Kick-off Regelförenklingsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kick-off Regelförenklingsarbetet"

Transkript

1 Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map.

2 1. Hur kan/bör länsstyrelsernas regelförenklingsarbete organiseras? Möten o Med företagarorganisationer Almi F-kassan Regionförbund Arbetsförmedling Bjuda in till 16/11 för prioritering o Med företagare Vad vill de? Vad är bra? Tidigt o Från/till kommuner Informationshantering o Partnerskap Effektivare arbetssätt o Följa företagarens väg in i Lst Webb Kontakter Deras upplevelse Intervju Samtal i det dagliga o Gamla strukturer kan vara svåra att bryta upp Sida 2 av 11

3 o Regelförenkling i det dagliga Smartare in Fortare o Utveckling av ofinansierad verksamhet o Koppla ihop med pågående processer Medarbetarutv. Styrkort Processbeskrivningar o Kräver merarbete SMART o Efter utbildning och konferens - Återrapportering o Praktiskt Dokumentation Minnesanteckningar Webbplats Intern info plats på webben Framgångsfaktorer o Attityd Hur arbetar vi? Hur tillämpar vi regler? Hur motiverar man Lst att lägga resurser? o Kompetensutveckling o Våga göra fel! o Våga vara pragmatisk. Ok att tänka fritt. o Ta hand om idéer Sida 3 av 11

4 Egen organisation & Regering o Ansvar ute i organisationerna o Upprepning o Envishet och tålamod o Tidig förankring Information o Ledningens stöd Stöd prioritering Samordning/samverkan o Gemensam verktygslåda att botanisera i o Låta något/några Lst testa olika sätt att arbeta och sedan utvärdera o LH/Länsrådsgruppen o Skillnader nationellt o Prao på annan Lst o Jfr bevakningsprocess, samordnad utveckling o Intern samordning o Hur få genomslag i organisationen? Tips från Kronoberg och varandra o Vinst för fler! Inte bara lst, lite mer jobb, resultat för andra också! Uppföljning o Mätbar målstyrning o Mandatuppgifter, Befogenheter Sida 4 av 11

5 o VP Förenklingsansvarig På Lst Per verksamhet Resurssäkring 2. Hur kan/bör arbetet samordnas och fördelas mellan de olika länsstyrelserna? Hemsidan -Det som är gemensamt för alla lst ska finnas på EN gemensam hemsida. o Använd platina (?!) o Använd den gemensamma hemsidan Fördelning o Fördela processer/verksamhetsområden mellan olika lst (en eller flera) o T ex information, ansökningar, överklaganden Gruppkonstellationer o Använd de gruppkonstellationer som redan finns Öppenhet Sida 5 av 11

6 o Öppenhet mellan lst vad gäller t ex arbete med processbeskrivningar o Använd intranät och infoportal System o ETT system för varje uppgift/område 3. Hur bör återrapporteringen ske till regeringen? Ingen traditionell återrapportering o Publicera undersökningen o Jmf SKL Konkreta exempel o Rapportera om resultat gärna med konkreta exempel Skriftlig rapport o En skriven rapport med redovisning hos/med flera departement/statsrådsberedningen Framgångsfaktorer o Kontinuerlig återrapportering Sida 6 av 11

7 o Samordnad i RB o Effektiv återrapporteringsprocess o Samla goda exempel för lst interna arbete o Konkret med aktiviteter Önskemål o Departementet vill ha en återrapportering som speglar lst arbete med förenkling som gärna har resultat Tydlig återrapportering från regeringen Handlingsplan o En gemensam handlingsplan som 21 lst står bakom och kan jobba med. 4. Hur kan delmål och indikatorer i syfte att följa länsstyrelsernas arbete med regelförenkling utformas samt hur bör föreslagna indikatorer mätas och sammanställas? 2 tidshorizonter o T o m 17/ o Fr o m 18/ Sida 7 av 11

8 VP 2011 o Interna org på plats på varje Lst 16/10 Brukarundersökning o Lära av andra SKL 6 indikatorer 8 LST 20 indikatorer SBU Kommunernas o Mäta före och efter Delmål o Servicegaranti o Orderbekräftelse Mottagningsbevis Tidsuppskattning Sida 8 av 11

9 Information o Regelförenklingsprojektet o Kompetensutveckling o Dialogmöten Externt Internt Indikatorer o Handläggningstid o Tillgänglighet o Bemötande o Rådgivning 5. Hur bör lst samverka med andra statliga myndigheter på nationell nivå och kommuner för att få till stånd ett samlat regelförenklingsarbete på lokal och regional nivå? Länsrådsgrupp o Som tar frågan till sig Sida 9 av 11

10 o Förstärkt med representanter från verksamheterna Yrkesföreningarna o Deras kontakter in i departement och centrala myndigheter "Listan" o "Listan med kontaktpersoner för regelförenklingsarbetet hos näringsdepartementet. Hitta samarbetsformer o Både på central och regional nivå o Utnyttja befintliga samarbetsformer och projekt o Alla lst bjuder in sina kommuner till diskussion om regelförenklingsarbetet (SKL förvarnar) Steg 2? o Är detta steg 2? Kanske... Finansdepartementet o Få med deras resurser Sida 10 av 11

11 Rapporteringssystem o Systematisera och återrapportera Mötesplatser o Många olika o Inventera vilka som finns o Genom träffar/möten med och mellan myndigheterna o Hitta kanaler för att återkoppla tillämpningsproblematik till centrala verk. o Gemensamt centralt forum Vilka? o Tillväxtverket Koppla på oss på arbetet med "en väg in" o SKL o NNR Sida 11 av 11

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer