+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons 150318"

Transkript

1 +UTBILDNING I SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons Inspiration för eldsjälar i föreningar, sociala entreprenörer och andra världsförbättrare

2 +Syftet med kurserna är att inspirera er att tillsammans med andra förverkliga bra idéer till affärsidéer som samtidigt bidrar till ett ännu bättre samhälle för oss alla Kurs 1 Nosa På är idag 2 tim med en extra fördjupningskurs Veta Mer den 15:e april.

3 + Program Jan Forslund Coompanion Kursdeltagarna Sociala entreprenörer - vad Arbetsintegrering via ASF Från förening till företag Hur väljer man form? SamSoc Värdegrunden kvar Samordning SWOT, GAP och för SMART socialt Fortsatt företagande stöd var? Utvärdering Tel Jan Forslund: KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje (ons, fre) Tel Mobil: BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

4 + Vad är en social entreprenör och ett socialt företag?

5 Är det viktigt med definitioner?! Ja?! Nej?! Nja?! Kanske?! För vem?! När?

6 + SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP Vår definition: Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. >>>>>

7 Vad är ett socialt företag? - några begrepp att hålla reda på! Kooperativ! Samhällsentreprenör! Socialt entreprenörskap! Socialt företag! Arbetsintegrerande socialt företag! Förening med social verksamhet! Företag i den sociala sektorn

8 Mohammed Yunus, social entreprenör, social bankman och mottagare av Nobels fredsfris:! Två olika sorters företag! Ett som inte gör förlust och inte ger utdelning och som är skapat för att lösa ett socialt problem.det ägs av investerare, vilka återinvesterar alla vinster för att expandera och förbättra företaget! Det andra är vinstgivande företag, ägt av fattiga, antingen direkt eller genom en stiftelse för att ägna sig till ett förbestämt socialt ändamål. Vinsten delas ut till de fattiga.

9 Forts. Mohammed Yunus Det socialt företagandets 7 principer 1.Verksamhetens mål är att bekämpa fattigdom, eller ett eller flera problem som utgör ett hot mot människor och samhället. 2.Företaget ska bli hållbart finansiellt och ekonomiskt 3. Investerare får bara tillbaka sina inverteringar. ingen utbetalning görs förutom den ursprungliga 4. När investeringsbeloppet är återbetalt stannar all vinst hos företaget för utvidgning och förbättring 5. Företaget ska vara miljömedvetet 6. De anställda erhåller marknadsmässiga löner och arbetsvillkor över genomsnittet 7. Gör det med glädje!

10 + Sociala företag o Förr o Sysselsättning o Idag o Uppmärksamhet o Framtiden o Utveckling

11 11 SOCIALA ENTREPRENÖRER AV OLIKA SLAG " Målgruppen startar via sin brukarorganisation " Offentliganställda handledare knoppar av sig själva och/eller sin kommunala arbetsverksamhet " Föreningar och folkrörelser affärsutvecklar " Enskilda entreprenörer tar breddat initiativ " Kloning via social franchising eller inkubator etc " Coompanion agerar barnmorska åt en grupp

12 + Föreningsentreprenörerna: - Från Idé till även Affär - Från att medlemmar och bidragsgivare betalar till att även nöjda kunder får sina behov tillfredsställda och betalar. - Från att satsa pengar till att tjäna pengar - Värdegrund och vinstmål!? - Myndigheter ställer nya krav!

13 +! MER INFO VIA FILMER:! https://www.youtube.com/watch? v=qa7hbel9nna#action=share! Tel:

14 + Arbetsintegrerande >>>>> Sociala Företag (ASF) 1 Driver näringsverksamhet 2 Integrerar människor 3 Skapar delaktighet 4 Återinvesterar vinsten 5 Är fristående från offentlig sektor Individens behov av arbete Sociala företag Marknadens behov av varor & tjänster Samhällets behov av rehabtjänster o arbetstilfällen

15 + Den dubbla affärsidén Försäljning av varor/tjänster 30/70 50/50 80/20 Försäljning av platser för integration Arbete med lön och minskat beroende av stöd. Meningsfullt arbete, empowerment, kompetensutveckling, delaktighet och gemenskap

16 + Vanliga branscher! Café & Catering! Trädgårdsarbete & Odling! Bygg & Fastighetsskötsel! Hushållsnära tjänster! Transport! Bed and Breakfast! Bemanningsföretag! Restaurang! Hantverk! Hunddagis! Lego & Montering

17 + Hur ser det sociala företagande ut? År Stockholm Antal företag Antal företag Antal sysselsatta Antal anställda sysselsatta Skåne Antal företag anställda Antal sysselsatta Antal anställda 316 Västra Götaland Antal företag Antalsysselsatta Antal anställda 340

18 + Varför arbetsintegrerande sociala företag?! Arbetsintegrerande sociala företag är en väldokumenterad metod för att få personer från bidrag till lön.! Det finns i Sverige ca personer som står lång från arbetsmarknaden.! Varje långtidsarbetslös kostar samhället mellan kr per år.! Samhället kan genom de sociala företagen göra stora samhällsvinster.! Förutom de positiva ekonomiska effekterna förbättrar de sociala företagen den psykiska hälsan och egenmakten hos deras deltagare och anställda.

19 + Potentialen! Stockholm har ca 50 sociala företag, 570 anställda med ca sysselsatta.! Göteborg har ca 150 företag med 1500 anställda och sysselsatta.! Sociala företag kan vara ett kraftfullt verktyg för att bekämpa långtidsarbetslöshet.

20 + Hur väljer man rätt form för ett företag - några vägledande frågor! Idéellt eller kommersiellt? Satsa - eller tjäna pengar?! Vem/vilka ska tjäna ekonomiskt eller annat på detta?! Hur många är ni? En en grupp eller många?! Demokratisk - eller styrt av en person eller mindre grupp?! Satsa egna pengar eller satsning (och påverkan) av andra?! Permanent eller tillfällig verksamhet?! En form av företag eller flera i kombination?

21 + Vilka är de vanligaste associationsformerna att driva ASF?! IDÈELLA FORMER! Idéell förening (ingen lagstiftning, demokratisk och öppen)! Stiftelse (ingen demokrati är helt trogen stiftaren/na)! FÖRETAGSFORMER! Ekonomisk förening (stadgar reglerar reinvesteringskrav)! Aktiebolag (bolagsordning reglerar reinvesteringskrav)! Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (ny form sen några år)! BLANDFORMER! Förening som äger företag eller bildar företag ihop med andra

22 + Vilka är de vanligaste formerna? - hitta mer info om företagsformer på bl.a. FÖRETAGSFORMER! Enskild firma (person som driver näring. Personligt ansvar)! Enkelt bolag (företag/are samverkar genom ett avtal)! Handelsbolag HB (pers. och solidariskt ansv.) och även KB! Aktiebolag AB ( kr som krav)! Ekonomisk förening Ek. för. (kallas ibland kooperativ)! (företagsformer i andra EU-länder)

23 + Vad säger forskningen?! Stödja utan att styra - hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?! Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande.! Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin! Samhälleliga mål med upphandling som medel! Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende! Företagande som verktyg mot arbetslöshet! Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

24 + Berättelse från verkligheten Ett socialt företag

25 + Röster från några sociala företag

26 + Möjliggör för sociala företag! Detta säger forskningen:! För in arbetsintegererande sociala företag och inkludering i arbetslivet i kommunens policyer och/eller styrdokument.! Genomför informationskampanjer! Möjliggör med start- och utvecklingskapital! Upphandla med social hänsyn, möjliggör för mindre aktörer att besvara upphandlingarna.! Etablera stödstrukturer (rådgivare, nätverk, admin. etc.).! Planera för sociala företag i tillväxtsatsningar

27 NÅGRA EXEMPEL PÅ SOCIALA FÖRETAG!

28 + Bönorna i Handen ett socialt företag! Marie, Sabina och Annika hade varit långtidssjukskrivna.! År 2010 startade tillsammans Bönorna i Handen efter att ha gått en kurs i socialt företagende.! De jobbade 100% av sin egen förmåga, skapade en struktur i sina liv och började må bättre.! Nu driver de företaget framgångsrikt och anställer andra som varit långtidsarbetslösa.! År 2014 har öppnade de ytterligare ett café i Tyresö.

29 29

30 30

31 31

32 32 Kooperativet KOS! Kopiering svart/vit och färg med efterbehandling, storbildsutskrifter och utskicksjobb! Glasverkstad, återvinner fönsterglas i form av skålar, smycken och änglar! Kaffestugan ett café med ekologiska och rättvisemärkta produkter! Uthyrning, konferensverksamhet! Medarbetarna har funktionsnedsättningar pga långvarig psykisk sjukdom! Tar emot studiebesök på onsdag em efter kontakt/bokning

33 Basta Arbetskooperativ Nykvarn och Borås Koncern Över 300 fd missbrukare i arbete och studier Affärsverksamhet Rehabilitering Byggverksamhet Snickeri möbler mm Hästuppfödning Hunddagis Restaurang Yrkesskola Gymnasieskola Entreprenaduppdrag 33

34 Genom samverkan och social franchising! Ömsesidig nytta! Stärkt konkurrenskraft Gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete Erfarenhetsutbyte 34

35 Karlstad Social Franchising inom Hotell och B&B Göteborg

36 36 SOCIALA ENTREPRENÖRER AV OLIKA SLAG STARTAR ARBETSINTEGRERANDE SOCIAL FÖRETAG " Målgruppen startar via sin brukarorganisation " Offentliganställda handledare knoppar av sig själva och/ eller sin kommunala arbetsverksamhet " Föreningar och folkrörelser affärsutvecklar " Enskilda entreprenörer tar breddat initiativ " Kloning via social franchising eller inkubator etc " Coompanion agerar barnmorska åt en grupp

37 37 VANLIGA FORMER FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE " Ideell förening, näringsdrivande (de kommunnära sociala arbetskooperativen eller föreningar med liten näringsverks.) " Ekonomisk förening (föreningar, företag och/eller entreprenörer samverkar specialskrivna stadgar krävs) " Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (specialform, ofta helägt av en organisation, men flera ägare är möjligt) " Stiftelse, näringsdriven (inte så vanligt, mindre flexibelt) " Social företagarsamverkan på nästa nivå (konsortier, social franchising, inkubatorer och intresseorganisationer)

38 VAD KRÄVS FÖR HÅLLBARA SOCIALA FÖRETAG?

39 39 Kriterier för start av hållbara arbetsintegrerande sociala företag 1. Affärsidén kommer att ge tillräckligt med pengar för att löner kan betalas ut inom en överskådlig framtid.! Not: Under en övergångstid kan andra finansieringsformer för medarbetarna vara nödvändiga och viktiga och t.o.m. vara permanenta.

40 40 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 2. Finansiärer är villiga att bidra till en finansiering av utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt ytterligare period för hållbar processcoachning och företagsstödjande.! Not: Nya former av finansiering som donationer från företag och privatpersoner bör prövas vid sidan av offentlig projektfinansiering, upphandling och lån från kreditgivare.

41 41 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete.! Not: Kärnan behövs för kontinuitet och hållbarhet, en mellangrupp för förnyelse och energi samt en periferi för volym och genomströmning som samtidigt rätt organiserad ger lönsamhet.

42 42 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete.

43 43 Möjliga karriärer i hållbara sociala företag Från medarbetare till ledning Medarbetare går till jobb eller utbildning hos andra Från medarbetare till anställd Not: Alla sociala företag lyckas förståss inte skapa jobb för alla medarbetare

44 Stödfunktioner som behövs i sociala företag Karrärstödjare arbetar på individnivå Mentor/affärsutvecklare från t.ex. Coompanion 44 Inkubator eller bildandeföretag ger basstruktur Omvärldsnätver k i lokalsamhället inkl företag, org. och myndigheter

45 45 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 4. Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har dock ingen som helst makt över företagets ledning och beslutsfattande.! Not: De offentliga aktörerna bör samverka för att på bästa sätt ha nytta av det sociala företaget. Samverkansförbund är bra. Dra nytta av lokala näringslivsstrategier och bygg på lokala behov,

46 46 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 5. Målen, metoderna och företagandet präglas av ett tydliga ambitioner att främja kraftfulla empowermentprocesser där det sociala företagets målgrupp av anställda involveras och är delaktiga. Not: Socialt företagande organiserat i arbetskooperativ form samt föreningslösningar där medarbetarna är naturligt delaktiga och medlemmar i ägarorganisationen (- erna) ger bästa resultaten.

47 Hur kan myndigheter stödja sociala företag?! Samverkan mellan myndigheterna >>>> 47! Arbetsförmedlingen >>>>! Försäkringskassan >>>>! Kommunerna >>>>! Köp av tjänster >>>> 1. LOU >>>> 2. LOV >>>>! Konkurrensfrågor >>>> (Källa >>>>

48 Bygga stödstrukturer för sociala företag 48! Konsortiemodellen Vägen Ut >>>>! Paraplyorganisation Kompassen >>>>! Inkubator Sfinxs >>>>! Coompanion medlemskap >>>>! Nationell egenorganisering Skoopi >>>>! Serviceorganisation Kooptjänst >>>>! Handledarkooperativ GF-Sak >>>>! En stor med resultatenheter Blå Vägen >>>>

49 Funktioner i stödstrukturer för sociala företag Ömsesidigt stöd, ibland korsvis ägande 49 Administrativ service (central eller utlagd) Finansiell samverkan, t.ex. vid etablering Avlastning för lokalt fokus på kärnverksamheten Fortbildningssamordning, kvalitetsarbete Företagsledar- och handledarnätverk Sälj- upphandlings- och projektsamverkan Omvärldskontakter, mediakontakter, påverkan Spridning, kloning, social franchising

50 Att läsa för den vetgirige 50 Ladda hem:

51 51 Coompanion den sociala ekonomins företagsrådgivare Coompanion ger kostnadsfri information och rådgivning vid start av nya kooperativ och sociala företag. Vi säljer även tjänster i form av utbildning, utredningar och arrangerar studiebesök och studieresor.

52 52 Coompanion hur vi arbetar med vårt uppdrag Information Rådgivning Kompetensutv. Mobilisering Projektdrift Affärsutveckling Empowerment Företagarsamv. Konsortier/Nätv. FILM: https://www.youtube.com/watch?v=qa7hbel9nna#action=share

53 + FÖRDJUPNINGSDEL EFTER VETA MER 15:e april Registrera er för det på hemsidan 2. Tre hemuppgifter 3. Sen: Rådgivning till grupper som vill starta socialt företag Tel Södertäljekontoret: KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

54 + Veta Mer 15/5 börjar med en Pitch, en minut av berömmelse! Namn på er själva (10 sek)! Företag/förening (5 sek)! Vilken är den enligt er den fräckaste/mest spännande idén/produkt/tjänst som ni ännu inte utvecklat? (15 sek)! VARFÖR vill ni göra detta?! Vem skulle betala för att den idén ska bli verklighet? (15 sek)! När tänker ni köra igång (5 sek)! VI ALLA ÖVRIGA APPLÅDERAR NÄSTA IDÈ ÄR OCKSÅ BRA!

55 +! STARTUPPGIFT 1 FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER:! Formulera en liten projektplan för er idé genom att skriva ned och svara på följande frågor med tre till fyra meningar på varje fråga här nedan:! 1. VAD ni vill göra? Ge även en bra rubrik på er idé.! 2. VARFÖR vill ni göra det vad är era egna motiv?! 3. HUR vill ni göra det? Beskriv själva processen kort.! 4. Vilka RESURSER har ni själva och vill satsa i detta?! 5. VILKA ANDRA skulle kunna gilla och stödja er idé?! 6. NÄR tänker ni er att börja och när ska det vara klart?! Skriv ned detta på ungefär en A4-sida och var beredda på att berätta för gruppen nästa gång om er idé och svaren på frågorna på två minuter. Ni ska kopiera upp er A4 så det räcker till alla i gruppen.

56 +! STARTUPPGIFT 2 FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER:! Formulera en liten BUDGET för er idé genom att skriva ned och svara på följande frågor med tre till fyra meningar på varje fråga här nedan:! 1. HUR MYCKET KOSTAR det att genomföra det ni vill, tror ni?! 2. Varför tror ni det? Har ni gjort en lista på era kostnader? Gör det!! 3. VILKA resurser har ni själva i er förening? Pengar och annat.! 4. Vilka GODA VÄNNER har er förening som skulle kunna stötta och vara en PARTNER eller FINANSIÄR för er idé?! 5. Finns det möjlighet söka PROJEKTPENGAR? Var då i så fall? Kolla!! 6. Om detta inte räcker kan ni jobba ihop pengarna på annat sätt? Insamlingar, donationer, medlemslån eller vad?! Skriv ned er svar på detta på ungefär en A4-sida och var beredda på att berätta för gruppen nästa gång om er BUDGET på två minuter. Ni ska kopiera upp er A4- Budget så det räcker till alla i gruppen.

57 + En SWOT-analys kan hjälpa dej och en GAP-analys visar vägen verktygen för din hemuppgift! En SWOT-Analys är ett strukturerat sätt att bedöma ett företags/ organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, därav förkortningen) för att på så sätt kunna anpassa sig till sin omgivning.! Det är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och affärsutveckling och kan användas både för en helhetsanalys av företaget samt för analys av en specifik produkt/produktgrupp.! För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man den ofta i en matrisstruktur enligt modellen på nästa sida! I GAP-analysen planerar vi vägen från nu-läge till önskat läge

58 + SWOT-analys för företaget/idén NULÄGE STYRKOR FRAMTID MÖJLIGHETER SVAGHETER HOT

59 + GAP-analys för din process NULÄGE STYRKOR Beskriv var du är just nu ÖNSKAT LÄGE MÖJLIGHETER Vision/önskan om var du vill vara SVAGHETER Beskriv vad som hindrar dej HOT Beskriv vägen till detta läge och vad du måste göra rent konkret för att nå dit

60 + TACK Tillsammans för arbete och nya möjligheter för alla! KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje (ons, fre) Tel Mobil: BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro ASF- Arbetsintegrerande sociala företag Bild: Miljövårdscentrum i Örebro Med socialt företag menas företag som: driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag och Östra Östergötlands Samordningsförbunds utvecklingsstöd för socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag och Östra Östergötlands Samordningsförbunds utvecklingsstöd för socialt företagande Arbetsintegrerande sociala företag och Östra Östergötlands Samordningsförbunds utvecklingsstöd för socialt företagande 2016-11-18 Arbetsintegrerande Sociala företag Företag med dubbla affärsidéer, som

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun Att främja arbetsintegrerande sociala företag exemplet Östersunds kommun Kommunens Tillväxtarbete Konkreta verktyg för att skapa ett socialt hållbart Östersund Främjande och förebyggande satsningar på

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr Ulf Kyrling Ulf.kyrling@skane.se Datum 2016-06-27 Version Dnr 1 (7) Bilaga till beslutsförslag 2016-06-27, dnr 1602102 Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Skåne är på väg att positionera sig

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 1 Arbetsintegrerande sociala företag I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem och deras

Läs mer

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen!

Möjligheter. med socialt företagande. Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Möjligheter med socialt företagande Det finns ett företagande, där alla kan få plats - de sociala företagen! Sociala företag skapar möjligheter till arbete för personer som av olika skäl inte ryms på arbetsmarknaden.

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Riktlinje för stöd till sociala företag

Riktlinje för stöd till sociala företag Riktlinje för stöd till sociala företag Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-12-12 Riktlinje för stöd till sociala företag Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (9) KSN-2016-1923

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25)

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Datum 2014-09-28 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru.regeringskansliet.se Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Coompanion Coompanion är en

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO Kartläggning sociala företag VÄRNAMO 1 Bakgrund till pågående kartläggning Värnamo kommun (2014) Ca 33 000 invånare. Befolkningen ökade med 27 personer i juli månad. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo

Läs mer

Svar på motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun

Svar på motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Bilaga KS 2013/218/1 1(2) 2013-09-24 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson

Läs mer

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-14 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 november 2013

Läs mer

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010 Social redovisning Rapport EntréVärdar 2010 Detta är en social redovisningsrapport gjord av kooperativet EntreVärdar. Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Arbetsintegrerande Sociala företag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Bo Blideman bosse@tankeochhandling.coop 0705-176 176 Hör gärna av dig! AA tänka

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Utbildning: Socialt företagande i praktiken

Utbildning: Socialt företagande i praktiken Utbildning: Socialt företagande i praktiken Coompanion genomför ett omfattande arbete för att fler sociala företag ska etablera sig i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Därför erbjuder Coompanion nu

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Bibbi Westhed, projektledare

Bibbi Westhed, projektledare Bibbi Westhed, projektledare Projekt Kompetensbyrån Genom individuella insatser och strategisk påverkan bidra till att utveckla och stärka sociala företag i Dalarna Kompetensbyrån Projektets övergripande

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG Handlingsplan 2017 Insats för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande Samordningsförbund Gävleborg Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.2 Dubbla affärsidéer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Kommunstyrelsen Malmö

Kommunstyrelsen Malmö Remiss angående Uppdrag budget 2016 - Ny näringslivsstrategi för Malmö stad STK-2016-816 Kommunstyrelsen registrera.stk@malmo.se Malmö 161125 Synpunkterna på strategin har upprättats i samarbete mellan

Läs mer

Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner

Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner Hur arbetar vi i praktiken för att göra upphandlingar med sysselsättningskrav - Reserverad upphandling Borlänge

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi

Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi Civilsamhället Social Ekonomi Definition Omfattning - Ekonomi Linköping 20130212 Gordon Hahn 1 2 - AGENDA Vad är civilsamhället idéburet företagande social ekonomi socialt företagande Hur stor är denna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer