Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio år i backspegeln. Många nya fonder och fondtyper. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6"

Transkript

1 Fondnytt TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 6 JUNI 2011 Jubileumsnummer KRÖNIKA Carina TovI Chef för Products Många nya fonder och fondtyper Robur startade redan 1967 och var ett av de första fondbolagen att erbjuda fondsparande på bred front till svenska folket. Men den verkliga explosionen på fondmarknaden kom i samband med att Premiepensionssparandet startade En mängd olika fonder från såväl svenska som utländska bolag blev då tillgängliga för gemene man. I dag, drygt tio år senare, har Sverige verkligen blivit ett fondhem där nästan procent av alla svenskar sparar i fonder om man inkluderar PPM-sparande. Under den senaste tioårsperioden har också fondspararna blivit mer medvetna, kunniga och intresserade av att sprida sina risker till flera olika fondtyper, tillgångsslag och regioner. Väldigt tydligt har det ökande intresset för olika tillväxtmarknader varit, till exempel Ryssland-, Kina- och Indienfonderna. Om jakten på Sammanfattning Tillväxtmarknadsfonder stark trend under 2000-talet Ökat fokus på riskspridning Paketerad rådgivning via fonder allt populärare hög avkastning/hög risk varit ett tema under decenniet så har den oroliga börsen även gjort att efterfrågan på tryggare placeringsalternativ ökat. Hedgefonder, som kan ge positiv avkastning även när börsen viker, blev ett mer välkänt begrepp för fondspararna, liksom olika typer av garantifonder. Men alla nya fondalternativ kan också göra det svårare att välja. Därför har fonder som erbjuder en extra dimension i form av paketerad rådgivning lockat en stor grupp sparare, till exempel våra generationsfonder Transfer och våra fond-i-fonder Access. Tio år i backspegeln FONDNYTT SUMMERAR 2000-TALET 2000-talet har hittills varit något av en istid på aktiemarknaden med högst måttlig avkastning som ett resultat av inflationsbekämpning, låg tillväxt och hög värdering. Räntemarknaden har präglats av historiskt låga räntenivåer och kraftigt höjda statskulder i flera av de största ekonomierna i västvärlden. På ett årtionde har flera stora ekonomier fått närapå dubblerade statsskulder och halverade räntenivåer. Det var det nog ingen som förutspådde för tio år sedan, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Swedbank Robur. Under tio år har Fondnytt skrivit om olika skeenden i världsekonomin och på finansmarknaderna. En händelse som fått långtgående verkningar är terrorattentaten 11 september En effekt av 11 september var att ett nytt osäkerhetsmoment kom in i bilden inte bara i ekonomin utan även i hela samhället. Det blev också vändpunkten där USA gick från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur fällde bolånekraschen flera amerikanska banker och ledde fram till den finanskris som drabbade hela västvärlden. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina flyttade fram positionerna under decenniet. Det har bland annat lett till en ökad efterfrågan och en kraftig prisuppgång på råvaror. marknadsprognoser sidan 5 nyheter SÅ BLIR Swedbank Roburs nya webbplats sidan 6

2 nyheter fondnytt JUNI Irakkriget Terrorattentat 11 september 2001 Oro och optimism SÅ HAR EKONOMIN OCH FINANSMARKNADEN PÅVERKATS Det första årtiondet på tvåtusentalet har varit omvälvande i världsekonomin. Terrorattacken 11 september 2001 kastade långa skuggor över det nya decenniet samtidigt som bolånekrasch, finanskris och lågkonjunktur präglade de första tio åren. Asien och framför allt Kina har klivit fram och tagit en allt aktivare roll. Billig arbetskraft har gjort att en stor del av industriproduktionen flyttat från väst till öst. En effekt är att efterfrågan på råvaror stigit kraftigt. En av de händelser som skulle få störst betydelse för världsekonomin under årtiondet inträffade redan 11 september 2001 med terrorangreppen i USA. Alla har nog i minne var man befann sig just då, vad man tänkte och hur overkligt allting var. Det var någonting vi varit tämligen förskonade mot tidigare och som innebar ett nytt osäkerhetsmoment som en högt värderad aktiemarknad inte tålde, säger Jörgen Olofsson, förvaltare på Swedbank Robur. Sett i efterhand innebar 11 septemberkatastrofen vändpunkten där USA började resan från starka statsfinanser till ett skenande budgetunderskott. Dels ville man stimulera i gång ekonomin som tvärstannat efter IT-kraschen, dels sänktes skatten, samtidigt som de militära utgifterna sköt i höjden. Det som blev lidande var statsfinanserna, säger Jörgen Olofsson.

3 Amerikansk bolånekris Kina tar aktiv del i världsekonomin Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Ulrika Lindén Under 2000-talet steg de amerikanska huspriserna i allt snabbare takt samtidigt som hushållens skuldsättning ökade. En bubbla blåstes upp. Den bolånekrasch som kom när bubblan väl sprack skakade om finansmarknaderna världen över. Jörgen Olofsson menar att kraschen var en effekt av den politiska ambitionen att alla skulle äga sitt hus, oavsett förutsättningar. Bankerna såg affärsmöjligheter i ökad utlåning. Det var en lång period av stigande huspriser där politiker och banker drev på varandra. Genom finansiell ingenjörskonst delades huslånen upp, förpackades om och man trodde att risken diversifierades när den skickades i väg till någon annan. Det såg bra ut på papperet men var bara ett korthus. När kunderna inte kunde betala sina bolån föll bankerna som dominobrickor, säger Jörgen Olofsson. Bolånekraschen fällde inte bara flera amerikanska storbanker utan bidrog starkt till den finanskris som drabbade hela västvärlden under Det ledde fram till en bankkris, där den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers konkurs i sin tur ledde till en kollaps i hela det finansiella systemet. I Sverige orsakade svenska bankers utlåning till Baltikum oro, säger Ulrika Lindén, seniorstrateg på Robur. För att rädda det finansiella systemet sänkte många centralbanker räntenivån dramatiskt. Många länder har tvingats vara med och betala. Det statsfinansiella stödet har inneburit att skulderna närapå dubblerats i flera stora ekonomier. Nu är vi inne i en statsfinansiell kris och framtiden kommer att präglas av budgetsanering, säger Ulrika Lindén. De asiatiska tigerekonomierna och framför allt Kina, har kommit att spela en allt viktigare roll i världsekonomin under 2000-talet. Kina kännetecknas av en stor mängd billig arbetskraft som i allt högre takt pressat lönekostnadens andel av produktionen. Detta har mottagits väl i alla andra länder som kunnat köpa billiga varor Made in China samtidigt som kinesisk BNP noterar tvåsiffriga tillväxttal. Arbetsintensiv industri har minskat kraftigt i västvärlden och finns numera i Kina. Det har bland annat lett till en kraftigt ökad efterfrågan på råvaror vilket drivit upp priserna. Svenskt stål går på export till Kina i stället för att användas i våra fabriker, säger Jörgen Olofsson. Han jämför det Kina går igenom med utvecklingen i Europa på och 1960-talen.

4 Finanskris Skuldkris i Sydeuropa Kraftig prisstegring på råvaror Världsindex i USD Världsindex i SEK Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna Jörgen Olofsson När kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden ökade arbetskraften vilket påverkade BNP-utvecklingen positivt, säger Jörgen Olofsson. Trots det ökade terrorhotet har talet varit relativt förskonat från större krig och oroshärdar med kriget i Irak som stort undantag. Det har varit ett ganska lugnt årtionde och vi har kunnat ägna åt oss det vi gillar bäst, det vill säga konsumtion. Det har drivit på utnyttjandet av jordens resurser och efterfrågan på råvaror. I början av 2000 låg till exempel priset på ett fat olja kring 10 dollar. På tio år har det stigit till över dollar fatet, säger Jörgen Olofsson. Trenden är densamma för de flesta råvaror och Jörgen Olofsson menar att råvarupriserna har kommit tillbaka till en mer naturlig nivå med tanke på förbrukningstakten. Råvaror, som var en negligerad investeringsform under 1990-talet då allting var teknik och IT, har fått revansch och noterat kraftiga kursuppgångar. Det vi ser med prisuppgången på råvaror är egentligen den gamla ekonomins revansch, säger han talet har hittills varit något av en istid för aktiemarknaden. Begreppet Iceage myntades redan i slutet av 1998 av klarsynta analytiker som insåg att inflationsbekämpning, stagnerande tillväxt och hög värdering på sikt lämnade små utrymmen för stigande aktiemarknad För tio år sedan var aktiemarknadens värdering på sin högsta nivå någonsin och utan utrymme för en fortsatt uppgång. Samtidigt började allt fler länder bekämpa inflationen. Vi förstod nog inte riktigt att konsekvensen av låg inflation och låg tillväxt skulle bli en lång period av låg avkastning på aktiemarknaderna medan räntemarknaden gått bra, säger Jörgen Olofsson. Han är försiktig när det gäller vad den gångna tioårsperioden kan lära oss om de kommande tio åren på aktiemarknaden. Jag tror att man ska fokusera på värderingen. Aktiemarknaden är ganska neutralt värderad just nu. Som vi ser det ska avkastningen på aktier spegla vinstutvecklingen i bolagen. Det vill säga i linje med den globala nominella BNPutvecklingen. Tio svaga år kommer sannolikt att följas av tio rimliga år. Det innebär att vi kan räkna med att aktier kommer att ge en avkastning på 78 procent per år under den kommande tioårsperioden, säger Jörgen Olofsson.

5 Marknadsprognoser fondnytt JUNI 2011 Globalt SVERIGE EUROPA USA Globala återhämtningen fortsätter Viss dämpning i tillväxten senaste tiden Lägre arbetslöshet gynnar tillväxten Dyrare bensin påverkar konsumtionen -2,4 %* 200-0,6 %* 175 0,6 %* 140-1,5 %* MSCI World *Utveckling 2011 per den 31/5 SIXPX *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI Pan-Europe *Utveckling 2011 per den 31/5 MSCI USA *Utveckling 2011 per den 31/5 Den globala konjunkturen fortfarande god, trots liten svacka senaste tiden Fortsatt låga räntor hos USA:s centralbank Ökad inflationen i många regioner Stor oro på marknaderna för att Grekland inte klarar sina betalningar Fortfarande god tillväxt, med uppgång i flera olika branscher. Viss dämpning i tillväxten har dock synts sista tiden. Gradvis starkare arbetsmarknad där vissa branscher, som byggbranschen, till och med har brist på arbetskraft Riksbanken fortsätter höja styrräntan ett tag till Stigande räntor plus rekordhögt bensinpris höjer inflationen Tysk ekonomi går mycket bra och agerar draglok för resten av Europa Lägre arbetslöshet väntas gynna konsumtion och tillväxt Grekiska skuldkrisen åter aktuell. Hårda förhandlingar förs mellan EU och Grekland Europeiska Centralbanken fortsätter höja räntan under sommaren Arbetslösheten sjunker ytterligare under året Företagens investeringsplaner intakta Osäkerhet om styrkan i tillväxten efter svagare statistik Rekordhögt bensinpris negativt för privatkonsumtionen östeuropa/balkan japan ASIEN RÄNTEMARKNAD Tillväxten fortfarande god i regionen Starkare detaljhandel senaste tiden Räntehöjningarna fortsätter Sydeuropas skuldkris fortfarande orosmoln 300 2,5 %* ,6 %* -3,8 %* 6 USA Europa Sverige MSCI EM Eastern Europe 10/40 *Utveckling 2011 per den 31/5 Senaste ekonomiska statistiken bekräftar fortsatt god tillväxt i regionen Hög efterfrågan på rysk gas efter vårens händelser i Nordafrika och Japan Oro för stigande bytesbalansunderskott och alltför lättsam penningpolitik i Turkiet Grusade förhoppningar om lättare skattepolitik för oljesektorn i Ryssland MSCI Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Positiva tecken på att industriproduktionen återhämtat sig snabbt efter fallet Starkare detaljhandel än förväntat senaste tiden Tillväxten föll kraftigare än väntat efter jordbävningskatastrofen Osäkerhet om framtida elproduktion efter kärnkraftshaveriet MSCI AC Far East Free, ex Japan *Utveckling 2011 per den 31/5 Kinesiska konsumenter fortsättera att handla Återuppbyggnaden i Japan kan gynna regionen längre fram i tiden Svagare industriproduktion i många länder i regionen Ytterligare räntehöjningar i regionen väntas på grund av inflationstrycket 10-årig statsobligation *Utveckling 2011 per den 31/5 USA:s svaga bostadsmarknad gör att centralbanken inte höjer räntan i år Grekiska skuldkrisen höjer efterfrågan på statspapper från Tyskland och USA Åtgärdsplanen för Sydeuropas skuldsituation inte tillräckligt omfattande för att lugna marknaderna Fortsatt inflationstryck i många industriländer och fler räntehöjningar kommer

6 nyheter fondnytt JUNI 2011 Nyckeltal 31/5-11 Aktier /- 1 mån Sverige -1,6 % Europa -1,8 % USA 1,2 % Japan 0,9 % Asien 1,2 % Valutor 31/ /5-11 US-dollar 6,75 6,17 Euro 8,97 8,89 Kronindex 123,01 119,58 Räntor 31/ /5-11 Svensk kort 1,30 1,80 60 dagar statsskuldväxel Svensk lång 3,19 2,87 10-årig statsobligation Snart byter Swedbank Robur skepnad på webben Den 20 juni byter utseende samt får ny struktur och nytt innehåll. Syftet med förändringarna är att göra sajten mer användarvänlig och mer visuellt tilltalande. När den omgjorda sajten ser dagens ljus den 20 juni, är den ett första steg mot att skapa en ny digital närvaro för Swedbank Robur. Förändringen bygger på olika användarundersökningar, som bland annat visade att både kunder och andra intressenter upplever den gamla som svårnavigerad, omodern och tråkig. LATA PREMIEPENSIONSSPARARE 48 procent av alla som valde premiepensionsfonder år 2000 har aldrig gjort ett nytt val, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten. Risken är att de får en sämre premiepension än vad de skulle kunna få, eller betalar för hög avgift, säger Annika Sundén, ställföreträdande generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten uppmuntrar alla pensionssparare att bli mer aktiva och kontrollera utvecklingen av sina fonder. Första stegets viktigaste förändringarna innebär: Sajten får ett nytt och modernare utseende. Det blir lättare att hitta, eftersom sajten får ny struktur och navigering. Det finns både en toppmeny som visar sajtens olika huvudområden och en vänstermeny som visar alla sidor i strukturen. Det blir lättare att förstå, eftersom innehållet har fräschats upp och förenklats. Det kommer bättre funktioner. Till exempel får fondlistan en ny filtreringsfunktion och visar fler avkastningsintervall för fonderna. Under hösten fortsätter utvecklingen av Swedbank Roburs digitala närvaro och arbetet med att skapa en positiv användarupplevelse. Värdet på de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska, och det finns därför inte någon garanti för att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utfall. Fondnytt innehåller endast allmän kapitalmarknadsinformation. Om du önskar erhålla förslag på placeringar som utgår från din situation och önskemål bör någon av bankens rådgivare kontaktas för en personlig rådgivning. Redaktör: Annika Hedlund Produktion: Anna-Lena Ahlberg och Mats Hiort af Ornäs, OTW Communication Pris till Swedbank Roburs ideella fonder I maj delades utmärkelsen Leading European Charity Fund Provider ut. Swedbank Robur fick förstapriset i kategorin ideella fonder. Prisutdelningen arrangerades av företaget Axylia Conceil i samarbete med Morningstar i Frankrike, under en workshop för hållbara investeringar. Swedbank Robur fick förstapriset på grundval av de stora belopp spararna i de ideella fonderna skänker till de ideella organisationerna. Vi är både tacksamma och hedrade över priset. Denna utmärkelse betyder naturligtvis mycket för oss, men ännu mer för de ideella organisationerna, säger vd Thomas Eriksson. Swedbank Robur har en lång tradition när det gäller samarbeten med ideella organisationer. Årligen skänker spararna i de ideella fonderna 12 procent av sitt fondvärde till någon av de anslutna organisationerna. Förra året bidrog fondspararna med 45 miljoner kronor som skänktes till 79 organisationer. Att erbjuda möjligheten för kunderna att spara till sig själva samtidigt som de gör något bra, ser jag som en integrerad del av Swedbankkoncernens ambition att främja ett hållbart samhälle, säger Thomas Eriksson. Mer info! Besök vår hemsida: Följ fondernas utveckling på TV4:s text-tv, sidan 183 Besök ditt närmaste bankkontor

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

om hur han ser på läget.

om hur han ser på läget. Fondnytt TILL DIG SOM ÄR KUND I SWEDBANK ROBUR NR 8 september 2011 KRÖNIKA peter gustafsson räntechef Är de gyllene tiderna över? Med sommarvärmen och semestrar kom förnyad turbulens på finansmarknaderna.

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 8. Finanskrisen 2008 Repetition. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 8 Finanskrisen 2008 Repetition Dagordning Finanskrisen 2008 Har vi uppnått vårt mål? En nationalekonom bör vara ödmjuk Sammanfattning av kursen Mikroekonomi Makroekonomi Tips inför tentan Finanskrisen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet

Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Sparbarometer kv 4 214 Privatekonomi Mars 215 Sammanfattning Börs och bostäder ger rekordstor förmögenhet Bruttoförmögenheten för första gången över 15 biljoner kronor Nettoförmögenheten för första gången

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer