+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "+UTBILDNING I. SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons 150318"

Transkript

1 +UTBILDNING I SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP och SOCIALT FÖRETAGANDE Dokumentation Ons Inspiration för eldsjälar i föreningar, sociala entreprenörer och andra världsförbättrare

2 +Syftet med kurserna är att inspirera er att tillsammans med andra förverkliga bra idéer till affärsidéer som samtidigt bidrar till ett ännu bättre samhälle för oss alla Kurs 1 Nosa På är idag 2 tim med en extra fördjupningskurs Veta Mer den 15:e april.

3 + Program Jan Forslund Coompanion Kursdeltagarna Sociala entreprenörer - vad Arbetsintegrering via ASF Från förening till företag Hur väljer man form? SamSoc Värdegrunden kvar Samordning SWOT, GAP och för SMART socialt Fortsatt företagande stöd var? Utvärdering Tel Jan Forslund: KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje (ons, fre) Tel Mobil: BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

4 + Vad är en social entreprenör och ett socialt företag?

5 Är det viktigt med definitioner?! Ja?! Nej?! Nja?! Kanske?! För vem?! När?

6 + SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP Vår definition: Företagande där själva kärnverksamheten inte bara ger intäkter till ägare och anställda utan också på ett påtagligt och helst mätbart sätt skänker nytta till individer och samhälle; lokalt, regionalt eller globalt. >>>>>

7 Vad är ett socialt företag? - några begrepp att hålla reda på! Kooperativ! Samhällsentreprenör! Socialt entreprenörskap! Socialt företag! Arbetsintegrerande socialt företag! Förening med social verksamhet! Företag i den sociala sektorn

8 Mohammed Yunus, social entreprenör, social bankman och mottagare av Nobels fredsfris:! Två olika sorters företag! Ett som inte gör förlust och inte ger utdelning och som är skapat för att lösa ett socialt problem.det ägs av investerare, vilka återinvesterar alla vinster för att expandera och förbättra företaget! Det andra är vinstgivande företag, ägt av fattiga, antingen direkt eller genom en stiftelse för att ägna sig till ett förbestämt socialt ändamål. Vinsten delas ut till de fattiga.

9 Forts. Mohammed Yunus Det socialt företagandets 7 principer 1.Verksamhetens mål är att bekämpa fattigdom, eller ett eller flera problem som utgör ett hot mot människor och samhället. 2.Företaget ska bli hållbart finansiellt och ekonomiskt 3. Investerare får bara tillbaka sina inverteringar. ingen utbetalning görs förutom den ursprungliga 4. När investeringsbeloppet är återbetalt stannar all vinst hos företaget för utvidgning och förbättring 5. Företaget ska vara miljömedvetet 6. De anställda erhåller marknadsmässiga löner och arbetsvillkor över genomsnittet 7. Gör det med glädje!

10 + Sociala företag o Förr o Sysselsättning o Idag o Uppmärksamhet o Framtiden o Utveckling

11 11 SOCIALA ENTREPRENÖRER AV OLIKA SLAG " Målgruppen startar via sin brukarorganisation " Offentliganställda handledare knoppar av sig själva och/eller sin kommunala arbetsverksamhet " Föreningar och folkrörelser affärsutvecklar " Enskilda entreprenörer tar breddat initiativ " Kloning via social franchising eller inkubator etc " Coompanion agerar barnmorska åt en grupp

12 + Föreningsentreprenörerna: - Från Idé till även Affär - Från att medlemmar och bidragsgivare betalar till att även nöjda kunder får sina behov tillfredsställda och betalar. - Från att satsa pengar till att tjäna pengar - Värdegrund och vinstmål!? - Myndigheter ställer nya krav!

13 +! MER INFO VIA FILMER:! https://www.youtube.com/watch? v=qa7hbel9nna#action=share! Tel:

14 + Arbetsintegrerande >>>>> Sociala Företag (ASF) 1 Driver näringsverksamhet 2 Integrerar människor 3 Skapar delaktighet 4 Återinvesterar vinsten 5 Är fristående från offentlig sektor Individens behov av arbete Sociala företag Marknadens behov av varor & tjänster Samhällets behov av rehabtjänster o arbetstilfällen

15 + Den dubbla affärsidén Försäljning av varor/tjänster 30/70 50/50 80/20 Försäljning av platser för integration Arbete med lön och minskat beroende av stöd. Meningsfullt arbete, empowerment, kompetensutveckling, delaktighet och gemenskap

16 + Vanliga branscher! Café & Catering! Trädgårdsarbete & Odling! Bygg & Fastighetsskötsel! Hushållsnära tjänster! Transport! Bed and Breakfast! Bemanningsföretag! Restaurang! Hantverk! Hunddagis! Lego & Montering

17 + Hur ser det sociala företagande ut? År Stockholm Antal företag Antal företag Antal sysselsatta Antal anställda sysselsatta Skåne Antal företag anställda Antal sysselsatta Antal anställda 316 Västra Götaland Antal företag Antalsysselsatta Antal anställda 340

18 + Varför arbetsintegrerande sociala företag?! Arbetsintegrerande sociala företag är en väldokumenterad metod för att få personer från bidrag till lön.! Det finns i Sverige ca personer som står lång från arbetsmarknaden.! Varje långtidsarbetslös kostar samhället mellan kr per år.! Samhället kan genom de sociala företagen göra stora samhällsvinster.! Förutom de positiva ekonomiska effekterna förbättrar de sociala företagen den psykiska hälsan och egenmakten hos deras deltagare och anställda.

19 + Potentialen! Stockholm har ca 50 sociala företag, 570 anställda med ca sysselsatta.! Göteborg har ca 150 företag med 1500 anställda och sysselsatta.! Sociala företag kan vara ett kraftfullt verktyg för att bekämpa långtidsarbetslöshet.

20 + Hur väljer man rätt form för ett företag - några vägledande frågor! Idéellt eller kommersiellt? Satsa - eller tjäna pengar?! Vem/vilka ska tjäna ekonomiskt eller annat på detta?! Hur många är ni? En en grupp eller många?! Demokratisk - eller styrt av en person eller mindre grupp?! Satsa egna pengar eller satsning (och påverkan) av andra?! Permanent eller tillfällig verksamhet?! En form av företag eller flera i kombination?

21 + Vilka är de vanligaste associationsformerna att driva ASF?! IDÈELLA FORMER! Idéell förening (ingen lagstiftning, demokratisk och öppen)! Stiftelse (ingen demokrati är helt trogen stiftaren/na)! FÖRETAGSFORMER! Ekonomisk förening (stadgar reglerar reinvesteringskrav)! Aktiebolag (bolagsordning reglerar reinvesteringskrav)! Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (ny form sen några år)! BLANDFORMER! Förening som äger företag eller bildar företag ihop med andra

22 + Vilka är de vanligaste formerna? - hitta mer info om företagsformer på bl.a. FÖRETAGSFORMER! Enskild firma (person som driver näring. Personligt ansvar)! Enkelt bolag (företag/are samverkar genom ett avtal)! Handelsbolag HB (pers. och solidariskt ansv.) och även KB! Aktiebolag AB ( kr som krav)! Ekonomisk förening Ek. för. (kallas ibland kooperativ)! (företagsformer i andra EU-länder)

23 + Vad säger forskningen?! Stödja utan att styra - hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?! Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande.! Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin! Samhälleliga mål med upphandling som medel! Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende! Företagande som verktyg mot arbetslöshet! Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

24 + Berättelse från verkligheten Ett socialt företag

25 + Röster från några sociala företag

26 + Möjliggör för sociala företag! Detta säger forskningen:! För in arbetsintegererande sociala företag och inkludering i arbetslivet i kommunens policyer och/eller styrdokument.! Genomför informationskampanjer! Möjliggör med start- och utvecklingskapital! Upphandla med social hänsyn, möjliggör för mindre aktörer att besvara upphandlingarna.! Etablera stödstrukturer (rådgivare, nätverk, admin. etc.).! Planera för sociala företag i tillväxtsatsningar

27 NÅGRA EXEMPEL PÅ SOCIALA FÖRETAG!

28 + Bönorna i Handen ett socialt företag! Marie, Sabina och Annika hade varit långtidssjukskrivna.! År 2010 startade tillsammans Bönorna i Handen efter att ha gått en kurs i socialt företagende.! De jobbade 100% av sin egen förmåga, skapade en struktur i sina liv och började må bättre.! Nu driver de företaget framgångsrikt och anställer andra som varit långtidsarbetslösa.! År 2014 har öppnade de ytterligare ett café i Tyresö.

29 29

30 30

31 31

32 32 Kooperativet KOS! Kopiering svart/vit och färg med efterbehandling, storbildsutskrifter och utskicksjobb! Glasverkstad, återvinner fönsterglas i form av skålar, smycken och änglar! Kaffestugan ett café med ekologiska och rättvisemärkta produkter! Uthyrning, konferensverksamhet! Medarbetarna har funktionsnedsättningar pga långvarig psykisk sjukdom! Tar emot studiebesök på onsdag em efter kontakt/bokning

33 Basta Arbetskooperativ Nykvarn och Borås Koncern Över 300 fd missbrukare i arbete och studier Affärsverksamhet Rehabilitering Byggverksamhet Snickeri möbler mm Hästuppfödning Hunddagis Restaurang Yrkesskola Gymnasieskola Entreprenaduppdrag 33

34 Genom samverkan och social franchising! Ömsesidig nytta! Stärkt konkurrenskraft Gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete Erfarenhetsutbyte 34

35 Karlstad Social Franchising inom Hotell och B&B Göteborg

36 36 SOCIALA ENTREPRENÖRER AV OLIKA SLAG STARTAR ARBETSINTEGRERANDE SOCIAL FÖRETAG " Målgruppen startar via sin brukarorganisation " Offentliganställda handledare knoppar av sig själva och/ eller sin kommunala arbetsverksamhet " Föreningar och folkrörelser affärsutvecklar " Enskilda entreprenörer tar breddat initiativ " Kloning via social franchising eller inkubator etc " Coompanion agerar barnmorska åt en grupp

37 37 VANLIGA FORMER FÖR SOCIALT FÖRETAGANDE " Ideell förening, näringsdrivande (de kommunnära sociala arbetskooperativen eller föreningar med liten näringsverks.) " Ekonomisk förening (föreningar, företag och/eller entreprenörer samverkar specialskrivna stadgar krävs) " Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (specialform, ofta helägt av en organisation, men flera ägare är möjligt) " Stiftelse, näringsdriven (inte så vanligt, mindre flexibelt) " Social företagarsamverkan på nästa nivå (konsortier, social franchising, inkubatorer och intresseorganisationer)

38 VAD KRÄVS FÖR HÅLLBARA SOCIALA FÖRETAG?

39 39 Kriterier för start av hållbara arbetsintegrerande sociala företag 1. Affärsidén kommer att ge tillräckligt med pengar för att löner kan betalas ut inom en överskådlig framtid.! Not: Under en övergångstid kan andra finansieringsformer för medarbetarna vara nödvändiga och viktiga och t.o.m. vara permanenta.

40 40 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 2. Finansiärer är villiga att bidra till en finansiering av utrustning, relevant tid och resurser för utbildning samt ytterligare period för hållbar processcoachning och företagsstödjande.! Not: Nya former av finansiering som donationer från företag och privatpersoner bör prövas vid sidan av offentlig projektfinansiering, upphandling och lån från kreditgivare.

41 41 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete.! Not: Kärnan behövs för kontinuitet och hållbarhet, en mellangrupp för förnyelse och energi samt en periferi för volym och genomströmning som samtidigt rätt organiserad ger lönsamhet.

42 42 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 3. En stabil kärna av motiverade människor som utför verksamhetens arbete.

43 43 Möjliga karriärer i hållbara sociala företag Från medarbetare till ledning Medarbetare går till jobb eller utbildning hos andra Från medarbetare till anställd Not: Alla sociala företag lyckas förståss inte skapa jobb för alla medarbetare

44 Stödfunktioner som behövs i sociala företag Karrärstödjare arbetar på individnivå Mentor/affärsutvecklare från t.ex. Coompanion 44 Inkubator eller bildandeföretag ger basstruktur Omvärldsnätver k i lokalsamhället inkl företag, org. och myndigheter

45 45 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 4. Socialtjänst, FK, AF och eventuellt samordningsförbund har ett nära samarbete med företaget utifrån kooperatörernas behov. De har dock ingen som helst makt över företagets ledning och beslutsfattande.! Not: De offentliga aktörerna bör samverka för att på bästa sätt ha nytta av det sociala företaget. Samverkansförbund är bra. Dra nytta av lokala näringslivsstrategier och bygg på lokala behov,

46 46 Kriterier för start av hållbara sociala företag! 5. Målen, metoderna och företagandet präglas av ett tydliga ambitioner att främja kraftfulla empowermentprocesser där det sociala företagets målgrupp av anställda involveras och är delaktiga. Not: Socialt företagande organiserat i arbetskooperativ form samt föreningslösningar där medarbetarna är naturligt delaktiga och medlemmar i ägarorganisationen (- erna) ger bästa resultaten.

47 Hur kan myndigheter stödja sociala företag?! Samverkan mellan myndigheterna >>>> 47! Arbetsförmedlingen >>>>! Försäkringskassan >>>>! Kommunerna >>>>! Köp av tjänster >>>> 1. LOU >>>> 2. LOV >>>>! Konkurrensfrågor >>>> (Källa >>>>

48 Bygga stödstrukturer för sociala företag 48! Konsortiemodellen Vägen Ut >>>>! Paraplyorganisation Kompassen >>>>! Inkubator Sfinxs >>>>! Coompanion medlemskap >>>>! Nationell egenorganisering Skoopi >>>>! Serviceorganisation Kooptjänst >>>>! Handledarkooperativ GF-Sak >>>>! En stor med resultatenheter Blå Vägen >>>>

49 Funktioner i stödstrukturer för sociala företag Ömsesidigt stöd, ibland korsvis ägande 49 Administrativ service (central eller utlagd) Finansiell samverkan, t.ex. vid etablering Avlastning för lokalt fokus på kärnverksamheten Fortbildningssamordning, kvalitetsarbete Företagsledar- och handledarnätverk Sälj- upphandlings- och projektsamverkan Omvärldskontakter, mediakontakter, påverkan Spridning, kloning, social franchising

50 Att läsa för den vetgirige 50 Ladda hem:

51 51 Coompanion den sociala ekonomins företagsrådgivare Coompanion ger kostnadsfri information och rådgivning vid start av nya kooperativ och sociala företag. Vi säljer även tjänster i form av utbildning, utredningar och arrangerar studiebesök och studieresor.

52 52 Coompanion hur vi arbetar med vårt uppdrag Information Rådgivning Kompetensutv. Mobilisering Projektdrift Affärsutveckling Empowerment Företagarsamv. Konsortier/Nätv. FILM: https://www.youtube.com/watch?v=qa7hbel9nna#action=share

53 + FÖRDJUPNINGSDEL EFTER VETA MER 15:e april Registrera er för det på hemsidan 2. Tre hemuppgifter 3. Sen: Rådgivning till grupper som vill starta socialt företag Tel Södertäljekontoret: KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

54 + Veta Mer 15/5 börjar med en Pitch, en minut av berömmelse! Namn på er själva (10 sek)! Företag/förening (5 sek)! Vilken är den enligt er den fräckaste/mest spännande idén/produkt/tjänst som ni ännu inte utvecklat? (15 sek)! VARFÖR vill ni göra detta?! Vem skulle betala för att den idén ska bli verklighet? (15 sek)! När tänker ni köra igång (5 sek)! VI ALLA ÖVRIGA APPLÅDERAR NÄSTA IDÈ ÄR OCKSÅ BRA!

55 +! STARTUPPGIFT 1 FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER:! Formulera en liten projektplan för er idé genom att skriva ned och svara på följande frågor med tre till fyra meningar på varje fråga här nedan:! 1. VAD ni vill göra? Ge även en bra rubrik på er idé.! 2. VARFÖR vill ni göra det vad är era egna motiv?! 3. HUR vill ni göra det? Beskriv själva processen kort.! 4. Vilka RESURSER har ni själva och vill satsa i detta?! 5. VILKA ANDRA skulle kunna gilla och stödja er idé?! 6. NÄR tänker ni er att börja och när ska det vara klart?! Skriv ned detta på ungefär en A4-sida och var beredda på att berätta för gruppen nästa gång om er idé och svaren på frågorna på två minuter. Ni ska kopiera upp er A4 så det räcker till alla i gruppen.

56 +! STARTUPPGIFT 2 FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER:! Formulera en liten BUDGET för er idé genom att skriva ned och svara på följande frågor med tre till fyra meningar på varje fråga här nedan:! 1. HUR MYCKET KOSTAR det att genomföra det ni vill, tror ni?! 2. Varför tror ni det? Har ni gjort en lista på era kostnader? Gör det!! 3. VILKA resurser har ni själva i er förening? Pengar och annat.! 4. Vilka GODA VÄNNER har er förening som skulle kunna stötta och vara en PARTNER eller FINANSIÄR för er idé?! 5. Finns det möjlighet söka PROJEKTPENGAR? Var då i så fall? Kolla!! 6. Om detta inte räcker kan ni jobba ihop pengarna på annat sätt? Insamlingar, donationer, medlemslån eller vad?! Skriv ned er svar på detta på ungefär en A4-sida och var beredda på att berätta för gruppen nästa gång om er BUDGET på två minuter. Ni ska kopiera upp er A4- Budget så det räcker till alla i gruppen.

57 + En SWOT-analys kan hjälpa dej och en GAP-analys visar vägen verktygen för din hemuppgift! En SWOT-Analys är ett strukturerat sätt att bedöma ett företags/ organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, därav förkortningen) för att på så sätt kunna anpassa sig till sin omgivning.! Det är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och affärsutveckling och kan användas både för en helhetsanalys av företaget samt för analys av en specifik produkt/produktgrupp.! För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man den ofta i en matrisstruktur enligt modellen på nästa sida! I GAP-analysen planerar vi vägen från nu-läge till önskat läge

58 + SWOT-analys för företaget/idén NULÄGE STYRKOR FRAMTID MÖJLIGHETER SVAGHETER HOT

59 + GAP-analys för din process NULÄGE STYRKOR Beskriv var du är just nu ÖNSKAT LÄGE MÖJLIGHETER Vision/önskan om var du vill vara SVAGHETER Beskriv vad som hindrar dej HOT Beskriv vägen till detta läge och vad du måste göra rent konkret för att nå dit

60 + TACK Tillsammans för arbete och nya möjligheter för alla! KONTAKT MED COOMPANION Jan Forslund, företagsutvecklare rådgivare, Coompanion. Kontor: - Selmedalsringen 19, Hägersten - Campus Telge, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje (ons, fre) Tel Mobil: BOKA RÅDGIVNING: SÖDERTÄLJENYTT:

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun

Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun FÖRSTUDIE Sociala företag Framtidens Hjo Hjo kommun Jesper Uvesten Tomas Uvesten Projekt Sociala Företag-Framtidens Hjo Förord Hjo kommun och dess arbetsmarknadsenhet, AME, ansökte hösten 2013 hos Svenska

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Franchising Handbok Social

Franchising Handbok Social Handbok SocialFranchising Innehåll Förord sid 1 Att bli social franchisegivare sid 24 Inledning sid 3 Att bli franchisetagare sid 32 I sociala företag arbetar alla 100 % sid 4 Att förbli franchisegivare

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Att ta makten över sitt liv

Att ta makten över sitt liv Ingrid Ranke Att ta makten över sitt liv - Följeforskning om projektet Socialt företagande i Värmland Arbetsrapport 2011:8 Förord Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012

Företagen som öppnar dörren till arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Företagen som öppnar dörren till arbetslivet Arbetsintegrerande sociala företag i Sverige 2012 Förord De arbetsintegrerande sociala företagen blir allt fler i Sverige och efterfrågan på kunskap om dem

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun 2015 Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun Förstudierapport 2014-07-15 Uppdaterad 2015-02-16 Författare: Clara Edenstrand Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

En social affärsplan till ett växthusprojekt

En social affärsplan till ett växthusprojekt En social affärsplan till ett växthusprojekt 2014 Utbildningscenter toltalt 10000 m 2 II. III. I. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m 2 Starta Eget Program 1000 m 2 Starta Eget

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden Rapport 0137 En rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer