Minska slöseriet med utländska akademiker!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska slöseriet med utländska akademiker!"

Transkript

1 Minska slöseriet med utländska akademiker! Om Universitets- och högskolerådets bedömning av akademisk utbildning och fyra exempel på bättre utnyttjande av akademiker från andra länder. Universitets- och högskolerådet

2 Innehåll Förord... 3 Exempel 1 (Swedbank) Praktikantprogram blir vardag på många bankkontor... 4 EXEmpEL 2 (Folktandvården Sörmland) Vi ska spegla hur Sverige ser ut i dag... 6 EXEMPEL 3 (LKAB) Mångfald är bra för hela arbetsplatsen... 7 EXEmpEL 4 (Sveriges Ingenjörer) Mentorskap en berikande medlemsförmån... 8 OM UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDETS ARBETE Utbildningsexperter tillför arbetsmarknaden akademiker om året...10 Minska slöseriet med utländska akademiker! Texter: Ulla Kindenberg Grafisk form: Matador kommunikation Universitets- och högskolerådet ISBN

3 Förord Utländska akademiker är en underutnyttjad resurs på svensk arbetsmarknad. År 2011 gick cirka av totalt utrikes födda akademiker i Sverige utan arbete, enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar. Om fler av dessa människor fick arbeta på sin kompetensnivå inom de områden de utbildat sig så skulle deras livskvalitet öka samtidigt som svensk nationalekonomi skulle påverkas positivt. Universitets- och högskolerådet tillför årligen ungefär kvalificerade utrikes födda akademiker till den svenska arbetsmarknaden. Detta sker genom att enheten för bedömning av akademisk utbildning lämnar skriftliga utlåtanden som visar vilken svensk examen de utländska utbildningarna motsvarar. Arbetsförmedlingens projekt Nationell Matchning och Korta Vägen är två uppmärksammade exempel på hur man kan öka jobbchanserna för utländska akademiker på svensk arbetsmarknad men det finns fler förebilder. I denna skrift lyfter vi fram LKAB:s rekrytering av invandrade ingenjörer i samarbete med Nationell Matchning, Swedbanks program Äntligen jobb, fackförbundet Sveriges Ingenjörers projekt Ingenjörsmentor samt Folktandvården Sörmlands rekrytering av personal med utländsk utbildning. Universitets- och högskolerådet

4 ExEMPEl 1 (Swedbank) Praktikantprogram blir vardag på många bankkontor Inga jobbgarantier men en meriterande praktik, nya kontakter och erfarenheter som kan underlätta vägen till ett arbete som motsvarar deras kompetens. Det får de akademiker som blir antagna till Swedbanks praktikantprogram Äntligen Jobb. Snart två år efter en småskalig start håller satsningen på att bli vardag på allt fler av bankens kontor. Bakgrunden till Äntligen Jobb är delvis de goda erfarenheterna av satsningen Unga Jobb som inleddes Där erbjöd Swedbank och Sparbankerna i stor skala praktikplatser till ungdomar eftersom man vet att praktik är en av de bästa vägarna in på arbetsmarknaden. Det berättar Patricia Kempff som är personalvetare och var anställd på Arbetsförmedlingen innan hon kom till Swedbank. Där arbetar hon på Public Affairs, bankens avdelning för samhällsrelationer och mer specifikt med inriktning på arbetsmarknad, utbildning och integration. Som en röd tråd i verksamheten återkommer bankens bärande idé om att vara inkluderande och aktivt spegla hur Sverige ser ut i dag. Det finns uppskattningsvis arbetslösa utländska akademiker i Sverige, säger hon. Det är ett enormt resursslöseri som pågår när vi inte tar vara på deras kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter. Mot den bakgrunden ställde vi oss frågan vad vi som bank kan göra för att säkerställa vår egen kompetensförsörjning och samtidigt bidra till att minska utanförskap och arbetslöshet. Äntligen Jobb inleddes på hösten 2011 med att 14 Swedbankkontor i Södra regionen i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjöd praktikplatser till utländska akademiker med relevant kompetens. Därefter följde en uttagningsprocess där varje deltagande kontor hade två personer på plats som intervjuade sökande. Av 36 sökande fick 18 praktikplats i uttagningsprocessen. När praktikperioderna avslutades på våren 2012 gick 16 av dem vidare till någon form av anställning i banken. Praktikperioden är sex månader och även om de flesta av praktikanterna siktar på att bli rådgivare för privata eller företagskunder ska alla under handledning pröva på olika verksamheter. Vad gäller språkkunskaperna i svenska måste praktikanterna från början behärska grunderna och tala hyfsat bra. Det är viktigt med tanke på kundkontakterna ute på kontoren. Ibland gör man uppehåll i praktiken för att under en period ge utrymme åt intensiv språkträning. För vissa specialistfunktioner som ska arbeta mer internationellt är svenskkunskapskravet inte lika strängt som kravet på att behärska koncernspråket engelska. Ute i bankens övriga regioner växer nu intresset för Äntligen Jobb, säger Patricia Kempff som ständigt träffar chefer som vill veta mer och ställer frågor om satsningen. Också Swedbankkontor på andra sidan Östersjön har visat intresse även om ingen bank där ännu tagit emot någon praktikant. Utvecklingen pekar uppåt som en hockeyklubba, konstaterar Patricia Kempff belåtet. Sedan ännu fler Swedbankkontor har anslutit sig är ett 50-tal personer nu inne i programmet och Äntligen Jobb har blivit en del av vardagen i allt fler banker. I Södra regionen har flera banker tagit in nya praktikanter efter den första omgången. I Västra regionen drog man nyligen i gång på egen hand och antog 14 praktikanter. På frågan vilka argument hon använder för att övertyga intresserade chefer om att Äntligen Jobb är något att satsa på för just deras kontor svarar Patricia Kempff att hon har massor av argument. Det handlar om att det här är människor med bra kompetens och stora kvalifikationer. De har erfarenheter som vi ofta inte ser därför att det är så lätt att tänka som man alltid har gjort. Dessutom kan de tillföra språkkunskaper, erfarenheter och kulturellt kapital som vi inte kan få tillgång till på annat sätt. De kan också tillföra bankerna nya 4 Universitets- och högskolerådet 2013

5 affärskontakter och nya nätverk. Många är enormt kvalificerade med dubbla examina. Kort sagt: Vi gör inte det här för att vara snälla! Vi ska i stället helt enkelt vara jätteglada åt möjligheten att få ta del av allt de här personerna kan tillföra. Ett annat argument är att vi blir en länk och en väg in till arbetsmarknaden för kvalificerade personer. Vi garanterar inte jobb men praktiken blir oerhört viktig att referera till för dem som inte får stanna. De får kontakter och bygger upp ett nätverk och sådant är ju ovärderligt på arbetsmarknaden i dag när mer än hälften av lediga jobb tillsätts genom kontakter. Vi måste se alla möjligheter när behovet är så stort av kvalificerad arbetskraft. Men fler arbetsgivare måste våga. Det räcker inte att prata om att det här är viktigt. Man måste göra något också. Det här är faktiskt en av de viktigaste frågorna när det handlar om tillväxten. Ska vi klara tillväxten måste vi sluta slösa bort resurser. Sedan är det självklart bra för vårt varumärke också. Det är positivare att visa samhällsengagemang än att prata om räntor. I den folder ni gjort om programmet finns ett antal kom-igång-tips som kan vara tillämpliga även på andra verksamheter än bank. Ger ni tips och stöd även till andra än era bankkontor som funderar på om Äntligen Jobb kan vara något för dem? Visst är råden allmängiltiga och applicerbara på andra företag. Men vi måste börja med oss själva. En förutsättning för trovärdigheten är att våra kontor kommit igång och sedan kan vi föra modellen vidare. Stockholms Handelskammare är den första externa parten som börjat tillämpa modellen och där har vi varit länken mellan dem och Arbetsförmedlingen. Satsningen har hittills gjorts ute i landet. Hur ser det ut hos er på huvudkontoret i Stockholm? Vi håller på! Tio HR-chefer är involverade nu och vi kommer att få ett stort antal praktikanter. De ska pröva på olika verksamheter men alla ska också få något eget att arbeta med. Det kommer att bli en lärande process både för praktikanterna och för deras handledare. Universitets- och högskolerådet

6 EXEMPEL 2 (Folktandvården Sörmland) Vi ska spegla hur Sverige ser ut i dag Inom Folktandvården Sörmland har man i många år aktivt rekryterat personal från andra länder. Upprinnelsen var en akut tandläkarbrist men sedan har man fortsatt. Mångfald är bra på alla sätt för hela arbetsplatsen, säger personalchefen Peter Vrager. Folktandvården Sörmlands aktiva rekrytering av tandläkare (och annan tandvårdspersonal) med utländsk bakgrund började i större skala några år efter millennieskiftet, säger Folktandvårdens personalchef Peter Vrager. Bakgrunden var att antalet nyexaminerade tandläkare hade minskat under en följd av år, stora pensionsavgångar väntade samtidigt som många tandläkare sökte sig utanför offentliga sektorn eller skaffade arbete utomlands. Eftersom tandläkarbristen blev lönedrivande steg lönerna och många tandläkare både inom och utanför EU blev intresserade av att arbeta här. Folktandvården Sörmland som länge satsat på mångfald var då tidigt ute med att rekrytera bland de utländska tandläkare som sökte sig till Sverige. Av dem som kom från länder utanför EU var de flesta från Iran och Irak. För att få legitimation i Sverige måste de dels komplettera och uppdatera sin utbildning, dels läsa svenska på SFI och bygga på med fackspråksfördjupning. För dem som kom från EU-länder gällde deras legitimation direkt men även de måste gå SFI-utbildning och bygga på med fackspråklig fördjupning. Vi har varit på hugget hela tiden och kanske varit den folktandvård som rekryterat mest aktivt bland dessa, säger Peter Vager. Vi har till exempel erbjudit praktikantplatser till personer som kompletterat utbildningen och har sedan kunnat anställa många av dem som praktiserat hos oss. I dag är tandläkarbristen inte lika akut som i början av 2000-talet men att söka personal både bland svenskar och bland de med annan bakgrund när man ska nyanställa är ändå en självklarhet i Folktandvården Sörmland. Och behovet av ny personal finns hela tiden eftersom man har en personalomsättning på åtta nio procent bland tandläkare och fem sex procent bland övrig personal. För verksamheten är det enbart positivt att vi är mångkulturella, säger Peter Vrager entusiastiskt. Vi vill spegla hur Sverige ser ut i dag och då är det självklart en tillgång att kunna presentera sig som en arbetsplats där det bland de 440 anställda finns 25 nationaliteter som tillsammans behärskar 29 språk. Till det som är så positivt hör också att det blir ett pågående lärande och utbyte av kunskaper, konstaterar Peter Vrager. Med så skiftande bakgrunder bland personalen har vi massor att lära varandra och det tillför också verksamheten plusvärden. Vi blir mer kunniga och kompetenta på många områden. Mångfald berikar hela arbetsplatsen. 6 Universitets- och högskolerådet 2013

7 EXEMPEL 3 (LKAB) Mångfald är bra för hela arbetsplatsen Inom storföretaget LKAB pågår ständigt rekrytering av personal inom och utanför Sverige och i de flesta fall söker man inom en rad områden personer med specialkompetens. Rekryteringsmetoderna är många och varierande och i fjol prövade man ytterligare en väg genom Arbetsförmedlingens Nationell Matchning. Det var mycket lyckat och kan nog ses som ett skolexempel som vi gärna upprepar, säger Mikael Pudas, personalchef för LKAB Mining, om LKAB:s medverkan i Nationell Matchning hösten Företaget är kontinuerligt på jakt efter personal ofta ingenjörer med specialkompetens och tog gärna möjligheten att hitta sådan med hjälp av Arbetsförmedlingen. De vaskade bland hundratals arbetssökande ingenjörer med utländsk examen fram ett 20-tal som stämde med LKAB:s krav och som kunde visa papper på det. Efter en första intervjuomgång i Stockholm fick de resa till Kiruna och på plats bli intervjuade av LKAB. Flera av dem blev därefter anställda. Ett företag som nyanställer omkring 400 personer per år behöver många metoder att hitta de rätta personerna. När det gäller att hitta akademiskt utbildade har man till exempel kontakter på högskolor och universitet och man deltar i jobbmässor och liknande. En del civilingenjörer rekryteras direkt från högskolorna. Ändå kan det vara problematiskt att hitta rätt folk eftersom specialkraven är stora. För den kvalificerade ingenjören som kommer till Sverige som flykting eller av andra skäl kan hindren samtidigt vara många när det handlar om att ta sig in på arbetsmarknaden och få jobb som passar den egna kompetensen. Det gäller även för dem som har hög utbildning. Att söka och anställa personer med utländska högskoleutbildningar är i och för sig inget nytt för rekryterarna på LKAB. Företaget har nästan jämt annonser ute och söker aktivt utomlands både i de länder där man har verksamhet och på andra ställen. Men att få hjälp i urvalet av sökandet så som skedde i Nationell Matchning hade många fördelar. På köpet fick vi också en stor geografisk spridning och det betyder mycket för det mångfaldsperspektiv vi har. Det är bra på alla sätt. Det berikar arbetsplatsen när medarbetarna har olika bakgrund och det mår alla bra av. Men det är inte alltid så lätt för de som har utländsk bakgrund att hitta oss och för oss att hitta dem. I höst ska LKAB vara med i en ny matchningsomgång. I anslutning till det ska Mikael Pudas medverka vid ett seminarium i anslutning till det och berätta om erfarenheterna från fjolåret. För att underlätta en flytt till Kiruna när man hittat personer med den eftersökta kompetensen jobbar LKAB systematiskt med vad man kallar tandemrekrytering. Det betyder att man i aktivt samarbete med kommunen, Landstinget och andra arbetsgivare i kommunen försöker ordna jobb även åt medföljande partner. Universitets- och högskolerådet

8 EXEMPEL 4 (Sveriges Ingenjörer) Mentorskap en berikande medlemsförmån Att få möjligheten att engagera sig som mentor för en yrkeskollega från ett annat land är så utvecklande att det kan ses som en medlemsförmån och kompetensutveckling. Så resonerar fackförbundet Sveriges Ingenjörer som förra året inledde projektet Ingenjörsmentor. När fackförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 startade projektet Ingenjörsmentor var budskapet tydligt från början: Det är ingen arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det finns inget effektmål. Det är ett jobbinriktat nätverksbyggande där adepten, en nyanländ ingenjör från ett annat land, får en ingenjörsmentor som redan är etablerad på den svenska arbetsmarknaden. Tillsammans kan adepten och mentorn som yrkeskollegor reflektera över profession, yrkesidentitet och det svenska arbetslivet från olika infallsvinklar. Adepten kan dessutom genom mentorns yrkesnätverk lägga grunden till ett eget nätverk vilket förhoppningsvis kan underlätta vägen till praktik och arbete. Projektet startade som ett pilotprojekt på våren Bakgrunden var att Sveriges Ingenjörer aktivt ville visa sitt engagemang för mångfald i arbetslivet. Samtidigt ville de göra en insats för nyanlända ingenjörer som behövs på svensk arbetsmarknad men kan ha svårt att ta sig in där. När möjligheten dök upp att starta ett mentorprojekt i samarbete med Sfinx, den yrkesinriktade intensivkurs i svenska för ingenjörer som bedrivs av ett antal kommuner i Storstockholm tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, tog man den. Vi behövde egentligen inte göra någon marknadsföring alls av projektet, berättar Magnus Skagerfält, som är Sveriges Ingenjörers projektansvarige. Det räckte med att vi skickade ett mejl till yrkesverksamma medlemmar i Stockholmsområdet. På det fick vi så många svar att vi fick fler mentorintresserade än de 20 vi behövde. De 20 adepterna valdes ut av Sfinx och i början av mars förra året var det dags för startseminarium. Det hölls i förbundets lokaler i Stockholm med alla deltagare samlade. Under de sju månader projektet pågick hölls ytterligare två träffar för alla deltagare men däremellan fick professionsparen själva bestämma hur ofta och var de skulle träffas. Administrativt är det ett enkelt projekt eftersom deltagarna sköter så mycket själva mellan de gemensamma träffarna. Vi har en mycket stram budget för projektet, säger Magnus Skagerfält. Direkta kostnader är lokalhyra och kostnader för mötesledning av professionella coacher under de tre gemensamma träffarna. Inför starten av den andra projektomgången tog man också fram en handbok för deltagarna. Där finns tips om hur de individuella mötena kan läggas upp, exempel på ämnen att tala om, övningar att göra och råd kring problem som kan dyka upp orsakade av till exempel språkförbistring eller om samarbetet bara inte fungerar för professionsparet av andra skäl. Den andra omgången som startade i mars i år ska liksom den första pågå drygt ett halvår. Uppmuntrade av att pilotomgången blev så uppskattad och av att både adepter och mentorer var högmotiverade och målinriktade valde man att fördubbla deltagarantalet så att det nu är 40 professionspar som träffas. Satsningen ska fortsätta, berättar Magnus Skagerfält. Man vill få igång projekt på fler orter och i första hand i Göteborg och Malmö/Lund. Det gäller dock för förbundet 8 Universitets- och högskolerådet 2013

9 att hitta samarbetspartner som motsvarar Sfinx. I de andra storstäderna finns liknande program och han håller på att bygga upp kontakterna med dessa. Magnus Skagerfält säger också att urvalet av deltagare är grundläggande viktigt. Det är till exempel av stor betydelse att få reda på vilken typ av ingenjörer de presumtiva adepterna är och på vilken nivå de befinner sig. Motsvarar deras examen svensk civilingenjör, gymnasieingenjör eller högskoleingenjör? När sådana frågor uppstår är utlåtandena från Universitets- och högskolerådet till stor hjälp konstaterar han. Varför tycker ni detta är så bra att ni vill att satsningen ska växa? Ett skäl är att det bidrar till att stärka nyanlända ingenjörer att söka arbete inom sitt yrke. Som en av våra SFIlärare uttryckte det: Mentorprogrammet bidrar med en koppling till arbetslivet och arbetserfarenheter som inte går att komma åt i klassrummet. Att våra invandrade ingenjörer får träffa en svensk ingenjör är en ovärderlig koppling mot det svenska arbetslivet och kan ge en snabbare integration. Har du några råd till andra förbund som vill starta något liknande? Att hitta en samarbetspartner är mycket viktigt. För oss har samarbetet med Sfinx fungerat utmärkt. Lika viktigt är att tänka på att programmet ska vara yrkesinriktat. Sedan kan man konstatera att det har stor betydelse för matchningen att man lägger mycket kraft på marknadsföringen. En krass anledning till det är att det är bra att få in många anmälningar. Det underlättar arbetet med att matcha mentorernas och adepternas utbildning- och yrkesinriktning. För vår del kommer vi därför framöver att arbeta mycket mer med marknadsföringen innan projekten startas. Universitets- och högskolerådet

10 OM UNIVERSITETS- OCH HÖGSKolERÅDETS ARBETE Utbildningsexperter tillför arbetsmarknaden akademiker om året På Universitets- och högskolerådet bidrar en expertgrupp till att minska slöseriet med utländska akademiska resurser. Personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller är EUmedborgare och har en utländsk högskoleutbildning kan få den bedömd och erkänd av Universitets- och högskolerådet. Dessutom finns ett antal behöriga myndigheter som gör motsvarande prövningar för reglerade yrken, yrken där det krävs legitimation eller motsvarande för att få utöva yrket. Bedömningarna som görs av Universitets- och högskolerådet visar vilken svensk examen som utbildningen ifråga motsvarar. På avdelningen för bedömning av utländsk utbildning arbetar 45 personer med att bedöma utländsk högskoleutbildning, gymnasial utbildning samt eftergymnasial yrkesutbildning. De skriftliga utlåtanden av utländsk högskoleutbildning som enheten för bedömning av akademisk utbildning gör, tillför svensk arbetsmarknad cirka akademiker årligen ungefär lika många som Uppsala universitet utexaminerar varje år. Verksamheten startade för mer än 25 år sedan och flyttade den 1 januari 2013 från Högskoleverket till det nybildade Universitets- och högskolerådet, under Utbildningsdepartementet. Totalt har man under åren tagit emot över ansökningar om bedömning av utländsk högre utbildning och därutöver drygt ansökningar om behörighetsbevis för lärare. Mer än av ansökningarna har lett till att ett utlåtande har utfärdats med en jämförelse mot den svenska examensordningen och att cirka personer har fått behörighetsbevis som lärare. I och med införandet av lärarlegitimationen är Skolverket sedan 1 juli 2011 behörig myndighet för utfärdande av legitimation för lärare. Universitets- och högskolerådets enhet för bedömning av akademisk utbildning är svenskt ENIC-NARIC-kontor. ENIC och NARIC är två internationella nätverk inom erkännandearbete och samarbetet mellan länderna inom dessa nätverk är omfattande. Man delar med sig av goda exempel och manualer och man har också årliga konferenser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Värdländerna för konferenserna växlar och en stående punkt på programmet är fördjupad kunskap om årets värdland. Kroatien är värdland för ENIC-NARIC-konferensen Bedömningen av utländska högskoleutbildningar har utvecklats från att ha handlat om ekvivalering till att handla om erkännande och acceptans. Ekvivalering innebar att man sökte efter en detaljerad överensstämmelse när det gäller innehåll och omfattning av utbildningen och utlåtandet angav det exakta antalet svenska högskolepoäng som den utländska examen ansågs motsvara. Erkännande innebär att man istället söker efter en mer övergripande överensstämmelse, att man bedömer om nivå, omfattning och syfte är jämförbara. Acceptans står för att man i erkännandet också tillåter smärre skillnader i innehåll och kvantitet om syftet och nivån bedöms vara likvärdig. Erkännandearbetet styrs av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, den så kallade Lissabonkonventionen, som Sverige ratificerade Bara om det finns väsentliga skillnader mellan olika länders utbildningar ska erkännande helt eller delvis nekas. Utbildningar från hela världen Enheten för bedömning av akademisk utbildning har hittills bedömt utbildningar från cirka 170 av världens länder. Några länder dominerar stort, berättar Malin Jönsson som har arbetat länge med dessa frågor. Irak, Iran och Ryssland är sedan flera år de vanligast förekommande länderna. Det är fler kvinnor än män som ansöker och de flesta är under 36 år. De som ansöker om bedömning av sin högskoleutbildning efter ankomsten till Sverige har oftast fått information om möjligheten genom Arbetsförmedlingen eller utbildningen i Svenska för invandrare (SFI). Malin Jönsson säger också att man vill göra verksamheten mera känd och att det säkert finns personer med utländsk högskoleexamen i Sverige som inte vet att de har möjlighet att få den bedömd. I det arbetet är kontakterna med Arbetsförmedlingen och olika SFI-anordnare mycket viktiga. Malin Jönsson är ofta ute och informerar om enhetens verksamhet, både för Arbetsförmedlingens personal och för olika arbetsgivare. Inte minst de senare kan ha stor nytta av bedömningarna när de söker kvalificerad personal. 10 Universitets- och högskolerådet 2013

11 Världshändelser återspeglas Stora skeenden på andra håll i världen återspeglar sig med viss fördröjning i avdelningens arbetsbörda. Ett exempel är Irak, där antalet bedömningsärenden från irakiska medborgare ökade i samband med invasionen av landet och har varit stort sedan dess. Den grekiska lågkonjunkturen har resulterat i en väsentlig ökning av antalet ansökningar från grekiska medborgare och under 2013 har man också börjat se likande effekter av inbördeskriget i Syrien. Hur undersöker man giltigheten hos ett dokument om det inte finns några relevanta instanser att kontakta i det aktuella landet? Det finns ett stort behov av att personer som flytt från krigshärjade länder och som saknar dokument ska kunna få sin kompetens bedömd. Den möjligheten finns inte idag. För att komma åt det här problemet arbetar avdelningen sedan en tid med ett projekt, på uppdrag av regeringen, som kallas Bedömning utan dokument. Bedömning utan dokument är ett utvecklingsarbete i syfte att finna ett tillförlitligt sätt att bedöma högskoleutbildningar även när regelrätta intyg saknas. Förkomna dokument och avsaknad av officiella instanser som kan bekräfta sanningshalten eller ta fram originaldokument är exempel på vanligt förekommande praktiska problem i bedömningsarbetet. Ett annat problem är också att sökande ibland har examen från en högskola eller ett universitet som inte är statligt erkänt i utbildningslandet. Det är ett hårt slag för en person som läst flera år vid ett universitet och fått ut en examen att den sedan inte godkänns. Vägledning Det är viktigt att de som ansöker om utlåtande har en korrekt uppfattning om vad dokumentet har för status, betonar Malin Jönsson. Man är därför noga med att berätta att utlåtandet är en vägledning för arbetsgivare och andra och att syftet är att underlätta anställning. Det kan inte garantera anställning och det är inte ett formellt myndighetsbeslut utan en bedömning byggd på de dokument som finns och på den kunskap som Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning har om det aktuella landet och dess utbildningssystem. Till formen är utlåtandena korta. De beskriver vilken svensk examensnivå eller examen som den utländska högskoleutbildningen motsvarar, samt studiernas omfattning och syfte. Där anges också eventuella väsentliga skillnader jämfört med motsvarande svensk utbildning. För bedömning där man till exempel jämför med svensk civilingenjörs examen ska det handla om den högsta ingenjörsutbildningen som erbjuds i landet i fråga och att examen ger tillträde till forskarstudier. I samband med jobbansökningar bör den som fått sin utbildning bedömd skicka med en översättning av sitt diplom och sin ämnesförteckning. Utlåtandena är användbara även i andra sammanhang än vid jobbansökningar, anställningsintervjuer och anställningar. De används bland annat för fortsatta studier, för att söka medlemskap i yrkesförbund och a-kassa, för att hamna på rätt nivå i kvalificerad svenskundervisning, till att starta eget företag. Ett erkännande och synliggörande av personers kompetens rustar dem och stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Erkännandet av den utländska högskoleutbildningen är ett viktigt inslag när den enskilde ska etablera sig på arbetsmarknaden, men ofta inte en tillräcklig förutsättning. Det syns bland annat i den offentliga statistiken, där sysselsättningsgraden för utrikes födda är väsentligt lägre än bland svenskfödda. Detta samtidigt som den demografiska utvecklingen, med en åldrande befolkning och minskade ungdomskullar, gör utrikes födda med högskoleutbildning extra viktiga för att möta det kommande arbetskraftsbehovet. Det finns därmed ett värde såväl för den enskilda individen som för samhället att matcha kompetensen hos dem som utbildats utomlands med den svenska arbetsmarknadens behov. ENIC (European National Information Centre on academic mobility and recognition) och NARIC (National Academic Recognition Information Centre) är två internationella samarbetsnätverk inom erkännandearbete under UNESCO/Europarådet respektive EU. Universitets- och högskolerådet fullgör de uppgifter som myndigheten har som Sveriges ENIC/NARIC-kontor. Utöver att bedöma utländska högskoleutbildningar innebär det också att bistå kollegor i andra länder med information och vägledning om det svenska utbildningssystemet. Universitets- och högskolerådet

12 Universitets- och högskolerådet Box 45093, Stockholm (vxl) Universitets- och högskolerådet är en central myndighet inom utbildningsområdet Våra uppdrag handlar om utbildning, utveckling, utbyte, samverkan och internationalisering inom skola, högskola och yrkesliv. Vårt arbete riktar sig till enskilda individer men också till organisationer inom utbildningssektorn. Universitets- och högskolerådet ansvarar för antagningen till högskolan och sköter antagningstjänster för andra utbildningsanordnare. Vi ansvarar för en saklig och relevant studieinformation, högskoleprovet, program för internationellt utbyte, praktik och samverkan, samt bedömning av utländsk utbildning på olika nivåer. Utöver detta har vi i uppdrag att främja internationalisering, motverka diskriminering samt att främja en breddad rekrytering och lika rättigheter och möjligheter inom högskolan.

Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden Bedömning av utländsk utbildning Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Text Åse Rislund, Yolanda Brännström, Malin

Läs mer

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare

Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare www.uhr.se Utbildning, utbyte, utveckling för alla som vill vidare Universitets- och högskolerådet 2016 Text: Universitets- och högskolerådet Grafisk form: Alexander Florencio Foto: Eva Dalin Tryck: E-Print,

Läs mer

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Utländsk högskoleexamen Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Nyanländ. Hur gör jag? Det finns många sätt för en nyanländ till Sverige med utländsk högskoleexamen att tillgå för att komma

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

#flyktuhr. på flykt

#flyktuhr. på flykt Bedömning och validering vad gör UHR och varför? Lars Petersson, chef avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR 2016-02-15 Högskoleutbildade Högskoleutbildade på flykt 2016-10-28 på flykt #flyktuhr

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning 2017-03-24 Bedömning av utländsk utbildning del av validering P-A Stensson Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Informationsdag i Göteborg Bedömning (erkännande) av utländsk utbildning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-09-17 Handläggare Johan Eriksson Telefon: 08-508 33 697 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Projekt:

Läs mer

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa

Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa Lissabonkonventionen reglerar erkännande Sedan november 2001 ingår den så kallade Lissabonkonventionen i Högskoleförordningen (6 kap.6 ). Konventionen

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning 2017-02-23 Bedömning av utländsk utbildning del av validering Hanna Wennberg Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Vägledarkonferens i Stockholm 23/2 2017 Bedömning (erkännande) av utländsk

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-17 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 29 augusti 2017 Ärende

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor 2 Varför skall jag vara mentor? Många människor från andra länder

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Delrapport angående "Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden"

Delrapport angående Utvärdering av effekten och användningen av utlåtanden Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Tonje Broby Utredare 010-4700617 tonje.broby@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.1.1-2684-2013 Datum 2013-10-17 Postadress Box 45093 104 30

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER

KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER KOMPETENSKONTRAKTET SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER SIGNATUR SOM SKAPAR KARRIÄRMÖJLIGHETER Kompetenskontraktet är ett sätt att skapa långsiktigt samarbete mellan Mittuniversitetet och regionens

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Enkät certifiering MTC

Enkät certifiering MTC Enkät certifiering MTC Hur ser du på certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer? Mycket värdefullt 7 15,9 Värdefullt 23 52,3 Mindre värdefullt 11 25 Certifieringen har ingen betydelse 1 2,3

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer

Beslut - Mentorsprogram för utländska ingenjörer TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-06-12 Dnr: 2012/307-UAN-679 Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Ylva Wretås, strateg, stadsledningskontoret

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun

Arbetslivskontoret. Språkutveckling. Vems ansvar? Karin Mattsson. Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Arbetslivskontoret Språkutveckling Vems ansvar? Karin Mattsson Språkutvecklare Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Kommunikationsutveckling för arbetslivet Vem hänger det på? Vad hänger det på? Vi

Läs mer

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-24 Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet för andra

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Vad har de för sig på UHR innan kl 5?

Vad har de för sig på UHR innan kl 5? Vad har de för sig på UHR innan kl 5? 2016-10-26 Mats Embertsén Senior rådgivare Utbildning, utbyten, utveckling för alla som vill vidare 2 Våra uppdrag 3 Vår finansiering UHR:s intäkter kommer i huvudsak

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2001:34 Diarienr: 2001/0601 Handläggare: Ulla Gummeson Sektion/Enhet: Skolsektionen/Kompetensa Mäklar AB Datum: 2001-03-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor Skolfrågor Skolansvariga

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske

Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske Så många ingenjörer finns och behövs 2030 kanske PM med kommentarer till SCB:s Trender och prognoser 2008. Olle Dahlberg, utredare Sveriges Ingenjörer, 2009-02-10 Så många ingenjörer finns och behövs 2030

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer

Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Sida 1 (7) Ansökan: Främjandemedel för arbetsmarknadens parter För implementering av snabbspåret för socionomer Datum: 2016-03-24 Ansökande organisation/er: Namn på Organisationsnummer: SKL 222000-0315

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor:

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:57 Diarienr: 2006/1975 Handläggare: Ulla Gummeson Avdelning: Avd för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-08-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer