Verksamhetsberättelse 2010 Clinical Research Support FoU enheten Universitetssjukhuset Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Clinical Research Support FoU enheten Universitetssjukhuset Örebro"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Clinical Research Support FoU enheten Universitetssjukhuset Örebro Supportportföljen Antal Antal Förklaring Prövarinitierade studier 3 Onkologklin, Kardiologklin, Thoraxklin, Medicinklin, Infektions 4 klin och Reumatologlogklin. Företagsinitierade studier 2 Oxford och MSD, BMS, Novo-Nordisk, Roche, GSK, 12 Boehringer-Ingelheim, ICON, Pfizer, Kendle/Menarini, Monitorerings uppdrag Actelion, Sanofi-Aventis Både multicenterstudier och enskilda klin/sjh. Thoraxklin, ANIVAklin, Ortopedklin, Onkologklin, Ögonklin. Linköping, Umeå, Karlskrona, Ryhov Safety uppdrag 7 Support och råd vid protokoll skrivande, ansökan till LV, EPN och 3 strålskydd, anslagsansökningar ANIVA-klin, Thoraxklin, Medklin, Hälsoakademin, Infektionsklin Utbildnings uppdrag 4 4 Vår egen 2 dagars GCP-utb och CRS medverkan i ST utbildningen Avtalsstudier 1 3 Kostnadsberäkning, Ekonomisk förhandling, Avtalsskrivning, Fakturering mm. Medicinklin, Kvinnoklin, Neuro Rehabklin Besöksstatistik studiepatienter 2010 på CRS och CRS PRIM-Site Antal Kvällsmottagningar läkar och sköterskebesök 415 Läkarbesök dagtid 137 Sköterskebesök dagtid 1706 Telefonscreening 803

2 Etikansökningar CRS administrera ansökningarna (till Lars Norgren, åter till forskaren, ser till att betalning sker) Kompetens- och verksamhetsutveckling 2010 Antal Tot Antal pers Förklaring Prövarmöten 8 ca 16 Studiekoordinatorer från CRS och deltagare från PRIM-team Konferenser 1 9 CRS-konferens 2 dagar utarbetat VP Arbetseftermiddagar 2 9 Utveckling av arbetssätt, uppföljning av aktiviteter VP mm GCP-utbildning 2 8 Uppdaterar egen personal i vår egen GCP-utb ca vart annat år Medarbetarutbildning 1 8 Alla på CRS har genomgått utbildningen Studiebesök 1 11 KTA-PRIM och KTA FAS-1 enh Huddinge FoU Öppet Hus dagar 2 9 Tvär arbetsgrupper inom hela FoU-ledn och stöd PRIM-Team träffar 2 ca Två eftermiddagar med syfte att utveckla PRIM-Site arbetet Nat Kvalitetsregister konf, Örebro 1 4 Delade upp dagarna så att fler kunde delta, 2+2 läkare och CRS Audit- och Inspektion 1 1 Apotekarsociten verksamhetsnära utb Steget Före 1 1 Förberedande chefsutbildning Diverse interna utbildningar flera Heroma, Platina, Pat lagen- och Informationssäkerhet mm Praktiska aspekter på design och statistik 1 1 Apotekarsociten verksamhetsnära utb Val av samarbete med CRO 1 2 Apotekarsociten verksamhetsnära utb Kompetensmässan 1 2 Olika alternativ av föreläsningar inom området Diverse ledarskapsutbildningar 3 1 Sjukhuset utbildningsprogram för chefer Medarbetarsamtal 1 8 Tillämpning av aktuella regler & riktlinjer 1 1 Nyheter, Apotekarsociten verksamhetsnära utb inom klinisk prövning Episerverutbildning 2 2 Grund och fortsättningsutb 2

3 Personal 2010 Antal Förklaring Läkare - dagtid 2 10% vardera Studiekoordinator 4 Projektledare PRIM-Site 1 Projektledare CRS 1 Assisten 1 25 % FoU och 75 % CRS IT-stöd 1 Jobb- och Utvecklingsgarantin, FAS 3 tom PRIM-team, läkare 7 1 tjänst vakant Prim-team, sköterska 6 Avdelningschef 1 Ny personal Under året har vi haft förmånen att få välkomna fyra nya medarbetare som börjat hos oss. Ann-Britt Löthgren som en resurs när det gäller IT-stöd. Vi fick denna möjlighet genom Jobb- och Utvecklingsgarantin FAS 3. Vi arbetar med att införa ett nytt datasystem för framtida och daglig planering/logistik av studier, CRS-Planning. Carmen Strömberg som ny assistent efter Ann-Sofie Eriksson. Björn Strandell och Eva Melander som med sin läkarkompetens höjer den medicinska säkerheten och sakkunskapen på CRS. Anita Elfsten som börjat hos oss på CRS PRIM-Site som forskningssköterska. Anita har sin tjänst på Skebäcks vårdcentral där hon arbetar som distriktssköterska/barnsjuksköterska, detta passar väldigt bra i tiden eftersom vi skall starta vår första studie med deltagare under 18 år. Ledigheter, Semester och sommaren 2010 Under året har personalen kunnat plocka ut semester och inarbetad tid i så stor utsträckning som önskats. Sommaren fungerade bra och vi hade en bemanning med minst två studiekoordinatorer i tjänst. För att säkerställa patientsäkerheten fanns det en PRIM-Site läkare varje vecka som fungerade som beredskap om vi behövde hjälp, ex med AE och SAE rapporteringar eller andra studiespecifika moment. 3

4 Ekonomi I skrivande stund har inte det ekonomiska utfallet för 2010 presenterats ännu men min förhoppning är att CRS ekonomi är i balans trots att vi utökat vår personalbemanning med 20 % läkartid. Övrigt Inspektion februari kom Gunnar Danielsson från Läkemedelsverket på Inspektion till oss, CRS och CRS-PRIM-Sites första inspektion. Det var en diabetesstudie som vi har tillsammans med Roche som inspekterades. Under två givande dagar granskades vårt och företagets arbete. För vår del var det två dagar med intressanta diskussioner som i sin tur generera en stor utveckling av vår verksamhet. Hela inspektionen avlöpte väl och CRS har blivit en erfarenhet rikare. Rekryteringsnätverket Vi har påbörjat samarbetet mellan vårdcentralerna, AFC och CRS. På uppdrag från vårdcentralscheferna bildades en arbetsgrupp bestående av Björn Strandell, Eva Ackefelt Frick, Camilla Nicander, Eva Melander, Peter Engfelt och jag själv. Vi har träffats vid ett par tillfällen och har förslag på framtida utveckling och samarbetsområden. Arbetet fortsätter under Patientsäkerheten Vårt mål inför 2010 var att uppnå 100 % korrekta patientsamtycken och 100 % rätt läkemedel ut till patient samt 100 % rätt prover på rätt patient. Vi har nått nästan ända fram men har en liten bit till att gå. Den medicinska sakkunskapen som vi nu har även dagtid är ett steg i rätt riktning mot ökad patientsäkerhet. Marknadsföring Vårt mål 2010 var att få fler inom och utom organisationen att känna till oss. Jag tycker att vi kommit en bit på väg. Idag behöver vi inte längre ragga studier bland läkemedelsföretagen, de känner till oss och kontaktar oss när det är något nytt på gång. Detta känner vi är vårt sätt att bidra med att sätta Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset och Primärvården på kartan. Inom organisationen har jag också en känsla av att vi känns igen i större utsträckning, vilket vi tycker är mycket tillfredsställande. 4

5 Miljöfrågorna Arbetsmiljö Vi arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågorna och de har en stående punkt på dagordningen. Alla har också genomgått medarbetarutbildningen. Även i år har vi haft problem med kyla respektive värme i våra lokaler. Studieläkemedel har fått bytas ut på grund av för höga rumstemperaturer. Vi har även fått tillskott av värmeelement som vi kan använda när det blir extrem kyla. Ett förbättringsarbete pågår och vi ser fram emot 2011 med optimism. Miljöarbetet Carmen Strömberg har tagit över arbetet som miljösamordnare, hon har genomgått sjukhuset utbildningar och jobbar aktivt med miljöfrågorna. Övrigt Vill passa på att tacka Eva-Maj Rasmusson, Marcus Hejneborg, Eva Eklund, Eva Führ och Ing-Marie Henriksson för all support och stöd i ekonomi och personalfrågor under året. Vill också tacka Camilla Nicander som valt att sluta hos oss på CRS PRIM-Site vid årsskiftet och Ann-Sofie Eriksson som slutade i samband med sommarsemester. Ett stort tack till alla mina medarbetare på CRS och CRS-Prim Site. Ni gör alla ett mycket gott jobb och det är verkligen roligt att få jobba tillsammans med er. Min värdegrund för CRS är att vi ska arbeta utefter det uppdrag vi har, att vi ska vara lyhörda, göra vårt arbete med rätt attityd, vara effektiva med god kvalitet och kompetens. Eva Norgren Holst Avdelningschef 5

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Juni 2009 Ordförande har ordet I SKRIVANDE STUND sitter jag och blickar ut över hamnen, inte Sannegårdshamnen som jag brukar,

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll

Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll Bilaga 1 Verksamhetschefens ledarroll Min yrkesbakgrund är: 1. Läkare 14 (27%) 2. Sjuksköterska 27 (52%) 3. Arbetsterapeut 3 (6%) 4. Sjukgymnast 2 (4%) 5. Annat 8 (15%) 2 Min yrkesbakgrund är: Om annat,

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet?

Säker på handen. Kurt lotsar klinik till toppklass. Självdialys vägen. CRS Forskningens egen. till ökad livskvalitet? PÅ USÖ NR 3 2008 Säker på handen Kurt lotsar klinik till toppklass CRS Forskningens egen scoutkår Självdialys vägen till ökad livskvalitet? Staffan Silvergyll undersöker Mia Englund, enhetschef 1 Det är

Läs mer

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning I detta nummer bl.a.: Ordförande har ordet Livey som GCP-inspektör Antibyråkratimöte GCP-kostnader Biobanksnytt Juni 2007 Ordföranden har

Läs mer

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner.

Har du synpunkter på detta, hör av dig. Det är mycket viktigt att den enskilde medlemmen inte kommer i kläm, när man prövar nya rutiner. Sveriges Bridgeförbund har som målsättning att hänga med i den tekniska utvecklingen, som går rasande snabbt. Samtidigt måste alla klubbar, oberoende av sin datautveckling, fortfarande få en fullgod service.

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Institutionen för pedagogik och didaktik Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehåll 1. Inledning 3 Aktionsforskning

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008

NyhetsBrev. RegionFastigheter. Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi INNEHÅLL: 29 september 2008 RegionFastigheter NyhetsBrev www.regionfastigheter.se 29 september 2008 Ansvarig utgivare: patrik.lundstrom@skane.se Kompetens, engegemang och fokusering Vi vill mycket i RegionFastigheter. Vi kan mycket

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12

Kliniken i fokus. 30 neurologi i sverige nr 1 12 30 neurologi i sverige nr 1 12 Neurolog- och rehabkliniken i Karlstad Stark positivitet och framtidstro Vid Centralsjukhuset i Karlstad har man en neurolog- och rehabklinik, som till skillnad från övriga

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2014 Verksamhetsområde: Psykiatripartners Resurs AB blev under våren 2013 ett fristående företag som ägs av ledningen för verksamheterna. Psykiatripartners

Läs mer

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet

Så blir vi bättre tillsammans. Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Så blir vi bättre tillsammans Benchmarking-nätverket för kommunal lantmäteriverksamhet Det här är benchmarking-nätverket För tio år sedan började fyra kommuner samarbeta om benchmarking i lantmäteriverksamheten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1. Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag

Läs mer