitetsutveckling av svenska aktörer - 29 MSEK 120,5 MSEK Metodutveckling - 5,5 MSEK Sekonderingar P4 och P5-30 MSEK

4 Ramöverenskommelse Sida & UHR 91,3 MSEK 16 MSEK 21,2 MSEK Programhantering driftmedel (inklusive den globala skolan) 21,2 MSEK Sidas resestipendium - 2,1 MSEK 20,25 MSEK 2,1 MSEK 11,5 MSEK Athena - 11,5 MSEK Linneus - 20,25 MSEK Palme MSEK Praktikantprogram - 16 MSEK 20,25 MSEK

5 Antal deltagare i resursbas- och utbytesprogram som hanteras av UHR (ramöverenskommelse), per år Athena MFS Linnaeus-Palme Praktikantprog. Sidas resestip.

6 JPO - Junior Professional Officer 1. Upp till tre år 2. Anställd av FN eller WB men Sida finansierar 3. P2 4. Sida och ansvarigt FN-organ rekryterar tillsammans 5. Pre-deployment training på Sida innan utresa

7 JPO - Junior Professional Officer 1. Master 2. Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige 3. Två till fyra års relevant yrkeserfarenhet 4. Mycket goda kunskaper i engelska samt gärna i ytterligare ett språk som är relevant för den sökta tjänsten. 5. Högst 33 år vid ansökningstillfället (läkare högst 35 år) (barnmorskor ingen övre åldersgräns)

8 SARC - Special Assistant to the Resident Coordinator 1. FN-reformen (One UN) 2. P3 3. Max 38 år vid ansökningstillfället 4. Minst fem års relevant yrkeserfarenhet (vilket innebär tre till fem års arbete företrädesvis från ODA-länder) 5. Utmärkta kunskaper i engelska krävs liksom goda kunskaper i ett annat FN språk 6. Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd

9 Sveriges finansiering av FN De största mottagarna av svenskt stöd till FN 2013 (miljoner dollar).

10 Sveriges bistånd som kanaliserades via multilaterala kanaler 2013 (SEK) 29% 46% FN (8,3 miljarder) EU (2,4 miljarder) 11% 14% Globala fonder och andra multilaterala organisationer (1,97 miljarder) Världsbanken och andra regionala utvecklingsbanker (5,3 miljarder)

11 Nordens bidrag till FN:s utvecklingssystem (2014) a) Nordic total core contributions 28%% 72% Nordic countries All other countries and regions b) Total core contributions divided by country Nordic countries European Commission 23% 28% France Germany United Kingdom 4% 6% 3% 3% United States of America Japan Netherlands 6% 13% 9% 5% Canada All other countries and areas

12 Sveriges stöd genom Världsbanksgruppen (MSEK) Sida MFA

13 Målbild JPO Målbild Utfall (aktiva JPO-kontrakt 2014) Utfall procent JPO 2014 Grupp A (40 %) UNDP, UNICEF, Världsbanken Grupp B (35 %) UNFPA, UNHCR, WHO, OCHA, OHCHR, UN Women, AfDB, WFP UNDP (6) UNICEF (4) Världsbanken (6) UNFPA (2), OCHA (3), UNHCR (3) OHCHR (3), UN Women (2), WFP (3), WHO (2) 34 % 38 % Grupp C (20 %) EBRD, ILO, FAO, FN-Sekr, UNAIDS, UNESCO, UNEP, UN Habitat, UNOPS, UNRWA, GFATM, GEF, GAVI FAO (1), UN Habitat (1) ILO (2) UNAIDS (2) UNESCO (1) UNRWA (1) UNEP (1) UN Secr (2) UNOPS (1) 26 % Grupp D (5 %) Omvärldsförändring IOM (1) 2 % Totalt 47 JPO 100 %

14 Multilaterala resursbasprogram Antalet placeringar i i multilaterala resursbasprogram Tematisk fördelning för JPO-programmet % 6% 2% 11% 2% 15% 15% 21% Antikorruption Demo/MR Fred och säkerhet Hälsa Jämställdhet Miljö och klimat Privatsektorutv 0 JPO SARC Övrigt

15 1. Trainee 2. European External Action Service (EEAS) eller vid Kommissionen månader 4. Master JPD Junior Professionals in Delegation 5. Upp till 4 års relevant arbetslivserfarenhet 6. EU-medborgare 7. Rekryteringen sker i samarbete mellan medlemslandet och EEAS 8. Pre-deployment training på Sida och inom EU

16 BBE Bilateral Biträdande Expert 1. Uppdrag med placering på organisation/myndighet i ett samarbetsland 2. Uppdrag via ett svenskt konsultföretag, myndighet eller organisation med verksamhet i ett samarbetsland 3. Uppdrag med placering på svensk ambassad/utlandsmyndighet

17 Bilateral Biträdande Expert 1. Relevant akademisk examen 2. Två års yrkeserfarenhet 3. Svenska, engelska och gärna ett tredje språk 4. Max 32 år 5. Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd (för ambassadplacering krävs svenskt medborgarskap) 6. Förberedelseutbildning på Sida och FBA

18

19 Tematiska områden BBE 2014 DEMO/MR 16% 16% B4D/Näringslivsutveckling/CSR 5% 5% ICT4D Fred och säkerhet 5% Jämställdhet 13% 40% Multilateralt samarbete Miljö och klimat

20 Uppdelning JPO/SARC/BBE/JPD/NE totalt 100 personer JPD - 9 personer NE - 9 personer BBE - 35 personer JPO/SARC - 47 personer JPO/SARC - 47 personer BBE - 35 personer JPD - 9 personer NE - 9 personer

21 Fördelning av medel resursbasprogram administrerade av Sida totalt 120,5 MSEK 2,4 MSEK 8,1 MSEK 48 MSEK 62 MSEK JPO/SARC - 62 MSEK BBE - 48 MSEK JPD - 2,4 MSEK NE - 8,1 MSEK

22 Sidas roll Katalytisk Normativ funktion Smarta lösningar Finansiering Innovation

23 Metoder i biståndet Ramavtal med civilsamhället (16 ramorganisationer) Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Innovativa metoder: Exempel: Lån och garantier garantiram upp till 10 miljarder SEK (projekt inom hållbar utveckling, hälsa, privatsektorutveckling och marknadsutveckling) Näringslivssamverkan och privatsektorutveckling

24

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

Hallå Praktikant! Praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer

Hallå Praktikant! Praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer Hallå Praktikant! Praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella organisationer En allt större efterfrågan av internationell praktik och tjänstgöring har föranlett tillkomsten av denna skrift.

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2015 Copyright: Sida Omslagsbild: Kroli Kasindi är sjuksköterska på hälsokliniken i samhället Hombo i östra Kongo. Hit kommer många

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD

BISTÅND GENOM FN. Gott hopp om nya utvecklingsmål. Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 15 SIDAN 18 EN BÄTTRE VÄRLD EN BÄTTRE VÄRLD SVENSKA FN-FÖRBUNDET EN BÄTTRE VÄRLD NUMMER 2 2014 Gott hopp om nya utvecklingsmål SIDAN 15 Nationellt rollspel i Söderköping SIDAN 18 BISTÅND GENOM FN Gabon är ett av tio länder som anslutit

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2011 2014 Protokoll III:2 vid regeringssammanträde 2011-03-03 UF2011/5294/UD/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Världsbanksgruppen

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring

Information info r din utlandstja nstgo ring Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012 Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

Läs mer

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet.

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet. FN-fakta Sverige och FN RÄTTVIS FN OCH HANDEL EU Foto: FN/Eskinder Debebe FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffar barn på en skola i Stockholm i oktober 2009. Sverige en trogen vän till FN Stödet för

Läs mer

Resursbasutveckling för skogligt utvecklingsarbete med inriktning på Sidas och Skogsinitiativets framtida behov

Resursbasutveckling för skogligt utvecklingsarbete med inriktning på Sidas och Skogsinitiativets framtida behov Resursbasutveckling för skogligt utvecklingsarbete med inriktning på Sidas och Skogsinitiativets framtida Rapport slututkast Maj-Juni 2009 Henny Andersen Bo Tengnäs SPM Consultants I samarbete med Naturbruk

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring. Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma

Information info r din utlandstja nstgo ring. Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en svensk organisation eller konsultfirma 2012 INLEDNING Sidas program för Bilaterala Biträdande Experter

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Skriftlig redovisning Hampus Holmer, hampus.holmer.220@student.lu.se

Skriftlig redovisning Hampus Holmer, hampus.holmer.220@student.lu.se Skriftlig redovisning Hampus Holmer, hampus.holmer.220@student.lu.se Internationell Medicinsk Erfarenhet, VT15 Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete Stockholm, Sverige Under

Läs mer

FN behöver ett starkare svenskt

FN behöver ett starkare svenskt FN behöver ett starkare svenskt EN IDÉSKRIFT FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET I N N E H Å L L Förord 3 Nya utmaningar för FN 4 Sveriges roll i FN 6 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Uganda. mars 2009 december 2013. Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Uganda mars 2009 december 2013 Uganda framsida sv.indd 1 2009-06-17 15:48:11 Bilaga till regeringsbeslut Promemoria Utrikesdepartementet Samarbetsstrategi

Läs mer

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA?

SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? SEX ÄR POLITIK MEN VAR ÄR PENGARNA? EN GRANSKNING AV FINANSIERINGEN AV SEXUELL OCH RE PRODUKTIV HÄLSA OCH RÄTTIGHETER INOM DET SVENSKA UTVECKLINGSSAMARBETET. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)

Läs mer

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete

Svensk strategi för. Multilateralt utvecklingssamarbete Svensk strategi för Multilateralt utvecklingssamarbete Beställning av UD:s informationsmaterial UD:s webbplats: www.ud.se E-post: information-ud@foreign.ministry.se Telefon (växel): 08-405 10 00 Layout:

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag. 2009-12-28*0 2116`4 Regeringsbeslut 111:5 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2009-12-21 UF2009/83257/USTYR (delvis) UF2009/83256/PLAN(d elvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA

INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTRODUKTIONSDAG OM PROGRAM FÖR INTERNATIONELLLT SAMARBETE INOM HÖGSKOLA INTERNATIONELLT SAMARBETE GER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DET BÄSTA LÄRANDET 28 NOVEMBER 2012, STOCKHOLM 09:30 Kaffe 10:00 Internationella

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika

MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN. Resultatredovisning och -analys 1998 2002. Sydamerika MARS 2003 LATINAMERIKAAVDELNINGEN Resultatredovisning och -analys 1998 2002 Sydamerika Innehåll 1. Inledning... 3 2. Det regionala perspektivet... 4 3. Strategins allmänna viljeinriktning... 5 4. Resultatredovisning

Läs mer

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005

Landstrategi Angola. januari 2003 december 2005 Landstrategi Angola januari 2003 december 2005 UD LANDSTRATEGI ANGOLA 2003 2005 1 1. SLUTSATSER FRÅN LANDANALYSEN 4 1.1 Den politiska utvecklingen och försoningsprocessen 4 I.2 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014

FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014 FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning Generaldirektörens ord... 5 1 Introduktion... 7 1.1 Folke Bernadotteakademins årsredovisning för 2014... 7 1.2 De politiska mål som Folke

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

branschen Universitet, högskolor, och folkhögskolor Vägar in i Utbildningsspecial Bästa sätten att imponera på rekryterarna

branschen Universitet, högskolor, och folkhögskolor Vägar in i Utbildningsspecial Bästa sätten att imponera på rekryterarna Utbildningsspecial Så får du jobbet Bästa sätten att imponera på rekryterarna Anna Ryott Krokig karriär ledde till vd-posten Så gjorde vi Daniel, Mahyad och Johan berättar Vägar in i branschen Universitet,

Läs mer

EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN

EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program KOMMISSIONEN EU:S BIDRAG TILL MILLENNIE- UTVECKLINGSMÅLEN Några huvudresultat från Europeiska kommissionens program 2010 E U R O P E I S K A KOMMISSIONEN EU:S BIDRAG TILL MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN VAD ÄR MILLENNIEUTVECKLINGSMÅLEN?

Läs mer

Makten över klimatpengarna

Makten över klimatpengarna rapport 1. 2010 årgång 1 Makten över klimatpengarna vem ska förmedla sveriges stöd till klimatanpassning i de mest utsatta länderna? Denna publikation ges ut av Hela världen, Svenska kyrkans internationella

Läs mer