Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6"

Transkript

1 Fondnytt TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 6 JUNI 2011 Jubileumsnummer KRÖNIKA Carina TovI Chef för Products Många nya fonder och fondtyper Robur startade redan 1967 och var ett av de första fondbolagen att erbjuda fondsparande på bred front till svenska folket. Men den verkliga explosionen på fondmarknaden kom i samband med att Premiepensionssparandet startade En mängd olika fonder från såväl svenska som utländska bolag blev då tillgängliga för gemene man. I dag, drygt tio år senare, har Sverige verkligen blivit ett fondhem där nästan procent av alla svenskar sparar i fonder om man inkluderar PPM-sparande. Under den senaste tioårsperioden har också fondspararna blivit mer medvetna, kunniga och intresserade av att sprida sina risker till flera olika fondtyper, tillgångsslag och regioner. Väldigt tydligt har det ökande intresset för olika tillväxtmarknader varit, till exempel Ryssland-, Kina- och Indienfonderna. Om jakten på Sammanfattning Tillväxtmarknadsfonder stark trend under 2000-talet Ökat fokus på riskspridning Paketerad rådgivning via fonder allt populärare hög avkastning/hög risk varit ett tema under decenniet så har den oroliga börsen även gjort att efterfrågan på tryggare placeringsalternativ ökat. Hedgefonder, som kan ge positiv avkastning även när börsen viker, blev ett mer välkänt begrepp för fondspararna, liksom olika typer av garantifonder. Men alla nya fondalternativ kan också göra det svårare att välja. Därför har fonder som erbjuder en extra dimension i form av paketerad rådgivning lockat en stor grupp sparare, till exempel våra generationsfonder Transfer och våra fond-i-fonder Access. Tio år i backspegeln FONDNYTT SUMMERAR 2000-TALET 2000-talet har hittills varit något av en istid på aktiemarknaden med högst måttlig avkastning som ett resultat av inflationsbekämpning, låg tillväxt och hög värdering. Räntemarknaden har präglats av historiskt låga räntenivåer och kraftigt höjda statskulder i flera av de största ekonomierna i västvärlden. På ett årtionde har flera stora ekonomier fått närapå dubblerade statsskulder och halverade räntenivåer. Det var det nog ingen som förutspådde för tio år sedan, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Swedbank Robur. Under tio år har Fondnytt skrivit om olika skeenden i världsekonomin och på finansmarknaderna. En händelse som fått långtgående verkningar är terrorattentaten 11 september En effekt av 11 september var att ett nytt osäkerhetsmoment kom in i bilden inte bara i ekonomin utan även i hela samhället. Det blev också vändpunkten där USA gick från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur fällde bolånekraschen flera amerikanska banker och ledde fram till den finanskris som drabbade hela västvärlden. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina flyttade fram positionerna under decenniet. Det har bland annat lett till en ökad efterfrågan och en kraftig prisuppgång på råvaror. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

2 nyheter fondnytt JUNI Irakkriget Terrorattentat 11 september 2001 Oro och optimism SÅ HAR EKONOMIN OCH FINANSMARKNADEN PÅVERKATS Det första årtiondet på tvåtusentalet har varit omvälvande i världsekonomin. Terrorattacken 11 september 2001 kastade långa skuggor över det nya decenniet samtidigt som bolånekrasch, finanskris och lågkonjunktur präglade de första tio åren. Asien och framför allt Kina har klivit fram och tagit en allt aktivare roll. Billig arbetskraft har gjort att en stor del av industriproduktionen flyttat från väst till öst. En effekt är att efterfrågan på råvaror stigit kraftigt. En av de händelser som skulle få störst betydelse för världsekonomin under årtiondet inträffade redan 11 september 2001 med terrorangreppen i USA. Alla har nog i minne var man befann sig just då, vad man tänkte och hur overkligt allting var. Det var någonting vi varit tämligen förskonade mot tidigare och som innebar ett nytt osäkerhetsmoment som en högt värderad aktiemarknad inte tålde, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur. Sett i efterhand innebar 11 septemberkatastrofen vändpunkten där USA började resan från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott. Dels ville man stimulera i gång ekonomin som tvärstannat efter IT-kraschen, dels sänktes skatten, samtidigt som de militära utgifterna sköt i höjden. Det som blev lidande var statsfinanserna, säger Jörgen Olofsson.

3 Amerikansk bolånekris Kina tar aktiv del i världsekonomin Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Ulrika Lindén Under 2000-talet steg de amerikanska huspriserna i allt snabbare takt samtidigt som hushållens skuldsättning ökade. En bubbla blåstes upp. Den bolånekrasch som kom när bubblan väl sprack skakade om finansmarknaderna världen över. Jörgen Olofsson menar att kraschen var en effekt av den politiska ambitionen att alla skulle äga sitt hus, oavsett förutsättningar. Bankerna såg affärsmöjligheter i ökad utlåning. Det var en lång period av stigande huspriser där politiker och banker drev på varandra. Genom finansiell ingenjörskonst delades huslånen upp, förpackades om och man trodde att risken diversifierades när den skickades i väg till någon annan. Det såg bra ut på papperet men var bara ett korthus. När kunderna inte kunde betala sina bolån föll bankerna som dominobrickor, säger Jörgen Olofsson. Bolånekraschen fällde inte bara flera amerikanska storbanker utan bidrog starkt till den finanskris som drabbade hela västvärlden under Det ledde fram till en bankkris, där den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i sin tur ledde till en kollaps i hela det finansiella systemet. I Sverige orsakade svenska bankers utlåning till Baltikum oro, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Robur. För att rädda det finansiella systemet sänkte många centralbanker räntenivån dramatiskt. Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Nu är vi inne i en statsfinansiell kris och framtiden kommer att präglas av budgetsanering, säger Ulrika Lindén. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina, har kommit att spela en allt viktigare roll i världsekonomin under 2000-talet. Kina kännetecknas av en stor mängd billig arbetskraft som i allt högre takt pressat lönekostnadens andel av produktionen. Detta har mottagits väl i alla andra länder som kunnat köpa billiga varor Made in China samtidigt som kinesisk BNP noterar tvåsiffriga tillväxttal. Arbetsintensiv industri har minskat kraftigt i västvärlden och finns numera i Kina. Det har bland annat lett till en kraftigt ökad efterfrågan på råvaror vilket drivit upp priserna. Svenskt stål går på export till Kina i stället för att användas i våra fabriker, säger Jörgen Olofsson. Han jämför det Kina går igenom med utvecklingen i Europa på och 1960-talen.

4 Finanskris Skuldkris i Sydeuropa Kraftig prisstegring på råvaror Världsindex i USD Världsindex i SEK Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna Jörgen Olofsson När kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden ökade arbetskraften vilket påverkade BNP-utvecklingen positivt, säger Jörgen Olofsson. Trots det ökade terrorhotet har talet varit relativt förskonat från större krig och oroshärdar med kriget i Irak som stort undantag. Det har varit ett ganska lugnt årtionde och vi har kunnat ägna åt oss det vi gillar bäst, det vill säga konsumtion. Det har drivit på utnyttjandet av jordens resurser och efterfrågan på råvaror. I början av 2000 låg till exempel priset på ett fat olja kring 10 dollar. På tio år har det stigit till över dollar fatet, säger Jörgen Olofsson. Trenden är densamma för de flesta råvaror och Jörgen Olofsson menar att råvarupriserna har kommit tillbaka till en mer naturlig nivå med tanke på förbrukningstakten. Råvaror, som var en negligerad investeringsform under 1990-talet då allting var teknik och IT, har fått revansch och noterat kraftiga kursuppgångar. Det vi ser med prisuppgången på råvaror är egentligen den gamla ekonomins revansch, säger han talet har hittills varit något av en istid för aktiemarknaden. Begreppet Iceage myntades redan i slutet av 1998 av klarsynta analytiker som insåg att inflationsbekämpning, stagnerande tillväxt och hög värdering på sikt lämnade små utrymmen för stigande aktiemarknad För tio år sedan var aktiemarknadens värdering på sin högsta nivå någonsin och utan utrymme för en fortsatt uppgång. Samtidigt började allt fler länder bekämpa inflationen. Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna medan räntemarknaden gått bra, säger Jörgen Olofsson. Han är försiktig när det gäller vad den gångna tioårsperioden kan lära oss om de kommande tio åren på aktiemarknaden. Jag tror att man ska fokusera på värderingen. Aktiemarknaden är ganska neutralt värderad just nu. Som vi ser det ska avkastningen på aktier spegla vinstutvecklingen i bolagen. Det vill säga i linje med den globala nominella BNPutvecklingen. Tio svaga år kommer sannolikt att följas av tio rimliga år. Det innebär att vi kan räkna med att aktier kommer att ge en avkastning på 78 procent per år under den kommande tioårsperioden, säger Jörgen Olofsson.

5 Marknadsprognoser fondnytt JUNI 2011 Globalt SVERIGE EUROPA USA Globala återhämtningen fortsätter Viss dämpning i tillväxten senaste tiden Lägre arbetslöshet gynnar tillväxten Dyrare bensin påverkar konsumtionen -2,4 %* 200-0,6 %* 175 0,6 %* 140-1,5 %* MSCI World *Utveckling 2011 per den 31/5 SIXPX *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI Pan-Europe *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI USA *Utveckling 2011 per den 31/5 Den globala konjunkturen fortfarande god, trots liten svacka senaste tiden Fortsatt låga räntor hos USA:s centralbank Ökad inflationen i många regioner Stor oro på marknaderna för att Grekland inte klarar sina betalningar Fortfarande god tillväxt, med uppgång i flera olika branscher. Viss dämpning i tillväxten har dock synts sista tiden. Gradvis starkare arbetsmarknad där vissa branscher, som byggbranschen, till och med har brist på arbetskraft Riksbanken fortsätter höja styrräntan ett tag till Stigande räntor plus rekordhögt bensinpris höjer inflationen Tysk ekonomi går mycket bra och agerar draglok för resten av Europa Lägre arbetslöshet väntas gynna konsumtion och tillväxt Grekiska skuldkrisen åter aktuell. Hårda förhandlingar förs mellan EU och Grekland Europeiska Centralbanken fortsätter höja räntan under sommaren Arbetslösheten sjunker ytterligare under året Företagens investeringsplaner intakta Osäkerhet om styrkan i tillväxten efter svagare statistik Rekordhögt bensinpris negativt för privatkonsumtionen östeuropa/balkan japan ASIEN RÄNTEMARKNAD Tillväxten fortfarande god i regionen Starkare detaljhandel senaste tiden Räntehöjningarna fortsätter Sydeuropas skuldkris fortfarande orosmoln 300 2,5 %* ,6 %* -3,8 %* 6 USA Europa Sverige MSCI EM Eastern Europe 10/40 *Utveckling 2011 per den 31/5 Senaste ekonomiska statistiken bekräftar fortsatt god tillväxt i regionen Hög efterfrågan på rysk gas efter vårens händelser i Nordafrika och Japan Oro för stigande bytesbalansunderskott och alltför lättsam penningpolitik i Turkiet Grusade förhoppningar om lättare skattepolitik för oljesektorn i Ryssland MSCI Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Positiva tecken på att industriproduktionen återhämtat sig snabbt efter fallet Starkare detaljhandel än förväntat senaste tiden Tillväxten föll kraftigare än väntat efter jordbävningskatastrofen Osäkerhet om framtida elproduktion efter kärnkraftshaveriet MSCI AC Far East Free, ex Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Kinesiska konsumenter fortsättera att handla Återuppbyggnaden i Japan kan gynna regionen längre fram i tiden Svagare industriproduktion i många länder i regionen Ytterligare räntehöjningar i regionen väntas på grund av inflationstrycket 10-årig statsobligation *Utveckling 2011 per den 31/5 USA:s svaga bostadsmarknad gör att centralbanken inte höjer räntan i år Grekiska skuldkrisen höjer efterfrågan på statspapper från Tyskland och USA Åtgärdsplanen för Sydeuropas skuldsituation inte tillräckligt omfattande för att lugna marknaderna Fortsatt inflationstryck i många industriländer och fler räntehöjningar kommer

6 nyheter fondnytt JUNI 2011 Nyckeltal 31/5-11 Aktier /- 1 mån Sverige -1,6 % Europa -1,8 % USA 1,2 % Japan 0,9 % Asien 1,2 % Valutor 31/ /5-11 US-dollar 6,75 6,17 Euro 8,97 8,89 Kronindex 123,01 119,58 Räntor 31/ /5-11 Svensk kort 1,30 1,80 60 dagar statsskuldväxel Svensk lång 3,19 2,87 10-årig statsobligation Snart byter Swedbank Robur skepnad på webben Den 20 juni byter utseende samt får ny struktur och nytt innehåll. Syftet med förändringarna är att göra sajten mer användarvänlig och mer visuellt tilltalande. När den omgjorda sajten ser dagens ljus den 20 juni, är den ett första steg mot att skapa en ny digital närvaro för Swedbank Robur. Förändringen bygger på olika användarundersökningar, som bland annat visade att både kunder och andra intressenter upplever den gamla som svårnavigerad, omodern och tråkig. LATA PREMIEPENSIONSSPARARE 48 procent av alla som valde premiepensionsfonder år 2000 har aldrig gjort ett nytt val, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten. Risken är att de får en sämre premiepension än vad de skulle kunna få, eller betalar för hög avgift, säger Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten uppmuntrar alla pensionssparare att bli mer aktiva och kontrollera utvecklingen av sina fonder. Första stegets viktigaste förändringarna innebär: Sajten får ett nytt och modernare utseende. Det blir lättare att hitta, eftersom sajten får ny struktur och navigering. Det finns både en toppmeny som visar sajtens olika huvudområden och en vänstermeny som visar alla sidor i strukturen. Det blir lättare att förstå, eftersom innehållet har fräschats upp och förenklats. Det kommer bättre funktioner. Till exempel får fondlistan en ny filtreringsfunktion och visar fler avkastningsintervall för fonderna. Under hösten fortsätter utvecklingen av Swedbank Roburs digitala närvaro och arbetet med att skapa en positiv användarupplevelse. Värdet på de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska, och det finns därför inte någon garanti för att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utfall. Fondnytt innehåller endast allmän kapitalmarknadsinformation. Om du önskar erhålla förslag på placeringar som utgår från din situation och önskemål bör någon av bankens rådgivare kontaktas för en personlig rådgivning. Redaktör: Annika Hedlund Produktion: Anna-Lena Ahlberg och Mats Hiort af Ornäs, OTW Communication Pris till Swedbank Roburs ideella fonder I maj delades utmärkelsen Leading European Charity Fund Provider ut. Swedbank Robur fick förstapriset i kategorin ideella fonder. Prisutdelningen arrangerades av företaget Axylia Conceil i samarbete med Morningstar i Frankrike, under en workshop för hållbara investeringar. Swedbank Robur fick förstapriset på grundval av de stora belopp spararna i de ideella fonderna skänker till de ideella organisationerna. Vi är både tacksamma och hedrade över priset. Denna utmärkelse betyder naturligtvis mycket för oss, men ännu mer för de ideella organisationerna, säger vd Thomas Eriksson. Swedbank Robur har en lång tradition när det gäller samarbeten med ideella organisationer. Årligen skänker spararna i de ideella fonderna 12 procent av sitt fondvärde till någon av de anslutna organisationerna. Förra året bidrog fondspararna med 45 miljoner kronor som skänktes till 79 organisationer. Att erbjuda möjligheten för kunderna att spara till sig själva samtidigt som de gör något bra, ser jag som en integrerad del av Swedbankkoncernens ambition att främja ett hållbart samhälle, säger Thomas Eriksson. Mer info! Besök vår hemsida: Följ fondernas utveckling på TV4:s text-tv, sidan 183 Besök ditt närmaste bankkontor

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Krönikan Börshandlade fonder lyfter FOND. De börshandlade fonderna börjar få fotfäste på den svenska marknaden. En fördel är att de kan handlas över börsen som en aktie. Nu lanseras tre egna. Sidan 4 Fotbolls-EM

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember

Nordeanyheter. Marknadsnytt. 18 månader senare dagbok från finanskrisen. Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember -1.5 #88 - DECEMBER 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordeanyheter 18 månader senare dagbok från finanskrisen Nordeakoncernens delårsrapport januariseptember 2008 En placering som fungerar, även på dagens kärva

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014

Läs mer