Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system"

Transkript

1 Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

2 Motala en del av östgötaregionen invånare

3 Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek idrott park och miljö teknik hälsa och så vidare.

4 Produktförnyelse inom vård och omsorg År Ett projekt inom Hälsans nya verktyg Ett projekt inom Hälsans nya verktyg

5 Produktförnyelse inom vård och omsorg ALMI Företagspartner Östergötland Landstinget i Östergötland Norrköpings kommun Motala kommun Linköpings universitet - Helix

6 Syfte Ta tillvara innovativa idéer inom offentlig vård & omsorg medarbetare, kunder och anhöriga. Kommersialisera och skapa fler arbetstillfällen Förbättrad driftsekonomi i offentlig vård & omsorg Förstärka de innovativa processerna i offentlig miljö

7 Pimm skulle medföra: Ökad samverkan mellan näringsliv & offentlig sektor mellan landsting & kommun Jämnare könsfördelning bland innovatörer Grund för varaktiga lösningar för att stödja idé & produktutveckling inom vård & omsorg

8 Mål Att anställda ska uppleva att det innovativa klimatet förbättrats vid projektets slut. Att produkter/ tjänster som har sitt ursprung i verksamheten har blivit kommersialiserade Att antal idéer som slussats från idébärare till företag: 15 per år

9 Vad var unikt med Pimm? Bred uppsökande verksamhet - Idélotsar Inriktning - Enkla vardagsnära produkter inom vård, omsorg Licensiering till företag

10 Resultat 392 idéer 13 idéer kommersialiserade vid projektslut 8 personer startat företag 4 produkter licens till befintligt företag 1 produkt säljs inom tidigare etablerat eget företag 40-tal idéer i utevcklingsarbete vid projektslut

11 Fördelning

12 Mollan och Molle Från idé till eget företag!

13 Exempel Trikåby

14 Och några till..

15 Slutsats Idéer finns!! Idébäraren måste ha - Målmedvetenhet Engagemang Tid Vilja att driva En god idé är inte tillräckligt för kommersiell framgång! Viktigt att ledning/chefer är välinformerade och positiva Behövs ofta mer stöd och uppmuntran till idébärare som lockats fram Svårare än väntat att hitta företag/licenstagare LOU Äganderätt

16 Vinster Kreativt klimat Pimm - en stor tillgång som tar tillvara kompetensen/erfarenheten som finns hos medarbetarna Ger ökad självkänsla hos medarbetaren, om en i arbetsgruppen tagit steget kan det uppmuntra andra till att göra samma sak Att premiera kreativitet kan öka denna... skapa ringar på vattnet. Man växer som person, att man är duktig & faktiskt har idéer och vågar Bidrar till ett större idétänkande, bättre redskap i vården samt bättre arbetsmiljö.!

17 Vision Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av Östergötland där det är enkelt att bo och verka

18 Kärnvärden Öppen Stolt Nyskapande

19 Öppen Vår verksamhet bygger på en öppenhet för människors behov och önskemål. Vårt arbete kännetecknas av gott bemötande, tillgänglighet, samverkan och delaktighet,

20 Stolt Vi är engagerade och vågar vara stolta över vår kompetens och professionalitet. Vi bygger vår verksamhet på värden där människan står i centrum.

21 Nyskapande Vi är kreativa och nyskapande. Kvaliteten säkerställs genom att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet samt anpassar våra arbetsmetoder utifrån individuella behov.

22 Ledningens förhållningssätt = politisk riktlinje Har vi en kultur i Motala kommun som är tillåtande och uppmuntrande? Kanon, det där låter väldigt intressant! eller Haha det där går aldrig 22

23 Förhållningssätt Vi efterfrågar idéer som stödjer kommunens vision och mål i syfte att förbättra verksamheten för medborgare och kunder. Vi främjar ett ledarskap som stimulerar innovationer och ger utrymme för kreativa medarbetare. 23

24 Förhållningssättet innebär: Vi efterfrågar många och små idéer för att även få stora innovationer Vi prövar förbättringsförslag från medarbetare, medborgare och kunder Vi sätter mål och mäter för att få många förbättringsförslag och innovationer 24

25 Innovationssystemet En del av LedMot

26 Verksamhetsutveckling Syftet med ledningssystemet är att vi ska ha ett gemensamt arbetssätt, så att vi använder våra resurser effektivt, håller en hög och jämn kvalitet i verksamheten och hela tiden utvecklar och förbättrar oss. Målet är att skapa största möjliga nytta för våra medborgare och kunder.

27 Vilka verktyg för verksamhetsutveckling har vi?

28 Dialog Motala IT-baserat system Fånga upp och hantera synpunkter Återkoppla och använda synpunkterna för att genomföra förbättringar

29 Servicegarantier Vilka tjänster erbjuder kommunen? Vad kan kunden förvänta sig? Uppföljning och förbättring

30 Ständiga förbättringar Utforma tjänster utifrån medborgares och kunders behov Utföra våra tjänster resurseffektivt Förbättra våra tjänster

31 Innovationssystem Engagera medarbetarna för att uppnå vision och mål Medarbetardriven innovation Stärka arbetsklimatet och bilden av kommunen som attraktiv arbetsgivare Förvandla idéer till nya arbetssätt, tjänster eller produkter i syfte att skapa största möjliga nytta för våra medborgare och kunder.

32 Är det någon skillnad på innovationer och ständiga förbättringar? Innovationer Ständiga förbättringar

33 Så Hur gör vi?

34 VIVAN Innovationskraft i offentlig verksamhet Innovationsslussar Inom hälso- och sjukvård

35 Idéutvecklingsprocess ett systematiskt arbetssätt Efterfråga och uppmuntra Fånga upp och pröva Utveckla och värdera Genomföra Följ upp och utvärdera 35

36 Vi efterfrågar många och små idéer för att även få stora innovationer Vad? Informera, uppmuntra och efterfråga idéer och förbättringsförslag. Var? Samverkansgruppträffar, webb och Intranät, chefsträffar och idélotsträffar. Hur? Goda exempel, kreativa övningar, vidarebefordra omvärldsbevakning och tillhandahålla inspirationstips/verktyg

37 Vi prövar förbättringsförslag från medarbetare, medborgare och kunder Vad? Var? Hur? Ta emot idén/förslaget, dokumentera/registrera i Dialog Motala, värdera, lotsa/slussa, driva/utveckla tillsammans med idébärare/verksamhet. Enskilda möten med idébärare/verksamhet och samverkansgruppträffar. Ständigt förbättringsarbete eller idé- /innovationsutveckling med stöd av förvaltningslots Samtala med idébäraren, pröva idén/förslaget, utveckla och värdera genom att exempelvis testa metod, behovspröva, tillverka och testa prototyper.

38 Basnivå för innovationssystem Kompetensutveckling IT-stöd för dokumentation Del av APT Idébank på intranätet Idélots vid varje förvaltning Mål och uppföljning

39 Utveckling av innovationssystem Tema kampanjer Belöningar priser Evenemang Kvalitets-/innovationsdag Innovationspanel privat/offentligt/ föreningar/akademi - Draknästet 39

40 Nuläge Förankring Implementering Nystart Vinnova Pröva och utveckla innovationssystemet Framtid Kreativa rum Kvalitets- och innovationsdagar

41 Tack för visat intresse!

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är

I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är I Skellefteå är det mycket enkelt att komma i kontakt med kommunen. Medborgarna får hjälp snabbt och de behöver inga förkunskaper om hur kommunen är organiserad. Hur gör kommunen för att utveckla demokratin

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer