Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6"

Transkript

1 Fondnytt TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 6 JUNI 2011 Jubileumsnummer KRÖNIKA Carina TovI Chef för Products Många nya fonder och fondtyper Robur startade redan 1967 och var ett av de första fondbolagen att erbjuda fondsparande på bred front till svenska folket. Men den verkliga explosionen på fondmarknaden kom i samband med att Premiepensionssparandet startade En mängd olika fonder från såväl svenska som utländska bolag blev då tillgängliga för gemene man. I dag, drygt tio år senare, har Sverige verkligen blivit ett fondhem där nästan procent av alla svenskar sparar i fonder om man inkluderar PPM-sparande. Under den senaste tioårsperioden har också fondspararna blivit mer medvetna, kunniga och intresserade av att sprida sina risker till flera olika fondtyper, tillgångsslag och regioner. Väldigt tydligt har det ökande intresset för olika tillväxtmarknader varit, till exempel Ryssland-, Kina- och Indienfonderna. Om jakten på Sammanfattning Tillväxtmarknadsfonder stark trend under 2000-talet Ökat fokus på riskspridning Paketerad rådgivning via fonder allt populärare hög avkastning/hög risk varit ett tema under decenniet så har den oroliga börsen även gjort att efterfrågan på tryggare placeringsalternativ ökat. Hedgefonder, som kan ge positiv avkastning även när börsen viker, blev ett mer välkänt begrepp för fondspararna, liksom olika typer av garantifonder. Men alla nya fondalternativ kan också göra det svårare att välja. Därför har fonder som erbjuder en extra dimension i form av paketerad rådgivning lockat en stor grupp sparare, till exempel våra generationsfonder Transfer och våra fond-i-fonder Access. Tio år i backspegeln FONDNYTT SUMMERAR 2000-TALET 2000-talet har hittills varit något av en istid på aktiemarknaden med högst måttlig avkastning som ett resultat av inflationsbekämpning, låg tillväxt och hög värdering. Räntemarknaden har präglats av historiskt låga räntenivåer och kraftigt höjda statskulder i flera av de största ekonomierna i västvärlden. På ett årtionde har flera stora ekonomier fått närapå dubblerade statsskulder och halverade räntenivåer. Det var det nog ingen som förutspådde för tio år sedan, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Swedbank Robur. Under tio år har Fondnytt skrivit om olika skeenden i världsekonomin och på finansmarknaderna. En händelse som fått långtgående verkningar är terrorattentaten 11 september En effekt av 11 september var att ett nytt osäkerhetsmoment kom in i bilden inte bara i ekonomin utan även i hela samhället. Det blev också vändpunkten där USA gick från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur fällde bolånekraschen flera amerikanska banker och ledde fram till den finanskris som drabbade hela västvärlden. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina flyttade fram positionerna under decenniet. Det har bland annat lett till en ökad efterfrågan och en kraftig prisuppgång på råvaror. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

2 nyheter fondnytt JUNI Irakkriget Terrorattentat 11 september 2001 Oro och optimism SÅ HAR EKONOMIN OCH FINANSMARKNADEN PÅVERKATS Det första årtiondet på tvåtusentalet har varit omvälvande i världsekonomin. Terrorattacken 11 september 2001 kastade långa skuggor över det nya decenniet samtidigt som bolånekrasch, finanskris och lågkonjunktur präglade de första tio åren. Asien och framför allt Kina har klivit fram och tagit en allt aktivare roll. Billig arbetskraft har gjort att en stor del av industriproduktionen flyttat från väst till öst. En effekt är att efterfrågan på råvaror stigit kraftigt. En av de händelser som skulle få störst betydelse för världsekonomin under årtiondet inträffade redan 11 september 2001 med terrorangreppen i USA. Alla har nog i minne var man befann sig just då, vad man tänkte och hur overkligt allting var. Det var någonting vi varit tämligen förskonade mot tidigare och som innebar ett nytt osäkerhetsmoment som en högt värderad aktiemarknad inte tålde, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur. Sett i efterhand innebar 11 septemberkatastrofen vändpunkten där USA började resan från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott. Dels ville man stimulera i gång ekonomin som tvärstannat efter IT-kraschen, dels sänktes skatten, samtidigt som de militära utgifterna sköt i höjden. Det som blev lidande var statsfinanserna, säger Jörgen Olofsson.

3 Amerikansk bolånekris Kina tar aktiv del i världsekonomin Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Ulrika Lindén Under 2000-talet steg de amerikanska huspriserna i allt snabbare takt samtidigt som hushållens skuldsättning ökade. En bubbla blåstes upp. Den bolånekrasch som kom när bubblan väl sprack skakade om finansmarknaderna världen över. Jörgen Olofsson menar att kraschen var en effekt av den politiska ambitionen att alla skulle äga sitt hus, oavsett förutsättningar. Bankerna såg affärsmöjligheter i ökad utlåning. Det var en lång period av stigande huspriser där politiker och banker drev på varandra. Genom finansiell ingenjörskonst delades huslånen upp, förpackades om och man trodde att risken diversifierades när den skickades i väg till någon annan. Det såg bra ut på papperet men var bara ett korthus. När kunderna inte kunde betala sina bolån föll bankerna som dominobrickor, säger Jörgen Olofsson. Bolånekraschen fällde inte bara flera amerikanska storbanker utan bidrog starkt till den finanskris som drabbade hela västvärlden under Det ledde fram till en bankkris, där den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i sin tur ledde till en kollaps i hela det finansiella systemet. I Sverige orsakade svenska bankers utlåning till Baltikum oro, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Robur. För att rädda det finansiella systemet sänkte många centralbanker räntenivån dramatiskt. Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Nu är vi inne i en statsfinansiell kris och framtiden kommer att präglas av budgetsanering, säger Ulrika Lindén. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina, har kommit att spela en allt viktigare roll i världsekonomin under 2000-talet. Kina kännetecknas av en stor mängd billig arbetskraft som i allt högre takt pressat lönekostnadens andel av produktionen. Detta har mottagits väl i alla andra länder som kunnat köpa billiga varor Made in China samtidigt som kinesisk BNP noterar tvåsiffriga tillväxttal. Arbetsintensiv industri har minskat kraftigt i västvärlden och finns numera i Kina. Det har bland annat lett till en kraftigt ökad efterfrågan på råvaror vilket drivit upp priserna. Svenskt stål går på export till Kina i stället för att användas i våra fabriker, säger Jörgen Olofsson. Han jämför det Kina går igenom med utvecklingen i Europa på och 1960-talen.

4 Finanskris Skuldkris i Sydeuropa Kraftig prisstegring på råvaror Världsindex i USD Världsindex i SEK Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna Jörgen Olofsson När kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden ökade arbetskraften vilket påverkade BNP-utvecklingen positivt, säger Jörgen Olofsson. Trots det ökade terrorhotet har talet varit relativt förskonat från större krig och oroshärdar med kriget i Irak som stort undantag. Det har varit ett ganska lugnt årtionde och vi har kunnat ägna åt oss det vi gillar bäst, det vill säga konsumtion. Det har drivit på utnyttjandet av jordens resurser och efterfrågan på råvaror. I början av 2000 låg till exempel priset på ett fat olja kring 10 dollar. På tio år har det stigit till över dollar fatet, säger Jörgen Olofsson. Trenden är densamma för de flesta råvaror och Jörgen Olofsson menar att råvarupriserna har kommit tillbaka till en mer naturlig nivå med tanke på förbrukningstakten. Råvaror, som var en negligerad investeringsform under 1990-talet då allting var teknik och IT, har fått revansch och noterat kraftiga kursuppgångar. Det vi ser med prisuppgången på råvaror är egentligen den gamla ekonomins revansch, säger han talet har hittills varit något av en istid för aktiemarknaden. Begreppet Iceage myntades redan i slutet av 1998 av klarsynta analytiker som insåg att inflationsbekämpning, stagnerande tillväxt och hög värdering på sikt lämnade små utrymmen för stigande aktiemarknad För tio år sedan var aktiemarknadens värdering på sin högsta nivå någonsin och utan utrymme för en fortsatt uppgång. Samtidigt började allt fler länder bekämpa inflationen. Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna medan räntemarknaden gått bra, säger Jörgen Olofsson. Han är försiktig när det gäller vad den gångna tioårsperioden kan lära oss om de kommande tio åren på aktiemarknaden. Jag tror att man ska fokusera på värderingen. Aktiemarknaden är ganska neutralt värderad just nu. Som vi ser det ska avkastningen på aktier spegla vinstutvecklingen i bolagen. Det vill säga i linje med den globala nominella BNPutvecklingen. Tio svaga år kommer sannolikt att följas av tio rimliga år. Det innebär att vi kan räkna med att aktier kommer att ge en avkastning på 78 procent per år under den kommande tioårsperioden, säger Jörgen Olofsson.

5 Marknadsprognoser fondnytt JUNI 2011 Globalt SVERIGE EUROPA USA Globala återhämtningen fortsätter Viss dämpning i tillväxten senaste tiden Lägre arbetslöshet gynnar tillväxten Dyrare bensin påverkar konsumtionen -2,4 %* 200-0,6 %* 175 0,6 %* 140-1,5 %* MSCI World *Utveckling 2011 per den 31/5 SIXPX *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI Pan-Europe *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI USA *Utveckling 2011 per den 31/5 Den globala konjunkturen fortfarande god, trots liten svacka senaste tiden Fortsatt låga räntor hos USA:s centralbank Ökad inflationen i många regioner Stor oro på marknaderna för att Grekland inte klarar sina betalningar Fortfarande god tillväxt, med uppgång i flera olika branscher. Viss dämpning i tillväxten har dock synts sista tiden. Gradvis starkare arbetsmarknad där vissa branscher, som byggbranschen, till och med har brist på arbetskraft Riksbanken fortsätter höja styrräntan ett tag till Stigande räntor plus rekordhögt bensinpris höjer inflationen Tysk ekonomi går mycket bra och agerar draglok för resten av Europa Lägre arbetslöshet väntas gynna konsumtion och tillväxt Grekiska skuldkrisen åter aktuell. Hårda förhandlingar förs mellan EU och Grekland Europeiska Centralbanken fortsätter höja räntan under sommaren Arbetslösheten sjunker ytterligare under året Företagens investeringsplaner intakta Osäkerhet om styrkan i tillväxten efter svagare statistik Rekordhögt bensinpris negativt för privatkonsumtionen östeuropa/balkan japan ASIEN RÄNTEMARKNAD Tillväxten fortfarande god i regionen Starkare detaljhandel senaste tiden Räntehöjningarna fortsätter Sydeuropas skuldkris fortfarande orosmoln 300 2,5 %* ,6 %* -3,8 %* 6 USA Europa Sverige MSCI EM Eastern Europe 10/40 *Utveckling 2011 per den 31/5 Senaste ekonomiska statistiken bekräftar fortsatt god tillväxt i regionen Hög efterfrågan på rysk gas efter vårens händelser i Nordafrika och Japan Oro för stigande bytesbalansunderskott och alltför lättsam penningpolitik i Turkiet Grusade förhoppningar om lättare skattepolitik för oljesektorn i Ryssland MSCI Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Positiva tecken på att industriproduktionen återhämtat sig snabbt efter fallet Starkare detaljhandel än förväntat senaste tiden Tillväxten föll kraftigare än väntat efter jordbävningskatastrofen Osäkerhet om framtida elproduktion efter kärnkraftshaveriet MSCI AC Far East Free, ex Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Kinesiska konsumenter fortsättera att handla Återuppbyggnaden i Japan kan gynna regionen längre fram i tiden Svagare industriproduktion i många länder i regionen Ytterligare räntehöjningar i regionen väntas på grund av inflationstrycket 10-årig statsobligation *Utveckling 2011 per den 31/5 USA:s svaga bostadsmarknad gör att centralbanken inte höjer räntan i år Grekiska skuldkrisen höjer efterfrågan på statspapper från Tyskland och USA Åtgärdsplanen för Sydeuropas skuldsituation inte tillräckligt omfattande för att lugna marknaderna Fortsatt inflationstryck i många industriländer och fler räntehöjningar kommer

6 nyheter fondnytt JUNI 2011 Nyckeltal 31/5-11 Aktier /- 1 mån Sverige -1,6 % Europa -1,8 % USA 1,2 % Japan 0,9 % Asien 1,2 % Valutor 31/ /5-11 US-dollar 6,75 6,17 Euro 8,97 8,89 Kronindex 123,01 119,58 Räntor 31/ /5-11 Svensk kort 1,30 1,80 60 dagar statsskuldväxel Svensk lång 3,19 2,87 10-årig statsobligation Snart byter Swedbank Robur skepnad på webben Den 20 juni byter utseende samt får ny struktur och nytt innehåll. Syftet med förändringarna är att göra sajten mer användarvänlig och mer visuellt tilltalande. När den omgjorda sajten ser dagens ljus den 20 juni, är den ett första steg mot att skapa en ny digital närvaro för Swedbank Robur. Förändringen bygger på olika användarundersökningar, som bland annat visade att både kunder och andra intressenter upplever den gamla som svårnavigerad, omodern och tråkig. LATA PREMIEPENSIONSSPARARE 48 procent av alla som valde premiepensionsfonder år 2000 har aldrig gjort ett nytt val, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten. Risken är att de får en sämre premiepension än vad de skulle kunna få, eller betalar för hög avgift, säger Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten uppmuntrar alla pensionssparare att bli mer aktiva och kontrollera utvecklingen av sina fonder. Första stegets viktigaste förändringarna innebär: Sajten får ett nytt och modernare utseende. Det blir lättare att hitta, eftersom sajten får ny struktur och navigering. Det finns både en toppmeny som visar sajtens olika huvudområden och en vänstermeny som visar alla sidor i strukturen. Det blir lättare att förstå, eftersom innehållet har fräschats upp och förenklats. Det kommer bättre funktioner. Till exempel får fondlistan en ny filtreringsfunktion och visar fler avkastningsintervall för fonderna. Under hösten fortsätter utvecklingen av Swedbank Roburs digitala närvaro och arbetet med att skapa en positiv användarupplevelse. Värdet på de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska, och det finns därför inte någon garanti för att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utfall. Fondnytt innehåller endast allmän kapitalmarknadsinformation. Om du önskar erhålla förslag på placeringar som utgår från din situation och önskemål bör någon av bankens rådgivare kontaktas för en personlig rådgivning. Redaktör: Annika Hedlund Produktion: Anna-Lena Ahlberg och Mats Hiort af Ornäs, OTW Communication Pris till Swedbank Roburs ideella fonder I maj delades utmärkelsen Leading European Charity Fund Provider ut. Swedbank Robur fick förstapriset i kategorin ideella fonder. Prisutdelningen arrangerades av företaget Axylia Conceil i samarbete med Morningstar i Frankrike, under en workshop för hållbara investeringar. Swedbank Robur fick förstapriset på grundval av de stora belopp spararna i de ideella fonderna skänker till de ideella organisationerna. Vi är både tacksamma och hedrade över priset. Denna utmärkelse betyder naturligtvis mycket för oss, men ännu mer för de ideella organisationerna, säger vd Thomas Eriksson. Swedbank Robur har en lång tradition när det gäller samarbeten med ideella organisationer. Årligen skänker spararna i de ideella fonderna 12 procent av sitt fondvärde till någon av de anslutna organisationerna. Förra året bidrog fondspararna med 45 miljoner kronor som skänktes till 79 organisationer. Att erbjuda möjligheten för kunderna att spara till sig själva samtidigt som de gör något bra, ser jag som en integrerad del av Swedbankkoncernens ambition att främja ett hållbart samhälle, säger Thomas Eriksson. Mer info! Besök vår hemsida: Följ fondernas utveckling på TV4:s text-tv, sidan 183 Besök ditt närmaste bankkontor

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

om hur han ser på läget.

om hur han ser på läget. Fondnytt TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 8 september 2011 KRÖNIKA peter gustafsson räntechef Är de gyllene tiderna över? Med sommarvärmen och semestrar kom förnyad turbulens på finansmarknaderna.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då?

Samhällsekonomi. Ekonomi = Hushållning. Betalning = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Pengar, varför då? Samhällsekonomi = Hur hänger din, familjens och Sveriges ekonomi ihop? Ekonomi = Hushållning eller En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete / August Strindberg?

Läs mer

Månadskommentar juli 2016

Månadskommentar juli 2016 Månadskommentar juli 2016 Ekonomiska utsikter Stark svensk arbetsmarknad Arbetsmarknadsdata för Sverige visar att arbetslösheten har sjunkit till 6,6% i juni. Svensk arbetsmarknad börjar nu närma sig sin

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer